RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tema Skop Pembelajaran Objektif Pembelajaran : Sains

: 1 Farabi : 4 Mei 2012 : 40 minit : 30 orang : Jirim dalam alam : Kepelbagaian Sumber di Bumi : Mengetahui kepelbagaian sumber di bumi. Memahami unsur, sebatian dan campuran. Hasil Pembelajaran : Menyenaraikan sumber di bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Menyenaraikan sumber bumi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran. Memberi contoh unsur, sebatian dan campuran. Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran. Membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam. Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya.

Memberi contoh logam dan bukan logam. Pengetahuan Sedia ada Objektif pengajaran : :

Di akhir pembelajaran para pelajar dapat, a) Pengetahuan isi kandungan: i. ii. iii. Mengenal pasti sumber di bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Mengenal pasti sumber bumi yang digunakan dalam kehidupan seharian. Mendefinisikan unsur, sebatian dan campuran.

Kemahiran Proses Sains/Kemahiran berfikir strategi Berfikir/Kemahiran Manipulatif • • • Membina model unsur dan sebatian. Menjalankan aktiviti ringkas bagi menerangkan mengenai campuran. Membanding beza antara logam dengan bukan logam.

Menunjukkan nilai-nilai murni: • • • Menghargai anugerah alam semula jadi yang dianugerahkan Allah dengan memanfaatkan penggunaannya dengan mengelakkan aktiviti yang boleh memusnahkan alam semula jadi. Pelajar menghormati pandangan rakan-rakan dengan memberikan perhatian ketika rakan memberikan pendapat. Pelajar menghormati guru dengan mengikut arahan guru ketika aktiviti berkumpulan dan individu.

2

Sumber pembelajaran : Peralatan Gambar pemandangan Peta minda Tanah liat Lidi Lembaran kerja 2 Kajian kes Cawan polistirena Garam Serbuk kopi Bilangan 5 keping 30 keping 9 kotak 25 batang 5 set 5 set 5 cawan 10 sudu 5 sudu

3

Fasa / Set

Isi Kandungan / Nota

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Induksi Menjana idea ( 5 mins )

Mencungkil pengetahuan sedia ada pelajar mengenai kepelbagaian sumber di bumi.

-guru membahagikan pelajar secara rawak kepada lima kumpulan. -guru memberikan sekeping gambar kepada setiap kumpulan. (rujuk lampiran 1). -pelajar diminta berbincang di dalam kumpulan dan mengenal pasti sumber yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan dan sumber yang digunakan dalam kehidupan seharian. -guru membincangkan hasil dapatan setiap kumpulan serta menerangkan enam jenis sumber utama di bumi berdasarkan gambar yang telah disediakan.

Sumber Pengajaran: • Aktiviti / pengalaman pelajar dalam aktiviti yang dijalankan oleh guru. Kemahiran Proses Sains : • • • Pemerhatian Berkomunikasi Perkaitan antara ruang dan masa. Nilai Saintifik / Nilai murni: • Menghormati pendapat sesama pelajar.

Sumber utama di bumi ialah udara, air, tanah, mineral, bahan api fosil serta hidupan; iaitu tumbuhan dan haiwan.

4

Aktiviti 1: Memperkasakan • Pelbagai sumber yang terdapat di bumi wujud sebagai unsur, sebatian (Penstrukturan semula idea) ( 20 mins ) • dan campuran. Unsur ialah bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. -guru memberikan kepada setiap kumpulan tanah liat yang berlainan warna. -melalui penerangan yang diberikan, pelajar dikehendaki membina model unsur menggunakan tanah liat yang diberikan. Aktiviti 2 -guru memberikan kepada setiap kumpulan enam jenis barang yang berbeza, contohnya: sudu, kunci, klip kertas, kertas, cawan polistirena dan pen. -berdasarkan kepada ciri-ciri yang terdapat pada setiap barang tersebut, pelajar diminta mengelaskan kepada jenis logam dan bukan logam. -pelajar diminta melengkapkan • Bahan bantu mengajar (BBM) : • • Lembaran kerja Tanah liat untuk membina model unsur dan sebatian. Larutan garam dengan air. Kemahiran Proses Sains (KPS) : • • • • Kreativiti Pemerhatian Berkomunikasi Perkaitan antara ruang dan masa Nilai Saintifik / Nilai murni: • Interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar membantu melancarkan

5

lembaran kerja yang diberikan oleh guru. (rujuk lembaran kerja 2) -guru membincangkan jawapan pelajar dan memberikan penerangan terperinci. Aktiviti 3 -guru memberikan kepada setiap • Sebatian ialah bahan yang terbentuk apabila dua atau lebih unsur berpadu secara kimia. kumpulan tanah liat yang berlainan warna serta beberapa batang lidi. -berdasarkan penerangan ringkas yang diberikan oleh guru, pelajar diminta membina model sebatian menggunakan bahan yang telah disediakan. Aktiviti 4 -guru memberikan kepada setiap • Campuran ialah bahan yang terdiri daripada kumpulan lima cawan polistirena, serbuk kopi dan garam.

proses pengajaran dan pembelajaran.

dua atau lebih unsur atau -berdasarkan penerangan daripada sebatian yang bercampur guru, pelajar diminta secara fizikal sahaja. mengaplikasikannya dengan

6

menggunakan bahan-bahan yang telah diberikan.

• Pengukuhan (Aplikasi idea) ( 10 mins)

Dua kajian kes berkaitan -Guru memberikan kepada setiap dengan tajuk yang telah dipelajari. (rujuk lampiran 2) kumpulan kajian kes yang telah disediakan. -pelajar diberikan masa selama lima minit bagi membincangkan mengenai kajian kes tersebut. -berdasarkan jawapan daripada pelajar, guru menerangkan mengenai fenomena yang terlibat dengan tajuk yang telah dipelajari.

Sumber pengajaran: • • • • • • Tugasan berkumpulan Pemerhatian Komunikasi Pemikiran kritikal Penyelesaian masalah Penaakulan masalah Kemahiran Proses Sains:

Nilai Saintifik / Nilai murni:

7

Sumber Pengajaran: -Menggunakan teknik imbas Refleksi (Kesimpulan) ( 5 mins ) kembali bagi membantu pelajar mengingati pembelajaran pada sumber di bumi. -Guru meminta pelajar menutup mata dan mengimbas kembali tajuk-tajuk yang telah dipelajari pembelajaran. - Guru memastikan semua pelajar memahami pembelajaran pada hari ini. Nilai Saintifik / Nilai murni: • Membuat perkaitan antara alam semula jadi serta sumber di bumi dengan pembelajaran pada hari ini. • Tugasan individu

hari ini dan menghargai sumber- bermula daripada mula

Lampiran: 1. Peta minda 2. Gambar pemandangan 3. Membanding beza 4. Kajian kes

8