Pengenalan

Kesihatan merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan seharian. Ia definisikan sebagai kualiti hidup yang merangkumi kecergasan fizikal, emosi, sosial, mental, dan kerohanian individu hasil daripada adaptasi dengan persekitaran (Donattelledan Davis, 1996). Aspek yang selalu dikaitkan dengan kesihatan ialah kecergasan fizikal (keadaan di mana seseorang itu mempunyai tenaga dan kekuatan yang cukup untuk melakukan tugas harian dan aktif tanpa merasa lesu). Kecergasan fizikal dibahagikan kepada dua iaitu kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan kecergasan fizikal berasaskan kemahiran. Terdapat lima komponen dalam kecergasan fizikal berasaskan kesihatan, iaitu kecergasan kardiorespiratori, kekuatan otot, daya tahan otot, kelembutan dan komposisi badan. Manakala Kecergasan fizikal berasaskan kemahiran terdiri daripada ketangkasan, kepantasan, kuasa, imbangan, koordinasi, dan masa reaksi (Nieman, 2003).

ujian kayu bass menegak dan ujian kayu bass melintang. menangkap. melompat. Jenis ujian yang digunakan oleh penyelidik-penyelidik terdahulu bagi mengukur keseimbangan statik ialah ujian dirian bangau. Dalam sesetengah kedudukan.Definisi Keseimbangan Keseimbangan bermaksud kebolehan seseorang mengekalkan posisi badannya dengan teguh ketika dia berada dalam keadaan pegun (statik) atau semasa melakukan sesuatu aktiviti (dinamik). Jika otot yang menyokong tidak mampu menanggung berat badan atau sebahagian badan maka keseimbangan akan menjadi terhad. Keseimbangan statik ialah keupayaan untuk mengekalkan keseimbangan ketika kedudukan badan berada dalam keadaan tetap dan tidak berubah. melontar. Imbangann adalah komponen penting bagi tindak balas motor yang berkesan.Keseimbangan statik mempunyai hubungan ke atas setiap satu lakuan dalam semua ujian kemahiran asas motor yang diuji seperti berlari. keseimbangan juga dipengaruhi oleh kekuatan badan. pusat graviti mestilah berada di atas tapak sokongan. memukul dan menendang. Pengukuran Imbangan Menurut Ahmad Hashim (2004). Bagi mengekalkan keseimbangan statik. imbangan adalah keupayaan mengekalkan keseimbangan badan mengatasi daya tarikan graviti. .

i) Murid berdiri atas sebelah kaki dominan dan sebelah lagi diletakkan pada bahagian lutut yang dominan (dirian bangau). pencatat.Tajuk Ujian Ujian Dirian Bangau (Stork Stand Test) Tujuan Ujian Ujian ini mengukur kebolehan murid mengimbang diri atas sebelah kaki secara statik. bergerak atau terlompat-lompat. menurunkan tumit kakinya. Ini bertujuan untuk memudahkan proses pentadbiran ujian agar lebih tertadbir dan bersistematik. Prosedur Ujian Dirian Bangau . murid angkat tumit kaki dominannya dan imbangkan diri seberapa lama yang mampu. Peringkat Umur Murid yang Diuji : Murid Tahun 3 Kawasan Ujian : Padang SJK Chung Hua Tambirat (15 kaki panjang x 10 kaki lebar) Senarai Alatan : Jam randik. iv) Tiga percubaan diberikan dengan percubaan masa (dalam saat) terbaik diambil kira. iii) Masa akan dihentikan apabila murid melepaskan tangan dari pinggangnya. Subjek dikehendaki untuk melakukan keseimbangan yang tidak diambil kira sebagai percubaan terlebih dahulu. Penguji akan melakukan demo kepada subjek untuk mengelakkan daripada berlakunya kesilapan apabila subjek memulakan ujian yang sebenar. ii) Atas arahan ‘mula’. Kedua-dua tangan berdepang. Kesemua subjek perlu memastikan badan berada dalam keadaan bersedia iaitu dengan melakukan aktiviti regangan sebelum melakukan ujian. kaki yang bukan dominan tidak menyentuh lututnya. .

Di antara ujian tersebut adalah ujian lari pecut 30 meter. ujian lompat kuasa menegak. Ahmad Hashim (2004) seperti jadual berikut : . ujian melontar bola keranjang. ujian lompat kuadran. terdapat banyak bateri ujian yang boleh diguna pakai. ujian kayu bass menegak. ujian kayu bass melintang. ujian lari ulang alik 30 kaki. Ujian lari 50 ela. ujian lari pecut 6 saat dan ujian dirian bangau. ujian pergerakan kepantasan tangan.Daripada 17 bateri ujian tersebut terdapat hanya 12 bateri ujian yang mempunyai korelasi yang tinggi.Bateri Ujian Di dalam mengukur prestasi kecergasan kemahiran motor. ujian mengawal – mengelecek AAHPERD. Ahmad Hashim (2004) telah mengariskan 17 bateri ujian berserta prosedur ujian yang piawai untuk kegunaan guru-guru Pendidikan Jasmani. ujian lompat jauh berdiri. ujian mengelecek bola keranjang. ujian lompat menegak. ujian tindak balas Nelson. ujian ketangkasan SEMO.

2003) Objektiviti .83 (Ahmad Hashim.2003) Kebolehpercayaan .2003) .99 (Ahmad Hashim.Bateri Ujian Komponen Keseimbangan : Ujian Dirian Bangau Kesahan .r = 0.85 (Ahmad Hashim.r = 0 .r = 0.

Kiraan Skor : Ukuran dibuat pada saat yang terhampir. Skor dikira berdasarkan lama masa yang diambil sehingga tumit kaki yang menyokong mencecah lantai atau hilang imbangan dengan menggerakkan bebola kaki dari kedudukan asal. Norma Skor Mentah Ujian Dirian Bangau Sumber:. Percubaan yang terbaik (mencatatkan masa yang paling lama) daripada tiga percubaan yang diberi dikira sebagai skor ujian.Norma ujian berdasarkan Majlis Sukan Negeri Johor .

5. 4. 6.Kiraan Skor : Bil. 2. 3. 1. Rozzi Nuramanina Rasyiqah Skor 1 (saat) 42 120 97 76 130 65 Skor 2 (saat) 55 125 105 81 140 53 Skor 3 (saat) 62 119 102 65 135 69 Skor Terbaik (saat) 62 125 105 81 140 69 . Nama Murid Danish Farahin Mimie Natasha Mohd.

pdf .scribd.utm.com/doc/50577413/21/Fungsi-Ujian-dan-PengukuranKeseimbangan 4) http://pendidikanjasmanikesihatansainssukan.fp.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/KHAIRILAZLANAP040529 D2008TTP.html 5) http://www.Rujukan : 1) http://pjk.edu.com/outdoorasia/zol%20ghani%20master's%20thesis.my/nota/Konsep%20Kesihatan%20&%20Gaya%20Hidup.pdf 3) http://www.pdf 2)http://www.freewebs.ipgkti.blogspot.com/2011/03/pendidikanjasmani-dan-kesihatan-bateri.