P. 1
Isu Dan Perlaksanaan KV - Yahya, Husin

Isu Dan Perlaksanaan KV - Yahya, Husin

4.0

|Views: 1,134|Likes:
Published by Yahya Seikh Salleh

More info:

Published by: Yahya Seikh Salleh on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini. 1991). kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. Sehingga kini. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. Menjelang tahun 2013. Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. 1981). Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. . Sehubungan dengan itu. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa.

sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. 2005). Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. Pada tahun 1923. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. Pada tahun 1918. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. . pada tahun 1905. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. pendidikan teknik dan vokasional. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. dan pendidikan tinggi. pendidikan menengah. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. bersawah. Kemudian.PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang. Kemudian. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. latihan perguruan. bertukang kayu dan logam. 2005). Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. pada tahun 1926. Pada masa yang lain. di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam.

JPTek ditukar kepada BPTV. Menurut Timbalan Perdana Menteri. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. selepas bidang akademik lain. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. Tan Sri Muhyiddin Yassin. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Bermula 1 Mac 2008. melaksana. Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. Sebagai permulaan. tempoh pembelajaran. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. Selain daripada . sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. menyelaras.Pada tahun 1964. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Bagi meralisasikan hasrat ini. 2011). Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. pengoperasian akademik. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV.

Selain daripada modul akademik tersebut. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Pengangkutan. Port Dickson. Hospitaliti. Teknologi Kejuruteraan Awam. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari . Sebelum memasuki kolej vokasional. Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti.itu. Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Sejarah. Sains Kesihatan. Perniagaan. Pertanian. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Matematik. Bahasa Inggeris. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan.

Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. Wakil-wakil industri v. NATC. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. Genting Highland. NATC. vi. Kuala Lumpur. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS. MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. . wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. Australia. Indonesia. Thailand. iii. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. MTIB. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. MTIB. ii. Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. Korea. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. iv.BPTV dan KPM.

wakil Bahagian KPM. (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. x. wakil industri. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. viii. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Australia.vii. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. . MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. Perancis. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. Jepun dan lain-lain. ix. IPTA. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. 2. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. Jerman. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. xi. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut.

Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. SMV Seri Manjung 5. 4. Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. SMV Sungai Petani 1 3. 3.3. 5. SMV Arau 2. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. SMV Shah Alam . Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. SMV Balik Pulau 4. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. 2. 4. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. 2012. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. Penjenamaan institusi ‘voctech’.

Teknologi Kejuruteraan Awam. SMV Kuching 14. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Sains Kesihatan. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik.6. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Perniagaan. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). SMT Dato’ Lela Maharaja 9. Hospitaliti. SMV Kuala Terengganu 13. SMV Pengkalan Chepa 12. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMV Kluang 10. SMT Muadzam Shah 11. Pengangkutan. SMV Beaufort 15. Pertanian. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. SMV (ERT) Setapak 7. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8.

Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . Selain dari itu. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Selepas memperoleh diploma. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. kemahiran insaniah. Singapura) juga turut dilakukan. Bahasa Inggeris. bahasa. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. kemahiran vokasional. Matematik. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat. pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Sejarah. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. teori vokasional dan pengalaman industri. Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. Indonesia. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand.Bahasa Melayu.

4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. diagnosis. perancangan. rekabentuk. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks. sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. 2011) Sumber Manusia . 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. pengendalian dan penilaian. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. (Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. 3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja.

guru. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. staf yang terlibat. . VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). kemahiran insaniah. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir. Seterusnya. teori vokasional dan pengalaman industri. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. bahasa. dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. masyarakat dan peringkat global. kemahiran vokasional.

Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. . Australia. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan. Jerman. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri. Perancis. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Jepun dan lain-lain.

2011 di http://www.slideshare. 2011 di http://www. Dicapai pada Disember 9. Dicapai pada November 27. Hj. Dicapai pada November 27.scribd.my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA .dsd. Profil Bahagian BPTV.moe. 2011 dari BPTV: http://www.gov.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010).gov. Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. Dicapai pada November 10. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia. UTHM: BPTV BPTV (2011. Bahagian SKM. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.(BPTV.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011). Dicapai pada November 20. Bhd. Petaling Jaya. Transformasi Pendidikan Vokasional. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV. Selangor: IBS Buku Sdn.scribd.com. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www. Konsep Kolej Vokasional. November). 2011 dari JPK: http://www. 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005).doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). Ahmad Tajudin bin Jab (2011). Disember).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->