Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah.

Proposal Kajian Tindakan Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah. Mengenal pasti Punca Pelajar Ponteng Sekolah Sekolah : SK Mat Deris, Jerantut, Pahang. Kumpulan Penyelidik : JK Disiplin dan Sahsiah.

Isu: 1. Didapati murid-murid selalu tidak hadir ke sekolah secara berpola. 2. Terdapat juga aduan daripada masyarakat setempat tentang murid-murid sekolah ini yang kelihatan berkeliaran di luar kawasan sekolah pada waktu persekolahan. 3. Murid-murid lain juga ada mengadu tentang kawan-kawan mereka yang selalu ponteng sekolah.

Refleksi Masalah: Apabila dipantau dan dibuat analisa terhadap jadual kedatangan murid, didapati murid yang sama tidak hadir ke sekolah dengan kerap dan mempunyai pola tertentu. Menurut Ismail Yusof (1982) “Ponteng sekolah bolehlah dianggap sebagai satu perbuatan menjauhkan diri dari kelas atau mata pelajaran atau tidak hadir langsung ke sekolah tanpa keizinan guru atau ibu bapa.” Menurut buku Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (1994), sebab-sebab ponteng boleh dibahagi kepada empat faktor: • Diri pelajar sendiri • Keluarga • Sekolah • Rakan sebaya

Objektif Am 1. Menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Khusus 1. Mengurangkan kadar ponteng sekolah. 2. Menyedarkan murid tentang kesan negatif ponteng sekolah.

Kumpulan Sasaran

Tindakan yang DiAmbil Menjalankan program “ Jom ke Sekolah” untuk tempoh 10 bulan ( Februari hingga November ). Disiplin Di sekolah:”Ponteng Sekolah” Laporan Persidangan Nasional Mengenai Kaum Remaja Di Malaysia. Ismail Yusof (1983). GPK HEM. Pertandingan permainan dalaman. Ceramah berkaitan masalah ponteng sekolah dan kesankesan buruknya. Majlis Penganugerahan Kempen Kedatangan Penuh. • Penceramah luar /Pakar Motivasi. Dialog dengan ibu bapa. Dengan cara ini dapat menarik minat murid untuk sentiasa berada di sekolah pada waktunya. • Dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Kempen Kedatangan penuh. Ceramah Kesedaran kepada murid. Pakar Motivasi dan Pengerusi PIBG. • Majlis ini diadakan pada setiap akhir semester persekolahan bagi menghargai murid-murid yang hadir sepenuhnya sepanjang semester tersebut. • Adakan majlis dialog dengan ibu bapa berkaitan dengan masalah ponteng. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. • Murid yang penuh kedatangannya dalam tempoh kempen dijalankan akan diberi (hadiah dan Sijil). Pertandingan pembinaan Sudut Ilmiah. • Setiap guru dikehendaki membimbing menteenya yang bermasalah. Penilaian untuk anugerah akan dilakukan di setiap semester. Jerantut. Perjumapaan diadakan secara berkala atau bila-bilamasa perlu. • Murid-murid akan diberi satu sudut dan perlu menyiapkan dalam tempoh masa tertentu. Kursus Motivasi. Ia bertujuan memenuhi masa senggang murid-murid dengan aktiviti berfaedah. Guru akan mengumpulkan maklumat dengan menggunakan instrument yang disediakan. Dicatat oleh razak di 4:49 PG Label: proposal kajian tindakan . Ahli panel tediri daripada Guru Besar. Majlis dikendali oleh Guru Bimbingan sebagai moderator.PP 91-103. • Diadakan untuk murid-murid yang datang awal ke sekolah.Semua murid tahap 2 SK Mat Deris. Program Mentor-mentee.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.