2611/2 Pendidikan Seni Visual Kertas 2 Mei 2012 2 jam

2611/2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 2 TAHUN 2012 PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 2 ( SENI HALUS ) 2 JAM JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan :
1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan. Jawab satu soalan sahaja.

‘SENI ITU KEINDAHAN YANG DILIHAT DARI MATA HATI’

DISEDIAKAN OLEH :

______________________________________ ( ) GURU PENDIDIKAN SENI VISUAL

DISEMAK OLEH :

___________________________________ ( ) KETUA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

DISAHKAN OLEH :

__________________________________ ( ) GURU KANAN MATA PELAJARAN BIDANG KEMANUSIAAN

SULIT

2

2611/2

Arahan kepada calon
(a) Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang ditetapkan.

Tuliskan dengan terang Nombor Nama Penuh, Kelas, dan Nombor Soalan di belakang kertas soalan anda seperti gambar rajah di bawah. Di muka belakang kertas lukisan anda
Nama Penuh :_____________________________

5 cm

Kelas : __________________________________ Nombor Soalan :___________________________ Markah :

8 cm

(b) Hasil karya anda hendaklah asli. (c) Hasil anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan anda. (d) Anda tidak boleh menggunakan syelek atau bahan pengilat pada hasil kerja yang telah

siap.
(e) Keseluruhan hasil kerja hendaklah diwarnakan penuh kecuali bagi komik strip dan

figura pensel dan diwarnakan berdasarkan kehendak soalan.
(f) Hasil anda hendaklah berbentuk 2D sahaja.

SULIT

2611/2

SULIT

3

2611/2

Jawab satu soalan sahaja.
1.

Hasilkan sebuah komik strip DUA panel yang menunjukkan situasi pelajar di sekolah apabila ‘Guru Ada dan Guru Tiada’. Panel pertama menunjukkan situasi ketika ‘Apabila Guru Ada’ dan di panel kedua menunjukkan situasi ‘Apabila Guru Tiada’. Karya anda boleh menggunakan dialog ataupun tanpa dialog. Gunakan pensel warna ataupun dakwat hitam untuk mewarnakan hasil anda. Di halaman sebuah rumah terdapat beberapa buah pasu yang ditanam dengan pelbagai jenis bunga-bungaan. Pelbagai saiz batu kelihatan tersusun di sekeliling pasu tersebut. Lukiskan suasana tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada aspek bentuk, jalinan dan ton. Gunakan pensel warna ataupun poster warna. Hasilkan sebuah catan cat air yang menunjukkan suasana di sebuah hutan pada tahun 3050. Gunakan unsur-unsur seni untuk membuat olahan supaya tumbuhan dan haiwan kelihatan ganjil. Gunakan teknik-teknik catan cat air yang telah anda pelajari. Hasilkan sebuah pemandangan sebuah keluarga sedang berkelah di tepi pantai. Terdapat beberapa kanak-kanak sedang bermain layang-layang. Berikan penekanan kepada kanak-kanak tersebut. Anda bebas menggunakan pensel warna ataupun poster warna. Dapatkan sekeping gambar figura manusia realistik. Pilih satu gambar dan hasilkan lakaran seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Gunakan pensel 2B bagi lakaran anda. Tampalkan gambar rujukan anda di belakang kertas lukisan anda. Kemalangan jalan raya sering berlaku walaupun banyak kempen dilakukan untuk menghalangnya. Berdasarkan pengetahuan kamu tentang unsur seni dan prinsip rekaan, hasilkan sebuah poster tentang keselamatan di jalan raya. Penekanan hendaklah diberikan kepada unsur penegasan dalam rekaan kamu. Anda bebas menggunakan poster warna ataupun pensel warna ataupun gabungan kedua-duanya.

2.

3.

4.

5.

6.

SOALAN TAMAT. SELAMAT MENJAWAB.

SULIT

2611/2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.