OBJEKTIF 1. Maksud budaya 2. Ransangan( kelompok asas) - Keluarga 3. Padankan lokasi dan adat 4.

Hari gawau dayak disambut oleh –Iban 5. Bergerak dan berinteraksi dengan semua murid 6. Kepelbagaian sosial kecuali 7. Elemen kecuali kelengkapan eletrik 8. Ciri-ciri kurikulum tersirat paling sesuai 9. Latihan teknik vokasional. Ketaksamaan dari aspek: Ketaksamaan jantina 10. Peluang pendidikan di M’sia berlaku pada pedalaman dan bandar – taraf ekonomi. 11. Salah satu program untuk kebestarian sekolah – kemudahan ICT 12. Murid melayu tak minat belajar, cina bercakap, india bergerak. Cara tangani: memahami gaya pembelajaran murid 13. Bagaimana guru tangani masalah PnP 14. Objektif kelas bercantum ikut faktor berikut kecuali: bilangan kurang 15 orang. 15. Iklim manakah antara berikut menggambarkan usaha guru dalam iklim kondusif: Bersikap adil dan bertimbang rasa dalam periksa tugasan. 16. Persekitaran fisikal/ gambarkan persekitaran fizikal: pamer hasil lukisan kepada etnik yg sama. Murid tukar tempat masa aktiviti kumpulan 17. Kelebihan dalam? 18. Syarat komunikasi berkesan antara guru dan murid: mudah difahami 19. Pencemaran alam sekitar, flora fauna 20. Pelbagai skim bantuan . syarat skim: 21. Program interaksi vokasional murid di pedalaman: bengkel

SUBJEKTIF - Pelan tindakan: 1. Pedalaman 2. Orang asli 3. Indigenous - Pelan sekolah: kondusif dan mesra budaya - Definisi budaya 1. 5 keutamaan mengapa sistem kepercayaan mesti dipertahankan? a. Melibatkan iman/keyakinan b. Sebagai identiti esuatu masyarakat, kaum, bangsa c. Keselamatan/ kesan kesejahteraan kepada berkelompok d. Ikatan hubungan dalam kelompok e. Kerjasama dalam komuniti 2. 2 aktiviti boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk wujudkan hormat-menghormati : a. Adakan program kebudayaan b. Adakan RIMUP c. Lawatan/ pameran adat kepercayaan d. Melawat jiran e. Amalkan perayaan malaysia f. Perkhemahan bersepadu jombori budaya 3. Klasifikasikan komuniti masyarakat a. Hidup berkelompok b. Mempunyai budaya c. Mengalami perubahan d. Berinteraksi dalaman/ pihak luar

4. Adat resam dan contoh a. Adat dalam perkahwinan b. Adat kelahiran c. Adat kematian d. Adat berkeluarga e. Adat bermasyarakat 5. 4 program kerajaan bagi tingkatkan bilangan guru di pedalaman ikut opsyen a. Sediakan rumah guru b. Sediakan kemudahan c. Tambah baik isentif khusus d. Wajib penempatan 6. 3 usaha kerajaan naikkan penyertaan kurang risiko keciciran a. Penguasaan 3M b. Mantapkan skim bantuan c. Mantap program pendidikan khas 7. 5 kepentingan pelan tindakan bagi pastikan kemanan masyrakat a. Pupuk rasa hormat kepada budaya dan etnik lain b. Pupuk semangat kekitaan 1 malaysia c. Hormat menghormati d. Jaga sensitiviti kaum lain e. Memaham adat resam kaum lain f. Wujud 1 bangsa malaysia yg bersatu padu 8. Bincangkan bagi wujudkan sekolah yang mesra budaya a. Adakan hari terbuka

b. Perayaan semua kaum c. Pertandingan tradisional d. Hair kebudayaan e. Kelab budaya ESEI Bincang aktiviti sesuai dapat diaplikasikan dalam BD. - Latihan hormat menghormati - Latihan berkumpulan - Latihan perkenalkan diri - Latihan hapus prasangka - Berkongsi tentang diri sendiri n orang lain Huraikan implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap murid - Saling memahami - Murid berpeluang luah perasaan terhadap isu sosiobudaya - Pupuk perpaduan dalam kaum - Wujud semangat kerjasama - Semai kemahiran interpersonal/ intrapersonal 5 strategi PnP yang sesuai digunakan untuk guru dalam BD pelbagai kaum - Kaedah kolaboratif - Koperatif - Direktif - Kontekstual - Mediatif Bincang cara guru urus persekitaran BD yang mesra budaya - Bersikap adil kepada semua pelajar ikut keperluan - Guna BBM sesuai - Kedudukan murid/ susun atur perlu ambilkira kepelbagaian budaya

- Galak interaksi pelbagai hala - Pemilihan strategi PnP yang mesra budaya Bincang komunikasi bukan lisan yang digunakan oleh guru semasa PnP - Eye contact - Bahasa badan - Pergerakan/ isyarat - Ekspresi muka - Senyuman di bibir - Kedudukan/ jarak tubuh Kemahiran komunikasi lisan/ bukan lisan dapat bantu murid untuk memahami kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. - Disiplin murid - Penyampaian maklumat baik/ berkesan - Pembelajaran kondusif n MB - Proses PnP lancar - Objektif PnP tercapai n berkesan ____________________________________________________________ SOALAN DR MIRI Bahagian B 1. a) 5 ciri budaya -berkongsi -dipelajari -diwarisi -dinamik

-universal -unsur simbolik

b) 5 perbezaan yg wujud dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia -berganding bahu di bawah politik yg sama -ahli – ahlinya bergantung di antara satu sama lain -hidup bercampur tetapi mengamalkan cara hidup berasingan -mempunyai sikap prasangka dan stereotaip -agama, bahasa dan budaya yg berbeza 2. a) 4 tujuan pantang larang masih diamalkan -mendidik secara halus -memberi teguran secara berhemah -membentuk budi pekerti mulia -membolehkan adat istiadat tidak dilupakan b)6 tugas Tok Batin -menjadi bomoh -merestui perkahwinan -melangsungkan upacara perkahwinan -membuka ladang -menentukan sempadan kampung -menentukan adat istiadat dan pantang larang

3. a) 5 faktor yg menyebabkan jurang ketaksamaan penduduk wujud di antara kawasan bandar dan di luar Bandar -kemudahan mendapati guru -kemudahan bahan rujukan -kelas sosial masyarakat -lokasi sekolah dan tempat tinggal -kemudahan ICT -peluang kerjaya selepas tamat belajar b)Cadangan 5 usaha yang dilakukan oleh KPM untuk mengurangkan jurang ketaksamaan penduduk -RMT -KWAPM -bantuan makanan asrama -jaket keselamatan -elaun bulanan pelajar kurang upaya 4. a) 5 tindakan yg diambil oleh KPM untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indegenous -yuran bulanan -kokurikulum -pakaian seragam sekolah -buku teks dan alat tulis -tambang pengangkutan ke sekolah

b)5 perkara tindakan yg diambil oleh KPM untuk merapatkan jurang penduduk pelbagai kaum dan budaya di negara ini -membuat perubahan dan pembetulan ke atas undang – undang -mengubahsuai projek, program dan tindakan di peringkat tempatan -menggalakkan pihak berkaitan menjalankan kajian tindakan -latihan perguruan dipertingkatkan -proses reformasi dalam sistem pendidikan BAHAGIAN C 1.a) 5 cara yg boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid daripada pelbagai etnik terpinggir semasa proses pnp  menggunakan bahan atau contoh berdasarkan pelbagai budaya  guru bersifat adil dan demokrasi tanpa mengira agama, etnik, dan latar belakang  memastikan murid duduk dalam pelbagai kaum  merancang pnp dengan memberi peluang kepada mrd bekerjasama dan berinteraksi di antara pelbagai etnik  menjadi role model yg bai kepada murid pelbagai etnik  menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai etnik melalui penerapan nilai murni dalam pnp b)5 langkah yg boleh diambil oleh seorang guru untuk memastikan murid daripada pelbagai etnik dapat memahami dan menghormati budaya dan amalan hidup etnik lain  kurikulum : m/p sejarah, menyemai kesedaran, menghayati semangat patriotisme, perpaduan  aktiviti kokurikulum : persatuan, kelab, permainan, unit beruniform  kegiatan kemasyarakatan : gotong – royong, kerja amal

 

pemupukan kesedaran sivik : belajar menghormati hak orang lain, mewujudkan semangat kekitaan, sikap bertanggungjawab murid terhadap diri, sekolah dan masyarakat program bahasa ; selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan etnik disiplin diri

 

program RIMUP (Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan) sambutan perayaan mengikut kaum

2.a) 5 prinsip yang boleh merealisasikan untuk mengelakkan konflik berlaku dalam kalangan murid  istilah yang membawa kepada kedudukan yg sama untuk semua etnik  menggunakan murid dari suku etnik yang berlainan semasa percakapan perbincangan dan penulisan  mengelakkan dari memberi teguran yang memberi kesan buruk kepada murid dari suku kaum etnik yg berlainan  menggunakan anekdot dari pelbagai budaya dalam konteks soisal semasa memberi contoh  guru mesti sensitif kepada penggunaan istilah tertentu  guru perlu memberi galakan kpd mm untuk bercampur gaul dalam kump etnik semasa aktiviti dijalankan  guru perlu menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan mm b) 5 program yg boleh dilaksanakan oleh guru untuk mewujudkan persekitaran sekolah yg mesra budaya  aktiviti kebudayaan mengikut kaum  penglibatan murid daripada pelbagai kaum dalam aktiviti  mewujudkan ruang untuk memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum

3.a) 5 cara komunikasi bukan lisan yg boleh digunakan oleh guru ketika melaksanakan pnp -renungan mata -pergerakan tangan -ukiran senyuman di bibir -ekspresi muka berdasarkan perubahan air muka -pergerakan kecil tubuh badan -memberi gerak badan positif semasa berinteraksi b) 5 implikasi terhadap murid sekiranya guru gagal melaksanakan komunikasi dengan berkesan dalam pengajaran dalam kelas  -murid x dapat menerima mesej dengan jelas  -objektif pengajaran x tercapai  -murid x dapat mendengar dengan jelas  -kawalan kelas kurang berkesan  -murid tidak seronok untuk belajar  -hilang motivasi  -wujud masalah disiplin dalam bilik darjah ____________________________________________________________

iNSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT (2011) Soalan 1 (a) Dua pola budaya tersebut: i. Wajib : Tiada pilihan lain selain patuh pada nilai sedia ada ii. Prefferred: Punya beberapa pilihan melakukan budaya, namun asa satu yang lebih digemari iii. Tipikal : Ada beberapa cara melakukan tetapi tidak digemari namun ada satu yang kerap dilakukan iv. Alternatif: Beberapa cara dilakukan tanpa ada sesuatu digemari v. Terhad: Cara melakukan sesuatu dibenarkan hanya kepada orangorang tertentu sahaja (b) Tiga sebab individu saling bergantung dan bergabung di dalam kelompok i. Keamanan - kurangkan ketidaksamaan dalam diri, berasa lebih takut dan tidak ragu-ragu berhadapan halangan ii. Status - Dipandang penting oleh orang lain dan pengakuan diri dalam kelompok iii. Harga diri - Memupuk nilai harga diri individu dan rasa kepunyaan dalam kelompok iv. Afiliasi - Dapat memenuhi keperluan sosial iaitu berinteraksi teeus menerus

antara ahli dalam kelompok v. Kekuatan - kekuatan individu terhad. Akan menjadi lebih kuat apabila melakukan dengan anggota kelompok lain vi. Pencapaian tujuan - kolaborasi antara ahli dalam kelompok untuk mencapai matlamat bersama Soalan 2 (a) Empat ciri utama masyarakat i. Hidup berkelompok ii. Mempunyai budaya iii. Mengalami perubahan iv. Mempunyai kepimpinan v. Sering berinteraksi sama ada dalam dan dengan pihak luar vi. Mempunyai aturan sosial - susun lapis, kelas, status atau kasta (b)Tiga proses perubahan bahasa beserta contoh yang sering berlaku dalam masyarakat i. Perubahan bunyi {pinam} kepada pinang ii. Perubahan fonem {vuat} kepada {kuat} iii. Perubahan morfem {nivunuh} kepada {dibunuh} iv. Penggantian kata {warsa} kepada {tahun} v. Perubahan makna {khalwat - Arab} beribadat - berdua-duaan vi. Penyempitan makna {tuan} dahulu digunakan untuk lelaki dan wanita tetapi kini untuk lelaki sahaja vii. Kata slanga {tuang} kepada {ponteng}

Soalan 3 (a) Empat kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program Pendidikan Khas i. Kerencatan mental ii. Bermasalah pembelajaran iii. Kecelaruan tingkah laku iv. Cacat pendengaran – bermasalah komunikasi v. Cacat penglihatan vi. Cacat fizikal vii. Pintar-cerdas dan berbakat istimewa (b) Tiga faktor menyebabkan wujud ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia i. Kelas sosial - Sistem feudal yang membezakan / memisahkan anggota masyarakat mendapatkan pendidikan yang sama dan setaraf - Jurang pendidikan terhasil akibat pencapaian tahap sosio-ekonomi yang berbeza antara kelas sosial ii. Kumpulan minoriti - Disisih dan diabaikan kerana tiada kekuatan bersuara, kehendak tidak diutamakan, didiskriminasi iii. Infasrtruktur - Kemudahan mendapatkan guru, kemudahan mendapatkan bahanbahan rujukan, kemudahan ICT, kekurangan kemudahan asas di sekolah

Soalan 4 (a) Empat keperluan asas yang telah disediakan di kawasan pedalaman i. Bilik darjah ii. Asraman- 2,800 kapasiti penghuni iii. Rumah guru iv. Bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendah v. Bekalan air ke 193 sekolah (b) Tiga penilaian saya terhadap perubahan pendidikan dalam kalangan masyarakat Orang Asli di pinggir bandar i. Peringkat pertama - Di prasekolah ditumpukan kepada kanak-kanak 5 – 6 tahun - Penyediaan asas kukuh sebelum pendidikan formal ii. Peringkat kedua - Peringkat rendah – kanak-kanak 7 – 12 tahun - Penyediaan asaas 3M iii. Peringkat ketiga - Peringkat menengah 13 – 18 tahun - Program pendidikan komprehensif dan berkualiti – kemahiran berfikir kritis dan kreatif iv. Peringkat tertiari - Peringkat selepas pendidikan menengah ke peringkat pendidikan tinggi v. Tumpuan kepada golongan tercicir - Belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahan - Penekanan kepada latihan dan kemahiran untuk pasaran tenaga buruh

BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH) Soalan 1 (a) Lima cara bagaimana kurikulum tersirat boleh menyatukan murid pelbagai kaum i. Setiap pelajar wajib mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum menggalakkan interaksi dalam kelas sosial murid ii. Pelajar menerima bahasa ibunda dan dialek kaum lain iii. Penerapan nilai budaya masyarakat pelbagai kaum melalui persatuan / kelab iv. Melalui aktiviti perkhemahan murid-murid belajar menghormati cara hidup kaum masing-masing v. Pelajar mengenal dan menghormati agama kaum masing-masing (b) Analisis terhadap lima ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pendidikan masa kini i. Norma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas. ii. Misalnya: daya intelek guru, tingkah laku dana akhlak guru iii. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belaajr iv. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasil pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. v. Misalnya sikap kerjasama, hormat mengormati vi. Kewujudan adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang peleksana kurikulum (murid – guru)

