Jenis ayat perintah

maksud

Contoh ayat

ayat suruhan

Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat suruhan subjek biasanya digugurkan , tetapi untuk tujuan penegasan , subjek boleh juga diucapkan.

Makan nasi ini dahulu.

ayat silaan

Ayat silaan biasanya menggunakan kata silaan seperti silaatau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang.

Sila, jemput Sila menjamu selera. Jemput ke rumah saya malam esok, ada kenduri kawin

ayat larangan

Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usahatau tak usah sebelum kata kerja dengan tujuan menegah seseorang daripada melakukan sesuatu

Rakyat jangan mudah terpengaruh dengan dakyah komunis. Usah pergi ke sungai yang dalam airnya

Tolong, minta ayat permintaan Ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan perkataan mintadan tolongdengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Tolong jangan cemarkan nama baik diri sendiri. Minta bersihkan meja awak