Pendahuluan: Semua keluarga dalam dunia sudah pasti merancang untuk

perkembangan keluarga mereka seperti bila mereka inginkan anak, berapa jumlah bilangan anak, perancangan persekolahan, masa anak untuk melanjutkan pelajaran pada tahap yang lebih tinggi dan bila anak sepatutnya mendirikan rumah tangga. Tekanan keluarga berlaku disebabkan pelbagai punca antaranya ialah kurangnya interaksi antara anggota keluarga dalam menangani masalah. Dalam usahanya untuk menghadapi krisis ini, banyak keluarga mengalami kesulitan menanganinya kerana kurangnya pengetahuan, kemampuan, dan fleksibiliti untuk berubah. Menurut seorang kaunselor yang berpengalaman, keluarga yang mengalami kesulitan seringkali menghadapi halangan-halangan yang ada dalam keluarga iaitu sikap dan tingkahlaku yang menghambat fleksibiliti dan menghalangi penyesuaian kembali dengan situasi yang baru. Jenis halangan-halangan tersebut muncul dalam keadaan yang berbezabeza seperti halangan dalam komunikasi timbul jika masing-masing anggota keluarga tidak tahu bagaimana mereka harus membahagikan perasaan mereka dengan anggota keluarga lainnya atau bagaimana mengungkapkan perasaan mereka dengan jelas (Collins, 1998). Di samping memenuhi keperluan psikologi, perkahwinan juga mestilah memenuhi keperluan ekonomi. Dengan kata lain, di samping memberi kasih sayang kepada isteri, seorang suami juga berkewajipan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Terdapat beberapa masalah dari aspek ekonomi yang sering mencetus tekanan rumah tangga seperti suami yang sememangnya tidak mampu menyediakan nafkah yang mencukupi, suami yang sengaja cuai menyediakan nafkah yang mencukupi, sikap isteri yang sentiasa meminta sesuatu yang sememangnya tidak dapat diadakan oleh pihak suami, sikap suami yang memeras harta isteri manakala jika kedua suami isteri sama-sama bekerja, terdapat pula sikap berkira di antara keduanya di dalam menguruskan ekonomi rumah tangga. Masalah ini juga menyebabkan berlakunya masalah tekanan keluarga (Siti Zulaikha Hj Mohd. Noor, 2003).

1

Lippitt dan Lippitt (1978). pula menyatakan proses perundingan itu melibatkan antara seorang perunding dengan berbagai corak individu dan sistem. maka timbul kontroversi sama ada proses perundingan itu boleh digunakan di luar ruang rujuk masalah pekerjaan. Katz & Kahn (1978) melaporkan bahawa kebanyakan perunding berpendapat bahawa fokus yang penting adalah cara proses perundingan itu dilaksanakan. Perundingan melibatkan ciri kesukarelaan.Perihal Perundingan: Ada berbagai definisi perundingan yang terdapat di dalam rujukan kajian. Caplan (1970). dan perhubungan yang wujud antara dua professional itu tidak melibatkan perhubungan berhierarki. Kelemahan definisi Caplan amat ketara kerana proses seperti ini tidak dapat diperluaskan kepada khidmat dengan kelompok bukan profesional dalam masyarakat. sistem masyarakat dan sebagainya. Apabila definisi perundingan diperluaskan kepada kelompok seperti keluarga. Definisi Caplan (1970) memberi peneguhan kejituan kepada perundingan apabila hanya dua pihak professional sahaja yang terlibat dalam proses perundingan. Contohnya. termasuk keluarga. Kedua-dua definisi ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Tujuan proses adalah supaya sumber yang mendapat khidmat itu menukarkan keadaan semasanya ke arah matlamat yang hendak dicapai. sistem masyarakat. cara meyakinkan pelajar tersebut tentang pentingnya prestasi akademik dengan kerjaya dan sebagainya. memberikan satu definisi yang bersepadu. satu proses perundingan dengan seorang guru akan fokus kepada cara melayan pelajar yang kurang berminat dalam suatu matapelajaran. 2 . Perlaksanaan biasanya menggunakan teknologi yang spesifik bersamaan sistem komunikasi dan sumber maklumat yang baik. Fokus perundingan dalam keadaan ini mungkin akan menumpu kepada cara mendapatkan maklomat mengenai masalah pelajar tersebut.

Hubungan ini adalah sama rata. empati dan ketulenan diri. Pryzwansky dan Schulte (1987) pula menekankan ruang rujuk perundingan kepada khidmat kemanusiaan. Perundingan bermirip khidmat kemanusiaan ini mementingkan proses penyelesaian masalah itu secara sukarela. kesemuanya menjamin hasil yang baik. Ciri-ciri hubungan yang terbuka. Antara aspek terpenting dalam proses perundingan ialah hubungan antara perunding dengan konsultinya.Brown. Di samping itu. organisasi. ikhlas. asas proses perundingan bertujuan untuk membantu konsulti memperkembangkan kemahiran dan sikapnya supaya boleh berfungsi dengan lebih berkesan terhadap pihak yang ia bertanggungjawab. penuh kerelaan hati. Tersemat dalam maksud ini memberi erti bahawa perundingan diperluaskan kawasan penggunaannya kepada kelompok. Ruang rujuk ini selari dengan pendapat Lippitt dan Lippitt (1978). selain daripada individu. 3 . Khidmat perundingan boleh ditamatkan sama ada oleh perunding atau konsultinya.

ibu. Pada skala yang lebih kecil. emosi dan fizikal melalui sumber dan pendekatan yang betul. 4 . Manusia membentuk sebuah negara. Kecemerlangan seorang pelajar di sebuah sekolah.Komunikasi Perundingan Dalam Keluarga : Kecemerlangan sebuah kehidupan. amat dipengaruhi oleh suasana. nilai-nilai dan cara hidup yang melingkungi kehidupan sebuah keluarga. Manusia juga membentuk sebuah organisasi. bapa dan anak-anak tidak boleh menjadi agenda sampingan. manusia merupakan tunggak kepada sebuah keluarga dan di peringkat inilah manusia pada hakikatnya dibentuk. seorang pekerja di sebuah syarikat atau jabatan. kualiti struktur keluarga yang terdiri daripada suami. Kehidupan turut merangkumi satu bentuk kepimpinan dalam mengurus diri baik dari segi pemikiran. Justeru. Manusia sebagai subjek utama kehidupan ini memerlukan kepada tumpuan dan usaha yang maksima ke arah membangunkan potensinya. sangat berkait rapat dengan kualiti modal insan yang mendukungnya. dicorakkan dan dibangunkan segala potensinya sebelum mereka menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat pada skala yang lebih besar. isteri.

Seseorang yang tidak jujur akan perasaannya seumpama tidak bertanggungjawab hubungan menjadi tegang dan komunikasi menjadi negatif. Ketiga. kepimpinan keluarga penting untuk berhadapan dengan konflik yang berlingkar di sekeliling kita. semasa berkomunikasi etika yang perlu dijaga ialah dengan memberi maklumat secara tepat. Pertamanya. tidak wujudnya keserasian baik dalam diri mahupun dengan orang lain. iii. 5 . Tetapi. malah selalunya melibatkan negara berdasarkan paparan media hari ini. Kedua. dalam pendekatan global dalam pelbagai rantai hubungan kemanusiaan. sebaliknya pertembungan antara hak dan batil atau pengendalian sesuatu yang bersifat benar juga boleh membawa kepada keadaan ini. masyarakat.Hari ini. Konflik difahami sebagai satu keadaan yang tidak harmoni. dalam keluarga. amalan etika ini mampu memberi kesan positif terhadap diri seseorang individu untuk mengekalkan kesejahteraan hidup. Di antara etika komunikasi tersebut ialah: i. Dengan mengamalkan etika dalam berkomunikasi seseorang individu akan dapat memelihara hubungan kekeluargaan mereka. Kewujudan konflik berada di mana-mana sahaja. ii. Sekiranya tersinggung hendaklah mengatakan bahawa diri atas perasaan sendiri. Dalam situasi ini tidak b oleh bercakap kerana hendak memperjuangkan perasaan diri sendiri sahaja. Keempat tidak boleh sekali-kali mempunyai niat hendak menipu dan memperdaya orang lain sewaktu sedang berinteraksi. iv. Ia akan menyebabkan itu tersinggung. Tidak boleh memberi maklumat palsu. konflik tidak bermaksud timbulnya sesuatu bersifat buruk. perlunya komunikasi yang mementingkan kepentingan dan tujuan bersama dan tidak mementingkan tujuan peribadi. seseorang individu dengan jujur seharusnya menceritakan perasaannya.

individu yang mendengar tidak Keadaan ini perlu masuk akan meruntuhkan lagi keteguhan kekeluargaan. perkara yang perlu diambil perhatian ialah apabila seseorang individ u sedang bercakap berkenaan sesuatu perkara. Etika terakhir ialah apabila sedang berkomunikasi dengan orang lain. Kelima untuk menjaga keharmonian sebuah keluarga setiap individu perlu menggelakkan diri dari terus mengumpat dan bergosip. vii.v. Biarkan mereka bercakap sehingga akhir sebelum diri mengambil gilirang untuk bercakap. ix. vi. tidak wajar bagi individu yang lai n menyebut perkaraperkara lain yang tidak ada kaitan dengan apa yang disebutnya.Kelapan. viii. perkara yang paling penting untuk dilakukan ialah sentiasa memberi atau mengik tiraf dan menghargai orang yang sedang kita bercakap. Ketujuh dalam etika komunikasi ialah tidak boleh menyampuk dan memotong cakap kepada individu yang sedang bercakap. x. Perkara ini juga sangat p enting apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga tidak kiralah sama ada antara suami dan isteri dan ibu bapa dan anakanak mereka. Sekiranya terdapat individu campur dan adalah lebih baik mendorong mereka yang bergosip berhenti denga n baik tanpa menyinggung perasaan. Contohnya tidak dibenarkan mengacau kopi kuatkuat dan mengetukngetuk meja dengan pen. Hubungan yang sentiasa ada pengiktirafan ini mudah untuk bermesra dan berguna dalam mengu 6 . Etika yang keenam ialah apa yang diperkatakan hendaklah selari dengan gerak-geri. Kesembilan tidak dibenarkan berbuat apaapa yang mengganggu individu lain daripada bercakap dan mendengar dengan tenang. yang berbuat demikian. Contohnya kalau mulut berkata ‘Tidak’ maka kepala juga harus menggeleng tidak.

7 . Kerjasama juga akan lebih mudah dilakukan sekiranya etika ini dilaksanakan.kuhkan ikatan kekeluargaan.

hantaran dan sebagainya. Setiap pasangan pengantin dengan ringgit.Perkahwinan Masyarakat Malaysia: Perkahwinan adalah hari yang paling bermakna dalam hidup dan sentiasa dinanti. pelamin mahupun aksesori dan perhiasan. kedai kek. Dalam satu bentuk atau lain. kasut. Semakin hampir dengan majlis. Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama pesertapeserta. semakin sibuk pasangan pengantin mencari kelengkapan perkahwinan dan yang menjadi tumpuan tentulah pusat barangan khusus untuk bakal pengantin sama ada butik yang menyediakan baju pengantin. mempunyai pelbagai pilihan dalam memilih kelengkapan perkahwinan seperti baju. Walaupun ahli-ahli yang bakal yang meraikan diimpikan hari bahagia mereka untuk mengharapkan mendapatkan kesempurnaan dalam majlis yang bakal diadakan serta dapat memuaskan hati persiapan walaupun kos kelengkapan itu mencecah ribuan ringgit dan ada yang sehingga ratusan ribu 8 . Rekodrekod tertua yang merujuk kepada perkahwinan mengatakan bahawa perkahwinan adalah satu adat resam yang mantap. iaitu kontrak undang-undang terikat serta janji kesusilaan. Konsep perkahwinan yang bakal diketengahkan sebagai tema untuk meraikan majlis perkahwinan mereka tentulah yang mempunyai kelainan dan keunikannya yang tersendiri agar dapat menarik perhatian tetamu yang datang. yang sedang mencari-cari pengusaha kelengkapan perkahwinan untuk membuat tempahan.nantikan oleh setiap pasangan yang bakal bergelar raja sehari dengan mengimpikan sebuah majlis yang boleh memberi satu kelainan supaya ia menjadi kenangan yang paling indah untuk diabadikan. menyebabkan perkahwinan amat sukar disifatkan. perkahwinan didapati di hampir setiap masyarakat. Sifat duaan ini. perhiasan. Kini orang ramai terutamanya bakal pengantin.

Poligami biasanya mengambil bentuk poligini (seorang lelaki mempunyai banyak isteri). Kepada bangsa Melayu. perkahwinan difahami secara tradisi sebagai satu kesedudukan monogami antara seorang lelaki (suami) dan seorang perempuan (isteri). umpamanya hipotesis persetubuhan primitif secara rambang. mereka telah gagal memperoleh sebarang bukti.Adat yang berkaitan dengan perkahwinan termasuk aspek-aspek merisik. poligami pernah merupakan bentuk perkahwinan yang biasa. Mengikut adat silam. meminang. penghantaran belanja. majlis perkahwinan sepatutnya diambil berat sepenuhnya. majlis perkahwinan adalah peristiwa yang amat penting dan istimewa bukan sahaja kepada pasangan pengantin tetapi kepada ibu bapa dan ahli-ahli keluarga serta sahabat handai yang rapat. Perkahwinan Melayu: Mengikut adat resam bangsa Melayu. dari segi persediaan untuk perkahwinan terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam. Kemuncak 9 . berasah gigi dan berinai. sedangkan di bahagian-bahagian dunia yang lain. bertunang. majllis bersanding seharusnya yang paling hebat peristiwanya. tetapi sebilangan masyarakat yang amat kecil membenarkan poliandri (seorang perempuan mempunyai banyak suami). Di dunia Barat.antropologi telah mencuba mengesan asal perkahwinan.

inses telah ditakrifkan sebagai perkahwinan antara dua orang dengan nama keluarga yang sama. Secara amnya. Merekalah yang memilih teman hidup bagi anak masing-masing. manfaat dan kelemahan sesuatu perkahwinan adalah penting kepada seluruh keluarga. bersanding adalah satu aspek perjalanan hidup yang dijalankan oleh ibu bapa. ini merupakan sebab utama mengapa anak lelaki diutamakan berbanding dengan anak perempuan ketika melahirkan anak. Pada asalnya. perkahwinan merapatkan keluarga-keluarga dengan nama keluarga yang berlainan dan meneruskan jurai keturunan klan bapanya. bukannya sahaja kepada pasangan yang berkenaan. dengan monogami merupakan norma masyarakat etnik Cina. sepasang suami isteri dianggap sebagai unit asas masyarakat Cina. Dari sudut pandangan sebuah keluarga yang menganuti Konfusianisme. Secara tradisi dalam kebudayaan Cina. Biasanya apabila ibu bapa merasai anak lelaki sudah sampai masa untuk berkahwin. Oleh itu. Secara sosial.Di masa silam. 10 . Pada umumnya. kebudayaan Cina membenarkan percintaan.dalam adat resam perkahwinan keseluruhannya adalah majlis bersanding. Perkahwinan Cina: Perkahwinan Cina (pinyin: hūn yīn) secara tradisi diatur antara keluargakeluarga berkenaan. ibu bapa meminta saudara mara mengesan dan mencari gadis sesuai dikahwinkan dengan anak lelaki mereka. mereka mula merisik untuk memilih gadis yang sesuai. perkahwinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting kepada kedua-dua unit keluarga serta masyarakat. Dalam pemikiran Konfusianisme.

Teevar dan sebagainya serta status ekonomi. eliyat tirumanam. Pada masa itu. Selepas perkahwinan.Dalam sejarah Cina. Perkahwinan masyarakat India biasanya dilaksanakan mengikut golongan etnik iaitu Tamil. 11 . Malayalam. Banyak zaman dalam sejarah Cina juga dikuasai oleh keluarga isteri atau ibu Maharaja. Xiongnu. Sejak zaman Dinasti Han. perkahwinan kekadang juga berkait dengan politik. pedanda iaitu Brahmin Gurukkal. tamil tirumanam. raja puak-puak asing yang kuat seperti puak Mongol. Antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai menghormati suami selepas mereka disahkan sebagai pasangan suami isteri. Telugu dan sub etnik iaitu Chetti. Pandaaram dan sebagainya. Manchu. Oleh itu. Perkahwinan India: Perkahwinan masyarakat India di Malaysia diklasifikasikan kepada beberapa jenis iaitu vaitiikat tirumanam. Kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama tiga hari. terdapat banyak perkahwinan yang menjejaskan kestabilan politik negara dan hubungan-hubungan antarabangsanya. dan Turki. Gurukkal. ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. sering menuntut perempuan-perempuan daripada keluarga diraja Cina. Veelaalar. terdapat beberapa adat yang dijalankan oleh masyarakat India selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan. Mutaliyar.

Pengurusan Komunikasi Perundingan Rumahtangga: Fenomena hari ini yang menyaksikan pelbagai gejala sosial membabitkan generasi muda dilihat sebagai tanda keretakan institusi kekeluargaan. mengenali pasangan dengan lebih dekat dan juga untuk membimbing dan mendidik. berhibur. Halangan itu merujuk kepada proses interaksi dua hala antara suami dan isteri. ibu bapa dengan anak atau sesama ahli keluarga yang lain merangkumi komunikasi ‘intra-personal’ dan ’interpersonal’. Bahkan mereka juga perlu memberi masa kepada pasangan untuk berkomunikasi dan saling bertindak balas. sekali gus memerlukan perhatian kita agar menilai kembali halangan dalam institusi keluarga yang menjadi penyebab kepada keretakan berkenaan khususnya membabitkan komunikasi. Gunanya agar kita dapat memahami. menyatakan perasaan dan fikiran dalam proses meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan. Dalam mencapai proses itu. suami isteri haruslah sedar bahawa rumah tangga yang dibina itu adalah milik bersama. menyatakan perasaan dan kehendak. membimbing. membina kemesraan dan kasih sayang. Hakikatnya. 12 . keseluruhan hidup seseorang itu yang memerlukan komunikasi sama ada melalui percakapan mahupun bahasa isyarat bagi mencapai keharmonian. Kita menggunakan komunikasi dalam proses mendapatkan zuriat. mendidik.

selain berusaha mengelak komunikasi yang tidak selaras serta menggunakan panggilan yang mesra dengan penuh kasih sayang. setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang sudah digariskan dalam Islam seperti memberi salam. Beribadah dan diamalkan secara berjemaah. Sesekali. pasangan suami isteri perlu menggunakan komunikasi berjenaka untuk mengurangkan konflik dan ketegangan. Selain kegiatan beriadah dan melancong bersama. Antaranya berkongsi melakukan kerja rumah dan berbincang dalam membuat perancangan pengurusan serta keputusan.Pasangan juga perlu sentiasa melayan dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin si isteri suka bercakap. Memang ada perbezaan mengenai cara berfikir lelaki dan perempuan. perlu sentiasa diingat bahawa ibu bapa adalah 13 . Terdapat beberapa petua dilakukan oleh ramai pasangan yang bahagia dan sudah terbukti keberkesanannya. Misalnya memperingati dan meraikan hari penting pasangan. Pada masa yang sama. Ada beberapa perkara yang dapat mengeratkan lagi kemesraan sesama ahli keluarga. suaminya pula lebih banyak berdiam menyebabkan perbincangan sering kali menimbulkan rasa tidak puas hati di pihak satu lagi. Sebagai ibu bapa pula. Di sinilah kemahiran berkomunikasi sama ada secara verbal mahupun perbuatan perlu diketahui oleh setiap pasangan. sopan dan hormat.

cabaran dan cara menanganinya. Luangkan masa untuk berbincang masalah mereka. mengambil tahu dan tolong-menolong dalam usaha mencapai impian dan matlamat kebahagiaan keluarga. Malah jangan sesekali melakukan penderaan fizikal dan psikologikal. berjimat dan menguruskan kewangan dengan berhemah serta mengamalkan kebaikan dan kebajikan serta menjauhi kemungkaran. Keluarga itu tentulah akan retak hubungannya. Selain saling hormat-menghormati. nada suara serta tatacara memberi tumpuan Pasangan juga dinasihatkan agar tidak terlalu mempertahankan hak dan kedudukan mereka. Selain itu. Dengan cara ini. Letakkan sikap saling hormat-menghormati dan anggaplah pasangan hidup tersebut individu terpenting dalam kehidupan. kesediaan fizikal dan mental. Sebagai ibu bapa. Pasangan juga dinasihatkan agar sentiasa menganalisa diri mereka. sering bermusyawarah. mendidik anak mengenai pentingnya amalan nilai murni akan menentukan keharmonian serta membina asas kekitaan yang kukuh dalam diri. Suami dan isteri perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan. peluang. anak itu akan 14 .contoh kepada anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak. Malah. Suami selaku pemimpin rumahtangga dan bapa juga perlu menjadi model ikutan. turut digalakkan mencari ilmu dan kemahiran serta meneguhkan pegangan agama untuk diri dan keluarga. Akibatnya. kelemahan. Sekiranya diabaikan tanggungjawab ini. jiwa anak-anak akan kekosongan dan mereka berasa tidak diperlukan oleh ibu bapa. cara penampilan ketika berbicara juga perlu diambil kira. Itulah sebabnya ada yang akan mencari sesuatu yang dapat memenuhi jiwa mereka di luar rumah. Misalnya memek muka. Anak perlu diberikan kasih sayang dan perhatian. ramai yang terjebak ke kancah maksiat dan dadah. Sentiasalah dampingi mereka dengan memberikan kasih sayang yang sempurna. Tujuannya bagi mencari kelebihan.

kecelakaan dan kekacauan tidak akan dapat dibaiki dalam tempoh yang pendek. Nafsu yang terkawal 6. Ibu dan bapa sebagai pengemudi bahtera rumah tangga haruslah sentiasa mengekalkan kemesraan tali percintaan mereka. Namun semuanya akan berjaya dilaksanakan dengan kekuatan cinta dan tidak menyimpang dari garis kebenaran. Cinta yang dipupuk ini bukanlah cinta berdasarkan hawa nafsu tetapi cinta murni dan sejati yang tidak akan dapat diputuskan oleh pedang yang tajam dan tidak terlerai oleh gunung yang tinggi dan jurang yang dalam.berkembang menjadi individu berkualiti serta dapat menjamin pembentukan generasi yang lebih baik di peringkat yang lebih meluas Tujuh Pendekatan Keharmonian Suami Isteri: 1. Amanah dan bertanggungjawab 3. Ikhlas dan jujur 5. Pendidikan yang tergelincir dari garis kebenaran. Saling hormat-menghormati. Mereka perlu sentiasa ingat bahawa tugas mendidik anak-anak adalah perkara yang amat sukar. Pasangan suami isteri perlu ingat bahawa perceraian antara mereka merupakan racun yang sangat berbisa bagi jiwa anak-anak. Sayang menyayangi antara satu sama lain 2. Perlu diingatkan bahawa watak dan peribadi anak-anak di masa hadapan banyak bergantung kepada darah keturunan dan pendidikan yang diterimanya hari ini. bahaya. 15 . Tidak angkuh dan besar diri (ego) 7. Melaksanakan kepimpinan sebagai ketua keluarga 4.

Akibatnya. jumlah perceraian meningkat kerana faktor �tidak bahagia� yang dialami oleh individu. Menurut laporan pakar-pakar kaunseling rumah tangga. dan nilai-nilai baru itu mempunyai kesan mendalam kepada kehidupan perkahwinan dan kekeluargaan. tujuan individu berkahwin adalah untuk mencapai kebahagiaan peribadi.Penutup: Masyarakat kita sedang mengalami perubahan-perubahan besar akibat proses pemodenan dan pembangunan ekonomi. Bagi ibu pula tanggungjawab utamanya ialah memastikan kelancaran dalam sistem rumah tangga yang disulami perasaan kasih sayang dan hormat menghormati. kedua-dua belah pihak iaitu ibu dan bapa seharusnya memainkan peranan yang sama penting. Pelbagai proses perubahan sedang berlaku ke atas individu-individu Melayu. Setiap perubahan itu membawa pelbagai kesan positif dan negatif. tempat tinggal dan pakaian. faktor komunikasi adalah faktor paling penting di dalam masalah krisis rumahtangga. Salah satu kesan perubahan itu menjejaskan nilai-nilai sosial individu. atau kerana desakan ekonomi atau kerana memenuhi ajaran agama. Di dalam Islam tanggungjawab kepimpinan keluarga pada asasnya terletak pada kaum lelaki. Sebagai contoh. 16 . sebagai seorang ayah. beliau juga bertanggungjawab untuk memberi pendidikan akademik yang penting untuk perkembangan minda dan pendidikan agama untuk kesejahteraan rohani dan fizikal. Bukan itu sahaja. Walau bagaimanapun dalam memastikan kejayaan institusi ini. dalam masyarakat moden hari ini. bukan lagi kerana didorong oleh keperluan biologi semata-mata. Sebagai suami peranan asas ialah menyediakan keperluan seperti makanan.

Manusia dan Islam. Julai-September. Jurnal Pemikir. New Jersey: Princetown. Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara.. Publications. Nik Azis Nik Pa. 26 Mac 2005. Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Utusan 17 . Pustaka National.)(2004).Bibliografi: Abdullah Nasih Ulwan. Awang Had Salleh. Yusuf al-Qardhawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2002). Towards a Psychology of Being. ‘Masyarakat Melayu Dalam Pendidikan Dan Sosiobudaya”.. Nik Azis Nik Pa. “Wanita: Model Ibu Mithali”. Maslow A. Kertas Kerja Seminar Wanita Era Baru. Haron Din et al. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1994). Ustaz Haji Juanda Haji Jaya (penterjemah). (1999). (1996). Tamadun Islam: Alternatif masa Depan. Selangor: Maktabah al-Qardhawi. Menongkah Arus Globalisasi (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (1990). (1968). (2005). Dinamika Bangsa Melayu. (ed. Jilid 2. Keluarga Berdaya Maju. Leha @ Zaleha Muhamat. Kuala Lumpur. Pendidikan Anak-Anak Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Syed Ahmad Semait (penterjemah) Singapura. (1997). Mohamed Anwar Omar Din.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful