P. 1
25 Nabi Dan Rasul Serta Mukjizatnya

25 Nabi Dan Rasul Serta Mukjizatnya

|Views: 15,797|Likes:
Published by rhenz_86

More info:

Published by: rhenz_86 on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

25 NABI DAN RASUL SERTA MUKJIZATNYA

1. Nabi Adam AS Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh - tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintangbintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut namanama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahAsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbedabeda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompokkelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hambahamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

2. Nabi Idris AS Tidak banyak keterangan yang didapat tentang kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam Al-Quran hanya terdapat dua ayat tentang Nabi Idris yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57: "Dan ceritakanlah ( hai Muhammad kepada mereka , kisah ) Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. 57 - Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." { Maryam : 56 - 57 } Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam putera dari Yarid bin Mihla'iel bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam A.S. dan adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah serta membeeri beberapa pendoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamat diri darii seksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun. Diantara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah : 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmu demikian pula puasa dan solatmu. 4 . Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Dalam hubungan dengan firman Allah bahawa Nabi Idris diangkat kemartabat tinggi Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahawa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang Malaikat Wallahu a'alam bissawab.

3. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syith dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris. Dakwah Nabi Nuh Kepada Kaumnya Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa "fatrah" masa kekosongan di antara dua rasul di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan Iblis. Demikianlah maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri disembahnya sebagai tuhan-tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan.berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan ghaib ke atas manusia itu diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka.Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bila sudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". Nabi Nuh Membuat Kapal Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bhn yang diperlukan untuk maksud tersebut, kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu. Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah:"Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintah-Ku dan terlihat tanda-tanda drp-Ku maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan belayarlah dengan izin-Ku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan yang rendah mahupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukitbukit sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah.

4. Nabi Hud AS

Keadaan kaum Aad menjadi panik mereka berlari kesana sini hilir mudik mencari perlindungan . Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan mushibah berupa penyakit atau kekeringan. jujur. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladangladang dan kebun-kebun mereka. Nabi Soleh AS . Sifatsifat sombong."Aad" adalah nama bapa suatu suku yang hidup di jazirah Arab di suatu tempat bernama "Al-Ahqaf" terletak di utara Hadramaut atr Yaman dan Umman dan termasuk suku yang tertua sesudak kaum Nabi Nuh serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan sasa. Pembalasan Allah Atas Kaum Aad Pembalasan Tuhan terhadap kaum Aad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua perinkat. Bencana angin taufan itu berlangsung selama lapan hari tujuh malam sehingga sempat menyampuh bersih kaum Aad yang congkak itu dan menamatkan riwayatnya dalam keadaan yang menyedihkan itu untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi umat-umat yang akan datang. 5. iri-hati. Berkat kurnia Tuhan itu mereka hidup menjadi makmur. di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak-tanduk seseorang tetapi kebendaan dan kekuatan lahiriahlah yang menonjol sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat di mana yang kuat menindas yang lemah yang besar memperkosa yang kecil dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. dengki. Demikianlah gambaran masyarakat suku Aad tatkala Allah mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. sejahtera dan bahagia serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar diantara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Mereka dikurniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehinggakan memudahkan mereka bercucuk tanam untuk bhn makanan mrk.Suami tidak tahu di mana isterinya berada dan ibu juga kehilangan anaknya sedang rumah-rumah menjadi sama rata dengan tanah. congkak. Sebagai akibat dan buah dari aqidah yang sesat itu pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan Iblis. jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari. kalau-kalau mereka tidak memperolehi hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya. dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. hasut dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai penghidupan mereka sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan. Sejurus kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud itu bahawa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu tetapi angin taufan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangunan-bangunan rumah dari dasarnya membawa berterbangan semua perabot-perabot dan milik harta benda dan melempar jauh binatang-binatang ternak. amanat dan rendah hati. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama " Shamud" dan " Alhattar" dan itu yang disembah sebagai tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dpt memberi kebahagiaan. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh kaum Hud ialah suku Aad ini adalah penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. kebaikan dan keuntungan serta dapat menolak kejahatan. sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan menghasilkan yang melimpah ruah menurut anggapan mereka adalah kurniaan dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. sayang menyayang. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati. kerugian dan segala musibah.

Semuanya itu menjadikan mereka hidup tenteram .S. binatang-binatang perahan dan lemak yang berkembang biak. kebun-kebun bunga yag indah-indah. Nabi Saleh sadar bahawa tentangan kaumnya yang menuntut bukti drpnya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tentangan dan tuntutan mrk. Tuhan Mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Allah Memberi Mukjizat Kepada Nabi Saleh A. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama " Alhijir " terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Aad yang telah habis binasa disapu angin taufan yang di kirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud A. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. tempat mrk minta perlindungan dari segala bala dan musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan.S. bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan. Ia dilahirkan di sebuah . merasa aman dari segala gangguan alamiah dan bahawa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka.Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah. kepadanya mrk berqurban. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu.sejahtera dan bahgia. 6. Nabi Saleh membalas tentangan mrk dengan menuntut janji dengan mrk bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mrk minta bahwa mrk akan meninggalkan agama dan persembahan mrk dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar (Tarih) bin Tahur bin Saruj bin Rau' bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh A. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Aad telah diwarisi oleh kaum Tsamud.S.Tsamud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaan-Nya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdpt di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk.Mrk tidak dpt melihat atau memikirkan lebih jauh dan apa yang dpt mrk jangkau dengan pancaindera.

Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat yang sedang berterbangan di atasnya berjatuhan terbakar oleh panasnya uap yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu.Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan. Berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada tuhan mrk.Akan tetapi tingkatan hidup rohani mrk masih berada di tingkat jahiliyah. Nabi Ibrahim Dibakar Hidup-hidup Keputusan mahkamah telah dijatuhakan. membawa kemakmuran bagi mrk dan melepaskan dari kesengsaraan dan kesusahan. dpt berfikir. Dia yang dpt mengubah orang miskin menjadi kaya dan orang yang hina-dina diangkatnya menjadi orang mulia. Kemudian dalam keadaan terbelenggu. Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai tuhan. Mrk tidak mengenal Tuhan Pencipta mereka yang telah memberi karunia mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. mengapa bukan dialah yang disembah sebagai tuhan.tempat bernama "Faddam A'ram" dalam kerajaan "Babylon" yang pd waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama "Namrud bin Kan'aan.Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dpt dilanggar atau di tawar. Nabi Ismail AS Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah." Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur rakyat hidup senang. isterinya dan Hajar. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diaturkan. Setelah terkumpul kayu bakar di lanpangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksan sebuah bukit. sejahtera dalam keadaan serba cukup sandang mahupun pandangan serta saranansaranan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mrk. ia adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas. di samping itu semuanya. Nabi Ibrahim didatangkan dan dari atas sebuah gedung yang tinggi dilemparkanlah ia kedalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah:" Hai api. Persembahan mrk adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka Namrud bin Kan'aan menjalankan tampuk pemerintahnya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Ia berfikir jika rakyatnya mahu dan rela menyembah patung-patung yang terbina dari batu yang tidal dpt memberi manfaat dan mendtgkan kebahagiaan bagi mrk. menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. dayangnya di tempat tujuannya di Palestin. dapat mendengar. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya dimana tiap penduduk secara gotong-royong harus mengambil bahagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bakti kepada tuhantuhan persembahan mrk yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ia telah membawa pindah juga ." 7. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebuh-lebihanyang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperolehi barakah dari tuhan-tuhan mereka dengan menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang hamil di kala ia bersalin. dpt memimpin mrk.Dia yang dpt berbicara.

agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. jauh dari masyarakat kota dan pengaulan umum. seorang putera yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyampung kelangsungan keturunannya.seorang putera yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah . Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail.s. kedua mata nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di tangannya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah . Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu . Nabi Ismail Sebagai Qurban Nabi Ibrahim dari masa ke semasa pergi ke Makkah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada puteranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenangkan keadaan puteranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim mendampinginya dalam semua perjalanan dan sewaktu mereka . Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Nabi Luth AS Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Akan tetapi apa daya. mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail puteranya. parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul dileher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim."Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata:" Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya Nabi Ibrahim a. Engkau akan menemuiku insya-Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. dibaringkanlah ia di atas lantai. seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. 8. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba. Sebagai seorang ayah yang dikurniai seorang putera yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan . parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan di lakukan . ketiga tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah perlaksanaan penyembelihan agar menringankan penderitaan dan rasa pedihku. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sgt taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa raguragu dan berfikir panjang berkata kepada ayahnya:" Wahai ayahku! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. tiba-tiba harus dijadikan qurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan si ayah sendiri. bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. kedua agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pergorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah.semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehinya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. keempat dan yang terakhir sampaikanlah salamku kepada ibuku berikanlah kepadanya pakaian ku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya. maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim.

tidak terkecuali isteri Nabi Luth yang munafiq itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu sijjil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum berserta semua pemghuninya . Nabi Ishaq AS Nabi Ishaq adalah putera nabi Ibrahim dari isterinya Sarah. tetapi ternyata sudah menjadi buta. Maka ditngglkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Para malaikat berpesan kepada Nabi Luth dan keluarganya agar perjalanan ke luar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. seakan-akan menragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Kepada Nabi Luth para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang -orang yang haus homoseks itu masuk. dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud.Akan tetapi si isteri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Luth tidak tergamak meninggalkan kaumnya. sewaktu fajar menyingsing. mrk mengusapusap mata. Sementara para penyerbu rumah Nabi Luth berada dalam keadaan kacau bilau berbentur antara satu dengan lain berteriak-teriak menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak para berseru kepada Nabi Luth agar meninggalkan segera perkampungan itu bersam keluarganya. Para Malaikat Tamunya Nabi Ibrahim Bertamu Kepada Nabi Luth. Dalam perjalanan mrk hendak memasuki kota.Demikianlah mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hamba-Nya yang mendatang. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau-kalau mrk diterima ke rumah sebagai tetamu. Nabi Luth keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. tiba-tiba gelaplah pandangan mrk dan tidak dapat melihat sesuatu. bersama keluarganya terdiri dari seorang isteri dan dua puterinya berjalan cepat menuju keluar kota. bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Ia berada dibelakang rombongan Nabi Luth berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Dan begitu langkah Nabi Luth berserta kedua puterinya melewati batas kota Sadum. tidak menoleh ke kanan mahupun kekiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. 9. Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. . mrk berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia beruding terlebih dahulu dengan keluarganya. karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Akhirnya perkongsian Ibrahim-Luth dipecah dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka di bahagi dan berpisahlah Luth dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk.berada di Mesir berusaha bersama dalam bidang perternakan yang berhasil dengan baik binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan . sedang Nabi Ismail adalah puteranya dari Hajr.

Tentang Nabi Ishaq ini tidak dikisahkan dalan Al-Quran kecuali dalam beberapa ayat di antaranya adalah ayat 69 sehingga 74 dari surah Hud." 71. Para malaikat itu berkata " Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? { itu adalah} rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kamu hai ahlulbait! sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. 74. Nabi Ismail pada usia 137 tahun dan Nabi Ishaq pada usia 180 tahun. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira akan {kelahiran} Ishaq dan sesudah Ishaq {lahir pula} Ya'qup. dan merasa takut kepada mereka." { Hud : 69 ~ 74 } Selain ayat-ayat yang tersebut di atas yang membawa berita akan lahirnya Nabi Ishaq drp kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia yang menurut sementara riwayat bahwa usianya pada waktu itu sudah mencapai sembilan puluh tahun. Isterinya berkata " sungguh menghairankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada {pula} yang zalim terhadap dirinya dengan nyata. seperti berikut: " Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami {malaikat-malaikat} telah datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira mereka mengucapkan "selamat". . Dan Kami dia khabar gembira dengan {kelahiran} Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka." Catatan Tambahan Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun. 73.Ibrahim menjawab: "Selamatlah" maka tidak lama kemudian Ibrahim menjamukan daging anak sapi yang dipanggang." Dan ayat 112 dan 113 surah "Ash-Shaffaat" sebagai berikut : " 112. Ia adalah saudara kembar dari putera Ishaq yang kedua bernama Ishu. 10. terdapat beberapa ayat yang menetapkan kenabiannya di antaranya ialah ayat 49 surah "Maryam" sebagai berikut: " Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang meerka sembah selain Allah Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qup. 70. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi. 72. Nabi Yakub AS Nabi Ya'qub adalah putera dari Nabi Ishaq bin Ibrahim sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. 113. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq. Mak tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Mak tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya dia pun bersoal jawab dengan {malaikat-malaikat} Kami tentang kaum Luth. bernama Rifqah binti A'zar. malaikat itu berkata " Janagan kamu takut sesungguhnya kami adalah {malaikat-malaikat} yang diuts untuk kaum Luth. dan isterinya berdiri di sampingnya lalu di tersenyum.

Maka disapkanlah oleh Laban bin Batu'il tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Ya'qub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. namun anak saudaranya menghendaki Rahil adik dari Laiya. yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil. Laban seorang kaya-raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan perternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. saudara sepupu Nabi Ya'qub. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara.burung-burung berterbangan di udara yang cerah dan para penduduk kota berhilir mundir mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. melayannya dengan baik dan tidakdibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Perkahwinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa tujuh tahun kedua ditanda-tangani. Sesampainya disalah satu persimpangan jalan ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban barada. Ya'qub yang sangat hormat kepada bapa saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput . Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Ya'qublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Ya'qub memperoleh berkah dan doa ayahnya. tidak dapat berbuat apaapa selain menerima cadangan bapa saudaranya itu . 11. menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukcita. paras tampan dan tubuh yang tegap yang . Nabi Ya'qub Tiba di Irak Tiba pada akhirnya Ya'qub di depan pintu gerbang kota Fadan A'ram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah.Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih-sayang satu terhadap yang lain bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Ya'qub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Setelah mas tujuh tahun dilampaui oleh Ya'qub sebagai pekerja dalam perusahaan penternakan Laban . Laban menawarkan kepada ya'qub agar menyunting puterinya yang bernama Laiya sebagai isteri. ia bernama Rahil.ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. kerana lebih cantik dan lebih ayu dari Laiya yang ditawarkannya itu. Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya'qub. itulah dia puterinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Ya'qub:"Kebetulan sekali. Nabi Ishaq.Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Ya'qub kepada bapa saudaranya. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kahwin lebih dahulu. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus.

persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Ibrahim. Nabi Yusuf yang telah dikurniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalah-Nya kepada hamba-hamba-Nya memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinnya. Pada esok harinya berangkatlah rombongan putera-putera Ya'qub kecuali Benyamin. dan kalaupun tindakan mrk itu akan menyedihkan ayahnya . Tidaklah sepatutnya kami menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya atas kami dan atas manusia seluruhnya tetapi kebanyakkan manusia tidak menghargai nikmat Allah itu dan tidak mensyukuri-Nya. adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam. Nabi Syu’aib AS Kaum Madyam. yang merasakan bahawa mereka dianak-tirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak. untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang Nabi dan pesuruh Allah. meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mrk ada-adakan sendiri dengan memberi nama-nama kepada berhala-berhala itu sesuka hati mrk. lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudarasaudaranya yang lain. mengajak mrk beriman kepada Allah Yangg Maha Esa. menuju ke tempat rekreasi atau yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan.menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri-hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf. Mereka mentembah kepada . makanan apa yang akan kamu terima. berkata Nabi Yusuf:" Aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu. apa jenisnya dan berapa banyaknya demikian pula jenisnya dan macam mana minuman yang akan kamu terima. Hati mereka menjadi lega dan dada mrk menjadi lapang karena rancangan busuknya telah berhasil dilaksanakan dan dengan demikian akan terbukalah Hati Ya'qub seluas-luasnya bagi mrk. Itu semua adalah ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadaku. tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang yang dipenjarakan. Setiba mrk disekitar telaga yang menjadi tujuan . Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari adanya hari kiamat kelak. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri-hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Akan tetapi bagi Nabi Yusuf.maka lamakelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mrk pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Ishaq dan Ya'qub. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Yusuf akan ditinggalkan. Demikian pula dapat aku memberi tafsiran bagi mimpi seorang termasuk kedua mimpimu. terutamanya setelah ditinggalkan iaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia dua belas tahun. Yusuf dalam penjara Yusuf di masukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Aku telah mengikuti agama bapa-bapaku. memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. 12. Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkannya di dalam telaga itu tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak mengubah hati abangabangnya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. kaumnya Nabi Syu'ib. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya.

Allah Yang Maha berkuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syu'aib. sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Nabi Ayub menjadi simbol kesabaran dan cermin kesabaran atau teladan kesabaran pada setiap . jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari jurusan awan hitam itu diiringi oleh suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan. tertimbun satu di bawah yang lain dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Kecurangan dan perkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang. Ia akan cukup merasa puas jika kaumnya kembali kepada jalan Allah. Ia akan menerima upahnya dari Allah yang telah mengutuskannya sebagai rasul yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalah-Nya kepada kaumnya sendiri. 13. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal. Ia sesekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah atau membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula. Kemungkaran. seorang drpd mrk sendiri. Ejekan dan olok-olok mrk didengar dan diterima oleh Syu'aib dengan kesabran dan kelapangan dada. kecurian dalam takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah sebati dengan diri mereka. Dan sesekali ia menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka. masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adt-istiadat yang buruk. Ia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. kemaksiatan dan tipu menipu dalam pengaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Pencipta langit dan bumi termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai tuhan mereka. sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan bagi hidup mereka di dunia dan akhirat dan bukan sebaliknya. Sering orang menisbatkan kesabaran kepada Nabi Ayub. sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudharat dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah Yang Maha Esa. Kepada kaum Madyan diutuslah oleh Allah seorang Rasul iaitu Nabi Syu'aib. Ia tidak mengharapkan sesuatu balas jasa atas usaha dakwahnya. Misalnya. Jadi. Di dalam keadaan mrk yang sedang bingung. sedarah dan sedaging dengan mereka. panik berlari-lari ke sana ke mari. maka diturunkanlah lebih dahulu di atas mereka hawa udara yang sangat panas yang mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air dan membakar kulit yang tidak dapat diubati dengan berteduh di bawah atap rumah atau pohon-pohon. dikatakan: seperti sabarnya Nabi Ayub. lalu berlarilah mereka ingin berteduh dibawahnya. sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya.s. Nabi Ayyub AS Nabi Ayub as menggambarkan sosok manusia yang paling sabar. bahkan bisa dikatakan bahwa beliau berada di puncak kesabaran. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sgt jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syu'aib a. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu seraya berdesak-desak dan berjejal-jejal. Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah. mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkong tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal."Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka.

Allah SWT memerintahkannya agar segera mengumpulkan seikat ranting dari bunga Raihan yang berjumlah seratus dan hendaklah beliau memukulkan itu kepada istrinya dengan sekali pukulan. Namun agar beliau tidak sampai melanggar janjinya dan sumpahnya. Kemudian ia pergi menuju ke Nabi Ayub dalam rangka berusaha menggodanya tetapi Nabi Ayub adalah seorang Nabi di mana hatinya dipenuhi dengan ketulusan dan cinta kepada Allah SWT sehingga setan tidak mungkin mendapatkan jalan untuk mengganggunya. Beliau adalah orang mukmin yang paling sukses. Dengan demikian. Shad: 44) 14. Salah seorang di antara mereka berkata: "Tidak ada di muka bumi ini seorang yang lebih baik daripada Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seseorang yang selalu kembali kepada Allah SWT dengan zikir." (QS. beliau telah memenuhi sumpahnya dan tidak berbohong." (QS. Dikatakan bahwa beliau terkena penyakit kulit yang dahsyat sehingga manusia-manusia enggan untuk mendekatinya. taat beribadah. kapan setan kembali keharibaan Tuhan? Kita berada di hadapan ungkapan seni. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM dan diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Shad: 44) Yang dimaksud al-Aubah ialah kembali kepada Allah SWT. orang mukmin yang paling agung keimanannya. pada setiap agama. Nabi Ayub kembali mendapatkan kesehatannya setelah lama merasakan penderitaan dan sakit. Kesabarannya menyebabkan beliau memperoleh keselamatan dan rahasia pujian Allah SWT padanya. dan sabar. Allah SWT telah memujinya dalam kitab-Nya yang berbunyi: "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Dalam cuplikan kitab Taurat disebutkan berkenaan dengan Nabi Ayub: "Maka keluarlah setan dari haribaan Tuhan dan kemudian Ayub terkena suatu luka yang sangat mengerikan dari ujung kakinya sampai kepalanya. bagaimana hakikat sakitnya Nabi Ayub dan bagaimana kisahnya? Yang populer tentang cobaan Nabi Ayub dan kesabarannya adalah riwayat berikut: para malaikat di bumi berbicara sesama mereka tentang manusia dan sejauh mana ibadah mereka." Tentu kita menolak semua ini sebagai suatu hakikat yang nyata." sebagai orang-orang Muslim. dan banyak cerita-cerita dongeng yang mengemukakan tentang penyakitnya. Sekarang beliau sembuh maka Allah SWT mengetahui bahwa beliau tidak bermaksud untuk memukul istrinya." Setan mendengarkan apa yang dikatakan lalu ia merasa terganggu dengan hal itu. Perhatikanlah ungkapan dalam Taurat: "Kemudian setan keluar dari haribaan Tuhan kita. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). dan pada setiap budaya. Kami pun tidak mentolerir jika itu dianggap sebagai perbuatan seni semata. kita mengetahui bahwa setan telah keluar dari haribaan Tuhan sejak Allah SWT menciptakan Adam as. Nabi Ayub bersyukur kepada Allah SWT. Nabi Dzulkifli AS Zulkifli (sekitar 1500-1425 SM) adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. tetapi kita tidak berada di hadapan suatu hakikat.bahasa. Dialah sebaik-baik hamba. Maka. Allah SWT membalas kesabaran Ayub dan memujinya dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. Ia memiliki 2 . Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). Beliau telah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak seratus pukulan dengan tongkat ketika beliau sembuh. Al-Qur'an al-Karim tidak menyebutkan bentuk dari penyakitnya. dan membayar zakat. yang paling banyak beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya dan selalu berdakwah di jalan-Nya. Lalu. Dialah sebaih-baik hamba. syukur.

Ia memaksa penjaga untuk dapat masuk istana dan menemui Zulkifli pada larut malam. setan menjelma sebagai musafir lelaki tua. Lelaki tua itu diizinkan masuk oleh penjaga istana. Nabi Musa AS Nabi Musa A. Tetapi ada juga sejumlah umat muslim yang percaya bahwa ia adalah orang beriman dan penyabar yang disebutkan dalam Al-Qur'an namun bukan seorang nabi. Namun ia mengingkarinya. Pada hari yang ketiga. Keesokan harinya. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Yaqub adalah beribukan Yukabad. Suatu ketika. Namun Zulkifli menyuruhnya untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Ia melakukan sembahyang seratus kali dalam sehari. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Israil yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Firaun yang bersikap kejam dan zalim. sehingga Allah memberinya ujian kepadanya dengan setan yang berkeinginan untuk menggoyahkan imannya. musafir itu datang lagi. . Pada kali ini. Suatu ketika terjadi pemberontakan di negerinya oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. maka oleh Allah ia diangkat sebagai seorang nabi. beliau memenuhi segala janjinya. Karena keberhasilan Zulkifli menahan amarah. Ia adalah putra Nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan rumah Nabi Ayub yang menewaskan anak-anak semua Anak Nabi Ayub. setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. Maka setan itu tersebut menyelinap menembus pintu dan menunjukkan dirinya kepada Zulkifli. tidak ada tanggapan dari Zulkifli. musafir tersebut datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. Setelah beberapa lama menjadi raja. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja.Setelah meningkat dewasa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syuaib yaitu Shafura. Namun musafir tersebut mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Lelaki itu berjanji dengan bersungguh-sungguh pada Zulkifli untuk datang pada malam hari. Lalu dia pun mengtahui bahwa musafir itu adalah setan yang mencoba membuatnya marah namun setan itu gagal. Riwayat Hidup Riwayat Zulkifli sedikit sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Kaum Rom Nabi Zulkifli diutus oleh Allah kepada kaum Rom agar selalu mengingat satu Tuhan dan tidak menyembah berhala. Mereka pun meminta Zulkifli untuk berdoa kepada Allah SWT agar mereka semua tidak mati dan menang dalam perang. Zulkifli sangat terkejut melihat jelmaan setan tersebut.S. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Zulkifli adalah orang yang taat beribadah.orang anak dan meninggal ketika berusia 95 tahun di Damaskus Syiria. Dalam pertemuan tersebut. Beberapa umat muslim masih mempertanyakan statusnya sebagai nabi. Zulkifli pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya. namun mereka semua takut mati sehingga tak seorang pun yang mau berperang. 15. Keinginannya adalah membuat marah Zulkifli. Gangguan Setan Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar berperang.

tibalah perintah Allah dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Firaun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Israil. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israil di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. dan Dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkaman musuh yang zalim itu. ke mana kami harus pergi?" Musuh berada di belakang kami sedang mengejar dan laut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan. Nabi Harun AS Harun (sekitar 1531-1408 SM) adalah salah seorang nabi yang telah diminta oleh Nabi Musa pada Allah dalam membantu memperkembangkan agama Allah." 16." Pada saat yang kritis itu. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israil menuju ke tepi timurnya. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Firaun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi lautan merah setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Maka dengan izin Allah terbelah laut itu. Pada detik-detik akhir hayatnya. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab: "Janganlah kamu khuatir dan cemas. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mrk tertangkap. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israil ketika melihat laut terbentang di depan mereka sedang dari belakang mrk dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. Namanya disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran dan . Demikianlah maka setelah Firaun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu. jauh dari ke dua tepinya.Bani Israil yang cukup menderita akibat tindasan Firaun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Firaun yang kejam dan bengis itu. maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Firaun yang zalim itu. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. bernama Yusha bin Nun: "Wahai Musa. pada akhirnya sedar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkaman Firaun dan kaumnya. Ia ditugaskan berdakwah kepada para Firaun Mesir dan Bani Israil di Sina. di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. turunlah wahyu Allah kepada Nabi-Nya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Terpendamlah mrk hidup-hidup di dalam perut laut dan berakhirlah riwayat hidup Firaun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi. Mesir. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepada-Nya sebagai salah seorang muslim. perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku. berkatalah Firaun: "Aku percaya bahwa tiada tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israil. seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya.akan datang. seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang sahaja.

” Sepanjang peninggalan Nabi Musa untuk bermunajat di Thur Sina. namun dengan kesabaran Musa dan Harun. Baginda wafat 11 bulan sebelum kematian Musa. Nabi Musa sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat. Mengenai Bani Israel.” Nabi Harun hidup selama 122 tahun.wafat di Tanah Tih. ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab berkenaan. salah seorang anak Nabi Yakub. Ia yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Firaun. Bani Israel dipimpin oleh Yusya’ bin Nun. dia lebih fasih lidahnya daripadaku. akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. mengalami krisis kepemimpinan. maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku. Malah. apa lagi menyekutukan Allah dengan benda lain. banyak soal dan sukar dipimpin. Sebilangan mereka menyekutukan Allah dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas oleh Samiri. berlaku ujian terhadap Bani Israel. seperti diceritakan al-Quran: “Dan saudaraku Harun.” Kemudian Musa mendapatkan Samiri. Namun. kemudian aku akan hanyutkan ke dalam laut. mereka dapat dipimpin supaya mengikuti syariat Allah. sesungguhnya aku khuatir mereka akan berdusta. Selepas Harun dan Musa meninggal dunia. sesungguhnya aku takut engkau akan berkata. Ia keturunan Yahudza. sepanjang pemergian Musa ke Thur Sina. lalu berkata: “Pergilah kamu dari sini bersama pengikutmu. selepas Yusya’ mati. Musa bukan saja marah kepada kaumnya. bangsa . sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. lama-kelamaan sebilangan besar mereka meninggalkan syariat yang terkandung dalam Taurat. Harun dilahirkan tiga tahun sebelum Musa. “engkau adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataanku. Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel daripada melakukan kemungkaran. 17.” Bagaimanapun. Harun sudah mengingatkan mereka kelakuan itu adalah dosa besar. Hamman dan Qarun. Musa kembali kepada kaumnya dan sungguh terkejut dengan perbuatan menyembah patung sapi itu. Harun berkata: “Wahai anak ibuku. mereka memang degil. di daerah al Tiih. Selepas bermunajat selama 40 hari. Nabi Daud AS Daud lahir di Betlehem-Palestina saat kaumnya. Patung sapi itu yang menjadi tuhanmu akan aku bakar. Mereka menyembah patung lembu itu selepas terpedaya dengan tipu helah Samiri yang menjadikannya sehingga boleh bercakap. malah Harun sendiri turut ditarik kepala dan janggutnya. Kamu dan pengikutmu pasti mendapat siksa. jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerosakan. Saat itu kekuasaan berada di tangan Jalut (Goliath) pemimpin bangsa Palestina yang digambarkan memiliki sosok tubuh tinggi besar. namun segala nasihat dan amaran berkenaan tidak dipedulikan. janganlah engkau renggut janggutku dan janganlah engkau tarik kepalaku. Yahudi. Pada masa tersebut. seperti terkandung dalam Taurat ketika itu. Musa bertanya kepada Harun: “Wahai Harun. Musa berkata kepada Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah. apa yang menghalangi engkau daripada mencegah mereka ketika engkau melihat mereka sesat? Apakah engkau tidak mengikut aku atau engkau menderhakai perintahku?”. iaitu sebelum Bani Israil memasuki Palestina. Ia menikah dengan dua orang wanita yang bernama Elisheba dan Miriam.

Daud tampil menjadi raja. Sebagaimana Yusuf. Beberapa kali upaya pembunuhan dilakukan. Thalut disebutkan tewas bunuh diri di pertempuran itu. Pemuka masyarakat setempat. pengangkatan Thalut sebagai raja bagai sebuah pemberontakan. masyarakat Yahudi menjadikan Daud sebagai idola mereka hingga sekarang. Ia mengembangkan sistem hukum sebagai pijakan bermasyarakat. kerajaan tumbuh kuat dan masyarakat menjadi makmur. Pada saat yang sama. 18. ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan. Kegelisahan kaum Yahudi memuncak karena "tabut" milik mereka hilang. Hanya posisinya yang bertolak belakang. Samuel. Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman adalah salah seorang putera Nabi Daud. Dulu kalangan Yahudi yang umumnya memegang ajaran untuk mengesakan Allah. Bagi bangsa Palestina. bintang bersudut enam. Di masanya. Daud adalah rasul yang juga menjadi penguasa. namun akhirnya mereka menyepakatinya. ketajaman otak. Pertempuran pasukan Thalut dan Jalut yang menjadikan Daud pahlawan itu tampaknya merupakan perang pertama bangsa Yahudi dan Palestina yang terkisahkan. Di pihak Yahudi. ilmu metalurgi -ilmu tentang logam. Hari itu adalah hari ibadah. Beberapa kisah juga dikaitkan dengan Daud. Thalut seorang Yahudi biasa dan sangat sederhana. ia mengalahkan saudara iparnya yang juga mengincar posisi itu. Sejak itu. Daud yang masih remaja ikut bertempur bersama dua kakaknya.yang menewaskan seluruh penduduk. Tabut adalah kotak berisi kitab Taurat yang menjadi simbol kepemimpinan Yahudi. Pertikaian yang terus berlarut hingga sekarang. Konon Daud telah memperingatkan mereka untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Daud lalu diangkat menjadi Panglima Perang Israel. Perang pun terjadi. Namun mereka melanggar hingga terjadi bencana reruntuhan -mungkin gempa.juga berkembang pesat. Ia diyakini menggunakan semacam k ketapel sebagai senjata. Sejak ia masih kanakkanak berusia sebelas tahun. Lambang kerajaan Daud. Dalam pemerintahannya. dan dinikahkan dengan putri Thalut. Jalut memimpin sendiri pasukannya. Di antaranya adalah bencana yang menimpa masyarakat nelayan Ailah. bangsa Palestina juga terus berupaya untuk kembali merebut kekuasaan. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Daud menjadi simbol bahwa kecerdikan (Yahudi) akan mengalahkan kekuatan apapun. Daud juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Popularitasnya di kalangan rakyat pun melesat yang memunculkan rasa iri pada Thalut serta anak-anak lelakinya. Dengan mengandalkan kecerdikan. kini dijadikan lambang dan bendera Israel.Palestina tidak menuhankan Allah seperti yang diajarkan Musa dan para rasul terdahulu. Kaum Yahudi sempat menolak usulan Samuel. namun gagal. meyakinkan kaumnya bahwa "tabut" itu akan kembali dan agar mereka mengangkat Thalut menjadi raja. Melalui perang. Daud bahkan mampu membunuh Jalut. sekarang bangsa Palestina. .

Hal inilah yang mengakibatkan mereka menganiayanya. Disitu ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya: “Hai semut-semut. Nabi Ilyas AS Nabi Ilyas diutus kepada penduduk Baalbek. akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontra aksi terhadap puteranya dan dikirimkanlah sepasukan tentera dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Jerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Isra’il dari tangan Absyalum. ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absyalum yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Kerananya ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Isra’il. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana. Di samping itu Allah memberinya pula suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. Dengan terbunuhnya Absyalum kembalilah Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Jerusalem sebagaimana sediakala.Ia beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya menjadi putera mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fizikalnya dan lebih muda usianya srta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu. teristimewa mengenai Absyalum. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. Kekuasaan Sulaiman Atas Jin dan Makhluk Lain Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Isra’il yang makin meluas dan melebar. perbuatan piring-piring sebesar kolam air. Abang Sulaiman yang bernama Absyalum tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya . Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah. sebelah barat Kota Damaskus (Libanon Timur sekarang). Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ilyas adalah . periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan Jin-Nya. jin dan binatang-binatang lain. agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya tanpa ia sedar dan sengaja. menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Isra’il selama empat puluh tahun wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya. Demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia. puteranya.Sejak masih berusia muda Sulaiman telah disiapkan oleh Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgahsana kerajaan Bani Isra’il. Dia mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Ba`la. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang si ayah inginkan bagi puteranya. 19.

Para penduduk tidak mengendahkan amarannya dan tidak mengubah kepercayaan mereka.. Al Qur'an tidak menguraikan tentang Nabi Ilyasa. Nabi Ilyas memohon Allah mengurniakan belas kasihan dan keampunan-Nya kepada penduduk yang kebuluran itu. untuk memulihkan manusia pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israil. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik" (Shaad. Namun betapapun gigihnya Nabi Ilyas berdakwah. kaumnya tidak mau mendengarkannya.S. Baginda juga memberitahu yang Tyrian Bal tidak mempunyai kuasa untuk menahan bencana tersebut. Terdapat satu petikan dalam ayat al-Quran yang bermaksud: " Dan ingatlah akan Ismail. Baginda berusaha berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada mempercayai banyak tuhan dan melarang mereka menyembah Tyrian Bal. 28: 48) . kerajaan telah mengalami perpecahan. Allah telah menyuruhnya memanggil al-Yas'a menggantikannya. Ilyasa dan Zulkifli.paman Nabi Ilyasak. 20. Melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Undang-undang Somaria telah membunuh kebanyakan golongan yang mengetahui dan mengikuti akidah yang sebenar. Selepas kematian Nabi Sulaiman A. . Selepas dua tahun. Kenabian Nabi Ilyas akhirnya terbukti benar dan seluruh negeri dilanda banjir besar dan rakyat mengalami kebuluran. Karenanya dalam berdakwah ia berpegang pada syari'at dan metode nabi Ilyas. Apabila usahanya tidak dihiraukan dan tidak membuahkan hasil. Manusia yang beragama diejek-ejek.S. Mereka telah mengakui kekuasaan Allah dan berasa sangat menyesal. Baginda melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan hilang secara misteri. Nabi Ilyasa’ AS Ia putra dari paman Nabi Ilyas. Baginda juga menasihati manusia untuk menyembah Allah dan mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Maka Allah menghukum mereka dengan azab didunia dan akhirat. baginda tiba-tiba muncul sebeum raja dan tukang tiliknya memberitahu yang arus deras dan kebuluran akan melanda negeri tersebut. Hanya dijelaskan. Pengaruh syaitan telah berleluasa. Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk dan Allah telah menghantar Nabi Ilyas A. Sejurus selepas arus deras berhenti dan Allah telah menarik balik sumpahannya.

Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Di antara mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Ilyasa melanjutkan tugas tersebut begitu Ilyas meninggal. Nabi Yunus ‘alaihissalam tdk berputus asa selalu berusaha dan berusaha . Pada kalangan itulah Ilyasa tak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Ilyasa. Ilyasa masih seorang belia. Beliau menyeru kaum utk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala namun mereka menolaknya. Saat itu ia tengah menderita sakit. dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Maka besar kemungkinan Ilyasa juga tinggal di seputar lembah sungai Yordania. Konon nabi inilah yang disebut dalam kitab Taurat. Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dari garis keturunan yang sama dengan Musa. Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Harun serta Ilyas. Dzulkifli. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan Ilyasa. Shaad : 48) Nabi ini termasuk hamba Allah yang terbaik."(Q. 21. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Ilyas. saat rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa."Dan ingatlah akan Ismail. Setelah sembuh. Ketika Ilyas bersembunyi di rumahnya. Ilyasa pun menjadi sahabat Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Nabi Yunus AS Nabi Yunus ‘alaihissalam termasuk nabi dari keturunan Bani Israil. Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya.S. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul . Ilyasa kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat.

” Yakni Nabi Yunus ‘alaihissalam kalah dlm undian tersebut. Merekapun melempar ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dlm laut. Termasuk dlm undian itu adl Nabi Yunus ‘alaihissalam. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Nabi Zakakria AS Nabi Zakaria diutus pada kaum Bani Israil. Sudah sejak lama Nabi Zakaria mendambakan seorang anak. Di dlm kegelapan perut ikan itu beliau berdoa: “Tidak ada Ilah melainkan Engkau. Dan sekarang penduduk negeri yg berjumlah lbh 100. Secara lahiriah Nabi Yunus ‘alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu namun beliau tetap tdk mau kembali. Oleh krn itulah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ketika dia pergi dlm keadaan marah.000 orang itu menyambut seruan beliau. Saat itu hanya ada dua pilihan mereka tetap bersama-sama di atas kapal tapi tenggelam semua atau satu per satu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yg lain. Maha Suci Engkau sesungguh aku termasuk orang2 yg dzalim. Sampai di tengah lautan kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Sementara itu sepeninggal Nabi Yunus ‘alaihissalam Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut utk bertaubat dan kembali kepada-Nya. Mereka beriman kepada dan mendapat kesenangan sampai waktu yg telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengasihani beliau dgn menumbuhkan untuk sebuah pohon dari jenis labu dan menaungi hingga menjadi kuat. Kemudian Nabi Yunus ‘alaihissalam mengancam dgn azab dan pergi meninggalkan mereka tdk sabar sebagaimana mestinya. Nabi Yunus ‘alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yg keluar dari sebutir telur betul-betul dlm keadaan sangat lemah. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengatakan: “Lalu dia termasuk orang2 yg kalah.mendakwahi mereka namun mereka tetap menolak. Akhir diputuskan utk memilih yg kedua. Suatu hari datanglah janda Imron menyerahkan bayi perempuannya (Maryam) pada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya. Namun keinginannya belum juga terpenuhi walau ia sudah tua. Mulailah diundi siapa yg akan dilemparkan ke laut.” Dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Ketika dia lari ke kapal yg penuh muatan. Beliau ‘alaihissalam pergi dlm keadaan marah. 22. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yg diancamkan kepada mereka. Nabi Zakaria dan para .” Nabi Yunus ‘alaihissalam naik ke kapal yg sudah penuh dgn penumpang dan barang. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi perintah kepada utk kembali ke tengah-tengah kaum supaya mengajari dan mendakwahi mereka.” Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan ikan tersebut melemparkan ke tanah yg tandus.

sebab janda Imron sudah tua dan rasanya tidak mungkin memperoleh anak. Kaum Bani Israil berharap pada Nabi Zakaria. hal itu menyebabkan Raja Herodus marah dan memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria. berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Ya'qub. Ternyata pena Nabi Zakarialah yang mengapung. kezhaliman. yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israil." Setelah itu istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki yang diberi nama Yahya. sadar banyak anggota keluarganya dari Bani Israil merupakan orang yang tidak beradab dan gemar bermaksiat karena kedangkalan iman mereka. Nabi Zakaria diutus kepada bani Israil ketika kemaksiatan. Nabi Zakaria sendiri langsung pergi dari kejaran prajurit Herodus. bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang istriku seorang yang mandul dan akupun sudah lanjut usia. penguasa Palestina adalah raja . Pada suatu malam. Kecemasan itu mengusik pikiran Zakaria. Yahya juga seorang nabi. Barangsiapa yang penanya mengapung. Beliau sangat menyayanginya. dan aku berdoa Engkau berkenan mengkaruniakan seorang anak yang shaleh dan Engkau ridhoi padaku. raja-raja kejam serta zhalim juga berkuasa di sana dan selalu berbuat kerusakan. Seperti ayahnya. Ya Tuhanku. mereka pun mengerti.imam Baitul Maqdis terkejut akan hal itu. Pada suatu ketika Nabi Yahya terbunuh karena perintah Raja Herodus. menahan diri dari nafsu dan godaan syaitan. Sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh Maryam. dan ia sedih karena belum juga mempunyai keturunan walau telah berusia 90 tahun. Ia agak terhibur ketika mengasuh Maryam yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Aku cemas sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali aqidah dan imannya bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. Untuk pemecahannya." Allah berfirman: "Hal demikian itu adalah mudah bagi-Ku. dialah yang berhak mengurus Maryam. kami sampaikan kabar gembira padamu. Namun kekuasaan-Mu tidak terbatas. menjadi pemimpin yang dianut. Dengan suara yang lemah lembut dia berdoa: "Ya Tuhanku. dan kerusakan merajalela di kalangan mereka. dan kelak akan menjadi seorang Nabi. Kemudian Allah menjawab doa Zakaria dan berfirman : "Wahai Zakaria. 23. Zakaria duduk di mihrabnya mengheningkan cipta kepada Allah dan bermunajat serta berdoa dengan khusyuk dan yakin. Allah pasti berkuasa memberinya keturunan bila dengan kehendak-Nya walaupun usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. Ia khawatir bila tiba ajal dan tidak mempunyai keturunan yang dapat memimpin kaumnya. Tidakkah telah Ku-ciptakan kamu. Semua kebutuhan Maryam ditanggung Nabi Zakaria. Nabi Yahya AS Kisah Nabi Yahya tidak terpisahkan dengan kisah ayahnya (Nabi Zakaria). Setelah itu timbul persoalan. kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang shaleh dan membenarkan kitab-kitab Allah. tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. mereka mengundi dengan melemparkan pena ke air. Herodes. Allah yang telah memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri dan tidak berdaya. siapakah yang berhak mengurus Maryam. Nabi Zakaria. kemungkaran. sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama sekali. sehingga mereka akan semakin merajalela dan sangat mungkin mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama. Selain itu. sedang isteriku adalah seorang perempuan mandul. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginanya untuk memperoleh keturunan timbul kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam. Namun setelah mendapat penjelasan dari janda Imron bahwa kehamilannya ialah kehendak Allah SWT." Kemudian Zakaria berkata: "Ya Allah.

ya Tuhanku. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. dia juga banyak menangis karena takut kepada Allah. "Dia (Zakaria) berkata "Ya Tuhanku. dan zuhud. Kami berikan kepadanya (Yahya) hikmah selagi ia masih kanak-kanak" (QS. Siti Maryam dikenal sebagai seorang gadis suci yang pandai menjaga diri. 24. Herodes ingin menikah dengan perempuan yang tidak halal baginya. yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Allah telah memberinya ilmu dan hikmah dan setelah dewasa dia diangkat menjadi nabi. "Apakah yang dapat aku lakukan untukmu?" Herodia menjawab. Dia kemudia dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan. Dia lantas menjerat Herodes dengan tipu daya hingga pamannya terlena dengan ucapannya yang lembut. Nabi Yahya membaptis umatnya dengan membasuh dosa-dosa dan kesalahan mereka di sungai Jordan (asy-Syari'ah) dan dia pula yang membaptis Nabi Isa. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah. memiliki tubuh dan penampilan yang amat menarik. anak perempuan saudara kandungnya. Sejak kecil. penuh kasih saying. Selain itu. Selain itu. ya Tuhanku. dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Nabi Zakaria memulai dakwah dengan mengajak kaumnya menyembah Allah dan memperingatkan mereka tentang akibat buruknya perbuatan mereka jika tidak segera bertaubat. Tidak ada satu pria pun yang berani menyentuh kulit tubuhnya. "Hai Zakaria. Nabi Zakaria juga tak pernah letih berdoa kepada Allah agar dikarunia putra yang dapat menggantikannya dalam memikul tugas dakwah ini setelah dia wafat nanti. Maryam [19]: 7). Ia tidak pernah keluar rumah. Perempuan tersebut bernama Herodia yang tidak lain ialah keponakannya sendiri. Merasa tidak senang. Nabi Isa AS Pada zamannya.yang paling jahat dan suka melanggar." Sang raja pun mengabulkan permintaan calon istrinya tersebut dengan mengutus seseorang untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Maryam [19]: 12). Herodia bersolek menemui pamannya yang tidak lain adalah calon suaminya dengan wajah berseri-seri dan menggoda. bersih. "Jika tuanku berkenan. aku hanya menginginkan kepala Yahya bin Zakaria. seorang yang diridhai. Pamannya kemudian bertanya. Dan. apik. Sebagaimana firman-Nya. sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya." (QS. Sehari-hari waktunya hanya dihabiskan sendirian di dalam kamar untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Ia juga berasal dari . Sikap Yahya ini pun tersebar ke seluruh penjuru kota. wanita itu berencana membunuh Yahya. Nabi Yahya spontan melarang dan menentang pernikahan itu serta mengumumkan pembatalannya. Hal ini dikisahkan dalam satu riwayat bahwa pada zaman itu. salah satu raja yang terkenal jahat dan zhalim. Nabi Yahya meninggal karena dibunuh. Wanita itu sangat cantik. "Wahai Yahya. dan jadikanlah ia." (QS. Untuk memenuhi keinginannya. Allah lantas mengabulkan permohonannya. sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ketika mendengar berita tersebut. seperti firman Allah. Dialah yang memerintahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. serta mengingatkan mereka tentang akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan. apalagi berbicara dengan lakilaki. Meski sudah renta dan rambutnya memutih. ambillah (pelajarilah) kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Nabi Yahya dilahirkan tiga bulan lebih awal dari kelahiran Nabi Isa. Nabi Yahya terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut. Maryam [19]: 4-6). dia terus berdakwah menyeru kaumnya. senantiasa mengajak kaumnya bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. sedang isteriku adalah seorang yang mandul.

yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. tidak lama lagi Siti Maryam akan memperoleh seorang bayi lelaki istimewa bernama Isa Al-Masih. Sebelum diangkat ke langit. Siti Maryam putus asa ingin mengakhiri hidup. Dinamakan Al-Masih karena Nabi Isa mengusap bumi dan membersihkan serta usahanya untuk menyelamatkan agama dari berbagai fitnah pada zamannya. Mereka menyebut Siti Maryam perempuan tak berguna alias pelacur. Ia mendapat petunjuk dari Allah SWT supaya meninggalkan rumah dan kampungnya. Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah adalah pembawa ajaran Islam. meski telinganya panas dan hatinya perih. Ia terus berdoa. istri Imran. dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (Rasul) yang terakhir. Mereka menuduh Siti Maryam telah berbuat zina. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul. dan berganti menjadi cahaya yang terang benderang. Tercatat dalam sejarah. 25. . tanpa tujuan pasti. Kedua kakinya terus melangkah mantap. kemudian makanlah. Niscaya hati Ibu menjadi tenang.keturunan dan keluarga terpandang. Semua ini karunia dari Allah SWT. Akhirnya. ketika Siti Maryam sedang khusu’ berzikir. bidan maupun dokter. yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ’alaihis salam dilahirkan pada tahun 622 sebelum hijriah atau sebeluh masehi. lalu menghilang. Cemoohan dan caci maki sontak keluar dari mulut mereka. Namun. kemudian memuji kebesaran Allah SWT. Tubuhnya bertambah gemetar. Siti Maryam diasuh oleh keluarga Nabi Zakaria ’alaihis salam. Ibunya bernama Hannah. Tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya. Siti Maryam justru semakin takut. Siti Maryam tidak menanggapi. ia melahirkan seorang bayi lelaki berwajah tampan. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Menurut Malaikat Jibril. Ia memilih duduk bersandar. Ia merasa malu karena harus menanggung beban berat sepanjang hidupnya. Siti Maryam berjalan melewati banyak orang. Nanti makanan. Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Ibu. minuman dan buah yang matang akan mendekati kita. Bayi yang Bisa Berbicara Detik-detik kelahiran Siti Maryam sebentar lagi. Malaikat Jibril mendatanginya. tolong gerakkan pohon kurma itu. Tak pelak gemparlah seluruh warga. berkulit lembut dan putih. Di situ banyak tumbuh pohon kurma. tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kehadirannya membawa kabar gembira. Malaikat Jibril kemudian meniupkan roh ke dalam perut Siti Maryam.” Siti Maryam seketika tersadar. Mereka terkejut melihat Siti Maryam sudah berbadan dua. anak yang baru dilahirkan itu spontan berkata. Satu saat. Seluruh proses kelahirannya tidak dibantu oleh dukun bayi. ”Ibu jangan bersedih hati. Siti Maryam terkejut. meminta perlindungan kepada Allah SWT. Selain itu. Sewaktu kecil. Belum hilang rasa letihnya setelah melahirkan. Tibalah Siti Maryam di suatu tempat yang jauh dari kampungnya dan tanahnya belum pernah diinjak siapapun. beristirahat di bawah pohon kurma yang besar dan tinggi.

Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). Setelah hal itu lewat. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. ia lahir diperkirakan sekitar 20 April 570/ 571. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. yaitu tahun 570 M. maupun ilmu pengetahuan. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. tetapi jawabannya tetap sama. Libanon dan Palestina). di bagian Selatan Jazirah Arab. ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. Kelahiran : Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. Namun dalam perjalanan pulang. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis.(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Ayahnya. Setelah kakeknya meninggal. Setelah ibunya meninggal. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam . atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). ibunya jatuh sakit. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. Kerasulan : Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Abu Thalib. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. ia dijaga oleh pamannya. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Akhirnya. Bacalah. dan dikuburkan di sana.Menurut biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah). Ia diminta membaca. seni. ‘Abd alMuththalib. Ia menjawab. membaca). Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. “Saya tidak bisa membaca”. Muhammad lahir di kota Mekkah. Setelah beberapa hari. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mukjizat : Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Malaikat Jibril mendatanginya. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. di Mekkah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. Abdullah. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. jauh dari pusat perdagangan.

Wallahu’alam bisshawwab. Dalam syariat Islam. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. dalam menyebarkan agama Islam (Tauhid al-Islami). yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. masa kecil dan remaja. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi’raj dalam waktu tidak sampai satu hari. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur’an. 5 NABI DAN RASUL ULUL AZMI Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa.beberapan kitab suci ajaran samawi. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. . Selain itu.

5.s. Nabi Ibrahim a.a.s Nabi Muhammad s. Antara yang telah mendapat gelaran Ulul Azmi adalah 1. 4. 3.Di antara 25 rasul.s Nabi Isa a. Nabi Nuh a. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi.s Nabi Musa a. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya. Malaikat Jibril .w 10 MALAIKAT DAN TUGAS-TUGASNYA 1. 2.

Tugas Izrail adalah sebagai malaikat pencabut nyawa. Malaikat Ridwan . Malaikat Raqib Malaikat Raqib adalah malaikat Allah yang berugas untuk mencatat setiap amal baik yang pernah diniatkan dan dilakukan umat manusia selama hidupnya. dalam hal ini rasul. maka berakhirlah segala sesuatu di dunia ini (kiamat). kedua sebagai tiupan kematian. 2. Adalah malaikat Mika’il yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Mika’il Setiap rezeki yang Allah berikan kepada umat-Nya sudah ada yang mengaturnya. 7. Malaikat Nakir Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama denganmalaikat munkar. tak seperti niat baik. yang langsung ditulis oleh malaikat Raqib. Malaikat Malik Setiap orang mukmin tentulah tidak ada yang ingin bertemu dengan Malaikat Malik.Malaikat Jibril adalah malaikat Allah yang dipercaya dan diberikan amanat atau tugas untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dipilih Allah. 6. Malaikat Munkar Malikat Munkar adalah malaikat Allah yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ruh di alam kubur dan menayakan amal perbuatan apa saja yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. 10. 9. 3. 8. Malaikat Atid Malaikat Atid adalah malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat segala amal buruk yang dikerjakan oleh manusia di dunia. Malaikat Izrail Malaikat Izrail merupakan malaikat Allah yang dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Tiupan pertama sebagai tiupan keterkejutan. 5. setiap rezeki yang ada di dunia memiliki kaitan yang sangat erat dengan malaikat Mika’il ini. Mengapa? Karena tugas Malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka untuk manusia-manusia yang selama hidupnya memiliki kebaikan lebih sedikit dibanding keburukannya. Malaikat Israfil Malaikat Israfil adalah malaikat Allah yang memiliki tugas untuk meniup terompet sangkakala atas perintah-Nya. dan tiupan ketiga sebagai tiupan kebangkitan (di alam akhirat). setiap niat jahat dari manusia tidak akan ditulis sebelum niat itu benar-benar terwujud. Dengan tiga kali tiupan. 4. Oleh karena itu. yakni memeriksa ruh manusia di alam kubur dan menanyakan amal perbuatan yang pernah dilakuakannya selama di dunia. Malaikat jibril akan turun membawa petunjuk kepada rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya.

Malaikat Ridwan adalah malaikat dengan penampilan yang paling menarik. Dua Kalimat Syahadat 2. Ibadah Puasa . karena Malaikat Ridwan memiliki tugas sebagai penjaga pintu surga untuk manusia-manusia yang selama hidupnya memiliki lebih banyak kebaikan daripada keburukannya. RUKUN IMAN 1. Alasannya cukup logis. Sholat Lima Waktu 3.

5.4. Percaya kepada Allah SWT Percaya kepada Nabi dan Rasul / Rosul Allah SWT Percaya kepada Malaikat Allat SWT Percaya kepada Kitab Allat SWT yaitu Al Qur'an Percaya kepada Hari Kiamat / Hari Akhir Percaya kepada Qada dan Qadar / Qodo dan Qodar / Kodo dan Kodar atau Ketentuan Allah SWT . Melaksanakan Zakat 5. 3. 2. Pergi Haji Bagi yang Mampu RUKUN ISLAM 1. 6. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->