P. 1
KKBI_BMM3110_PGSR-2011

KKBI_BMM3110_PGSR-2011

|Views: 444|Likes:
Published by Nazreen Ayeen

More info:

Published by: Nazreen Ayeen on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

TUGASAN PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK (JPT, Soalan Tugasan dan PMM / Rubrik) Mata Pelajaran/ Kursus : Kod Kursus: Program :

SINTAKSIS BAHASA MELAYU BMM3110 PGSR AMBILAN NOV 2008

Tempoh Pelaksanaan:
Semester /Tahun:

8 Minggu
Semester 6 / 2011

Kumpulan yang terlibat: Disediakan oleh:

PGSR NOV 2008

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT Penyelaras Mata pelajaran/Kursus Ketua Jabatan

Disahkan oleh:

Nama & Tandatangan

__________________________________ ABDUL NASIR HJ. PAISAL

________________________________ RAZALI MOHD. SHUKOR

Tarikh:

01 OGOS 2011

01 OGOS 2011

1

2. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.TUGASAN PROJEK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK PISMP BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH JABATAN UNIT TAJUK : : : JABATAN PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN : 1. ayat inti. serta menganalisis binaan ayat. binaan ayat dasar. 3. 3. frasa adjektif. ayat majmuk. ayat tunggal. klausa. binaan subjek dan predikat. frasa kerja. Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. 2. 4. ayat dasar . Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. ragam ayat serta aspek tatabahasa yang lain dalam binaan ayat. ayat dasar. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama. Menjelaskan definisi ayat. Menghuraikan Peraturan Hukum D-M dan kekecualian Hukum D-M. OBJEKTIF: Pada akhir tugasan ini. Menjelaskan jenis-jenis ayat. pelajar dapat: 1. 4. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat.ayat terbitan struktur binaan ayat. dan frasa sendi nama. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja 2 . binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

TUGASAN PROJEK 3 .

Menghasilkan pengurusan grafik tentang a. Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Membuat refleksi tentang tugasan. b. c. 3. mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . c. Merujuk akhbar. .TUGASAN PROJEK TUGASAN PROJEK INSTITUT: IPG KAMPUS KENT. 4 . sertakan contoh-contohnya sekali. Menggunakan format news letter . 4. atau majalah bagi mendapatkan cerpen untuk dianalisis tentang perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. b. jelaskan dan huraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. sertakan contoh-contohnya sekali. TUARAN NAMA PELAJAR : KUMPULAN: PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 MATA PELAJARAN : BMM3110 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU TARIKH MULA : 15 OGOS 2011 TARIKH HANTAR : 10 OKTOBER 2011 Bagi melaksanakan tugasan ini. 2. pelajar diminta: 1. Nyatakan contohcontoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa. kemudian menghuraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Menggunakan kemahiran ICT untuk a. menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. 5.

Amalan plagiat tidak dibenarkan. c) perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. 5. d. 4. e. Tugasan diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD) b. Langkau satu setengah baris. Nama Kursus iv. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. Tugasan ini ialah tugasan individu. 5 .TUGASAN PROJEK Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Kad Pengenalan ii. Nama Pelatih dan No. 7. Saiz huruf 12. Format penulisan adalah seperti yang berikut: a. Rujukan mengikut format APA. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut: a. b. c. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. 2. Fon Arial b. Nama Pensyarah iii. Lampiran. 3. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). Tahun Pengajian 6. Hasil tugasan (a.

Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh ___________________________ ( ABDUL NASIR BIN HJ. SHUKOR ) 6 . PAISAL) _______________________ ( RAZALI MOHD.TUGASAN PROJEK Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.

Maklumat dan dokumen berkaitan Maklumat dan dokumen tepat. jadual atau pengurusan grafik.TUGASAN PROJEK PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kriteria Sederhana 17-10 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 25-18 Lemah 9-0 PEMEROLEHAN ILMU (25%) Kemahiran mencari sumber kepelbagaian rujukan. Kefahaman maklumat. lengkap. Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap. 7 . sertakan sumber. peta minda. Maklumat dan dokumen tepat dan kurang lengkap. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa .  contoh-contohnya sekali. dan pembahagian subjek dan dari pelbagai dan predikat . Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya.  Maksud atau definisi ayat sesuai. serta contoh-contohnya sekali.    Analisis dalam bentuk esei. Isi kandungan.

     Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Refleksi tentang tugasan. Membuat rumusan yang kurang jelas. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . sertakan contoh-contohnya sekali. Huraian analisis data yang tepat. Membuat rumusan yang jelas. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. serta contoh-contohnya sekali. Membuat rumusan yang kurang jelas. Huraian analisis data tepat. Huraian analisis data kurang tepat. Kebolehan mengaplikasikan ilmu dan kemahiran. Kriteria 8 .TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%)  Huraian dan rumusan 30-21 20-11 10-0 Kebolehan merancang dan menstrukturkan semula maklumat secara bermakna.

atau brosur kemahiran bahasa berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. Pengurusan yang tepat. c. Sederhana 20-11 Hasilan tugasan yang kurang tepat. Menghasilkan petikan rencana. tentang 9 . dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. teks ucapan majlis. Menggunakan format news letter untuk menjelaskan peraturan Hukum D-M serta kekecualiannya. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. a. Lemah 10-0 Hasilan tugasan yang kurang tepat. Aplikasi dalam konteks baru atau situasi sebenar. d. Penghasilan produk penulisan buletin. e. teks ucapan majlis. grafik Hasilan tugasan yang lengkap. Tidak dapat menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap.TUGASAN PROJEK Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 30-21 PEMINDAHAN ILMU (30%) Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. b. dan menggunakan format news letter kurang baik dan sempurna. Refleksi tugasan. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti. teks ucapan majlis. Membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. Menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. Menghasilkan petikan rencana. Tidak dapat menghasilkan petikan rencana.

Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif 10 . Sikap dan sahsiah yang positif. Kolaboratif.TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%) 15-11 10-6 5-0 Komitmen. Refleksi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->