Buku log perlulah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia.

Buku log hendaklah mengandungi latar belakang syarikat tempat kerja dengan berpandukan butir-butir berikut:• • • • • • • Nama syarikat. Alamat. Kelas Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada). Nama kakitangan yang Berkompeten. Kelas Pendaftaran dengan PKK (jika ada). Gambar-gambar kedudukan syarikat. Skematik, jenis-jenis papan suis utama, papan suis, gambarajah dan yang sebagainya yang terdapat dipepasangan yang dikendalikan/diawasi.

Bagi kerja-kerja penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual dan pembaikan, laporan perlu disediakan sebagaimana garis panduan berikut:• • • • • • Tarikh: Masa Mula: Masa selesai: Tugas. Penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual. Pembaikan sesuatu kerosakan yang tidak dijangka.

Jika penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual sila selaraskan jadual penyelenggaraan dan nyatakan:• • • Tempat kerja-bilik atau kawasan terlibat. Butir-butir kerja yang dijalankan. Sebab-sebab perlunya penyelenggaraan.

Sebab berlakunya kerosakan. Samada kerosakan baru atau kerosakan berulang. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa pembaikan. • • • Jika pembaikan sesuatu kerosakan biasa/kerosakan yang tidak dijangka. Ulasan-ulasan dan pendapat ke atas kerosakan dan bagaimana cara bagi mengatasinya supaya tidak berulang lagi. Butir-butir kerja yang dijalankan.• • • Teori teknikal yang berhubung kait dengan penyelenggaraan. Di akhir setiap kerja yang dijalankan perlu disahkan oleh orang yang berkompeten. Lain-lain keterangan. Tandatangan majikan. Teori teknikal yang berhubung kait dengan kerosakan. . Lain-lain keterangan. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang diselenggarakan. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang dibaiki. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa penyelenggaraan. • • Tandatangan Orang Kompeten. • Calon-calon perlu menyertakan bersama-sama skematik pepasangan. sila nyatakan:• • • • • • • • • • Tempat kerja-bilik atau kawasan yang terlibat.

Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. peta lokasi dsb. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. Pengalaman kerja dan kategori ujian. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Bagi calon persendirian. 2. B4. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. tuliskan projek / kerja pertama. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. BO.Panduan Buku Log Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1.AO. anda memang telah disediakan Buku Log. mungkin artikel ini boleh membantu. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. Masukkan latar belakang pendidikan. Cara Kerja : 1. A4. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. Contoh : Kategori ujian :. pengujian dan lain – lain. tuliskan biodata seperti Nama. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin.KP. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Sebagai contoh. Pada beberapa muka surat pertama. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyatakan tugas / kerja kerana. Maka. alamat. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. . No. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. gambar. Kakitangan berkompeten. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. AO. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). No. penyelanggaraan motor elektrik. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Berdasarkan pengalaman. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. PW4. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. Untuk menambah keyakinan para panel.

mcb. 6. 7. . 5. Langkah – langkah keselamatan : 1. 5. Peralatan / Bahan : 1. Berpandukan contoh di atas. Fius 36 A. Pendawaian Bawah. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. 5. 6. 7. 4. 2. Penyelanggaraan ACB. 7. Lakukan pengujian arah putaran motor. 3.3. 4. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). Bolt dan nut diikat dengan kuat. Test pen. 10. 3. Puller. Motor gantian. Pengujian. 2. 4. Spaner mengikut kesesuaian.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. Pemutar skru (+/-) 5. Penyelanggaraan MSB. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. Motor elektrik. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. 9. 4. Faktor kuasa. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Periksa keadaan fius. 2. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. Perpandukan Papan Alamat. Bekalan ac / dc. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. Pendawaian. Bekalan 3 fasa. 6. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin.fius. Analisis : 1. 8. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. 3. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. Asingkan motor dari pump. 6. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. 2. Pembuman. Multi Meter. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. Chiller gagal beroperasi.

Sebagai contoh. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Asingkan motor dari pump. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. AO. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. 2. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. B4. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. mungkin artikel ini boleh membantu. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. Kakitangan berkompeten. gambar. 6. Maka. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. PW4. pengujian dan lain – lain. penyelanggaraan motor elektrik. Berdasarkan pengalaman. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Masukkan latar belakang pendidikan. tuliskan projek / kerja pertama. . peta lokasi dsb. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. Untuk menambah keyakinan para panel. Bagi calon persendirian. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda.KP. 4. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. Pada beberapa muka surat pertama. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. alamat. No. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. 3. BO. tuliskan biodata seperti Nama.AO. anda memang telah disediakan Buku Log. Contoh : Kategori ujian :. Cara Kerja : 1. A4. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. Pengalaman kerja dan kategori ujian. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. 5. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyataka tugas / kerja kerana.Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. No.

mcb. Pendawaian Bawah. Pembuman. 2. Bekalan 3 fasa. Pendawaian. 4.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. 9. Pemutar skru (+/-) 5. Contoh Buku Log dan Cop pengesahan dari juratera kompeten dan penerimaan dari Suruhanjaya Tenaga. Faktor kuasa. 2. Penyelanggaraan ACB. 7. 3. 8. Lakukan pengujian arah putaran motor. Penyelanggaraan MSB. Perpandukan Papan Alamat. Periksa keadaan fius. Bolt dan nut diikat dengan kuat. 6. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. Fius 36 A.fius. 4. 2. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. Pengujian. Langkah – langkah keselamatan : 1. Spaner mengikut kesesuaian. Multi Meter. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. 6. Motor elektrik. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. Motor gantian. . 5. Bekalan ac / dc. 7. 3. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. 6. 3. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. 2. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. Puller. 4. Chiller gagal beroperasi. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log.7. Peralatan / Bahan : 1. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 10. Test pen. Analisis : 1. 5. Berpandukan contoh di atas. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.