P. 1
Topik 1 Pen Gen Alan Fonetik Dan Fonologi

Topik 1 Pen Gen Alan Fonetik Dan Fonologi

|Views: 1,633|Likes:
Published by Moslem Biz

More info:

Published by: Moslem Biz on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

Di samping itu. 1. .1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. fonetik dan alat artikulasi. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa.1. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. antaranya ialah: Jadual 1. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran.

. the patterns they form. Oleh itu. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna.1. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰.2. adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya. Kesimpulannya.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. Sehubungan dengan itu. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. Berdasarkan definisi di atas juga. seperti di dalam Rajah 1. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian.1).1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. Jadi. Phonetics (Roach. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi. Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. and the rules which regulate their use‰. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu.

Jadual 1.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan.2: Pecahan bidang fonologi 1. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa. Abdullah Hassan (1993:40) . Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana.2. 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰. penyampaian penerimaan bunyi bahasa.2 FONETIK Pada pendapat anda. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. pendengaran atau sifatnya.

Sila teliti Rajah 1. dan pendengaran (auditori).1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. hidung dan bibir. Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. 1. Rajah 1.3. sifat bunyi bahasa (akustik). 1.2. fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. fonetik akustik dan fonetik auditori. rongga mulut. ton. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang .2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. larings. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru.3: Kajian tentang fonetik 1. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur.3. Oleh itu. Maksudnya.

Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua.3. Setelah memahaminya. bincangkan perkara-perkara yang berikut. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa. Di samping itu.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. dan seterusnya menganalisis. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. 1. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat. 1.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. menyalurkan rangsangan ke otak.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang .3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa. AKTIVITI 1.

4). (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara. 10. 16. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. 7.4: Organ artikulasi 1. 15. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. 20. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya. Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. Namun demikian. 19. 6. 18. keadaannya menjadi hampar. 9.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. 5. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. 4. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. Rajah 1. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 8. 13. 2. 17. 14. 12. 3.

8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. iaitu daerah penyebutan. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. hadapan. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. Jadi. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. tengah. Apabila lelangit lembut diturunkan. [r]. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. [l]. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. [d]. Bahagian hadapan. iaitu hujung. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). [p] dan [b] misalnya. [s]. Keadaannya cembung. dan belakang. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Apabila diturunkan. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. vokal tengah dan vokal belakang. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. tengah. Untuk membunyikan bunyi [m]. iaitu vokal hadapan. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif.

TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. rongga terbahagi kepada tiga.3. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. [y]. iaitu sebagai daerah penyebutan. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Apabila pita suara kendur dan renggang.6. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi. Di samping itu. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara.5 dan Rajah 1. rongga hidung dan rongga tekak. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. sama ada dinaikkan atau diturunkan. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. udara lalu tanpa halangan. [q] gigi turut sama berperanan. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. iaitu rongga mulut. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. (g) (h) . Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. [c]. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara.

5). . Udara tidak dapat keluar. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara.5: Pita suara terbuka Rajah 1.6). Selain itu. Apabila pita suara tegang dan rapat. glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Jadi. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. iaitu bunyi tidak bersuara.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara.

bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. mendengkur.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa. 1. Walau bagaimanapun. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Dengan kata lain. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. kemudian masuk ke rongga tekak. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). udara tersebut mungkin menerima . bunyi siulan. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. bunyi orang berdehem. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p].5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. pita suara. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. AKTIVITI 1. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. sendawa. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara.

ia bergerak pula ke rongga tekak. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Daripada rongga tekak. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. /a/ adalah bunyi oral. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. antaranya dengan merapatkan dua bibir. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. . dikenali sebagai lelangit lembut. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Oleh itu. Selepas udara melepasi pita suara.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. Kalau pita suara renggang sedikit. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). Lelangit manusia terbahagi kepada dua. udara akan keluar melalui hidung. udara terpaksa keluar secara terdesak. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara.

misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi. Kajian perubatan menunjukkan. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. 1. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. lidah. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. Melalui kaedah ini. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka. Pada hari ini. 1. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit. anak tekak dan sebagainya.6. Dengan bantuan ahli fonetik.6.3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer. 1. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. Selain itu. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik.6. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion. . pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi).6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan.

4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan.7: Carta fonetik antarabangsa . Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d]. Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet). Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat. Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.7: Rajah 1.6.

Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. (d) (e) . murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Guru sebut. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut. 1. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul).7. Jika tersalah sebut. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1. iaitu dengan membuat latih tubi. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan. Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. 1. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Guru sebut.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme.7.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam.

dan Fonetik auditori. klausa. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. atau perenggan. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. ayat. individu mengulang sebutannya. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. x x x x x . bagi pemantapan dialek bahasa baku.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). Guru atau rakan sebaya sebut. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Begitu juga. Bagi dialek yang tidak baku. guru boleh menggunakan teknik ini. frasa. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). Fonetik akustik. iaitu fonetik dan fonemik. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya.

TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. belum. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. tebal. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. komputer dan perkamusan. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. . Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. betul bergetar dan bergema. bulan. 3. perubatan. 2. Dengan kata lain. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. bunyi itu adalah bunyi bersuara. Oleh itu.

Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. bising. Khamis. dharab. tali. satu. tampal.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. tikus. Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas. dhommah 5. dominasi. . bin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->