Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. Lippitt dan Lippitt (1978). satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut. termasuk keluarga. dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. memberikan satu definisi yang bersepadu. Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. 2 .Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. Caplan (1970). Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. Contohnya. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. sistem masyarakat. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. sistem masyarakat dan sebagainya. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga.

Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. 3 . Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. Hubungan ini adalah sama rata. Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya. ikhlas. kesemuanya menjamin hasil yang baik. selain daripada individu. Di samping itu. organisasi. penuh kerelaan hati. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). Ciri-ciri hubungan yang terbuka.Brown. empati dan ketulenan diri.

ibu. amat dipengaruhi oleh suasana. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. Justeru. Manusia juga membentuk sebuah organisasi. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. Manusia membentuk sebuah negara. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. isteri. Pada skala yang lebih kecil. 4 . Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul.

Tetapi. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya. Pertamanya. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. ii. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. iii. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. 5 . sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. masyarakat. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. Ketiga. dalam keluarga. Tidak boleh memberi maklumat palsu. Kedua.Hari ini. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. iv.

ix. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap.Kelapan. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. x. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. vii. viii. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak. individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen.v. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 . Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. vi. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. yang berbuat demikian. Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri.

7 . Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan.kuhkan ikatan kekeluargaan.

pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. Sifat duaan ini. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. kasut. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. perhiasan. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. Dalam satu bentuk atau lain. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. kedai kek. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin. Semakin hampir dengan majlis. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. hantaran dan sebagainya.

majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). Kemuncak 9 .antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan. meminang. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. bertunang.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. berasah gigi dan berinai. Kepada bangsa Melayu. penghantaran belanja. umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. Di dunia Barat. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). Mengikut adat silam. mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti.

Oleh itu. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. Secara amnya. kebudayaan Cina membenarkan percintaan. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Pada asalnya. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. Dalam pemikiran Konfusianisme. Secara sosial. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. 10 . mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai.Di masa silam. Pada umumnya. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing.

Dalam sejarah Cina. Oleh itu. Malayalam. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. Pandaaram dan sebagainya. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. 11 . eliyat tirumanam. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. tamil tirumanam. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari. Sejak zaman Dinasti Han. Manchu. Selepas perkahwinan. Xiongnu. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. Gurukkal. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Mutaliyar. Pada masa itu. dan Turki. Veelaalar.

mendidik. Gunanya agar kita dapat memahami. membimbing. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. berhibur. menyatakan perasaan dan kehendak. membina kemesraan dan kasih sayang. Dalam mencapai proses itu.Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. 12 . suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. Hakikatnya. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan.

Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. Mungkin si isteri suka bercakap. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam. selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Sesekali. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Sebagai ibu bapa pula. Pada masa yang sama. sopan dan hormat. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga.

berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. Tujuannya bagi mencari kelebihan. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. Selain saling hormat-menghormati. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Malah. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. Selain itu. peluang. kesediaan fizikal dan mental. Akibatnya. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. Misalnya memek muka. Sebagai ibu bapa. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. sering bermusyawarah. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. Dengan cara ini. kelemahan. anak itu akan 14 . Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. cabaran dan cara menanganinya. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka.contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal.

Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Ikhlas dan jujur 5. Nafsu yang terkawal 6. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4. Saling hormat-menghormati. kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. Amanah dan bertanggungjawab 3. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. 15 . Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam. bahaya. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2.

bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. 16 . dalam masyarakat moden hari ini. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. Bukan itu sahaja. tempat tinggal dan pakaian. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. Akibatnya.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. Sebagai contoh. sebagai seorang ayah. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu.

Haron Din et al. “Wanita: Model Ibu Mithali”.Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1996). (1997). (1999). Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. New Jersey: Princetown. Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. Kuala Lumpur: Utusan 17 . (1990). Universiti Malaya. Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). (ed. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Publications. Dinamika Bangsa Melayu. Leha @ Zaleha Muhamat. (2005). Awang Had Salleh. Jilid 2. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Manusia dan Islam. (2002). Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Mohamed Anwar Omar Din. Pustaka National. Julai-September. Nik Azis Nik Pa. Nik Azis Nik Pa. Yusuf al-Qardhawi..)(2004). Keluarga Berdaya Maju. Kuala Lumpur. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”. Maslow A. Towards a Psychology of Being.. 26 Mac 2005. Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru. Jurnal Pemikir. (1994). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1968). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful