Buku log perlulah mengikut format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia.

Buku log hendaklah mengandungi latar belakang syarikat tempat kerja dengan berpandukan butir-butir berikut:• • • • • • • Nama syarikat. Alamat. Kelas Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia (jika ada). Nama kakitangan yang Berkompeten. Kelas Pendaftaran dengan PKK (jika ada). Gambar-gambar kedudukan syarikat. Skematik, jenis-jenis papan suis utama, papan suis, gambarajah dan yang sebagainya yang terdapat dipepasangan yang dikendalikan/diawasi.

Bagi kerja-kerja penyelenggaraan berjadual atau tidak berjadual dan pembaikan, laporan perlu disediakan sebagaimana garis panduan berikut:• • • • • • Tarikh: Masa Mula: Masa selesai: Tugas. Penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual. Pembaikan sesuatu kerosakan yang tidak dijangka.

Jika penyelenggaraan yang berjadual/tidak berjadual sila selaraskan jadual penyelenggaraan dan nyatakan:• • • Tempat kerja-bilik atau kawasan terlibat. Butir-butir kerja yang dijalankan. Sebab-sebab perlunya penyelenggaraan.

• • • Jika pembaikan sesuatu kerosakan biasa/kerosakan yang tidak dijangka. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. • Calon-calon perlu menyertakan bersama-sama skematik pepasangan. Rajah-rajah dan gambar-gambar yang berkaitan. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa penyelenggaraan. • • Tandatangan Orang Kompeten. Lain-lain keterangan. Sebab berlakunya kerosakan. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang diselenggarakan. sila nyatakan:• • • • • • • • • • Tempat kerja-bilik atau kawasan yang terlibat. Teori teknikal yang berhubung kait dengan kerosakan. Di akhir setiap kerja yang dijalankan perlu disahkan oleh orang yang berkompeten. Tandatangan majikan. Masalah-masalah teknikal atau bukan teknikal yang dialami semasa pembaikan. Ulasan-ulasan dan pendapat ke atas kerosakan dan bagaimana cara bagi mengatasinya supaya tidak berulang lagi. Butir-butir kerja yang dijalankan. Lukisan-lukisan skematik yang berkaitan pepasangan yang dibaiki. Peraturan-peraturan keselamatan yang diamalkan. . Samada kerosakan baru atau kerosakan berulang. Lain-lain keterangan.• • • Teori teknikal yang berhubung kait dengan penyelenggaraan.

saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log. mungkin artikel ini boleh membantu. mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. AO. No. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian. Bagi calon persendirian.AO. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. B4. Pengalaman kerja dan kategori ujian. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. Sebagai contoh. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. tuliskan biodata seperti Nama. tuliskan projek / kerja pertama. gambar. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat.KP. PW4. peta lokasi dsb. Untuk menambah keyakinan para panel. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). BO. 2. penyelanggaraan motor elektrik. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyatakan tugas / kerja kerana. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. Berdasarkan pengalaman. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. anda memang telah disediakan Buku Log. alamat. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1.Panduan Buku Log Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. . Contoh : Kategori ujian :. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST). Cara Kerja : 1. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. No. pengujian dan lain – lain. Maka. Kakitangan berkompeten. Pada beberapa muka surat pertama. A4. Masukkan latar belakang pendidikan. Untuk Penjaga Jentera Elektrik.

Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. Pendawaian Bawah. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. Bekalan 3 fasa. 4. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. Peralatan / Bahan : 1. 5. Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. Test pen. Bekalan ac / dc. 2. Motor gantian. Langkah – langkah keselamatan : 1. Chiller gagal beroperasi. Fius 36 A. . 7. Berpandukan contoh di atas. 5.fius. 6. mcb. Multi Meter.3. 5. Motor elektrik. Penyelanggaraan ACB. 4. Spaner mengikut kesesuaian. Puller. Lakukan pengujian arah putaran motor. Asingkan motor dari pump. 3. 2. 3. 4. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. Analisis : 1. Perpandukan Papan Alamat. Pembuman. Periksa keadaan fius. 2. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. 7. 8. 10. 4. Pemutar skru (+/-) 5. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. 2. 3. Faktor kuasa. 9. 6. 6. Pendawaian. Bolt dan nut diikat dengan kuat. Penyelanggaraan MSB. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. 7. Pengujian. 6. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ).

Pasang motor gantian mengikut tanda dan warna kabel. Pusingan Kipas motor mestilah mengikut arah jam. Asingkan motor dari pump. Masukkan latar belakang pendidikan. B4.Buku Log adalah buku catatan untuk ‘merakam’ kerja – kerja yang telah kita lakukan. Maka. AO. Untuk Penjaga Jentera Elektrik. kita perlu menyediakan buku log kerana ini merupakan salah satu syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga (ST).KP. No. No. tidak semua tempat kerja memberikan pengalaman untuk anda. Asingkan Litar dengan mematikan suis utama litar yang terlibat. Untuk menambah keyakinan para panel. Setelah anda selesai dengan perkara di atas. Uji arah pusingan dengan bekalan sebenar ( 3 fasa / 420 V / 50 Hz ). mungkin ada baiknya jika anda tuliskan pengalaman – pengalaman kerja yang lalu Contoh : Julai 2004 – Dis 2004 Syarikat : Kilang Padi. tuliskan biodata seperti Nama. BO. . mungkin artikel ini boleh membantu. tuliskan projek / kerja pertama. penyelanggaraan motor elektrik. Untuk memduduki ujian kompentensi PW1. 6. Jika anda berkerja sebagai Pendawai Elektrik mungkin anda tidak melakukan kerja – kerja penyelanggaraan MSB. peta lokasi dsb. Tugas / kerja : ( nyatakan tugas seperti menjaga kelengkapan elektrik dsb) Alasan mengapa anda perlu nyataka tugas / kerja kerana. Tarikh : 1/9/07 Tajuk Projek / kerja : Menukar Motor Pump. 4. Masukkan juga butir – butir Syarikat / tempat kerja seperti nama syarikat. setiap Buku Log perlu ditulis dengan kemas. PW4. Berdasarkan pengalaman. pengujian dan lain – lain. gambar. Cara Kerja : 1. Anda juga perlu menulis tentang kemahiran – kemahiran dalam ketukangan elektrik seperti pendawaian.AO. Pengalaman kerja dan kategori ujian. anda sekurang – kurangnya tamat tingkatan 5. alamat. Tempat kerja : Loji Penghawa Dingin. saya akan ulas di sini penyediaan Buku Log untuk Penjaga Jentera Elektrik. Buka sambungan / tamatan motor yang rosak. Kolum F ( PENGAKUAN – iv ) Borang Permohonan Peperiksaan Kekompetenan elektrik ada menyebutkan perkara ini. Tetapi pengalaman kerja penyelanggaraan MSB anda boleh dapat di tempat lain jika anda di bawah seliaan seorang Penjaga Jentera Elektrik Kompeten. 5. Kakitangan berkompeten. Bagi calon persendirian. anda memang telah disediakan Buku Log. 3. A4. 2. Pada beberapa muka surat pertama. Periksa keadaan motor gantian sebelum dipasangkan. Buku Log bukan sahaja untuk rujukan kita pada masa – masa akan datang tetapi juga untuk menunjukkan sejauh mana pengalaman dan pemahaman kita tentag kerja – kerja yang telah kita buat. Sebagai contoh. Contoh : Kategori ujian :. Jika anda adalah pelatih / penuntut di mana – mana pusat latihan kemahiran seperti IKM atau ILP. Pepasangan didaftarkan dengan ST ( jika ada ). saya cuma menggunakan buku hard cover unutk membuat Buku Log.

Lakukan pengujian arah putaran motor. Pakai pakaian yang sesuai dan kasut yang berdaya tebatan yang tinggi. kerja – kerja bermula dengan pemeriksaan dan di ketuai oleh Ketua Jurutera. Faktor kuasa. Pastikan penyambung / pendua ( Coupling ) separas di antara motor dan dan pump. 10. Berpandukan contoh di atas. 6. Pengujian. Spaner mengikut kesesuaian. Bolt dan nut diikat dengan kuat. antara skop Penjaga Jentera Elektrik AO adalah : 1. Test pen. Pendawaian. Bekalan ac / dc. Didapati Chilled Water Pump telah rosak berkemungkinan daripada bearing yang haus / longar. mccb yang terlibat sebelum dihidupkan. Anda seharusnya menyediakan sekurang – kurangnya 10 projek untuk dimasukkan dalam Buku Log. 3. 3. 4. Puller. 5. 7. Pendawaian Bawah.baiknya dilakukan untuk mengelekkan kekeliruan. 9. Setelah bekalan mengalami ganguan di Loji Penghawa Dingin. 6. 4.fius. Perpandukan Papan Alamat. Periksa keadaan fius. Pemutar skru (+/-) 5. 2. 2. Bekalan 3 fasa. kita dapat menulis pengalaman dengan ringkas tapi padat. 2. Chiller gagal beroperasi. mcb. Peralatan / Bahan : 1. 4. Langkah – langkah keselamatan : 1. 8. Analisis : 1. Motor elektrik. 6. Hidupkan suis utama dan hidupkan sistem Penyejuk Udara Hotel. 2. Contoh Buku Log dan Cop pengesahan dari juratera kompeten dan penerimaan dari Suruhanjaya Tenaga. Fius 36 A. . Motor gantian. Multi Meter. Penyelanggaraan ACB. 7. 3. 5.7. Penandaan pada kabel dan / atau motor sebaik. Pembuman. Penyelanggaraan MSB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful