LAPORAN TAHUNAN AKTIVITI PANITIA MATEMATIK TAHUN 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN TUN DR.

ISMAIL

1.0 SENARAI AHLI JAWATANKUASA Penasihat : Tuan Haji Halim bin Safie : Tuan Haji Jamal bin Zulkarnain : Puan Rahmah binti Safian Pengerusi Setausaha Ahli-ahli : Puan Hamidah binti Idris : Puan Mariah binti Yusoff : semua guru matapelajaran matematik Tahun1-6

2.0 MATLAMAT Meningkatkan prestasi murid-murid dalam pencapaian Matematik

3.0 OBJEKTIF 3.1 Mempertingkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran Matematik 3.2 Meminimakan murid yang gagal menguasai asas matematik 3.3 Berusaha untuk mewujudkan kecenderungan murid terhadap pembelajran Matematik 3.4 Mewujudkan semangat kerjasama diantara Panitia Matematik dan Persatuan Matematik

4.0 AKTIVITI-AKTIVITI 4.1 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Panitia 4 kali setahun iaitu bulan bulan Januari, April, September dan November 4.2 Analisis Post Mortem selepas peperiksaan bulanan dan peperiksaan penggal sebanyak 4 kali setahun

Cik Syifa binti Khairudin telah mengahadiri taklimat “Penggunaan Zoom A” dalam pembelajaran dan pengajaran oleh Excel Education Sdn.6. 5.mengukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran menjawab soalan Matematik. Objektif menghafal sifir pertandingan adalah untuk menggalakkan pelajar .6. ketua Panitia iaitu Puan hamidah idris talah menghadiri Mesyuarat Kawal Mutu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) matematik untuk Tahun Dua dan Tahun Tiga di Safari Resort Kuala Kangsar.3 Pada 9 Julai Panitia Matematik telah mengadakan Bengkel dan Teknik menjawab soalan Matematik. Ipoh Perak. Pelaksanaan modul ini untuk murid Tahun Enam bagi memulih. 4. 4.2 Kelas tambahan bagi tahun lima diadakan sepanjang tahun pada stiap hari Isnin iaitu dari pukul 2 petang hingga 5 petang.5 Pada 21 Jun 2010 hingga 24 Jun 2010.4 Pada 11 Mac.1 Kelas tambahan Tahun Enam diadakan sepanjang tahun pada setiap hari Selasa dan Rabu. Bhd di Hotel Syuen. 4.4. Perak. 4.0 PERTANDINGAN 5.6.6.6 Aktiviti Meningkatkan Kecemerlangan 4. Beliau merupakan Guru Cemerlang Matematik dari Sk Chegar Galah Kuala Kangsar Perak.4 Menyediakan Modul 3P ( pengayaan. Penceramah yang dijemput ialan Tuan Haji Ali bin Rustam. pengukuhan dan pemulihan). 4. Bermula pada pukul 2 petang hingga 5 petang.1 Pada bulan Mac sempena Minggu Matematik telah diadakan pertandingan Bijak Sifir . 4.3 Puan Mariah telah menghadiri Kursus LINUS di Pangkor yang berlangsung selama dua hari iaitu dari 25 Februari 2010 sehungga 27 Februari 2010.

6. Mustafa bin Manaf Disediakan oleh.3. ____________________ ( HAMIDAH BT IDRIS) Pengerusi Panitia Matematik .5. Bengkel Kaedah dan Strategi P&P 20.0 KURSUS DALAM/ BENGKEL Bil 1. 1. ___________________ (MARIAH BT. YUSOFF) Setiausaha Panitia Matematik Disemak oleh.2010 Mingguan dan Harian 2.2 Pada19 Oktober telah diadakan pertandingan Matematik bagi semua murid Tahun 1 hingga Tahun Enam.1. Penyertaan adalah wajib kepada semua pelajar.2010 En. Nama Kursus/Bengkel Tarikh Penceramah Puan Hamidah Binti Idris Penyediaan Rancangan Tahunan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful