Soalan 1a (aras tinggi

)

Subtopik:

2.1 Mengetahui Kepelbagaian Sumber Di Bumi

Hasil P & P: Menyenaraikan Sumber di bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup Hasil Pentaksiran : B2D4: B2D4E1: Memerihalkan tentang sumber bumi Menyenaraikan sumber-sumber bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup

Arahan : Lengkapkan carta yang berikut :

JENIS-JENIS SUMBER

1

Soalan 1b (aras rendah) )

Subtopik:

2.1 Mengetahui Kepelbagaian Sumber Di Bumi

Hasil P & P: Menyenaraikan sumber di bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup Hasil Pentaksiran : B2D4: B2D4E1: Memerihalkan tentang sumber bumi (aras rendah) Menyenaraikan sumber-sumber bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup

Arahan : Cari sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup T D J U H U V Z I R Q N Y U U T C B O B L U A R G I H B I O J J J A S L H D D U Q K Z Z D W P Y C H F E M O O K D Z U U Q W W G O A X B K N G I I D X H J J B J R N J L S S F D B R M E N V F A L A V W A E E X L Q O D G I D W R P K U M G A M Q B L E M U W P V I T H R H R B E N D A H I D U P F E E H O Y R Q L Q H V X A D N O U V Z Y Z I O R I A Q X I Q N S Y A I F G U R Q U N M M D Q C I C J C S T J G T T A B A A F I L I T Z M K J X U A T P C H Y K

air

udara

tanah

mineral

Bahanapi fosil 2

Benda hidup

Soalan 2a (aras sederhana )

Subtopik:

2.1 Mengetahui Kepelbagaian Sumber Di Bumi

Hasil P & P: Menyenaraikan sumber di bumi yang digunakan dalam kehidupan seharian Hasil Pentaksiran : B2D4: B2D4E2: Arahan: Memerihalkan tentang sumber bumi (aras sederhana) Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian. Suaikan kegunaan sumber dalam kehidupan seharian.

Menyokong sistem badan yang utama dan fotosintesis pada tumbuhan

Membantu pembakaran

Membekalkan habitat kepada sesetengah hidupan

Membekalkan bahan untuk membuat barangan logam

Menjana elektrik dan menggerakkan enjin

Sumber makanan kepada manusia

3

Soalan 2b (aras tinggi )

Subtopik:

2.1 Mengetahui Kepelbagaian Sumber Di Bumi

Hasil P & P: Menyenaraikan sumber di bumi yang digunakan dalam kehidupan seharian Hasil Pentaksiran : B2D4: B2D4E2: Arahan: Memerihalkan tentang sumber bumi Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian. Lengkapkan teka silang kata berikut :

MELINTANG 3. Tanah membekalkan tumbuhan dengan mineral dan ___________ 4. Tumbuhan mendapatkan mineral daripada ___________ 7. Haiwan memberi kita makanan, pakaian, sebagai binatang peliharaan dan __________ KE BAWAH 1. Udara diperlukan oleh semua hidupan untuk ____________ 2. Bahan api fosil membakar dan menghasilkan ____________ dan tenaga cahaya. 5. Tumbuhan hijau memerlukan udara dann _____________ dioksida untuk proses fotosintesis. 6. Tanah adalah ___________ yang penting kepada pelbagai tumbuhan serta haiwan.

4

Soalan 3a (aras sederhana )

Subtopik:

Memahami unsur, sebatian, dan campuran

Hasil P & P: Menyatakan maksud unsur sebatian dan campuran Hasil Pentaksiran : B2D5: B2D5E1: B2D5E2: B2D5E3: Menyatakan maksud unsur sebatian dan campuran Memberi maksud unsur Memberi maksud sebatian Memberi maksud campuran

Arahan : Lengkapkan jadual dibawah. Jenis Jirim ___________________________ Sebatian Campuran

Rajah

Contoh

Besi (Logam )

Oxigen

Air Bahan yang terdiri daripada gabungan ____________atau lebih jenis atom

Udara Bahan yang terdiri daripada bahanbahan yang ________________

Bahan yang terdiri daripada Pernyataan _______________ jenis atom sahaja

5

Soalan 3b (aras rendah )

Subtopik:

Memahami unsur, sebatian, dan campuran

Hasil P & P: Menyatakan maksud unsur sebatian dan campuran Hasil Pentaksiran : B2D5: B2D5E1: B2D5E2: B2D5E3: Menyatakan maksud unsur sebatian dan campuran Memberi maksud unsur Memberi maksud sebatian Memberi maksud campuran

Arahan : Suaikan unsur, sebatian dan campuran dengan maksud yang betul.

Unsur

Bahan yang terdiri daripada bahan- bahan yang bercampur

Sebatian

Bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja

Campuran

Bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih jenis atom

6

Soalan 4a ( aras sederhana) )

Subtopik:

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Hasil P & P: Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian, dan campuran Hasil Pentaksiran : B4D9: B4D9E1: Arahan: Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Terangkan perbezaan antara unsur, sebatian, dan campuran

Unsur

Sebatian

Campuran

7

Soalan 4b ( aras rendah )

Subtopik:

2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

Hasil P & P: Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian, dan campuran Hasil Pentaksiran : B4D9: B4D9E1: Arahan: Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Pilih ciri-ciri yang terdapat pada gambarajah di bawah.
a. b. c. d. e. Bahan terdiri daripada satu jenis atom sahaja Bahan terdiri daripada lebih dari satu jenis atom Pembentukan bahan melibatkan peubahan kimia / haba Bahan baru terbentuk apabila dipanaskan Boleh diasingkan dengan kaedah fizikal

( ( ( ( (

) ) ) ) )

a. b. c. d. e.

Bahan terdiri daripada satu jenis atom sahaja Bahan terdiri daripada lebih dari satu jenis atom Pembentukan bahan melibatkan peubahan kimia / haba Bahan baru terbentuk apabila dipanaskan Boleh diasingkan dengan kaedah fizikal

( ( ( ( (

) ) ) ) )

a. b. c. d. e.

Bahan terdiri daripada satu jenis atom sahaja Bahan terdiri daripada lebih dari satu jenis atom Pembentukan bahan melibatkan peubahan kimia / haba Bahan baru terbentuk apabila dipanaskan Boleh diasingkan dengan kaedah fizikal

( ( ( ( (

) ) ) ) )

8

Soalan 5a (aras tinggi )

Subtopik:

Memahami unsur, sebatian dan campuran.

Hasil P&P:  Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.  Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam.  Memberi contoh logam dan bukan logam. Hasil pentaksiran: B5D3: Memerihalkan logam dan bukan logam. B5D3E1: Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam Aktiviti: Tujuan: Bahan: Membandingkan ciri-ciri fizikal logam dan bukan logam. Menyiasat dan membandingkan ciri-ciri fizikal logam dan bukan logam. Dawai kuprum, ketulan sulfur, rod kuprum, rod sulfur, sel kering, mentol, paku tekan, lilin, bongkah kayu, kertas pasir Tukul, penunu Bunsen, tungku kaki tiga, dawai penyambung yang dipasangkan klip buaya, suis

Radas:

Prosedur / Pemerhatian: Jalankan penyiasatan berikut untuk mengkaji ciri-ciri fizikal kuprum dan sulfur. Tuliskan pemerhatian anda. Ciri-ciri fizikal A. Keadaan permukaan (berkilau atau pudar) Kuprum Sulfur

1. Gosok rod kuprum dan rod sulfur dengan kertas pasir. 2. Perhatikan dan bandingkan keadaan permukaan kuprum dan sulfur.

B. 1. 2. 3.

Kebolehan ditempa dan kerapuhan. Ketuk rod kuprum dengan penukul Ulang langkah 1 dengan rod sulfur. Perhatikan kedua-dua bahan dari segi kebolehan ditempa dan kerapuhan.

9

C. Kekonduksian haba (kebolehan mengalirkan haba)

1. Panaskan satu hujung rod kuprum dan rod sulfur. 2. Perhatikan paku tekan dari rod mana yang jatuh dahulu.

D. Keregangan (kebolehan untuk diregang) 1. Cuba bengkokkan rod kuprum dan rod sulfur. 2. Perhatikan perubahan bentuk pada kedua-dua rod.

E. Kekonduksian elektrik (kebolehan mengalirkan elektrik). 1. Perhatikan mentol sama ada menyala atau tidak apabila rod kuprum disambungkan kepada litar. 2. Ulang langkah 1 dengan rod sulfur. Analisis: 1. Namakan logam dan bukan logam yang disiasat dalam eksperimen ini. (a) Logam: _____________ (b) Bukan Logam: _____________ 2. Berikan contoh lain yang terdapat dalam makmal sains bagi logam dan bukan logam: (a) Logam: i. ________________ ii. ________________ iii. ________________ (b) Bukan logam: i. ________________ ii. ________________ iii. ________________
10

3. Nyatakan perbezaan antara logam dan bukan logam dalam ruang yang disediakan di bawah. Logam Ciri-ciri fizikal Keadaan permukaan Ketertempaan Takat lebur dan takat didih Kemuluran Kekonduksian haba Kekonduksian elektrik Kekerasan Kekuatan regangan Kesimpulan: Logam dan bukan logam berbeza dari segi ____________________________ _______________________________________________________________ Aplikasi idea: Kuprum digunakan untuk membuat dawai elektrik kerana kuprum ialah _____________________________________. Refleksi: Periuk dan kuali diperbuat daripada logam kerana logam ialah ____________ _____________________________________. Bukan logam

11

Soalan 5b (aras rendah)

Subtopik:

Memahami unsur, sebatian dan campuran.

Hasil P&P:  Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.  Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam.  Memberi contoh logam dan bukan logam. Hasil pentaksiran: B5D3: Memerihalkan logam dan bukan logam. B5D3E1: Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam. Aktiviti: Tujuan: Bahan: Membandingkan ciri-ciri fizikal logam dan bukan logam. Menyiasat dan membandingkan ciri-ciri fizikal logam dan bukan logam. Dawai kuprum, ketulan sulfur, rod kuprum, rod sulfur, sel kering, mentol, paku tekan, lilin, bongkah kayu, kertas pasir Tukul, penunu Bunsen, tungku kaki tiga, dawai penyambung yang dipasangkan klip buaya, suis

Radas:

Prosedur / Pemerhatian: Jalankan penyiasatan berikut untuk mengkaji ciri-ciri fizikal kuprum dan sulfur. Pilih pemerhatian yang betul. Ciri-ciri fizikal A. Keadaan permukaan (berkilau atau pudar) Kuprum Sulfur

Berkilau / pudar 1. Gosok rod kuprum dan rod sulfur dengan kertas pasir. 2. Perhatikan dan bandingkan keadaan permukaan kuprum dan sulfur.

Berkilau / pudar

Ketertempaan: Ketertempaan: a. Boleh a. Boleh ditempa ditempa b. Tidak boleh b. Tidak boleh ditempa ditempa B. 1. 2. 3. Kebolehan ditempa dan kerapuhan. Ketuk rod kuprum dengan penukul Ulang langkah 1 dengan rod sulfur. Perhatikan kedua-dua bahan dari segi kebolehan ditempa dan kerapuhan. Kerapuhan: a. Mudah pecah b. Keras Kerapuhan: a. Mudah pecah b. Keras

12

C. Kekonduksian haba (kebolehan mengalirkan haba)

Paku tekan jatuh a. Cepat b. Lambat Ia boleh / tidak boleh mengalirkan haba

Paku tekan jatuh a. Cepat b. Lambat Ia boleh / tidak boleh mengalirkan haba

1. Panaskan satu hujung rod kuprum dan rod sulfur. 2. Perhatikan paku tekan dari rod mana yang jatuh dahulu.

D. Keregangan (kebolehan untuk diregang) 1. Cuba bengkokkan rod kuprum dan rod sulfur. 2. Perhatikan perubahan bentuk pada kedua-dua rod.

a. Boleh diregang b. Tidak boleh diregang Mentol a. Menyala b. Tidak menyala

a. Boleh diregang b. Tidak boleh diregang Mentol: a. Menyala b. Tidak menyala

E. Kekonduksian elektrik (kebolehan mengalirkan elektrik). 1. Perhatikan mentol sama ada menyala atau tidak apabila rod kuprum disambungkan kepada litar. 2. Ulang langkah 1 dengan rod sulfur.

Kuprum boleh / tidak boleh mengalirkan elektrik

Kuprum boleh / tidak boleh mengalirkan elektrik

Analisis: 1. Namakan logam dan bukan logam yang disiasat dalam eksperimen ini. (a) Logam: _____________ (b) Bukan Logam: _____________ 2. Berikan contoh lain yang terdapat dalam makmal sains bagi logam dan bukan logam: (a) Logam: (b) Bukan logam: i. ________________ i. ________________ ii. ________________ ii. ________________ iii. ________________ iii. ________________

13

3. Lengkapkan perbezaan antara logam dan bukan logam dalam ruang yang disediakan di bawah. Logam Ciri-ciri fizikal Keadaan permukaan (berkilat / pudar) Ketertempaan (boleh ditempa / tidak boleh ditempa) Takat lebur dan takat didih (tinggi / rendah) Kemuluran (boleh dimulurkan / tidak boleh dimulurkan) Kekonduksian haba (tidak mengalirkan haba / mengalirkan haba) Kekonduksian elektrik (tidak mengalirkan elektrik / boleh mengalirkan elektrik) Kekerasan (mudah pecah / keras) Kekuatan regangan (tidak boleh diregang / boleh diregang) Tandakan () ciri-ciri yang membezakan antara logam dan bukan logam. Kesimpulan: Logam dan bukan logam berbeza dari segi Keadaan permukaan Ketertempaan Kemuluran Takat didih dan takat lebur Suhu Kekonduksian haba dan elektrik Kekerasan unsur Kekuatan regangan unsur Unit sukatan Bukan logam

14

Aplikasi idea: Kuprum digunakan untuk membuat dawai elektrik kerana kuprum ialah a. pengalir elektrik b. pengalir elektron c. bukan pengalir elektrik d. penyebab kebocoran elektrik Refleksi: a. b. c. d. Periuk dan kuali diperbuat daripada logam kerana logam ialah pembebas haba yang baik pembekal haba yang kurang baik penyerap haba yang baik penyerap haba yang kurang baik

15

Soalan 6a ( aras tinggi )

Subtopik: 2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran Hasil P&P: Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti Hasil pentaksiran : B5D4: Mengenal pasti komponen dalam campuran B5D4E1: Mengasingkan komponen dalam campuran pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut. Tujuan: Bahan: Radas: Mengasingkan campuran garam dan pasir Campuran garam dan pasir, kertas turas Rod kaca, bikar 100ml, corong turas, kaki retot yang dipasang pengapit, tungku kaki tiga, penunu Bunsen, mangkuk penyejat, kasa dawai.

Prosedur:

1. 2. 3. 4.

Kacau campuran pasir dan garam dengan rod kasa perlahan-lahan sehingga semua garam larut di dalam air seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Turaskan campuran garam dan pasir seperti ditinjukkan dalam rajah. Tuangkan hasil turasan ke dalam mangkuk penyejat dan sejatkan hasil turasan menggunakkan susunan radas yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Padamkan nyalaan penunu Bunsen apabila air habis tersejat dan meninggalkan pepejal putih di dasar mangkuk penyejat. : 1. Sisa yang tertinggal pada kertas turas ialah __________________ 2. Hasil penurasan yang terhasil dalam bikar ialah _______________ 3. Pepejal putih yang terbentuk di dalam bikar ialah _______________

Keputusan

Analisis

: 1. Mengapakah penting bagi semua garam itu larut di dalam air?

___________________________________________________________________________

16

2. Mengapakah larutan garam dikatakan suatu campuran? ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Namakan proses yang digunakan untuk mengasingkan garam daripada larutan garam. ________________________________________________________ Kesimpulan : Campuran garam dan pasir dapat diasingkan secara fizikal dengan ___________________ garam di dalam air, ________________ pasir dan _________________ larutan garam untuk memperoleh garam.

17

Soalan 6b ( aras rendah )

Subtopik: 2.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran Hasil P&P: Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti Hasil pentaksiran : B5D4: Mengenal pasti komponen dalam campuran B5D4E1: Mengasingkan komponen dalam campuran : i) pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut. Arahan: Tujuan: Bahan: Radas: Prosedur: Mengasingkan garam dan pasir daripada campurannya. Mengasingkan campuran garam dan pasir Campuran garam dan pasir, kertas turas Rod kaca, bikar 100ml, corong turas, kaki retot yang dipasang pengapit, tungku kaki tiga, penunu Bunsen, mangkuk penyejat, kasa dawai.

1. 2. 3. 4.

Kacau campuran pasir dan garam dengan rod kasa perlahan-lahan sehingga semua garam larut di dalam air seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Turaskan campuran garam dan pasir seperti ditinjukkan dalam rajah. Tuangkan hasil turasan ke dalam mangkuk penyejat dan sejatkan hasil turasan menggunakkan susunan radas yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Padamkan nyalaan penunu Bunsen apabila air habis tersejat dan meninggalkan pepejal putih di dasar mangkuk penyejat.

Keputusan : 1. Sisa yang tertinggal pada kertas turas ialah __________________. ( Pasir , Garam ) 2. Hasil penurasa yang terhasil dalam bikar ialah _______________. ( Larutan garam, Larutan pasir ) 3. Pepejat putih yang terbentuk di dalam bikar ialah _______________. ( Garam, Pasir )

18

Analisis

: 1. Mengapakah penting bagi semua garam itu larut di dalam air? ___________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Mengapakah larutan garam dikatakan suatu campuran? ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Namakan proses yang digunakan untuk mengasingkan garam daripada larutan garam. ________________________________________________________

Kesimpulan: Campuran garam dan pasir dapat diasingkan secara fizikal dengan _________________ garam di dalam air, ________________ pasir dan _________________ larutan garam untuk memperoleh garam.

19

Soalan 7a (aras tinggi )

Subtopik:

Kepentingan Kepelbagaian

Hasil P&P:  Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  Amalan guna semula dan kitar semula bahan Hasil pentaksiran: B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar B6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan  amalan guna semula dan kitar semula bahan Aktiviti: 1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awam atau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber di bumi. 2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalam kumpulan masing-masing. 3. Bincangkan juga cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti kitar semula kertas untuk mengurangkan penebangan pokok, memulihara air bersih bagi mengelakkan kekurangan air dan sebagainya. 4. Bentangkan hasil perbincangan anda di hadapan kelas.

20

Soalan 7b (aras sederhana )

Subtopik:

Kepentingan Kepelbagaian

Hasil P&P:  Maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  Amalan guna semula dan kitar semula bahan Hasil pentaksiran: B6D4: Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar B6D4E1: Membuat perbentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:  maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan  amalan guna semula dan kitar semula bahan Aktiviti: 1. Secara berkumpulan, cari maklumat di Pusat Sumber sekolah, perpustakaan awam atau laman web tentang maksud dan cara-cara memelihara dan memulihara sumber di bumi. Laman web yang dicadangkan ialah a. http://www.angkasa.coop/pelancar/index.php?p=jan016-2008 b. http://www.kidsbegreen.org/ 2. Bincangkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di bumi dalam kumpulan masing-masing. 3. Berdasarkan rajah di bawah, bincang dan bentangkan cara-cara memelihara dan memulihara sumber bumi seperti menjalankan projek guna semula dan kitar semula bahan.

21

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.