Rahsia aplikasi Wuduk ahli sufi

Wuduk berperanan sebagai pembuka jalan kepada seseorang yang memfokuskan perjalanan menuju kepada Allah SWT terutamanya ibadat solat. Solat tidak akan sah Rahsia Aplikasi tanpa wuduk yang sempurna dan menepati Wuduk Ahli Sufi rukun wuduk seperti ditetapkan oleh syarak. Rahsia Aplikasi Wuduk Ahli Sufi mendedahkan kelebihan dan keutamaan wuduk yang digunakan sepenuhnya oleh golongan sufi sebagai wadah pertama dan amalan yang sangat mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka mengaplikasikan wuduk dalam setiap amalan seharian bukan sekadar menepati syarat untuk menunaikan solat malah amalan wuduk golongan sufi ini ditakrifkan berkekalan wuduk. Pelbagai keistimewaan yang diperoleh oleh golongan ini hasil daripada aplikasi wuduk yang berpanjangan seperti menjadi benteng solat, menghindari gangguan iblis dan syaitan, menzahirkan sifat orang yang beriman dan mendapat syahadah sewaktu hampir nazak.
Rosnaaini Hamid

Rahsia Aplikasi Wuduk Ahli Sufi
Rosnaaini Hamid

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.