ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. .Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Sehingga kini. Sehubungan dengan itu. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa. 1981). Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. Menjelang tahun 2013. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. 1991). Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah.

di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur.PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. Pada tahun 1923. bertukang kayu dan logam. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. bersawah. 2005). Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. Pada tahun 1918. pendidikan teknik dan vokasional. Kemudian. pada tahun 1905. pendidikan menengah. pada tahun 1926. sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. 2005). Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. . Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. Kemudian. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. latihan perguruan. dan pendidikan tinggi. Pada masa yang lain. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang.

selepas bidang akademik lain. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. melaksana. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. menyelaras. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Bagi meralisasikan hasrat ini. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Bermula 1 Mac 2008. 2011). kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. Sebagai permulaan. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. JPTek ditukar kepada BPTV. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. pengoperasian akademik. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. tempoh pembelajaran. Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. Selain daripada . Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. Menurut Timbalan Perdana Menteri. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia.Pada tahun 1964. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah.

Teknologi Kejuruteraan Awam. Matematik. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Sebelum memasuki kolej vokasional. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Sains Kesihatan. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Perniagaan. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Hospitaliti. Selain daripada modul akademik tersebut. Sejarah. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. Bahasa Inggeris. Pengangkutan. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Pertanian.itu. SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Port Dickson. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari .

MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. iii. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. ii. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. Kuala Lumpur. Australia. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. Wakil-wakil industri v.BPTV dan KPM. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. Indonesia. MTIB. NATC. Thailand. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. vi. Genting Highland. Korea. . MTIB. NATC. iv. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara.

Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. wakil Bahagian KPM. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. Jerman. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju.vii. ix. viii. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. Perancis. xi. IPTA. 2. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. Australia. . wakil industri. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. Jepun dan lain-lain. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. x. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran.

Penjenamaan institusi ‘voctech’. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. 5. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. SMV Arau 2. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. 3. SMV Seri Manjung 5. 4. 2. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. 4. SMV Shah Alam . Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. SMV Balik Pulau 4. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. SMV Sungai Petani 1 3. 2012. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020.3.

Perniagaan. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. SMV (ERT) Setapak 7. SMV Kuala Terengganu 13. Teknologi Kejuruteraan Awam. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. Pertanian. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8. SMV Beaufort 15. Pengangkutan. Sains Kesihatan. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. SMT Muadzam Shah 11. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). SMV Pengkalan Chepa 12. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Hospitaliti. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas.6. SMV Kluang 10. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. SMV Kuching 14. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . SMT Dato’ Lela Maharaja 9.

Selepas memperoleh diploma. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. kemahiran vokasional. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. Matematik. pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. teori vokasional dan pengalaman industri. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Indonesia. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. Selain dari itu.Bahasa Melayu. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. Singapura) juga turut dilakukan. bahasa. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Bahasa Inggeris. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Sejarah. kemahiran insaniah.

Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. 2011) Sumber Manusia . (Jabatan Pembangunan Kemahiran. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. 3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. perancangan. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. diagnosis. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. rekabentuk. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks. pengendalian dan penilaian.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan.

VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. kemahiran vokasional. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. guru. staf yang terlibat. teori vokasional dan pengalaman industri. bahasa. kemahiran insaniah. Seterusnya. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. . Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. masyarakat dan peringkat global. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir.

Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Jerman. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran. Australia. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. . Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Perancis. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Jepun dan lain-lain. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini.

Profil Bahagian BPTV.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010). 2011 dari JPK: http://www.my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011.gov. 2011 di http://www.slideshare. Dicapai pada November 27.scribd.com. Hj. Selangor: IBS Buku Sdn. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. UTHM: BPTV BPTV (2011. Disember). Dicapai pada November 10. 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005). 2011 di http://www.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA . 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011).gov. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV.doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). Ahmad Tajudin bin Jab (2011).moe. Bahagian SKM.dsd. Konsep Kolej Vokasional. Bhd. Petaling Jaya. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Dicapai pada Disember 9.scribd. Dicapai pada November 20. Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. Dicapai pada November 27. November). Transformasi Pendidikan Vokasional.(BPTV. 2011 dari BPTV: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful