Doa Upacara Bendera

Assalamualaikum Wr. Wb. Bismillahhirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha suci Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam semesta. Segala sesuatu atas kodrat dan iradat-Nya. Tidak ada makhluk yang dapat berbuat sekehendaknya, tanpa seizing Allah Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, kami sekeluarga besar SMP Negri 1 Garut melaksanakan upacara bendera. Kami sadar betapa besar lindunganMu ya Allah kepada kami, di saat-saat melaksanakan upacara ini. Ya Allah, ampunilah dosa dan kealpaan kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami, karuniakanlah kesabaran, ketahanan, dan keteguhan iman kepada kami dan kepada seluruh bangsa kami. Ya Allah, hindarkanlah sekolah kami dari segala halangan dan rintangan, jauhkanlah kami dari sifat malas yang merusak ketahanan sekolah, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang. Ya Allah, limpahkan kepada warga sekolah kami taufik dan hidayah serta kekuatan untuk memikul tugas bangsa, nusa, dan agama. Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina adzabannar wal hamdulillahi rabbil aalamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Wassalamualaikum Wr. Wb.

kabulkanlah doa kami. Ya Allah Yang Maha Kuasa. Ya Allah Yang Maha Pengampun. Wb. Wassalamualaikum Wr. . Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. bersyukur atas segala nikmat yang telah Kau limpahkan kepada kami. hindarkanlah kami dari segala godaan dan gangguan. berbudi pekerti luhur. sehingga SMP Negri 1 Garut ini dapat mencapai prestasi sesuai dengan yang kami harapkan. guru-guru kami. serta tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Wb. tunjukkan kepada kami bahwa yang baik itu baik dan mampu menjalankannya serta yang buruk itu buruk dan mampu meninggalkannya. pagi ini kami sekeluarga besar SMP Negri 1 Garut memohon kehadirat-Mu dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas. berkepribadian yang baik. Tuhan Penguasa alam semesta. Ya Allah. Ya Allah Yang Maha Bijaksana. sehingga menjadi manusia pembangunan yang sanggup membangun diri kami sendiri dan bersama-sama membangun bangsa kami. segala puji bagi Allah. pahlawan dan pejuang bangsa kami yang telahh mengorbankan jiwa raga dan harta mereka dengan tulus ikhlas demi kemajuan bangsa dan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. ampunilah dosa kami. Tambahkanlah ilmu dan amal kami demi meningkatkan ketakwaan kami menuju ke hadirat-Mu. Jadikanlah kami manusia yang terampil. Ya Allah. dan tebalkanlah semangat kebangsaan kami. Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina adzabannar wal hamdulillahi rabbil aalamin.Doa Upacara Senin Pagi Assalamualaikum Wr. Ya Allah. betapa sangat membahagiakan kami apabila Allah selalu meningkatkan kemampuan dan kemauan kami.