vii. Matlamat atau objektif kurikulum tidak tertulis dalam kandungan kurikulum mahupun dalam penilaian viii. Jenis kurikulum adalah berbeza-berbeza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga meatlamat kurikulum itu sendiri Soalan 2 (a) Lima cara guru menguruskan persekitaran fizikal bilik darjah untuk menggalakkan suasana mesra budaya i. Bilik darjah yang dinamik, guru memiliki gaya kepimpinan, kemahiran merancang aktiviti berkumpulan menggalakkan penglibatan murid-murid pelbagai etnik ii. Kebijaksanaan guru menggunakan kemahiran berkomunikasi, kebijaksanaan interpersonal untuk menggalakkan pergaulan murid-murid pelbagai kelas sosial atau kaum iii. Penggunaan laman web, komputer dan CD dan LCD untuk menghasilkan pembudayaan bilik darjah kondusif - Memupuk semangat kekitaan, semangat berdikari dan bekerjasama antara murid pelbagai kaum iv. Guru menyediakan peraturan kelas berpandukan pekeliling dan peraturan sekolah - Murid-murid belajar bertolak ansur, hormat menghormati, bekerjasama, rasa tanggungjawab di antara mereka

v. Guru berperanan sebagai pencetus idea, pembimbing, fasilitator untuk membina modal insan (b) Lima strategi pengajaran guru yang relevan budaya untuk menggalakkan murid berinteraksi antara pelbagai kaum i. Kaedah koperatif - Murid belajar secara berkumpulan, berbincang secara harmonis, berinteraksi dengan murid pelbagai latar budaya ii. Kaedah kontekstual - Murid akan mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi / budaya kehidupan mereka iii. Kaedah generatif - Menggalakkan murid menjana idea-idea kritis dan kreatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan - Membuat pertimbangan untuk meneruskan budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini iv. Kaedah direktif - Guru memberikan penerangan secara langsung kepada murid tentang kepelbagaian budaya dalam kelompok mereka v. Kaedah mediatif - Mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan, mengenalpasti andaian - Membuat hipotesis berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk diamalkan

vi. Kaedah kajian masa depan - Murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan - Guru membantu murid berfikiran jauh, mempunyai kuasa dan pilihan untuk masa depan yang perlu dihadapi - Murid yang pelbagai latar budaya merancang kehidupan mereka Soalan 3 Berdasarkan Model Simetri Newcomb, guru boleh melaksanakan komunikasi berkesan dalam bilik darjah X AB A = Individu B = Individu X = Mesej - Model Simetri Newcomb adalah berasaskan interaksi individu terhadap mesej yang hendak disampaikan atau diterima, dikenali Model Komunikasi Kemanusiaan - Komunikasi beroperasi daripada empat orientasi, iaitu: a. Orientasi A terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan A terhadap perkara X b. Orientasi A terhadap perkara B, iaitu sikap A terhadap B c. Orientasi B terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan B terhadap perkara X

d. Orientasi B terhadap A, iaitu sikap B terhadap A - Komunikasi berkesan banyak bergantung kepada sikap dan kepercayaan terhadap\ individu dan mesej yang hendak disampaikan e. Jika B menghromati A dan menaruh kepercayaan terhadap mesej maka simetri dicapai, komunikasi adalah berkesan jika A dipandang rendah oleh B, maka mesej yang disampaikan A tidak mendapat persetujuan. Simetri tidak dicapai, komunikasi kurang berkesan

(b) Lima masalah komunikasi yang biasa berlaku dalam bilik darjah dan cara-cara mengatasinya i. Kebisingan - Guru menggunakan komunikasi bukan lisan, menunggu murid berhenti membuat bising dan meneruskan pengajaran ii. Guru kurang berpengalaman - Guru mengikuti kursus dalam perkhidmatan, mendapat nasihat dan tunjuk ajar daripada guru yang berpengalaman iii. Perhubungan guru dengan murid kurang mesra - Guru mengawal murid dengan cara demokratik iv. Kurang minat terhadap pelajaran - Guru menyampaikan pelajaran dengan cara menarik minat, seperti kaedah kumpulan, kaedah main, kaedah bercerita v. Suasana bilik darjah kurang kondusif - Bilik darjah bersih dan selesa menimbulkan perasaan riang gembira untuk belajar