Hukum Membayar Hutang Puasa Wajib, Sekaligus Puasa Sunnah Monday, 02 March 2009 Assalamu'alaikum Wr.

Wb Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika kita niat membayar hutang puasa wajib dibarengi sekalian dengan puasa sunnah. Contohnya saya hutang puasa Ramadhan 6 hari karena halangan. Lalu saya bayar hutang puasa Ramadhan berbarengan dengan puasa sunah Syawal dengan mendahulukan niat bayar Ramadhan daripada puasa Syawal. Apa puasa saya diterima atau sah? Wassalamu'alaikum Wr. Wb. (Dwi Hapsari, Sumedang) Dwi Hapsari yang berbahagia, dalam hadits diterangkan bahwa pahala orang yang berpuasa Ramadhan dan enam hari di bulan Syawal sama pahala dengan puasa setahun. Karena satu pahala kebaikan nilainya sama dengan sepuluh kali kebaikan (QS Al-An'am:160). Jika satu kebaikan dihitung sepuluh pahala, berarti puasa Ramadhan selama satu bulan dihitung sepuluh bulan. Dan puasa enam hari di bulan Syawal dihitung dua bulan. Jadi total jumlahnya adalah satu tahun. Sebagian ulama memperbolehkan tidak harus berturut-turut enam hari, namun pahalanya sama dengan yang melaksanakannya secara langsung setelah hari raya. Puasa Syawal juga boleh dilakukan di pertengahan atau di akhir bulan Syawal. Hikmah disyari'atkannya puasa enam hari di bulan Syawal adalah sebagai pengganti puasa Ramadhan yang dikhawatirkan ada yang tidak sah. Demikian juga untuk menjaga agar perut kita tidak lepas kontrol setelah sebulan penuh melaksanakan puasa, kemudian diberi kesempatan luas untuk makan dan minum. Lebih dari itu, puasa Syawal adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh ajaran agama kita. Berkaitan dengan pertanyaan Anda, pada prinsipnya maka Anda harus niat meng-qodo‟ puasa wajib. Memang ada dilema ketika harus meng-qodo‟ tapi juga ingin mengejar shaum Syawal, tetapi harus diingat bahwa qodo‟ itu adalah membayar hutang. Kita harus mendahulukan yang wajib terlebih dahulu dibanding yang sunnah. Qodo‟ itu kewajiban. Tidak bisa diniatkan sekaligus. Jadi harus dipisahkan antara yang wajib dan yang sunnah, tetapi yang wajib harus didahulukan. •

Melakukan puasa enam hari Syawal. Puasa ini dilakukan selama enam hari di bulan Syawal.” [HR Muslim] Hikmah puasa Syawal antara lain ianya sebagai penyempurna bagi puasa Ramadhan sebelumnya. dan tidak memberatkan diri. periode haid bulanan membuatnya tidak bisa mengqadha puasa Ramadhan lalu berpuasa enam hari sunnah Syawal (mungkin hanya sempat 3 hari sunnah Syawal. Atau sebenarnya sempat. boleh berturut-turut maupun tidak runtut.Bagaimana Puasa Syawal Sep 13th. Hal ini dapat disanggupi jika utang puasa tidak banyak. menjaga jikalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya. 2. harus puasa berturut-turut. untuk bisa membayar qadha puasa lalu berpuasa sunnah). kemudian baru melaksanakan puasa sunnah selama bulan Syawal. mengingat amal-amal sunnah akan berperan sebagai pelengkap keparipurnaan amal-amal fardhu. Tetapi yang seperti ini hanya diajukan oleh segelintir . dengan niat puasa sunnah Syawal sebagaimana teknisnya puasa sunnah (boleh niat pada siang waktu dhuha). 3. Telah populer hadits tentang puasa Syawal: “Siapa yang berpuasa penuh bulan Ramadhan lalu mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal. yang mana siapa yang Allah cintai maka juga akan dicintai oleh manusia dan makhluq seisi dunia. Puasa Syawal juga merupakan tanda syukur atas nikmat Ramadhan yang telah lalu. sehingga sempat melakukan puasa „bayar utang‟ lalu berpuasa enam hari dalam rentang bulan Syawal. bahkan sebulan Syawal penuh. dan menangguhkan/menunda pelunasan utang puasa Ramadhan pada bulan lain. menggiatkan ibadah sunnah membuktikan kecintaan pada Rasul serta akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Kemudian. sehingga salah satu tanda diterimanya amal Ramadhan adalah bahwa amal Ramadhan itu menghasilkan amal lanjutan yang dalam hal ini adalah ibadah sunnah puasa Syawal. Madzhab yang masyhur sepakat dengan cara seperti ini. ketika berpuasa di bulan Syawal. yang merupakan karunia terbesar. Situasi ini dapat dijabarkan: 1. salah satu ciri diterimanya kebaikan adalah dihasilkannya kebaikan-kebaikan lanjutannya. Atau bagi wanita. Juga bagi wanita yang apabila mempertimbangkan periode haid pada bulan Syawal maka masih bisa membayar utang puasa Ramadhan kemudian berpuasa enam hari sunnah Syawal. tapi akan memberatkan diri (contoh. dan uzur lain yang menyebabkan tidak berpuasa. misalnya karena selama Ramadhan ada hari-hari dalam kondisi sakit. sementara Madzhab Hambali melarang. Segera melunasi utang puasa. haid. Dan yang terpenting. Cara ini juga beralasan seperti poin nomor 2 diatas. misalnya). itu seperti berpuasa setahun. karena bentuk syukur yang paling utama adalah dengan melakukan keta`atan. Bagaimana melakukan puasa sunnah Syawal sedangkan ada kasus terdapat beban puasa qadha atau puasa utang di Ramadhan. 2010 | By ibnuthohir | Category: Uncategorized Puasa Syawal adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Madzhab Hanafi membolehkan cara ini. Biasanya ini direncanakan bila memiliki beban puasa qadha yang banyak dan untuk mengqadha di bulan Syawal membuat tidak sempat berpuasa sunnah Syawal karena bulan Syawal akan keburu habis. sedangkan Madzhab Maliki dan Syafi`i memakruhkan. dalam sekali puasa satu hari itu sekaligus diniatkan untuk meng-qadha dan juga sebagai puasa Syawal. Menggabungkan niat.

