Topik 1 Apa Itu

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. Menerangkan maksud imaginasi sosiologi;

Sosiologi?

Menjelaskan bagaimana sosiologi dikaitkan dengan bidang ekonomi, sejarah, sains politik, psikologi, antropologi dan kerja sosial; Membezakan perspektif sosiologi daripada perspektif asas logik; Menghuraikan kebaikan perspektif sosiologi dan sumbangannya dalam kehidupan seharian; dan Menjelaskan sumbangan ahli-ahli sosiologi berikut: • • • • • • Auguste Comte; Harriet Martineau; Herbert Spencer; Emile Durkheim; Max Weber; dan Karl Marx.

3. 4. 5.

PENGENALAN
Mengapakah sesetengah perkahwinan bahagia dan ada yang tidak? Adakah kita dilahirkan dengan personaliti semulajadi? Sejauh manakah pendidikan tinggi akan mempengaruhi masa depan anda? Adakah tinggal di bandar lebih bahagia daripada tinggal di kampung? Ahli sosiologi berusaha menjawab persoalan-persoalan di atas. Sosiologi merupakan kajian saintifik tentang tingkahlaku manusia. Sosiologi juga boleh

Sebagai contoh. C. Rajah 1.1 PERSPEKTIF SOSIOLOGI Bagi mereka yang baru hendak mengenali bidang sosiologi.1: C.1 Imaginasi Sosiologi Apakah yang dimaksudkan dengan imaginasi sosiologi? Apabila ahli sosiologi mengkaji tentang manusia dan tingkahlakunya. masalah peribadi dan isu masyarakat saling bertindih untuk membentuk sebuah struktur sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. dan bagaimana semua ini bergabung dan mempengaruhi tingkahlaku manusia.1). Apakah pendekatan yang digunakan oleh ahli sosiologi? Apakah kaitan bidang sosiologi dengan disiplin-disiplin sains sosial yang lain? Adakah sosiologi mempunyai asas logik atau saintifik? Kesemua persoalan ini akan dibincangkan dengan terperinci dalam bahagian ini. kita perlu terlebih dahulu memahami masyarakat di mana kita tinggal agar kita mendapat satu gambaran yang lebih mendalam tentang kehidupan masyarakat kita (sila lihat Rajah 1. Imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk mengaitkan pengalaman kita dengan masyarakat serta peristiwa silam. sudah tentu terdapat banyak persoalan dalam minda anda. mari kita pertimbangkan kesukaran masyarakat Amerika untuk mendapatkan pekerjaan pada awal tahun 1890an. Mengikut Mills.2 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? menunjukkan kepada kita bagaimana manusia bertingkahlaku dan bertindak. apakah ciri-ciri kumpulan dan masyarakat. Penggubalan struktur dan . keluarga dan jiran tetangga. Wright Mills (1916 1962) mengatakan bahawa untuk kita memahami sosiologi. Beliau menamakan disiplin ini imaginasi sosiologi (sociological imagination) iaitu keupayaan untuk kita melihat pengalaman dan kepayahan yang kita lalui sebagai mencerminkan perancangan struktur masyarakat dan zaman tersebut.org Lazimnya. pasti kita akan dipengaruhi oleh arus sosial masyarakat walau di mana pun kita berada. mereka memfokus kepada bagaimana manusia dipengaruhi oleh manusia lain dan juga oleh masyarakat. 1. kita melalui kehidupan seharian kita dengan memikirkan tentang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan.1. Tidak kira apa pengalaman peribadi kita.leksikon. Wright Mills Sumber: www. 1.

Kita juga perlu melihat situasi ekonomi dan politik masyarakat pada masa itu. Kesimpulannya. SEMAK KENDIRI 1.2 Sosiologi dalam Sains Sosial Ahli sosiologi mengkaji tentang tingkahlaku manusia seiring dengan bidangbidang sains sosial yang lain seperti ekonomi. Mills mengatakan bahawa situasi sedemikian bukan hanya disebabkan oleh perwatakan peribadi individu sahaja. Sejarah adalah kajian tentang peristiwa lalu. Sejarawan bukan sahaja menggambarkan peristiwa lalu tetapi juga menerangkan peristiwa bersejarah berdasarkan kepada petunjuk sosial. 1.1 Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan imaginasi sosiologi.1: Perbandingan Bidang Sosiologi dan Bidang-Bidang Sains Sosial yang Lain Ekonomi Ekonomi adalah kajian tentang pengeluaran dan pengagihan bahan dan perkhidmatan. Sejarah . imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk mengenalpasti hubungan di antara kehidupan peribadi kita dengan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling kita. Di sinilah imaginasi sosiologi akan memberi kita ruang untuk memahami kekecewaan masyarakat Amerika pada ketika itu dalam konteks faktor-faktor seperti persekitaran tempat kerja serta masyarakat keseluruhannya. sains politik. Ahli sosiologi juga berminat mengkaji perkara-perkara ini.1): Jadual 1. sejarah. psikologi.1. Mereka mengkaji tentang bagaimana manusia bekerja dan bagaimana pekerjaan dan agihan bahan ekonomi mempengaruhi kehidupan manusia. Ahli sosiologi juga berminat mengkaji sejarah tetapi mereka menggunakan fakta sejarah untuk menerangkan tentang sikap sosial dan tingkahlaku masa kini. Apa yang berlaku kepada diri kita merupakan detik di mana kehidupan peribadi kita bertembung dengan masyarakat di sekeliling kita. antropologi dan kerja sosial (sila lihat Jadual 1. Inilah yang kemudiannya mengakibatkan pengangguran di kalangan belia pada masa itu.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 3 pengecilan sektor korporat meninggalkan kesan ke atas ekonomi yang meleset.

Ahli sosiologi lebih berminat mengkaji bagaimana institusi seperti keluarga dan sistem pendidikan mempengaruhi sikap politik dan tingkahlaku pengundi. pembelajaran. ahli antropologi semakin berminat mengkaji tentang cara hidup zaman moden disebabkan manusia sudah mula berpendidikan. Psikologi dan sosiologi bergabung pula dalam satu bidang yang dinamakan psikologi sosial. seperti psikologi. Perkara-perkara yang dikaji adalah fisiologi otak manusia dan sistem urat saraf. Akhir-akhir ini. motivasi. Antropologi. Manakala ahli sosiologi memfokus kepada masyarakat yang moden dan kompleks. Ahli antropologi budaya pula mengkaji tentang budaya dan cara hidup pelbagai masyarakat. Ahli antropologi fizikal mengkaji tentang evolusi biologikal spesis manusia serta perbezaan fizikal di antara kumpulan manusia seperti kaum. Manakala mereka yang bergiat dalam kerja sosial mengkaji tentang bagaimana menggunakan ilmu sosiologi untuk membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti keretakan rumahtangga dan penagihan dadah. Ahli sosiologi lebih tertumpu kepada mencari ilmu tentang tingkahlaku manusia. Psikologi merangkumi bidang biologi dan sains sosial. ciri-ciri dan operasi kerajaan dan aktiviti politik dalam pelbagai masyarakat. iaitu kajian tentang hubungan di antara individu dan kumpulan. personaliti dan tingkahlaku yang tidak normal.2 Terangkan sosiologi: • • • • • • Ekonomi Sejarah Sains Politik Psikologi Antropologi Kerja Sosial bagaimana bidang-bidang berikut berkaitan dengan . Mereka mengkaji masalah-masalah daripada aspek individu. Manakala ahli sosiologi mengkaji perkara-perkara yang sama dengan melihat bagaimana ia berbeza di antara kumpulan sosial atau bagaimana ia mempengaruhi masyarakat. adalah gabungan di antara biologi dan sains sosial. perasaan.4 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? Sains Politik Sains politik mengkaji kuasa. Ia adalah kajian tentang proses pemikiran dan tingkahlaku individu. Psikologi Antropologi Kerja Sosial SEMAK KENDIRI 1.

bidang sosiologi memang ada asas logik. Tetapi. Ini mencerminkan keruntuhan sistem kekeluargaan di Amerika. Perompak tidak bersenjata berkemungkinan akan mencederakan mangsanya sebab seseorang mangsa akan cuba mempertahankan dirinya daripada perompak yang tidak bersenjata. . Tetapi kajian telah membuktikan bahawa pernyataan-pernyataan tersebut adalah tidak benar: • • • Hanya 2% sahaja dikalangan ahli sukan yang bernasib baik yang akan menjadi pemain profesional. contohnya kemungkinan orang miskin masuk penjara lebih tinggi berbanding dengan orang kaya. Cuba kita teliti pernyataan-pernyataan berikut: • • • • Kebanyakan ahli sukan yang berbakat berkemungkinan menjadi pemain profesional kelak. Ada juga yang benar. bukan kesemua dapatan sosiologi itu memeranjatkan dan bukan semua idea yang tidak logik itu tidak benar. pernyataan-pernyataan di atas adalah benar. Amerika mempunyai peratus tertinggi perkahwinan di dunia. ini akan membuka ruang untuk tercetusnya revolusi. bilangan perceraian adalah tinggi di Amerika. Pada pandangan umum.1.3 Sosiologi dan Asas Logik Betulkah sosiologi mempunyai asas logik (common sense)? Pada sesetengah ahli sosiologi. Sekiranya tahap kemiskinan meningkat. Namun demikian. Perompak tidak bersenjata adalah lebih merbahaya daripada yang bersenjata.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 5 1. Perkahwinan masih popular di Amerika. Perompak bersenjata adalah lebih merbahaya kepada mangsanya berbanding dengan perompak tidak bersenjata. rata-rata terdapat banyak idea yang logik tetapi tidak benar seperti contoh-contoh yang telah dibincangkan. Pada ketika ini. Revolusi berkemungkinan akan tercetus apabila keadaan kehidupan meningkat lebih baik dan kurang berkemungkinan berlaku sekiranya keadaan kehidupan berada dalam keadaan kurang baik untuk jangka masa panjang. • Dapatan sosiologi di atas akan memeranjatkan anda sebab ia bertentangan dengan asas logik anda.

lantas membolehkan ahli-ahli sosiologi yang datang kemudian untuk terus menjana teori dan ilmu sosiologi yang terkini.6 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? Pada keseluruhannya.3 Bagaimanakah anda membezakan sosiologi dengan pemikiran logik? 1. Maka perbezaan di antara sosiologi dan perkara yang logik adalah ketara. Ahli sosiologi mencari sesuatu yang objektif. ilmu logik ada sekurang-kurangnya dua kelemahan: (i) Ia tidak objektif. SEMAK KENDIRI 1. Ia juga merupakan kepercayaan yang lazimnya diterima pakai oleh sesebuah komuniti. mereka menggunakan kaedah saintifik. Ini merupakan salah satu sebab mengapa sosiologi itu menarik. konsisten dan baru. Mereka ini termasuklah: • • • • • • Auguste Comte Harriet Martineau Herbert Spencer Emile Durkheim Max Weber Karl Marx . sekeliling kita. Mereka ini banyak menyediakan dan memperkukuhkan asas teoretikal sosiologi. iaitu berdasarkan perasaan. Untuk mencapai hasrat ini. Ia menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu yang menjadi kebiasaan dan logik boleh bertukar kepada sesuatu yang tidak biasa dan tidak umum. kepercayaan atau pengalaman seseorang itu. sudah tentu kita harus mengkaji sumbangan tokoh-tokoh sosiologi yang banyak menghasilkan teori-teori sosiologi. (ii) Pendekatan sosiologi memerlukan fakta dan idea yang sistematik dan diuji berdasarkan bukti. tidak konsisten dan tidak semestinya diterima oleh masyarakat. Realitinya tidak diuji secara sistematik tetapi secara subjektif. Ini akan memberi kita peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru. Idea logik ini memberi kita sebuah idea yang lapuk dan tidak konsisten.2 ASAL-USUL TEORI SOSIOLOGI Dalam memerihalkan asal-usul sosiologi. Manakala ilmu logik (common sense knowledge) adalah subjektif.

