Format Log Book ST

Buku log perlulah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia.

Buku log hendaklah mengandungi latar belakang syarikat tempat kerja dengan berpandukan butir-butir berikut:• • • • • • • Nama syarikat. Alamat. Kelas Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada). Nama kakitangan yang Berkompeten. Kelas Pendaftaran dengan PKK (jika ada). Gambar-gambar kedudukan syarikat. Skematik, jenis-jenis papan suis utama, papan suis, gambarajah dan yang sebagainya yang terdapat dipepasangan yang dikendalikan/diawasi.

Bagi kerja-kerja penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual dan pembaikan, laporan perlu disediakan sebagaimana garis panduan berikut:• • • • • • Tarikh: Masa Mula: Masa selesai: Tugas. Penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual. Pembaikan sesuatu kerosakan yang tidak dijangka.

Jika penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual sila selaraskan jadual penyelenggaraan dan nyatakan:• • • Tempat kerja-bilik atau kawasan terlibat. Butir-butir kerja yang dijalankan. Sebab-sebab perlunya penyelenggaraan.

Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa pembaikan. Tandatangan majikan. Samada kerosakan baru atau kerosakan berulang. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang diselenggarakan. • • Tandatangan Orang Kompeten. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa penyelenggaraan. Teori teknikal yang berhubung kait dengan kerosakan. Ulasan-ulasan dan pendapat ke atas kerosakan dan bagaimana cara bagi mengatasinya supaya tidak berulang lagi. • Calon-calon perlu menyertakan bersama-sama skematik pepasangan. Lain-lain keterangan. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. • • • Jika pembaikan sesuatu kerosakan biasa/kerosakan yang tidak dijangka. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. sila nyatakan:• • • • • • • • • • Tempat kerja-bilik atau kawasan yang terlibat. Lain-lain keterangan. Sebab berlakunya kerosakan. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang dibaiki. Butir-butir kerja yang dijalankan. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan.• • • Teori teknikal yang berhubung kait dengan penyelenggaraan. . Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. Di akhir setiap kerja yang dijalankan perlu disahkan oleh orang yang berkompeten.

Setelah anda selesai dengan perkara di atas. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). B4. Sebagai contoh. A4. Bagi calon persendirian. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. 2. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. Masukkan latar belakang pendidikan. No. Pada beberapa muka surat pertama.Panduan Buku Log Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. Cara Kerja : 1. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Kakitangan berkompeten. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. . pengujian dan lain – lain. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. Contoh : Kategori ujian :. gambar. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. Maka. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyatakan tugas / kerja kerana. BO. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. peta lokasi dsb. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. anda memang telah disediakan Buku Log.KP. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. Untuk menambah keyakinan para panel. AO. No. tuliskan projek / kerja pertama. alamat. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Pengalaman kerja dan kategori ujian.AO. mungkin artikel ini boleh membantu. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Berdasarkan pengalaman. tuliskan biodata seperti Nama. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. PW4. penyelanggaraan motor elektrik.

Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. 9. 4. 10. mcb. Pendawaian. Pengujian. Analisis : 1. 2. Lakukan pengujian arah putaran motor. 3. Pembuman. Periksa keadaan fius. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. 7. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. 5. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. Perpandukan Papan Alamat. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. 4. 6. 5. 3. 8. Multi Meter. 6. 3. Test pen. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Penyelanggaraan MSB. Faktor kuasa. Bolt dan nut diikat dengan kuat. Penyelanggaraan ACB. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ).3. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. Chiller gagal beroperasi. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. . mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. 6.fius. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 7. 4. 4. 2. Motor elektrik. 6. Pemutar skru (+/-) 5. Langkah – langkah keselamatan : 1. Puller. 5. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Peralatan / Bahan : 1. 2. Berpandukan contoh di atas. Asingkan motor dari pump. Motor gantian. Fius 36 A. 7.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. Bekalan 3 fasa. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. Spaner mengikut kesesuaian. Pendawaian Bawah. Bekalan ac / dc. 2.

Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. Maka. BO. tuliskan biodata seperti Nama. Asingkan motor dari pump. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Untuk menambah keyakinan para panel. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. . Pengalaman kerja dan kategori ujian. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. No. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. penyelanggaraan motor elektrik. mungkin artikel ini boleh membantu. pengujian dan lain – lain. Masukkan latar belakang pendidikan. No. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyataka tugas / kerja kerana. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. Berdasarkan pengalaman. tuliskan projek / kerja pertama. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. 4. Contoh : Kategori ujian :. 6.KP. anda memang telah disediakan Buku Log. 2. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). alamat.Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. Pada beberapa muka surat pertama. peta lokasi dsb. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. A4.AO. B4. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Kakitangan berkompeten. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. 3. Bagi calon persendirian. Sebagai contoh. AO. Cara Kerja : 1. 5. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). gambar. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. PW4.

Perpandukan Papan Alamat. Pengujian. 4. 6. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. 5. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. 3. Multi Meter. Pembuman. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. 2. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. 2. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. Langkah – langkah keselamatan : 1. Pendawaian. Analisis : 1. . Motor gantian. Test pen. 8. 7. 6. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. 7. 2. Contoh Buku Log dan Cop pengesahan dari juratera kompeten dan penerimaan dari Suruhanjaya Tenaga. Faktor kuasa. Spaner mengikut kesesuaian. Pemutar skru (+/-) 5. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. Bekalan ac / dc. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 5. Puller. 4. Bekalan 3 fasa. Bolt dan nut diikat dengan kuat. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. Chiller gagal beroperasi. 2. Fius 36 A.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. 4. Pendawaian Bawah. 6. 10.fius. 3. Berpandukan contoh di atas. Lakukan pengujian arah putaran motor. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. Peralatan / Bahan : 1. Penyelanggaraan ACB. Periksa keadaan fius. 9. mcb.7. Motor elektrik. Penyelanggaraan MSB. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.