P. 1
kepimpinan rumahtangga

kepimpinan rumahtangga

|Views: 48|Likes:
Published by Zamani Hotzam

More info:

Published by: Zamani Hotzam on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Lippitt dan Lippitt (1978). Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. sistem masyarakat dan sebagainya. termasuk keluarga. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. memberikan satu definisi yang bersepadu. 2 . satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. Caplan (1970).Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. sistem masyarakat. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Contohnya.

Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. empati dan ketulenan diri. Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. kesemuanya menjamin hasil yang baik. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Hubungan ini adalah sama rata. penuh kerelaan hati. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. 3 . Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela.Brown. selain daripada individu. ikhlas. organisasi. Di samping itu.

Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. amat dipengaruhi oleh suasana. 4 . kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. isteri. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. Justeru. Pada skala yang lebih kecil.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. ibu. Manusia membentuk sebuah negara. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. Manusia juga membentuk sebuah organisasi.

tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. Pertamanya. Ketiga. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. ii. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. 5 .Hari ini. iv. dalam keluarga. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya. Tidak boleh memberi maklumat palsu. masyarakat. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. Kedua. iii. Tetapi. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja.

Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 . perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan.v. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. viii. vi. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. vii. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan.Kelapan. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. ix. x. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. yang berbuat demikian.

Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan. 7 .kuhkan ikatan kekeluargaan.

Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . hantaran dan sebagainya.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. Dalam satu bentuk atau lain. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. Semakin hampir dengan majlis. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. kedai kek. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. kasut. Sifat duaan ini. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. perhiasan.

antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. Di dunia Barat. bertunang. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). Kepada bangsa Melayu. berasah gigi dan berinai. majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. Kemuncak 9 . mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. Mengikut adat silam. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. penghantaran belanja. meminang. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri).Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik.

inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. Oleh itu. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina.Di masa silam. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. Secara sosial. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. Secara amnya. Pada umumnya. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. Pada asalnya. Dalam pemikiran Konfusianisme. 10 . Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat.

eliyat tirumanam. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. Malayalam. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Pada masa itu. Sejak zaman Dinasti Han. Selepas perkahwinan. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina.Dalam sejarah Cina. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. 11 . Gurukkal. Mutaliyar. Veelaalar. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Manchu. tamil tirumanam. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. dan Turki. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Oleh itu. Xiongnu. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Pandaaram dan sebagainya. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya.

ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. berhibur. membimbing. Hakikatnya. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. Dalam mencapai proses itu.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. 12 . membina kemesraan dan kasih sayang. mendidik. Gunanya agar kita dapat memahami. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. menyatakan perasaan dan kehendak. keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas.

Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. Mungkin si isteri suka bercakap. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Sebagai ibu bapa pula. Sesekali.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. sopan dan hormat. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Pada masa yang sama. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam.

mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. Tujuannya bagi mencari kelebihan.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. peluang. kelemahan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. sering bermusyawarah. Malah. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Selain saling hormat-menghormati. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. kesediaan fizikal dan mental. Misalnya memek muka. Akibatnya. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. anak itu akan 14 . Dengan cara ini. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. Sebagai ibu bapa. Selain itu. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. cabaran dan cara menanganinya. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri.

Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Nafsu yang terkawal 6. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. 15 . Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. bahaya. Amanah dan bertanggungjawab 3. Ikhlas dan jujur 5. Saling hormat-menghormati. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran.

Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Bukan itu sahaja. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. tempat tinggal dan pakaian. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. 16 . dalam masyarakat moden hari ini. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. sebagai seorang ayah. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. Akibatnya. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati.

(1968). Jurnal Pemikir.)(2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1996). Kuala Lumpur: Utusan 17 . (2005).Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). Universiti Malaya. Nik Azis Nik Pa. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Nik Azis Nik Pa. “Wanita: Model Ibu Mithali”. Manusia dan Islam. Jilid 2. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Leha @ Zaleha Muhamat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. Towards a Psychology of Being. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”. New Jersey: Princetown. Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru. Publications. Julai-September. Haron Din et al. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Awang Had Salleh. Yusuf al-Qardhawi.. Keluarga Berdaya Maju. (1990). (1999). Mohamed Anwar Omar Din. (2002). Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 26 Mac 2005. (1994). Pustaka National. (1997). Maslow A. Dinamika Bangsa Melayu.. (ed. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->