PENGGAL PERTAMA SEJARAH DUNIA (1500-1955

)

940 SEJARAH

1

1

TEMA 1 - MASYARAKAT
Tema ini membincangkan tentang bentuk masyarakat dalam sejarah manusia. Setelah 16 waktu pengajaran calon seharusnya dapat membincangkan bentuk masyarakat dan proses perubahan yang bermula dari masyarakat feudal sehingga masyarakat industri. Bagi mendalami tema ini, calon mempelajari empat bentuk masyarakat, iaitu

2

2

2 1. Setiap tajuk merujuk kepada dua buah negara tertentu.1.4 Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat feudal. Setelah mempelajarinya. dan industri. maritim.1 1. calon seharusnya dapat: 3 3 . agraria.3 1.

dan 4 4 . dan dapat membandingkan ciri-ciri feudalisme di England dan Jepun. (b) menghuraikan definisi dan ciri masyarakat agraria di Belanda dan China pada abad ke-16 dan ke-17.(a) menjelaskan definisi dan ciri dan susun lapis masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17. (c) menjelaskan definisi dan ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun dalam abad ke-16 dan ke-17.

Setiap tajuk di atas perlu dipelajari dalam masa 4 waktu pengajaran setiap satunya.(d) menerangkan definisi dan ciri masyarakat industri di England dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19. 5 5 .

2 Negara bangsa. dan 2.PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN Setelah melalui 20 jam pengajaran. 6 6 . calon seharusnya dapat membincangkan corak pemerintahan dan pentadbiran bermula daripada pemerintahan beraja kepada sistem pemerintahan berparlimen. iaitu 2. Tajuk ini dipecahkan kepada tajuk-tajuk berikut.1 Institusi pemerintahan.TEMA 2 .

calon seharusnya dapat menghuraikan: (a) kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan dan juga.1.1 Institusi raja dan maharaja 2.2 Pembesar Kedua-duanya merujuk kepada China dan Russia dalam abad ke-16 hingga ke-20. Setelah empat waktu pengajaran setiap satunya.1. (b) membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan. 7 7 .Di bawah tajuk institusi pemerintahan tumpuan adalah kepada: 2.

2 Negara kesatuan dan negara persekutuan.2.1 Raja mutlak dan Raja Berperlembagaan. 2.3 Penyatuan negara bangsa.2 Negara bangsa dipecahkan kepada tiga subtajuk.2. iaitu. 2. 8 8 . dan 2.Tajuk 2.2.

Hasilnya. calon seharusnya dapat: (a) membincang dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan raja berperlembagaan.2.1 dengan rujukan khusus kepada England dan Perancis dalam abad ke-16 hingga ke-18. 9 9 . Calon mempelajari subtajuk 2.Setiap satunya memerlukan empat waktu pengajaran.

2. 10 10 .Pembelajaran subtajuk 2. akan membolehkan pelajar: (b) membincangkan sistem pemerintahan negara republik dan negara persekutuan berdasarkan penelitian ke atas Perancis dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 hingga ke-19.2.

11 11 .3 menumpukan kepada proses penyatuan negara bangsa dengan merujuk kepada Itali dan Jerman dalam abad ke-19. Setelah mempelajarinya.2.Subtajuk 2. calon seharusnya dapat: (c) membincangkan proses penyatuan negara bangsa yang berlaku di dua buah negara itu.

dan 3. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan dalam bidang ekonomi.2 Intelektual. iaitu 3. Setelah mempelajarinya. dan intelektual. Untuk perinciannya tema ini dipecahkan kepada beberapa tajuk.TEMA 3 .KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN Tema ini memerlukan 40 waktu pengajaran.1 Sistem ekonomi 3.3 Kemajuan pendidikan. pendidikan. 12 12 .

dengan merujuk kepada China dan Jepun abad ke-16 dan Jerman dan Perancis abad ke-16 hingga ke-18 calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah. 13 13 .1.1 Sistem ekonomi.1 Feudalisme dan kapitalisme. pembelajaran ditumpukan kepada aspekaspek berikut: 3.Di bawah tajuk 3. Setelah mempelajari subtajuk ini.

Penelitian subtajuk ini memerlukan empat waktu pengajaran setiap satunya. 1414 .Calon juga dapat: (b) menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat dalam abad ke-18 dan ke-19.

setiap satu aspek ini dipelajari selama empat waktu pengajaran.2 ini dibahagikan kepada tiga aspek.1. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan orientasi kegiatan dan kemajuan dalam bidang perdagangan dan perniagaan.2 Perkembangan ekonomi Subtajuk ini dipelajari dengan membuat rujukan khusus kepada negara tertentu. pertanian dan perindustrian.1. Aspek itu ialah: 15 15 .3. Bagi mendalaminya. subtajuk 3.

16 16 .1.2. dengan tumpuan kepada perkembangan di Jerman dan Jepun dalam abad ke-19 hingga ke-20. 3.3.2. dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 hingga ke-18 3.2 Pertanian.1. dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 hingga ke18.2.3 Perindustrian.1.1 Perdagangan dan perniagaan.

Revolusi Sains.1 Perkembangan ilmu. 3.3.2. dengan merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis dalam abad ke-17 hingga ke19. dan Gerakan Pencerahan.2 Intelektual. Reformasi Protestan. 17 17 . Dalam tiga waktu pengajaran calon diharap dapat: (a) membincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan kesan daripada Renaisans.

2.3. Menerusi penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis sepanjang abad ke-18 dan ke-19. calon seharusnya dapat: (b) menilai idea dan sumbangan tokoh seperti: (i) Charles Louis Montesquie (ii) Adam Smith (iii) Jean Jacques Rousseau 18 18 .2 Sumbangan tokoh. dalam tiga waktu pengajaran.

3 Kemajuan Pendidikan. 19 19 . Dengan meneliti perkembangan di Perancis dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19.3. calon seharusnya dapat: (c) menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden.

TEMA 4 . dan respons masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan peranan negara negara baru merdeka dalam politik antarabangsa. Bagi mendalami tema ini. calon seharusnya dapat membincangkan proses. iaitu: 20 20 . kesan. Setelah mempelajarinya. penelitian dipecahkan kepada empat tajuk utama.NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Tema ini dipelajari dalam masa 44 waktu pengajaran.

1 Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat dan kesan penjajahan Barat. rujukan khusus diberikan kepada perkembangan di India dan China dalam abad ke-19 dan ke-20. Untuk mempelajari tajuk ini.4. Jangka masa pembelajarannya adalah enam waktu pengajaran. calon seharusnya dapat: 21 21 . Setelah mempelajarinya.

(a) (b) menganalisis respons masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat. 22 22 . ekonomi. dan kemunculan intelektual tempatan. dan membincangkan transformasi sosial.

4.2 Perang Dunia Kedua.2.1 Perang Dunia Pertama. 1914-1918 4. Subtajuk itu ialah tentang: 4.2 Konflik antarabangsa Tajuk ini dipecahkan kepada tiga subtajuk untuk membolehkan calon memahami punca konflik dalam politik antarabangsa.2.3 Perang Dingin. 1941-1945 4. 1945-1955 23 .2.

dan 24 . (b) berkemampuan menganalisis sebab dan kesan Perang Dunia Kedua.Setiap bahagian memakan enam waktu pengajaran. dengan meneliti perkembangan di Jepun dan Amerika Syarikat. dengan rujukan khusus kepada perkembangan di Jerman dan Rusia. calon hendaklah: (a) berupaya membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia Pertama. Setelah mempelajari ketiga-tiga subtajuk ini.

(c) seharusnya dapat menganalisis sebab dan kesan Perang Dingin. yang melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat. 25 .

calon seharusnya dapat: (a) menerangkan langkah-langkah mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi oleh orang tempatan. 26 . Menerusi pembelajaran tajuk ini.3 Dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan Dalam tajuk ini.4. calon menggunakan sebanyak enam waktu pengajaran mempelajari perkembangan di China dan India pada abad ke-20.

Menerusi tajuk ini calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kerjasama antara negara dalam organisasi antarabangsa selepas perang tersebut.4 Perhubungan luar Tajuk ini membincangkan hubungan antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua. Penelitian ditumpukan kepada: 27 .4.

(iii) Kerjasama Amerika Syarikat dan United Kingdom dalam North Atlantic Treaty Organisation (NATO) selama empat jam waktu pengajaran 28 .(i) Kerjasama Soviet Union dan Amerika Syarikat dalam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu selama enam waktu pengajaran (ii) Kerjasama United Kingdom dan India dalam Komanwel (Commonwealth of Nations) selama empat jam waktu pengajaran.

29 .