No.

Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

BAHAGIAN A ( 20 MARKAH )
Jawab semua soalan.

1.

Pendidikan Jasmani mempunyai pelbagai disipin di mana setiap disiplin tadi menjurus kepada bidang pengajian yang spesifik. Apakah disiplin yang mengkaji tentang struktur tubuh badan manusia dan perkaitan antara setiap struktur tubuh badan ? (A) (B) (C) (D) Anatomi Fisiologi Histologi Homeostasis

2.

Struktur organisasi manusia terdiri daripada enam aras bermula daripada aras paling rendah kepada aras paling tinggi Susun kesemua aras mengikut urutan I. II. III. IV. V. VI. aras sel aras kimia aras sistem aras organisasi aras tisu aras organ

(A) (B) (C) (D)

II, III, VI, V, I , IV II, I, III, VI, V, IV II, I, V, VI, III, IV II, III, V, VI, I, IV

2

No. Kod : PJM 3106 3.

Angka Giliran:

Pengetahuan tentang asas kimia adalah penting dalam mempelajari bidang anatomi khususnya binaan asas manusia. Pilih kenyataan yang SALAH tentang bahan kimia serta fungsinya kepada badan. (A) Iron diperlukan untuk mengangkut oksigen dalam sel darah merah. Kalsium ialah garam yang terdapat dalam gigi dan tulang Unsur terpenting dalam penghasilan hormon Tairoid ialah Magnesium Sel saraf memerlukan Kalium dan Nartium bagi menghasilkan impuls

(B) (C)

(D)

4.

Aras kedua struktur organisasi manusia ialah aras sel. Secara umumnya sel terdiri dari tiga bahagian iaitu nukleus, saitoplasma dan _________ (A) (B) (C) (D) axon dendrit plasma plasma membren

5.

Sistem integumentari terdiri daripada beberapa komponen iaitu kulit, kuku dan kelenjar, Lapisan paling luar kulit dikenali sebagai

(A) (B) (C) (D)

Dermis Dermatitits Epidermis Hypodermis

3

No. Kod : PJM 3106 6.

Angka Giliran:

Terdapat pelbagai istilah digunakan bagi menggambarkan keadaan kulit yang terbakar Peraturan Sembilan ( Rule of Nines ) merujuk kepada

(A) (B) (C) (D)

Terbakar Tahap Pertama Terbakar Tahap Kedua Terbakar Tahap Ketiga Jumlah permukaan kulit yang terbakar

7

Tulang vertebra mempunyai 33 ruas dan dibahagikan kepada lima bahagian. Susunan tulang vertebra bermula dari arah superior ke arah inferior ialah: (A) (B) (C) (D) cervical, lumbar, sacrum, torasik, coccyx cervical, lumbar, torasik, sacrum, coccyx cervical, torasik, sacrum, lumbar, coccyx cervical, torasik. lumbar, sacrum, coccyx

8.

Tulang mempunyai beberapa fungsi dalam sistem rangka manusia. Manakah penyataan yang paling tepat tentang fungsi tulang.

(A) (B) (C) (D)

menghasilkan kalium memberikan perlindungan menghasilkan sel-sel genetik membekalkan tenaga yang baik

4

No. Kod : PJM 3106 9.

Angka Giliran:

Kebanyakan otot bekerja secara berpasangan dalam membuat sesuatu pergerakan. Semasa aktiviti tekan tubi, otot tangan bergerak secara

(A) (B) (C) (D)

adduksi dan abduksi fleksi dan ekstensi inversi dan eversi supinasi dan pronasi

10.

Dalam sistem saraf, terdapat saraf tertentu yang membawa impuls masuk dari reseptor bagi menghasilkan tidakbalas Saraf __________ membawa impuls dari luar dan saraf ____________ membawa impuls ke luar

(A) (B) (C) (D)

eferen, aferen aferen, eferan axon, dendrit dandrit, axon

11.

Salah satu kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin ialah Thymus. Semua kenyataan di bawah adalah BENAR tentang Thymus KECUALI

(A) (B) (C) (D)

Terletak di bawah tulang sternum Kecil sewaktu lahir dan akan membesar bila dewasa Menghasilkan hormon Thymosin Membentuk sel T – lymphocite bagi sistem imunisasi

5

No. Kod : PJM 3106 12.

Angka Giliran:

Ali berasa sangat letih selepas berlari 800 meter. Ini diakibatkan oleh pengumpulan asid ------------------------------------

(A) (B) (C) (D)

urik laktik sitrik Piruvik

13.

Sel darah putih juga dikenali sebagai -----------------------------------

(A) (B) (C) (D)

Leukocytes Erythrocytes Thrombocytes Albumin

14.

Fungsi injap yang terdapat dalam jantung adalah sebagai penghalang kepada darah dari berpatah balik. Namakan injap yang menghalang darah beroksigen dari masuk semula ke atrium kiri jantung

(A) (B) (C) (D)

Injap semilunar Injap bikuspid Injap trikuspid Injap bulan sabit vena.

15.

Sistem kardiovascular terdiri dari jantung dan peredaran darah. Dalam sistem peredaran terdapat dua salur darah utama iaitu arteri dan vena Pilih kenyataan yang betul tentang arteri dan vena

I

arteri mempunyai injap

6

No. Kod : PJM 3106 II III IV V

Angka Giliran: vena tidak mempunyai injap arteri membawa darah beroksigen tekanan tinggi arteri tidak dapat dilihat di permulkaan kulit vena boleh boleh dilihat di permukaan kulit

(A) (B) (C) (D)

I,II dan III sahaja II, III dan IV sajaha III, IV dan V sahaja IV dan V sahaja.

16.

Sistem limfatik juga bertindak sebagai sistem imunisasi dan mempunyai beberapa organ tertentu Organ limfatik terbesar ialah Peyer’s patches Spleen Tonsil Thymus

(A) (B) (C) (D)

17.

Salah satu organ yang terlibat dalam sistem pernafasan ialah Larink Kesemua penyataan di bawah tentang Larink adalah benar, KECUALI

(A) (B) (C) (D)

dikenali sebagai peti suara dikenali sebagai windpipe menyediakan laluan udara menyediakan laluan makanan kepada esfagus

7

No. Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

18

Enzim berfungsi sebagai agen yang mengaktifkan proses penghadaman. Ia dikeluarkan oleh kelenjar tertentu. Namakan enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar liur

(A) (B) (C) (D)

Amilase Pepsin Maltase Laktase

19

Sisa akhir bagi proses penghadaman akan keluar sebagai najis manakala produk akhir akan diserap ke dalam badan. Makanan yang telah hadam akan diserap oleh

(A) (B) (C) (D)

Hati Perut Usus Besar Usus Kecil

20.

Bukaan terakhir sistem urinari yang mengeluarkan air kencing ialah Urethra Apakah bahan yang terkandung dalam air kencing

(A) (B) (C) (D)

Kreatinin Hemoglobin Sel darah merah Sel darah putih

8

No. Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

BAHAGIAN B Soalan Struktur ( 40 MARKAH )
Jawab semua soalan. 1. Sistem rangka mengandungi 206 tulang dan diklasifikasikan kepada empat jenis mengikut bentuknya a) Namakan empat jenis tulang:

1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________ 4. _____________________________________________

( 5 markah ) b) Labelkan ruas tulang vertebra

1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________ 4. ____________________ 5. ____________________

( 5 markah )

9

No. Kod : PJM 3106 2.

Angka Giliran:

Sistem saraf terbahagi kepada dua iaitu sistem saraf pusat (CNS) dan sistem saraf pinggir (PNS) Labelkan gambarajah Feflex Arc di bawah

a)

A. B. C. D. E.

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

B A

C

D

E (5 markah )

10

No. Kod : PJM 3106 b)

Angka Giliran:

Sistem Limfatik mempunyai peranan yang besar dalam sistem pertahanan badan. Ia dapat menghalang dari serangan penyakit atau benda asing.

Jelaskan secara ringkas fungsi bagi setiap organ limfatik tersebut:

i.

Limfa (spleen) : ____________________________________________ __________________________________________________________

ii.

Thymus : __________________________________________________ __________________________________________________________

iii.

Tonsil : ____________________________________________________ __________________________________________________________

iv.

Antigen : __________________________________________________ __________________________________________________________

v.

Antibodi : __________________________________________________ __________________________________________________________

(5 markah )

11

No. Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

3.

Merujuk sistem respiratori manusia, mekanisma pergerakan udara yang disedut masuk dan proses penyerapan (diffusión) udara ke dalam sel

atau bahagian yang terlibat akan terus berlaku selagi manusia boleh bernafas dengan fungsi organ- organ tertentu.

a)

Lengkapkan

jawapan yang sesuai

bagi menunjukkan

mekanisma

pergerakan udara yang disedut masuk di setiap bahagian pada ruang kosong yang dilabelkan di bawah.

Udara yang disedut masuk akan turun melalui saluran pernafasan yang dikenali sebagai ____________________ ( 1 ) yang akan mengalirkan ( 2 ) yang

udara kepada dua saluran ______________________

menghala ke arah paru-paru kiri dan kanan. Dari sini ispadu udara di bawa masuk ke saluran yang lebih kecil dipanggil bronkiol. Dari saluran ini pula udara akan dihantar terus ke seluruh bahagian yang dinamakan ________________________ ( 3 ) yang terdapat di paru-paru melalui saluran darah kapilari yang lebih halus dipermukaannya. Proses

penyerapan udara respiratori akan terus berlaku menyebabkan udara _________________________ ( 4 ) masuk ke salur kapilari pulmonari dan dalam masa yang sama udara ___________________ ( 5 ) akan

diserap masuk ke dalam paru-paru untuk dihembus keluar.

( 5 markah )

12

No. Kod : PJM 3106 b)

Angka Giliran:

Labelkan gambarajah sistem respiratori di bawah.

A. B C. D. E

____________________________ .____________________________ ____________________________ ____________________________ .____________________________

( 5 markah )

A B E D

C

13

No. Kod : PJM 3106 4 a)

Angka Giliran:

Label gambarajah sistem urinari di bawah

A. B. C. D.

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________

A B

C D

b)

Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai A. Bladder B. Uretra C. Ureter

1. 2. 3. 4. 5. 6.

_________________ membersihkan bladder _________________ tempat simpanan urin _________________ mengandungi trigone _________________ menguruskan urin melalui peristalsis _________________ lelaki lebih panjang berbanding wanita _________________ juga sebagai laluan sperma bagi lelaki

14

No. Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

BAHAGIAN C Soalan Esei (40 markah) Jawab dua soalan sahaja

Soalan 1

(a)

Sistem otot dan rangka adalah saling berkait kerana mereka saling bergantung antara satu sama lain. Nyatakan empat fungsi otot (10 markah )

(b)

Hormon yang dihasikan oleh kelenjar endokrin bertindak sebagai utusan kimia untuk dihantar ke seluruh badan melalui sistem peredaran darah. Namakan lima kelenjar endokrin dan hormon yang dirembeskan. (10 markah )

Soalan 2 Jantung merupakan organ terpenting dalam badan manusia. Ia mengepam darah ke seluruh badan bagi membolehkan manusia hidup dan melakukan aktiviti harian. Jelaskan dengan ringkas bagaimana sistem peredaran darah berfungsi dalam tubuh manusia iaitu merujuk kepada :

(a)

kitaran pulmonari (10 markah)

(b)

kitaran sistemik. (10 markah)

15

No. Kod : PJM 3106

Angka Giliran:

Soalan 3

Pengambilan makanan oleh

seseorang individu dikatakan memenuhi nutrisi

apabila ia memakan makanan yang mengandungi semua kumpulan makanan.

(a)

Senaraikan lima kumpulan makanan yang diperlukan oleh badan dan nyatakan fungsi setiap satu.

( 10 markah )

(b)

Bahan makanan yang diambil akan dikunyah di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur:

i)

Namakan tiga pasang kilang liur yang terdapat dalam mulut

( 6 markah )

ii)

Nyatakan dua fungsi air liur

( 4 markah )

(C) Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2008

16