ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

Menjelang tahun 2013. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini.Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Sehubungan dengan itu. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. 1991). 1981). Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. Sehingga kini. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. . Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan.

Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. pendidikan teknik dan vokasional. 2005). dan pendidikan tinggi. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. latihan perguruan. Kemudian. pada tahun 1926. bersawah. pendidikan menengah. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. Pada tahun 1923. pada tahun 1905. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang.PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. Pada masa yang lain. Kemudian. . masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. 2005). Pada tahun 1918. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. bertukang kayu dan logam. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur.

sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. selepas bidang akademik lain. kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik.Pada tahun 1964. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. menyelaras. Selain daripada . Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. Sebagai permulaan. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. tempoh pembelajaran. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). Bagi meralisasikan hasrat ini. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. JPTek ditukar kepada BPTV. melaksana. Menurut Timbalan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. pengoperasian akademik. Bermula 1 Mac 2008. pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. 2011). Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan.

Port Dickson. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. Teknologi Kejuruteraan Awam. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Sejarah. Sains Kesihatan. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Pertanian. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Matematik. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Hospitaliti. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari . Pengangkutan. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Selain daripada modul akademik tersebut. Sebelum memasuki kolej vokasional. Bahasa Inggeris. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi.itu. Perniagaan. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Teknologi Marin dan Industri Sukan.

wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. MTIB. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. Indonesia. Wakil-wakil industri v. Kuala Lumpur. MTIB. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. Genting Highland. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV.BPTV dan KPM. Korea. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. ii. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. vi. . Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. NATC. iii. Thailand. Australia. iv. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. NATC.

Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. 2. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. xi. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. . (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. IPTA. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik.vii. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. x. viii. Jerman. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. wakil industri. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. ix. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran. Jepun dan lain-lain. wakil Bahagian KPM. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Australia. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. Perancis.

2012. SMV Arau 2. SMV Sungai Petani 1 3. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan.3. 5. 4. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. 2. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. SMV Shah Alam . 3. SMV Balik Pulau 4. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. 4. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. SMV Seri Manjung 5. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . Penjenamaan institusi ‘voctech’. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1.

6. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMT Muadzam Shah 11. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. SMT Dato’ Lela Maharaja 9. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). Pengangkutan. Hospitaliti. SMV (ERT) Setapak 7. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Sains Kesihatan. SMV Kluang 10. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. SMV Beaufort 15. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. SMV Kuching 14. SMV Kuala Terengganu 13. Pertanian. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. Perniagaan. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . Teknologi Marin dan Industri Sukan. SMV Pengkalan Chepa 12. Teknologi Kejuruteraan Awam. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8.

teori vokasional dan pengalaman industri. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Sejarah. Matematik. Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. Bahasa Inggeris. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu.Bahasa Melayu. Selain dari itu. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Singapura) juga turut dilakukan. Indonesia. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). bahasa. kemahiran insaniah. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . Selepas memperoleh diploma. Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). kemahiran vokasional.

kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. (Jabatan Pembangunan Kemahiran. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. 3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. diagnosis. 2011) Sumber Manusia . Bertanggungjawab juga terhadap analisis. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. pengendalian dan penilaian. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. rekabentuk. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. perancangan. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks.

Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. Seterusnya. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. . sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. kemahiran insaniah. masyarakat dan peringkat global. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. guru. VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. staf yang terlibat.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. bahasa. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. teori vokasional dan pengalaman industri. kemahiran vokasional. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir.

Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Australia. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Jepun dan lain-lain. Perancis. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. Jerman. . Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan.

Dicapai pada November 20.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011).gov. Transformasi Pendidikan Vokasional. UTHM: BPTV BPTV (2011.com. 2011 di http://www. November).gov.(BPTV.slideshare. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www. Dicapai pada November 10. Bahagian SKM. 2011 dari JPK: http://www.my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011. Konsep Kolej Vokasional.scribd. Dicapai pada Disember 9.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010). Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. Petaling Jaya. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.moe. Ahmad Tajudin bin Jab (2011).dsd. 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005). Dicapai pada November 27. 2011 di http://www. Profil Bahagian BPTV. Hj. Selangor: IBS Buku Sdn.doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV. Bhd. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Disember). Dicapai pada November 27.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA . 2011 dari BPTV: http://www.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful