Dasa Dharma

Ketaqwaan pada tuhan utamanya.. Mencintai alm dan kasih pada sesamanya.. Patriot yang sopan dan berjiwa kesatria.. Penuh kepatuhan dan suka bermusyawarah.. Kerelaan menolong dan tabah hatinya.. Kerajinan,ketrampilan,dan gembira adalah pedomannya.. Hemat,cermat,dan bersahaja jadi bagian hidupnya.. Kedisiplinan,kabaranian,dan kesetiaan jadi pegangan hidupnya.. Bertanggung jawab atas perbuatannya Dan.. Dapat di percaya perkataannya.. Suci dalam fikiran,perkataan,dan perbuatannya… Semua ada di dalam “DASA DHARMA” Nafas hidupnya…

By: Lili SMP N 1 Gombong Th 2009/2010 In Sempor Kelompok : Ketua : Winda D Waket : Lili