P. 1
Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekah Dan Madinah

Dakwah Nabi Muhammad Saw Di Mekah Dan Madinah

|Views: 97|Likes:
Published by Husen Kamal

More info:

Published by: Husen Kamal on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

DAKWAH NABI MUHAMMAD SAW DI MEKAH DAN MADINAH

SEJARAH SINGKAT NABI MUHAMMAD
• Nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt. adalah Nabi Muhammad s.a.w. (Q.33:40). Ia dipilih menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Ia menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Muhammad dilahirkan di Mekah. Kakeknya, Abdul Muttalib, menamainya Muhammad (orang terpuji), sebuah nama yang belum pernah digunakan dan dikenal sebelumnya. Ketika lahir, Muhammad telah menjadi anak yatim. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum ia lahir. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Ibunya, Aminah binti Wahab, meninggal dunia dalam perjalanan pulang dari Yatsrib, setelah berziarah ke kuburan suaminya. Kemudian, Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib. Sebelum Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya wafat. Pamannya, Abi Talib, lalu mengambil alih tanggung jawab mengasuh Muhammad.

KHADIJAH
• Pada usia 25 tahun Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Khadijah adalah seorang pengusaha yang mempercayai Muhammad untuk menjajakan dagangannya ke Suriah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah menaruh hati padanya dan menikahinya. Pasangan KhadijahMuhammad dikaruniai 2 putra (Qasim serta Abdullah) dan 4 putri (Zainab, Rukayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah). Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Ia meninggal pada usia 65 tahun, setelah 25 tahun menikah dengan Muhammad. •

96:1-5). Di gua ini pula Muhammad menerima wahyu pertamanya pada tanggal 17 Ramadan 12 SH/6 Agustus 610 M. . Gua ini terletak di Bukit Hira. Tingginya 155 cm dan bisa memuat 4 orang. Malaikat Jibril menemui dan menyuruhnya membaca wahyu Allah (Q. Di gua ini Muhammad beribadah sepanjang Ramadan. Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira.WAHYU PERTAMA • Menjelang usia 40 tahun. sekitar 6 km di sebelah timur laut kota Mekah.

15:94). dan Ali bin Abi Talib. Abu Bakar as-Siddiq. Banyak sahabat yang memeluk Islam pada masa ini. Kedua. dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. yang dilakukan Nabi setelah turun perintah Allah (Q.DAKWAH • Ada dua tahap dakwah yang dilakukan Muhammad. . Dakwah ini berlangsung hingga Nabi wafat. dakwah secara terang-terangan. Pertama. antara lain Umar bin Khattab dan Usman bin Affan. Keluarga dan sahabat Nabi yang masuk Islam pada tahap ini antara lain Khadijah.

Mereka lalu mengutus 10 orang untuk menemui Abi Talib dan meminta agar ia mau membujuk keponakannya berhenti berdakwah.AKSI MENENTANG DAKWAH • Kaum musyrik Kuraisy tak mampu menghentikan dakwah Muhammad. . Abi Talib akhirnya mendukung keputusan keponakannya itu dan berjanji untuk selalu melindunginya dari ancaman orang Kuraisy. Melihat keteguhan hati Muhammad. tapi hasilnya tetap nihil. Berbagai cara mereka lakukan. Namun Muhammad menolak permintaan tersebut.

tahun ke.10 kenabian ini disebut 'Am alHuzn (tahun duka cita). Muhammad sangat sedih dengan wafatnya kedua orang yang menjadi pembela risalahnya itu. . Karena itu. dalam usia 87 tahun. Belum hilang kesedihannya. Khadijah. istrinya yang ia cintai dan selalu mendampinginya dalam perjuangan. juga meninggal dunia.TAHUN DUKA CITA Muhammad benar-benar sedih ketika Abi Talib yang menjadi pelindung utamanya wafat pada bulan Ramadan 2 SH.

terjadi peristiwa Isra Mikraj. (Q. kemudian membawanya naik (mikraj) ke langit agar bisa menyaksikan kekuasaan Allah Swt. pada malam hari (Isra) dari Masjidilharam di Mekah ke Masjidilaksa di Yerusalem. Allah Swt. . memperjalankan Nabi Saw. Dalam kesempatan mi'raj itulah Nabi menerima perintah dari Allah Swt.17:1). berupa kewajiban menjalankan salat lima waktu.ISRA` MI`RAJ • Pada tahun ke-10 kenabian.

menemui para pemuka Bani Saqif. Namun kehadiran Nabi di sana ditolak oleh mereka. Zaid bin Harisah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Selama sepuluh hari. Muhammad pergi ke luar kota Mekah menuju Ta'if (65 km sebelah tenggara Mekah) bersama anak angkatnya.DAKWAH KE TA'IF • Gangguan kaum Kuraisy terhadap Muhammad semakin menjadi-jadi setelah paman dan istrinya wafat. . Nabi Saw. untuk menyebarkan dakwah.

Mereka menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. . datanglah delegasi suku Aus dan Khazraj menemui Nabi di Aqabah. Nabi menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan agama Islam. Pada musim haji berikutnya. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Mereka pun lalu menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi. Mereka juga meminta agar Nabi bersedia pindah ke Yatsrib untuk menghindari gangguan orang Kuraisy. yang kemudian dikenal dengan Ikrar Aqabah. mereka memberitahukan hal tersebut kepada penduduk lainnya.IKRAR AQABAH • Suatu saat Nabi bertemu dengan enam orang suku Aus dan Khazraj dari Yatsrib. Setelah pulang ke Yatsrib.

. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur. Setelah aman barulah mereka melanjutkan perjalanan ke Yatsrib. Tapi rencana jahat itu ketahuan sebelum terlaksana. sementara Nabi dan Abu Bakar sudah pergi. kaum Kuraisy berencana membunuh Nabi. mereka hanya menemukan Ali bin Abi Talib di tempat tidur Nabi.RENCANA MEMBUNUH NABI • Sebelum hijrah ke Yatsrib. Ketika kaum Kuraisy mengejar. Ketika mereka mengepung rumah Nabi.

kota Yatsrib kemudian dikenal dengan sebutan Madinah an-Nabi (kota Nabi) atau Madinah al. .Munawwarah (kota yang bercahaya).HIJRAH KE MADINAH • Dua belas tahun sudah Nabi berdakwah. Setelah Nabi hijrah. Maka Nabi hijrah ke Yatsrib. tapi kaum Kuraisy tetap belum mau menerima risalah kenabiannya.

Nabi membangun Masjid Quba.MASJID QUBA • Sebelum sampai di Madinah. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Saw. Nabi dan Abu Bakar singgah di Quba. Nabi tinggal di sana selama beberapa hari. Di desa ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian Muhammad. . sebuah desa yang jaraknya 10 km dari Madinah. sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Talib dari Mekah. sebagai pusat peribadatan.

nanti akan kujelaskan apa saja yang harus kita ingat oke!? Pertama-tama kumulai dari Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun.MUHAJIRIN • Kaum muhajirin adalah kaum yang berasal dari mekkah yang hijrah ke madinah. banyak sekali hal-hal penting yang harus kita ingat. . Dalam peristiwa hijrah ke madinah.

Kaum anshar membantu berupa makanan dan macam-macam harta ke kaum muhajirin. kaum anshar dan kaum muhajirin bersama-sama membangun masjid nabawi.ANSHAR • Kaum ini memberi pertolongan kepada kaum muhajirin. Di sana . .

PERSAUDARAAN  Hamzah bin Abdul Muthallib dengan Zaid bin Harits  Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid  Utsman bin Affan dengan Aus bin Tsabit  Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik Al-Khazraji  Abdurahman bin Auf dengan Sa’ad bin Rabi .

masyarakat Madinah bisa disebut sebagai sebuah negara. mempererat tali ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam) antara kaum Muhajirin dan Ansar yang sudah masuk Islam. membangun Masjid Nabawi. Dengan dasar-dasar itu. Pertama. Nasrani. . Ikatan hubungan itu terwujud dalam perjanjian yang disebut dengan Misaq Madinah (Piagam Madinah). Ketiga. dengan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Kedua. sebagai tempat untuk mewujudkan rasa persaudaraan itu.PIAGAM MADINAH • Di Madinah. Nabi memimpin penataan dan peletakan dasardasar kehidupan bagi kaum muslim dan penduduk Madinah dalam beberapa langkah. mengikat tali persaudaraan dengan komunitas lain yang tidak beragama Islam. yaitu kaum Yahudi. dan Majusi.

Setelah mendapat izin Allah Swt.IZIN PERANG • Kendati Nabi dan pengikutnya sudah hijrah ke Madinah.22:39-41). Perang Khandaq (parit). Ada beberapa peperangan yang dipimpin Nabi. Perang Uhud. Allah mengizinkan mereka untuk berperang (Q.. dan Fath Makkah. . Karena kaum muslim semakin terancam. Sementara itu kaum Yahudi di Madinah iri melihat kondisi militer. misalnya Perang Badr. Nabi dan kaum muslim lalu memerangi orang Kuraisy dan Yahudi. orang Kuraisy terus mengganggu mereka. Mereka lantas bersekongkol dengan kaum Kuraisy untuk melumpuhkan kaum muslim. dan ekonomi kaum muslim semakin baik. politik.

PERANG BADAR .

PERANG UHUD .

PERANG KHANDAK .

PERJANJIAN HUDABIYAH .

.

PERISTIWA-PERISTIWA YANG MEMBAWA KEPADA PERJANJIAN HUDAIBIYAH Rombongan ke Makkah untuk menunaikan umrah. . Arab Quraisy hantar wakil supaya tidak berlaku salah faham. Termeterai perjanjian Hudaibiyah. Nabi menghantar Uthman untuk menerangkan tujuan ke Makkah. Khabar angin mengatakan Uthman telah dibunuh. Mereka telah disekat di Hudaibiyah.

Kandungan Perjanjian Hudaibiyah Gencatan senjata .10 tahun Kabilah Arab lain bebas memihak Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan Umat Islam – umrah tahun depan .

Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Peluang umat Islam .aman Perkara 3 & 4 nampak untungkan Qurasiy tetapi jangka panjang untungkan Islam islamnya Khalid ibn Walid Nabi pemimpin unggul .haji Kebebasan umat Islam ke Makkah dan menunaikan ibadat di Kaabah Dakwah tanpa gangguan Quraisy Gambaran Islam tersebar .

Pencabulan Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian bertahan selama 2 tahun kerana dicabuli .Islam Madinah Quraisy langgar gencatan Islam bertegas hantar tentera ke Makkah .Quraisy Quraisy beri sokongan kepada Bani Bakar yg berperang dgn Bani Khuza’ah Bani Khuza’ah memihak .

atas perintah Nabi.halangi mereka. . Mimpi itu disampaikan kepada para sahabat. Kaum Kuraisy kemudian mengutus Suhayl bin Amr untuk bertemu dengan Nabi dan membuat perjanjian perdamaian. Kalimat perjanjian ditulis oleh Ali bin Abi Talib.syarat perdamaian itu. Namun kaum musyrik Kuraisy menghalang.PERJANJIAN HUDAIBIYAH • Pada tahun ke-6 hijrah. Nabi dan Suhayl menyepakati syarat. Nabi mengumumkan kepada kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji di Mekah. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah. Saat itu pula. Nabi bermimpi memasuki kota Mekah dan bertawaf (mengelilingi Ka'bah).

Nabi dan rombongan harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk ke Mekah. ia harus dikembalikan kepada mereka. Pada tahun tersebut (6H).ISI PERJANJIAN HUDAIBIYAH • Kaum muslim dan kaum Kuraisy mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. tapi jika pengikut Muhammad menyeberang ke pihak musyrik Kuraisy. ia tidak akan dikembalikan kepada Muhammad. Mereka juga harus menunda ibadah haji hingga tahun berikutnya. Kabilah-kabilah Arab bebas bersekutu dengan Muhammad ataupun dengan orang Kuraisy. Jika ada kaum Kuraisy yang menyeberang ke pihak Nabi tanpa seizin walinya. . dengan syarat tidak akan tinggal di Mekah lebih dari tiga hari dan tidak membawa senjata selain pedang di dalam sarungnya.

pengganti umrah yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya karena dilarang kaum musyrik Kuraisy.'UMRAH AL-QADA' • Setahun setelah Perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. . Kaum musyrik Kuraisy membiarkan mereka tinggal di Mekah selama tiga hari. Nabi dan kaum muslim dapat memasuki kota Mekah untuk beribadah haji di Ka'bah. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi dan kaum muslim untuk menunaikan umrah. yang disebut 'Umrah al-Qada'.

Setiap surat dicap dengan stempel dari perak yang diukir dengan tiga baris kata: Muhammad. Surat itu berisi seruan untuk masuk Islam. Mesir. Abessinia. Namun. dengan cara mengirimkan surat. tidak semua teks surat itu disalin lengkap. antara lain kepada penguasa Iran. Surat Nabi seluruhnya berjumlah sekitar 105 buah. Allah. . Rasul. Enam bulan setelah perjanjian itu Nabi berdakwah kepada para penguasa di sekitar Arab.PENYEBARAN ISLAM • Perjanjian Hudaibiyah menciptakan suasana tenang dan aman. Persia dan Romawi (Bizantium).

Kemudian mereka mendirikan salat berjemaah dengan dipimpin oleh Rasulullah Saw. Setelah itu Nabi menyuruh Bilal menyerukan azan dari atas Ka'bah. Nabi segera menyiapkan sepuluh ribu pasukan muslim untuk berangkat ke Mekah.FATH MAKKAH • Suatu saat kaum Kuraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah dengan membantu sekutu mereka menyerang sekutu kaum muslim. Pasukan muslim memasuki kota Mekah tanpa perlawanan dari kaum Kuraisy. Peristiwa itu disebut Fath Makkah (pembebasan Mekah). . Mengetahui hal itu. Di Mekah. Nabi menghancurkan berhalaberhala di sekeliling Ka'bah.

karena beberapa bulan setelah ibadah haji itu Nabi wafat. Nabi berangkat ke Mina dan tinggal di sana hingga terbit fajar. (Q. dan langsung masuk ke Masjidilharam melalui pintu Bani Syaibah. Pada 4 Zulhijah. serta melakukan tawaf dan sai.5:3) yang menandakan bahwa Allah Swt. Perjalanan haji ini kemudian disebut Haji wadak (haji perpisahan). Nabi berangkat ke Arafah dengan diikuti oleh sekitar 100. Nabi tiba di Mekah. Beliau berangkat ke Mekah pada 28 Zulkaidah. Pada 8 Zulhijah.000 jemaah.HAJI WADA' • Pada tahun ke-10 Hijrah. setelah menunjuk Abu Dujanah sebagai wakilnya di Madinah. . Pada pagi hari 9 Zulhijah.Nya. Nabi menunaikan ibadah haji. telah menyempurnakan agama Islam kepada umat-Nya dan telah mencukupkan nikmat. Pada ibadah haji wada' (wadak) ini turun firman Allah Swt.

Nabi dipanggil ke haribaan Allah Swt. Badannya mulai lemah. pada tanggal 12 Rabiulawal 11 H atau 8 Juni 632 M. Nabi wafat dalam usia 63 tahun. Nabi menderita demam. Setelah beberapa hari sakit.WAFAT NABI • Dua bulan setelah menunaikan ibadah Haji Wadak. . Namun setelah merasa sangat lemah. Abu Bakar asSiddiq kemudian ditunjuk oleh kaum Muhajirin dan Ansar sebagai Khalifah ar-Rasul (pengganti Rasul). Meskipun demikian ia tetap memimpin salat berjemaah. ia menunjuk Abu Bakar menjadi penggantinya sebagai imam salat.

Nabi menikahi para wanita tersebut karena beberapa alasan. membebaskannya dari status tawanan perang.UMMUL MUKMININ • Setelah Khadijah wafat. . antara lain untuk melindunginya dari tekanan kaum musyrik. Kesebelas istri Nabi disebut Ummul Mukminin (ibu orangorang beriman). mengangkat derajatnya. dan menciptakan perdamaian dengan suku dari wanita yang dinikahi oleh Nabi. Muhammad menikah lagi sepuluh kali.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->