Doa Sesudah Salat Ditulis oleh Dewan Asatidz Tanya: Assalamu'alaikum Saya mau menanyakan doa apa

yang sebaiknya saya lakukan sesudah sholat fardhu maupun sholat sunat, karena selama ini kalau berdoa sesudah sholat saya berdoa dalam bahasa Indonesia itu pun kadang tidak beraturan. Mohon kepada penjawab menyertakan contoh doa sesudah sholat itu. Terima kasih Assalamu'alaikum Jawab: Berdoa itu pekerjaannya hati, bukan mulut. Walaupun dengan mengucapkan doa, biasanya, akan lebih khusu' dan ni'mat. Namun yang paling menentukan adalah apa kata hati. Hati kita akan bisa memohon sesuatu, tentu, jika kita paham apa yang terkandung dalam doa-doa yang kita panjatkan. Makanya, tidak jadi soal Anda berdoa pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Tahu apa yang terlintas dalam hati kita. Kami sendiri sering melakukan doa dengan bahasa Indonesia, juga tak jarang pakai bahasa daerah. Karena dengan bahasa 'ibu' biasanya benak kita lebih mudah tersentuh dan terenyuh. Ketersentuhan dan keterenyuhan ini justru yang diutamakan dalam setiap doa-doa kita. Sehingga, tentu, lebih baik pakai bahasa ibu sendiri daripada pakai bahasa Arab namun tak tahu artinya, hanya sekedar hafalan. Kata Rasul: "Ud'ullaaha wa antum muuqinuuna bil ijaabah, wa'lamuu annallaaha 'azza wajall laa yastajiibu du'aa'an min qalbin ghaafilin" (Berdoalah kepada Allah seraya mantap apa yang kamu panjatkan itu terkabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah Yang Maha Agung tidak akan mengabulkan doa dari HATI YANG LUPA). Maksudnya "hati yang lupa" tiada lain adalah doa yang tidak disertai dengan rintihan hati; doa sambil melamun; doa sekedar hafalan tidak tahu makna kalimat-kalimat yang ia panjatkan; dan semacamnya. Maka, intinya, dalam berdoa itu harus disertai dengan kesadaran yang penuh, hati yang khusyu', bahwa kita memang

Ya Allah). jadikanlah keluarga kami orang-orang yang berilmu dan beramal kebajikan). kami sertakan beberapa doa yang baik sekali dibaca setiap habis salat (salat apa saja).) Berikut ini. karunialiah kami hati yang ikhlas. doa yang tidak dikabulkan. wa min du'aa'in laa yusma'. Arif Hidayat Dewan Asaatidz Pesantren Virtual .) 3. istiqamah (ajek. mensyukuri segala nikmat karuniamu. "Allaahummarzuqna al-ikhlaas wa al-istiqaamah wa hubballaah wa hubba man ahabbah wa hubba al-rasuul wa hubba man ahabbah" (Ya Allah. jadikanlah kami orang yang mampu mendengarkan ide/pandangan/gagasan/ceramah [dan semacamnya]. 6. wa min 'ilmin laa yanfa'. cinta Rasulullah dan orang yang mencintai Rasul) 4. cinta Allah dan orang yang mencintaiNYA. senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kami kepadaMU). "Rabbanaa aatinaa fi al-dunyaa hasanah wa fi al-aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaba al-naar" (Ya Allah. dan tentu itu suatu kebaikan. 2. "Allahumma a'inna 'alaa dzikrika wa syukrika wa husni 'ibaadatika" (Ya Allah." (Ya Allah. Dan masih banyak doa-doa lainnya yang sangat baik. saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyu'. dan jagalah kami dari siksa neraka).benar-benar membutuhkan apa yang kita pinta itu. berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat. tidak bosanan dalam melakukan suatu kebaikan). Anda tentu juga bebas memanjatkan apa saja yang menajdi kebutuhan anda. tolonglah kami agar mampu senantiasa mengingatMU. [sungguh kami berlindung dari] ke empat hal itu. Yaa Allah. wa min 'ainin laa tadma'." (Kabulkan segala maksud [baik] kami. mata yang tidak bisa meneteskan air mata/menangis. "Allaahummaj'al usratanaa min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. 1. "Balligh maqaashidanaa. Makanya ada sebuah doa "Allaahummaa innii a'uudzu bika min qalbin laa yakhsya'. 5. lantas mengikuti apa yang terbaik darinya. wa min dzaalikal arba'" (Ya Allah. "Waj'alnaa minalladziina yasma'uuna al-qaula fayattabi'uuna ahsanah" (Ya Allah. ilmu yang tidak bermanfa'at.

.

A r t i n y a : S e g a l a p u j i bagi Allah yang menghidupkan kami s e t e l a h mematikan kami. Alhamudlillaahirrabbil ‘alamiinaArtinya : Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam (HR.M u d a r i perbuatan setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk (HR. Bukhari) • Do’a Mimpi Buruk. Allaahumma innii a. A b u D a u d d a n Tir-middzi) • Do’a Mimpi Baik. Bukhari dan Muslim) • Do’a Sesudah Bangun Tidur. wa sayyi’aatil ahlaamiA r t i n y a : Y a A l l a h . A’uudzu bikalimaatillahit tammaati min ghadhabihi w a m i n s y a r r i ‘ibaadihi wa min hamazaatisy syayaathiini wa an yahdhuruuni. s e s u n g g u h n y a a k u b e r l i n d u n g k e p a d a . Kepada-Nya-lah kami akan kembali (HR.• Do’a Sebelum Tidur.Artinya : Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna darik e m a r a h a n A l l a h d a r i kejahatan hamba-hamba-Nya dan d a r i gangguan setan dan dari kehadiran mereka ( H R . Ibn as-Sani) .uudzu bika min ‘amalisy syaythaani.Artinya : Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan dengan nama-Muaku mati. Bismika Allahhumma ahyaa wa bismika amuutu. (HR. Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba’da maa a m a a t a n a a w a i l a y h i n nusyuuru. Bukhari) • Do’a Terkejut Bangun Dari Tidur.

” (HR. dan dengan menyebut nama-Mu. Bukhari dan Muslim) Doa Memohon Dipelihara dari Siksa Neraka (3) ‫اللهم قني عدابك يوم تبعث عبادك‬ َ َ َِ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ِِ ّ ّ َ ALLAHUMMA QINII ‘ADZAABAKA YAUMA TAB’ATSU ‘IBAADAK. FA IN AMSAKTA NAFSII FARHAMHAA. (3X) Artinya: “Ya Allah. Jika Engkau ambil nyawaku. wahai Tuhanku. Abu Dawud dan Tirmidzi) Doa Memohon Muslim Dimatikan dan Dihidupkan sebagai ‫باسمك اللهم اموت وأحيا‬ َ ْ ََ ُ ُ َ ّ ّ َ ِ ْ ِ BISMIKA ALLAAHUMMA AMUUTU WA AHYAA. kasihanilah dia. WA IN ARSALTAHAA FAHFAZHHAA. Artinya: “Dengan menyebut nama-Mu. aku baringkan lambungku.” (HR. Artinya: “Dengan menyebut nama-Mu.” (3X) (HR.DOA SEBELUM TIDUR Doa Memohon Dikasihani Bila Diambil Nyawanya dan Dipelihara Jika Dihidupkan Kembali ُ َ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ ْ َ َ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ّ َ َ ِ ْ ِ ‫باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أر سلتها فاحفظها بما تحفظ‬ ُ ْ َ ْ ِ ّ َ َ َِ ِ ِ ‫به عبادك الصالحين‬ BISMIKA RABBII WA DHA’TU JAMBII. WA BIKA ARFA’UH. BIMAA TAHFAZHU BIHII ‘IBAADAKASH SHAALIHIIN. aku angkat lambungku. peliharalah dia dengan cara yang Engkau lakukan kepada hamba-hamba-Mu yang shalih. aku mati dan aku hidup. Bukhari dan Muslim) . wahai Tuhanku. dan jika Engkau lepaskan. peliharalah diriku dari siksa-Mu pada saat Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu.

Muslim) Doa Apabila Susah Tidur ‫اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم ل تأخذك سنة ول نوم ياحي ياقيم أهْدي ليلي‬ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ّ َ َ ّ َ َ ٌ ْ َ َ ّ ٌ َ ِ َ ُ ُ ْ َ ّ ٌ ّ َ ّ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ّ ِ َ َ ّ ّ ْ َ ْ ُ ‫وأنم عيني‬ ِ ْ َ ْ ِ ََ ALLAHUMMA GHAARATIN NUJUUMU WA HADA’ATIL ‘UYUUNU WA ANTA HAYYUN QAYYUUMUL LAA TA’KHUDZUKA SINATUW WA LAA NAUUM.… Artinya: “Segala puji bagi Allah.Doa Memohon Dicukupi dan Dilindungi …‫الحمد ِل الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا‬ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ َْ ALHAMDU LILLAAHIL LADZII ATH’AMANAA WA SAQAANAA. agar mereka tidak menyentuhku. WA AAWAANAA. mencukupkan. Engkau tidak pernah terkena kantuk dan tidak pula tidur. tenangkanlah malamku dan pejamkanlah mataku. Abu Dawud dan Tirmidzi) . dan memberi perlindungan kepada kami.” (HR. WA SYARRI ‘IBAADIH. Wahai Yang Mahahidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluk.” (HR. sedangkan Engkau Mahahidup abadi lagi terus-menerus mengurus makhluk-Mu. Ibnu Sunni) Doa ketika Terbangun karena Terkejut ِ ُ َ ْ ّ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ّ ِ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ّ َ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِ َ َ ْ ِ ِ ّ ّ ِ ِ َ َِ ِ ُ ُ َ ‫أعوْذبكلمات ال التامات من غضبه وعقا به وشر عباده و من همزات الشياطين و أن يخضرون‬ ُ A’UUDZU BI KALIMAATILLAAHIT TAAMMAATI MIN GHADHABIHII WA ‘IQAABIH. bintang-bintang tenggelam dan semua mata tertidur lelap. Artinya: “Aku berlindung (kepada Allah) dengan kalimatkalimat Allah yang sempurna dari murka dan siksa-Nya.…” (HR. WA MIN HAMAZAATISY SYAYAATHIINI WA AY YAHDHURUUN. YAA HAYYU YAA QAYYUUMU AHDI’LAILII. Tuhan yang memberi makan dan minum kepada kami. WA KAFAANAA. Artinya: “Ya Allah. dan hembusan-hembusan setan. WA ANIM ‘AINII.

WA ADZINA LII BI DZIKRIHI. Tuhan Yang memberikan kesehatan pada tubuhku. Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami.” (HR. . dan hanya kepada-Nya lah tempat kembali. Bukhari dan Muslim) Doa Memohon Diberi Kesehatan dan Dibantu untuk Mengingat-Nya ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ّ ََ ّ َ َ ِ َ َ ِ ِ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمد ِل الذي عافاني في جسدي و رد علي روحي و أذن لي بذكره‬ ْ َ ALHAMDU LILLAHIL LADZII ‘AAFAANII FII JASADII.” (HR.” (HR. Artinya: “Segala puji bagi Allah. mengembalikan ruhku kepada diriku. Tirmidzi) Doa Memakai Pakaian ٍ ّ ُ َ َ ِّ ٍ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ّ ‫الحمد ِل الذي كساني هذا )الثوب( ورزقنيه من غير تول مني ول قوة‬ َ َ ِ َ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ َْ ALHAMDU LILLAAHIL LADZII KASAANII HAADZATS TSAUBA WA RAZAQNIIHI MIN GHAIRI HAULIM MINNII WA LAA QUWWAH. WA RADDA ‘ALAYYA RUUHII. dan mengizinkan aku untuk menginginkan-Nya. Muslim) DOA BANGUN TIDUR Doa Memohon Dihidupkan kembali dalam Keadaan Baik ُ ُ ّ ِ ْ َ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ّ ِ ُ ْ َ ْ َ ‫الحمد ِل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور‬ ALHAMDU LILLAHIL LADZII AHYAANAA BA’DA MAA AMAATANAA WA ILAIHIN NUSYUUR.Doa ketika Bermimpi Buruk ‫أعوْذب ال من الشياطين و من شر ما رآى‬ َ َ ّ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ َّ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ A’UUDZU BILLAAHI MINASY SYAITHAANI WA MIN SYARRI MAA RA’AA. Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari setan dan dari segala hal yang tidak baik dalam mimpi.

Engkau lah yang mengenakan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepada-Mu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan pemakaiannya.com kutip dari indonesiaindonesia.” (HR. dan Ibnu Majah) Doa Memakai Pakaian Baru ‫اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسأ لك من خيره وخير ما ص ِع له و أعوذبك من شره و شر ما‬ َ ّ َ َ ِ ّ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َ ‫ّ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َ ْ ٍ ِ َ َ ْ ٍ َ ُن‬ ُ َ َ ُِ ‫صنع له‬ ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAUTANIIH. Tirmidzi. Artinya: “Ya Allah. duniabaca. semoga bermanfaat bagi kita semua.” (HR.Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah mengenakan pakaian ini kepadaku dan mengaruniakannya kepadaku. AS’ALUKA MIN KHAIRIHII WA KHAIRI MAA SHUNI’A LAH. padahal diriku tidak mempunyai daya dan kekuatan. WA A’UUDZU BIKA MIN SYARRIHII WA SYARRI MAA SHUNI’A LAH. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan pakaian ini dan semua keburukan pemakaiannya. Abu Dawud dan Tirmidzi) Doa Melepaskan Pakaian َ ُ ّ ِ َ َِ َ ِ ّ ِ ِ ْ ِ ‫بسم ال الذي ل إله إل هو‬ BISMILLAAHIL LADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWA. segala puji bagi-Mu. Ibnu Sunni) Itulah beberapa kumpulan doa sehari-hari bahasa arab dan latin. Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.” (HR. Abu Dawud.com . Kumpulan doa sehari-hari islam bahasa arab bahasa latin serta artinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful