Bentuk dan contoh perBuatan riya’

a.Riya merusak amal perbuatan Barang siapa yang riya di dalam shalat,puasa,berdo’a dan di dalam melakukan amal kebajikan,maka batal amal perbuatannya.Disamping menyebabkan batalnya amal perbuatan,riya juga termasuk perbuatan dosa besar. b.Riya merusak keimanan Dalam surat al-ma’un diungkapkan”tahukah kamu orang yang mendustakan agama.Itulah orang yang menghardikanak yatim,dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang yang shalat (yaitu) orang-orag yang lali dari shalatya,orang-orang yang berbuat riya,dan enggan (menolong dengan) barang yang berguna”. Orang-orang yang riya,yaitu orang-orang berbuat riya di dalam amal perbuatan mereka.Mereka itu di golonkan orang yang medustakan agama. c.riya sebagai sebagian dari syirik Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa:orang yang riya,di panggil dengan seruan”wahai orang musyrik”. Seperti orang yang mendirikan shalat,orang yang menjalankan puasa,semuanya itu tidak dilakukan nya semata hanya untuk allah melainkan juga untuk manusia. Contoh dari perbuatan riya : a.Seseorang yang telah bersedekah kepada yayasan,dan meminta ketua yayasan supaya orang yang bersedekah tadi disebutkan/di umumkan kepada orang lain,ahwa dirinya telah bersedekah. b.seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memamerkannya/menonjolkannya kepada semua orang. c.Orang yang telah menunaikan ibadah haji di tahun kemarin dan akan menunaikan ibadah haji lagi di tahun ini.Dengan maksud agar mendapat gelar haji da di puji oleh orang lain.Dan masih bayak lagi contoh-contoh yang lainnya . d. seseorang menampakkan wajah pucat, muka mengantuk dan badan lemah supaya orang-orang tahu bahwa dia rajin puasa dan rajin shalat malam serta takut akhirat.

Nifaq I’tiqodiy (keyakinan). Allah berfirman :”Sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam kerak Neraka. Sifat nifaq adalah sifat yang sangat buruk dan berbahaya. dan jika berbicara ia bohong. Adapun nifaq menurut syara’ artinya : menampakkan Islam dan kebaikan. Kami beriman kepada Allah dan hari Akhir’ padahal mereka tidak beriman. maka ia akan keluar dari lobang yang lain. keluar dari agama & khirat kelak ia akan berada dalam kerak Neraka.Bentuk dan contoh perbuatan nifak A. tetapi dalam batinnya mereka berlepas diri dari semua itu dan mendustakannya. seperti dalam firman Allah :”Mereka juga mengata-ngatai agama dan pemeluknya. Jenis nifaq ini menyebabkan pelakunya murtad. Orang-orang munafik jenis ini senantiasa ada pada setiap zaman. Lebih-lebih ketika tampak kekuatan Islam dan mereka tidak mampu membendungnya secara lahiriyah. di mana jika ia dicari dari lobang yang satu. Allah swt berfirman :”Dan di antara manusia ada yang mengatakan .” (Muttafaqun alaihi) Seperti diketahui bahawasanya manusia itu adalah tidak terjaga dari kesalahan dan dosa. Karena itulah ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai dengan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Ibnu abi Mulaikah berkata :”Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah saw. Karena itu. tetapi dalam hatinya tersimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Nifaq I’tiqadiy adalah nifaq besar. 3. Tidak senang dengan kemenangan agama Rasulullah saw. kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. bila dipercaya ia berkhianat. dan jika seseorang memiliki kebiasaan salah satu dari padanya.” (QS. Mendustakan Rasulullah saw atau mendustakan sebagian dari apa yg beliau bawa. kata nifaq berasal dari kata yang berarti lobang bawah tanah tempat bersembunyi. seperti kebiasaan malas dalam melakukan shalat jama’ah di masjid. Pelakunya berada dalam keadaan iman dan nifaq. yg jika berada pada diri seseorang maka ia menjadi seorang munafiq sesungguhnya. serta kecenderungan kepada musuh-musuh agama untuk bergabung dengan mereka dalam memusuhi Islam. tiada iman. tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. diantaranya kekufuran. B. Dikatakan pula. jika berjanji ia ingkari. seorang munafik manampakkan keimanannya kpd Allah. karena itulah para sahabat sangat takut kalau diri mereka terjerumus dlm kemunafikan. tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Makna Nifaq Secara bahasa. menyelamatkan harta benda dan nyawa mereka.” (Al-Baqoroh ayat delapan) Nifaq jenis ini ada empat macam : 1. Jenis nifaq Nifaq terbagi menjadi dua jenis: nifaq I’tiqodiy dan nifaq amaliy. nifaq berarti lobang tempat keluarnya yarbu ( binatang sejenis tikus ) dari sarangnya. maka berarti ia memiliki satu kebiasaan (ciri) nifaq sampai ia meninggalkannya . mereka semua tahu kalau-kalau ada nifaq dalam dirinya. sehingga sering kali dalam diri manusia itu terkumpul kebiasaan-kebiasaan iman dan kebiasaan-kebiasaan kufur. Nifaq ‘amaliy yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orangorang munafiq. Ini adalah sebagian dari sifat-sifat orang munafiq. Merasa gembira dengan kemunduran agama Rasulullah saw. 2. 4. Membenci Rasulullah saw atau membenci sebagean apa yang beliau bawa. dan jika bertengkar ia berucap kotor. di mana pelakunya menampakkan keIslaman. Dalam keadaan seperti ini mereka masuk ke dalam Islam untuk melakukan tipu daya terhadap kaum muslimin secara tersembunyi. juga agar mereka bisa hidup bersama umat Islam dan merasa tenang dalam hal jiwa dan harta benda mereka. dan jika perbuatan nifaqnya lebih banyak maka hal itu bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifaq sesungguhnya. mengolok-olok dan mencaci maki agama. ( al-Mu’jamul wasith 2/942 ). namun merupakan washilah (perantara) kepada yang demikian. Al hasil mereka masuk Islam hanya untuk kepentingan mereka.” . Nifaq ‘amaliy (perbuatan). Nifaq jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama. An-Nisa : 145) Allah swt mensifati orang-orang munafik dengan banyak sifat. malaika-malaikatNya. kitab-kitab Nya dan hari akhir. berdasarkan hadits Nabi saw :”Ada empat hal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful