PENGGAL PERTAMA SEJARAH DUNIA (1500-1955

)

940 SEJARAH

1

1

TEMA 1 - MASYARAKAT
Tema ini membincangkan tentang bentuk masyarakat dalam sejarah manusia. Setelah 16 waktu pengajaran calon seharusnya dapat membincangkan bentuk masyarakat dan proses perubahan yang bermula dari masyarakat feudal sehingga masyarakat industri. Bagi mendalami tema ini, calon mempelajari empat bentuk masyarakat, iaitu

2

2

maritim.1. dan industri.2 1. Setelah mempelajarinya.4 Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat feudal. calon seharusnya dapat: 3 3 .1 1.3 1. agraria. Setiap tajuk merujuk kepada dua buah negara tertentu.

dan dapat membandingkan ciri-ciri feudalisme di England dan Jepun. (b) menghuraikan definisi dan ciri masyarakat agraria di Belanda dan China pada abad ke-16 dan ke-17. (c) menjelaskan definisi dan ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun dalam abad ke-16 dan ke-17.dan 4 4 .(a) menjelaskan definisi dan ciri dan susun lapis masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17.

Setiap tajuk di atas perlu dipelajari dalam masa 4 waktu pengajaran setiap satunya. 5 5 .(d) menerangkan definisi dan ciri masyarakat industri di England dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19.

TEMA 2 . Tajuk ini dipecahkan kepada tajuk-tajuk berikut. 6 6 .2 Negara bangsa.1 Institusi pemerintahan. calon seharusnya dapat membincangkan corak pemerintahan dan pentadbiran bermula daripada pemerintahan beraja kepada sistem pemerintahan berparlimen.PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN Setelah melalui 20 jam pengajaran. dan 2. iaitu 2.

2 Pembesar Kedua-duanya merujuk kepada China dan Russia dalam abad ke-16 hingga ke-20. calon seharusnya dapat menghuraikan: (a) kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan dan juga.1 Institusi raja dan maharaja 2.Di bawah tajuk institusi pemerintahan tumpuan adalah kepada: 2. (b) membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan. Setelah empat waktu pengajaran setiap satunya. 7 7 .1.1.

Tajuk 2. 2.2. dan 2.2.2. iaitu.1 Raja mutlak dan Raja Berperlembagaan.3 Penyatuan negara bangsa.2 Negara kesatuan dan negara persekutuan. 2. 8 8 .2 Negara bangsa dipecahkan kepada tiga subtajuk.

Calon mempelajari subtajuk 2.1 dengan rujukan khusus kepada England dan Perancis dalam abad ke-16 hingga ke-18. Hasilnya. calon seharusnya dapat: (a) membincang dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan raja berperlembagaan.Setiap satunya memerlukan empat waktu pengajaran. 9 9 .2.

10 10 .Pembelajaran subtajuk 2.2. akan membolehkan pelajar: (b) membincangkan sistem pemerintahan negara republik dan negara persekutuan berdasarkan penelitian ke atas Perancis dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 hingga ke-19.2.

Subtajuk 2.3 menumpukan kepada proses penyatuan negara bangsa dengan merujuk kepada Itali dan Jerman dalam abad ke-19. calon seharusnya dapat: (c) membincangkan proses penyatuan negara bangsa yang berlaku di dua buah negara itu. Setelah mempelajarinya.2. 11 11 .

3 Kemajuan pendidikan.TEMA 3 . pendidikan. iaitu 3. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan dalam bidang ekonomi. 12 12 . dan 3.1 Sistem ekonomi 3. dan intelektual.KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN Tema ini memerlukan 40 waktu pengajaran. Untuk perinciannya tema ini dipecahkan kepada beberapa tajuk.2 Intelektual. Setelah mempelajarinya.

dengan merujuk kepada China dan Jepun abad ke-16 dan Jerman dan Perancis abad ke-16 hingga ke-18 calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah.1 Feudalisme dan kapitalisme.1.1 Sistem ekonomi. 13 13 . Setelah mempelajari subtajuk ini.Di bawah tajuk 3. pembelajaran ditumpukan kepada aspekaspek berikut: 3.

1414 .Calon juga dapat: (b) menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat dalam abad ke-18 dan ke-19. Penelitian subtajuk ini memerlukan empat waktu pengajaran setiap satunya.

subtajuk 3.3. Bagi mendalaminya. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan orientasi kegiatan dan kemajuan dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Aspek itu ialah: 15 15 .2 ini dibahagikan kepada tiga aspek.2 Perkembangan ekonomi Subtajuk ini dipelajari dengan membuat rujukan khusus kepada negara tertentu. setiap satu aspek ini dipelajari selama empat waktu pengajaran. pertanian dan perindustrian.1.1.

1.3.2 Pertanian. dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 hingga ke18. dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 hingga ke-18 3.2. 16 16 . 3. dengan tumpuan kepada perkembangan di Jerman dan Jepun dalam abad ke-19 hingga ke-20.3 Perindustrian.2.1.1.1 Perdagangan dan perniagaan.2.

Reformasi Protestan. dan Gerakan Pencerahan. dengan merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis dalam abad ke-17 hingga ke19.2. Dalam tiga waktu pengajaran calon diharap dapat: (a) membincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan kesan daripada Renaisans. 17 17 .3.1 Perkembangan ilmu. 3.2 Intelektual. Revolusi Sains.

calon seharusnya dapat: (b) menilai idea dan sumbangan tokoh seperti: (i) Charles Louis Montesquie (ii) Adam Smith (iii) Jean Jacques Rousseau 18 18 .2. Menerusi penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis sepanjang abad ke-18 dan ke-19. dalam tiga waktu pengajaran.3.2 Sumbangan tokoh.

19 19 .3. Dengan meneliti perkembangan di Perancis dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19. calon seharusnya dapat: (c) menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden.3 Kemajuan Pendidikan.

dan respons masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan peranan negara negara baru merdeka dalam politik antarabangsa.NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Tema ini dipelajari dalam masa 44 waktu pengajaran. penelitian dipecahkan kepada empat tajuk utama. Setelah mempelajarinya.TEMA 4 . Bagi mendalami tema ini. kesan. iaitu: 20 20 . calon seharusnya dapat membincangkan proses.

1 Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat dan kesan penjajahan Barat. rujukan khusus diberikan kepada perkembangan di India dan China dalam abad ke-19 dan ke-20. Setelah mempelajarinya. calon seharusnya dapat: 21 21 . Untuk mempelajari tajuk ini. Jangka masa pembelajarannya adalah enam waktu pengajaran.4.

dan kemunculan intelektual tempatan. 22 22 . ekonomi.(a) (b) menganalisis respons masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat. dan membincangkan transformasi sosial.

2.2 Konflik antarabangsa Tajuk ini dipecahkan kepada tiga subtajuk untuk membolehkan calon memahami punca konflik dalam politik antarabangsa.4. Subtajuk itu ialah tentang: 4.2.3 Perang Dingin. 1941-1945 4.2. 1945-1955 23 . 1914-1918 4.2 Perang Dunia Kedua.1 Perang Dunia Pertama.

calon hendaklah: (a) berupaya membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia Pertama. dan 24 . (b) berkemampuan menganalisis sebab dan kesan Perang Dunia Kedua. dengan meneliti perkembangan di Jepun dan Amerika Syarikat. Setelah mempelajari ketiga-tiga subtajuk ini. dengan rujukan khusus kepada perkembangan di Jerman dan Rusia.Setiap bahagian memakan enam waktu pengajaran.

25 .(c) seharusnya dapat menganalisis sebab dan kesan Perang Dingin. yang melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat.

calon menggunakan sebanyak enam waktu pengajaran mempelajari perkembangan di China dan India pada abad ke-20. calon seharusnya dapat: (a) menerangkan langkah-langkah mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi oleh orang tempatan.3 Dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan Dalam tajuk ini. 26 .4. Menerusi pembelajaran tajuk ini.

4 Perhubungan luar Tajuk ini membincangkan hubungan antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua. Penelitian ditumpukan kepada: 27 . Menerusi tajuk ini calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kerjasama antara negara dalam organisasi antarabangsa selepas perang tersebut.4.

(i) Kerjasama Soviet Union dan Amerika Syarikat dalam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu selama enam waktu pengajaran (ii) Kerjasama United Kingdom dan India dalam Komanwel (Commonwealth of Nations) selama empat jam waktu pengajaran. (iii) Kerjasama Amerika Syarikat dan United Kingdom dalam North Atlantic Treaty Organisation (NATO) selama empat jam waktu pengajaran 28 .

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful