Aktiviti Memupuk Sikap Bertanggungjawab Dan Sayang Akan Buku Teks

1. Pendahuluan

Sikap bertanggungjawab dan sayang akan buku teks di kalangan murid adalah sangat penting. Ia membantu pihak sekolah mengurangkan pelupusan buku-buku SPBT dan dengan secara tidak langsun dapat memanfaatkan lebih ramai murid untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk memupuk sikap ini , pihak sekolah telah mengadakan beberapa aktiviti untuk murid-murid tahap satu dan dua, pertandingan mewarna, melukis poster dan mengarang. 2. Objektif Aktiviti-aktiviti ini adalah bertujuan untuk: (i) Memupuk sikap bertanggunjawab dan sayang akan buku teks. (ii) Menyedarkan murid-murid tentang kebaikan menjaga kebersihan dan keselamatan buku teks. (iii) Mengurangkan bilangan buku yang mesti dilupuskan. (iv) Meringankan beban pembelanjaan kerajaannvdalam menyediakan buku-buku SPBT. 3. Sasaran a. Pertandingan Mewarna : Murid-murid Tahun 1, 2 dan 3. b. Pertandingan Melukis Poster : Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6. c. Pertandingan Mengarang : Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6. d. Pertandingan Menjaga Kerapian Buku SPBT : Tahun 1 hingga 6 4. Strategi Pelaksanaan ( i ) Mengadakan mesyuarat untuk membuat perbincangan. ( ii ) Menyediakan jadual tugasan. ( iii ) Menyediakan tajuk dan bahan-bahan untuk pertandingan. ( iv ) Mengadakanpertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ( v ) Membuat laporan pertandingan. 5. Impak Sikap bertanggungjawab dan sayang akan buku teks dapat dipupukan di kalangan murid Murid-m Tahun 4, 5 dan 6.

Kuiz SPBT

1. Pendahuluan Program Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) telah memanfaatkan ramai murid sekolah ini yang t daripada keluarga yang kurang mampu. Ini dapat meringankan beban kewangan yang ditanggung ole bapa disamping mergurangkan bilangan murid-murid yang tercicir dalam persekolahan. W bagaimanapun, hanya segelintir murid sahaja yang dapat menikmati kebaikan daripada program SPB Memandangkan kebanyakan murid-murid sekolah ini masih kurang mengetahui tentang proses pelaksa skim ini, maka pihak sekolah telah mengadakan Kuiz SPBT untuk murid-murid tahap dua. 2. Objektif Kuiz SPBT adalah bertujuan untuk: (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Menambahkan pengetahuan am tentang program SPBT. Menambahkan pengetahuan murid tentang proses pelaksanaan SPBT. Menghargai bantuan yang diberikan kepada mereka. Menghargai sumbangan kerajaan dalam pendidikan.

30am Tempat : Bilik darjah Tema : Pengetahuan Am Tentang SPBT Peserta : Semua murid Tahun 4 – 6 Hakim : Guru Penasihat SPBT G. ( v ) Membuat laporan pertandingan. Strategi Pelaksanaan ( i ) Mengadakan mesyuarat untuk membuat perbincangan.50pm Bilik darjah . .8. 5 dan 6. Laporan Pertandingan Kuiz Tarikh : 9hb Mac 2005 Masa : 8. ( iv ) Mengadakan kuiz pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ( ii ) Menyediakan jadual tugasan. Sasaran Murid-murid tahun 4.00am . 4. 2) Murid-murid dapat menghargai bantuan dan sumbangan kerajaan. Impak 1) Murid-murid memperoleh pengetahuan am tentang program SPBT serta proses pelaksanaannya. 5.50am -12.3.bertugas : Cik Yong Ming Fong Keputusan : Tahun 4 : Johan : Teh Chia Yen(4A) Naib Johan : Loh Pei Yu(4D) Tempat Ketiga : Lim Wan Xing(4A) Tempat Keempat : Teh Wen Qian (4D) Tempat Kelima : Yong Hoi Zett (4A) Tahun 5 : Johan : Ler Gek Qian (5K) Naib Johan : Lim Sze Qi (5D) Tempat Ketiga : Lim Min Lin (5D) Tempat Keempat : Tiaw Zuo Long (5A) Tempat Kelima : Chin Siaw Ying (5L) Tahun 6 : Johan : Wong Hui Peng (6N) Naib Johan : Teh Chia Wen (6A) Tempat Ketiga : Leong Chee Lek (6A) Tempat Keempat : Lim Yong Chiang(6E) Tempat Kelima : Tan Shi Yee (6B) Laporan disediakan oleh : ( Yong Ming Fong ) Laporan Pertandingan Melukis Poster Tarikh Masa Tempat : : : 9hb Mac 2005 10. ( iii ) Menyediakan soalan kuiz.

Chong Wei Kin Kebersihan & Kekemasan (30%) Kemahiran Penggunaan Warna (50%) Kekretifan (20%) Keputusan Tahun 1 : Johan Naib Johan Tempat Ketiga Tahun 2 : Johan Naib Johan Tempat Ketiga Tahun 3 : Johan Naib Johan : : : : : : : : : Chee Xi Cong (1A) Ong Yuan Jie (1H) Kam Jun Hui (IN) Bok Jing Xuen (2A) Ong Jun Hau (2A) Eng Bai Yan (2C) Tan Yu Fan (3A) Chua Xiao Xuan (3K) .00pm .bertugas : Sistem Pemarkahan : 9hb Mac 2005 4.6.00pm Bilik darjah Cintailah Buku SPBT Semua murid Tahun 1 -3 Guru Penasihat SPBT Pn.Tema Peserta Hakim G.bertugas Sistem Pemarkahan : : : : : Hargailah Buku SPBT Semua murid Tahun 4 – 6 Guru Penasihat SPBT Cik Yong Ming Fong Kebersihan & Kekemasan (30%) Kemahiran Penggunaan Warn (50%) Kekretifan (20%) Keputusan : Tahun 4 : Johan : Chong Jun Hao (4D) Naib Johan : Lai Hui Ling (4A) Tempat Ketiga : Lim Quan Jie (4Q) Tahun 5 : Johan : Tiaw Zuo Long (5A) Naib Johan : Kim Shi Yun (5D) Tempat Ketiga : Leow Sook Mun (5M) Tahun 6 : Johan : Keh Ee Lin (6A) Naib Johan : Ong Soo Chin (6A) Tempat Ketiga : Lai Van Yee (6J) Laporan disediakan oleh : ( Yong Ming Fong ) Laporan Pertandingan Melukis Tarikh : Masa : Tempat : Tema : Peserta : Hakim : G.

Moh Wen ling 8. JADUAL BERTUGAS Menyapu / Mengelap Meja Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat See Lee Hong Tong Yee Chien Wong En Min Moh Wen Jin Yew Pei Yin Menyusun / Meja Tee May Hong Chi Ng Yun Tee Shi Ni Tan Geik Hung Seah Zi Wei Laporan Aktiviti Pokokku Pengenalan Murid-murid yang mendapat pinjaman buku SPBT diminta membawa tumbuh-tumbuhan hijau ke sek Seramai 150 orang murid telah membawa tumbuhan-tumbuhan ke sekolah. Tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan “p angkat” kepada murid-murid yang membawanya ke sekolah. Wong En Min 6. Ching Yun 5. Seah Zi Wei Aktiviti-aktiviti Sudut SPBT : Mengumpu1 buku-buku cerita dari murid-murid sekolah untuk disimpan dalam almari supaya semua mu dapat mambaca. Murid-murid boleh menjalan aktiviti perbincangan kumpulan di sini. Tan Geik Hung 9. aktiviti akan dijalankan pada hari Kokurikulum (Sabtu) . Menggalakkan murid-murid membuat ulang kaji di tempat ini. Menggalakkan murid-murid membaca di sudut mambaca. . Biasanya. See Lee Hong 2. Tee Shi Ni 7. Yew Pei Yin 10.Tempat Ketiga : Laporan disediakan oleh : ( Chong Wei Kin ) Fook Kee Ting (3C) Laporan Aktiviti Sudut SPBT Guru Penasihat : Cikgu Yong Ming Fong Yip Lee Cheng Chong Wei Kin Goh ling Yen Lee Poh Kuen Murid-murid : 1. Tong Yee Chien 4. Tumbuh-tumbuhan tersebut dilabel dengan nama dan kelas murid-murid masing-masing. Tee May Hong 3. Murid-murid dikehendaki menjaga “p angkat” masing-masing.

