Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Lippitt dan Lippitt (1978). Contohnya. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut.Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. sistem masyarakat. termasuk keluarga. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. 2 . Caplan (1970). cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. memberikan satu definisi yang bersepadu. sistem masyarakat dan sebagainya. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki.

Hubungan ini adalah sama rata. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. organisasi. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Di samping itu. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. selain daripada individu. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. ikhlas. Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. 3 . empati dan ketulenan diri. penuh kerelaan hati.Brown. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. kesemuanya menjamin hasil yang baik.

isteri. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. Manusia membentuk sebuah negara. Pada skala yang lebih kecil. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. Justeru. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. 4 . emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. amat dipengaruhi oleh suasana.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. Manusia juga membentuk sebuah organisasi. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. ibu.

Tetapi.Hari ini. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. masyarakat. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. Tidak boleh memberi maklumat palsu. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Kedua. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. ii. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. iii. Pertamanya. Ketiga. iv. dalam keluarga. 5 . seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i.

ix. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. vi. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. yang berbuat demikian.Kelapan. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. x. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 . Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka.v. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. viii. vii. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen.

7 . Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan.kuhkan ikatan kekeluargaan.

yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. Semakin hampir dengan majlis. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. hantaran dan sebagainya.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . Sifat duaan ini. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Dalam satu bentuk atau lain. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. kasut. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit. kedai kek. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. perhiasan. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang.

Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). berasah gigi dan berinai. Mengikut adat silam. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. Kemuncak 9 . majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. penghantaran belanja.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. meminang. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. Di dunia Barat.antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. bertunang. Kepada bangsa Melayu. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri).

bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Oleh itu. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. Pada asalnya. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. Secara sosial. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing.Di masa silam. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. Secara amnya. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. Pada umumnya. Dalam pemikiran Konfusianisme. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. 10 .

Veelaalar. Gurukkal. Pada masa itu. 11 . Selepas perkahwinan. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. Malayalam. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. tamil tirumanam. Pandaaram dan sebagainya. Manchu. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil.Dalam sejarah Cina. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. Xiongnu. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Sejak zaman Dinasti Han. Oleh itu. dan Turki. Mutaliyar. eliyat tirumanam. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal.

membimbing. berhibur. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. mendidik. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. 12 . Gunanya agar kita dapat memahami. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. Dalam mencapai proses itu. keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. membina kemesraan dan kasih sayang. Hakikatnya. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. menyatakan perasaan dan kehendak.

Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. Pada masa yang sama. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. Mungkin si isteri suka bercakap. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Sesekali. Sebagai ibu bapa pula. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. sopan dan hormat.

Dengan cara ini. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. cabaran dan cara menanganinya. Selain itu. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. anak itu akan 14 . kelemahan. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. Misalnya memek muka. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. peluang. Akibatnya. sering bermusyawarah. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. kesediaan fizikal dan mental. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. Selain saling hormat-menghormati. Malah. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Tujuannya bagi mencari kelebihan. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. Sebagai ibu bapa. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan.

Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. Ikhlas dan jujur 5. Saling hormat-menghormati. bahaya. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. 15 . Nafsu yang terkawal 6. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Amanah dan bertanggungjawab 3. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak.

dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. sebagai seorang ayah. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. 16 . Bukan itu sahaja. dalam masyarakat moden hari ini.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Akibatnya. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. tempat tinggal dan pakaian.

Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.. Universiti Malaya. Pustaka National. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”. (1994).Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Julai-September. Leha @ Zaleha Muhamat. (1968). Kuala Lumpur: Utusan 17 . Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). (2002). (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. “Wanita: Model Ibu Mithali”. Keluarga Berdaya Maju. Manusia dan Islam. New Jersey: Princetown. Haron Din et al.. Publications. (ed. Jurnal Pemikir. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. (2005). Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. Mohamed Anwar Omar Din. Yusuf al-Qardhawi. Jilid 2. Nik Azis Nik Pa. 26 Mac 2005. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. Nik Azis Nik Pa. (1990). Awang Had Salleh. Towards a Psychology of Being. Maslow A. (1997). Dinamika Bangsa Melayu. Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru.)(2004). (1999).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful