Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. memberikan satu definisi yang bersepadu. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. sistem masyarakat dan sebagainya. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran.Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. Contohnya. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. sistem masyarakat. Caplan (1970). termasuk keluarga. 2 . pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Lippitt dan Lippitt (1978). Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga.

Hubungan ini adalah sama rata. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela.Brown. selain daripada individu. penuh kerelaan hati. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. Di samping itu. kesemuanya menjamin hasil yang baik. organisasi. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. 3 . ikhlas. Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. empati dan ketulenan diri. Ciri-ciri hubungan yang terbuka.

Pada skala yang lebih kecil. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. isteri. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. amat dipengaruhi oleh suasana. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. 4 . Manusia membentuk sebuah negara. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. Manusia juga membentuk sebuah organisasi. ibu. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. Justeru. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah.

Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. Kedua. Tidak boleh memberi maklumat palsu. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. ii. masyarakat. 5 . Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. Tetapi. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. Pertamanya. iii. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini.Hari ini. Ketiga. iv. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. dalam keluarga. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri.

vii. vi. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 . Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya.Kelapan. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. x.v. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. ix. yang berbuat demikian. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. viii. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara.

kuhkan ikatan kekeluargaan. 7 . Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan.

hantaran dan sebagainya. Sifat duaan ini. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. kedai kek. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 .nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. Dalam satu bentuk atau lain. perhiasan. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. Semakin hampir dengan majlis.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. kasut. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan.

Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. Di dunia Barat. penghantaran belanja. meminang. mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. Kepada bangsa Melayu. berasah gigi dan berinai. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya.antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. bertunang. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). Mengikut adat silam. Kemuncak 9 .

Pada umumnya. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Secara amnya. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. Pada asalnya. Dalam pemikiran Konfusianisme. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. 10 . ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin.Di masa silam. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. Oleh itu. Secara sosial.

ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Oleh itu. tamil tirumanam. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Manchu. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. Selepas perkahwinan. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. Veelaalar. Sejak zaman Dinasti Han. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Pada masa itu. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Xiongnu. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Malayalam. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari.Dalam sejarah Cina. 11 . Gurukkal. dan Turki. eliyat tirumanam. Mutaliyar. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. Pandaaram dan sebagainya. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal.

Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. membimbing. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. Hakikatnya. membina kemesraan dan kasih sayang. berhibur.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. menyatakan perasaan dan kehendak. mendidik. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. Dalam mencapai proses itu. Gunanya agar kita dapat memahami. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. 12 . keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan.

Pada masa yang sama. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Sesekali. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Sebagai ibu bapa pula.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. sopan dan hormat. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. Mungkin si isteri suka bercakap. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan.

kelemahan. sering bermusyawarah. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. kesediaan fizikal dan mental. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. Sebagai ibu bapa. Akibatnya. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. Tujuannya bagi mencari kelebihan. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. peluang.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Selain itu. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. anak itu akan 14 . Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. Malah. cabaran dan cara menanganinya. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. Dengan cara ini. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Selain saling hormat-menghormati. Misalnya memek muka. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka.

bahaya. Nafsu yang terkawal 6. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4. Ikhlas dan jujur 5. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Saling hormat-menghormati. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. 15 . Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. Amanah dan bertanggungjawab 3. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek.

Akibatnya. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Bukan itu sahaja. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. sebagai seorang ayah. dalam masyarakat moden hari ini. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. Sebagai contoh. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. 16 .Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. tempat tinggal dan pakaian. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal.

Mohamed Anwar Omar Din. Awang Had Salleh. Dinamika Bangsa Melayu. (1996). Publications. Towards a Psychology of Being. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. (1968). (1997). Nik Azis Nik Pa. Yusuf al-Qardhawi. Nik Azis Nik Pa. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. (1994). Manusia dan Islam. Haron Din et al. Leha @ Zaleha Muhamat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”.. Pustaka National. Julai-September.)(2004). Kuala Lumpur. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). (2005). 26 Mac 2005. Maslow A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Jilid 2. Kuala Lumpur: Utusan 17 . Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Keluarga Berdaya Maju. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (2002). (ed. (1990). “Wanita: Model Ibu Mithali”. Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru.. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Universiti Malaya. Jurnal Pemikir. New Jersey: Princetown.Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan.