P. 1
Topik 1 Pen Gen Alan Fonetik Dan Fonologi

Topik 1 Pen Gen Alan Fonetik Dan Fonologi

|Views: 1,621|Likes:
Published by Moslem Biz

More info:

Published by: Moslem Biz on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

Topik

X

1
1. 2. 3. Menerangkan artikulasi; definisi

Pengenalan Fonetik dan Fonologi

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: fonologi, fonetik, fonemik dan organ

Mengaplikasikan pengetahuan tentang alat-alat dan cara-cara penghasilan bunyi fonem; dan Mengaplikasikan ilmu fonologi dalam pengajaran bahasa.

X PENGENALAN
Topik ini akan memberi penjelasan yang ringkas tentang konsep dan definisi ilmu fonologi dan ilmu fonetik. Seterusnya, anda akan diperkenalkan dengan bidang-bidang fonetik iaitu fonetik artikulasi, akustik dan auditori. Anda juga akan dijelaskan berkaitan perbezaan antara bunyi bahasa dan bunyi bukan bahasa. Akhirnya, matlamat topik ini adalah untuk membantu pelajar mengenali bunyi bahasa Melayu dan seterusnya mengenal pasti alat-alat artikulasi atau alat pertuturan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Di samping itu, topik ini juga menyediakan cadangan pengajaran di bilik darjah.

Di samping itu. Topik ini membincangkan secara khusus berkaitan dengan fonologi. iaitu ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. sebagai guru bahasa Melayu anda haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik.1: Definisi Ilmu Fonologi Definisi Menjelaskan ilmu fonologi ialah „«suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa.1. 1981: 1567) Abdullah Hassan (1993:40) Clark dan Yallop (1995:5) Menyatakan ilmu fonologi sebagai „the systems of sounds used in a language‰.2 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1. . 1. iaitu yang berkaitan rumusrumus atau peraturan yang menentukan sebutan‰. antaranya ialah: Jadual 1.1 Definisi Beberapa tokoh ilmu fonologi telah memberi definisi berkaitan ilmu fonologi ini. Alat artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi tersebut supaya anda dapat menggunakan pengetahuan tentang alat-alat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran.1 FONOLOGI Sebelum kita mempelajari tatabahasa Bahasa Melayu. Hal ini akan memudahkan anda membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid anda terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua. fonetik dan alat artikulasi. eloklah kita mempelajari ilmu fonologi dahulu. Menerangkan fonologi ialah ilmu mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu. bidang bahasa Sumber Parker (1974:112) Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menjelaskan ilmu fonologi merupakan linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi mengikut fungsinya. Menyatakan bahawa „phonology is concerned with the organisation of speech within specific languages‰. 1984:61) World Book of Dictionary (Barnhart dan Barnhart.

adakah bunyi „ahem‰ itu digolongkan sebagai bunyi bahasa juga? Jawapannya.1. seperti di dalam Rajah 1. dah masak aku bagilah!‰ menunjukkan bahawa tukang masak itu memahami maksud bunyi ahem tersebut (sila rujuk Rajah 1. menghuraikan dan menjelaskan segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa dengan teliti untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu. bunyi bahasa ialah bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat artikulasi. Oleh itu. Kesimpulannya. and the rules which regulate their use‰. fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. the patterns they form. Phonetics (Roach. . Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. 2001:111) Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of sound The Penguin Dictionary (2004: 1045) systems of a language‰.1). Berdasarkan definisi di atas juga. Hal ini menunjukkan bahawa "ahem‰ itu mempunyai makna. bidang fonologi sebenarnya merumuskan. tidak sebab bunyi bahasa tersebut tidak dihasilkan melalui pertemuan dua titik artikulasi.1: Pecahan bidang fonologi Bunyi „ahem‰ disambut dengan jawapan „Nantilah. ilmu fonologi dapat ditakrifkan sebagai ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa manusia secara saintifik. Sehubungan dengan itu. cuba anda perhatikan dialog di bawah ini: Rajah 1.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 3 Mendefinisikan fonologi sebagai „the study of the distinctive sound units of a language. Jadi.2.

Menjelaskan ilmu fonetik sebagai ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari pada segi penyebutan. pendengaran atau sifatnya. 1984:51) Marsono (1986:1) Menyatakan ilmu fonetik ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa tanpa meneliti fungsi bunyi itu sebagai pembeza makna dalam sesuatu bahasa.2: Definisi Ilmu Fonetik Definisi Menyatakan fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya. Abdullah Hassan (1993:40) . 1981:1566) of dan one language and their relation to one another‰.2: Pecahan bidang fonologi 1. eloklah kita meneliti terlebih dahulu definisi ilmu fonetik yang berada di bawah bidang fonologi ini. apakah perbezaan antara ilmu fonologi dan ilmu fonetik? Bagi mengetahui perbezaan antara kedua-dua ilmu ini. Perhatikan definisi ilmu fonetik seperti yang dijelaskan di dalam Jadual 1. penyampaian penerimaan bunyi bahasa. Memberikan definisi fonetik sebagai Âthe study of the physical characteristics of human speech soundsÊ. Fonetik ditafsirkan „ the body of speech sounds of any Sumber Kamus Dewan (2005:354) International Encylopedia of Linguistics (1992:194) The World Book Dictionary (Barnhart Barnhat. yang dan Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Menjelaskan bahawa fonetik ialah ilmu menyelidik penghasilan.2 FONETIK Pada pendapat anda. Jadual 1.2.4 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1.

hidung dan bibir.3: Kajian tentang fonetik 1.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 5 Berdasarkan definisi di dalam Jadual 1. Kesemua gelombang bunyi bahasa dapat diukur dan dianalisis melalui alat seperti spektrogram yang menghasilkan graf gelombang . fonetik artikulasi ialah bidang yang mengkaji penghasilan bunyi bahasa bermula dari tekanan udara dalam paru-paru sehinggalah udara melepasi dua bibir. Antara sumbangan bidang kajian ini adalah menerangkan bagaimanakah cara menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat yang kebiasaannya diaplikasikan oleh ramai guru di dalam bilik darjah.3 untuk mengukuhkan pemahaman anda. sifat bunyi bahasa (akustik). Antara aspek penting kajian ini adalah berkaitan dengan nada.2 Fonetik Akustik Fonetik akustik adalah ilmu yang mengkaji ciri-ciri fizikal bunyi dan gelombanggelombang bunyi bahasa yang dihasilkan oleh penutur. fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. rongga mulut. Sila teliti Rajah 1. Bidang-bidang ini akan dibincangkan dengan lanjut di dalam sub-topik berikutnya. kenyaringan dan tempoh masa seseorang penutur.2.3. Maksudnya. 1. ton. fonetik akustik dan fonetik auditori. Proses penghasilan sesuatu bunyi akan melibatkan organorgan seperti paru-paru. ilmu fonetik dapat dirumuskan sebagai kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. Rajah 1. 1. Oleh itu.1 Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah bidang fonetik yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan.3.3 BIDANG-BIDANG FONETIK Subtopik ini akan membincangkan tiga bidang utama ilmu fonetik iaitu fonetik artikulasi. dan pendengaran (auditori). larings.

Banyak alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi bahasa. Perbuatan ini asalnya adalah untuk keperluan pernafasan. dan seterusnya menganalisis. Alat yang terlibat ialah alat yang menerbitkan bunyi setelah udara daripada paru-paru dipam ke dalam organ-organ yang terlibat. 1. Setelah memahaminya. Tujuan utama bidang ini adalah untuk rawatan dan pemulihan khususnya dalam masalah pendengaran bahasa. Kajian pendengaran meliputi semua alat atau organ pendengaran luaran dan dalaman telinga. AKTIVITI 1.4 PENGENALAN ORGAN ARTIKULASI Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Dalam pengajaran ini tercakup semua organ dalam sistem pernafasan. Sumbangan utama bidang ini adalah untuk membantu penutur menuturkan bahasa dengan nada dan intonasi yang betul. bincangkan perkara-perkara yang berikut.6 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI bunyi. Organ-organ ini penting dalam sistem aliran udara yang . iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. Kepentingan ilmu fonologi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Bincangkan dan nyatakan penghasilannya.1 Anda telah mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan fonetik Bahasa Melayu.3 Fonetik Auditori Fonetik auditori adalah ilmu yang mengkaji berkenaan dengan pendengaran dan proses-proses tertentu yang wujud semasa telinga kita mendengar bunyi bahasa.3. 1. iaitu untuk menyedut oksigen bagi membersihkan darah. menyalurkan rangsangan ke otak. Di samping itu. iaitu: (a) (b) Nyatakan contoh fonem pinjaman dalam bahasa Melayu. Bagaimana pula tentang fonemik? Fonemik adalah bidang yang mengkaji bunyibunyi sesuatu bahasa. Kajian tentang proses-proses pula melibatkan proses memungut rangsangan. aliran udara juga digunakan untuk mengeluarkan bunyi bahasa.

Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak Tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. dalam perbincangan ini kita akan huraikan tentang beberapa organ artikulasi yang penting sahaja. 6. Organ dalam sistem penghasilan bunyi dikenali sebagai organ artikulasi (sila lihat Rajah 1. Bibir terdiri daripada otot-otot yang kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan.4 menjelaskan bahawa terdapat 20 organ artikulasi yang mewujudkan bunyi bahasa. sebaliknya apabila kita membunyikan [u] bibir menjadi bundar.4: Organ artikulasi 1. 2. 5. 18. 14. 12. 3. 9. 4. 20. 17. (a) Bibir Bibir merupakan alat artikulasi yang terletak di bahagian luar rongga mulut yang boleh berfungsi menyekat perjalanan udara.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 7 menyebabkan penghasilan bunyi. keadaannya menjadi hampar. Rajah 1. Bibir juga berfungsi dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar . 13. 19. 7. 15.4). Namun demikian. Apabila kita membunyikan bunyi [i] misalnya. 8. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok Rajah 1. 16. 10.

hadapan. Gusi (Alveolar) Gusi ialah organ pertuturan yang terletak di antara gigi dan lelangit keras. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Keadaannya cembung. [p] dan [b] misalnya. Untuk membunyikan bunyi [m]. [d]. Lelangit (Palatal) Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. tengah. vokal tengah dan vokal belakang.8 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI daripada rongga mulut. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi-bunyi seperti [t]. tengah. (b) Lidah Lidah merupakan organ artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi-bunyi bahasa. [r]. dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi vokal. iaitu vokal hadapan. [l]. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Jadi. Anak Tekak Anak tekak terletak di bahagian belakang rongga mulut dan berhampiran dengan lelangit lembut (malah anak tekak terletak bersambungan dengan lelangit lembut). Bahagian hadapan. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. iaitu selepas lelangit keras dan sebelum anak tekak. dinaikkan atau diturunkan untuk membuat penyekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Apabila diturunkan. [z] dan sebagainya dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. dan belakang. Anak tekak biasanya berfungsi sebagai alat pertuturan bersama-sama dengan lelangit lembut khususnya dalam menentukan sama (c) (d) (e) . Sementara lelangit lembut pula terletak ke dalam sedikit. Organ ini amat penting untuk menentukan sama ada bunyi yang dikeluarkan itu bunyi sengau atau pun tidak. lidah aktif sekali dalam proses pengeluaran bunyibunyi bahasa dan ia disebut sebagai artikulator. Bahagian-bahagian lidah ini boleh digerak-gerakkan sama ada diangkat. bunyi yang keluar adalah bunyi sengau dan kalau dinaikkan bunyi yang keluar bukan bunyi sengau. rongga mulut akan tertutup dan udara akan keluar melalui rongga hidung dan apabila ia diturunkan. [s]. Lelangit lembut boleh diturunkan dan dinaikkan. boleh digerak-gerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk menyekat peredaran udara. Lelangit keras terletak di antara gusi dan lelangit lembut dan berfungsi sebagai daerah artikulasi dalam pengeluaran bunyi. iaitu hujung. udara disekat di bibir dan apabila bibir dibuka maka terlaksanalah bunyi yang dikehendaki. melengkung dan ia berfungsi sebagai daerah artikulasi. Hujung lidah pula merupakan bahagian yang paling aktif. Apabila lelangit lembut diturunkan. iaitu daerah penyebutan.

iaitu rongga mulut. Keadaannya adalah seperti Rajah 1. Rongga tekak bermula daripada bahagian di sebelah atas selepas pita suara hinggalah ke bahagian anak tekak. rongga terbahagi kepada tiga. Pita suara terdiri daripada dua keping selaput yang boleh terbuka dan tertutup. Di samping itu.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 9 ada sesuatu bunyi yang hendak dikeluarkan itu bunyi sengau atau tidak. Membran menyerupai „pita‰ yang melekat pada dinding peti suara dan terentang daripada depan ke belakang. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau pun diturunkan. Rongga tekak dan rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. anak tekak ini juga boleh digerak-gerakkan. rongga hidung dan rongga tekak. Rongga merupakan bahagian lapang yang menjadi tempat laluan udara keluarmasuk daripada paru-paru. [q] gigi turut sama berperanan.6.3. Pita suara ialah dua membran elastik yang terletak di dalam peti suara. iaitu sebagai daerah penyebutan. (f) Gigi Gigi juga mempunyai peranan dalam penghasilan bunyi tetapi peranannya tidak aktif. Dalam penyebutan bunyi-bunyi [e]. [c]. Jika dinaikkan rongga hidung akan tertutup dan jika diturunkan rongga mulut pula tertutup. Seseorang yang mengalami kerosakan pita suara akan mengalami gangguan suara dan orang yang tidak mempunyai pita suara akan menjadi bisu. (g) (h) . Ruang yang renggang itu dipanggil glotis. sama ada dinaikkan atau diturunkan. Apabila pita suara kendur dan renggang. [y]. Rongga mulut pula bermula daripada ruang di hadapan belakang lidah membawa kepada bahagian bibir (sebelah dalam) sementara rongga hidung bermula daripada bahagian di belakang anak tekak hingga ke hidung. udara lalu tanpa halangan. Bahagian ini tidak boleh digerak-gerakkan seperti lidah atau bibir dan berfungsi sebagai penahan udara daripada terus keluar dengan bebas daripada rongga mulut. Di manakah halangan pertama yang berlaku pada udara yang keluar daripada paru-paru? Ia mungkin berlaku pada pita suara.5 dan Rajah 1. Rongga Sebagaimana yang dapat digambarkan dalam Rajah 1. Pita Suara Pita suara terletak di dalam ruang tenggorok dan ia amat penting untuk penghasilan bunyi.

5: Pita suara terbuka Rajah 1. Bunyi yang terhasil ini dikenali sebagai bunyi bersuara. pita suara itu mungkin dirapatkan tetapi tidak berapa tegang sehingga udara boleh melaluinya dan pada waktu itu pita suara bergetar. Apabila pita suara tegang dan rapat. glotis terbuka (sila lihat Rajah 1. pita suara berfungsi dan menentukan bunyi bersuara atau bunyi tidak bersuara.6). Udara tidak dapat keluar.6: Pita suara tertutup Apakah peranan pita suara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa? Apabila pita suara kendur dan renggang. tetapi boleh menghasilkan bunyi letupan glotis /?/. Selain itu. Jadi.10 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI Rajah 1. glotis tertutup (sila lihat Rajah 1. Keadaan ini terjadi pada waktu bernafas dan menghasilkan sesetengah bunyi seperti /s/ dan /p/. . iaitu bunyi tidak bersuara.5).

Bunyi-bunyi bahasa dihasilkan apabila udara tersekat atau terhalang pada alat artikulasi ini. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. akan berlakulah getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. AKTIVITI 1. 1. Kalau keadaan glotis itu renggang atau terbuka. pita suara.5 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BUNYI BAHASA? Bunyi-bunyi bahasa pada gelombang bunyi yang terjadi pada arus udara yang bergerak. seterusnya ke rongga mulut atau rongga hidung. Keadaan terbuka antara kedua rahang (atas dan bawah) adalah sempit sewaktu membunyikan vokal-vokal [i] dan [u] dan terbuka luas sewaktu membunyikan vokal [a] dan [e]. rongga tekak dan mulut atau hidung atau kedua-duanya. Udara yang keluar itu akan mengenai bahagian gegendang telinga dan akhirnya didengar sebagai bunyi. keadaan pita suara (atau khususnya glotis) itu agak rapat. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Walau bagaimanapun. bunyi siulan. Udara yang keluar daripada paru-paru melalui tenggorok. kedudukannya adalah penting dalam pembunyian bunyi-bunyi vokal. kemudian masuk ke rongga tekak. Berikan contoh perkataan yang mengandungi fonem [p] dan variasi fonem tersebut (alofon). udara tersebut mungkin menerima . sendawa. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. Sekiranya semasa udara keluar melalui pita suara. mendengkur. Udara dikeluarkan daripada kedua-dua belah paruparu melalui ruang tenggorok dan pita suara. Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ada kaitannya dengan keadaan pita suara. Dalam perjalanan keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut. Dengan kata lain. sewaktu udara keluar melaluinya tidak berlaku getaran dan bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 11 (i) Rahang Rahang tidak memainkan peranan penting semasa pengeluaran bunyibunyi bahasa.2 Lukis sebuah rajah yang menerangkan bunyi plosif [p]. bunyi orang berdehem. Bunyi-bunyi bukan bahasa seperti batuk. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Huraikan dengan mendalam organ yang terlibat dalam pengujaran bunyi tersebut.

udara terpaksa keluar secara terdesak. Bahagian hujung lelangit lembut dinamakan anak tekak. Lelangit lembut atau anak tekak akan mengatur jalan udara ini sama ada ke rongga mulut atau rongga hidung. maka bunyi yang timbul adalah bunyi batuk. Kalau pita suara renggang sedikit. dikenali sebagai lelangit lembut. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi bersuara. Bunyi nasal pula adalah bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Lelangit lembut dan anak tekak boleh digerak-gerakkan. lelangit lembut dinaikkan hingga kena pada belakang tekak dan dengan itu menutup rongga hidung. ia bergerak pula ke rongga tekak. udara akan keluar melalui hidung. mungkin terus ke rongga hidung atau rongga mulut. Sekiranya semasa udara itu melintas pita suara yang tertutup rapat. Apabila bunyi /a/ dikeluarkan. Udara yang keluar daripada pita suara tadi akan memasuki rongga tekak dan daripada sini. antaranya dengan merapatkan dua bibir. Kalau lelangit lembut dan anak tekak tidak menutupi ruang ke rongga hidung. udara keluar melalui rongga mulut dan bunyi yang terhasil bukanlah bunyi sengau. udara dapat keluar melaluinya menyebabkan ia bergetar. . Oleh itu. /a/ adalah bunyi oral. Lelangit manusia terbahagi kepada dua. Apabila pita suara renggang udara boleh keluar dengan mudah dan pita suara tidak bergetar. Di sebelah depan dinamakan lelangit keras dan di bahagian belakang. Selepas udara melepasi pita suara. maka bunyi yang terhasil adalah bunyi tidak bersuara. Daripada rongga tekak.12 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI gangguan atau sekatan daripada alat-alat artikulasi yang lain atau mungkin juga tidak. Bunyi /a/ dikeluarkan melalui rongga oral. Bunyi yang terhasil disebut bunyi sengau. udara boleh keluar melalui rongga tekak (oral) atau rongga hidung (nasal). Lelangit lembut pada waktu itu diturunkan dan rongga oral ditutup dengan beberapa cara. Sekiranya ruang ke rongga hidung tertutup.

3 Bidang Komputer Ilmu fonetik mula digunakan dalam sains dan teknologi sejak terciptanya alat spektrogram yang dapat menganalisis suara manusia dengan bantuan komputer.6 PERANAN AHLI FONETIK DAN FONOLOGI Ahli fonetik dan fonologi memainkan peranan yang besar dalam bidang kebahasaan. Selain itu. akustik (masalah penyebutan) dan auditori (masalah pendengaran) supaya manusia dapat bertutur dan mendengar dengan lebih baik. Antara peranan-peranannya dibincangkan di dalam subtopik berikutnya. Pada hari ini. 1.6.2 Bidang Perubatan Ilmu fonetik semakin mendapat perhatian dalam bidang perubatan khususnya berkaitan masalah pertuturan. misalnya bertutur dengan menggunakan nada dan intonasi yang betul. Dalam pendidikan sekolah rendah misalnya. aktiviti lisan yang diajar oleh guru juga berkait dengan bidang fonetik dan fonologi. pakar perubatan akan cuba mengatasi masalah fonetik artikulasi (masalah organ artikulasi). Pengetahuan tentang titik artikulasi dapat membantu guru mengajar muridnya dengan baik. 1. Melalui kaedah ini.1 Bidang Pendidikan Dalam bidang pendidikan. peranan ilmu fonetik melangkah selangkah lagi ke hadapan apabila semua teks dalam sesuatu bahasa dapat dibunyikan oleh komputer melalui kaedah teks bersuara misalnya yang telah digunakan oleh Syarikat Apple dalam semua operasi Mac OS Lion. lidah. Kajian perubatan menunjukkan. Kaedah membunyikan huruf dan suku kata merupakan kaedah ilmu fonetik kerana kaedah ini melibatkan pelbagai organ artikulasi seperti dua bibir. kanak-kanak akan diajar menyebut atau membunyikan sesuatu huruf dengan tepat oleh guru mereka.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 13 1. . anak tekak dan sebagainya. Dengan bantuan ahli fonetik. ilmu fonetik telah memainkan peranan yang besar khususnya di peringkat sekolah rendah.6. 1.6. seorang pengguna bahasa Melayu dapat membaca teks bahasa Sepanyol dengan betul berdasarkan bantuan komputer. bunyi sengau oleh anak-anak yang mempunyai masalah sumbing dapat diatasi dengan cara melakukan pembedahan pada bahagian lelangit.

4 Bidang Perkamusan Ahli fonetik memberi sumbangan yang besar dalam bidang perkamusan.14 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 1.7: Rajah 1. Penggunaan huruf atau lambang fonetik dalam perkamusan akan membantu pengguna membunyikan sesuatu perkataan dengan betul dan tepat.6. Contohnya huruf fonetik yang digunakan untuk membunyikan perkataan [abroid] ialah [ br d]. Sesuatu kata masukan atau entri perlu diberi cara sebutan yang betul.7: Carta fonetik antarabangsa . Di sinilah ahli fonetik akan membantu menentukan bagaimana sesuatu perkataan itu wajar dibunyikan iaitu dengan penggunaan huruf-huruf khas yang dikenali sebagai huruf-huruf fonetik atau huruf IPA (International Phonetic Alphabet). Contoh huruf IPA seperti di dalam Rajah 1.

Murid secara kumpulan kecil empat hingga lima orang boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. Guru sebut.2 Aspek Pedagogi Pengajaran dan pembelajaran penyebutan fonem bahasa Melayu boleh dilakukan melalui pelbagai teknik. iaitu dengan membuat latih tubi. Guru menyebut bunyi vokal dan konsonan.1 Makmal Bahasa Makmal bahasa diperlukan untuk melakukan latihan penyebutan yang sistematik. alat elektronik yang berkenaan dapat mengesannya dan mengarahkan pelajar menyebutnya semula (yang betul). 1. Jika guru menggunakan sistem konvensional (tradisional) guru akan membetulkannya dan murid akan mengulangnya semula sehingga guru yang berkenaan berpuas hati. Langkah pengajaran yang disarankan adalah seperti berikut: (a) (b) (c) Guru memperkenalkan lambang huruf atau fonem. Subtopik ini akan menyentuh makmal bahasa dan aspek pedagogi. Guru sebut. Yang lebih baik adalah dengan menggunakan teknik interaktif. Jika tersalah sebut.7 PENDEKATAN PEDAGOGI UNTUK MENGAJAR BUNYI BAHASA Subtopik ini akan membincangkan pendekatan pedagogi untuk mengajar bunyi bahasa dengan lebih mendalam. murid ajuk dan guru membetulkannya jika mereka tersalah sebut. Sebutan sistematik yang dimaksudkan adalah sebutan yang berasaskan transkripsi fonetik bahasa Melayu. 1.7. Murid secara kelas atau kumpulan besar boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru. (d) (e) . Yang paling baik adalah dengan mengikuti saranan golongan behaviourisme.7. Makmal yang lengkap ialah makmal bahasa yang mempunyai alat pendengaran telinga dan pemprosesan terjemahan. Guru boleh merakamkan suara melalui pita rakaman atau dengan menggunakan teknik digital recording dan boleh diulang-ulang. murid ajuk dan guru membetulkannya jika tersalah sebut.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 15 1.

Fonetik akustik. klausa. dan Fonetik auditori. Tiga bidang utama ilmu fonetik adalah: (a) (b) (c) Fonetik artikulasi. Fonologi dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Ilmu fonologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cara-cara pengguna bahasa Melayu menuturkan atau melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna dalam bahasa. Bagi dialek yang tidak baku. Bagi penutur bahasa kedua teknik ini amat cocok. cabangcabang linguistik dan hubungan linguistik dengan bidang lain yang bersangkutan dengan bunyi. Jika guru ingin melanjutkannya kepada sebutan untuk kata. (g) (h) x Topik ini telah menghuraikan secara ringkas mengenai linguistik. x x x x x . Seterusnya ditekankan juga definisi bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa supaya peminat bahasa dan pelajar bahasa mengetahui perbezaan di antara kedua-duanya. teknik ini memberikan ruang dan peluang kepada murid-murid supaya membaiki sebutan yang tidak baku itu. iaitu bermula daripada urutan (a) hingga (h). frasa.16 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI (f) Murid secara individu boleh mengajuk apa-apa yang disebut oleh guru atau rakan sebaya (pembimbing). ayat. Begitu juga. guru boleh menggunakan teknik ini. iaitu fonetik dan fonemik. Guru atau rakan sebaya sebut. individu mengulang sebutannya. atau perenggan. bagi pemantapan dialek bahasa baku. Bidang fonetik dan fonologi dan peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kajian ini juga ditegaskan dan kaitannya dengan proses pengajaran dan pembelajaran.

bulan. 3. a Adakah bunyi itu bergema? Ya. Bunyi bahasa adalah bunyi yang terdapat dalam apa juga bahasa di dunia ini. Adakah anda merasakan getaran yang berlaku pada pita suara? Letakkan tangan anda rapat-rapat ke telinga dan sebutkan bunyi [a a a a a]. bunyi bahasa adalah bunyi yang berfungsi dalam pertuturan. Adakah bunyi akhir dalam perkataan di bawah ini bunyi bersuara atau bunyi tak bersuara? habis. 2.TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI W 17 x x Organ artikulasi ialah organ yang menghasilkan bunyi bahasa dan cara menghasilkan bunyi tersebut. Letakkan tangan anda pada pita suara (di tengah-tengah leher) dan sebutkan [a a a a a]. belum. tebal. bunyi itu adalah bunyi bersuara. . Antara peranan-peranan ahli fonetik dan fonologi dalam bidang kebahasaan adalah di dalam bidang pendidikan. x Akustik Anak tekak Artikulasi Auditori Fonetik Fonologi Pedagogi Pita suara 1. betul bergetar dan bergema. syabas? Sila lukis gambar rajah organ artikulasi dan namakan bahagian bahagiannya. komputer dan perkamusan. Dengan kata lain. Oleh itu. perubatan.

Klasifikasikan bunyi akhir perkataan tersebut kepada bunyi oral dan bunyi nasal berdasarkan keterangan di atas.18 X TOPIK 1 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI 4. tali. satu. tikus. Anda diminta menyebut perkataan yang disenaraikan di bawah: kalam. bin. dominasi. Khamis. dharab. bising. tampal. . dhommah 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->