Bentuk dan contoh perBuatan riya’

a.Riya merusak amal perbuatan Barang siapa yang riya di dalam shalat,puasa,berdo’a dan di dalam melakukan amal kebajikan,maka batal amal perbuatannya.Disamping menyebabkan batalnya amal perbuatan,riya juga termasuk perbuatan dosa besar. b.Riya merusak keimanan Dalam surat al-ma’un diungkapkan”tahukah kamu orang yang mendustakan agama.Itulah orang yang menghardikanak yatim,dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang yang shalat (yaitu) orang-orag yang lali dari shalatya,orang-orang yang berbuat riya,dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna”. Orang-orang yang riya,yaitu orang-orang berbuat riya di dalam amal perbuatan mereka.Mereka itu di golonkan orang yang medustakan agama. c.riya sebagai sebagian dari syirik Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa:orang yang riya,di panggil dengan seruan”wahai orang musyrik”. Seperti orang yang mendirikan shalat,orang yang menjalankan puasa,semuanya itu tidak dilakukan nya semata hanya untuk allah melainkan juga untuk manusia. Contoh dari perbuatan riya : a.Seseorang yang telah bersedekah kepada yayasan,dan meminta ketua yayasan supaya orang yang bersedekah tadi disebutkan/di umumkan kepada orang lain,ahwa dirinya telah bersedekah. b.seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memamerkannya/menonjolkannya kepada semua orang. c.Orang yang telah menunaikan ibadah haji di tahun kemarin dan akan menunaikan ibadah haji lagi di tahun ini.Dengan maksud agar mendapat gelar haji da di puji oleh orang lain.Dan masih bayak lagi contoh-contoh yang lainnya . d. seseorang menampakkan wajah pucat, muka mengantuk dan badan lemah supaya orang-orang tahu bahwa dia rajin puasa dan rajin shalat malam serta takut akhirat.

karena itulah para sahabat sangat takut kalau diri mereka terjerumus dlm kemunafikan. Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Ini adalah sebagian dari sifat-sifat orang munafiq. seperti kebiasaan malas dalam melakukan shalat jama’ah di masjid. Nifaq ‘amaliy yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orangorang munafiq. tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan.” (Muttafaqun alaihi) Seperti diketahui bahawasanya manusia itu adalah tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. tiada iman.” (Al-Baqoroh ayat delapan) Nifaq jenis ini ada empat macam : 1. Sifat nifaq adalah sifat yang sangat buruk dan berbahaya. kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. namun merupakan washilah (perantara) kepada yang demikian. yg jika berada pada diri seseorang maka ia menjadi seorang munafiq sesungguhnya. Dalam keadaan seperti ini mereka masuk ke dalam Islam untuk melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin secara tersembunyi. diantaranya kekufuran. An-Nisa : 145) Allah swt mensifati orang-orang munafik dengan banyak sifat. maka ia akan keluar dari lobang yang lain. di mana jika ia dicari dari lobang yang satu. kata nifaq berasal dari kata yang berarti lobang bawah tanah tempat bersembunyi. di mana pelakunya menampakkan keIslaman. juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. 3. Karena itu. Pelakunya berada dalam keadaan iman dan nifaq. Jenis nifaq Nifaq terbagi menjadi dua jenis: nifaq I’tiqodiy dan nifaq amaliy. ( al-Mu’jamul wasith 2/942 ). tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. 2. dan jika berbicara ia bohong. serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. Karena itulah ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Allah berfirman :”Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam kerak Neraka. tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Mendustakan Rasulullah saw atau mendustakan sebagian dari apa yg beliau bawa. Al hasil mereka masuk Islam hanya untuk kepentingan mereka. mengolok-olok dan mencaci maki agama.” . nifaq berarti lobang tempat keluarnya yarbu ( binatang sejenis tikus ) dari sarangnya. bila dipercaya ia berkhianat. Nifaq I’tiqadiy adalah nifaq besar. maka berarti ia memiliki satu kebiasaan (ciri) nifaq sampai ia meninggalkannya . Makna Nifaq Secara bahasa. dan jika seseorang memiliki kebiasaan salah satu dari padanya. berdasarkan hadits Nabi saw :”Ada empat hal. tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. dan jika perbuatan nifaqnya lebih banyak maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq sesungguhnya. Nifaq ‘amaliy (perbuatan). B.” (QS. seorang munafik manampakkan keimanannya kpd Allah. keluar dari agama & khirat kelak ia akan berada dalam kerak Neraka. menyelamatkan harta benda dan nyawa mereka. dan jika bertengkar ia berucap kotor. mereka semua tahu kalau-kalau ada nifaq dalam dirinya.Bentuk dan contoh perbuatan nifak A. Merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah saw. Allah swt berfirman :”Dan di antara manusia ada yang mengatakan . Membenci Rasulullah saw atau membenci sebagean apa yang beliau bawa. Adapun nifaq menurut syara’ artinya : menampakkan Islam dan kebaikan. Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir’ padahal mereka tidak beriman. Ibnu abi Mulaikah berkata :”Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah saw. Lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriyah. sehingga sering kali dalam diri manusia itu terkumpul kebiasaan-kebiasaan iman dan kebiasaan-kebiasaan kufur. jika berjanji ia ingkari. malaika-malaikatNya. Tidak senang dengan kemenangan agama Rasulullah saw. seperti dalam firman Allah :”Mereka juga mengata-ngatai agama dan pemeluknya. Nifaq I’tiqodiy (keyakinan). 4. Jenis nifaq ini menyebabkan pelakunya murtad. kitab-kitab Nya dan hari akhir. Dikatakan pula.