Harriet Martineau dan Emile Durkheim. namun Comte merupakan pengasas kepada idea bahawa kehidupan sosial boleh dikaji secara saintifik dan ini telah banyak mempengaruhi ahli sosiologi lain seperti Herbert Spencer. . Rajah 1. Menurut beliau.2: Dinamik Sosial dan Statik Sosial Dinamik sosial Dinamik sosial melibatkan proses kehidupan sosial yang mencorakkan perkembangan institusi yang berkaitan dengan perubahan sosial. Statik sosial melibatkan aspek-aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan peraturan.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 7 1. kestabilan dan organisasi sosial yang membuat kumpulan dan masyarakat hidup bersama dan berkekalan.org/ wikipedia/commons/f/f4/Au guste_Comte2.2: Auguste Comte Sumber: http://upload.wikimedia.1 Auguste Comte Apakah sumbangan Auguste Comte (sila lihat Rajah 1.2. Statik sosial Walaupun idea beliau tidak lagi mencorak sosiologi terkini. pengujian kajian dan analisis perbandingan sejarah.2): Jadual 1. sosiologi melihat masyarakat daripada satu perspektif baru iaitu pendekatan saintifik yang mementingkan kaedah pemerhatian yang sistematik.2) kepada bidang sosiologi? Auguste Comte (1798 1857) merupakan seorang ahli pemikir sosial berketurunan Perancis yang memperkenalkan bidang sosiologi dan menggunakan istilah sociology pada tahun 1838.jpg Beliau membahagikan pengajian tentang masyarakat kepada dinamik sosial dan statik sosial (sila lihat Jadual 1.

How to Observe Manners and Morals (1838). Martineau juga telah memperkenalkan satu disiplin baru hasil pemerhatiannya terhadap tingkahlaku orang-orang di Amerika dan di England. Sumbangan beliau yang signifikan hanya diketengahkan baru-baru ini sahaja.8 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 1.2 Harriet Martineau Siapakah Harriet Martineau (sila lihat Rajah 1. namun sumbangan beliau kepada sosiologi diketepikan oleh kaum lelaki yang menguasai bidang tersebut pada masa itu. Beliau menekankan bahawa kajian ke atas masyarakat merupakan satu bidang saintifik. .3: Harriet Martineau Martineau memperjuangkan kemajuan kaum wanita. Walaupun Martineau merupakan ahli sosiologi yang terkenal dan berpengaruh.2.3)? Harriet Martineau (1802 1876) dilahirkan dalam sebuah keluarga Inggeris yang mewah. Di antara sumbangan beliau adalah sebuah buku kaedah kajian sosial yang bertajuk. Rajah 1. Beliau menterjemahkan penulisan Comte daripada bahasa Perancis kepada bahasa Inggeris. Beliau mengkaji bagaimana asas nilai moral negara yang muda seperti Amerika mencorak penyusunan institusinya. Beliau juga menekankan persamaan di antara kedudukan wanita dalam masyarakat Barat dan hamba di Amerika di mana beliau memperjuangkan kebebasan dan keadilan untuk mereka. Beliau banyak mengutarakan tentang gejala perhambaan dan menekankan perlunya undang-undang untuk menjaga pekerja-pekerja kilang dan kedudukan kaum wanita.

2. Beliau memfokus kepada struktur dan sumbangan fungsi struktur ini kepada kewujudan sesebuah masyarakat. manusia dan institusi sosial akan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berpendapat penyatuan sosial penting untuk menyokong keharmonian dan kesejahteraan individu.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 9 1. Sekiranya prinsip ini dibenarkan wujud dengan bebas. agama. sosiologi adalah konsep penyatuan sosial yang melibatkan perhubungan sosial yang wujud di kalangan sekumpulan manusia.5) kepada bidang Apakah sumbangan Emile Durkheim sosiologi? Emile Durkheim (1858 1917) menumpukan perhatian beliau kepada cara masyarakat hidup bersama dan mengekalkan keharmonian. pendidikan. Rajah 1. kerajaan dan ekonomi) seperti sebuah badan manusia yang terdiri daripada pelbagai organ. masyarakat terdiri daripada pelbagai institusi (keluarga. Beliau melihat masyarakat sebagai satu sistem biologi yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang saling berhubungan.4: Herbert Spencer Spencer percaya bahawa dunia akan berkembang dengan lebih baik. 1. seorang ahli sosiologi Inggeris. masyarakat yang berstruktur sedemikian disebut dalam teori fungsional-struktur. bersependapat dengan Comte tentang statik sosial dan dinamik sosial. Pandangan Spencer menunjukkan bahawa persepsi kita terhadap diri kita dan juga persekitaran kita dicorak oleh zaman sosial yang kita lalui. dia perlu mencari sesuatu yang bermakna di luar dirinya. Perkara ini wujud dalam konteks .4) kepada dunia sosiologi? Herbert Spencer (1820 1903).4 Emile Durkheim (sila lihat Rajah 1.3 Herbert Spencer Sejauh manakah sumbangan Herbert Spencer (sila lihat Rajah 1. Hubungan yang rapat di antara ahli kumpulan akan menghasilkan perasaan yang lebih kukuh serta bermakna. Maka beliau mencadangkan bahawa untuk seseorang individu mengekalkan kesejahteraan hidupnya.2. Menurut beliau. Manusia dan corak masyarakat yang kukuh akan hidup manakala mereka yang tidak kukuh akan mati. Menurut beliau. Beliau menerangkan bahawa kerajaan tidak seharusnya campur tangan dalam perkembangan dalam masyarakat. Pada hari ini.

Durkheim cuba menerangkan bahawa keruntuhan hubungan sosial (misalnya perceraian) akan mengakibatkan kesan negatif. prinsip moraliti. Durkheim juga menekankan aspek peraturan sosial yang melibatkan kepercayaan individu. tahap jenayah. undang-undang serta corak tingkahlaku di sekeliling yang akan mempengaruhi kehidupan manusia seharian. Durkheim menyentuh tentang bahan-bahan fakta sosial yang merangkumi masyarakat dan institusi utama (misalnya kerajaan. Dalam sesetengah keadaan.5: Emile Durkheim Seterusnya.10 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? penglibatannya dalam kumpulan masyarakat di sekelilingnya. Seseorang individu itu tidak boleh lepas daripada dipandang serong oleh masyarakat sekiranya ia melanggar peraturan sosial ini. keluarga dan pendidikan) dan juga beberapa bentuk yang terdapat dalam masyarakat (misalnya corak rumah. Rajah 1. . nilai moral. ini akan mendorong seseorang itu untuk membunuh diri. Durkheim merupakan ahli sosial yang pertama yang cuba berdepan dengan masalah kompleks yang berkaitan dengan disiplin dan kepantasan kehidupan sosial manusia seharian. manusia mengalami fakta sosial sebagai pengalaman luaran di mana ia menjadi sebahagian daripada pengamatan manusia terhadap alam sekelilingnya. agama. Menurut beliau. taburan populasi dan sebagainya). Seterusnya. pengertian kepada simbol-simbol dan kesedaran yang wujud daripada pengamatan kepada fakta-fakta sosial ini. Beliau menekankan fakta sosial (social factor) yang merujuk kepada aspek-aspek kehidupan sosial yang tidak boleh dijelaskan secara biologikal atau ciri-ciri mental individu tersebut. Durkheim percaya bahawa kita perlu memfokus kepada kumpulan dan bukannya individu. Manakala aspek-aspek yang bukannya bahan fakta sosial adalah seperti peraturan sosial. Maka fakta sosial berperanan mengawal tingkahlaku yang melibatkan peraturan.

6: Max Weber Weber mengkaji tentang tingkahlaku manusia daripada aspek-aspek seperti niat. bandar dan perbandingan budaya. Beliau menggunakan pendekatan „memahami‰ atau „melihat‰ dalam menggambarkan hubungan manusia dengan tingkahlakunya. Konsep kesempurnaan ini mempunyai piawaian yang menjadi pengukur dalam menilai kes-kes sebenar. nilai. Sekiranya ahli sosiologi menetapkan situasi dan peristiwa bersejarah sebagai bukti bahawa kesempurnaan birokrasi mempunyai ciri-ciri spesifik. kapitalisme. Walaubagaimanapun. maka mereka boleh membuat perbandingan di antara kesempurnaan ini dengan birokrasi yang wujud dan seterusnya memberikan penjelasan mengapa terdapat perbezaan di antara kedua-dua birokrasi. Di antara kehebatan sumbangan Weber dalam sosiologi ialah konsep „kesempurnaan‰ (ideal type). stratifikasi sosial. perundangan.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 11 1. Pengaruh beliau boleh dilihat dalam kehidupan sosial yang merangkumi topik-topik seperti politik. organisasi. Weber berpandangan bahawa ahli sosiologi perlu menyiasat lebih daripada apa yang terdapat dalam tingkahlaku manusia. jabatan polis dan bomba mempunyai perbezaan dalam banyak aspek seperti matlamat. Rajah 1. kita boleh mempelajari apakah perbezaan yang wujud di antara cara organisasi-organisasi tersebut berfungsi. dan bagaimana setiap jabatan memberi khidmat kepada masyarakat. Dengan itu. ahli sosiologi akan cuba meletakkan dirinya dalam keadaan orang lain dan mengenalpasti apakah yang difikir olehnya dan apakah perasaan mereka. Lazimnya. kedua-dua jabatan mempunyai persamaan dalam aspek birokrasi. Weber percaya adalah penting untuk ahli sosiologi mengkaji definisi yang digunakan oleh manusia dalam membentuk tingkahlaku mereka. .2. agama.5 Max Weber Apakah kaitan Max Weber (sila lihat Rajah 1.6) dengan bidang sosiologi? Max Weber (1864 1920) merupakan ahli sosiologi yang mempunyai pengaruh yang kuat ke atas bidang sosiologi selain daripada Karl Marx. muzik. Misalnya. prosedur. kepercayaan dan sikap.

Rajah 1. aspek-aspek inilah yang akan mengimlakkan sesebuah kumpulan dalam masyarakat di mana mereka ini yang akan menguasai dan juga kumpulan yang akan dikuasai. Pada setiap zaman dalam sejarah.6 Karl Marx Karl Marx (1818 1883) merupakan seorang ahli falsafah. Beliau menumpukan pencariannya ke atas persekitaran ekonomi masyarakat yang sedang membangun. Marx berpendapat bahawa sesebuah masyarakat dibahagikan kepada mereka yang mempunyai keupayaan untuk menjana kemewahan dan mereka yang tidak mampu berbuat demikian. Keadaan inilah yang akan menimbulkan konflik kelas dalam masyarakat. misalnya. . Beliau berpandangan bahawa perkembangan masyarakat bergantung atas pertembungan pendapat yang berlainan dan ini mengakibatkan wujudnya struktur yang lebih hebat.2. terutamanya daripada aspek teknologi dan cara mereka merancang pengeluaran mereka (memburu.7: Karl Marx Marx cuba mencari prinsip asas dalam sejarah. Beliau percaya bahawa sejarah dibentuk oleh konflik di antara kelas-kelas dalam masyarakat. Menurut beliau. dunia ini bukannya mengandungi struktur yang statik tetapi melalui proses penstrukturan yang dinamik.12 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 1. Beliau melihat setiap bidang tersebut melalui cara saintifik di mana beliau menggunakan sains untuk memahami masyarakat dan juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat. ekonomi dan politik. konflik di antara masyarakat patricians dan plebeians dan di antara hamba dan tuan pada zaman Rom. mengumpul hasil pertanian. Marx ingin mengubah struktur institusi kapitalis dan menubuhkan institusi baru untuk memberi khidmat kepada masyarakat. industri). sejarah.

Sejauh manakah ia benar atau tidak. apakah kepentingan sosiologi dalam kehidupan seharian kita? Apabila sosiologi diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Perspektif sosiologi membuat kita melihat sesuatu peluang atau kekangan dalam hidup kita secara lebih kritikal. kita akan mendapat manfaat-manfaat berikut: (a) Menolong kita menilai kebenaran asas logik.TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 13 SEMAK KENDIRI 1. Sosiologi membantu kita mencapai matlamat kita dengan lebih berkesan. kita dapat menyimpulkan bahawa dalam kehidupan kita boleh terlibat dalam menentukan sesuatu tetapi masyarakatlah yang berhak membuat penentuan terakhir.4 Jelaskan dengan ringkas sumbangan setiap ahli sosiologi berikut kepada bidang sosiologi serta perbezaan pendapat di antara mereka: • • • • • • Auguste Comte Harriet Martineau Herbert Spencer Emile Durkheim Max Weber Karl Marx 1. Maka lebih banyak kita memahami tentang kehidupan. . dan Mengapa kepercayaan tersebut diterima oleh masyarakat. Pendekatan sosiologi menggalakkan manusia bertanya: • • • (b) Sama ada kepercayaan yang dianuti itu benar atau tidak. Apabila kita melihat sesuatu melalui kanta sosiologi. semakin bijaklah kita mengendalikan kehidupan kita.3 APLIKASI SOSIOLOGI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN KITA PADA ABAD KE-20 Mungkin sudah terlintas dalam fikiran anda: apakah gunanya saya mempelajari sosiologi? Bagaimanakah saya mengaplikasikan teori-teori sosiologi dalam mengharungi kehidupan seharian yang bergerak dengan cukup pantas? Dalam abad ke-20 yang semakin pesat membangun dalam aspek sains dan teknologi.

Perspektif sosiologi akan menggalakkan kita berfikir secara kritikal tentang kekuatan dan kelemahan semua cara hidup masyarakat di dunia ini termasuk masyarakat kita sendiri. Setiap masyarakat akan mengatakan bahawa cara hidup mereka adalah yang „terbaik‰ dan „lebih baik‰ daripada masyarakat yang lain.14 TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? (c) Perspektif sosiologi mendorong kita melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. sosiologi boleh membantu kita dalam 2. Dengan mendalami ilmu sosiologi. sosiologi masih relevan kerana ia berupaya menjawab persoalan asas yang difikirkan oleh manusia: siapakah manusia dalam konteks masyarakat sekelilingnya? AKTIVITI 1. Dalam kita mengukur mana-mana aspek masyarakat. sains politik. Kepada sesetengah pihak. manakala yang lain pula cuba mengubah masyarakat atau dunia dengan menggunakan pelbagai cara. sejarah. Ahli sosiologi membuat kajian berdasarkan fakta manakala mereka yang berpegang kepada . Pada abad ke-20 yang mencabar ini. kita diperkasakan dengan ilmu yang boleh membantu kita memahami bagaimana struktur-struktur sosial dalam hidup kita mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku kita sebagai manusia. Setakat ini. (d) Seperti yang dibincangkan. memang jelas bahawa sosiologi banyak mencabar kita membuka minda kita untuk meneroka alam sosial yang kita lalui secara objektif dan kritikal. adakah anda berminat dengan subjek sosiologi? Jika ya. Perspektif sosiologi berlainan daripada perspektif asas logik. kita mampu menjadi ahli masyarakat yang aktif. Perspektif sosiologi membolehkan kita hidup dalam berbagai „dunia‰.1 1. psikologi. ini bermakna mereka memberi sokongan kepada masyarakat. Sekiranya kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi. kita perlu mengenalpasti tekanan sosial dan menguji kesannya. Setiap kaum dalam negara-negara di dunia ini hidup dengan cara mereka tersendiri. Jelaskan bagaimana kehidupan seharian. antropologi dan kerja sosial. apakah ciri-ciri sosiologi yang menarik minat anda? • • Bidang sosiologi mempunyai pertalian dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi.

T. Pada hari ini. Max Weber dan Karl Marx. R.. New York: McGraw-Hill. R.nationalgeographic. New York: McGraw-Hill. Sociology. Schaefer. Sociology: An introduction. & Levine. A. Harriet Martineau. sosiologi merupakan bidang yang sangat penting kerana ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. J. http://plasma. Herbert Spencer. (1992). & Lamm. P. • Antropologi Asas logik (common sense) Auguste Comte Ekonomi Emile Durkheim Harriet Martineau Herbert Spencer Imaginasi sosiologi Karl Marx Kerja sosial Kesempurnaan (ideal type) Max Weber Psikologi Sains politik Sejarah Sosiologi aplikasi Gelles. Mereka merupakan pengasas kepada bidang sosiologi.gov . G. (1995).TOPIK 1 APA ITU SOSIOLOGI? 15 perspektif asas logik lebih tertumpu kepada kepercayaan dan perkara yang subjektif.com/mapmachine http://www.nationaatlas. Emile Durkheim.. • Di antara tokoh-tokoh sosiologi yang terkenal termasuklah Auguste Comte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful