Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. Caplan (1970). Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. termasuk keluarga.Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. Lippitt dan Lippitt (1978). Contohnya. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. sistem masyarakat dan sebagainya. 2 . maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. sistem masyarakat. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. memberikan satu definisi yang bersepadu.

3 . Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. organisasi.Brown. Di samping itu. Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. selain daripada individu. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. empati dan ketulenan diri. Hubungan ini adalah sama rata. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. kesemuanya menjamin hasil yang baik. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. ikhlas. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. penuh kerelaan hati.

Pada skala yang lebih kecil. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. Manusia juga membentuk sebuah organisasi. 4 . amat dipengaruhi oleh suasana. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. Justeru. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. isteri. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. ibu.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. Manusia membentuk sebuah negara.

konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. ii.Hari ini. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. 5 . Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. Kedua. Pertamanya. Tetapi. dalam keluarga. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. iii. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. Tidak boleh memberi maklumat palsu. masyarakat. iv. Ketiga. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i.

individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. vi. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. yang berbuat demikian. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. ix. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. viii. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap.v. vii. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 .Kelapan. x. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang.

Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan. 7 .kuhkan ikatan kekeluargaan.

perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. Sifat duaan ini. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. Semakin hampir dengan majlis. perhiasan. Dalam satu bentuk atau lain. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . kasut. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. kedai kek. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. hantaran dan sebagainya.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju.

majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti.antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. Mengikut adat silam. Di dunia Barat. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. Kepada bangsa Melayu. Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). penghantaran belanja. Kemuncak 9 .Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. bertunang. meminang. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. berasah gigi dan berinai.

Oleh itu. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. Pada asalnya. 10 . Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. Secara amnya. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. Pada umumnya. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin.Di masa silam. Dalam pemikiran Konfusianisme. Secara sosial. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga.

sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Gurukkal. dan Turki. Pandaaram dan sebagainya. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. Sejak zaman Dinasti Han. Veelaalar. Manchu. Xiongnu. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. Malayalam. tamil tirumanam. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Oleh itu. Pada masa itu.Dalam sejarah Cina. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. 11 . Mutaliyar. Selepas perkahwinan. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. eliyat tirumanam. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari.

membimbing. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. Hakikatnya. 12 . keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. berhibur. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. Dalam mencapai proses itu. mendidik. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. membina kemesraan dan kasih sayang. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. menyatakan perasaan dan kehendak. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. Gunanya agar kita dapat memahami. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat.

Sebagai ibu bapa pula. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Pada masa yang sama. Sesekali. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Mungkin si isteri suka bercakap. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. sopan dan hormat.

Tujuannya bagi mencari kelebihan. Selain saling hormat-menghormati. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. peluang. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. kelemahan. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. kesediaan fizikal dan mental. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. Sebagai ibu bapa. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. Dengan cara ini. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. Malah. Akibatnya. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. Misalnya memek muka. Selain itu. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. anak itu akan 14 . Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. cabaran dan cara menanganinya. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. sering bermusyawarah. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri.

15 . Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. Ikhlas dan jujur 5.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Saling hormat-menghormati. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. bahaya. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Nafsu yang terkawal 6. Amanah dan bertanggungjawab 3. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam.

Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. sebagai seorang ayah. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. tempat tinggal dan pakaian. Akibatnya. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. 16 . jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. dalam masyarakat moden hari ini. Sebagai contoh. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Bukan itu sahaja. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu.

New Jersey: Princetown. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2005). Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. (1994). Kuala Lumpur. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). Nik Azis Nik Pa.. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. (1996). Haron Din et al. (1997). Mohamed Anwar Omar Din. (ed. (1968). Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru.)(2004). Pustaka National. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Maslow A. “Wanita: Model Ibu Mithali”. Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Julai-September. 26 Mac 2005. Yusuf al-Qardhawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jurnal Pemikir. Jilid 2. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”. (2002).Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Keluarga Berdaya Maju. Leha @ Zaleha Muhamat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Dinamika Bangsa Melayu. Publications. Kuala Lumpur: Utusan 17 . Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Manusia dan Islam. (1990). Nik Azis Nik Pa. Universiti Malaya. Awang Had Salleh. Towards a Psychology of Being. (1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful