Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik histogram

Disediakan Oleh Mohd Jafri bin Othman

.

BUKA PERISIAN MICROSOFT OFFICE EXCEL . TAJUK STATISTIK MELUKIS HISTOGRAM.PENGINTEGRASIAN MICROSOFT OFFICE EXCEL DALAM MATEMATIK. LANGKAH 1.

DARI PAPARAN MICROSOFT OFFICE EXCEL PADA SHEET 1 TAIPKAN SOALAN BERKAITAN HISTOGRAM. . kepada milimeter yang terdekat.25 12 26 – 30 16 31 – 35 10 36 – 40 2 Lukis satu histogram berdasarkan data yang diberi dengan menggunakan sempadan kelas sebagai paksi mengufuk. Panjang (mm) Kekerapan 11 – 15 4 16 – 20 6 21 . Soalan Histogram Jadual di bawah menunjukkan panjang. bagi 50 ekor semut.

(** anda mungkin perlu membuat pelarasan pada format cell dan lain-lain untuk mendapatkan paparan yang sesuai ) .Ubahsuai jadual secara menegak.

. Masukkan nilai-nilai untuk sempadan bawah dan sempadan atas.Tambah lajur untuk sempadan bawah dan sempadan atas.

5 2 Serlahkan (highlight) data Pilih Insert > Charts > Column ( atau pilih Insert > column ) dan pilih manamana template yang diberi. salin julat sempadan dan kekerapan seperti di bawah pada sheet 2.5 – 15.5 – 35.5 12 25.5 10 35.5 16 30.5 – 20.5 – 25.5 – 40.5 – 30.5 4 15. .Untuk melukis Histogram.5 6 20. Sempadan Kekerapan 10.

Klik pada OK Ubah saiz graf .

Pilih Format > Format selection .Klik pada salah satu graf agar semua graf dipilih.

Graf akan bersambung dan terhasil graf Histogram. Ubah Gap Width hingga 0%.Pada Series Options. Klik close . pilih Gap Width.

Graf boleh dikemaskan lagi dengan memilih format > shape outline. untuk tebalkan garisan tepi setiap graf. Graf juga boleh ditambah dengan gridlines. . Pilih Layout > Gridlines > Primary Horizontal Gridlines > Major & Minor Gridlines.

.Diulangi dengan Primary Vertical Gridlines > Major & Minor Gridlines. Fail ini boleh diguna berulang kali hanya dengan menukar data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful