P. 1
kepimpinan rumahtangga

kepimpinan rumahtangga

|Views: 48|Likes:
Published by Zamani Hotzam

More info:

Published by: Zamani Hotzam on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. sistem masyarakat dan sebagainya. termasuk keluarga. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. Lippitt dan Lippitt (1978).Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Contohnya. memberikan satu definisi yang bersepadu. Caplan (1970). sistem masyarakat. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. 2 . dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat.

Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. organisasi. selain daripada individu. Hubungan ini adalah sama rata.Brown. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. penuh kerelaan hati. empati dan ketulenan diri. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. kesemuanya menjamin hasil yang baik. Di samping itu. ikhlas. 3 . Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab.

Manusia juga membentuk sebuah organisasi. Pada skala yang lebih kecil.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. Justeru. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. isteri. Manusia membentuk sebuah negara. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. ibu. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. 4 . amat dipengaruhi oleh suasana.

Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. ii. dalam keluarga. Kedua. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. Pertamanya. Tidak boleh memberi maklumat palsu. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. Ketiga. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. iv. Tetapi. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. masyarakat. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya.Hari ini. iii. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. 5 .

Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. x. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. vi. yang berbuat demikian. vii. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 .Kelapan. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. ix.v. viii. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara.

Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan. 7 .kuhkan ikatan kekeluargaan.

Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. perhiasan. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. Dalam satu bentuk atau lain. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. kedai kek. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. hantaran dan sebagainya. kasut. Sifat duaan ini. Semakin hampir dengan majlis. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit.

bertunang. Di dunia Barat. meminang. Mengikut adat silam. Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik.antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. Kepada bangsa Melayu. penghantaran belanja. berasah gigi dan berinai. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. Kemuncak 9 .

bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. Pada asalnya. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. Secara amnya. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. 10 . Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. Oleh itu. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. Secara sosial. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. Pada umumnya. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. Dalam pemikiran Konfusianisme. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin.Di masa silam.

Pada masa itu. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Pandaaram dan sebagainya. Sejak zaman Dinasti Han. Malayalam. Veelaalar. Selepas perkahwinan. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. Gurukkal. Mutaliyar. Manchu. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. dan Turki. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. 11 . Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. Oleh itu. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. eliyat tirumanam. tamil tirumanam. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari.Dalam sejarah Cina. Xiongnu.

ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. menyatakan perasaan dan kehendak. 12 . keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. berhibur.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. membina kemesraan dan kasih sayang. Hakikatnya. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. mendidik. Gunanya agar kita dapat memahami. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. membimbing. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. Dalam mencapai proses itu. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik.

perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Pada masa yang sama. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. Mungkin si isteri suka bercakap.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. sopan dan hormat. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Sesekali. Sebagai ibu bapa pula. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam.

cabaran dan cara menanganinya. Tujuannya bagi mencari kelebihan. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. kelemahan. Dengan cara ini. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. Misalnya memek muka. Selain itu. Selain saling hormat-menghormati. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Sebagai ibu bapa. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Malah. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. peluang. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. kesediaan fizikal dan mental. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. sering bermusyawarah. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Akibatnya. anak itu akan 14 . Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini.

Nafsu yang terkawal 6. Amanah dan bertanggungjawab 3. Ikhlas dan jujur 5. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. Saling hormat-menghormati. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. bahaya. 15 . Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran.

Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. sebagai seorang ayah. tempat tinggal dan pakaian. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. Akibatnya. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. 16 . kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. dalam masyarakat moden hari ini.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. Bukan itu sahaja. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama.

Towards a Psychology of Being.Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Nik Azis Nik Pa. (1968). Haron Din et al. Publications. (1999). Jurnal Pemikir. 26 Mac 2005. (ed. Awang Had Salleh. Julai-September. Manusia dan Islam. (1990). (2005). (1997). Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan.. Kuala Lumpur. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. (1996). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.)(2004). Kuala Lumpur: Utusan 17 . (1994). “Wanita: Model Ibu Mithali”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. New Jersey: Princetown. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dinamika Bangsa Melayu.. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”. Maslow A. Leha @ Zaleha Muhamat. Jilid 2. Mohamed Anwar Omar Din. Keluarga Berdaya Maju. Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pustaka National. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Yusuf al-Qardhawi. Nik Azis Nik Pa. (2002).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->