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan : Murid-murid menyiram pokok Murid-murid membersihkan kawasan yang berhampiran dengan tempat meletak tumbuhan terse Murid-murid meletakkan baja (dengan arahan guru) LAPORAN AKTIVITI UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011 (Laporan Akhir Tahun) BIL AKTIVITI LAPORAN RINGKAS 1 MESYUARAT Pada bulan Januari. kerja-kerja CADA Diharap dapat d guru BO kerja te perteng yang m Kehadiran pelajar adalah amat baik. Puan Wan Rowena telah menguruskan hal berkaitan pesanan buku teks 2012 3 Pelupusan Pada Januari lepas. Mencantikkan persekitaran sekolah. AJK ini sangat penting AGUNG dalam memastikan kelicinan KELAB BUKU TEKS perjalanan BOSS SMKATJ kerana hanya 2 orang guru yang dilibatkan secara rasmi namun kerja buat BOSS memerlukan penglibatan lebih ramai ahli terutamanya ahli kelab PENILAIAN Mesyuarat dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Chong Wei Kin Pn. penyera Lantikan jawatan tertinggi juga terisi buku ba dengan mereka yang diharapkan boleh pelupus memberikan komitmen terhadap BOSS stok. Secara amn lebih kurang 150 orang murid telah melibatkan diri dalam aktiviti ini. Yip Lee Cheng Pn. Guru Penasihat : Cik Yong Ming Fong Pn. Unjuran 2012 dibuat berdasarkan EMIS Curren 2011 memast atas rak kerja gu Cetakan hadapan Kerja pelupusan dilakukan mengikut tarikh Pelupus . pemilihan AJK telah dibuat. Goh ling Yen Cik Lee Poh Kuen Murid-murid yang terlibat Murid-murid yang mendapat pinjaman buku SPBT dan membawa tumbuhan ke sekolah. Atas sebab-seb tertentu bukan semua murid yang mendapat pinjaman buku SPBT terlibat dalam aktiviti ini. 2 Penentuan Keperluan Buku Teks 2012 Pada Januari lepas.Objektif : Memupuk nilai sayang akan alam sekitar Menaman semangat tanggungjawab murid-murid.

Guru dan ahli kelab sentiasa bekerja bersama dalam menceriakan bilik BOSS di hujung minggu mahupun selepas waktu persekolahan 5 Pengurusan Mengurus Bilik Operasi Sekolah (BOSS) BOSS Beberap bagi me SMKA seterusn yang ce yang di SPBT G menyer kepada untuk d mengag guru ke diberi p dokume penggu BOSS d Aktiviti pelupusan buku teks yang rosak Pengaw dan buku tidak digunakan akan diteruskan melanc pada tahun hadapan. Mengurus dan mengemaskini semua fail serta buku stok SPBT dari semasa Aktiviti pelupusan berjalan ke semasa dengan kerjasama ahli jawatankuasa SPBT Sekolah. seperti yang dirancang Mengurus pelupusan buku teks SPBT dari semasa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh PPD/JAIN/JPN PENUTUP Secara keseluruhannya pada tahun 2011. . setiap ahli SPBT SMKATJ akan bergerak lebih aktif dalam setiap aktiviti yang akan dirancang sepanjang tahun 2012. Diharapkan pada tahun hadapan. Pengaw Guru-guru dan para pelajar bertugas mengikut perancangan BOSS SMKATJ juga terpilih antara 3 BOSS terbaik negeri Terengganu 2011.4 pelupusan yang melibatkan RD Papers telah dapat diselesaikan dengan baik. Ceria dan Program ini dijalankan sepanjang Bersih BOSS tahun. SPBT yang diputuskan oleh JPN. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang pada tahun ini.

Masa : 12.00 ptg 3. 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 2 1.12. Jumlah Ahli Berdaftar : 16 orang 5.15 Jan 2011 2. Masa : 10.buku yang dipulangkan oleh pelajar tingkatan 4 6.Perjumpaan kali kedua .1. Tempat : Bilik SPBT 4.Perjumpaan kali pertama .00 . 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 1. Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan lancar POSTED BY SPBT TSNI AT 05:05 UNDAY.00 tgh hari 3.30 . Laporan Aktiviti :     Pelantikan AJK. Jumlah Ahli Berdaftar : 16 orang 5. Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan lancar \ .21 Feb 2011 2. Tempat : Bilik SPBT 4.Disediakan oleh ROHAYU BINTI DAUD Last Updated (Monday. 16 January 2012 12:03) SUNDAY. Pembahagian rak buku untuk pertandingan Mengecap buku dan menyusun buku di rak perbincangan aktiviti tahunan 6. Laporan Aktiviti :   Pengiraan stok buku lebih / kurang selepas agihan keluar / masuk Menyusun buku .

Justeru itu. Tempat : Bilik SPBT 4.Perjumpaan kali ketiga . Laporan Aktiviti :   Agihan borang pinjaman / akuan pinjaman buku teks Mengemaskini stok untuk pesanan buku tahun 2012 6. Masa : 12. Ini selaras usaha kerajaan untuk mengelakkan keciciran pembelajaran di kalangan rakyat.00 tgh hari 3. . Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan dengan lancar POSTED BY SPBT TSNI AT 05:09 Tarikh: 11 Januari 2011 Tempat: SMK Elopura Sandakan Buku teks SPBT merupakan satu hadiah dari kerajaan khas untuk kita semua rakyat Malaysia. pihak sekolah mengadakan kempen“Sayangi Buku Teks Anda Sepanjang Masa” bermula dari bulan Februari sehingga bulan Oktober.UNDAY. sepatutnya menghargai pemberian ini sebagai tanda terima kasih kepada kerajaan kita.4 Mac 2011 2. Jumlah Ahli berdaftar : 16 orang 5.1. 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 3 1. Selaras usaha murni kerajaan ini. Oleh itu. kita sebagai rakyat yang taat dan setia dan sayang akan negara kita.15 . Berjutajuta ringgit telah dibelanjakan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan memberi keselesaan kepada semua rakyat. marilah kita bersama-sama menghargai dan menyayangi pemberian ini dengan cara menjaga buku tersebut sebaik mungkin.

pada akhir tahun nanti pelajar dikehendaki membayar harga bagi setiap buku yang dirampas . Membalut buku dengan pembalut plastik. 6. Keprihatinan semua pihak dapat membantu kami memberi perkhidmatan yang terbaik. Tidak meninggalkan buku di merata-rata tempat dan di bilik darjah sewaktu lepas sekolah atau cuti persekolahan. Pihak sekolah akan mengadakan pemantauan dari semasa ke semasa. Pelajar yang berkenaan boleh dikenakan tindakan seperti berikut: 1. Balutlah buku teks dengan plastik pembalut. Membawa buku ke sekolah sewaktu mata pelajaran berkenaan dijalankan. 8. Pelajar dikehendaki membayar denda RM 1. 9. Kembalikan buku-buku tepat pada tarikh yang ditetapkan. Peraturan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.00 ( Satu Ringgit sahaja ) untuk setiap buku teks yang dirampas.Kerjasama para ibu bapa amat diperlukan untuk bersama-sama memastikan buku teks yang dipinjamkan sentiasa ada dan tidak hilang. Walaubagaimanapun. Sebarang kehilangan atau kerosakan buku mestilah segera dilaporkan kepada guru kelas atau guru SPBT atau Penolong Kanan HEM. Menulis nama di ruang yang disediakan pada setiap buku. Pelajar diberi amaran. atau ditinggalkan di merata-rata tempat. 3. 2. Memastikan buku sentiasa berada di dalam keadaan baik dan selamat. pemberian buku teks ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 1. dikoyak. Nama berserta nama kelas dan tahun pinjaman perlu dilengkap pada ruang bercop yang disediakan. Sekiranya pelajar tidak menuntut buku-buku tersebut. 5. Adalah menjadi tanggungjawab para ibu bapa untuk memastikan juga buku-buku teks tidak diconteng. Pemantauan penjagaan buku teks SPBT akan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 4. Mengganti balik buku-buku yang hilang. Tidak memberi pinjam kepada pelajar lain. pihak sekolah berhak untuk merampas buku tersebut dan mengambil tindakan susulan. 7. Pemantauan pertama akan diadakan pada bulan Februari ini. TINDAKAN YANG BOLEH DIAMBIL UNIT SPBT Dimaklumkan juga bahawa mana-mana pelajar yang tidak membalut buku teks dan meninggalkan buku teks mereka di dalam meja / laci. 3. PERATURAN PINJAMAN BUKU SPBT Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Biro SPBT Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dipertimbangkan bagi pemberian buku teks. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful