Histogram

Pengintegrasian ict dalam pengajaran dan pembelajaran matematik histogram

Disediakan Oleh Mohd Jafri bin Othman

.

PENGINTEGRASIAN MICROSOFT OFFICE EXCEL DALAM MATEMATIK. BUKA PERISIAN MICROSOFT OFFICE EXCEL . LANGKAH 1. TAJUK STATISTIK MELUKIS HISTOGRAM.

kepada milimeter yang terdekat. bagi 50 ekor semut. Soalan Histogram Jadual di bawah menunjukkan panjang.DARI PAPARAN MICROSOFT OFFICE EXCEL PADA SHEET 1 TAIPKAN SOALAN BERKAITAN HISTOGRAM.25 12 26 – 30 16 31 – 35 10 36 – 40 2 Lukis satu histogram berdasarkan data yang diberi dengan menggunakan sempadan kelas sebagai paksi mengufuk. Panjang (mm) Kekerapan 11 – 15 4 16 – 20 6 21 . .

Ubahsuai jadual secara menegak. (** anda mungkin perlu membuat pelarasan pada format cell dan lain-lain untuk mendapatkan paparan yang sesuai ) .

Tambah lajur untuk sempadan bawah dan sempadan atas. Masukkan nilai-nilai untuk sempadan bawah dan sempadan atas. .

5 – 40. .5 2 Serlahkan (highlight) data Pilih Insert > Charts > Column ( atau pilih Insert > column ) dan pilih manamana template yang diberi. Sempadan Kekerapan 10.5 – 15.5 16 30.5 10 35.5 6 20.5 – 25. salin julat sempadan dan kekerapan seperti di bawah pada sheet 2.5 – 20.5 – 35.5 4 15.Untuk melukis Histogram.5 – 30.5 12 25.

Klik pada OK Ubah saiz graf .

Pilih Format > Format selection .Klik pada salah satu graf agar semua graf dipilih.

pilih Gap Width. Graf akan bersambung dan terhasil graf Histogram. Ubah Gap Width hingga 0%. Klik close .Pada Series Options.

Graf boleh dikemaskan lagi dengan memilih format > shape outline. . Graf juga boleh ditambah dengan gridlines. Pilih Layout > Gridlines > Primary Horizontal Gridlines > Major & Minor Gridlines. untuk tebalkan garisan tepi setiap graf.

. Fail ini boleh diguna berulang kali hanya dengan menukar data.Diulangi dengan Primary Vertical Gridlines > Major & Minor Gridlines.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful