Mata Pelajaran Sejarah Mampu Meningkatkan Semangat Patriotik

Mata Pelajaran Sejarah Mampu Meningkatkan Semangat Patriotik Definisi Konsep i) Mata Pelajaran Sejarah - Ditakrifkan sebagai subjek

yang memaparkan ... (rujuk takrifan dalam Buku Teks Sejarah) - Dikategorikan kepada 3 bentuk utama a) pengajaran & pembelajaran subjek Sejarah merentas kurikulum bersepadu di peringkat sekolah b) pengajaran & pembelajaran subjek Sejarah menerusi pelaksanaan kegiatan kokurikulum c) adaptasi subjek Sejarah dalam kegiatan seharian Semangat Patriotik - nilai & semangat cintakan negara - perlu huraian lebih lanjut – rujuk kenyataan-kenyataan tokoh sejarah dll. Mampu Meningkatkan - keadaan berlakunya penambahan/peningkatan yang diperlihatkan menerusi a) memenuhi keperluan & tuntutan semasa b) mampu mendatangkan pelbagai impak positif c) dapat menangani pelbagai masalah yang timbul

ii)

iii)

STPM (Pengajian Am) ii) peningkatan jumlah pelajar yang memasuki aliran sains sosial – menunjukkan minat yang tinggi iii) sambutan pelajar terhadap kegiatan-kegiatan memupuk patriotisme – contoh: sambutan Malam Ambang Merdeka. – jelaskan tujuan-tujuan mengapa Sejarah perlu diajar di sekolahsekolah iii) penerapan aspek teori dan amali secara bersepadu – bincangkan tentang folio Sejarah/Kajian Tempatan & keberkesanannya iv) tunjukkan proses pengajaran & pembelajaran subjek Sejarah yang merentas kurikulum – dalam subjek-subjek lain Hujah 2 : penerapan intipati subjek Sejarah dalam pelaksanaan kegiatan kokurikulum . . sebagai tauladan & pedoman dll.Premis Kerajaan : Keberkesanan Adaptasi Pendidikan Subjek Sejarah Mampu Menjana Peningkatan Semangat Patriotik. pentomin/drama Bukit Kepong dll. SPM.bincangkan perkara-perkara berikut: i) peningkatan tahap kelulusan subjek Sejarah dalam peperiksaan-peperiksaan awam – PMR. perarakan Hari Kebangsaan. Hujah 1 : penekanan subjek Sejarah dalam kurikulum bersepadu sekolah Malaysia .bincangkan perkara-perkara berikut: i) jumlah peruntukan masa untuk pengajaran & pembelajaran subjek Sejarah – jelaskan kepentingannya ii) pengisian subjek Sejarah – menghargai perjuangan tokoh-tokoh terdahulu.bincangkan perkara-perkara berikut: i) penubuhan & peranan Kelab Rukun Negara / Persatuan Sejarah di sekolah ii) aktiviti/kegiatan yang berkaitan dengan Sejarah – kuiz. Hujah 3 : penerimaan positif pelajar terhadap pengisian subjek Sejarah . lawatan dll.

copy & paste – para pelajar siapkan tugasan folio/kajian tempatan masing-masing dengan cara download dari internet tanpa memahami apatah lagi menghayati isi kandungannya ii) masalah pergaduhan dalam kalangan pelajar berbilang kaum – tiada penghayatan terhadap nilai toleransi/semangat muhibbah – contoh: 13 Mei iii) masalah gejala sosial/kes salahlaku pelajar kian meningkat – tunjukkan statistik .Premis Pembangkang : Kekangan-Kekangan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Subjek Sejarah Menjejaskan Usaha Meningkatkan Semangat Patriotik. STPM (Pengajian Am) – tunjukkan statistik kelulusan oleh LPM/MPM ii) penurunan jumlah pelajar yang memasuki aliran sains sosial berbanding aliran sains tulen – menunjukkan minat yang semakin berkurangan iii) mentaliti ibubapa yang lebih cenderung kepada subjek-subjek Sains & Matematik – banyak hantar anak-anak ke tuisyen/kem-kem akademik subjek-subjek berkenaan berbanding subjek Sejarah Hujah 3 : masalah-masalah yang berlaku akibat pengabaian kepentingan subjek Sejarah di sekolah i) budaya cut. jumlah peruntukan masa untuk subjek Sejarah adalah 2 jam tetapi untuk subjek Sains & Matematik 6-8 jam – buat kajian sedikit berkenaan jadual waktu sekolah ii) corak pengajaran yang membosankan – kurang interaktif & tidak menarik iii) kekurangan guru opsyen Sejarah & guru pakar Sejarah iv) bersifat hafalan semata-mata – ulas kesan apabila Sejarah dijadikan subjek wajib lulus SPM menjelang 2013 kelak – exam-oriented education Hujah 2 : penerimaan yang kurang memberangsangkan dalam kalangan pelajar & ibubapa i) tahap kelulusan subjek Sejarah dalam peperiksaan-peperiksaan awam tidak konsisten saban tahun – PMR. Hujah 1 : kekangan dalam pelaksanaan proses pengajaran & pembelajaran subjek Sejarah i) nisbah jumlah jam/masa yang tidak seimbang – bandingkan dengan subjek Sains & Matematik .contoh: dalam seminggu. SPM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful