P. 1
KKBI_BMM3110_PGSR-2011

KKBI_BMM3110_PGSR-2011

|Views: 444|Likes:
Published by Nazreen Ayeen

More info:

Published by: Nazreen Ayeen on May 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

TUGASAN PROJEK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS - PROJEK (JPT, Soalan Tugasan dan PMM / Rubrik) Mata Pelajaran/ Kursus : Kod Kursus: Program :

SINTAKSIS BAHASA MELAYU BMM3110 PGSR AMBILAN NOV 2008

Tempoh Pelaksanaan:
Semester /Tahun:

8 Minggu
Semester 6 / 2011

Kumpulan yang terlibat: Disediakan oleh:

PGSR NOV 2008

JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPG KAMPUS KENT Penyelaras Mata pelajaran/Kursus Ketua Jabatan

Disahkan oleh:

Nama & Tandatangan

__________________________________ ABDUL NASIR HJ. PAISAL

________________________________ RAZALI MOHD. SHUKOR

Tarikh:

01 OGOS 2011

01 OGOS 2011

1

Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. frasa adjektif. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja 2 . 4. 2. 2. OBJEKTIF: Pada akhir tugasan ini. ayat inti. ayat majmuk. klausa. serta menganalisis binaan ayat. ayat tunggal. binaan ayat dasar. Menghuraikan Peraturan Hukum D-M dan kekecualian Hukum D-M. 3.TUGASAN PROJEK BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK PISMP BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH JABATAN UNIT TAJUK : : : JABATAN PENGAJIAN MELAYU BAHASA MELAYU SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN : 1. ayat dasar . frasa kerja. Menjelaskan jenis-jenis ayat. Menjelaskan definisi ayat. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. ayat dasar. 4. Mengkategorikan jenis ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. pelajar dapat: 1. Menjelaskan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis.ayat terbitan struktur binaan ayat. 3. binaan subjek dan predikat. Mensintesis ayat menggunakan ilmu proses penerbitan ayat. dan frasa sendi nama. ragam ayat serta aspek tatabahasa yang lain dalam binaan ayat. Menganalisis dan menghuraikan susunan konstituen frasa nama.

TUGASAN PROJEK 3 .

. Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Menggunakan format news letter . Menggunakan kemahiran ICT untuk a. b. 5. kemudian menghuraikan contoh-contoh frasa kerja dengan ayat-ayat komplemen. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa . TUARAN NAMA PELAJAR : KUMPULAN: PGSR AMBILAN NOVEMBER 2008 MATA PELAJARAN : BMM3110 PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU TARIKH MULA : 15 OGOS 2011 TARIKH HANTAR : 10 OKTOBER 2011 Bagi melaksanakan tugasan ini. 2. Nyatakan contohcontoh kesilapan tatabahasa berdasarkan Hukum D-M dalam petikan akhbar semasa. mengklasifikasikan golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. sertakan contoh-contohnya sekali. Merujuk akhbar. Membuat refleksi tentang tugasan. atau majalah bagi mendapatkan cerpen untuk dianalisis tentang perbezaan antara binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Menghasilkan pengurusan grafik tentang a. b. c. jelaskan dan huraikan peraturan Hukum D – M serta kekecualiannya. c. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya. pelajar diminta: 1. sertakan contoh-contohnya sekali. 4. 4 .TUGASAN PROJEK TUGASAN PROJEK INSTITUT: IPG KAMPUS KENT. 3. menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat.

Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). 5. Langkau satu setengah baris. Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. 4. 3. 5 . c) perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. c. Nama Kursus iv. 7. e.TUGASAN PROJEK Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Tahun Pengajian 6. Lampiran. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Saiz huruf 12. Nama Pelatih dan No. Nama Pensyarah iii. Kad Pengenalan ii. Tugasan ini ialah tugasan individu. Rujukan mengikut format APA. Fon Arial b. b. Format penulisan adalah seperti yang berikut: a. Hasil tugasan (a. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut: a. 2. d. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. Tugasan diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD) b.

SHUKOR ) 6 . PAISAL) _______________________ ( RAZALI MOHD.TUGASAN PROJEK Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan. Tugasan disediakan oleh Disahkan oleh ___________________________ ( ABDUL NASIR BIN HJ.

 contoh-contohnya sekali. Isi kandungan. sertakan sumber. jadual atau pengurusan grafik. 7 . Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. serta contoh-contohnya sekali.TUGASAN PROJEK PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Kriteria Sederhana 17-10 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 25-18 Lemah 9-0 PEMEROLEHAN ILMU (25%) Kemahiran mencari sumber kepelbagaian rujukan. Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa .    Analisis dalam bentuk esei. peta minda. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama.  Maksud atau definisi ayat sesuai. Maklumat dan dokumen berkaitan Maklumat dan dokumen tepat. Kefahaman maklumat. lengkap. dan pembahagian subjek dan dari pelbagai dan predikat . Maklumat dan dokumen tepat dan kurang lengkap.

sertakan contoh-contohnya sekali. Membuat rumusan yang jelas. Huraian analisis data kurang tepat. Pola ayat dasar dan ayat terbitan serta pembahagiannya.TUGASAN PROJEK PENGUASAAN ILMU (30%)  Huraian dan rumusan 30-21 20-11 10-0 Kebolehan merancang dan menstrukturkan semula maklumat secara bermakna. Membuat rumusan yang kurang jelas. serta contoh-contohnya sekali. Refleksi tentang tugasan. Struktur binaan ayat mengikut peringkat dalam sistem tatabahasa .      Maksud atau definisi ayat dan pembahagian subjek dan predikat . Huraian analisis data yang tepat. Huraian analisis data tepat. Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. Binaan frasa kerja dengan binaan frasa nama. Kriteria 8 . Kebolehan mengaplikasikan ilmu dan kemahiran. Golongan ayat pasif bahasa Melayu dan menjelaskan binaan setiap golongannya. Membuat rumusan yang kurang jelas.

tentang 9 . Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. c. Aplikasi dalam konteks baru atau situasi sebenar. Menyediakan satu teks ucapan majlis yang terdapat pelbagai jenis ayat. grafik Hasilan tugasan yang lengkap. Menghasilkan petikan rencana. Tidak dapat menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti tetapi tidak lengkap. Menghasilkan petikan rencana. Lemah 10-0 Hasilan tugasan yang kurang tepat. atau brosur kemahiran bahasa berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. Sederhana 20-11 Hasilan tugasan yang kurang tepat. teks ucapan majlis. Pengurusan yang tepat. Tidak dapat menghasilkan petikan rencana. Penghasilan produk penulisan buletin. b. Refleksi tugasan. dan menggunakan format news letter kurang baik dan sempurna. Menunjukkan penghasilan bahan yang berkualiti. teks ucapan majlis.TUGASAN PROJEK Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan Komponen Tugas Baik 30-21 PEMINDAHAN ILMU (30%) Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari. e. dan menggunakan format news letter dengan baik dan sempurna. a. Menggunakan format news letter untuk menjelaskan peraturan Hukum D-M serta kekecualiannya. d. teks ucapan majlis. Membina satu petikan rencana yang panjangnya tidak kurang daripada 300 perkataan dan memperincikan jenis-jenis ayatnya.

Refleksi. Sikap dan sahsiah yang positif.TUGASAN PROJEK SIKAP DAN SAHSIAH (15%) 15-11 10-6 5-0 Komitmen. Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif Komitmen Refleksi Kolaboratif 10 . Kolaboratif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->