Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

termasuk keluarga. 2 . Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. sistem masyarakat. Lippitt dan Lippitt (1978). maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. Caplan (1970). Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Contohnya. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. memberikan satu definisi yang bersepadu. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. sistem masyarakat dan sebagainya.Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan.

asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. Di samping itu. empati dan ketulenan diri. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. kesemuanya menjamin hasil yang baik. organisasi. Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. 3 .Brown. Hubungan ini adalah sama rata. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. ikhlas. selain daripada individu. penuh kerelaan hati. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978).

kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. isteri. amat dipengaruhi oleh suasana. Manusia membentuk sebuah negara. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. Pada skala yang lebih kecil. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. Justeru. 4 . seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. Manusia juga membentuk sebuah organisasi.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. ibu.

Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. iv. ii. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Kedua. Tetapi. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. iii. Ketiga. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Tidak boleh memberi maklumat palsu. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. masyarakat. 5 . dalam keluarga. Pertamanya.Hari ini. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya.

vii. ix.v. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. x. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 .Kelapan. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. yang berbuat demikian. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. viii. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. vi. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang.

Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan.kuhkan ikatan kekeluargaan. 7 .

Semakin hampir dengan majlis. Sifat duaan ini. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. kedai kek. kasut.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. hantaran dan sebagainya. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. perhiasan. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. Dalam satu bentuk atau lain. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin.

dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami).antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. berasah gigi dan berinai.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). Kemuncak 9 . majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. Kepada bangsa Melayu. bertunang. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. Di dunia Barat. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. Mengikut adat silam. majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. meminang. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. penghantaran belanja. Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri).

sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Dalam pemikiran Konfusianisme. Secara amnya. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding.Di masa silam. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. Pada umumnya. Oleh itu. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. Pada asalnya. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. Secara sosial. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. 10 . ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya.

ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Xiongnu. Veelaalar. Manchu. Mutaliyar. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. dan Turki. Gurukkal. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. Oleh itu.Dalam sejarah Cina. Pada masa itu. Malayalam. 11 . Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. Selepas perkahwinan. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Sejak zaman Dinasti Han. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. eliyat tirumanam. tamil tirumanam. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Pandaaram dan sebagainya. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi.

Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. Dalam mencapai proses itu. membimbing. 12 . mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. membina kemesraan dan kasih sayang. berhibur. menyatakan perasaan dan kehendak. mendidik. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. Gunanya agar kita dapat memahami. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. Hakikatnya.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan.

Sesekali.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. sopan dan hormat. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Pada masa yang sama. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. Sebagai ibu bapa pula. Mungkin si isteri suka bercakap. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama.

mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. cabaran dan cara menanganinya. sering bermusyawarah. peluang. Misalnya memek muka. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. Sebagai ibu bapa. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Dengan cara ini. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Selain itu. Akibatnya. anak itu akan 14 . Selain saling hormat-menghormati. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Tujuannya bagi mencari kelebihan. kelemahan. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. Malah. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. kesediaan fizikal dan mental. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran.

Nafsu yang terkawal 6. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. 15 . Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. bahaya. Amanah dan bertanggungjawab 3. Saling hormat-menghormati. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Ikhlas dan jujur 5. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7.

Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. dalam masyarakat moden hari ini. sebagai seorang ayah. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. Akibatnya. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. Bukan itu sahaja. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. tempat tinggal dan pakaian.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. Sebagai contoh. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. 16 .

Dinamika Bangsa Melayu. Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Manusia dan Islam. Nik Azis Nik Pa. Jilid 2. (1990). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1968). Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Malaya. 26 Mac 2005. (1997). Haron Din et al. Keluarga Berdaya Maju.. Towards a Psychology of Being. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. (1994). Kuala Lumpur: Utusan 17 . (1996).. Publications. (ed. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Nik Azis Nik Pa. (1999). (2002). Yusuf al-Qardhawi. Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Pustaka National. Maslow A. (2005). Julai-September. Mohamed Anwar Omar Din. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”.)(2004). Kuala Lumpur. Leha @ Zaleha Muhamat. “Wanita: Model Ibu Mithali”. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). Awang Had Salleh. New Jersey: Princetown. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Jurnal Pemikir.