Topik 1 Apa Itu

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menerangkan maksud imaginasi sosiologi;

Sosiologi?

Menjelaskan bagaimana sosiologi dikaitkan dengan bidang ekonomi, sejarah, sains politik, psikologi, antropologi dan kerja sosial; Membezakan perspektif sosiologi daripada perspektif asas logik; Menghuraikan kebaikan perspektif sosiologi dan sumbangannya dalam kehidupan seharian; dan Menjelaskan sumbangan ahli-ahli sosiologi berikut: • • • • • • Auguste Comte; Harriet Martineau; Herbert Spencer; Emile Durkheim; Max Weber; dan Karl Marx.

3. 4. 5.

PENGENALAN
Mengapakah sesetengah perkahwinan bahagia dan ada yang tidak? Adakah kita dilahirkan dengan personaliti semulajadi? Sejauh manakah pendidikan tinggi akan mempengaruhi masa depan anda? Adakah tinggal di bandar lebih bahagia daripada tinggal di kampung? Ahli sosiologi berusaha menjawab persoalan-persoalan di atas. Sosiologi merupakan kajian saintifik tentang tingkahlaku manusia. Sosiologi juga boleh

pasti kita akan dipengaruhi oleh arus sosial masyarakat walau di mana pun kita berada. C. Beliau menamakan disiplin ini imaginasi sosiologi (sociological imagination) iaitu keupayaan untuk kita melihat pengalaman dan kepayahan yang kita lalui sebagai mencerminkan perancangan struktur masyarakat dan zaman tersebut. apakah ciri-ciri kumpulan dan masyarakat. kita perlu terlebih dahulu memahami masyarakat di mana kita tinggal agar kita mendapat satu gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat kita (sila lihat Rajah 1.1. Wright Mills Sumber: www. Mengikut Mills. Apakah pendekatan yang digunakan oleh ahli sosiologi? Apakah kaitan bidang sosiologi dengan disiplin-disiplin sains sosial yang lain? Adakah sosiologi mempunyai asas logik atau saintifik? Kesemua persoalan ini akan dibincangkan dengan terperinci dalam bahagian ini. Wright Mills (1916 1962) mengatakan bahawa untuk kita memahami sosiologi.leksikon. 1. dan bagaimana semua ini bergabung dan mempengaruhi tingkahlaku manusia. Tidak kira apa pengalaman peribadi kita. 1. masalah peribadi dan isu masyarakat saling bertindih untuk membentuk sebuah struktur sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. sudah tentu terdapat banyak persoalan dalam minda anda. Imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk mengaitkan pengalaman kita dengan masyarakat serta peristiwa silam. Rajah 1. mari kita pertimbangkan kesukaran masyarakat Amerika untuk mendapatkan pekerjaan pada awal tahun 1890an. Penggubalan struktur dan .2 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? menunjukkan kepada kita bagaimana manusia bertingkahlaku dan bertindak. Sebagai contoh. keluarga dan jiran tetangga. mereka memfokus kepada bagaimana manusia dipengaruhi oleh manusia lain dan juga oleh masyarakat.1 Imaginasi Sosiologi Apakah yang dimaksudkan dengan imaginasi sosiologi? Apabila ahli sosiologi mengkaji tentang manusia dan tingkahlakunya.1 PERSPEKTIF SOSIOLOGI Bagi mereka yang baru hendak mengenali bidang sosiologi.org Lazimnya. kita melalui kehidupan seharian kita dengan memikirkan tentang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan.1: C.1).

sains politik. sejarah. Sejarawan bukan sahaja menggambarkan peristiwa lalu tetapi juga menerangkan peristiwa bersejarah berdasarkan kepada petunjuk sosial.1. Ahli sosiologi juga berminat mengkaji sejarah tetapi mereka menggunakan fakta sejarah untuk menerangkan tentang sikap sosial dan tingkahlaku masa kini. psikologi.1: Perbandingan Bidang Sosiologi dan Bidang-Bidang Sains Sosial yang Lain Ekonomi Ekonomi adalah kajian tentang pengeluaran dan pengagihan bahan dan perkhidmatan. Ahli sosiologi juga berminat mengkaji perkara-perkara ini.1): Jadual 1. 1. SEMAK KENDIRI 1. imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk mengenalpasti hubungan di antara kehidupan peribadi kita dengan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling kita. Kita juga perlu melihat situasi ekonomi dan politik masyarakat pada masa itu. Mills mengatakan bahawa situasi sedemikian bukan hanya disebabkan oleh perwatakan peribadi individu sahaja. Sejarah . Kesimpulannya.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 3 pengecilan sektor korporat meninggalkan kesan ke atas ekonomi yang meleset. antropologi dan kerja sosial (sila lihat Jadual 1. Sejarah adalah kajian tentang peristiwa lalu. Di sinilah imaginasi sosiologi akan memberi kita ruang untuk memahami kekecewaan masyarakat Amerika pada ketika itu dalam konteks faktor-faktor seperti persekitaran tempat kerja serta masyarakat keseluruhannya. Mereka mengkaji tentang bagaimana manusia bekerja dan bagaimana pekerjaan dan agihan bahan ekonomi mempengaruhi kehidupan manusia.2 Sosiologi dalam Sains Sosial Ahli sosiologi mengkaji tentang tingkahlaku manusia seiring dengan bidangbidang sains sosial yang lain seperti ekonomi. Inilah yang kemudiannya mengakibatkan pengangguran di kalangan belia pada masa itu.1 Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan imaginasi sosiologi. Apa yang berlaku kepada diri kita merupakan detik di mana kehidupan peribadi kita bertembung dengan masyarakat di sekeliling kita.

Manakala ahli sosiologi mengkaji perkara-perkara yang sama dengan melihat bagaimana ia berbeza di antara kumpulan sosial atau bagaimana ia mempengaruhi masyarakat. Ia adalah kajian tentang proses pemikiran dan tingkahlaku individu. personaliti dan tingkahlaku yang tidak normal. Psikologi merangkumi bidang biologi dan sains sosial. iaitu kajian tentang hubungan di antara individu dan kumpulan. Akhir-akhir ini.2 Terangkan sosiologi: • • • • • • Ekonomi Sejarah Sains Politik Psikologi Antropologi Kerja Sosial bagaimana bidang-bidang berikut berkaitan dengan . Psikologi dan sosiologi bergabung pula dalam satu bidang yang dinamakan psikologi sosial. adalah gabungan di antara biologi dan sains sosial. perasaan. Ahli sosiologi lebih tertumpu kepada mencari ilmu tentang tingkahlaku manusia. Psikologi Antropologi Kerja Sosial SEMAK KENDIRI 1. Antropologi. Ahli antropologi fizikal mengkaji tentang evolusi biologikal spesis manusia serta perbezaan fizikal di antara kumpulan manusia seperti kaum. Manakala mereka yang bergiat dalam kerja sosial mengkaji tentang bagaimana menggunakan ilmu sosiologi untuk membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti keretakan rumahtangga dan penagihan dadah. ahli antropologi semakin berminat mengkaji tentang cara hidup zaman moden disebabkan manusia sudah mula berpendidikan. Ahli antropologi budaya pula mengkaji tentang budaya dan cara hidup pelbagai masyarakat. pembelajaran. Manakala ahli sosiologi memfokus kepada masyarakat yang moden dan kompleks. Perkara-perkara yang dikaji adalah fisiologi otak manusia dan sistem urat saraf. seperti psikologi.4 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? Sains Politik Sains politik mengkaji kuasa. motivasi. ciri-ciri dan operasi kerajaan dan aktiviti politik dalam pelbagai masyarakat. Mereka mengkaji masalah-masalah daripada aspek individu. Ahli sosiologi lebih berminat mengkaji bagaimana institusi seperti keluarga dan sistem pendidikan mempengaruhi sikap politik dan tingkahlaku pengundi.

bidang sosiologi memang ada asas logik. Perompak tidak bersenjata adalah lebih merbahaya daripada yang bersenjata. rata-rata terdapat banyak idea yang logik tetapi tidak benar seperti contoh-contoh yang telah dibincangkan. Sekiranya tahap kemiskinan meningkat. Perompak bersenjata adalah lebih merbahaya kepada mangsanya berbanding dengan perompak tidak bersenjata. . bilangan perceraian adalah tinggi di Amerika.3 Sosiologi dan Asas Logik Betulkah sosiologi mempunyai asas logik (common sense)? Pada sesetengah ahli sosiologi. Ada juga yang benar.1. Perkahwinan masih popular di Amerika. contohnya kemungkinan orang miskin masuk penjara lebih tinggi berbanding dengan orang kaya. Namun demikian. Tetapi kajian telah membuktikan bahawa pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar: • • • Hanya 2% sahaja dikalangan ahli sukan yang bernasib baik yang akan menjadi pemain profesional. bukan kesemua dapatan sosiologi itu memeranjatkan dan bukan semua idea yang tidak logik itu tidak benar. Perompak tidak bersenjata berkemungkinan akan mencederakan mangsanya sebab seseorang mangsa akan cuba mempertahankan dirinya daripada perompak yang tidak bersenjata. Ini mencerminkan keruntuhan sistem kekeluargaan di Amerika. pernyataan-pernyataan di atas adalah benar. Amerika mempunyai peratus tertinggi perkahwinan di dunia. • Dapatan sosiologi di atas akan memeranjatkan anda sebab ia bertentangan dengan asas logik anda. Pada ketika ini. Cuba kita teliti pernyataan-pernyataan berikut: • • • • Kebanyakan ahli sukan yang berbakat berkemungkinan menjadi pemain profesional kelak.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 5 1. Revolusi berkemungkinan akan tercetus apabila keadaan kehidupan meningkat lebih baik dan kurang berkemungkinan berlaku sekiranya keadaan kehidupan berada dalam keadaan kurang baik untuk jangka masa panjang. Pada pandangan umum. ini akan membuka ruang untuk tercetusnya revolusi. Tetapi.

Idea logik ini memberi kita sebuah idea yang lapuk dan tidak konsisten. mereka menggunakan kaedah saintifik. Maka perbezaan di antara sosiologi dan perkara yang logik adalah ketara. tidak konsisten dan tidak semestinya diterima oleh masyarakat. ilmu logik ada sekurang-kurangnya dua kelemahan: (i) Ia tidak objektif. sekeliling kita. Ahli sosiologi mencari sesuatu yang objektif.3 Bagaimanakah anda membezakan sosiologi dengan pemikiran logik? 1. iaitu berdasarkan perasaan. sudah tentu kita harus mengkaji sumbangan tokoh-tokoh sosiologi yang banyak menghasilkan teori-teori sosiologi. Mereka ini termasuklah: • • • • • • Auguste Comte Harriet Martineau Herbert Spencer Emile Durkheim Max Weber Karl Marx . konsisten dan baru.6 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? Pada keseluruhannya.2 ASAL-USUL TEORI SOSIOLOGI Dalam memerihalkan asal-usul sosiologi. Ini akan memberi kita peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Untuk mencapai hasrat ini. Ia juga merupakan kepercayaan yang lazimnya diterima pakai oleh sesebuah komuniti. SEMAK KENDIRI 1. lantas membolehkan ahli-ahli sosiologi yang datang kemudian untuk terus menjana teori dan ilmu sosiologi yang terkini. Manakala ilmu logik (common sense knowledge) adalah subjektif. Ia menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu yang menjadi kebiasaan dan logik boleh bertukar kepada sesuatu yang tidak biasa dan tidak umum. Realitinya tidak diuji secara sistematik tetapi secara subjektif. (ii) Pendekatan sosiologi memerlukan fakta dan idea yang sistematik dan diuji berdasarkan bukti. Mereka ini banyak menyediakan dan memperkukuhkan asas teoretikal sosiologi. Ini merupakan salah satu sebab mengapa sosiologi itu menarik. kepercayaan atau pengalaman seseorang itu.

.2: Dinamik Sosial dan Statik Sosial Dinamik sosial Dinamik sosial melibatkan proses kehidupan sosial yang mencorakkan perkembangan institusi yang berkaitan dengan perubahan sosial. sosiologi melihat masyarakat daripada satu perspektif baru iaitu pendekatan saintifik yang mementingkan kaedah pemerhatian yang sistematik.2): Jadual 1.1 Auguste Comte Apakah sumbangan Auguste Comte (sila lihat Rajah 1. namun Comte merupakan pengasas kepada idea bahawa kehidupan sosial boleh dikaji secara saintifik dan ini telah banyak mempengaruhi ahli sosiologi lain seperti Herbert Spencer.org/ wikipedia/commons/f/f4/Au guste_Comte2.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 7 1. kestabilan dan organisasi sosial yang membuat kumpulan dan masyarakat hidup bersama dan berkekalan. Statik sosial melibatkan aspek-aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan peraturan. Statik sosial Walaupun idea beliau tidak lagi mencorak sosiologi terkini. Menurut beliau. Harriet Martineau dan Emile Durkheim.2: Auguste Comte Sumber: http://upload.2) kepada bidang sosiologi? Auguste Comte (1798 1857) merupakan seorang ahli pemikir sosial berketurunan Perancis yang memperkenalkan bidang sosiologi dan menggunakan istilah sociology pada tahun 1838.jpg Beliau membahagikan pengajian tentang masyarakat kepada dinamik sosial dan statik sosial (sila lihat Jadual 1. pengujian kajian dan analisis perbandingan sejarah. Rajah 1.2.wikimedia.

2. Di antara sumbangan beliau adalah sebuah buku kaedah kajian sosial yang bertajuk. Sumbangan beliau yang signifikan hanya diketengahkan baru-baru ini sahaja. Beliau menterjemahkan penulisan Comte daripada bahasa Perancis kepada bahasa Inggeris. Martineau juga telah memperkenalkan satu disiplin baru hasil pemerhatiannya terhadap tingkahlaku orang-orang di Amerika dan di England. Beliau mengkaji bagaimana asas nilai moral negara yang muda seperti Amerika mencorak penyusunan institusinya. namun sumbangan beliau kepada sosiologi diketepikan oleh kaum lelaki yang menguasai bidang tersebut pada masa itu. Beliau banyak mengutarakan tentang gejala perhambaan dan menekankan perlunya undang-undang untuk menjaga pekerja-pekerja kilang dan kedudukan kaum wanita. Beliau menekankan bahawa kajian ke atas masyarakat merupakan satu bidang saintifik.3: Harriet Martineau Martineau memperjuangkan kemajuan kaum wanita.3)? Harriet Martineau (1802 1876) dilahirkan dalam sebuah keluarga Inggeris yang mewah. Rajah 1. Walaupun Martineau merupakan ahli sosiologi yang terkenal dan berpengaruh. How to Observe Manners and Morals (1838). .8 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 1.2 Harriet Martineau Siapakah Harriet Martineau (sila lihat Rajah 1. Beliau juga menekankan persamaan di antara kedudukan wanita dalam masyarakat Barat dan hamba di Amerika di mana beliau memperjuangkan kebebasan dan keadilan untuk mereka.

Pandangan Spencer menunjukkan bahawa persepsi kita terhadap diri kita dan juga persekitaran kita dicorak oleh zaman sosial yang kita lalui.2. seorang ahli sosiologi Inggeris. masyarakat terdiri daripada pelbagai institusi (keluarga. kerajaan dan ekonomi) seperti sebuah badan manusia yang terdiri daripada pelbagai organ. Beliau melihat masyarakat sebagai satu sistem biologi yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang saling berhubungan.5) kepada bidang Apakah sumbangan Emile Durkheim sosiologi? Emile Durkheim (1858 1917) menumpukan perhatian beliau kepada cara masyarakat hidup bersama dan mengekalkan keharmonian.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 9 1.4: Herbert Spencer Spencer percaya bahawa dunia akan berkembang dengan lebih baik. Rajah 1. Hubungan yang rapat di antara ahli kumpulan akan menghasilkan perasaan yang lebih kukuh serta bermakna. sosiologi adalah konsep penyatuan sosial yang melibatkan perhubungan sosial yang wujud di kalangan sekumpulan manusia. agama. bersependapat dengan Comte tentang statik sosial dan dinamik sosial. Beliau menerangkan bahawa kerajaan tidak seharusnya campur tangan dalam perkembangan dalam masyarakat. Maka beliau mencadangkan bahawa untuk seseorang individu mengekalkan kesejahteraan hidupnya. Beliau berpendapat penyatuan sosial penting untuk menyokong keharmonian dan kesejahteraan individu. Beliau memfokus kepada struktur dan sumbangan fungsi struktur ini kepada kewujudan sesebuah masyarakat. Pada hari ini. pendidikan.3 Herbert Spencer Sejauh manakah sumbangan Herbert Spencer (sila lihat Rajah 1. dia perlu mencari sesuatu yang bermakna di luar dirinya. Sekiranya prinsip ini dibenarkan wujud dengan bebas. Perkara ini wujud dalam konteks . Menurut beliau. Manusia dan corak masyarakat yang kukuh akan hidup manakala mereka yang tidak kukuh akan mati. manusia dan institusi sosial akan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Menurut beliau.4) kepada dunia sosiologi? Herbert Spencer (1820 1903). masyarakat yang berstruktur sedemikian disebut dalam teori fungsional-struktur.4 Emile Durkheim (sila lihat Rajah 1.2. 1.

Seterusnya. Durkheim juga menekankan aspek peraturan sosial yang melibatkan kepercayaan individu. . nilai moral. tahap jenayah. keluarga dan pendidikan) dan juga beberapa bentuk yang terdapat dalam masyarakat (misalnya corak rumah. Dalam sesetengah keadaan. taburan populasi dan sebagainya). agama. Beliau menekankan fakta sosial (social factor) yang merujuk kepada aspek-aspek kehidupan sosial yang tidak boleh dijelaskan secara biologikal atau ciri-ciri mental individu tersebut. Menurut beliau. Durkheim merupakan ahli sosial yang pertama yang cuba berdepan dengan masalah kompleks yang berkaitan dengan disiplin dan kepantasan kehidupan sosial manusia seharian. Seseorang individu itu tidak boleh lepas daripada dipandang serong oleh masyarakat sekiranya ia melanggar peraturan sosial ini.5: Emile Durkheim Seterusnya. undang-undang serta corak tingkahlaku di sekeliling yang akan mempengaruhi kehidupan manusia seharian. Durkheim percaya bahawa kita perlu memfokus kepada kumpulan dan bukannya individu. pengertian kepada simbol-simbol dan kesedaran yang wujud daripada pengamatan kepada fakta-fakta sosial ini. Durkheim menyentuh tentang bahan-bahan fakta sosial yang merangkumi masyarakat dan institusi utama (misalnya kerajaan. ini akan mendorong seseorang itu untuk membunuh diri.10 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? penglibatannya dalam kumpulan masyarakat di sekelilingnya. manusia mengalami fakta sosial sebagai pengalaman luaran di mana ia menjadi sebahagian daripada pengamatan manusia terhadap alam sekelilingnya. Rajah 1. Manakala aspek-aspek yang bukannya bahan fakta sosial adalah seperti peraturan sosial. Durkheim cuba menerangkan bahawa keruntuhan hubungan sosial (misalnya perceraian) akan mengakibatkan kesan negatif. Maka fakta sosial berperanan mengawal tingkahlaku yang melibatkan peraturan. prinsip moraliti.

6: Max Weber Weber mengkaji tentang tingkahlaku manusia daripada aspek-aspek seperti niat.2. kapitalisme. Misalnya. Konsep kesempurnaan ini mempunyai piawaian yang menjadi pengukur dalam menilai kes-kes sebenar. Walaubagaimanapun. agama. Weber berpandangan bahawa ahli sosiologi perlu menyiasat lebih daripada apa yang terdapat dalam tingkahlaku manusia. nilai. dan bagaimana setiap jabatan memberi khidmat kepada masyarakat. Rajah 1. Pengaruh beliau boleh dilihat dalam kehidupan sosial yang merangkumi topik-topik seperti politik. Di antara kehebatan sumbangan Weber dalam sosiologi ialah konsep „kesempurnaan‰ (ideal type). Sekiranya ahli sosiologi menetapkan situasi dan peristiwa bersejarah sebagai bukti bahawa kesempurnaan birokrasi mempunyai ciri-ciri spesifik. organisasi. kedua-dua jabatan mempunyai persamaan dalam aspek birokrasi. prosedur. ahli sosiologi akan cuba meletakkan dirinya dalam keadaan orang lain dan mengenalpasti apakah yang difikir olehnya dan apakah perasaan mereka.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 11 1. stratifikasi sosial. perundangan. bandar dan perbandingan budaya. muzik. maka mereka boleh membuat perbandingan di antara kesempurnaan ini dengan birokrasi yang wujud dan seterusnya memberikan penjelasan mengapa terdapat perbezaan di antara kedua-dua birokrasi. Beliau menggunakan pendekatan „memahami‰ atau „melihat‰ dalam menggambarkan hubungan manusia dengan tingkahlakunya.6) dengan bidang sosiologi? Max Weber (1864 1920) merupakan ahli sosiologi yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas bidang sosiologi selain daripada Karl Marx. jabatan polis dan bomba mempunyai perbezaan dalam banyak aspek seperti matlamat. kepercayaan dan sikap. kita boleh mempelajari apakah perbezaan yang wujud di antara cara organisasi-organisasi tersebut berfungsi. Dengan itu. . Lazimnya. Weber percaya adalah penting untuk ahli sosiologi mengkaji definisi yang digunakan oleh manusia dalam membentuk tingkahlaku mereka.5 Max Weber Apakah kaitan Max Weber (sila lihat Rajah 1.

Pada setiap zaman dalam sejarah. Keadaan inilah yang akan menimbulkan konflik kelas dalam masyarakat. mengumpul hasil pertanian. Beliau melihat setiap bidang tersebut melalui cara saintifik di mana beliau menggunakan sains untuk memahami masyarakat dan juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat.6 Karl Marx Karl Marx (1818 1883) merupakan seorang ahli falsafah. misalnya. industri). Beliau percaya bahawa sejarah dibentuk oleh konflik di antara kelas-kelas dalam masyarakat. Beliau berpandangan bahawa perkembangan masyarakat bergantung atas pertembungan pendapat yang berlainan dan ini mengakibatkan wujudnya struktur yang lebih hebat. konflik di antara masyarakat patricians dan plebeians dan di antara hamba dan tuan pada zaman Rom. Marx ingin mengubah struktur institusi kapitalis dan menubuhkan institusi baru untuk memberi khidmat kepada masyarakat. Rajah 1. terutamanya daripada aspek teknologi dan cara mereka merancang pengeluaran mereka (memburu. aspek-aspek inilah yang akan mengimlakkan sesebuah kumpulan dalam masyarakat di mana mereka ini yang akan menguasai dan juga kumpulan yang akan dikuasai. Marx berpendapat bahawa sesebuah masyarakat dibahagikan kepada mereka yang mempunyai keupayaan untuk menjana kemewahan dan mereka yang tidak mampu berbuat demikian.12 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 1. dunia ini bukannya mengandungi struktur yang statik tetapi melalui proses penstrukturan yang dinamik.7: Karl Marx Marx cuba mencari prinsip asas dalam sejarah. Menurut beliau. sejarah.2. ekonomi dan politik. Beliau menumpukan pencariannya ke atas persekitaran ekonomi masyarakat yang sedang membangun. .

Maka lebih banyak kita memahami tentang kehidupan. semakin bijaklah kita mengendalikan kehidupan kita.3 APLIKASI SOSIOLOGI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN KITA PADA ABAD KE-20 Mungkin sudah terlintas dalam fikiran anda: apakah gunanya saya mempelajari sosiologi? Bagaimanakah saya mengaplikasikan teori-teori sosiologi dalam mengharungi kehidupan seharian yang bergerak dengan cukup pantas? Dalam abad ke-20 yang semakin pesat membangun dalam aspek sains dan teknologi. kita akan mendapat manfaat-manfaat berikut: (a) Menolong kita menilai kebenaran asas logik. apakah kepentingan sosiologi dalam kehidupan seharian kita? Apabila sosiologi diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Perspektif sosiologi membuat kita melihat sesuatu peluang atau kekangan dalam hidup kita secara lebih kritikal. kita dapat menyimpulkan bahawa dalam kehidupan kita boleh terlibat dalam menentukan sesuatu tetapi masyarakatlah yang berhak membuat penentuan terakhir. dan Mengapa kepercayaan tersebut diterima oleh masyarakat. .TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 13 SEMAK KENDIRI 1. Apabila kita melihat sesuatu melalui kanta sosiologi. Sosiologi membantu kita mencapai matlamat kita dengan lebih berkesan. Sejauh manakah ia benar atau tidak.4 Jelaskan dengan ringkas sumbangan setiap ahli sosiologi berikut kepada bidang sosiologi serta perbezaan pendapat di antara mereka: • • • • • • Auguste Comte Harriet Martineau Herbert Spencer Emile Durkheim Max Weber Karl Marx 1. Pendekatan sosiologi menggalakkan manusia bertanya: • • • (b) Sama ada kepercayaan yang dianuti itu benar atau tidak.

apakah ciri-ciri sosiologi yang menarik minat anda? • • Bidang sosiologi mempunyai pertalian dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi. memang jelas bahawa sosiologi banyak mencabar kita membuka minda kita untuk meneroka alam sosial yang kita lalui secara objektif dan kritikal. Sekiranya kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi. Pada abad ke-20 yang mencabar ini. Jelaskan bagaimana kehidupan seharian. kita diperkasakan dengan ilmu yang boleh membantu kita memahami bagaimana struktur-struktur sosial dalam hidup kita mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku kita sebagai manusia. sejarah. ini bermakna mereka memberi sokongan kepada masyarakat. Setiap kaum dalam negara-negara di dunia ini hidup dengan cara mereka tersendiri. sains politik. Perspektif sosiologi akan menggalakkan kita berfikir secara kritikal tentang kekuatan dan kelemahan semua cara hidup masyarakat di dunia ini termasuk masyarakat kita sendiri. adakah anda berminat dengan subjek sosiologi? Jika ya. psikologi. Dengan mendalami ilmu sosiologi.1 1. Kepada sesetengah pihak. kita perlu mengenalpasti tekanan sosial dan menguji kesannya. antropologi dan kerja sosial. Perspektif sosiologi membolehkan kita hidup dalam berbagai „dunia‰. Setakat ini. Perspektif sosiologi berlainan daripada perspektif asas logik. Ahli sosiologi membuat kajian berdasarkan fakta manakala mereka yang berpegang kepada .14 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? (c) Perspektif sosiologi mendorong kita melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. manakala yang lain pula cuba mengubah masyarakat atau dunia dengan menggunakan pelbagai cara. sosiologi boleh membantu kita dalam 2. sosiologi masih relevan kerana ia berupaya menjawab persoalan asas yang difikirkan oleh manusia: siapakah manusia dalam konteks masyarakat sekelilingnya? AKTIVITI 1. Dalam kita mengukur mana-mana aspek masyarakat. kita mampu menjadi ahli masyarakat yang aktif. Setiap masyarakat akan mengatakan bahawa cara hidup mereka adalah yang „terbaik‰ dan „lebih baik‰ daripada masyarakat yang lain. (d) Seperti yang dibincangkan.

nationaatlas. Harriet Martineau. Sociology: An introduction. & Lamm.. (1995). • Antropologi Asas logik (common sense) Auguste Comte Ekonomi Emile Durkheim Harriet Martineau Herbert Spencer Imaginasi sosiologi Karl Marx Kerja sosial Kesempurnaan (ideal type) Max Weber Psikologi Sains politik Sejarah Sosiologi aplikasi Gelles. New York: McGraw-Hill. Pada hari ini. Emile Durkheim. Schaefer.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 15 perspektif asas logik lebih tertumpu kepada kepercayaan dan perkara yang subjektif. Max Weber dan Karl Marx. G. J. A.nationalgeographic. & Levine. http://plasma. New York: McGraw-Hill. Sociology.com/mapmachine http://www. • Di antara tokoh-tokoh sosiologi yang terkenal termasuklah Auguste Comte. P. sosiologi merupakan bidang yang sangat penting kerana ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.gov . Herbert Spencer. R. (1992). T.. Mereka merupakan pengasas kepada bidang sosiologi. R.