Dalam pada itu. lalu pada bulan Dzulqa`idah berpuasa sunnah 3 hari dengan niat „qadha‟ puasa Syawal (supaya genap mendapat 6 hari puasa sunnah Syawal). setelah meng-qadha puasa Ramadhan. Demikian pula berlaku sebaliknya. Hendaknya yang wajib (qadha puasa Ramadhan) didahulukan ketimbang yang sunnah (puasa Syawal). atau mengingat periode haid. berdasarkan hadits keutamaan puasa Syawal. Karena bermasalah dalam menggabungkan niat ibadah wajib (qadha puasa Ramadhan) dengan niat ibadah sunnah (puasa Syawal). kemudian menyambung dengan puasa sunnah selama bulan Syawal. Dapatkah keutamaannya jika hanya bisa berpuasa sunnah Syawal 3 hari (misalnya) sebelum habis bulan (masuk bulan Dzulqa`idah). 4. Lalu bagaimana jika situasinya seperti yang kedua.” maka keutamaan “seperti berpuasa setahun” itu tidak akan diperoleh jika puasa Ramadhan-nya tidak penuh. Dengan demikian cara yang pertama adalah baik. . dan apabila sampai bulan Syawal habis baru memperoleh sebagian sunnah Syawal. tidak memenuhi syarat untuk memperoleh keutamaan dalam hadits. itu seperti berpuasa setahun. seorang wanita yang tidak bisa menyempurnakan puasa sunnah 6 hari Syawal karena terlebih dahulu meng-qadha puasa Ramadhan kemudian ditengah ia melaksanakan puasa sunnah Syawal datang hambatan haid. Misalnya di bulan Syawal. Bagi yang memiliki utang puasa Ramadhan. Boleh jadi. Sesungguhnya Allah Mahatahu dan Mahabijaksana. sehingga „percuma‟ jika mendahulukan puasa sunnah Syawal sebelum menyempurnakan utang Ramadhan. Bukankah niat kebaikan itu sudah dinilai pahalanya meskipun tidak terlaksana akibat adanya halangan? Bukankah amal seseorang ketika ada uzur (safar atau sakit) akan digenapkan sebagaimana halnya amal orang tersebut ketika tidak ada uzur? Yang penting adalah kesungguhan niat dan optimasi ikhtiar. atau uzur lainnya. berarti puasa Ramadhan-nya belum penuh. memiliki utang puasa yang jika mengqadha terlebih dahulu kemudian baru berpuasa sunnah selama bulan Syawal tidak akan sempat. Karena wanita ini memiliki ketulusan/keikhlasan azzam dan kekuatan ikhtiar yang lebih daripada lelaki itu. Melaksanakan qadha puasa Ramadhan. memperoleh keutamaan yang lebih dari seorang lelaki yang bisa berpuasa penuh Ramadhan juga lengkap berpuasa sunnah Syawal. Allahu wa Rasuluhu a`lam. “Siapa yang berpuasa penuh bulan Ramadhan lalu mengikutinya dengan enam hari di bulan Syawal. karena banyak yang harus di-qadha. kalangan ulama Hanabilah berargumen. tidak ada ilmu pada kita selain dari apa yang Dia ajarkan.pendapat yang tidak diterima luas. lalu melanjutkan puasa sunnah Syawal di bulan setelahnya (Dzulqa`idah). kemudian hanya sempat puasa sunnah Syawal 3 hari. Mahasuci Allah. Pendapat ini juga bukan merupakan pendapat jumhur (kebanyakan) ulama.

apakah boleh puasa dalam sehari. ًٍ ‫ا ي ُ كى ك اٌ ف‬ ‫أخز أ او يٍ ف عدة س فز ع هى أو يز‬ “Siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan (kemudian dia berbuka) maka dia (mengganti) sebanyak hari puasa yang ditinggalkan di hari yang lain. No. kemudian diikuti (puasa) enam hari bulan Syawal. karena meninggalkan puasa ketika Ramadan. AlBaqarah:184) Sementara. baik karena alasan yang dibenarkan maupun tanpa alasan. Ustadz.Hukum menggabung niat puasa syawal dengan qadha puasa Assalamu „alaikum. fatwa: 12728) Pertanyaan: Bolehkah melakukan puasa Syawal. di bawah bimbingan Dr. maka itu seperti puasa setahun. .” (Hr.” (Qs. berdasarkan hadis dari Abu Ayyub AlAnshari. Wassalamu „alaikum. ٍ‫اٌ صاو ي‬ ‫ان ز ك ص ياو ف ذن ك شوال يٍ س ا أت ب عه ث ى ري‬ ‫ده‬ “Barang siapa yang berpuasa Ramadan.***) Jawaban: Wa‟alaikumussalam. washshalatu was salamu „ala Rasulillah wa „ala alihi wa shahbihi. sekaligus dengan niat meng-qadha puasa yang pernah ditinggalkan di bulan Ramadan? Bagaimana cara yang tepat? Jawaban: Alhamdulillah. hendaknya orang yang memiliki utang puasa tersebut meng-qadha utang puasa Ramadan kemudian melaksanakan puasa sunah 6 hari bulan Syawal. berdasarkan firman Allah. puasa 6 hari Syawal itu hukumnya sunah. beliau mendengar Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. * Menggabung niat qadha puasa dengan puasa syawal (Disadur dari Fatawa Syabakah Islamiyah. Umie (umie**@yahoo. Abdullah Al-Faqih. itu wajib untuk di-qadha‟. Muslim) Oleh karena itu. untuk puasa sunah dan meng-qadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan. Amma ba‟du … Tidak boleh melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal dengan niat ganda. niatnya untuk puasa Syawal dan qadha puasa? Terima kasih.

Sebagaimana shalat qobliyah shubuh dua raka'at tidak mungkin digabungkan niatnya dengan shalat Shubuh dua raka'at. **** Untuk menjawab komentar di atas. Maaf sebelumnya saya ingin menanyakan tentang penggabungan niat antara membayar hutang puasa ramadan dengan niat puasa syawal. . Karena memang dalam penggabungan niat tidak bisa antara wajib dan sunnah. Qodho' puasa Ramadhan itu wajib dan puasa Syawwal itu sunnah. Sukron Wassalamu‟alaikum wr. Soal Ketiga dari Fatwa No. 6497 ‫جوس م‬ ‫ه‬ ‫طوع ص ياو‬ ‫يٍ ان‬ ‫اء، َ يت :ب ُ ي‬ ‫س ُت وَ يت ق‬ Bolehkah melakukan puasa sunnah dengan dua niat sekaligus yaitu niat mengqodho‟ puasa dan niat puasa sunnah? … Jawab: ‫جوس ال‬ ‫طوع ص ياو‬ ‫يٍ، ان‬ ‫اء َ يت ب ُ ي‬ ‫ان س ُت، وَ يت ان ق‬ Tidak boleh melakukan puasa sunnah dengan dua niat sekaligus yaitu dengan niat qodho‟ puasa dan niat puasa sunnah. Ini contoh dan kaedah yang mesti dipahami.Puasa Syawal harus dilakukan secara khusus. tidak sebagaimana ibadah yang lain. Dalam keadaan semacam ini. …. Apakah boleh dan mohon dalilnya. Assalamu‟alaikum wr. demikian pula qadha puasa juga harus dilakukan secara khusus. wb. tidak memungkinkan untuk digabungkan niatnya. wb. Meski dipahami pula bahwa puasa wajib lebih harus dilakukan dari yang sunnah. Hanya Allah yang beri taufik. kami nukilkan fatwa Al Lajnah Ad Da-imah Lil Buhuts wal Ifta‟ (Komisi Fatwa di Saudi Arabia) mengenai bolehkah menggabungkan niat puasa wajib dengan puasa sunnah. seperti mandi junub dan mandi Jumat. Allahu a‟lam. Ingat pula bahwa amalan wajib tentu memiliki pahala lebih besar dari amalan sunnah.