Buku log perlulah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia.

Buku log hendaklah mengandungi latar belakang syarikat tempat kerja dengan berpandukan butir-butir berikut:• • • • • • • Nama syarikat. Alamat. Kelas Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada). Nama kakitangan yang Berkompeten. Kelas Pendaftaran dengan PKK (jika ada). Gambar-gambar kedudukan syarikat. Skematik, jenis-jenis papan suis utama, papan suis, gambarajah dan yang sebagainya yang terdapat dipepasangan yang dikendalikan/diawasi.

Bagi kerja-kerja penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual dan pembaikan, laporan perlu disediakan sebagaimana garis panduan berikut:• • • • • • Tarikh: Masa Mula: Masa selesai: Tugas. Penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual. Pembaikan sesuatu kerosakan yang tidak dijangka.

Jika penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual sila selaraskan jadual penyelenggaraan dan nyatakan:• • • Tempat kerja-bilik atau kawasan terlibat. Butir-butir kerja yang dijalankan. Sebab-sebab perlunya penyelenggaraan.

Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa penyelenggaraan. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa pembaikan. .• • • Teori teknikal yang berhubung kait dengan penyelenggaraan. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. Ulasan-ulasan dan pendapat ke atas kerosakan dan bagaimana cara bagi mengatasinya supaya tidak berulang lagi. Teori teknikal yang berhubung kait dengan kerosakan. • • • Jika pembaikan sesuatu kerosakan biasa/kerosakan yang tidak dijangka. Samada kerosakan baru atau kerosakan berulang. Butir-butir kerja yang dijalankan. • • Tandatangan Orang Kompeten. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang dibaiki. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang diselenggarakan. Lain-lain keterangan. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. Tandatangan majikan. Lain-lain keterangan. • Calon-calon perlu menyertakan bersama-sama skematik pepasangan. Di akhir setiap kerja yang dijalankan perlu disahkan oleh orang yang berkompeten. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. sila nyatakan:• • • • • • • • • • Tempat kerja-bilik atau kawasan yang terlibat. Sebab berlakunya kerosakan.

PW4. peta lokasi dsb. Masukkan latar belakang pendidikan. Pengalaman kerja dan kategori ujian. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten.AO. pengujian dan lain – lain. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. gambar. No. . saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. mungkin artikel ini boleh membantu. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. No. B4. Bagi calon persendirian. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Pada beberapa muka surat pertama. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. tuliskan biodata seperti Nama. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. AO. penyelanggaraan motor elektrik. anda memang telah disediakan Buku Log. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyatakan tugas / kerja kerana.KP. Sebagai contoh. Contoh : Kategori ujian :. Cara Kerja : 1. alamat. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Berdasarkan pengalaman. 2. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Untuk menambah keyakinan para panel. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat.Panduan Buku Log Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. tuliskan projek / kerja pertama. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. Maka. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. BO. Kakitangan berkompeten. A4.

Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. Analisis : 1. Puller. Pendawaian Bawah. mcb. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel.fius. Chiller gagal beroperasi. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. 7. 10. 6. 6. Bolt dan nut diikat dengan kuat. 2. 6. Pengujian. 4. Bekalan 3 fasa. Penyelanggaraan ACB. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. 3. 2. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. Test pen. 6. Multi Meter. 4. 9. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1.3. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 2. Pemutar skru (+/-) 5. 8. 7. Pendawaian. Lakukan pengujian arah putaran motor. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Motor gantian. 5. 4. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. Langkah – langkah keselamatan : 1. Peralatan / Bahan : 1. . Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). Asingkan motor dari pump. 7. 3. Penyelanggaraan MSB. Spaner mengikut kesesuaian. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. 5. Fius 36 A. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. 5.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. 3. Periksa keadaan fius. Faktor kuasa. 2. Berpandukan contoh di atas. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. Bekalan ac / dc. Motor elektrik. Pembuman. 4. Perpandukan Papan Alamat.

KP. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. Untuk menambah keyakinan para panel. tuliskan projek / kerja pertama. No. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. AO. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. B4. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. Maka. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian.Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. . Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. pengujian dan lain – lain. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. Asingkan motor dari pump. Pada beberapa muka surat pertama. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. penyelanggaraan motor elektrik. Berdasarkan pengalaman. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. peta lokasi dsb. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyataka tugas / kerja kerana. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. 4. Contoh : Kategori ujian :. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. 6. Cara Kerja : 1. alamat. 3. gambar. Kakitangan berkompeten. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. anda memang telah disediakan Buku Log. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. Masukkan latar belakang pendidikan. Bagi calon persendirian. 2. 5. A4. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. Pengalaman kerja dan kategori ujian. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ).AO. Sebagai contoh. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. No. mungkin artikel ini boleh membantu. PW4. BO. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). tuliskan biodata seperti Nama.

Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. Periksa keadaan fius. Multi Meter. Motor gantian.fius. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. 2. 10. Penyelanggaraan MSB. 3. Pendawaian. Bekalan ac / dc. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Chiller gagal beroperasi. Motor elektrik. 6.7. mcb. Pengujian. Berpandukan contoh di atas. 5. Lakukan pengujian arah putaran motor. 3. Peralatan / Bahan : 1. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. 4. 2. 7. Faktor kuasa. Pendawaian Bawah. 9. 4. 4. Pemutar skru (+/-) 5. 6. 7. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. 8. 2. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. Pembuman. . Analisis : 1. Spaner mengikut kesesuaian. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. Langkah – langkah keselamatan : 1. Puller. Penyelanggaraan ACB. 3. 5. Perpandukan Papan Alamat. Bolt dan nut diikat dengan kuat. Contoh Buku Log dan Cop pengesahan dari juratera kompeten dan penerimaan dari Suruhanjaya Tenaga. Test pen. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 6. 2. Bekalan 3 fasa. Fius 36 A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful