PENUBUHAN DAN PERANAN BADAN-BADAN PERSATUAN BUKAN KERAJAAN

OLEH: WAN NOR AMIRA WAN DARUS PISMP 3.05

• Pencemaran yang berlaku selalunya melibatkan pembuangan berlebihan bahan-bahan sisa yang tidak berguna dan tidak dikehendaki lagi. • Kesannya.PENGENALAN • Alam sekitar bererti sekeliling atau alam sekeliling yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain. pembuangan bahan sisa yg berleluasa tanpa pengawalan telah . • Pencemaran alam sekitar pula adalah dampak kegiatan kehidupan manusia yang mengakibatkan gangguan.

Peranan Pertubuhan Sukarela .

1) World Wide Fund (WWF) .

• World Wild Fune for Nature(WWF) merupakan nadi kepada persatuan yang kuat menegakkan keadilan tentang alam . pencemaran dan perubahan iklim.• WWF juga prihatin terhadap spesies hampir pupus.200 projek amali di seluruh dunia dalam setiap tahun. • Pertubuhan ini menjalankan lebih 1.

hutan dan udara yang segar. o Antaranya kepentingan sungai. o Misalnya penggunaan pendingin udara yang bebas CFC. o NGO terbabit telah menyuarakan pendapat tentang kepentingan penggunaan alatan yang mesra alam.PERANAN WWF: o WWF telah menyedarkan orang ramai tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. . o Selain itu menyarankan pembangunan yang mesra alam seperti menanam pokok-pokok ruang-ruang kosong.

kepupusan sumber dan alam sekitar. • SAM beribu pejabat di Penang dan cawangan di Marudiol Sarawak serta menjalinkan kerjasama dengan komuniti di seluruh Malaysia. • Segala data kajian akan disampaikan kepada kerajaan dalam bentuk memorandum dan 2) Sahabat Alam Sekitar (SAM) . • Kajiannya meliputi 100 bidang yang berkaitan dengan masalah pembangunan.• Sahabat Alam Sekitar ditubuhkan pada tahun 1977 dan bergiat secara aktif dalam segala isu yang berkaitan dengan masalah alam sekitar.

• Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah memberi pendidikan kepada masyarakat tentang kepentingan pembangunan mapan. membantu komuniti yang terkesan daripada pembangunan dan menyokong model pembangunan yang lestari dari segi ekologi. keadilan sosial dan memenuhi .

 Membela hak masyarakat sehingga ke akar umbi yang terkesan akibat daripada aktiviti ini.kemajuan dan kemodenan tetapi tidak mengendahkan akibat perlakuan mereka yang tidak mesra alam.PERANAN SAHABAT ALAM SEKITAR:  Untuk memelihara alam yang diamanahkan dan dianugerahkan Tuhan daripada dieksploitasi dan dimusnahkan dalam pelbagai bentuk atas nama pembangunan. kemajuan dan kemodenan.  Keutamaan SAM kini dan selamanya hanya satu iaitu meneruskan perjuangan dalam membina kesedaran kritikal masyarakat dan kerajaan di semua peringkat terhadap tanggungjawab dalam mengawal kegiatan .  Hal ini demikian kerana pihak terbabit hanya mahu keuntungan semata-mata tanpa mengira kepentingan alam sekitar.  Usaha SAM sedikit sebanyak telah membela nasib mereka yang tertindas akibat perlakuan pihak tidak bertanggungjawab yang sering kali menggunakan alasan pembangunan.

3) Nature Society • Malaysian Nature Society (MNS) atau dikenali juga sebagai Persatuan Pencinta Alam Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1940. • Ia merupakan sebuah organisasi pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang terbesar dan tertua di negara ini. .

Dengan penerbitan ini juga maka tertubuhlah persatuan MNS. • Mereka mengumpulkan bahan-bahan tentang warisan di Malaysia ini dan menerbitkan Jurnal pertama tentang Alam Melayu pada tahun 1940.SEJARAH PENUBUHAN: • Tercetusnya penubuhan persatuan ini adalah disebabkan oleh minat mendalam orang British (sebelum kemerdekaan) terhadap alam warisan semulajadi di Malaysia. .

. • MNS ini diuruskan oleh sekumpulan sukarelawan teras yang membentuk sebuah Majlis dan Komuniti Kewangan Tetap (Permanent Finance Committe).• Persatuan ini bermula dengan 112 orang ahli pada tahun 1940. • Namun keahliannya telah bertambah kepada 1000 orang pada 1980-an dan 2000 orang pada 1986.

Misi MNS . memelihara dan menguruskan warisan alam Malaysia yang kaya dengan diversiti bagi kepentingan rakyatnya.Untuk melindungi. pemuliharaan dan perlindungan warisan alam Malaysia.Untuk mempromosikan kajian. alam nilai dan bertindak untuk alam" . Motto MNS .Visi. apresiasi. Misi & Motto MNS Visi MNS ."Tahu alam.

Peranan Persatuan Pencinta Alam .

Pengurusan yang teratur mampu menyeimbangkan pembangunan dengan alam sekitar. Persekitaran yang sihat akan melahirkan masyarakat yang sihat.KESIMPULAN • Kesimpulannya pembangunan pesat sesebuah negara telah mendatangkan impak negatif kepada alam sekitar. .

TAMAT .