25 NABI DAN RASUL SERTA MUKJIZATNYA

1. Nabi Adam AS Setelah Allah s.w.t.menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh - tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintangbintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk.Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi,maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta,kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya:"Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu,jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut namanama benda yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahAsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Adam dan Hawa Diturunkan Ke Bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan hal mana telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian peringatan Tuhan tentang Iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa bujukan dan rayuannya yang manis namun berancun itu. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan hidup di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali.Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya berbedabeda warna kulit dan kecerdasan otaknya.Umat manusia yang akan berkelompokkelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di mana yang satu menjadi musuh yang lain saling bunuh-membunuh aniaya-menganianya dan tindas-menindas sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya memimpin hambahamba-Nya ke jalan yang lurus penuh damai kasih sayang di antara sesama manusia jalan yang menuju kepada redha-Nya dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

2. Nabi Idris AS Tidak banyak keterangan yang didapat tentang kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab sejarah nabi-nabi. Di dalam Al-Quran hanya terdapat dua ayat tentang Nabi Idris yaitu dalam surah Maryam ayat 56 dan 57: "Dan ceritakanlah ( hai Muhammad kepada mereka , kisah ) Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. 57 - Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." { Maryam : 56 - 57 } Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam putera dari Yarid bin Mihla'iel bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam A.S. dan adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah serta membeeri beberapa pendoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamat diri darii seksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun. Diantara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah : 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. 2. Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. 3. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmu demikian pula puasa dan solatmu. 4 . Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa. 5. Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. 6. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya. 7. Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya. 8. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Dalam hubungan dengan firman Allah bahawa Nabi Idris diangkat kemartabat tinggi Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahawa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang Malaikat Wallahu a'alam bissawab.

3. Nabi Nuh AS

Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Adam, Syith dan Idris dan keturunan kesembilan dari Nabi Adam. Ayahnya adalah Lamik bin Metusyalih bin Idris. Dakwah Nabi Nuh Kepada Kaumnya Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa "fatrah" masa kekosongan di antara dua rasul di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama yang dibawa oleh nabi yang meninggalkan mereka dan kembali bersyirik meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah pimpinan Iblis. Demikianlah maka kaum Nabi Nuh tidak luput dari proses tersebut, sehingga ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka, mereka sedang menyembah berhala ialah patung-patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri disembahnya sebagai tuhan-tuhan yang dapat membawa kebaikan dan manfaat serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan.berhala-berhala yang dipertuhankan dan menurut kepercayaan mereka mempunyai kekuatan dan kekuasaan ghaib ke atas manusia itu diberinya nama-nama yang silih berganti menurut kehendak dan selera kebodohan mereka.Kadang-kadang mereka namakan berhala mereka " Wadd " dan " Suwa " kadangkala " Yaguts " dan bila sudah bosan digantinya dengan nama " Yatuq " dan " Nasr ". Nabi Nuh Membuat Kapal Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bhn yang diperlukan untuk maksud tersebut, kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan itu. Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah:"Siap-siaplah engkau dengan kapalmu, bila tiba perintah-Ku dan terlihat tanda-tanda drp-Ku maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu dan bawalah dua pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi dan belayarlah dengan izin-Ku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekelip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa menggenangi daratan yang rendah mahupun yang tinggi sampai mencapai puncak bukitbukit sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah.

4. Nabi Hud AS

Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh kaum Hud ialah suku Aad ini adalah penghidupan rohaninya tidak mengenal Allah Yang Maha Kuasa Pencipta alam semesta. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama " Shamud" dan " Alhattar" dan itu yang disembah sebagai tuhan mereka yang menurut kepercayaan mereka dpt memberi kebahagiaan. Demikianlah gambaran masyarakat suku Aad tatkala Allah mengutuskan Nabi Hud sebagai nabi dan rasul kepada mereka. Karenanya mereka tidak putus-putus sujud kepada kedua berhala itu mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan mushibah berupa penyakit atau kekeringan. sejahtera dan bahagia serta dalam waktu yang singkat mereka berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar diantara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. jujur.Suami tidak tahu di mana isterinya berada dan ibu juga kehilangan anaknya sedang rumah-rumah menjadi sama rata dengan tanah. Nabi Soleh AS . dengki. hasut dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai penghidupan mereka sehingga tidak memberi tempat kepada sifat-sifat belas kasihan. jiwa serta cara hidup mereka sehari-hari. Berkat kurnia Tuhan itu mereka hidup menjadi makmur. Kenikmatan hidup yang mereka sedang tenggelam di dalamnya berkat tanah yang subur dan menghasilkan yang melimpah ruah menurut anggapan mereka adalah kurniaan dan pemberian kedua berhala mereka yang mereka sembah. Keadaan kaum Aad menjadi panik mereka berlari kesana sini hilir mudik mencari perlindungan . di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar penimbangan atau kelakuan dan tindak-tanduk seseorang tetapi kebendaan dan kekuatan lahiriahlah yang menonjol sehingga timbul kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat di mana yang kuat menindas yang lemah yang besar memperkosa yang kecil dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. iri-hati. sehingga menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. congkak. dan memperindah tempat tinggal mereka dengan kebun-kebun bunga yang indah-indah. kebaikan dan keuntungan serta dapat menolak kejahatan. Sejurus kemudian menjadi kenyataanlah apa yang diramalkan oleh Nabi Hud itu bahawa bukan hujan yang turun dari awan yang tebal itu tetapi angin taufan yang dahsyat dan kencang disertai bunyi gemuruh yang mencemaskan yang telah merusakkan bangunan-bangunan rumah dari dasarnya membawa berterbangan semua perabot-perabot dan milik harta benda dan melempar jauh binatang-binatang ternak. amanat dan rendah hati. kalau-kalau mereka tidak memperolehi hasil dari ladang-ladang dan kebun-kebunnya seperti biasanya. Ajaran dan agama Nabi Idris dan Nabi Nuh sudah tidak berbekas dalam hati. Bencana angin taufan itu berlangsung selama lapan hari tujuh malam sehingga sempat menyampuh bersih kaum Aad yang congkak itu dan menamatkan riwayatnya dalam keadaan yang menyedihkan itu untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi umat-umat yang akan datang. Tahap pertama berupa kekeringan yang melanda ladangladang dan kebun-kebun mereka. Pembalasan Allah Atas Kaum Aad Pembalasan Tuhan terhadap kaum Aad yang kafir dan tetap membangkang itu diturunkan dalam dua perinkat. kerugian dan segala musibah. Sebagai akibat dan buah dari aqidah yang sesat itu pergaulan hidup mereka menjadi dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan Iblis."Aad" adalah nama bapa suatu suku yang hidup di jazirah Arab di suatu tempat bernama "Al-Ahqaf" terletak di utara Hadramaut atr Yaman dan Umman dan termasuk suku yang tertua sesudak kaum Nabi Nuh serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan sasa. Sifatsifat sombong. sayang menyayang. 5. Mereka dikurniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru sehinggakan memudahkan mereka bercucuk tanam untuk bhn makanan mrk.

Maka sejurus kemudian dengan izin Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. merasa aman dari segala gangguan alamiah dan bahawa kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. tempat mrk minta perlindungan dari segala bala dan musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Tuhan Mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Nabi Saleh sadar bahawa tentangan kaumnya yang menuntut bukti drpnya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tentangan dan tuntutan mrk. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Aad telah diwarisi oleh kaum Tsamud. Allah Memberi Mukjizat Kepada Nabi Saleh A. bangunan rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Tsamud berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tentangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu.S. Nabi Saleh membalas tentangan mrk dengan menuntut janji dengan mrk bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mrk minta bahwa mrk akan meninggalkan agama dan persembahan mrk dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar (Tarih) bin Tahur bin Saruj bin Rau' bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh A. kebun-kebun bunga yag indah-indah.S. 6. Ia dilahirkan di sebuah .sejahtera dan bahgia. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama " Alhijir " terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Aad yang telah habis binasa disapu angin taufan yang di kirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud A. binatang-binatang perahan dan lemak yang berkembang biak. kepadanya mrk berqurban.Tsamud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi.Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah.Semuanya itu menjadikan mereka hidup tenteram . Kaum Tsamud tidak mengenal Tuhan.S. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaan-Nya menciptakan seekor unta betina dikeluarkannya dari perut sebuah batu karang besar yang terdpt di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk.Mrk tidak dpt melihat atau memikirkan lebih jauh dan apa yang dpt mrk jangkau dengan pancaindera.

tempat bernama "Faddam A'ram" dalam kerajaan "Babylon" yang pd waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama "Namrud bin Kan'aan. menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperolehi barakah dari tuhan-tuhan mereka dengan menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang hamil di kala ia bersalin. Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai tuhan. berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim. Setelah terkumpul kayu bakar di lanpangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksan sebuah bukit. dapat mendengar. Nabi Ibrahim Dibakar Hidup-hidup Keputusan mahkamah telah dijatuhakan. Raja mereka Namrud bin Kan'aan menjalankan tampuk pemerintahnya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Ia berfikir jika rakyatnya mahu dan rela menyembah patung-patung yang terbina dari batu yang tidal dpt memberi manfaat dan mendtgkan kebahagiaan bagi mrk. membawa kemakmuran bagi mrk dan melepaskan dari kesengsaraan dan kesusahan. mengapa bukan dialah yang disembah sebagai tuhan. di samping itu semuanya.Dia yang dpt berbicara. Ia telah membawa pindah juga . Kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat yang sedang berterbangan di atasnya berjatuhan terbakar oleh panasnya uap yang ditimbulkan oleh api yang menggunung itu. Dia yang dpt mengubah orang miskin menjadi kaya dan orang yang hina-dina diangkatnya menjadi orang mulia. isterinya dan Hajar.Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dpt dilanggar atau di tawar. ia adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas.Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan.Akan tetapi tingkatan hidup rohani mrk masih berada di tingkat jahiliyah." 7. Berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada tuhan mrk. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diaturkan. Kemudian dalam keadaan terbelenggu." Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur rakyat hidup senang. dpt berfikir. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya dimana tiap penduduk secara gotong-royong harus mengambil bahagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bakti kepada tuhantuhan persembahan mrk yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangkan dan dari atas sebuah gedung yang tinggi dilemparkanlah ia kedalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah:" Hai api. Persembahan mrk adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. sejahtera dalam keadaan serba cukup sandang mahupun pandangan serta saranansaranan yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mrk. Nabi Ismail AS Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah. dayangnya di tempat tujuannya di Palestin. Mrk tidak mengenal Tuhan Pencipta mereka yang telah memberi karunia mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. dpt memimpin mrk. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu dan kemewahan hidup yang berlebuh-lebihanyang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja.

seorang putera yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah . 8. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya Nabi Ibrahim a. seorang putera yang diharapkan menjadi pewarisnya dan penyampung kelangsungan keturunannya. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu . Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah ." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba.s. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya. ketiga tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah perlaksanaan penyembelihan agar menringankan penderitaan dan rasa pedihku. mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail puteranya. Nabi Luth AS Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim."Kemudian dipeluknyalah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata:" Bahagialah aku mempunyai seorang putera yang taat kepada Allah. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pergorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. keempat dan yang terakhir sampaikanlah salamku kepada ibuku berikanlah kepadanya pakaian ku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putera tunggalnya. kedua mata nabi Ibrahim yang tergenang air berpindah memandang dari wajah puteranya ke parang yang mengilap di tangannya. Engkau akan menemuiku insya-Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul dileher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail. Nabi Ismail Sebagai Qurban Nabi Ibrahim dari masa ke semasa pergi ke Makkah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya bagi menghilangkan rasa rindu hatinya kepada puteranya yang ia sayangi serta menenangkan hatinya yang selalu rungsing bila mengenangkan keadaan puteranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim mendampinginya dalam semua perjalanan dan sewaktu mereka . ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini tanpa raguragu dan berfikir panjang berkata kepada ayahnya:" Wahai ayahku! Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya. tiba-tiba harus dijadikan qurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan si ayah sendiri. dibaringkanlah ia di atas lantai. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh yang sgt taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi apa daya.semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehinya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. kedua agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. jauh dari masyarakat kota dan pengaulan umum. agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Sebagai seorang ayah yang dikurniai seorang putera yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan . parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan di lakukan . Ia duduk sejurus termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi.

Nabi Ishaq AS Nabi Ishaq adalah putera nabi Ibrahim dari isterinya Sarah.Demikianlah mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hamba-Nya yang mendatang. Sementara para penyerbu rumah Nabi Luth berada dalam keadaan kacau bilau berbentur antara satu dengan lain berteriak-teriak menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak para berseru kepada Nabi Luth agar meninggalkan segera perkampungan itu bersam keluarganya. sedang Nabi Ismail adalah puteranya dari Hajr. sewaktu fajar menyingsing.berada di Mesir berusaha bersama dalam bidang perternakan yang berhasil dengan baik binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan . Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat disertai angin yang kencang dan hujan batu sijjil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sadum berserta semua pemghuninya . tetapi ternyata sudah menjadi buta. Kepada Nabi Luth para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang -orang yang haus homoseks itu masuk.Akan tetapi si isteri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Luth tidak tergamak meninggalkan kaumnya. Nabi Luth keluar dari rumahnya sehabis tengah malam. Dan begitu langkah Nabi Luth berserta kedua puterinya melewati batas kota Sadum. tidak menoleh ke kanan mahupun kekiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Para malaikat berpesan kepada Nabi Luth dan keluarganya agar perjalanan ke luar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. 9. Akhirnya perkongsian Ibrahim-Luth dipecah dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka di bahagi dan berpisahlah Luth dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum. Para malaikat itu sampai di Sadum dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. Namun malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk. karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para Malaikat Tamunya Nabi Ibrahim Bertamu Kepada Nabi Luth. bersama keluarganya terdiri dari seorang isteri dan dua puterinya berjalan cepat menuju keluar kota. . seakan-akan menragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. tiba-tiba gelaplah pandangan mrk dan tidak dapat melihat sesuatu. Dalam perjalanan mrk hendak memasuki kota. mrk berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. dayang yang diterimanya sebagai hadiah dari Raja Namrud. mrk mengusapusap mata. bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sadum. Maka ditngglkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau-kalau mrk diterima ke rumah sebagai tetamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia beruding terlebih dahulu dengan keluarganya. tidak terkecuali isteri Nabi Luth yang munafiq itu. Ia berada dibelakang rombongan Nabi Luth berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya.

dan isterinya berdiri di sampingnya lalu di tersenyum. 70. dan merasa takut kepada mereka. Isterinya berkata " sungguh menghairankan apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua juga? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang aneh. Para malaikat itu berkata " Apakah kamu merasa hairan tentang ketetapan Allah? { itu adalah} rahmat Allah dan keberkatan-Nya dicurahkan atas kamu hai ahlulbait! sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Dan Kami dia khabar gembira dengan {kelahiran} Ishaq seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Ia adalah saudara kembar dari putera Ishaq yang kedua bernama Ishu. Nabi Yakub AS Nabi Ya'qub adalah putera dari Nabi Ishaq bin Ibrahim sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. 73. 74. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishaq." { Hud : 69 ~ 74 } Selain ayat-ayat yang tersebut di atas yang membawa berita akan lahirnya Nabi Ishaq drp kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia yang menurut sementara riwayat bahwa usianya pada waktu itu sudah mencapai sembilan puluh tahun. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira akan {kelahiran} Ishaq dan sesudah Ishaq {lahir pula} Ya'qup. Mak tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya dia pun bersoal jawab dengan {malaikat-malaikat} Kami tentang kaum Luth. 113." Catatan Tambahan Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim wafat pada usia 175 tahun. bernama Rifqah binti A'zar. 72. Nabi Ismail pada usia 137 tahun dan Nabi Ishaq pada usia 180 tahun." Dan ayat 112 dan 113 surah "Ash-Shaffaat" sebagai berikut : " 112. Mak tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. ." 71.Ibrahim menjawab: "Selamatlah" maka tidak lama kemudian Ibrahim menjamukan daging anak sapi yang dipanggang. malaikat itu berkata " Janagan kamu takut sesungguhnya kami adalah {malaikat-malaikat} yang diuts untuk kaum Luth. Dan masingmasingnya Kami angkat menjadi nabi.Tentang Nabi Ishaq ini tidak dikisahkan dalan Al-Quran kecuali dalam beberapa ayat di antaranya adalah ayat 69 sehingga 74 dari surah Hud. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada {pula} yang zalim terhadap dirinya dengan nyata. seperti berikut: " Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami {malaikat-malaikat} telah datang kepada Ibrahim membawa khabar gembira mereka mengucapkan "selamat". 10. terdapat beberapa ayat yang menetapkan kenabiannya di antaranya ialah ayat 49 surah "Maryam" sebagai berikut: " Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang meerka sembah selain Allah Kami anugerahkan kepadanya Ishaq dan Ya'qup.

Sesampainya disalah satu persimpangan jalan ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban barada. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil. Perkahwinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa tujuh tahun kedua ditanda-tangani. paras tampan dan tubuh yang tegap yang .ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Maka disapkanlah oleh Laban bin Batu'il tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Ya'qub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput .Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih-sayang satu terhadap yang lain bahkan Ishu mendendam dengki dan iri hati terhadap Ya'qub saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Ishu bahwa Ya'qublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. namun anak saudaranya menghendaki Rahil adik dari Laiya. ia bernama Rahil.Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Ya'qub kepada bapa saudaranya.burung-burung berterbangan di udara yang cerah dan para penduduk kota berhilir mundir mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Laban menawarkan kepada ya'qub agar menyunting puterinya yang bernama Laiya sebagai isteri. menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukcita. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kahwin lebih dahulu. kerana lebih cantik dan lebih ayu dari Laiya yang ditawarkannya itu. Setelah mas tujuh tahun dilampaui oleh Ya'qub sebagai pekerja dalam perusahaan penternakan Laban . Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf adalah putera ke tujuh daripada dua belas putera-puteri Nabi Ya'qub. yang juga dari pihak bapa saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing seraya berkata kepada Ya'qub:"Kebetulan sekali. sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Ya'qub memperoleh berkah dan doa ayahnya. saudara sepupu Nabi Ya'qub. melayannya dengan baik dan tidakdibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Ya'qub yang sangat hormat kepada bapa saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga. Laban seorang kaya-raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan perternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Nabi Ya'qub Tiba di Irak Tiba pada akhirnya Ya'qub di depan pintu gerbang kota Fadan A'ram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. tidak dapat berbuat apaapa selain menerima cadangan bapa saudaranya itu . Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapa saudara dengan anak saudara. Nabi Ishaq. itulah dia puterinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. 11. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus.

Setiba mrk disekitar telaga yang menjadi tujuan . penjara adalah tempat yang aman untuk menghindari segala godaan dan tipu daya yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan perbuatan mungkar. Hati mereka menjadi lega dan dada mrk menjadi lapang karena rancangan busuknya telah berhasil dilaksanakan dan dengan demikian akan terbukalah Hati Ya'qub seluas-luasnya bagi mrk. apa jenisnya dan berapa banyaknya demikian pula jenisnya dan macam mana minuman yang akan kamu terima. makanan apa yang akan kamu terima. kaumnya Nabi Syu'ib.maka lamakelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mrk pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Ibrahim. Akan tetapi bagi Nabi Yusuf. Ishaq dan Ya'qub. tetapi karena sewenang-wenangnya penguasa yang memenjarakannya untuk menutupi dosanya sendiri dengan menempelkan dosa itu kepada orang yang dipenjarakan. Yusuf akan ditinggalkan. Itu semua adalah ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepadaku. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya. mengajak mrk beriman kepada Allah Yangg Maha Esa. dan kalaupun tindakan mrk itu akan menyedihkan ayahnya . Nabi Syu’aib AS Kaum Madyam. Yusuf dalam penjara Yusuf di masukkan ke dalam penjara bukannya karena ia telah melakukan kesalahan atau kejahatan.menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang Nabi dan pesuruh Allah. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri-hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf. berkata Nabi Yusuf:" Aku tahu dan dapat menerangkan kepada kamu. meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala yang mrk ada-adakan sendiri dengan memberi nama-nama kepada berhala-berhala itu sesuka hati mrk. Aku telah mengikuti agama bapa-bapaku. Demikian pula dapat aku memberi tafsiran bagi mimpi seorang termasuk kedua mimpimu. 12. Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkannya di dalam telaga itu tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak mengubah hati abangabangnya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam. Mereka mentembah kepada . memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. menuju ke tempat rekreasi atau yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan. Pada esok harinya berangkatlah rombongan putera-putera Ya'qub kecuali Benyamin. terutamanya setelah ditinggalkan iaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia dua belas tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Ya'qub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri-hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain. Tidaklah sepatutnya kami menyekutukan sesuatu bagi Allah yang telah mengurniakan rahmat dan nikmat-Nya atas kami dan atas manusia seluruhnya tetapi kebanyakkan manusia tidak menghargai nikmat Allah itu dan tidak mensyukuri-Nya. persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Nabi Yusuf yang telah dikurniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalah-Nya kepada hamba-hamba-Nya memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinnya. lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudarasaudaranya yang lain. yang merasakan bahawa mereka dianak-tirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak. Aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mengingkari adanya hari kiamat kelak.

Ia mengajak mereka meninggalkan persembahan kepada Aikah. Jadi. dikatakan: seperti sabarnya Nabi Ayub. lalu berlarilah mereka ingin berteduh dibawahnya. Kepada kaum Madyan diutuslah oleh Allah seorang Rasul iaitu Nabi Syu'aib. sebuah benda mati yang tidak bermanfaat atau bermudharat dan sebagai gantinya melakukan persembahan dan sujud kepada Allah Yang Maha Esa. 13. Dan sesekali ia menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka. Kemungkaran.s. kemaksiatan dan tipu menipu dalam pengaulan merupakan perbuatan dan perilaku yang lumrah dan rutin. Namun setelah mereka berada di bawah awan hitam itu seraya berdesak-desak dan berjejal-jejal. maka diturunkanlah lebih dahulu di atas mereka hawa udara yang sangat panas yang mengeringkan kerongkongan karena dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air dan membakar kulit yang tidak dapat diubati dengan berteduh di bawah atap rumah atau pohon-pohon. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi korban permainan para pedagang-pedagang besar dan para pemilik modal. sehingga dengan demikian yang kaya makin bertambah kekayaannya. Nabi Ayub menjadi simbol kesabaran dan cermin kesabaran atau teladan kesabaran pada setiap . Kecurangan dan perkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang. seorang drpd mrk sendiri. Misalnya. kecurian dalam takaran dan timbangan menjadi ciri yang sudah sebati dengan diri mereka. Ia tidak pula memerlukan kedudukan atau menginginkan kehormatan bagi dirinya dari kaumnya. Ejekan dan olok-olok mrk didengar dan diterima oleh Syu'aib dengan kesabran dan kelapangan dada. Ia akan menerima upahnya dari Allah yang telah mengutuskannya sebagai rasul yang dibebani amanat untuk menyampaikan risalah-Nya kepada kaumnya sendiri. masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang bersih dari segala kemaksiatan dan adt-istiadat yang buruk."Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Ia akan cukup merasa puas jika kaumnya kembali kepada jalan Allah. Ia tidak mengharapkan sesuatu balas jasa atas usaha dakwahnya. Sering orang menisbatkan kesabaran kepada Nabi Ayub. sedangkan yang lemah semakin merosot modalnya dan semakin melarat hidupnya. Ia sesekali tidak menyambut kata-kata kasar mereka dengan marah atau membalasnya dengan kata-kata yang kasar pula. bahkan bisa dikatakan bahwa beliau berada di puncak kesabaran. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sgt jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syu'aib a. sedarah dan sedaging dengan mereka. Nabi Ayyub AS Nabi Ayub as menggambarkan sosok manusia yang paling sabar. tertimbun satu di bawah yang lain dan melayanglah jiwa mereka dengan serta-merta. Ia bahkan makin bersikap lemah lembut dalam dakwahnya dengan menggugah hati nurani dan akal mereka supaya memikirkan dan merenungkan apa yang dikatakan dan dinasihatkan kepada mereka. Di dalam keadaan mrk yang sedang bingung. panik berlari-lari ke sana ke mari. sebagai jaminan bahwa ia menghendaki perbaikan bagi hidup mereka di dunia dan akhirat dan bukan sebaliknya. Pencipta langit dan bumi termasuk sebidang tanah yang mereka puja sebagai tuhan mereka. mencari perlindungan dari terik panasnya matahari yang membakar kulit dan dari rasa dahaga karena keringnya kerongkong tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka gumpalan awan hitam yang tebal. jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api dari jurusan awan hitam itu diiringi oleh suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat sementara bumi di bawah mereka bergoyang dengan kuatnya menjadikan mereka berjatuhan. Allah Yang Maha berkuasa berkenan menerima permohonan dan doa Syu'aib.

Beliau telah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak seratus pukulan dengan tongkat ketika beliau sembuh. tetapi kita tidak berada di hadapan suatu hakikat. Nabi Ayub kembali mendapatkan kesehatannya setelah lama merasakan penderitaan dan sakit. Allah SWT telah memujinya dalam kitab-Nya yang berbunyi: "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar. taat beribadah. Dialah sebaih-baik hamba." (QS. Nabi Dzulkifli AS Zulkifli (sekitar 1500-1425 SM) adalah salah satu nabi dalam ajaran Islam yang diutus kepada kaum Amoria di Damaskus. Lalu.bahasa. kapan setan kembali keharibaan Tuhan? Kita berada di hadapan ungkapan seni. Dengan demikian. beliau telah memenuhi sumpahnya dan tidak berbohong. syukur. Kami pun tidak mentolerir jika itu dianggap sebagai perbuatan seni semata. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1460 SM dan diutus untuk mengajarkan tauhid kepada kaumnya yang menyembah berhala supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. dan membayar zakat." Setan mendengarkan apa yang dikatakan lalu ia merasa terganggu dengan hal itu. Perhatikanlah ungkapan dalam Taurat: "Kemudian setan keluar dari haribaan Tuhan kita. Nabi Ayub adalah seseorang yang selalu kembali kepada Allah SWT dengan zikir. Kesabarannya menyebabkan beliau memperoleh keselamatan dan rahasia pujian Allah SWT padanya. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). Dalam cuplikan kitab Taurat disebutkan berkenaan dengan Nabi Ayub: "Maka keluarlah setan dari haribaan Tuhan dan kemudian Ayub terkena suatu luka yang sangat mengerikan dari ujung kakinya sampai kepalanya. dan banyak cerita-cerita dongeng yang mengemukakan tentang penyakitnya. dan pada setiap budaya. pada setiap agama. Namun agar beliau tidak sampai melanggar janjinya dan sumpahnya. orang mukmin yang paling agung keimanannya. bagaimana hakikat sakitnya Nabi Ayub dan bagaimana kisahnya? Yang populer tentang cobaan Nabi Ayub dan kesabarannya adalah riwayat berikut: para malaikat di bumi berbicara sesama mereka tentang manusia dan sejauh mana ibadah mereka. Ia memiliki 2 . Salah seorang di antara mereka berkata: "Tidak ada di muka bumi ini seorang yang lebih baik daripada Nabi Ayub." (QS. Kemudian ia pergi menuju ke Nabi Ayub dalam rangka berusaha menggodanya tetapi Nabi Ayub adalah seorang Nabi di mana hatinya dipenuhi dengan ketulusan dan cinta kepada Allah SWT sehingga setan tidak mungkin mendapatkan jalan untuk mengganggunya. Sekarang beliau sembuh maka Allah SWT mengetahui bahwa beliau tidak bermaksud untuk memukul istrinya. Allah SWT memerintahkannya agar segera mengumpulkan seikat ranting dari bunga Raihan yang berjumlah seratus dan hendaklah beliau memukulkan itu kepada istrinya dengan sekali pukulan. yang paling banyak beribadah kepada Allah SWT dan bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya dan selalu berdakwah di jalan-Nya. dan sabar. kita mengetahui bahwa setan telah keluar dari haribaan Tuhan sejak Allah SWT menciptakan Adam as. Nabi Ayub bersyukur kepada Allah SWT." Tentu kita menolak semua ini sebagai suatu hakikat yang nyata. Dialah sebaik-baik hamba. Shad: 44) 14. Shad: 44) Yang dimaksud al-Aubah ialah kembali kepada Allah SWT. Al-Qur'an al-Karim tidak menyebutkan bentuk dari penyakitnya. Maka. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). Dikatakan bahwa beliau terkena penyakit kulit yang dahsyat sehingga manusia-manusia enggan untuk mendekatinya. Beliau adalah orang mukmin yang paling sukses." sebagai orang-orang Muslim. Allah SWT membalas kesabaran Ayub dan memujinya dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya: "Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayub) seorang yang sabar.

Dalam pertemuan tersebut. Keesokan harinya. Namun ia mengingkarinya. Setelah beberapa lama menjadi raja. sehingga Allah memberinya ujian kepadanya dengan setan yang berkeinginan untuk menggoyahkan imannya. Ia adalah putra Nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan rumah Nabi Ayub yang menewaskan anak-anak semua Anak Nabi Ayub.S. Namanya disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Gangguan Setan Allah SWT mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. setan menjelma sebagai musafir lelaki tua.orang anak dan meninggal ketika berusia 95 tahun di Damaskus Syiria. Pada kali ini. Tetapi ada juga sejumlah umat muslim yang percaya bahwa ia adalah orang beriman dan penyabar yang disebutkan dalam Al-Qur'an namun bukan seorang nabi. Suatu ketika terjadi pemberontakan di negerinya oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Beberapa umat muslim masih mempertanyakan statusnya sebagai nabi. Karena keberhasilan Zulkifli menahan amarah. Maka Zulkifli menyuruhnya untuk datang pada malam hari saja.Setelah meningkat dewasa Nabi Musa telah beristerikan dengan puteri Nabi Syuaib yaitu Shafura. Keinginannya adalah membuat marah Zulkifli. musafir tersebut datang dan mengadu seperti pada malam sebelumnya. musafir itu datang lagi. Zulkifli adalah orang yang taat beribadah. Mereka pun meminta Zulkifli untuk berdoa kepada Allah SWT agar mereka semua tidak mati dan menang dalam perang. Zulkifli pun berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doanya. Lelaki itu berjanji dengan bersungguh-sungguh pada Zulkifli untuk datang pada malam hari. Namun musafir tersebut mengingkarinya dan malah datang pagi hari. Riwayat Hidup Riwayat Zulkifli sedikit sekali disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun Zulkifli menyuruhnya untuk datang besok malam ketika kedua belah pihak sudah merasa siap untuk bertemu. Kaum Rom Nabi Zulkifli diutus oleh Allah kepada kaum Rom agar selalu mengingat satu Tuhan dan tidak menyembah berhala. Suatu ketika. Zulkifli sangat terkejut melihat jelmaan setan tersebut. Nabi Musa AS Nabi Musa A. setan mengadu kepada Zulkifli tentang kekejaman orang lain terhadap dirinya. adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Israil yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Firaun yang bersikap kejam dan zalim. Pada hari yang ketiga. Ia melakukan sembahyang seratus kali dalam sehari. Lelaki tua itu diizinkan masuk oleh penjaga istana. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Yaqub adalah beribukan Yukabad. beliau memenuhi segala janjinya. 15. namun mereka semua takut mati sehingga tak seorang pun yang mau berperang. maka oleh Allah ia diangkat sebagai seorang nabi. . Lalu dia pun mengtahui bahwa musafir itu adalah setan yang mencoba membuatnya marah namun setan itu gagal. tidak ada tanggapan dari Zulkifli. Ia memaksa penjaga untuk dapat masuk istana dan menemui Zulkifli pada larut malam. Maka setan itu tersebut menyelinap menembus pintu dan menunjukkan dirinya kepada Zulkifli. Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar berperang.

akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya. seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya. Demikianlah maka setelah Firaun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lautan yang membelah itu. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepada-Nya sebagai salah seorang muslim. maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Firaun yang zalim itu. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Firaun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab: "Janganlah kamu khuatir dan cemas. tibalah perintah Allah dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka di mana Firaun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Israil. Ia ditugaskan berdakwah kepada para Firaun Mesir dan Bani Israil di Sina. perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku." Pada saat yang kritis itu. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Mesir. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israil menuju ke tepi timurnya. berkatalah Firaun: "Aku percaya bahwa tiada tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israil. tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang sahaja. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa. di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan. pada akhirnya sedar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkaman Firaun dan kaumnya. turunlah wahyu Allah kepada Nabi-Nya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. bernama Yusha bin Nun: "Wahai Musa. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israil ketika melihat laut terbentang di depan mereka sedang dari belakang mrk dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir." 16. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Firaun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi lautan merah setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Maka dengan izin Allah terbelah laut itu.Bani Israil yang cukup menderita akibat tindasan Firaun dan kaumnya cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Firaun yang kejam dan bengis itu. Terpendamlah mrk hidup-hidup di dalam perut laut dan berakhirlah riwayat hidup Firaun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan ibrah bagi generasi. Namanya disebutkan sebanyak 19 kali di dalam Al-Quran dan . Nabi Harun AS Harun (sekitar 1531-1408 SM) adalah salah seorang nabi yang telah diminta oleh Nabi Musa pada Allah dalam membantu memperkembangkan agama Allah. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 SM. Kemudian bertolaklah rombongan kaum Bani Israil di bawah pimpinan Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Mereka tidak meragukan lagi bahwa bila mrk tertangkap. jauh dari ke dua tepinya. dan Dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkaman musuh yang zalim itu. ke mana kami harus pergi?" Musuh berada di belakang kami sedang mengejar dan laut berada di depan kami yang tidak dapat dilintasi tanpa sampan.

Sebilangan mereka menyekutukan Allah dengan menyembah anak lembu yang terbuat dari emas oleh Samiri. Ia menikah dengan dua orang wanita yang bernama Elisheba dan Miriam. banyak soal dan sukar dipimpin. seperti diceritakan al-Quran: “Dan saudaraku Harun. sesungguhnya aku takut engkau akan berkata. Malah.” Kemudian Musa mendapatkan Samiri. bangsa . Musa bertanya kepada Harun: “Wahai Harun. akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. iaitu sebelum Bani Israil memasuki Palestina. Pada masa tersebut. Musa bukan saja marah kepada kaumnya. Patung sapi itu yang menjadi tuhanmu akan aku bakar. mereka dapat dipimpin supaya mengikuti syariat Allah. berlaku ujian terhadap Bani Israel. Musa kembali kepada kaumnya dan sungguh terkejut dengan perbuatan menyembah patung sapi itu. malah Harun sendiri turut ditarik kepala dan janggutnya. Ia keturunan Yahudza. Harun juga diberikan amanah untuk mengawasi dan memimpin penduduk Bani Israel daripada melakukan kemungkaran. Kamu dan pengikutmu pasti mendapat siksa. Ia yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Firaun. Namun. selepas Yusya’ mati. 17. namun dengan kesabaran Musa dan Harun. maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku. apa lagi menyekutukan Allah dengan benda lain. Mereka menyembah patung lembu itu selepas terpedaya dengan tipu helah Samiri yang menjadikannya sehingga boleh bercakap. Saat itu kekuasaan berada di tangan Jalut (Goliath) pemimpin bangsa Palestina yang digambarkan memiliki sosok tubuh tinggi besar. Selepas bermunajat selama 40 hari.wafat di Tanah Tih. Harun dilahirkan tiga tahun sebelum Musa. Musa berkata kepada Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku dan perbaikilah. “engkau adakan perpecahan dalam Bani Israel dan engkau tidak pelihara perkataanku. mereka memang degil. Selepas Harun dan Musa meninggal dunia. lalu berkata: “Pergilah kamu dari sini bersama pengikutmu. lama-kelamaan sebilangan besar mereka meninggalkan syariat yang terkandung dalam Taurat.” Sepanjang peninggalan Nabi Musa untuk bermunajat di Thur Sina. Yahudi. janganlah engkau renggut janggutku dan janganlah engkau tarik kepalaku. namun segala nasihat dan amaran berkenaan tidak dipedulikan. Nabi Musa sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat. Hamman dan Qarun. sepanjang pemergian Musa ke Thur Sina. sesungguhnya aku khuatir mereka akan berdusta. jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerosakan. sehingga menimbulkan perselisihan dan perbedaan pendapat. Nabi Daud AS Daud lahir di Betlehem-Palestina saat kaumnya. seperti terkandung dalam Taurat ketika itu. di daerah al Tiih. dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Bani Israel dipimpin oleh Yusya’ bin Nun. Baginda wafat 11 bulan sebelum kematian Musa. kemudian aku akan hanyutkan ke dalam laut.” Bagaimanapun. Harun berkata: “Wahai anak ibuku. salah seorang anak Nabi Yakub. Harun sudah mengingatkan mereka kelakuan itu adalah dosa besar. Mengenai Bani Israel. mengalami krisis kepemimpinan. ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab berkenaan.” Nabi Harun hidup selama 122 tahun. apa yang menghalangi engkau daripada mencegah mereka ketika engkau melihat mereka sesat? Apakah engkau tidak mengikut aku atau engkau menderhakai perintahku?”.

Pada saat yang sama. kerajaan tumbuh kuat dan masyarakat menjadi makmur. sekarang bangsa Palestina. ia sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan. Daud lalu diangkat menjadi Panglima Perang Israel. Dalam pemerintahannya. Di antaranya adalah bencana yang menimpa masyarakat nelayan Ailah. masyarakat Yahudi menjadikan Daud sebagai idola mereka hingga sekarang. Perang pun terjadi. 18. Lambang kerajaan Daud. ia mengalahkan saudara iparnya yang juga mengincar posisi itu. Beberapa kisah juga dikaitkan dengan Daud. ilmu metalurgi -ilmu tentang logam. namun akhirnya mereka menyepakatinya. Kegelisahan kaum Yahudi memuncak karena "tabut" milik mereka hilang.yang menewaskan seluruh penduduk. Daud yang masih remaja ikut bertempur bersama dua kakaknya. dan dinikahkan dengan putri Thalut. Samuel. Daud juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. namun gagal. Ia diyakini menggunakan semacam k ketapel sebagai senjata. Dulu kalangan Yahudi yang umumnya memegang ajaran untuk mengesakan Allah. bangsa Palestina juga terus berupaya untuk kembali merebut kekuasaan. Daud adalah rasul yang juga menjadi penguasa. Hari itu adalah hari ibadah. Thalut disebutkan tewas bunuh diri di pertempuran itu. Di pihak Yahudi. Bagi bangsa Palestina. Dengan mengandalkan kecerdikan. kini dijadikan lambang dan bendera Israel. Jalut memimpin sendiri pasukannya. Daud tampil menjadi raja. Sejak ia masih kanakkanak berusia sebelas tahun. Daud menjadi simbol bahwa kecerdikan (Yahudi) akan mengalahkan kekuatan apapun. Hanya posisinya yang bertolak belakang. Pertikaian yang terus berlarut hingga sekarang. meyakinkan kaumnya bahwa "tabut" itu akan kembali dan agar mereka mengangkat Thalut menjadi raja. Di masanya. pengangkatan Thalut sebagai raja bagai sebuah pemberontakan.Palestina tidak menuhankan Allah seperti yang diajarkan Musa dan para rasul terdahulu. Pertempuran pasukan Thalut dan Jalut yang menjadikan Daud pahlawan itu tampaknya merupakan perang pertama bangsa Yahudi dan Palestina yang terkisahkan. Popularitasnya di kalangan rakyat pun melesat yang memunculkan rasa iri pada Thalut serta anak-anak lelakinya. Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman adalah salah seorang putera Nabi Daud. Daud bahkan mampu membunuh Jalut. Sejak itu.juga berkembang pesat. Konon Daud telah memperingatkan mereka untuk tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Namun mereka melanggar hingga terjadi bencana reruntuhan -mungkin gempa. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Tabut adalah kotak berisi kitab Taurat yang menjadi simbol kepemimpinan Yahudi. Thalut seorang Yahudi biasa dan sangat sederhana. Pemuka masyarakat setempat. Sebagaimana Yusuf. Kaum Yahudi sempat menolak usulan Samuel. bintang bersudut enam. . ketajaman otak. Melalui perang. Beberapa kali upaya pembunuhan dilakukan. Ia mengembangkan sistem hukum sebagai pijakan bermasyarakat.

Allah telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. agar bertindak bijaksana dan sedapat mungkin menghindari pertumpahan darah dan pembunuhan yang tidak perlu. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan Jin-Nya. Nabi Ilyas AS Nabi Ilyas diutus kepada penduduk Baalbek. 19. Setelah mengadakan istikharah dan munajat yang tekun kepada Allah. sebelah barat Kota Damaskus (Libanon Timur sekarang). Sebagai salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman ialah kesanggupan beliau menangkap maksud yang terkandung dalam suara binatang-binatang dan sebaliknya binatang-binatang dapat pula mengerti apa yang ia perintahkan dan ucapkan. Hal inilah yang mengakibatkan mereka menganiayanya. Komandan yang berhasil menyerbu istana tidak dapat berbuat lain kecuali membunuh Absyalum yang melawan dan enggan menyerahkan diri setelah ia terkurung dan terkepung. Dia mengajak kaumnya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap patung yang mereka namakan Ba`la. Kekuasaan Sulaiman Atas Jin dan Makhluk Lain Nabi Sulaiman yang telah berkuasa penuh atas kerajaan Bani Isra’il yang makin meluas dan melebar. Akan tetapi takdir telah menentukan lain daripada apa yang si ayah inginkan bagi puteranya. Dengan terbunuhnya Absyalum kembalilah Daud menduduki tahtanya dan kembalilah ketenangan meliputi kota Jerusalem sebagaimana sediakala. Disitu ia mendengar seekor semut berkata kepada kawan-kawannya: “Hai semut-semut. jin dan binatang-binatang lain. ia berpesan agar diselamatkan jiwanya dan ditangkapnya hidup-hidup. perbuatan piring-piring sebesar kolam air. puteranya. Dan setelah menduduki tahta kerajaan Bani Isra’il selama empat puluh tahun wafatlah Nabi Daud dalam usia yang lanjut dan dinobatkanlah sebagai pewarisnya Sulaiman sebagaimana telah diwasiatkan oleh ayahnya.Sejak masih berusia muda Sulaiman telah disiapkan oleh Daud untuk menggantikannya untuk menduduki tahta singgahsana kerajaan Bani Isra’il. menuju ke sebuah tempat bernama Asgalan ia melalui sebuah lembah yang disebut lembah semut. Abang Sulaiman yang bernama Absyalum tidak merelakan dirinya dilangkahi oleh adiknya .Ia beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya menjadi putera mahkota dan bukan adiknya yang lebih lemah fizikalnya dan lebih muda usianya srta belum banyak mempunyai pengalaman hidup seperti dia. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Ilyas adalah . masuklah kamu semuanya ke dalam sarangmu. Beliau berpesan kepada komandan pasukannya yang akan menyerang dan menyerbu istana. Kerananya ia menaruh dendam terhadap ayahnya yang menurut anggapannya tidak berlaku adil dan telah memperkosa haknya sebagai pewaris pertama dari tahta kerajaan Bani Isra’il. akhirnya Daud mengambil keputusan untuk segera mengadakan kontra aksi terhadap puteranya dan dikirimkanlah sepasukan tentera dari para pengikutnya yang masih setia kepadanya ke Jerusalem untuk merebut kembali istana kerajaan Bani Isra’il dari tangan Absyalum. Demikianlah maka tatkala Nabi Sulaiman berpergian dalam rombongan kafilah yang besar terdiri dari manusia. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala komandonya. Di samping itu Allah memberinya pula suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. agar supaya kamu selamat dan tidak menjadi binasa diinjak oleh Sulaiman dan tenteranya tanpa ia sedar dan sengaja. teristimewa mengenai Absyalum.

Pengaruh kejahatan menjadi semakin buruk dan Allah telah menghantar Nabi Ilyas A. Nabi Ilyasa’ AS Ia putra dari paman Nabi Ilyas. Al Qur'an tidak menguraikan tentang Nabi Ilyasa. kerajaan telah mengalami perpecahan. Hanya dijelaskan. Namun betapapun gigihnya Nabi Ilyas berdakwah. Allah telah menyuruhnya memanggil al-Yas'a menggantikannya. Pengaruh syaitan telah berleluasa. Sejurus selepas arus deras berhenti dan Allah telah menarik balik sumpahannya.. untuk memulihkan manusia pada zaman pemerintahan Raja Ahab dari Israil.S.S. 28: 48) . Baginda berusaha berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia daripada mempercayai banyak tuhan dan melarang mereka menyembah Tyrian Bal.paman Nabi Ilyasak. kaumnya tidak mau mendengarkannya. Manusia yang beragama diejek-ejek. Selepas dua tahun. Apabila usahanya tidak dihiraukan dan tidak membuahkan hasil. Mereka telah mengakui kekuasaan Allah dan berasa sangat menyesal. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik" (Shaad. Karenanya dalam berdakwah ia berpegang pada syari'at dan metode nabi Ilyas. . Para penduduk tidak mengendahkan amarannya dan tidak mengubah kepercayaan mereka. Nabi Ilyas memohon Allah mengurniakan belas kasihan dan keampunan-Nya kepada penduduk yang kebuluran itu. Ilyasa dan Zulkifli. Terdapat satu petikan dalam ayat al-Quran yang bermaksud: " Dan ingatlah akan Ismail. baginda tiba-tiba muncul sebeum raja dan tukang tiliknya memberitahu yang arus deras dan kebuluran akan melanda negeri tersebut. Baginda juga memberitahu yang Tyrian Bal tidak mempunyai kuasa untuk menahan bencana tersebut. Baginda juga menasihati manusia untuk menyembah Allah dan mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Kenabian Nabi Ilyas akhirnya terbukti benar dan seluruh negeri dilanda banjir besar dan rakyat mengalami kebuluran. Melaksanakan dakwah setelah Nabi Ilyas wafat. Baginda melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan dan hilang secara misteri. Maka Allah menghukum mereka dengan azab didunia dan akhirat. Undang-undang Somaria telah membunuh kebanyakan golongan yang mengetahui dan mengikuti akidah yang sebenar. Selepas kematian Nabi Sulaiman A. 20.

Itu terjadi tak lama setelah Ilyas wafat. Ketika Ilyas bersembunyi di rumahnya. dan mereka kembali menanggung bencana kekeringan yang luar biasa. Ilyasa masih seorang belia. Shaad : 48) Nabi ini termasuk hamba Allah yang terbaik."Dan ingatlah akan Ismail. Ilyasa adalah rasul dari kalangan Bani Israel dari garis keturunan yang sama dengan Musa. Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya. Padahal masyarakat lembah sungai Yordania itu sempat mengikuti seruan Ilyas agar meninggalkan pemujaannya pada berhala. Nama Ilyasa disebut dalam kisah Ilyas. Harun serta Ilyas. Ilyasa pun menjadi sahabat Ilyas yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Pada kalangan itulah Ilyasa tak lelah menyeru ke jalan kebaikan. Nabi Yunus ‘alaihissalam tdk berputus asa selalu berusaha dan berusaha . Ilyasa kemudian mendapati bahwa manusia ternyata begitu mudah kembali ke jalan sesat. Nabi Yunus AS Nabi Yunus ‘alaihissalam termasuk nabi dari keturunan Bani Israil. Ilyasa. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus kepada penduduk negeri Ninawa di Mosul . saat rasul itu dikejar-kejar kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Beliau menyeru kaum utk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala namun mereka menolaknya."(Q. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Konon nabi inilah yang disebut dalam kitab Taurat. Dzulkifli. 21. Setelah sembuh. Saat itu ia tengah menderita sakit. Di antara mukjizatnya adalah menghidupkan kembali orang yang telah mati. Maka besar kemungkinan Ilyasa juga tinggal di seputar lembah sungai Yordania. Ilyasa melanjutkan tugas tersebut begitu Ilyas meninggal. Dikisahkan bahwa mereka tetap tak mau mendengar seruan Ilyasa.S.

Mulailah diundi siapa yg akan dilemparkan ke laut. Oleh krn itulah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Ketika dia pergi dlm keadaan marah. Beliau ‘alaihissalam pergi dlm keadaan marah. Sementara itu sepeninggal Nabi Yunus ‘alaihissalam Allah mengilhamkan kepada kaum tersebut utk bertaubat dan kembali kepada-Nya.” Kemudian Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan ikan tersebut melemparkan ke tanah yg tandus. 22. Maha Suci Engkau sesungguh aku termasuk orang2 yg dzalim. Di dlm kegelapan perut ikan itu beliau berdoa: “Tidak ada Ilah melainkan Engkau. Allah pun menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Secara lahiriah Nabi Yunus ‘alaihissalam mengetahui mereka telah selamat dari azab itu namun beliau tetap tdk mau kembali. Nabi Zakakria AS Nabi Zakaria diutus pada kaum Bani Israil.mendakwahi mereka namun mereka tetap menolak. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengatakan: “Lalu dia termasuk orang2 yg kalah.000 orang itu menyambut seruan beliau. Nabi Yunus ‘alaihissalam keluar dari perut ikan seperti anak burung yg keluar dari sebutir telur betul-betul dlm keadaan sangat lemah. Kemudian Nabi Yunus ‘alaihissalam mengancam dgn azab dan pergi meninggalkan mereka tdk sabar sebagaimana mestinya.” Nabi Yunus ‘alaihissalam naik ke kapal yg sudah penuh dgn penumpang dan barang. Suatu hari datanglah janda Imron menyerahkan bayi perempuannya (Maryam) pada Nabi Zakaria untuk diasuh dan dibesarkan sesuai dengan nazarnya.” Yakni Nabi Yunus ‘alaihissalam kalah dlm undian tersebut. Mereka beriman kepada dan mendapat kesenangan sampai waktu yg telah ditentukan. Merekapun melempar ke laut dan kemudian ditelan bulat-bulat oleh seekor ikan dari dlm laut. Dan sekarang penduduk negeri yg berjumlah lbh 100. Sudah sejak lama Nabi Zakaria mendambakan seorang anak. Namun keinginannya belum juga terpenuhi walau ia sudah tua.” Dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala: “Ketika dia lari ke kapal yg penuh muatan. Sampai di tengah lautan kapal tersebut mulai memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Itu terjadi setelah mereka menyaksikan sebagian dari pendahuluan azab yg diancamkan kepada mereka. Nabi Zakaria dan para . Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi perintah kepada utk kembali ke tengah-tengah kaum supaya mengajari dan mendakwahi mereka. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengasihani beliau dgn menumbuhkan untuk sebuah pohon dari jenis labu dan menaungi hingga menjadi kuat. Akhir diputuskan utk memilih yg kedua. Saat itu hanya ada dua pilihan mereka tetap bersama-sama di atas kapal tapi tenggelam semua atau satu per satu dilemparkan ke laut sekedar meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yg lain. Termasuk dlm undian itu adl Nabi Yunus ‘alaihissalam.

Tidakkah telah Ku-ciptakan kamu. raja-raja kejam serta zhalim juga berkuasa di sana dan selalu berbuat kerusakan. Ia khawatir bila tiba ajal dan tidak mempunyai keturunan yang dapat memimpin kaumnya. Selain itu. kemungkaran. menjadi pemimpin yang dianut. Ia agak terhibur ketika mengasuh Maryam yang dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. 23. sedang isteriku adalah seorang perempuan mandul. kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Yahya yang shaleh dan membenarkan kitab-kitab Allah. Nabi Zakaria sendiri langsung pergi dari kejaran prajurit Herodus. Setelah itu timbul persoalan. Ternyata pena Nabi Zakarialah yang mengapung. Kaum Bani Israil berharap pada Nabi Zakaria. dan aku berdoa Engkau berkenan mengkaruniakan seorang anak yang shaleh dan Engkau ridhoi padaku. Pada suatu ketika Nabi Yahya terbunuh karena perintah Raja Herodus. Pada suatu malam. Seperti ayahnya. Herodes. Semua kebutuhan Maryam ditanggung Nabi Zakaria. Zakaria duduk di mihrabnya mengheningkan cipta kepada Allah dan bermunajat serta berdoa dengan khusyuk dan yakin. Kecemasan itu mengusik pikiran Zakaria. Barangsiapa yang penanya mengapung. Nabi Zakaria. yang akan meneruskan pimpinan dan tuntunanku kepada Bani Israil. Akan tetapi rasa sedihnya dan keinginanya untuk memperoleh keturunan timbul kembali ketika ia menyaksikan mukjizat hidangan makanan di mihrab Maryam." Allah berfirman: "Hal demikian itu adalah mudah bagi-Ku. Ya Tuhanku. kezhaliman. dialah yang berhak mengurus Maryam. penguasa Palestina adalah raja . sedangkan waktu itu kamu tidak ada sama sekali. kami sampaikan kabar gembira padamu. dan kelak akan menjadi seorang Nabi. siapakah yang berhak mengurus Maryam. dan kerusakan merajalela di kalangan mereka. Namun setelah mendapat penjelasan dari janda Imron bahwa kehamilannya ialah kehendak Allah SWT. sehingga mereka akan semakin merajalela dan sangat mungkin mengadakan perubahan-perubahan di dalam kitab suci Taurat dan menyalahgunakan hukum agama." Setelah itu istrinya mengandung dan melahirkan anak lelaki yang diberi nama Yahya. Untuk pemecahannya. Kemudian Allah menjawab doa Zakaria dan berfirman : "Wahai Zakaria. Beliau sangat menyayanginya. menahan diri dari nafsu dan godaan syaitan. Dengan suara yang lemah lembut dia berdoa: "Ya Tuhanku. Ia berpikir di dalam hatinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. berikanlah aku seorang putera yang akan mewarisiku dan mewarisi sebagian dari keluarga Ya'qub. Nabi Zakaria diutus kepada bani Israil ketika kemaksiatan. Namun kekuasaan-Mu tidak terbatas. mereka pun mengerti.imam Baitul Maqdis terkejut akan hal itu. tulangku telah menjadi lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. mereka mengundi dengan melemparkan pena ke air. sebab janda Imron sudah tua dan rasanya tidak mungkin memperoleh anak. Aku cemas sepeninggalku nanti anggota-anggota keluargaku akan rusak kembali aqidah dan imannya bila aku tinggalkan tanpa seorang pemimpin yang akan menggantikanku. hal itu menyebabkan Raja Herodus marah dan memerintahkan untuk membunuh Nabi Zakaria." Kemudian Zakaria berkata: "Ya Allah. Allah yang telah memberi rezeki kepada Maryam dalam keadaan seorang diri dan tidak berdaya. sadar banyak anggota keluarganya dari Bani Israil merupakan orang yang tidak beradab dan gemar bermaksiat karena kedangkalan iman mereka. Sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh Maryam. Yahya juga seorang nabi. bagaimana aku dapat memperoleh keturunan sedang istriku seorang yang mandul dan akupun sudah lanjut usia. Nabi Yahya AS Kisah Nabi Yahya tidak terpisahkan dengan kisah ayahnya (Nabi Zakaria). Allah pasti berkuasa memberinya keturunan bila dengan kehendak-Nya walaupun usianya sudah lanjut dan rambutnya sudah penuh uban. dan ia sedih karena belum juga mempunyai keturunan walau telah berusia 90 tahun.

salah satu raja yang terkenal jahat dan zhalim. Sikap Yahya ini pun tersebar ke seluruh penjuru kota. Ia tidak pernah keluar rumah. "Apakah yang dapat aku lakukan untukmu?" Herodia menjawab. Meski sudah renta dan rambutnya memutih. Nabi Zakaria memulai dakwah dengan mengajak kaumnya menyembah Allah dan memperingatkan mereka tentang akibat buruknya perbuatan mereka jika tidak segera bertaubat. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku." (QS. "Jika tuanku berkenan. Untuk memenuhi keinginannya. Nabi Yahya spontan melarang dan menentang pernikahan itu serta mengumumkan pembatalannya. seperti firman Allah. Dia lantas menjerat Herodes dengan tipu daya hingga pamannya terlena dengan ucapannya yang lembut. senantiasa mengajak kaumnya bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. Siti Maryam dikenal sebagai seorang gadis suci yang pandai menjaga diri. Ia juga berasal dari . sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dialah yang memerintahkan membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Selain itu. apalagi berbicara dengan lakilaki. Nabi Yahya terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut. Herodes ingin menikah dengan perempuan yang tidak halal baginya. Maryam [19]: 7). "Hai Zakaria. Allah telah memberinya ilmu dan hikmah dan setelah dewasa dia diangkat menjadi nabi. ya Tuhanku." Sang raja pun mengabulkan permintaan calon istrinya tersebut dengan mengutus seseorang untuk memenggal kepala Nabi Yahya. Sehari-hari waktunya hanya dihabiskan sendirian di dalam kamar untuk beribadah kepada Allah SWT. ambillah (pelajarilah) kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Tidak ada satu pria pun yang berani menyentuh kulit tubuhnya. dan zuhud." (QS. Dan. memiliki tubuh dan penampilan yang amat menarik. Nabi Yahya meninggal karena dibunuh. sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya. "Dia (Zakaria) berkata "Ya Tuhanku. Wanita itu sangat cantik. dia juga banyak menangis karena takut kepada Allah. sedang isteriku adalah seorang yang mandul. wanita itu berencana membunuh Yahya. bersih. ya Tuhanku. Maryam [19]: 4-6). Nabi Yahya dilahirkan tiga bulan lebih awal dari kelahiran Nabi Isa. Nabi Yahya membaptis umatnya dengan membasuh dosa-dosa dan kesalahan mereka di sungai Jordan (asy-Syari'ah) dan dia pula yang membaptis Nabi Isa. Nabi Zakaria juga tak pernah letih berdoa kepada Allah agar dikarunia putra yang dapat menggantikannya dalam memikul tugas dakwah ini setelah dia wafat nanti. Selain itu. apik. Dia kemudia dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan. Perempuan tersebut bernama Herodia yang tidak lain ialah keponakannya sendiri. penuh kasih saying. 24. Herodia bersolek menemui pamannya yang tidak lain adalah calon suaminya dengan wajah berseri-seri dan menggoda. Nabi Isa AS Pada zamannya. serta mengingatkan mereka tentang akibat dari pelanggaran yang mereka lakukan. Kami berikan kepadanya (Yahya) hikmah selagi ia masih kanak-kanak" (QS. Sejak kecil. Sebagaimana firman-Nya. yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub. Hal ini dikisahkan dalam firman Allah. Maryam [19]: 12). Pamannya kemudian bertanya. dan jadikanlah ia. Ketika mendengar berita tersebut. Allah lantas mengabulkan permohonannya. Merasa tidak senang. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera. dia terus berdakwah menyeru kaumnya.yang paling jahat dan suka melanggar. yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. aku hanya menginginkan kepala Yahya bin Zakaria. anak perempuan saudara kandungnya. seorang yang diridhai. "Wahai Yahya. Hal ini dikisahkan dalam satu riwayat bahwa pada zaman itu. dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau.

tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya. Ibu. Di situ banyak tumbuh pohon kurma. Mereka menyebut Siti Maryam perempuan tak berguna alias pelacur. Siti Maryam justru semakin takut. Kedua kakinya terus melangkah mantap. meminta perlindungan kepada Allah SWT. Ibunya bernama Hannah. Bayi yang Bisa Berbicara Detik-detik kelahiran Siti Maryam sebentar lagi. Semua ini karunia dari Allah SWT. Mereka terkejut melihat Siti Maryam sudah berbadan dua. dan diyakini oleh umat Muslim sebagai nabi Allah (Rasul) yang terakhir. lalu menghilang. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kehadirannya membawa kabar gembira. Ia merasa malu karena harus menanggung beban berat sepanjang hidupnya. tolong gerakkan pohon kurma itu. Cemoohan dan caci maki sontak keluar dari mulut mereka. Tubuhnya bertambah gemetar. yang ajarannya akan melengkapi seluruh ajaran nabi dan rasul sebelumnya. tanpa tujuan pasti. Ahmad sesungguhnya nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Ia terus berdoa. Tercatat dalam sejarah. ketika Siti Maryam sedang khusu’ berzikir. Siti Maryam berjalan melewati banyak orang. Tibalah Siti Maryam di suatu tempat yang jauh dari kampungnya dan tanahnya belum pernah diinjak siapapun. kemudian memuji kebesaran Allah SWT. Siti Maryam tidak menanggapi. kemudian makanlah. Ia mendapat petunjuk dari Allah SWT supaya meninggalkan rumah dan kampungnya. Nabi Muhammad SAW Muhammad bin Abdullah adalah pembawa ajaran Islam. Dinamakan Al-Masih karena Nabi Isa mengusap bumi dan membersihkan serta usahanya untuk menyelamatkan agama dari berbagai fitnah pada zamannya. Akhirnya. meski telinganya panas dan hatinya perih. ”Ibu jangan bersedih hati. tidak lama lagi Siti Maryam akan memperoleh seorang bayi lelaki istimewa bernama Isa Al-Masih. ia melahirkan seorang bayi lelaki berwajah tampan.keturunan dan keluarga terpandang. Seluruh proses kelahirannya tidak dibantu oleh dukun bayi. dan berganti menjadi cahaya yang terang benderang. beristirahat di bawah pohon kurma yang besar dan tinggi. Nanti makanan. 25. Belum hilang rasa letihnya setelah melahirkan. Menurut Malaikat Jibril. yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ’alaihis salam dilahirkan pada tahun 622 sebelum hijriah atau sebeluh masehi. berkulit lembut dan putih. Niscaya hati Ibu menjadi tenang. Tak pelak gemparlah seluruh warga. . Ia memilih duduk bersandar. Malaikat Jibril kemudian meniupkan roh ke dalam perut Siti Maryam. Malaikat Jibril mendatanginya. minuman dan buah yang matang akan mendekati kita. Tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya. Siti Maryam putus asa ingin mengakhiri hidup. Nabi dan rasul yang dimaksud Nabi Isa ialah penutup dari seluruh nabi dan rasul. istri Imran. Namun. Siti Maryam diasuh oleh keluarga Nabi Zakaria ’alaihis salam. bidan maupun dokter. anak yang baru dilahirkan itu spontan berkata. Nabi Isa menyampaikan kabar kepada para pengikutnya bahwa akan datang seorang nabi dan rasul bernama Ahmad. Mereka menuduh Siti Maryam telah berbuat zina. Selain itu. Sewaktu kecil. Satu saat.” Siti Maryam seketika tersadar. Siti Maryam terkejut. Sebelum diangkat ke langit.

dan dikuburkan di sana. Namun dalam perjalanan pulang. Setelah beberapa hari. tetapi jawabannya tetap sama. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). ‘Abd alMuththalib. Ia diminta membaca. di Mekkah dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah. yaitu tahun 570 M. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. Setelah hal itu lewat. Abu Thalib. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Libanon dan Palestina). karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam . dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. seni. Setelah kakeknya meninggal. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Setelah ibunya meninggal. Abdullah. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. Ia menjawab. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Muhammad lahir di kota Mekkah. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. Malaikat Jibril mendatanginya. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Kelahiran : Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah.(Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. jauh dari pusat perdagangan. ia lahir diperkirakan sekitar 20 April 570/ 571. Ayahnya. ibunya jatuh sakit. Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. maupun ilmu pengetahuan. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. ia dijaga oleh pamannya. di bagian Selatan Jazirah Arab. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. ketika Muhammad masih dalam kandungan. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. “Saya tidak bisa membaca”. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur.Menurut biografi tradisional Muslimnya (dalam bahasa Arab disebut sirah). ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. Mukjizat : Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Kerasulan : Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Akhirnya. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. membaca). Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz (Arab Saudi saat ini). Bacalah.

Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan.beberapan kitab suci ajaran samawi. 5 NABI DAN RASUL ULUL AZMI Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi/istimewa kerana ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. dalam menyebarkan agama Islam (Tauhid al-Islami). Wallahu’alam bisshawwab. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi’raj dalam waktu tidak sampai satu hari. masa kecil dan remaja. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur’an. Dalam syariat Islam. Selain itu. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. . kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya.

Malaikat Jibril . 3.s Nabi Muhammad s. Nabi Nuh a.Di antara 25 rasul.a. Antara yang telah mendapat gelaran Ulul Azmi adalah 1. terdapat 5 orang rasul yang mendapatkan gelaran Ulul Azmi.s Nabi Isa a.s Nabi Musa a. 5.s. 4. Nabi Ibrahim a. 2.w 10 MALAIKAT DAN TUGAS-TUGASNYA 1. Ulul Azmi adalah gelaran yang diberikan kepada rasul Allah yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan risalahnya.

Mengapa? Karena tugas Malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka untuk manusia-manusia yang selama hidupnya memiliki kebaikan lebih sedikit dibanding keburukannya. Malaikat Munkar Malikat Munkar adalah malaikat Allah yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ruh di alam kubur dan menayakan amal perbuatan apa saja yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Tugas Izrail adalah sebagai malaikat pencabut nyawa. dan tiupan ketiga sebagai tiupan kebangkitan (di alam akhirat). Malaikat Israfil Malaikat Israfil adalah malaikat Allah yang memiliki tugas untuk meniup terompet sangkakala atas perintah-Nya. 4. 9. Malaikat Mika’il Setiap rezeki yang Allah berikan kepada umat-Nya sudah ada yang mengaturnya. dalam hal ini rasul. Malaikat Malik Setiap orang mukmin tentulah tidak ada yang ingin bertemu dengan Malaikat Malik. setiap niat jahat dari manusia tidak akan ditulis sebelum niat itu benar-benar terwujud. maka berakhirlah segala sesuatu di dunia ini (kiamat). Adalah malaikat Mika’il yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. 2. Malaikat Atid Malaikat Atid adalah malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat segala amal buruk yang dikerjakan oleh manusia di dunia.Malaikat Jibril adalah malaikat Allah yang dipercaya dan diberikan amanat atau tugas untuk menyampaikan wahyu kepada orang-orang yang dipilih Allah. Malaikat Izrail Malaikat Izrail merupakan malaikat Allah yang dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Malaikat Nakir Malaikat Nakir memiliki tugas yang sama denganmalaikat munkar. 7. Dengan tiga kali tiupan. Tiupan pertama sebagai tiupan keterkejutan. 5. Malaikat Ridwan . kedua sebagai tiupan kematian. 8. yang langsung ditulis oleh malaikat Raqib. tak seperti niat baik. 10. 3. yakni memeriksa ruh manusia di alam kubur dan menanyakan amal perbuatan yang pernah dilakuakannya selama di dunia. Malaikat jibril akan turun membawa petunjuk kepada rasul Allah untuk disampaikan kepada umatnya. setiap rezeki yang ada di dunia memiliki kaitan yang sangat erat dengan malaikat Mika’il ini. Oleh karena itu. 6. Malaikat Raqib Malaikat Raqib adalah malaikat Allah yang berugas untuk mencatat setiap amal baik yang pernah diniatkan dan dilakukan umat manusia selama hidupnya.

Alasannya cukup logis. Dua Kalimat Syahadat 2.Malaikat Ridwan adalah malaikat dengan penampilan yang paling menarik. RUKUN IMAN 1. Sholat Lima Waktu 3. Ibadah Puasa . karena Malaikat Ridwan memiliki tugas sebagai penjaga pintu surga untuk manusia-manusia yang selama hidupnya memiliki lebih banyak kebaikan daripada keburukannya.

6. 5. Melaksanakan Zakat 5. 2. 3. 4. Percaya kepada Allah SWT Percaya kepada Nabi dan Rasul / Rosul Allah SWT Percaya kepada Malaikat Allat SWT Percaya kepada Kitab Allat SWT yaitu Al Qur'an Percaya kepada Hari Kiamat / Hari Akhir Percaya kepada Qada dan Qadar / Qodo dan Qodar / Kodo dan Kodar atau Ketentuan Allah SWT . Pergi Haji Bagi yang Mampu RUKUN ISLAM 1.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful