PENGGAL PERTAMA SEJARAH DUNIA (1500-1955

)

940 SEJARAH

1

1

TEMA 1 - MASYARAKAT
Tema ini membincangkan tentang bentuk masyarakat dalam sejarah manusia. Setelah 16 waktu pengajaran calon seharusnya dapat membincangkan bentuk masyarakat dan proses perubahan yang bermula dari masyarakat feudal sehingga masyarakat industri. Bagi mendalami tema ini, calon mempelajari empat bentuk masyarakat, iaitu

2

2

1.4 Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat feudal. calon seharusnya dapat: 3 3 . maritim.1 1. Setiap tajuk merujuk kepada dua buah negara tertentu. dan industri. Setelah mempelajarinya.2 1. agraria.3 1.

dan dapat membandingkan ciri-ciri feudalisme di England dan Jepun.(a) menjelaskan definisi dan ciri dan susun lapis masyarakat feudal di England dan Jepun pada abad ke-16 dan abad ke-17. (b) menghuraikan definisi dan ciri masyarakat agraria di Belanda dan China pada abad ke-16 dan ke-17.dan 4 4 . (c) menjelaskan definisi dan ciri masyarakat maritim di Portugal dan Jepun dalam abad ke-16 dan ke-17.

(d) menerangkan definisi dan ciri masyarakat industri di England dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19. Setiap tajuk di atas perlu dipelajari dalam masa 4 waktu pengajaran setiap satunya. 5 5 .

TEMA 2 . iaitu 2. calon seharusnya dapat membincangkan corak pemerintahan dan pentadbiran bermula daripada pemerintahan beraja kepada sistem pemerintahan berparlimen. dan 2. 6 6 .1 Institusi pemerintahan. Tajuk ini dipecahkan kepada tajuk-tajuk berikut.PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN Setelah melalui 20 jam pengajaran.2 Negara bangsa.

7 7 .1.2 Pembesar Kedua-duanya merujuk kepada China dan Russia dalam abad ke-16 hingga ke-20.1.1 Institusi raja dan maharaja 2. Setelah empat waktu pengajaran setiap satunya.Di bawah tajuk institusi pemerintahan tumpuan adalah kepada: 2. (b) membandingkan peranan pembesar dalam pemerintahan. calon seharusnya dapat menghuraikan: (a) kedudukan dan peranan raja/maharaja dalam pemerintahan dan juga.

2 Negara bangsa dipecahkan kepada tiga subtajuk.Tajuk 2.2. dan 2.3 Penyatuan negara bangsa.2. iaitu. 8 8 . 2.2. 2.2 Negara kesatuan dan negara persekutuan.1 Raja mutlak dan Raja Berperlembagaan.

calon seharusnya dapat: (a) membincang dan membandingkan sistem pemerintahan beraja mutlak dan raja berperlembagaan.Setiap satunya memerlukan empat waktu pengajaran. Calon mempelajari subtajuk 2.2.1 dengan rujukan khusus kepada England dan Perancis dalam abad ke-16 hingga ke-18. Hasilnya. 9 9 .

10 10 . akan membolehkan pelajar: (b) membincangkan sistem pemerintahan negara republik dan negara persekutuan berdasarkan penelitian ke atas Perancis dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 hingga ke-19.2.2.Pembelajaran subtajuk 2.

3 menumpukan kepada proses penyatuan negara bangsa dengan merujuk kepada Itali dan Jerman dalam abad ke-19. calon seharusnya dapat: (c) membincangkan proses penyatuan negara bangsa yang berlaku di dua buah negara itu. 11 11 .2. Setelah mempelajarinya.Subtajuk 2.

1 Sistem ekonomi 3.KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN Tema ini memerlukan 40 waktu pengajaran.3 Kemajuan pendidikan. 12 12 . calon seharusnya dapat membincangkan perubahan dalam bidang ekonomi. Untuk perinciannya tema ini dipecahkan kepada beberapa tajuk. pendidikan.TEMA 3 . Setelah mempelajarinya. iaitu 3.2 Intelektual. dan intelektual. dan 3.

1.Di bawah tajuk 3.1 Sistem ekonomi. pembelajaran ditumpukan kepada aspekaspek berikut: 3. Setelah mempelajari subtajuk ini.1 Feudalisme dan kapitalisme. 13 13 . dengan merujuk kepada China dan Jepun abad ke-16 dan Jerman dan Perancis abad ke-16 hingga ke-18 calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah.

1414 .Calon juga dapat: (b) menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat dalam abad ke-18 dan ke-19. Penelitian subtajuk ini memerlukan empat waktu pengajaran setiap satunya.

2 Perkembangan ekonomi Subtajuk ini dipelajari dengan membuat rujukan khusus kepada negara tertentu.2 ini dibahagikan kepada tiga aspek. pertanian dan perindustrian. Bagi mendalaminya. setiap satu aspek ini dipelajari selama empat waktu pengajaran. calon seharusnya dapat membincangkan perubahan orientasi kegiatan dan kemajuan dalam bidang perdagangan dan perniagaan. Aspek itu ialah: 15 15 . subtajuk 3.1.1.3.

1.3.1.1.1 Perdagangan dan perniagaan.2. dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 hingga ke18.3 Perindustrian. dengan tumpuan kepada perkembangan di Jerman dan Jepun dalam abad ke-19 hingga ke-20. 16 16 . 3. dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 hingga ke-18 3.2.2 Pertanian.2.

1 Perkembangan ilmu.2 Intelektual.3.2. Revolusi Sains. Dalam tiga waktu pengajaran calon diharap dapat: (a) membincangkan proses perubahan pemikiran dan kemajuan ilmu pengetahuan kesan daripada Renaisans. 3. dengan merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis dalam abad ke-17 hingga ke19. 17 17 . dan Gerakan Pencerahan. Reformasi Protestan.

Menerusi penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis sepanjang abad ke-18 dan ke-19. calon seharusnya dapat: (b) menilai idea dan sumbangan tokoh seperti: (i) Charles Louis Montesquie (ii) Adam Smith (iii) Jean Jacques Rousseau 18 18 . dalam tiga waktu pengajaran.2.3.2 Sumbangan tokoh.

3.3 Kemajuan Pendidikan. calon seharusnya dapat: (c) menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden. 19 19 . Dengan meneliti perkembangan di Perancis dan Jerman dalam abad ke-18 dan ke-19.

iaitu: 20 20 . kesan. Bagi mendalami tema ini.TEMA 4 . Setelah mempelajarinya. calon seharusnya dapat membincangkan proses. dan respons masyarakat tempatan terhadap penjajahan dan peranan negara negara baru merdeka dalam politik antarabangsa.NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Tema ini dipelajari dalam masa 44 waktu pengajaran. penelitian dipecahkan kepada empat tajuk utama.

calon seharusnya dapat: 21 21 . Jangka masa pembelajarannya adalah enam waktu pengajaran. Untuk mempelajari tajuk ini. rujukan khusus diberikan kepada perkembangan di India dan China dalam abad ke-19 dan ke-20.4.1 Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat dan kesan penjajahan Barat. Setelah mempelajarinya.

dan membincangkan transformasi sosial.(a) (b) menganalisis respons masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat. ekonomi. dan kemunculan intelektual tempatan. 22 22 .

2 Perang Dunia Kedua. 1941-1945 4.2.2 Konflik antarabangsa Tajuk ini dipecahkan kepada tiga subtajuk untuk membolehkan calon memahami punca konflik dalam politik antarabangsa.4.3 Perang Dingin. Subtajuk itu ialah tentang: 4. 1945-1955 23 . 1914-1918 4.1 Perang Dunia Pertama.2.2.

(b) berkemampuan menganalisis sebab dan kesan Perang Dunia Kedua. Setelah mempelajari ketiga-tiga subtajuk ini. dengan rujukan khusus kepada perkembangan di Jerman dan Rusia. dengan meneliti perkembangan di Jepun dan Amerika Syarikat.Setiap bahagian memakan enam waktu pengajaran. dan 24 . calon hendaklah: (a) berupaya membincangkan sebab dan kesan Perang Dunia Pertama.

(c) seharusnya dapat menganalisis sebab dan kesan Perang Dingin. yang melibatkan Rusia dan Amerika Syarikat. 25 .

Menerusi pembelajaran tajuk ini. 26 .4. calon seharusnya dapat: (a) menerangkan langkah-langkah mendapatkan kedaulatan dan dekolonisasi oleh orang tempatan.3 Dekolonisasi dan pengembalian kedaulatan Dalam tajuk ini. calon menggunakan sebanyak enam waktu pengajaran mempelajari perkembangan di China dan India pada abad ke-20.

4. Penelitian ditumpukan kepada: 27 .4 Perhubungan luar Tajuk ini membincangkan hubungan antarabangsa selepas Perang Dunia Kedua. Menerusi tajuk ini calon seharusnya dapat: (a) membincangkan kerjasama antara negara dalam organisasi antarabangsa selepas perang tersebut.

(iii) Kerjasama Amerika Syarikat dan United Kingdom dalam North Atlantic Treaty Organisation (NATO) selama empat jam waktu pengajaran 28 .(i) Kerjasama Soviet Union dan Amerika Syarikat dalam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu selama enam waktu pengajaran (ii) Kerjasama United Kingdom dan India dalam Komanwel (Commonwealth of Nations) selama empat jam waktu pengajaran.

29 .