Aktiviti Memupuk Sikap Bertanggungjawab Dan Sayang Akan Buku Teks

1. Pendahuluan

Sikap bertanggungjawab dan sayang akan buku teks di kalangan murid adalah sangat penting. Ia membantu pihak sekolah mengurangkan pelupusan buku-buku SPBT dan dengan secara tidak langsun dapat memanfaatkan lebih ramai murid untuk tahun-tahun yang akan datang. Untuk memupuk sikap ini , pihak sekolah telah mengadakan beberapa aktiviti untuk murid-murid tahap satu dan dua, pertandingan mewarna, melukis poster dan mengarang. 2. Objektif Aktiviti-aktiviti ini adalah bertujuan untuk: (i) Memupuk sikap bertanggunjawab dan sayang akan buku teks. (ii) Menyedarkan murid-murid tentang kebaikan menjaga kebersihan dan keselamatan buku teks. (iii) Mengurangkan bilangan buku yang mesti dilupuskan. (iv) Meringankan beban pembelanjaan kerajaannvdalam menyediakan buku-buku SPBT. 3. Sasaran a. Pertandingan Mewarna : Murid-murid Tahun 1, 2 dan 3. b. Pertandingan Melukis Poster : Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6. c. Pertandingan Mengarang : Murid-murid Tahun 4, 5 dan 6. d. Pertandingan Menjaga Kerapian Buku SPBT : Tahun 1 hingga 6 4. Strategi Pelaksanaan ( i ) Mengadakan mesyuarat untuk membuat perbincangan. ( ii ) Menyediakan jadual tugasan. ( iii ) Menyediakan tajuk dan bahan-bahan untuk pertandingan. ( iv ) Mengadakanpertandingan pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ( v ) Membuat laporan pertandingan. 5. Impak Sikap bertanggungjawab dan sayang akan buku teks dapat dipupukan di kalangan murid Murid-m Tahun 4, 5 dan 6.

Kuiz SPBT

1. Pendahuluan Program Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) telah memanfaatkan ramai murid sekolah ini yang t daripada keluarga yang kurang mampu. Ini dapat meringankan beban kewangan yang ditanggung ole bapa disamping mergurangkan bilangan murid-murid yang tercicir dalam persekolahan. W bagaimanapun, hanya segelintir murid sahaja yang dapat menikmati kebaikan daripada program SPB Memandangkan kebanyakan murid-murid sekolah ini masih kurang mengetahui tentang proses pelaksa skim ini, maka pihak sekolah telah mengadakan Kuiz SPBT untuk murid-murid tahap dua. 2. Objektif Kuiz SPBT adalah bertujuan untuk: (i) ( ii ) ( iii ) ( iv ) Menambahkan pengetahuan am tentang program SPBT. Menambahkan pengetahuan murid tentang proses pelaksanaan SPBT. Menghargai bantuan yang diberikan kepada mereka. Menghargai sumbangan kerajaan dalam pendidikan.

30am Tempat : Bilik darjah Tema : Pengetahuan Am Tentang SPBT Peserta : Semua murid Tahun 4 – 6 Hakim : Guru Penasihat SPBT G. . 4. Strategi Pelaksanaan ( i ) Mengadakan mesyuarat untuk membuat perbincangan. ( v ) Membuat laporan pertandingan.00am . 5 dan 6.bertugas : Cik Yong Ming Fong Keputusan : Tahun 4 : Johan : Teh Chia Yen(4A) Naib Johan : Loh Pei Yu(4D) Tempat Ketiga : Lim Wan Xing(4A) Tempat Keempat : Teh Wen Qian (4D) Tempat Kelima : Yong Hoi Zett (4A) Tahun 5 : Johan : Ler Gek Qian (5K) Naib Johan : Lim Sze Qi (5D) Tempat Ketiga : Lim Min Lin (5D) Tempat Keempat : Tiaw Zuo Long (5A) Tempat Kelima : Chin Siaw Ying (5L) Tahun 6 : Johan : Wong Hui Peng (6N) Naib Johan : Teh Chia Wen (6A) Tempat Ketiga : Leong Chee Lek (6A) Tempat Keempat : Lim Yong Chiang(6E) Tempat Kelima : Tan Shi Yee (6B) Laporan disediakan oleh : ( Yong Ming Fong ) Laporan Pertandingan Melukis Poster Tarikh Masa Tempat : : : 9hb Mac 2005 10. ( iii ) Menyediakan soalan kuiz. 2) Murid-murid dapat menghargai bantuan dan sumbangan kerajaan. Sasaran Murid-murid tahun 4.50am -12. ( iv ) Mengadakan kuiz pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ( ii ) Menyediakan jadual tugasan.8.50pm Bilik darjah . Impak 1) Murid-murid memperoleh pengetahuan am tentang program SPBT serta proses pelaksanaannya. Laporan Pertandingan Kuiz Tarikh : 9hb Mac 2005 Masa : 8.3. 5.

00pm Bilik darjah Cintailah Buku SPBT Semua murid Tahun 1 -3 Guru Penasihat SPBT Pn.6.00pm .bertugas Sistem Pemarkahan : : : : : Hargailah Buku SPBT Semua murid Tahun 4 – 6 Guru Penasihat SPBT Cik Yong Ming Fong Kebersihan & Kekemasan (30%) Kemahiran Penggunaan Warn (50%) Kekretifan (20%) Keputusan : Tahun 4 : Johan : Chong Jun Hao (4D) Naib Johan : Lai Hui Ling (4A) Tempat Ketiga : Lim Quan Jie (4Q) Tahun 5 : Johan : Tiaw Zuo Long (5A) Naib Johan : Kim Shi Yun (5D) Tempat Ketiga : Leow Sook Mun (5M) Tahun 6 : Johan : Keh Ee Lin (6A) Naib Johan : Ong Soo Chin (6A) Tempat Ketiga : Lai Van Yee (6J) Laporan disediakan oleh : ( Yong Ming Fong ) Laporan Pertandingan Melukis Tarikh : Masa : Tempat : Tema : Peserta : Hakim : G.Chong Wei Kin Kebersihan & Kekemasan (30%) Kemahiran Penggunaan Warna (50%) Kekretifan (20%) Keputusan Tahun 1 : Johan Naib Johan Tempat Ketiga Tahun 2 : Johan Naib Johan Tempat Ketiga Tahun 3 : Johan Naib Johan : : : : : : : : : Chee Xi Cong (1A) Ong Yuan Jie (1H) Kam Jun Hui (IN) Bok Jing Xuen (2A) Ong Jun Hau (2A) Eng Bai Yan (2C) Tan Yu Fan (3A) Chua Xiao Xuan (3K) .Tema Peserta Hakim G.bertugas : Sistem Pemarkahan : 9hb Mac 2005 4.

Wong En Min 6. JADUAL BERTUGAS Menyapu / Mengelap Meja Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat See Lee Hong Tong Yee Chien Wong En Min Moh Wen Jin Yew Pei Yin Menyusun / Meja Tee May Hong Chi Ng Yun Tee Shi Ni Tan Geik Hung Seah Zi Wei Laporan Aktiviti Pokokku Pengenalan Murid-murid yang mendapat pinjaman buku SPBT diminta membawa tumbuh-tumbuhan hijau ke sek Seramai 150 orang murid telah membawa tumbuhan-tumbuhan ke sekolah. Yew Pei Yin 10. Tee Shi Ni 7. Tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan “p angkat” kepada murid-murid yang membawanya ke sekolah. Moh Wen ling 8. Murid-murid dikehendaki menjaga “p angkat” masing-masing. Biasanya. Tee May Hong 3. Tumbuh-tumbuhan tersebut dilabel dengan nama dan kelas murid-murid masing-masing. See Lee Hong 2. Menggalakkan murid-murid membuat ulang kaji di tempat ini. . Ching Yun 5. Tan Geik Hung 9. Seah Zi Wei Aktiviti-aktiviti Sudut SPBT : Mengumpu1 buku-buku cerita dari murid-murid sekolah untuk disimpan dalam almari supaya semua mu dapat mambaca. Tong Yee Chien 4. aktiviti akan dijalankan pada hari Kokurikulum (Sabtu) . Menggalakkan murid-murid membaca di sudut mambaca. Murid-murid boleh menjalan aktiviti perbincangan kumpulan di sini.Tempat Ketiga : Laporan disediakan oleh : ( Chong Wei Kin ) Fook Kee Ting (3C) Laporan Aktiviti Sudut SPBT Guru Penasihat : Cikgu Yong Ming Fong Yip Lee Cheng Chong Wei Kin Goh ling Yen Lee Poh Kuen Murid-murid : 1.

Secara amn lebih kurang 150 orang murid telah melibatkan diri dalam aktiviti ini. 2 Penentuan Keperluan Buku Teks 2012 Pada Januari lepas. Chong Wei Kin Pn. Atas sebab-seb tertentu bukan semua murid yang mendapat pinjaman buku SPBT terlibat dalam aktiviti ini. Guru Penasihat : Cik Yong Ming Fong Pn. pemilihan AJK telah dibuat. kerja-kerja CADA Diharap dapat d guru BO kerja te perteng yang m Kehadiran pelajar adalah amat baik. Goh ling Yen Cik Lee Poh Kuen Murid-murid yang terlibat Murid-murid yang mendapat pinjaman buku SPBT dan membawa tumbuhan ke sekolah. Puan Wan Rowena telah menguruskan hal berkaitan pesanan buku teks 2012 3 Pelupusan Pada Januari lepas. Yip Lee Cheng Pn. AJK ini sangat penting AGUNG dalam memastikan kelicinan KELAB BUKU TEKS perjalanan BOSS SMKATJ kerana hanya 2 orang guru yang dilibatkan secara rasmi namun kerja buat BOSS memerlukan penglibatan lebih ramai ahli terutamanya ahli kelab PENILAIAN Mesyuarat dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan : Murid-murid menyiram pokok Murid-murid membersihkan kawasan yang berhampiran dengan tempat meletak tumbuhan terse Murid-murid meletakkan baja (dengan arahan guru) LAPORAN AKTIVITI UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 2011 (Laporan Akhir Tahun) BIL AKTIVITI LAPORAN RINGKAS 1 MESYUARAT Pada bulan Januari. Mencantikkan persekitaran sekolah. Unjuran 2012 dibuat berdasarkan EMIS Curren 2011 memast atas rak kerja gu Cetakan hadapan Kerja pelupusan dilakukan mengikut tarikh Pelupus .Objektif : Memupuk nilai sayang akan alam sekitar Menaman semangat tanggungjawab murid-murid. penyera Lantikan jawatan tertinggi juga terisi buku ba dengan mereka yang diharapkan boleh pelupus memberikan komitmen terhadap BOSS stok.

seperti yang dirancang Mengurus pelupusan buku teks SPBT dari semasa ke semasa atau mengikut masa yang ditetapkan oleh PPD/JAIN/JPN PENUTUP Secara keseluruhannya pada tahun 2011.4 pelupusan yang melibatkan RD Papers telah dapat diselesaikan dengan baik. SPBT yang diputuskan oleh JPN. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks telah berjaya melaksanakan aktiviti yang telah dirancang pada tahun ini. Mengurus dan mengemaskini semua fail serta buku stok SPBT dari semasa Aktiviti pelupusan berjalan ke semasa dengan kerjasama ahli jawatankuasa SPBT Sekolah. Ceria dan Program ini dijalankan sepanjang Bersih BOSS tahun. . setiap ahli SPBT SMKATJ akan bergerak lebih aktif dalam setiap aktiviti yang akan dirancang sepanjang tahun 2012. Guru dan ahli kelab sentiasa bekerja bersama dalam menceriakan bilik BOSS di hujung minggu mahupun selepas waktu persekolahan 5 Pengurusan Mengurus Bilik Operasi Sekolah (BOSS) BOSS Beberap bagi me SMKA seterusn yang ce yang di SPBT G menyer kepada untuk d mengag guru ke diberi p dokume penggu BOSS d Aktiviti pelupusan buku teks yang rosak Pengaw dan buku tidak digunakan akan diteruskan melanc pada tahun hadapan. Pengaw Guru-guru dan para pelajar bertugas mengikut perancangan BOSS SMKATJ juga terpilih antara 3 BOSS terbaik negeri Terengganu 2011. Diharapkan pada tahun hadapan.

Pembahagian rak buku untuk pertandingan Mengecap buku dan menyusun buku di rak perbincangan aktiviti tahunan 6.30 . Masa : 12.Disediakan oleh ROHAYU BINTI DAUD Last Updated (Monday.00 tgh hari 3.00 .1.15 Jan 2011 2. Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan lancar POSTED BY SPBT TSNI AT 05:05 UNDAY. Jumlah Ahli Berdaftar : 16 orang 5. 16 January 2012 12:03) SUNDAY. Jumlah Ahli Berdaftar : 16 orang 5.buku yang dipulangkan oleh pelajar tingkatan 4 6. 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 2 1. Masa : 10. 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 1.Perjumpaan kali kedua .00 ptg 3. Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan lancar \ . Tempat : Bilik SPBT 4. Tempat : Bilik SPBT 4.12.Perjumpaan kali pertama . Laporan Aktiviti :     Pelantikan AJK. Laporan Aktiviti :   Pengiraan stok buku lebih / kurang selepas agihan keluar / masuk Menyusun buku .21 Feb 2011 2.

Oleh itu. Berjutajuta ringgit telah dibelanjakan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan memberi keselesaan kepada semua rakyat.1. Selaras usaha murni kerajaan ini. 24 APRIL 2011 LAPORAN AKTIVITI 3 1. Tempat : Bilik SPBT 4. Justeru itu.Perjumpaan kali ketiga . kita sebagai rakyat yang taat dan setia dan sayang akan negara kita.00 tgh hari 3. Ini selaras usaha kerajaan untuk mengelakkan keciciran pembelajaran di kalangan rakyat. pihak sekolah mengadakan kempen“Sayangi Buku Teks Anda Sepanjang Masa” bermula dari bulan Februari sehingga bulan Oktober. sepatutnya menghargai pemberian ini sebagai tanda terima kasih kepada kerajaan kita. Ulasan guru penasihat : Aktiviti berjalan dengan lancar POSTED BY SPBT TSNI AT 05:09 Tarikh: 11 Januari 2011 Tempat: SMK Elopura Sandakan Buku teks SPBT merupakan satu hadiah dari kerajaan khas untuk kita semua rakyat Malaysia. Laporan Aktiviti :   Agihan borang pinjaman / akuan pinjaman buku teks Mengemaskini stok untuk pesanan buku tahun 2012 6.4 Mac 2011 2.15 .UNDAY. Masa : 12. . Jumlah Ahli berdaftar : 16 orang 5. marilah kita bersama-sama menghargai dan menyayangi pemberian ini dengan cara menjaga buku tersebut sebaik mungkin.

7. 9. Menulis nama di ruang yang disediakan pada setiap buku.00 ( Satu Ringgit sahaja ) untuk setiap buku teks yang dirampas. Tidak memberi pinjam kepada pelajar lain. dikoyak. Memastikan buku sentiasa berada di dalam keadaan baik dan selamat. 2. Membawa buku ke sekolah sewaktu mata pelajaran berkenaan dijalankan. PERATURAN PINJAMAN BUKU SPBT Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Biro SPBT Kementerian Pendidikan Malaysia adalah dipertimbangkan bagi pemberian buku teks. 8.Kerjasama para ibu bapa amat diperlukan untuk bersama-sama memastikan buku teks yang dipinjamkan sentiasa ada dan tidak hilang. Membalut buku dengan pembalut plastik. Sebarang kehilangan atau kerosakan buku mestilah segera dilaporkan kepada guru kelas atau guru SPBT atau Penolong Kanan HEM. Pelajar yang berkenaan boleh dikenakan tindakan seperti berikut: 1. Peraturan akan dikemaskini dari semasa ke semasa. atau ditinggalkan di merata-rata tempat. Nama berserta nama kelas dan tahun pinjaman perlu dilengkap pada ruang bercop yang disediakan. Balutlah buku teks dengan plastik pembalut. Pelajar dikehendaki membayar denda RM 1. 3. Walaubagaimanapun. Sekiranya pelajar tidak menuntut buku-buku tersebut. Keprihatinan semua pihak dapat membantu kami memberi perkhidmatan yang terbaik. 3. Pelajar diberi amaran. Pemantauan penjagaan buku teks SPBT akan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. pada akhir tahun nanti pelajar dikehendaki membayar harga bagi setiap buku yang dirampas . 6. Tidak meninggalkan buku di merata-rata tempat dan di bilik darjah sewaktu lepas sekolah atau cuti persekolahan. pemberian buku teks ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 1. Pemantauan pertama akan diadakan pada bulan Februari ini. 5. pihak sekolah berhak untuk merampas buku tersebut dan mengambil tindakan susulan. Kembalikan buku-buku tepat pada tarikh yang ditetapkan. 4. Adalah menjadi tanggungjawab para ibu bapa untuk memastikan juga buku-buku teks tidak diconteng. Pihak sekolah akan mengadakan pemantauan dari semasa ke semasa. Mengganti balik buku-buku yang hilang. 2. TINDAKAN YANG BOLEH DIAMBIL UNIT SPBT Dimaklumkan juga bahawa mana-mana pelajar yang tidak membalut buku teks dan meninggalkan buku teks mereka di dalam meja / laci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful