PSIKOLOGI SUKAN DEFINISI Cox (1998) –satu bidang sains iaitu prinsip-prinsip psikologi diaplikasikan dalam bidang

sukan Weinberg & Gould (1999) – satu bidang kajian saintifik tentang manusia dan perlakuan mereka dalam konteks sukan dan pergerakan. Wann (1957) – satu bentuk kajian saintifik tentang reaksi serta perlakuan fizikal, afektif dan kognitif ke atas mereka yang terbabit secara langsung mahupun tidak langsung dengan aktiviti tersebut. Kesimpulan – satu bidang kajian saintifik tentang perlakuan dan tingkahlaku manusia dalam sukan Pengenalan Psikologi Sukan Membandingkan peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh psikologi sukan. Proses Psikologi Proses kebangkitan Berpunca dari tindakan Sistem Saraf Autonomik. SSA mengawal tindakan automatik serta fungsi luar kawal badan seperti degupan jantung, penarfasan dan tekan darah. Ia boleh dibahagikan kepada sistem simpartetik dan parasimpartetik.Sistem simpartetik boleh dianggap sebagai pusat kebangkitan dengan menyediakan, dengan menyediakan badan untuk tindakan ‘flight or fight’ sementara parasimpatetik pula berfungsi sebagai penenang atau (menurunkan kebangkitan). Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan Menjelaskan istilah yang berkaitan dengan stres Memahami kesan kebangkitan dan kebimbingan terhadap prestasi apabila tahap kebangkitan dan kebimbangan terlalu tinggi/terlalu rendah. Memahami pengaruh kebimbangan tret dan kebimbangan semasa dan perkaitannya dengan prestasi. Memahami teori bencana Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan Kesan Kebangkitan dan kebimbangan terhadap individu: Stres Eustres Distres Hiperstres Hipostres Stres Hans Selye (1982)- respon tubuh badan tanpa emosi terhadap bebanan atau tekanan yang di hadapi di persekitaran. Bentuk tekanan yang di hadapi adalah tekanan fizikal (berpunca dari penglibatan dalam aktiviti fizikal), tekanan mental seperti sedih, kecewa dan seronok dan lain-lain. Apapun bentuk tekanan yang di terima, reaksi fisiologikalnya tetap sama. Eustres Sekiranya individu tersebut merasakan bahawa stres yang di alaminya bersifat positif, maka ia di sebut eustres. Contohnya, perasaan serta debaran yang dirasai oleh seorang atlet sementara menantikan namanya di umumkan sebagai pemenang serta dikalungkan dengan pingat emas. Stres yang di alami dalam bentuk debaran di tafsikan sebagai positif oleh atlet tersebut Distres Sekiranya individu tersebut membuat interprestasi bahawa stres yang di alaminya bersifat negatif. Individu merasakan bahawa beliau tidak mampu untuk menghadapi bebanan atau tekanan yang di hadapi di persekitaran. Contohnya, apabila seorang ahli gimnastik terjatuh dari balance beam,. Walaupun ahli gimnastik tersebut meneruskan semula rutin beliau rasa takut jatuh kali kedua serta kebimbangan yang dirasai kerana kehilangan mata sebelumnya memberikan kesan kepada beliau. Hiperstres Keadaan di mana tahap serta jumlah stres yang dialami melampaui kemampuan kita menanggani stres tersebut. Contohnya dalam keadaan tertekan yang teramat sangat seseorang individu menjadi kaku serta tidak dapat memberikan sebarang reaksi Hipostres Jumlah atau bentuk stres yang dialami tidak langsung merangsang atau membimbangkan individu tersebut. Hasilnya kebosanan berlaku. Kebangkitan dan Kebimbangan dalam Sukan (11 waktu) Mengenalpasti kaedah dan langkah mengurangkan masalah berkaitan kebangkitan dan kebimbangan. Pengurusan stres Kawalan Pernafasan Relaksasi Otot Progresif Latihan Autogenik Imageri

Dan mengenal pasti contoh kepentingan motivasi instrinsik dan ekstrinsik yang Sering digunakan dalam konteks sukan. Arah merujuk kepada tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu setuasi. Motivasi Ekstrinsik Bersifat luaran seperti keinginan untuk mendapatkan ganjaran. Intensiti merujuk kepada tahap kekuatan usaha individu tersebut untuk menghampiri atau menjauhi setuasi tersebut. Latihan Autogenik Hampir sama dengan relaksasi progresif Satu bentuk latihan mental yang dirancang untuk melahirkan sensasi hangat dan berat sebagai respon kepada relaksasi. penghormatan atau lain-lain perkara yang bersifat material. teknik serta kemahiran yang terbaik pernah dicapai dan kejayaan yang boleh dicapai pada masa depan.Penetapan Matlamat Kawalan Penafasan Tarik nafas.Latihan juga membentuk kata kendiri yang positif. Matlamat program ini adalah untuk merelakskan seluruh otot badan dalam beberapa minit. Matlamat akhir program ini adalah untuk menaikkan respon relaksasi bagi mengatasi stres dalam sesuatu situasi yang spesifik. Penetapan Matlamat Satu proses untuk menetapkan matlamat di mana peningkatan motivasi dan hasil dapat dicapai dalam jangkamasa yang telah ditetapkan. Satu bentuk latihan di mana atlet sentiasa mengingatkan dirinya sendiri akan kejayaan. Ketegangan membantu atlet mengenal pasti perbezaan antara ketegangan dan relaksasi. Anggota badan berasa berat kerana tidak wujud sebarang tekanan mahupun ketegangan pada otot badan sementara kehangatan yang dirasai berpunca dari pengembangan saluran darah pada otot berkenaan (kesan tindakan parasimpetatik) Imageri Block(1981) – Satu proses yang menggunakan visualisasi untuk membayangkan situasi. Memberi contoh yang sesuai bagi setiap jenis keagresifan dalam sukan. Motivasi Menjelaskan perkaitan antara motivasi instrinsik dan ekstrinsik dan tahap prestasi individu/pasukan. Menjelaskan proses pentafsiran motivasi yang diterima oleh individu/kumpulan tertentu berdasarkan teori motivasi. Tumpuan perhatian – keupayaan atlet untuk memfokus pada maklumat yang relevan semasa pertandingan. Keluarkan semua masalah dan tekanan semasa menghembus nafas Tarik nafas dalam-dalam ke diafragm dan lepaskan Tarik nafas anda bersama tenaga dan daya hidup yang baru. Motivasi Menghuraikan perbezaan antara motivas intrinsik dengan ekstrinsik. Menjelaskan kesan lebihan dan pengurangan motivasi berdasarkan pentafsiran individu dan perkaitannya dengan prestasi semasa. Motivasi Intrisik Bersifat dalaman seperti keinginan untuk memperbaiki pencapaian peribadi. Definisi Sage (1977) – arah dan intensiti usaha seseorang individu. Teknik ini memerlukan atlet menegangkan otot yang berkaitan sebelum merelakskannya. lepaskan. Wann (1977) – Sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan kelakuan yang diingini. Keagresifan dalam Sukan Menjelaskan pengertian keagresifan dalam sukan Memahami perbezaan antara ketiga-tiga jenis keagresifan dalam konteks sukan. Wann (1997) – Proses yang merangkumi visualisasi mental tentang dasar yang dilakukan sebelum atau semasa melakukan tugasan tersebut Penggunaan semua deria untuk mereka atau mereka semula pengalaman dalam minda. Jenis Keagresifan Ketara (hostile) Instrumental Asertif . meningkatkan tahap kesihatan atau kerana faktor keseronokkan. Lepaskan semua ketegangan dan kepenatan dari dalam diri anda Relaksasi Otot Progresif Jacobson – otak cemas tidak akan wujud jika otot seluruh badan dalam keadaan relaks. Motivasi Menjelaskan pengertian motivasi dalam konteks Sukan.

Faktor penyebab Faktor penyebab keagresifan Kebangkitan fisiologi – berkaitan rapat dengan suhu persekitaran dan bunyi bising penonton.menyebabkan permain kurang selesa rimas dan mudah marah. Keagresifan dalam Sukan Mengenal pasti beberapa faktor penyebab keagresifan dalam sukan berdasarkan kepada insiden yang berlaku secara global. Perbezaan mata atau jaringan – banyak kekasaran di lakukan oleh pasukan yang sedang ketinggalan Lokasi perlawanan – pasukan yang bermain di tempat sendiri lebih agresif kerana mendapat sokongan serta menjaga maruah Keputusan pertandingan – pemain pasukan yang tewas atau tidak berpeluang untuk menang lazimnya lebih agresif Kedudukan pasukan dalam liga – pasukan yang kedudukan di bawah lebih agresif Jangkamasa dalam permainan – perlakuan agresif meningkat sejajar dengan peningkatan masa permainan Penggunaan steroid – peningkatan keagresifan individu yang mengambil steroid Keagresifan dalam Sukan Menghuraikan kesan keagresifan dalam sukan dari sudut individu.Bagaimanapun akan sampai satu tahap di mana setiap permain mula mencabar lawannya dan tindakan ini akan menjadikan perlawan akan menjadi lebih sengit – kelakuan agresif meningkat untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat – sampai kemuncak jika perlawan tidak di kawal dengan baik. Kesan pendekatan agersif terhadap individu dalam sukan. niat untuk mencerderakan individu lain tidak timbul sama sekali.. hadiah atau prestij Individu yang bertindak agrasif tadi melihat tindakan tersebut sebagai “instrumental” (perlu di lakukan) untuk mencapai matlamatnya Keagrasifan arsertif Merujuk kedapa penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang di benarkan (mengikut peraturan permainan) untuk mencapai sesuatu matlamat (kemenangan) Dalam kontek ini. Kesepaduan Pasukan Menjelaskan maksud kesepaduan pasukan.Jika kecerderaan berlaku akibat tindakan arsertif.Pengertian keagresifan Baron dan Richardson (1994) – apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecerderaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari kecerderaan Wann (1997) – satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecerderaan secara fizikal. verbal atau psikologikal keatas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari di cerderakan dan atau perbuatan yang mendatangkan kerosotan kepada harta benda yang berpunca dari kemarahan Keagresifan Ketara Merujuk kepada tindakan agrasif yang berpunca dari rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain/objek dengan niat untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan dan ganjarannya pula (kepuasan) adalah melihat individu tersebut terseksa dengan kesakitan yang dialaminya Keagrasifan instrumentel Merujuk kepada sesuatu perbuatan dengan niat untuk mencerderakan individu lain bermatlamat untuk mendapatkan faedah atau ganjaran luaran seperti kemenangan. Persepsi individu yang di kasari – keagresifan akan meningkat jika bakal mangsa merasakan bahawa beliau akan di kasari oleh pihak lawan – akan bertindak dengan cara yang sama Takut kepada tindak balas yang akan di terima – takut tindak balas yang di terima dari pemain pasukan lawan lazimnya akan mengurangkan perlakuan agresif dalam perlawanan. . Fasa pembentukan pasukan: Pembentukan Perbalahan Pembentukan norma Persembahan Kesepaduan pasukan Carron (1982) – kesepaduan pasukan merupakan proses yang dinamik yang di jelmakan menerusi kecenderungan sesuatu kumpulan “bersatu dan bersama” mencapai matlamat dan objektif kumpulan tersebut. negara dan global. ia tidak di kira sebagai satu tindakan yang agresif kerana tindakan tersebut di benarkan mengikut peraturan dan tiada niat untuk mengakibatkan kecerderaan pemain lain. Menghuraikan fasa yang berkaitan dengan pembentukan pasukan dan menghuraikan ciri setiap fasa.

konflik serta tentangan di antara pemain-pemain serta pemain dengan pihak pengurusan atau jurulatih Fasa pembentukan norma (norming) Pemain sudah dapat melupakan persaingan dan pertelagahan yang timbul sebelumnya. Dimensi Atribut Lokus Penyebab Heider(1944) terdapat empat faktor iaitu usaha. Konsep kesepaduan serta indentiti pasukan mula terbentuk di kalangan pemain.1994 manusia berkeinginan untuk menjelaskan tentang apa yang berlaku berdasarkan kepada persepsi mereka tentang sebab ia berlaku Apa yang difikirkan oleh seseorang atlet tentang dirinya berkait rapat dengan persepsinya terhadap kesan dan akibat tindakannya itu. Fasa perbalahan (storming) Fasa ini selalu di pernuhi dengan pertenglagahan serta persaingan di kalangan pemain kerana wujudnya polarisasi. Mula melihat dan menilai sumbangan unik setiap pemain demi kejayaan pasukan. Kesukaran untuk mengaitkan atributsi luaran dan dalam kawalan. Faktor yang mempengaruhi kesepaduan Individu Pasukan Kepimpinan Persekitaran Atribut Lokus Kawalan Dalaman Luaran Menjelaskan maksud atribut dan sebab manusia melakukannya Menghuraikan masksud dan perbezaan lokus dkawalan dalaman dan luaran Atribusi Satu cabang atau pendekatan motivasi berbentuk kognitif (cox. Kestabilan Terbentuk berdasarkan atribut yang stabil dan tidak stabil. B.Fasa Pembentukkan Percubaan untuk mengenali serta membiasakan diri dengan ahli pasukan lain. Fasa persembahan (perfoming) Pemain sudah bersedia sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang telah di sasarkan. menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menilai kemampuan aksi masing-masing.1998) Heider. Lokus Kawalan Dalaman Sebarang keputusan yang terhasil secara dalaman kepada individu (pengaruh individu) Lokus Kawalan Luaran Pengaruh persekitaran (seperti nasib. Pemain sudah mula menjalinkan hubungan yang positif serta mula menunjukkan sikap berkerjasama serta saling membantu rakan sepasukan. Weiner(1972) dua dimensi penyebab iaitu kestabilan dan lokus kawalan. . Kebolehkawalan Atributsi dianggap sebagai berada dikawalan atau di luar kawalan individu tersebut. membuat perbandingan sosial khususnya dari segi kemampuan dan kebolehan.Hubungan antara pemain dan jurulatih menjadi semakin mantap dan cekap.kebolehan. Kesepaduan Pasukan Menghuraikan faktor yang berkaitan dengan proses kesepaduan pasukan dan perkaitannya dengan proses pembentukan pasukan.tahap kesukaran tugas dan nasib. peluang dan orang lain merupakan faktor yang mempengaruhi sesuatu keputusan) Model Atribusi Heider Atribut Dimensi Atribut Lokus penyebab Kestabilan Kebolehkawalan Menghuraikan perbezaan setiap dimensi atribut dengan contoh yang sesuai.

Tumpuan Stail Tumpuan Luas luaran Luas dalaman Sempit luaran Sempit dalaman Definisi Sage (1977) – arah dan intensiti usaha seseorang individu. Wann (1977) – Sebagai proses kebangkitan dalam diri individu yang membantu usaha mengarah serta mengekalkan kelakuan yang diingini. Contoh: penjaga gol perlu meluaskan tumpuannya dengan menilai pergerakan lawan. Dan mengenal pasti contoh kepentingan motivasi instrinsik dan ekstrinsik yang Sering digunakan dalam konteks sukan. Motivasi Intrisik Bersifat dalaman seperti keinginan untuk memperbaiki pencapaian peribadi. Intensiti merujuk kepada tahap kekuatan usaha individu tersebut untuk menghampiri atau menjauhi setuasi tersebut. penjaga gol tadi perlu mengatasi perasaan takut dan bimbang untuk membuat keputusan yang tepat. Contohnya.Tumpuan Dimensi Tumpuan Keluasan tumpuan Arah tumpuan Menjelaskan maksud tumpuan dan membezakannya dengan konsentrasi/fokus 1. Motivasi Ekstrinsik Bersifat luaran seperti keinginan untuk mendapatkan ganjaran. Menjelaskan kesan lebihan dan pengurangan motivasi berdasarkan pentafsiran individu dan perkaitannya dengan prestasi semasa. Motivasi (4 waktu) Menjelaskan perkaitan antara motivasi instrinsik dan ekstrinsik dan tahap prestasi individu/pasukan. . Arah merujuk kepada tindakan individu sama ada untuk menghampiri atau menjauhi sesuatu setuasi. Menjelaskan proses pentafsiran motivasi yang diterima oleh individu/kumpulan tertentu berdasarkan teori motivasi. penghormatan atau lain-lain perkara yang bersifat material. meningkatkan tahap kesihatan atau kerana faktor keseronokkan. Dimensi Tumpuan Keluasan Tumpuan – berkait rapat dengan bilangan stimulus yang diberikan tumpuan atau yang difokus oleh seseorang individu pada sesuatu masa dari sempit kepada luas. Motivasi (4 waktu) Menghuraikan perbezaan antara motivas intrinsik dengan ekstrinsik. Arah Tumpuan – merujuk kepada tahap di mana individu mengarahkan tumpuannya sama ada ke dalaman(perasaan & pemikiran) atau luaran(tindakan terhadap sitimulus).

Jenis Keagresifan oKetara (hostile) oInstrumental oAsertif Pengertian keagresifan Baron dan Richardson (1994) – apa saja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecerderaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari kecerderaan Wann (1997) – satu tindakan yang bermatlamat untuk mengakibatkan kecerderaan secara fizikal. hadiah atau prestij Individu yang bertindak agrasif tadi melihat tindakan tersebut sebagai “instrumental” (perlu di lakukan) untuk mencapai matlamatnya Keagrasifan arsertif Merujuk kedapa penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang di benarkan (mengikut peraturan permainan) untuk mencapai sesuatu matlamat (kemenangan) Dalam kontek ini. verbal atau psikologikal keatas seseorang yang bermotivasi untuk mengelakkan diri dari di cerderakan dan atau perbuatan yang mendatangkan kerosotan kepada harta benda yang berpunca dari kemarahan Keagresifan Ketara Merujuk kepada tindakan agrasif yang berpunca dari rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain/objek dengan niat untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan dan ganjarannya pula (kepuasan) adalah melihat individu tersebut terseksa dengan kesakitan yang dialaminya Keagrasifan instrumentel Merujuk kepada sesuatu perbuatan dengan niat untuk mencerderakan individu lain bermatlamat untuk mendapatkan faedah atau ganjaran luaran seperti kemenangan.Keagresifan dalam Sukan (3 waktu) Menjelaskan pengertian keagresifan dalam sukan Memahami perbezaan antara ketiga-tiga jenis keagresifan dalam konteks sukan. ia tidak di kira sebagai satu tindakan yang agresif kerana tindakan tersebut di benarkan mengikut peraturan dan tiada niat untuk mengakibatkan kecerderaan pemain lain. Keagresifan dalam Sukan (3 waktu) . niat untuk mencerderakan individu lain tidak timbul sama sekali. Memberi contoh yang sesuai bagi setiap jenis keagresifan dalam sukan.Jika kecerderaan berlaku akibat tindakan arsertif.

. Menghuraikan fasa yang berkaitan dengan pembentukan pasukan dan menghuraikan ciri setiap fasa. Persepsi individu yang di kasari – keagresifan akan meningkat jika bakal mangsa merasakan bahawa beliau akan di kasari oleh pihak lawan – akan bertindak dengan cara yang sama Takut kepada tindak balas yang akan di terima – takut tindak balas yang di terima dari pemain pasukan lawan lazimnya akan mengurangkan perlakuan agresif dalam perlawanan. Kesan pendekatan agersif terhadap individu dalam sukan. Perbezaan mata atau jaringan – banyak kekasaran di lakukan oleh pasukan yang sedang ketinggalan Lokasi perlawanan – pasukan yang bermain di tempat sendiri lebih agresif kerana mendapat sokongan serta menjaga maruah Keputusan pertandingan – pemain pasukan yang tewas atau tidak berpeluang untuk menang lazimnya lebih agresif Kedudukan pasukan dalam liga – pasukan yang kedudukan di bawah lebih agresif Jangkamasa dalam permainan – perlakuan agresif meningkat sejajar dengan peningkatan masa permainan Penggunaan steroid – peningkatan keagresifan individu yang mengambil steroid Keagresifan dalam Sukan (3 waktu) Menghuraikan kesan keagresifan dalam sukan dari sudut individu.menyebabkan permain kurang selesa rimas dan mudah marah.Bagaimanapun akan sampai satu tahap di mana setiap permain mula mencabar lawannya dan tindakan ini akan menjadikan perlawan akan menjadi lebih sengit – kelakuan agresif meningkat untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat – sampai kemuncak jika perlawan tidak di kawal dengan baik.Mengenal pasti beberapa faktor penyebab keagresifan dalam sukan berdasarkan kepada insiden yang berlaku secara global. Faktor penyebab Faktor penyebab keagresifan Kebangkitan fisiologi – berkaitan rapat dengan suhu persekitaran dan bunyi bising penonton. Fasa pembentukan pasukan: . negara dan global. Kesepaduan Pasukan (3 waktu) Menjelaskan maksud kesepaduan pasukan.

Kesepaduan Pasukan (3 waktu) Menghuraikan faktor yang berkaitan dengan proses kesepaduan pasukan dan perkaitannya dengan proses pembentukan pasukan. konflik serta tentangan di antara pemain-pemain serta pemain dengan pihak pengurusan atau jurulatih Fasa pembentukan norma (norming) Pemain sudah dapat melupakan persaingan dan pertelagahan yang timbul sebelumnya. Fasa persembahan (perfoming) Pemain sudah bersedia sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang telah di sasarkan. Fasa perbalahan (storming) Fasa ini selalu di pernuhi dengan pertenglagahan serta persaingan di kalangan pemain kerana wujudnya polarisasi. Mula melihat dan menilai sumbangan unik setiap pemain demi kejayaan pasukan. Pemain sudah mula menjalinkan hubungan yang positif serta mula menunjukkan sikap berkerjasama serta saling membantu rakan sepasukan. Faktor yang mempengaruhi kesepaduan oIndividu oPasukan oKepimpinan oPersekitaran . Konsep kesepaduan serta indentiti pasukan mula terbentuk di kalangan pemain.oPembentukan oPerbalahan oPembentukan norma oPersembahan Kesepaduan pasukan Carron (1982) – kesepaduan pasukan merupakan proses yang dinamik yang di jelmakan menerusi kecenderungan sesuatu kumpulan “bersatu dan bersama” mencapai matlamat dan objektif kumpulan tersebut.Hubungan antara pemain dan jurulatih menjadi semakin mantap dan cekap. menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing serta menilai kemampuan aksi masing-masing. Fasa Pembentukkan Percubaan untuk mengenali serta membiasakan diri dengan ahli pasukan lain. membuat perbandingan sosial khususnya dari segi kemampuan dan kebolehan.