ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. . Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. Sehubungan dengan itu. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. 1991). Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa. Sehingga kini. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara.Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Menjelang tahun 2013. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. 1981).

membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. dan pendidikan tinggi. pada tahun 1926. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang. . Pada tahun 1918. sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. Kemudian. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. bertukang kayu dan logam. 2005). Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. pendidikan menengah. 2005). Pada masa yang lain. bersawah. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur.PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. pendidikan teknik dan vokasional. pada tahun 1905. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. latihan perguruan. Pada tahun 1923. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Kemudian. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama.

BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. 2011). tempoh pembelajaran. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Sebagai permulaan. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. selepas bidang akademik lain. JPTek ditukar kepada BPTV. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). pengoperasian akademik. Bagi meralisasikan hasrat ini. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Menurut Timbalan Perdana Menteri.Pada tahun 1964. melaksana. pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. Bermula 1 Mac 2008. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). Tan Sri Muhyiddin Yassin. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Selain daripada . pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. menyelaras.

Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari . Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Matematik.itu. Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Perniagaan. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Sains Kesihatan. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Port Dickson. Pengangkutan. Pertanian. Hospitaliti. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Sejarah. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Teknologi Kejuruteraan Awam. Sebelum memasuki kolej vokasional. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Selain daripada modul akademik tersebut. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Teknologi Marin dan Industri Sukan.

MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM.BPTV dan KPM. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. Indonesia. MTIB. Thailand. vi. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. Kuala Lumpur. ii. NATC. iii. Genting Highland. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. MTIB. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. . iv. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. NATC. Australia. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. Korea. wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. Wakil-wakil industri v.

ix.vii. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. Jepun dan lain-lain. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. viii. wakil Bahagian KPM. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. x. . maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. xi. 2. IPTA. Jerman. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. Perancis. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. wakil industri. Australia.

5.3. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. Penjenamaan institusi ‘voctech’. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. 2012. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. SMV Arau 2. SMV Sungai Petani 1 3. 4. 3. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. 4. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. SMV Shah Alam . Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . SMV Balik Pulau 4. SMV Seri Manjung 5. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. 2.

Sains Kesihatan. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8. Pengangkutan. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMV Kuching 14. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. SMV (ERT) Setapak 7. Hospitaliti. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. SMT Dato’ Lela Maharaja 9. SMV Kluang 10. Perniagaan. SMT Muadzam Shah 11. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. Pertanian. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. SMV Beaufort 15. SMV Kuala Terengganu 13. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). Teknologi Marin dan Industri Sukan. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . SMV Pengkalan Chepa 12. Teknologi Kejuruteraan Awam. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi.6.

Bahasa Melayu. Indonesia. Selain dari itu. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Bahasa Inggeris. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Matematik. Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. bahasa. kemahiran insaniah. Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). teori vokasional dan pengalaman industri. kemahiran vokasional. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. Sejarah. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. Selepas memperoleh diploma. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. Singapura) juga turut dilakukan. Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab).

di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. pengendalian dan penilaian. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. diagnosis. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. perancangan. 2011) Sumber Manusia . (Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. rekabentuk. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. 3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks.

Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. kemahiran vokasional. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. guru. kemahiran insaniah. Seterusnya. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. teori vokasional dan pengalaman industri. Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). . dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. bahasa. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. staf yang terlibat. masyarakat dan peringkat global.

Perancis. . Jerman. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. Australia. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Jepun dan lain-lain. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan.

Dicapai pada November 10.moe. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. 2011 dari JPK: http://www. Bhd.my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011. Profil Bahagian BPTV. Dicapai pada November 27. Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. Disember). Konsep Kolej Vokasional. 2011 dari BPTV: http://www. Dicapai pada Disember 9.gov. Selangor: IBS Buku Sdn. Bahagian SKM. UTHM: BPTV BPTV (2011.dsd. 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005).com. Dicapai pada November 27. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA .doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). Ahmad Tajudin bin Jab (2011).gov. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV.(BPTV.scribd. Petaling Jaya. November).my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010).slideshare.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011). Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Transformasi Pendidikan Vokasional.scribd. Hj. 2011 di http://www. 2011 di http://www. Dicapai pada November 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful