Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah.

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah. Mengenal pasti Punca Pelajar Ponteng Sekolah Sekolah : SK Mat Deris, Jerantut, Pahang. Kumpulan Penyelidik : JK Disiplin dan Sahsiah.

Isu: 1. Didapati murid-murid selalu tidak hadir ke sekolah secara berpola. 2. Terdapat juga aduan daripada masyarakat setempat tentang murid-murid sekolah ini yang kelihatan berkeliaran di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. 3. Murid-murid lain juga ada mengadu tentang kawan-kawan mereka yang selalu ponteng sekolah.

Refleksi Masalah: Apabila dipantau dan dibuat analisa terhadap jadual kedatangan murid, didapati murid yang sama tidak hadir ke sekolah dengan kerap dan mempunyai pola tertentu. Menurut Ismail Yusof (1982) “Ponteng sekolah bolehlah dianggap sebagai satu perbuatan menjauhkan diri dari kelas atau mata pelajaran atau tidak hadir langsung ke sekolah tanpa keizinan guru atau ibu bapa.” Menurut buku Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (1994), sebab-sebab ponteng boleh dibahagi kepada empat faktor: • Diri pelajar sendiri • Keluarga • Sekolah • Rakan sebaya

Objektif Am 1. Menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Khusus 1. Mengurangkan kadar ponteng sekolah. 2. Menyedarkan murid tentang kesan negatif ponteng sekolah.

Kumpulan Sasaran

Semua murid tahap 2 SK Mat Deris. Pertandingan permainan dalaman. Disiplin Di sekolah:”Ponteng Sekolah” Laporan Persidangan Nasional Mengenai Kaum Remaja Di Malaysia. Majlis dikendali oleh Guru Bimbingan sebagai moderator. Guru akan mengumpulkan maklumat dengan menggunakan instrument yang disediakan. Program Mentor-mentee. Jerantut. Ismail Yusof (1983). • Dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Kempen Kedatangan penuh. GPK HEM. • Murid yang penuh kedatangannya dalam tempoh kempen dijalankan akan diberi (hadiah dan Sijil). • Majlis ini diadakan pada setiap akhir semester persekolahan bagi menghargai murid-murid yang hadir sepenuhnya sepanjang semester tersebut. Majlis Penganugerahan Kempen Kedatangan Penuh. • Murid-murid akan diberi satu sudut dan perlu menyiapkan dalam tempoh masa tertentu. Ia bertujuan memenuhi masa senggang murid-murid dengan aktiviti berfaedah. Tindakan yang DiAmbil Menjalankan program “ Jom ke Sekolah” untuk tempoh 10 bulan ( Februari hingga November ). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kursus Motivasi. Pertandingan pembinaan Sudut Ilmiah. Penilaian untuk anugerah akan dilakukan di setiap semester. Perjumapaan diadakan secara berkala atau bila-bilamasa perlu. • Setiap guru dikehendaki membimbing menteenya yang bermasalah. Pakar Motivasi dan Pengerusi PIBG. • Adakan majlis dialog dengan ibu bapa berkaitan dengan masalah ponteng. Dengan cara ini dapat menarik minat murid untuk sentiasa berada di sekolah pada waktunya.PP 91-103. Ceramah Kesedaran kepada murid. Ceramah berkaitan masalah ponteng sekolah dan kesankesan buruknya. • Diadakan untuk murid-murid yang datang awal ke sekolah. Dicatat oleh razak di 4:49 PG Label: proposal kajian tindakan . Dialog dengan ibu bapa. Ahli panel tediri daripada Guru Besar. • Penceramah luar /Pakar Motivasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful