ISU DAN PERLAKSANAAN KOLEJ VOKASIONAL (KV

)

OLEH: MOHAMAD FAIZUL BIN YUSOFF (HB100145) YAHYA BIN SEIKH SALLEH (HB100241) HUSIN BIN MUSANIB (HB100240)

PEMBIMBING: EN. JAMIL BIN ABD. BASER

MBE 13603 Perkembangan Sistem Pendidikan Dan Latihan Dalam PTV FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA

pekerja mahir dan separa mahir yang berkualiti dapat dihasilkan melalui sistem PLTV ini. Manakala vokasional ialah pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu (Webster’s New World Dictionary. Teknikal memberi maksud pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu (Dewan Bahasa. Antara tujuan utama Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah untuk membentuk kemahiran. Sejak diperkenalkan pada awal 1900-an. kebolehan dan kefahaman dalam bidang pekerjaan kepada setiap pelajar supaya dapat digunakan secara berfaedah dan produktif. Latihan kemahiran di bawah kementerian dan agensi kerajaan ini dapat dilihat secara langsung berkait rapat dengan menyediakan persediaan memasuki alam pekerjaan bagi lepasan sekolah. 1981). 1991). Malaysia mempunyai kira-kira 7714 buah sekolah rendah. 2282 buah sekolah menengah termasuk 88 buah sekolah menengah teknik dan vokasional. sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional iaitu melibatkan 78 buah sekolah. malahan ianya telah diterapkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah biasa juga. . Sehingga kini. Menjelang tahun 2013. Manakala 10 buah sekolah lagi dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Pendidikan Teknik dan Vokasional telah melalui pelbagai transformasi dan perubahan dalam usaha menjadikannya relevan dengan kehendak semasa. Elemen teknik dan vokasional ini bukan hanya dipelajari di sekolah menengah teknik dan vokasional. Antara kementerian dan agensi yang memainkan peranan penting dalam memberi latihan kemahiran adalah seperti Kementerian Sumber Manusia. Latihan vokasional atau kemahiran pula adalah merujuk kepada program yang dikendalikan oleh pusat-pusat latihan industri atau pusat-pusat latihan di bawah kementerian dan agensi kerajaan. Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Amanah Rakyat. Sehubungan dengan itu.Pendahuluan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) merupakan salah satu cabang dalam pendidikan di Malaysia. Sistem PLTV ini telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan sosial masyarakat sejajar dengan pembangunan ekonomi negara.

2005). Secara rasminya pendidikan teknik dan vokasional bermula pada zaman ini iaitu pada tahun 1900. Kemudian. Pada tahun 1923. membuat keris dan kerjakerja kraftangan seperti anyaman (Emat. Semasa zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Bagi memberi pendidikan yang lebih mendalam kepada pegawai-pegawai pertanian.PLTV di Malaysia Sistem Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (PLTV) telah wujud sekian lama iaitu sebelum kedatangan penjajah lagi. menyulam dan mengukir diambil untuk menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah Melayu yang berdekatan dengan Kuala Lumpur. pendidikan teknik dan vokasional. pendidikan menengah. sekolah teknik telah ditubuhkan dan kemudian ditukar status kepada maktab teknik pada tahun1941 dan dinaik taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 1972. Pusat Latihan Pertanian telah ditubuhkan bagi memberi latihan kepada orang Melayu mengenai cara-cara berladang dan berkebun. Pada masa yang lain. pada tahun 1926. masyarakat pada ketika itu menjalankan aktiviti harian seperti berkebun. British telah mengategorikan sistem pendidikan kepada lima peringkat iaitu pendidikan rendah. Sekolah Teknik Treacher Kuala Lumpur telah dibuka untuk memberi latihan kepada pembantu teknik di Jabatan Kerja Raya. pada tahun 1905. Kemudian. . di mana orang-orang Melayu yang berkemahiran dalam seni menganyam. Selangor dan dinaik taraf kepada Kolej Pertanian sebelum diiktiraf sebagai Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1972 dan hari ini dikenali sebagai Universiti Putra Malaysia (Emat. Suruhanjaya Pendidikan Teknik dan Industri telah dibentuk untuk mengkaji keperluan pelajaran vokasional dan teknik di negeri-negeri Tanah Melayu. Sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. bersawah. Perkembangan ini telah merentasi masa sejak zaman berzaman sehingga ke hari ini. 2005). Sekolah Pertanian telah ditubuhkan pada tahun 1931 di Serdang. dan pendidikan tinggi. Jabatan ukur dan Keretapi Tanah Melayu. Pada tahun 1918. pendidikan masyarakat Melayu adalah terhad kepada pembelajaran Al-Quran bersama imam atau ulama. latihan perguruan. bertukang kayu dan logam.

pengoperasian akademik. melaksana. menyelaras. berlaku satu penstrukturan menyeluruh di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. BPTV terbahagi kepada empat fungsi utamanya iaitu pengoperasian sekolah. Antara skop bidang tugas BPTV ialah merancang. 2011). Hanya 10 buah sekolah sahaja yang dikekalkan sebagai sekolah menengah teknik. Menurut Timbalan Perdana Menteri. malah akan memberi satu laluan kerjaya yang lebih jelas. yang dahulunya dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek). Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebagai permulaan. Selain daripada . kursus-kursus yang ditawarkan serta pentauliahan yang akan dianugerahkan. JPTek ditukar kepada BPTV.Pada tahun 1964. sebanyak 78 buah sekolah vokasional akan ditukarkan namanya kepada kolej vokasional. Bermula 1 Mac 2008. perubahan nama itu juga bukan sahaja menghapuskan stigma atau persepsi bahawa pendidikan teknikal dan vokasional sebagai pilihan kedua. tempoh pembelajaran. Bagi meralisasikan hasrat ini. Pentauliahan yang akan diperolehi di kolej vokasional ialah berupa Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) atau dikenali sebagai Sijil Vokasional Malaysia (SVM). Konsep Kolej Vokasional (KV) Menjelang tahun 2013. Pendidikan teknikal dan vokasional ini dihasratkan memberi peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. pembangunan PTV dan pembangunan kejurulatihan PTV (BPTV. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) ditubuhkan. selepas bidang akademik lain. BPTV menawarkan program-program yang membolehkan pelajar berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal dan kejuruteraan. pada tahun 2012 Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) telah menyenaraikan 15 buah sekolah menengah vokasional yang akan menjadi perintis kolej vokasional. Peranan utamanya adalah menentukan pelaksanaan dan kemajuan pendidikan teknikal dan vokasional secara berterusan di Malaysia. Perubahan nama ini akan melibatkan suatu rombakan kepada sistem pendidikan teknikal dan vokasional termasuklah kurikulum. menyelia dan memantau perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional di semua sekolah rendah dan menengah di Malaysia.

Bahasa Inggeris. Sejarah. Perniagaan. Berikut adalah kronologi penyediaan pelan transformasi KV: i. Teknologi Kejuruteraan Awam. Tempoh masa pengajian untuk memperoleh diploma ialah selama lapan semester (empat tahun) bermula pada umur 16 tahun.itu. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. pelajar-pelajar juga berupaya mencapai tahap pentauliahan yang lebih tinggi iaitu diploma atau diploma lanjutan. Jawatankuasa Penubuhan Kolej Vokasional Transformasi dari sekolah vokasional kepada kolej vokasional ini telah dikaji dan dirancang dengan teliti. kemahiran kebolehpasaran dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. Sains Kesihatan. Manakala kaedah pembelajarannnya adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Sebelum memasuki kolej vokasional. Bidang-bidang kursus yang ditawarkan di kolej vokasional adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik bagi memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. di mana mereka akan diberi tauliah sehingga SKM tahap 2 setelah tamat tingkatan 3. Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Port Dickson. Matematik. pelajar-pelajar sekolah menengah tingkatan satu hingga tiga akan mengikuti Program Pendidikan Asas Vokasional (PAV). Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. Pertanian. Selain daripada modul akademik tersebut. KV juga akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan. SEMINAR MKRA VOCTECH pada 1hingga 4 Disember 2009 di Selesa Beach Resort. Teknologi Marin dan Industri Sukan. Antara modul akademik yang dipelajari ialah Bahasa Melayu. Seminar ini melibatkan sejumlah pegawai dari . Hospitaliti. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi. Proses punubuhan kolej vokasional tersebut telah melalui beberapa prosedur yang begitu kompleks melibatkan pihak dalam negara dan juga luar negara. Pengangkutan.

Bengkel ini dikendalikan oleh konsultan yang dilantik KPM iaitu Konsultan BOS. Lawatan pegawai BPTV dan KPM ke negara-negara yang terkenal dengan pendidikan vokasional pada 2009 dan 2010 seperti Jerman. Kuala Lumpur. NATC. MTIB. Pendedahan situasi SMV di Malsysia diberikan untuk pegawai BPTV dan juga KPM dan juga pengetua SMT dan SMV. ii.BPTV dan KPM. Antara peserta yang terlibat ialah : a) Pegawai BPTV dan KPM b) Wakil agensi latihan awam (JPK. vi. iv. NATC. Genting Highland. iii. . MESYUARAT JK KHAS TRANSFORMASI VOCTECH pada 12 Julai 2010 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan pengawai dari BPTV dan KPM. Wakil-wakil industri v. Indonesia dan Singapura dan Finland pada Mei 2010. MARA dan juga pengetua-pengetua dari SMT dan SMV seluruh Negara. Australia. Thailand. wakil dari agensi latihan yang lain seperti JPK. BENGKEL BLUE OCEAN STRATEGI melibatkan pelaksanaan 4 siri bengkel pada tahun 2009 dan tahun 2010 di Institut Aminudin Baki. Indonesia. Korea. Taklimat jawatan kuasa transformasi SMV kepada 32 wakil industri pada 29 Julai 2010. MTIB. MARA) c) Pengetua dan guru SMT dan SMV d) Wakil-wakil Alumni SMT SMV. BENGKEL TRANSFORMASI VOCTECH pada 20 hingga 23 Jun 2010 di Hotel Vistana. Wakil-Wakil PIBG SMT SMV e) Wakil IPTA dan IPTS.

. MESYUARAT POST CABINET pada 10 Ogos 2010 bertempat di aras 6. xi. Jerman. 2011) Matlamat dan Objektif Kolej Vokasional Perubahan era globalisasi masa kini menjadikan pendidikan teknik dan vokasional salah satu agenda utama negara terhadap pembangunan negara melalui visi dan misi negara iaitu Wawasan 2020 di mana pada tahun tersebut negara mencapai taraf negara maju. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional adalah sama taraf dengan bidang akademik. namun sebaliknya berlaku di Malaysia. wakil Bahagian KPM. Jepun dan lain-lain. Australia. YB timbalan-timbalan menteri dan semua Ketua Bahagian di KPM. Berasas kepada beberapa pertimbangan tersebut. MESYUARAT PENGIKTIRAFAN DAN ARTIKULASI pada 11 Oktober 2010 di BPTV yang dihadiri oleh wakil JPA dan MQA. Perancis. maka matlamat transformasi kolej vokasional ini adalah seperti berikut: 1. Meningkatkan standard dan kompetensi pelajar. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi. MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANGAN PENDIDIKAN KPM pada 20 Disember 2020. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. ix. Mesyuarat Board of Technologist pada 6-7 Ogos 2010 yang dipengerusikan bersama oleh mantan KPPM dan mantan KSU dan juga keahlian semua TKPPM dan TKSU. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. 2. wakil industri. E8 KPM bersama YAB Menteri Pelajaran.vii. IPTA. MESYUARAT JK KHAS PERLUASAN VOCTECH KPM pada 2 Disember 2010. (Hj Ahmad Tajudin bin Jab. viii. x.

Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang memiliki sijil atau diploma yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah atas yang berupaya menjadi usahawan oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan.3. Terdapat lima objektif khusus penubuhan kolej vokasional: 1. Malaysia mampu menjana ekonomi berpendapatan tinggi . SMV Shah Alam . 3. Antara 15 sekolah perintis tersebut ialah: 1. Di puncak kejayaan transformasi PLTV ini iaitu menjelang tahun 2020. 5. 2. Manakala selebihnya 10 buah sekolah menengah teknik dikekalkan. SMV Seri Manjung 5. Memperkasakan sistem penyampaian Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melaksanakan transformasi pendidikan vokasional. 4. SMV Balik Pulau 4. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang memiliki sijil kamahiran yang diiktiraf oleh badan-badan pensijilan kebangsaan dan kerajaan. Penjenamaan institusi ‘voctech’. 2012. 4. SMV Arau 2. Memperluaskan lagi bidang ‘voctech’. Menghasilkan lepasan pendidikan menengah rendah yang bersedia melanjutkan pengajian vokasional ke peringkat yang lebih tinggi. Perlaksanaan kolej vokasional ini akan dilakukan secara berperingkat iaitu bermula dengan 15 buah sekolah menengah vokasional yang terpilih akan dijadikan program rintis mulai tahun hadapan. SMV Sungai Petani 1 3. Peringkat Perlaksanaan KV di SMV (sekolah perintis) Sebanyak 78 buah sekolah menengah vokasional akan dinaik taraf menjadi kolej vokasional menjelang 2013.

Pengangkutan. SMV Beaufort 15. SMV (ERT) Setapak 7. Pertanian. Kurikulum Kolej Vokasional Kurikulum kolej vokasional mempunyai 2 komponen iaitu 70% kemahiran vokasional dan 30% akademik. Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Hospitaliti. SMV Kuching 14. Teknologi Kejuruteraan Awam. Bidang-bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Perniagaan. dan seterusnya berupaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau berupaya menjadi usahawan berjaya. Dalam setiap bidang pengajian yang ditawarkan. SMT Muadzam Shah 11. SMV Dato’ Seri Mohd Zin 8. SMV Kuala Terengganu 13. Pelajar perlu memohon secara atas talian melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) atau datang sendiri ke kolej vokasional pada hari dan masa yang ditetapkan. SMT Dato’ Lela Maharaja 9. Sains Kesihatan. SMV Kluang 10. SMV Labuan Kumpulan Sasaran Kolej Vokasional Kumpulan sasaran kolej vokasional ialah pelajar-pelajar yang melepasi Penilaian Menengah Rendah (PMR). Kumpulan pelajar tersebut yang disasarkan adalah kerana selaras dengan objektif penubuhan kolej vokasional ini yang berhasrat melahirkan pelajar yang mampu mempunyai sijil atau diploma semasa berada di menengah atas. Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi.6. SMV Pengkalan Chepa 12. pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengambil beberapa subjek akademik seperti . Sistem Sokongan Seni dan Budaya. Teknologi Marin dan Industri Sukan.

Persijilan dan Pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sentiasa memastikan kurikulum di semua pusat latihan kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS). NOSS merupakan suatu dokumen yang menetapkan tahap kompetensi yang diharapkan daripada pekerja mahir yang mendapat pekerjaan di Malaysia dalam bidang tahap pekerjaan tertentu. kerjasama dan rangkaian dengan institusi negara serantau (Thailand. Indonesia. Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan diguna pakai sebagai persijilan tunggal kebangsaan bagi pendidikan teknik dan vokasional. bahasa. Setelah pelajar menamatkan pengajian sehingga ke tahun empat. kemahiran kebolehkerjaan dan menyediakan latihan industri (On Job Training) pada beberapa peringkat pengajian. pihak KV akan menganugerahkan diploma yang bersamaan tarafnya dengan SKM tahap empat. Pelajar lepasan KV ini mampu menggunakan pentauliahan yang diberikan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang . Singapura) juga turut dilakukan. Sains dan Pendidikan Islam atau Moral. kemahiran insaniah. kemahiran vokasional. Selepas memperoleh diploma. Matematik. teori vokasional dan pengalaman industri. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Diwujudkan juga jawatankuasa kurikulum industri bagi setiap bidang pengajian. Sejarah. Kolej vokasional akan memberi tumpuan kepada kemahiran keusahawanan.Bahasa Melayu. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Manakala kaedah pembelajaran di KV pula adalah secara ‘Production Based Education’ (PBE). Bahasa Perniagaan (Bahasa Mandarin atau Bahasa Arab). pelajar diberi peluang selama setahun lagi untuk mendapatkan SKM tahap lima atau diploma lanjutan. ‘Centre Of Excellence’ (COE) dan ‘School Enterprise’ (SE). Bahasa Inggeris. Kolej vokasional menyediakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Diploma kepada para pelajar. Selain dari itu. SKM akan dikeluarkan setiap tahun bermula dari SKM tahap satu hingga SKM tahap empat.

(Jabatan Pembangunan Kemahiran. di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain. Bertanggungjawab juga terhadap analisis. serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber.lebih tinggi (universiti) atau mencebur diri ke alam pekerjaan. 5) SKM Tahap 5 (DLKM) Terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks. di samping lazim bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. diagnosis. sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri. 3)SKM Tahap 3 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks. 2011) Sumber Manusia . sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi. pengendalian dan penilaian. Berikut merupakan takrif kepada setiap tahap SKM: 1) SKM Tahap 1 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja. 4) SKM Tahap 4 (DKM) Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi. 2) SKM Tahap 2 Terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja dalam pelbagai konteks. rekabentuk. perancangan.

teori vokasional dan pengalaman industri. Staf yang terlibat dalam kolej vokasional ini termasuk pentadbir. dua dan tiga di semua sekolah menengah seluruh negara. VTO adalah terdiri daripada seseorang yang pakar dan bertauliah dalam sesuatu bidang yang diajar. sumber tenaga yang kompeten dikeluarkan oleh KV membolehkan negara mencapai sasaran menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Seterusnya. . masyarakat dan peringkat global. staf yang terlibat. dan kakitangan sokongan turut mendapat impak yang besar terhadap transformasi ini. Manakala guru atau seseorang yang mengajar di kolej vokasional di kenali dengan nama Pegawai Latihan Vokasional (VTO). Pelajar telah diberi peluang yang lebih luas dan berfokus terhadap pendidikan teknik dan vokasional ini sebelum memasuki kolej vokasional lagi. Pihak pentadbir sesebuah kolej vokasional semestinya menjadi orang yang bertanggung jawab mentadbir urus KV dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pihak kerajaan. kemahiran vokasional.Pelajar lepasan kolej vokasional berupaya sama ada ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (universiti) atau mendapatkan pekerjaan di sektor awam atau swasta kerana mereka telah memperoleh SKM atau diploma yang di iktiraf. Kesemua komponen yang telah diterap ke dalam kurikulum di kolej vokasional ini seharusnya mampu melahirkan pelajar yang mempunyai tahap kebolehkerjaan yang tinggi. Impak Kolej Vokasional Penubuhan kolej vokasional memberi impak yang lebih besar terhadap pelajar. Pendidikan asas ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk meminati bidang teknik dan vokasional dan seterusnya memilih bidang yang mereka cenderung. bahasa. Antara komponen-komponennya ialah keusahawanan. Pendidikan Asas Vokasional (PAV) telah diperkenalkan kepada pelajar semasa di tingkatan satu. Kakitangan sokongan termasuk juruteknik juga terlibat dalam melicinkan pembelajaran di KV termasuklah dalam memastikan kelengkapan atau peralatan yang digunakan dalam keadaan baik dan selamat. guru. kemahiran insaniah.

jamin kualiti dan tingkat kebolehkerjaan. Jepun dan lain-lain. Strategi 2: Membangunkan institusi pendidikan vokasional bagi melahirkan modal insan berkemahiran. Antaranya ialah seperti berikut: Strategi 1: Menyediakan kurikulum pendidikan vokasional berasaskan industri. Perancis. Dengan terlaksananya segala program yang dirancangkan di kolej vokasional khususnya.Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa transformasi daripada sekolah menengah vokasional kepada kolej vokasional ini adalah antaranya bertujuan untuk menghapuskan persepsi masyarakat yang menganggap pendidikan teknik dan vokasional ini sebagai pilihan kedua selepas bidang akademik lain. Halatuju dan Prospek / Masa Hadapan KV Kolej vokasional telah menggariskan lima strategi dalam usaha mencapai matlamat dan objektif KV. Persepsi ini akan diperbetulkan setelah melihat pentauliahan yang diberikan kepada pelajar lepasan kolej vokasional ini sehingga ke tahap diploma. . Jerman. Merujuk kepada negara-negara maju yang lain seperti Austria. Malaysia mampu mengorak langkah mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 bersaing negara-negara maju lain seluruh dunia. Strategi 3: Mempergiat usaha kolaborasi dengan rakan strategik bagi memperluas akses. Strategi 5: Mempertingkatkan daya upaya organisasi pendidikan vokasional KPM. Mereka meletakkan bidang teknik dan vokasional pada kedudukan sama taraf dengan bidang akademik lain. Pihak kerajaan telah membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk melakukan transformasi ini. Strategi 4: Menyediakan mekanisme pentaksiran menjurus kepada pentauliahan dan pengiktirafan. Dalam Rancangan Malaysia ke sepuluh (RMK 10) juga menitik beratkan berkenaan persepsi yang tidak betul ini iaitu pihak kerajaan akan mengadakan kempen secara besar-besaran melalui pelbagai media bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan persepsi terhadap PLTV ini. Australia. memperlihatkan penceburan pelajar-pelajar mereka dalam bidang teknik dan vokasional adalah tinggi.

November). 2011) Rujukan: Yahya Emat (2005). Dicapai pada Disember 9. 2011 daripada slide pembentangan BPTV: http://www.doc/40205360/memperkasa-pendidikan-teknik-danvokasional-malaysia-dalam-era-globalisasi Khairul Anwar bin Sharin dan Anas Syafik bin Zulkipli (2011). Dicapai pada November 27. Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional Malaysia: Cabaran Dalam Memperkasa PLTV.slideshare. Profil Bahagian BPTV.gov. Disember). Petaling Jaya. 2011 dari BPTV: http://www. Konsep Kolej Vokasional.scribd. Seminar Perkembangan Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional. 2011 dari JPK: http://www.(BPTV.net/pengetuasmtjb/konsep-kolej-vokasional-kpm Hajah Zalihar binti Abdul Ghani (2011).scribd. Bhd. Dicapai pada November 10. Hj. Selangor: IBS Buku Sdn.com. 2011 di http://www. Dicapai pada November 27. Ahmad Tajudin bin Jab (2011).dsd. Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.gov. UTHM: BPTV BPTV (2011. 2011 di http://www.moe.my/bptv/ Jabatan Pembangunan Kemahiran (2011. Transformasi Pendidikan Vokasional. Sejarah Perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.com/doc/47928732/SEJARAH-PERKEMBANGANPENDIDIKAN-TEKNIK-DAN-VOKASIONAL-DI-MALAYSIA . Bahagian SKM.my/ Nur Husna binti Abdul Wahid (2010). Dicapai pada November 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful