ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

. Menjelang tahun 2013. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. 1991). Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Sehubungan dengan itu. Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. Sehingga kini. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. 1981). Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa.Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia.

Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. pada tahun 1926. sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. Pada masa yang lain. bertukang kayu dan logam. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. pendidikan menengah. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Kemudian. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. bersawah. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. latihan perguruan. Pada tahun 1918. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. pada tahun 1905. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. Pada tahun 1923. Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. Kemudian. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang. pendidikan teknik dan vokasional. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur. 2005). Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. dan pendidikan tinggi. . Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. 2005).PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat.

pengoperasian akademik. Selain daripada . Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM).Pada tahun 1964. Sebagai permulaan. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. 2011). menyelaras. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). Bagi meralisasikan hasrat ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin. melaksana. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Menurut Timbalan Perdana Menteri. Bermula 1 Mac 2008. JPTek ditukar kepada BPTV. tempoh pembelajaran. selepas bidang akademik lain. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan.

Sains Kesihatan. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Matematik. Teknologi Kejuruteraan Awam. Sebelum memasuki kolej vokasional. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Perniagaan. Hospitaliti. Pertanian. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Teknologi Marin dan Industri Sukan. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Port Dickson. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. Selain daripada modul akademik tersebut. Bahasa Inggeris. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi.itu. SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Pengangkutan. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Sejarah. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari . Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti.

Korea. NATC. Genting Highland. MTIB. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. Indonesia. wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. Thailand.BPTV dan KPM. Wakil-wakil industri v. iii. vi. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. MTIB. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. ii. NATC. Kuala Lumpur. iv. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. . Australia.

(Hj Ahmad Tajudin bin Jab. 2. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria.vii. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. viii. . x. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran. ix. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. wakil Bahagian KPM. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. IPTA. Jepun dan lain-lain. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. Jerman. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. Australia. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. wakil industri. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. xi. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. Perancis. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA.

4. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. Penjenamaan institusi ‘voctech’. 2012. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. 4. 5. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . 3. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. 2. Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. SMV Arau 2. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. SMV Seri Manjung 5. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. SMV Shah Alam .3. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. SMV Balik Pulau 4. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. SMV Sungai Petani 1 3. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi.

Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Teknologi Kejuruteraan Awam. SMV Kluang 10. Hospitaliti. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . Perniagaan. Pengangkutan. SMV Beaufort 15. Sains Kesihatan. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMV Kuching 14. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. SMV Pengkalan Chepa 12. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). SMT Muadzam Shah 11. SMT Dato’ Lela Maharaja 9. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. SMV (ERT) Setapak 7.6. Pertanian. SMV Kuala Terengganu 13.

kemahiran vokasional. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Selain dari itu. teori vokasional dan pengalaman industri. Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Sejarah. Singapura) juga turut dilakukan. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. kemahiran insaniah. SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Bahasa Inggeris. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. Selepas memperoleh diploma. bahasa.Bahasa Melayu. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Matematik. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Indonesia.

3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. pengendalian dan penilaian. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. 2011) Sumber Manusia . 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. (Jabatan Pembangunan Kemahiran. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. perancangan. diagnosis. rekabentuk. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi.

. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. teori vokasional dan pengalaman industri. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir. bahasa.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. kemahiran insaniah. guru. kemahiran vokasional. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. masyarakat dan peringkat global. Seterusnya. dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. staf yang terlibat.

Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Jerman. Perancis. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Jepun dan lain-lain. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan. Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran. . Australia.

gov. UTHM: BPTV BPTV (2011. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA .dsd. Bhd. Profil Bahagian BPTV. Hj. Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. November).my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011. Dicapai pada November 10. Dicapai pada November 20. 2011 dari BPTV: http://www. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www. 2011 di http://www.(BPTV.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010).doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005). Dicapai pada November 27. Dicapai pada November 27. Konsep Kolej Vokasional.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011). Petaling Jaya. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. Disember).gov. Bahagian SKM. 2011 di http://www. Transformasi Pendidikan Vokasional. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. 2011 dari JPK: http://www. Ahmad Tajudin bin Jab (2011). Dicapai pada Disember 9. Selangor: IBS Buku Sdn.slideshare.moe.scribd.scribd.com.