P. 1
Hakikat Sabar

Hakikat Sabar

|Views: 11|Likes:

More info:

Published by: Makiyatul Munawwaroh on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Hakikat Sabar (1

)
Kategori Akhlaq dan Nasehat, Tazkiyatun Nufus | 02-07-2008 | 87 Komentar

Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh.” (Al Fawa‟id, hal. 95) Pengertian Sabar Syaikh Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin rahimahullah berkata, “Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah….” (Syarh Tsalatsatul Ushul, hal. 24) Macam-Macam Sabar Syaikh Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin rahimahullah berkata, “Sabar itu terbagi menjadi tiga macam: 1. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah 2. Bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah 3. Bersabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang dialaminya, berupa berbagai hal yang menyakitkan dan gangguan yang timbul di luar kekuasaan manusia ataupun yang berasal dari orang lain (Syarh Tsalatsatul Ushul, hal. 24) Sebab Meraih Kemuliaan Di dalam Taisir Lathifil Mannaan Syaikh As Sa‟di rahimahullah menyebutkan sebab-sebab untuk menggapai berbagai cita-cita yang tinggi. Beliau menyebutkan bahwa sebab terbesar untuk bisa meraih itu semua adalah iman dan amal shalih. Di samping itu, ada sebab-sebab lain yang merupakan bagian dari kedua perkara ini. Di antaranya adalah kesabaran. Sabar adalah sebab untuk bisa mendapatkan berbagai kebaikan dan menolak berbagai keburukan. Hal ini sebagaimana diisyaratkan oleh firman Allah ta‟ala, “Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.” (QS. Al Baqarah [2]: 45). Yaitu mintalah pertolongan kepada Allah dengan bekal sabar dan shalat dalam menangani semua urusan kalian. Begitu pula sabar menjadi sebab hamba bisa meraih kenikmatan abadi yaitu surga. Allah ta‟ala berfirman kepada penduduk surga, “Keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian.” (QS. Ar Ra‟d [13] : 24). Allah juga berfirman, “Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi (di surga) dengan sebab kesabaran mereka.” (QS. Al Furqaan [25] : 75). Selain itu Allah pun menjadikan sabar dan yakin sebagai sebab untuk mencapai kedudukan tertinggi yaitu kepemimpinan dalam hal agama. Dalilnya adalah firman Allah ta‟ala, “Dan Kami menjadikan di antara mereka (Bani Isra‟il) para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan titah Kami, karena mereka mau bersabar dan meyakini ayat-ayat Kami.” (QS. As Sajdah [32]: 24) (Lihat Taisir Lathifil Mannaan, hal. 375) Sabar Dalam Ketaatan Sabar Dalam Menuntut Ilmu Syaikh Nu‟man mengatakan, “Betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu. Maka dia harus bersabar untuk menahan rasa lapar, kekurangan harta, jauh dari keluarga dan tanah airnya. Sehingga dia harus bersabar dalam upaya menimba ilmu dengan cara menghadiri pengajian-pengajian, mencatat dan memperhatikan penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya. Semoga Allah merahmati Yahya bin Abi Katsir yang pernah mengatakan, “Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan”, sebagaimana tercantum dalam shahih Imam Muslim. Terkadang seseorang harus menerima gangguan dari orang-orang yang terdekat darinya, apalagi orang lain yang hubungannya jauh darinya, hanya karena kegiatannya menuntut ilmu. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali orang-orang yang mendapatkan anugerah ketegaran dari Allah.” (Taisirul wushul, hal. 12-13) Sabar Dalam Mengamalkan Ilmu

„Dia adalah tukang sihir atau orang gila‟. “Dan sungguh telah didustakan para Rasul sebelummu. 122-123) Lihatlah keteguhan Sa‟ad bin Abi Waqqash radhiyallahu „anhu yang dipaksa oleh ibunya untuk meninggalkan Islam sampai-sampai ibunya bersumpah mogok makan dan minum bahkan tidak mau mengajaknya bicara sampai mati. “Wahai Ibu. Mereka semua akan berusaha menghalang-halangi dakwahnya karena dia telah menghalangi mereka dari kesyirikan. Sedangkan apabila dia mengajak kepada ajaran As Sunnah maka akan ditemuinya para pembela bid‟ah dan hawa nafsu. hendaknya para da‟i tabah dan bersabar dalam menghadapi itu semua…” (Syarh Tsalatsatul Ushul. Begitu pula jika dia memerangi kemaksiatan dan berbagai kemungkaran niscaya akan ditemuinya para pemuja syahwat. maka cukuplah Allah sebagai penolong bagi kita. “Dan demikianlah Kami menjadikan bagi setiap Nabi ada musuh yang berasal dari kalangan orang-orang pendosa. Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Nabi kita shallallahu „alaihi wa sallam. “Demikianlah. kefasikan dan dosa besar serta orang-orang yang turut bergabung dengan kelompok mereka. Mereka juga disakiti dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. maka mereka pun bersabar menghadapi pendustaan terhadap mereka dan mereka juga disakiti sampai tibalah pertolongan Kami. “Begitu pula orang yang berdakwah mengajak kepada agama Allah harus bersabar menghadapi gangguan yang timbul karena sebab dakwahnya. “Dan orang yang ingin beramal dengan ilmunya juga harus bersabar dalam menghadapi gangguan yang ada di hadapannya. Al Furqaan [25]: 31). Yaitu ketika Allah menundukkan hati-hati umat manusia sehingga menerima dakwahnya serta berpegang teguh dengannya.” Sehingga jika dia mengajak kepada tauhid didapatinya para da‟i pengajak kesyirikan tegak di hadapannya. Dan kita sekarang ini berada di zaman di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Allah ta‟ala berfirman yang artinya. Sesungguhnya hal itu termasuk pertolongan yang didapatkan oleh da‟i ini meskipun dia sudah mati. hal. Semakin besar gangguan yang diterima niscaya semakin dekat pula datangnya kemenangan. yang sanggup bertahan dan kokoh menjulang walaupun diterpa oleh berbagai badai dan topan kehidupan. “Tidaklah ada seorang pun yang datang dengan membawa ajaran sebagaimana yang kamu bawa melainkan pasti akan disakiti orang.” (QS. Dan bukanlah pertolongan/kemenangan itu terbatas hanya pada saat seseorang (da‟i) masih hidup saja sehingga dia bisa menyaksikan buah dakwahnya terwujud.” (Taisirul wushul. Sehingga gangguan berupa ucapan harus diterimanya.” (QS. Namun. hal. begitu pula para pengikut dan orang-orang yang mengenyangkan perut mereka dengan cara itu. hal. Lihatlah para Rasul shalawatullaahi wa salaamuhu „alaihim. bahkan terkadang dengan kedua-keduanya.” (QS. demikian pula orang-orang bodoh yang tidak kenal agama kecuali ajaran warisan nenek moyang mereka. Ingatlah bagaimana siksaan tidak berperikemanusiaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir dan keluarganya. karena di saat itu dia tengah menempati posisi sebagaimana para Rasul. Adz Dzariyaat [51]: 52).Syaikh Nu‟man mengatakan. 122). demi Allah. sedetikpun ananda tidak akan meninggalkan agama ini…” (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran. (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran. hal. Ibunya Sumayyah disiksa dengan cara yang sangat keji sehingga mati sebagai muslimah pertama yang syahid di jalan Allah. Hendaknya dia bersabar dalam menjalani agama Allah yang sedang didakwahkannya dan juga hendaknya dia bersabar dalam menghadapi rintangan dan gangguan yang menghalangi dakwahnya. Dialah sebaik-baik penolong” (Taisirul wushul. Akan tetapi yang dimaksud pertolongan itu terkadang muncul di saat sesudah kematiannya. “Allah ta‟ala berfirman kepada Nabi-Nya. Al An‟aam [6]: 34). 13) Sabar Dalam Berdakwah Syaikh Nu‟man mengatakan. andaikata ibu memiliki seratus nyawa kemudian satu persatu keluar. hal. Begitu juga Allah „azza wa jalla berfirman. bid‟ah dan kemaksiatan yang selama ini mereka tekuni. . Apabila dia melaksanakan ibadah kepada Allah menuruti syari‟at yang diajarkan Rasulullah niscaya akan ada ahlul bida‟ wal ahwaa‟ yang menghalangi di hadapannya. dan terkadang berbentuk gangguan fisik. 13-14) Sabar dan Kemenangan Syaikh Muhammad bin Shalih Al „Utsaimin rahimahullah berkata. Maka wajib bagi para da‟i untuk bersabar dalam melancarkan dakwahnya dan tetap konsisten dalam menjalankannya. 133) Inilah akidah. tidaklah ada seorang Rasul pun yang datang sebelum mereka melainkan mereka (kaumnya) mengatakan. 24) Sabar di atas Islam Ingatlah bagaimana kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu „anhu yang tetap berpegang teguh dengan Islam meskipun harus merasakan siksaan ditindih batu besar oleh majikannya di atas padang pasir yang panas (Lihat Tegar di Jalan Kebenaran. inilah kekuatan iman. Namun dengan tegas Sa‟ad bin Abi Waqqash mengatakan. hal.

Mereka disakiti. Abdu bin Humaid di dalam Musnadnya [636] (Lihat Durrah Salafiyah. 15-17) Sabar dan Tauhid . Bersama kesusahan pasti akan ada kemudahan. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka. Sebagaimana difirmankan Allah „azza wa jalla. alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. 148) dan Al Haakim dalam Mustadrak „ala Shahihain. akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. harta dan lain sebagainya yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta…” (Thariqul wushul. sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah „azza wa jalla di dalam muhkam al-Qur‟an. III/624). 200) Sabar Menjauhi Maksiat Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al Madkhali mengatakan. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. hal. Dan apabila seseorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. anak. Ingatlah firman Allah ta‟ala yang artinya. “Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya akan Allah berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. “Maka masingmasing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya. Ath Thalaq [65] : 23). baik yang berupa kehilangan harta. namun sama sekali itu semua tidaklah menggoyahkan pilar keimanan mereka. sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Ahmad. Bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri. salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. diperangi.” (HR. dihasankan Al Albani dalam Misykatul Mashaabih 5043)…” (Thariqul wushul. karena bahaya dunia. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Jadi. Ingatlah juga janji Allah yang artinya. ketahuilah sesungguhnya cobaan yang menimpa kita pada hari ini. dituduh yang bukan-bukan. Huud [11] : 114). kehilangan jiwa dari saudara yang tercinta.” (HR. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. dan ada juga di antara mereka yang di rubah bentuk fisiknya (dikutuk). hal. niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Janganlah mendekatinya. Maka bersabar itu harus. dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. bahkan ada juga yang dikucilkan. “Macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah Bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-Nya yang terjadi pada hamba-hambaNya. (Syarh Arba‟in Ibnu „Utsaimin. “Ketahuilah. didustakan. maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan. ada pula yang binasa karena disambar petir. “Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan.” (QS. “Syaikh memberikan isyarat terhadap sebuah ayat. kemarahan serta mengakibatkan turunnya siksa-Nya yang sangat pedih. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan. begitu pula tidak ada suatu kejadian atau urusan melainkan Allah lah yang mentakdirkannya. Karena hak Allah adalah untuk ditaati tidak boleh didurhakai. baik yang terkait dengan nyawa.Saudaraku. kehilangan tempat tinggal atau kekurangan bahan makanan.” Pentahqiq kitab tersebut memberikan catatan.” (QS. itu semua jauh lebih ringan daripada cobaan yang dialami oleh salafush shalih dan para ulama pembela dakwah tauhid di masa silam. sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan. hal.” (QS. bahkan ada juga yang sampai meninggal di dalam penjara.” (QS. Ada yang tertimpa kemiskinan harta. hal. “Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Al „Ankabuut [29] : 40). “Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. “Bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Ali „Imran [3] : 102). “Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja yaitu maksiat kepada Allah tabaaraka wa ta‟ala. meminta ampunan dan menyesalinya di hadapan Allah. Karena tidak ada satu gerakan pun di alam raya ini. ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur. dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. 15-17) Sabar Menerima Takdir Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al Madkhali mengatakan. dll.

” Maka hakikat pengutusan Nabi „alaihish shalaatu was salaam adalah menjadi ujian. Hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syari‟at serta menjauhi larangan syari‟at dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. tanpa ada perlawanan atau peperangan. atau berupa larangan syari‟at (untuk tidak mengerjakan sesuatu). Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini. sabar dalam berbuat taat. sabar dalam menahan diri dari maksiat dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Dengan hal itu beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan hukumnya juga wajib. Imam Ahmad rahimahullah berkata. “Bab Minal iman billah. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah jalla wa „ala kepada Nabi-Nya shallallahu „alaihi wa sallam di dalam sebuah hadits qudsi riwayat Muslim dari „Iyaadh bin Hamaar. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk meninggalkan berbagai larangan dibutuhkan bekal kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syari‟at (untuk mengerjakan sesuatu). Dan demikianlah inti makna kesabaran yang dipakai dalam pengertian syar‟i. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni (yang menyakitkan) tentu juga diperlukan bekal kesabaran.Syaikh Al Imam Al Mujaddid Al Mushlih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta‟ala membuat sebuah bab di dalam Kitab Tauhid beliau yang berjudul. untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Musibah yang dijadikan sebagai batu ujian oleh Allah jalla wa „ala untuk menempa hamba-hamba-Nya. “Di dalam al-Qur‟an kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih.” Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah maka Syaikh pun membuat sebuah bab tersendiri. Ia disebut sebagai sabar karena di dalamnya terkandung penahanan lisan untuk tidak berkeluh kesah. Maka menurut istilah syari‟at sabar artinya: Menahan lisan dari mengeluh. gerak-gerik lisan dan tindakan anggota badan. “Sesungguhnya sabar terbagi tiga. sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Dan Aku menguji (manusia) dengan dirimu‟. ash shabru „ala aqdaarillah” artinya: salah satu ciri karakteristik iman kepada Allah adalah bersabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah. merobek-robek kain dan semacamnya. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian berupa ditimpakannya musibah. Sehingga setiap . Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terealisasi tanpa kesabaran. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang menunjukkan bahwa niyaahah (meratapi mayit) itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan” Perkataan beliau “Bab Minal imaan. Dengan demikian ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Dia berkata. ash-shabru „ala aqdarillah” (Bab Bersabar dalam menghadapi takdir Allah termasuk cabang keimanan kepada Allah) Syaikh Shalih bin Abdul „Aziz Alusy Syaikh hafizhahullahu ta‟ala mengatakan dalam penjelasannya tentang bab yang sangat berfaedah ini. Sabar adalah bagian iman. menahan hati untuk tidak merasa marah dan menahan anggota badan untuk tidak mengekspresikan kemarahan dalam bentuk menampar-nampar pipi. Secara bahasa sabar artinya tertahan. “Qutila fulan shabran” (artinya si polan dibunuh dalam keadaan “shabr”) yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh. Orang Arab mengatakan. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah bersabda “Allah ta‟ala berfirman: „Sesungguhnya Aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu. Maka dengan perkataan “Minal imaan ash shabru” beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. menahan hati dari marah dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek sesuatu dan tindakan lain semacamnya. sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. “Sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan agung (di dalam agama). semoga Allah merahmati beliau. Ia menempati relung-relung hati. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan.

Maka ini baik baginya. “Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Meninggalkan perasaan itu hukumnya haram dan menafikan kesempurnaan tauhid (yang harus ada). Sedangkan apabila seorang mukmin menerima nikmat diniyah maupun duniawiyah maka dia bersyukur yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah.muslim. Sehingga inipun baik bagi dirinya. Seorang hamba merasa ridha terhadap perbuatan Allah yang menetapkan terjadinya segala sesuatu. Dia merasa ridha dan puas dengan perbuatan Allah. Dan apabila dia tertimpa kesulitan maka dia pun bersabar. Maka hukum merasa ridha terhadapnya adalah mustahab. Apabila dia tertimpa kesenangan maka bersyukur. . hal. Namun hal ini hukumnya mustahab (disunnahkan). Inilah salah satu ciri keimanan. Adapun ridha memiliki dua sudut pandang yang berlainan: Sudut pandang pertama: terarah kepada perbuatan Allah jalla wa „ala. Tidaklah hal itu didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sakit yang dideritanya. yaitu terhadap musibah itu sendiri. Maka itu baik baginya. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan” (At Tamhiid. akan tetapi harus dilengkapi dengan melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Bersabar menghadapi musibah hukumnya wajib. Oleh sebab itu dalam konteks tersebut (ridha yang hukumnya wajib) Alqamah mengatakan. “Ayat ini berbicara tentang seorang lelaki yang tertimpa musibah dan dia menyadari bahwa musibah itu berasal dari sisi Allah maka diapun merasa ridha” yakni merasa puas terhadap ketetapan Allah “dan ia bersikap pasrah”. bukan wajib. Karena ia mengetahui musibah itu datangnya dari sisi (perbuatan) Allah jalla jalaaluhu. Apabila dia tertimpa kesulitan maka dia bersabar dan tabah menunggu datangnya jalan keluar dari Allah serta mengharapkan pahala dengan kesabarannya itu. “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam pernah bersabda. Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sebab kehilangan hartanya. beliau mengatakan. Sedangkan kesimpulan yang pas untuk itu adalah sebagai berikut. “Hukum merasa ridha dengan adanya musibah adalah mustahab (sunnah). Hal itu dikarenakan di dalam sabar terkandung meninggalkan sikap marah dan tidak terima terhadap ketetapan dan takdir Allah. 392-393) Sabar dan Syukur Dari Abu Yahya Shuhaib bin Sinaan radhiyallahu „anhu. Sudut pandang kedua: terarah kepada kejadian yang diputuskan. Muslim) Syaikh Al „Utsaimin menjelaskan bahwa manusia dalam menghadapi takdir Allah yang berupa kesenangan dan kesulitan terbagi menjadi dua. yaitu kaum beriman dan kaum yang tidak beriman. Maka itu pun baik baginya. dia adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. semua urusannya adalah baik. Dia merasa ridha terhadap pembagian jatah yang didapatkannya dari Allah jalla wa „ala.id Hakikat Sabar (2) Kategori Akhlaq dan Nasehat.” (At Tamhiid.389-391) -bersambung insya Allah*** Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi Artikel www. Sehingga orang yang beriman memiliki dua nikmat ketika mengalami kesenangan yaitu nikmat dunia dengan merasa senang dan nikmat diniyah dengan bersyukur. Dengan demikian dia memperoleh pahala orang-orang yang sabar.or. hal. Tazkiyatun Nufus | 02-07-2008 | 12 Komentar Hukum Merasa Ridha Terhadap Musibah Syaikh Shalih Alusy Syaikh hafizhahullahu ta‟ala menjelaskan. Adapun orang yang beriman bagaimanapun kondisinya selalu baik baginya. Dia merasa puas dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Karena syukur bukan saja mencakup ucapan syukur di mulut saja. Bukan kewajiban atas hamba untuk merasa ridha dengan sebab kehilangan anaknya.cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Oleh karenanya banyak orang yang kesulitan membedakan antara ridha dengan sabar.” (HR. Rasa ridha terhadap perbuatan Allah ini termasuk salah satu kewajiban yang harus ditunaikan.

mencela masa dan caci maki lainnya. bahkan tidak mau terima. bila ditilik dari sudut pandang musibah yang menimpa agamanya. maka musibah yang menimpa orang semacam ini sebenarnya adalah nikmat diniyah. Dan kita pasti akan kembali kepada-Nya. Ya Allah. Meskipun hal itu bagi orang mukmin tidak dinilai dosa. wal „iyaadzu billaah.” (Hadits riwayat At Tirmidzi dengan nomor 2396 di dalam Az Zuhud. Hal ini bila ditilik dari sisi dampak yang timbul setelah dia mengalami musibah. mendoakan kebinasaan. lihat Hishnul Muslim. Setelah dosanya terhapus karenanya maka muncullah sesudahnya rahmat (kasih sayang dari Allah). 353-354) Doa Apabila Tertimpa Musibah Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji‟uun. kekufuran yang jelas.” (HR. Al Baqarah [2]: 156) Ampunan dari Allah atas dosa-dosanya juga akan didapatkan. begitu pula derajatnya pun akan terangkat. Sedangkan apabila mendapatkan kesenangan dia tidak bersyukur kepada Allah. Sehingga bagi orang kafir kesenangan maupun kesulitan adalah sama-sama buruknya. hal. Musibah itulah yang melahirkan sikap kembali taat dan merendahkan diri di hadapan Allah ta‟ala serta memalingkan ketergantungan hatinya dari sesama makhluk. Ia tercantum dalam Ash Shahihah karya Al Albani dengan nomor 1220) Syaikhul Islam mengatakan. “Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki yang baik-baik yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Beliau mengatakan: hadits ini hasan gharib. bukan dari sisi musibahnya itu sendiri. dan berbagai maslahat agung lainnya yang muncul karenanya. I/107-108) Hikmah di Balik Musibah Dari Anas. Karena orang kafir itu tidaklah menyantap makanan atau menikmati minuman kecuali dia pasti mendapatkan dosa karenanya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya maka Allah tahan hukuman atas dosanya itu sampai dibayarkan di saat hari kiamat. kecuali apabila musibah itu menyebabkan orang yang tertimpa musibah menjadi terjerumus dalam kemaksiatan yang lebih besar daripada maksiat yang dilakukannya sebelum tertimpa. “Mereka itulah orang-orang yang diberikan pujian (shalawat) dari Rabb mereka dan memperoleh curahan rahmat. 4/376 dan 377).” “Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang apabila mendapat ujian dengan kemiskinan. Barang siapa yang merealisasikan sabar yang hukumnya wajib ini niscaya dia akan memperoleh balasan-balasan tersebut” Selesai perkataan Syaikhul Islam.” (QS. maka Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. meninggalkan sebagian kewajiban yang dibebankan padanya dan malah berkubang dengan berbagai hal yang diharamkan sehingga berakibat semakin membahayakan agamanya. Musibah itu sendiri terjadi dengan perbuatan Rabb „azza wa jalla sekaligus sebagai rahmat untuk manusia. atau bahkan penyakit hati. Sebagaimana halnya orang yang dengan musibahnya bisa melahirkan sikap sabar dan tunduk melaksanakan ketaatan. Barang siapa yang diuji dengan suatu musibah lantas diberikan karunia kesabaran oleh Allah maka sabar itulah nikmat bagi agamanya. Mereka memakannya padahal itu haram bagi mereka dan pada hari kiamat nanti mereka akan disiksa karenanya. berikanlah ganjaran pahala atas musibah hamba.Al A‟raaf [7]: 32). Apabila itu yang terjadi maka ia menjadi keburukan baginya. Ia juga diriwayatkan oleh Al Haakim dalam Al Mustadrak (1/349. akan tetapi lain halnya bagi orang kafir. Ia juga menuntut kesabaran sehingga orang yang tertimpanya justru diberi pahala. 2/632. Karena ia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. memprotes takdir. wal „iyaadzu billaah. 96-97) . (Lihat Fathul Majiid. Bahkan ini termasuk nikmat yang paling agung.” (QS. Sehingga semua rezeki tersebut diperuntukkan bagi kaum beriman saja pada hari kiamat nanti.Adapun orang kafir. beliau berkata: Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah ta‟ala yang artinya. “Datangnya musibah-musibah itu adalah nikmat. Dan apabila dia memuji Rabbnya atas musibah yang menimpanya niscaya dia juga akan memperoleh pujian-Nya. Maka kesenangan yang dialami oleh orang-orang kafir di dunia ini kelak di akhirat akan berubah menjadi siksaan. Dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. dan Allah ta‟ala maha terpuji karena perbuatan-Nya tersebut. hal. mereka berada dalam keadaan yang buruk sekali. (Lihat Syarh Riyadhush Shalihin. “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hamba-Nya. dengan ringkas. Maka seluruh musibah pada hakikatnya merupakan rahmat dan nikmat bagi keseluruhan makhluk. Musibah itu sendiri dijadikan oleh Allah sebagai sebab penghapus dosa dan kesalahan. Muslim. Allahumma‟jurnii fii mushiibatii wa ahklif lii khairan minhaa Artinya: “Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Maka bagi orang semacam ini kesehatan lebih baik baginya. sakit atau terluka justru menyebabkan munculnya sikap munafik dan protes dalam dirinya. Katakanlah: itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia yang akan diperuntukkan untuk mereka saja pada hari kiamat. Adapun orang-orang yang tidak beriman maka nikmat itu bukan menjadi hak mereka. Apabila tertimpa kesulitan mereka tidak mau bersabar. Bab tentang kesabaran menghadapi musibah.

. Bahkan terkadang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam kekafiran.” Namun terkadang bisa juga hal itu merupakan hukuman yang di segerakan disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dan kelambatan diri dalam bertaubat. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. “Orang ketika menghadapi musibah terbagi dalam empat tingkatan : Tingkatan Pertama: Marah Tingkatan ini meliputi beberapa macam keadaan: Kondisi pertama. Allah ta‟ala berfirman yang artinya. bahkan sampai duri yang menusuk bagian tubuhnya. Sedangkan apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambaNya maka Allah menahan hukuman atas dosa itu hingga terbayarkan kelak pada hari kiamat. Dan apabila dia tertimpa ujian maka dia pun berbalik ke belakang.” (QS. lalu bagaimanakah cara untuk mengetahui bahwa bencana itu merupakan ujian ataukah kemurkaan dari sisi Allah ? Syaikh Abdul „Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menjawab. sebagaimana tercantum dalam firman Allah Yang Mahasuci yang artinya. “Barang siapa yang melakukan kejelekan pasti akan dibalas. “Allah „azza wa jalla menguji hamba-hambaNya dengan bentuk kesenangan dan kesulitan. Hal ini adalah haram. “Orang yang paling berat cobaannya adalah para Nabi. penyakit. Yang demikian itu sebagaimana yang dialami oleh para Nabi dan Rasul „alaihimush shalatu was salaam. “Dan musibah apapun yang menimpa kalian maka itu terjadi karena ulah perbuatan tangan-tangan kalian. keletihan. Sedangkan apabila yang mengalami musibah adalah termasuk golongan hamba Allah yang shalih.” (QS. Sehingga dia pun menjadi marah terhadap apa yang sudah diputuskan Allah. Hal itu sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadits dari beliau shallallahu „alaihi wa sallam. Tirmidzi. Oleh karena itu musibah yang menimpa dirinya maka itu sesungguhnya timbul dikarenakan dosa-dosa yang diperbuatnya serta kekurangannya sendiri dalam menjalankan perintah Allah. Kondisi kedua. Nabi bersabda. sebagaimana halnya musibah yang ditetapkan oleh Allah menimpa para Nabi dan sebagian orang yang baik/shalih.” (QS.Pertanyaan: Apabila ada seseorang yang terkena suatu penyakit atau tertimpa suatu bencana yang berakibat buruk bagi diri atau hartanya. Sehingga hasil yang ingin diraih dengan sebab terjadinya musibah ialah terangkatnya derajat.” (HR. Al Hajj [22]: 11). Asy Syura [42]: 30). “Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya maka Allah segerakan hukuman baginya di alam dunia. maka sesungguhnya hal ini termasuk kategori ujian yang diberikan kepada kalangan para Nabi dan Rasul dalam rangka mengangkat derajat serta membesarkan balasan pahalanya. peningkatan pahala. dinilainya hasan). “Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah maka pasti Dia timpakan musibah kepadanya.” Dan terkadang Allah juga menimpakan hal itu disebabkan oleh perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa (yang mereka lakukan). Dan bisa juga hal itu terjadi demi menghapuskan dosa kesalahan-kesalahan. entah berupa penyakit tertentu ataupun musibah yang lainnya. kesedihan maupun gangguan yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah pasti menghapuskan sebagian dosa kesalahan-kesalahannnya. dan juga para hamba Allah yang shalih. Terkadang dengan hal itu Allah menguji mereka supaya bisa menaikkan derajat mereka serta meninggikan sebutan mereka dan juga demi melipatgandakan kebaikan-kebaikan mereka. Seperti dengan mendoakan kecelakaan dan kebinasaan atau ucapan semacamnya. “Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. (Majmu‟ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi‟ah juz 4. Dan juga dia bisa menjadi contoh untuk orang lain dalam hal kesabaran dan keyakinannya untuk berharap pahala. “Tidaklah ada sebuah kesusahan. Apabila dia tertimpa kebaikan dia pun merasa tenang. kekalutan. Sebagaimana sudah disabdakan oleh Nabi shallallahu „alaihi wa sallam. Adapun kondisi sebagian besar umat manusia yang ada ialah fenomena taqshir/meremehkan dan tidak menunaikan kewajiban yang telah dibebankan. kemudian diikuti oleh orangorang lain yang berada di bawah tingkatan mereka. An Nisaa‟ [4] : 123). dan Allah memaafkan banyak kesalahan orang. hingga rugilah dia dunia dan akhirat.” Dan sabda beliau shallallahu „alaihi wa sallam. Sehingga dengan demikian maka bencana itu merupakan hukuman yang di segerakan. diterjemahkan dari website beliau) Marah Saat Tertimpa Musibah ? Pertanyaan: Apa hukumnya orang yang marah tatkala tertimpa musibah ? Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah menjawab. ini juga haram. kemarahannya diekspresikan dengan ucapan. dengan kesempitan dan kelapangan. sebagaimana tercantum dalam firman Allah ta‟ala yang artinya. ia menyimpan perasaan marah di dalam hati kepada Allah.

jiwa. Dan hal itu tidaklah bisa diraih kecuali disebabkan karena . “Sesungguhnya balasan pahala bagi orang-orang yang sabar adalah tidak terbatas. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya. sehingga dia pun merasa lapang dalam melakukannya. kelaparan serta kekurangan harta benda.” (QS. kecuali pasti Allah hapuskan (dosanya) dengan sebab musibah itu. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda.Kondisi ketiga. Perbedaan antara tingkatan ini dengan tingkatan sebelumnya cukup jelas. Sabar dari kemaksiatan kepada-Nya. Dia tidak merasakannya sebagai sebuah beban yang sangat berat. Dan hal ini adalah tingkatan yang wajib. dan buah-buahan. Yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan. Betapa jauhnya perbedaan antara kedua golongan ini. Tingkatan Kedua: Bersabar Hal ini sebagaimana digambarkan oleh seorang penyair dalam syairnya. 126-127) Balasan Bagi Orang yang Sabar Allah ta‟ala berfirman yang artinya. Sebab Allah ta‟ala telah memerintahkan untuk bersabar. hal. Betapa kecilnya keletihan yang ditanggung oleh orang-orang yang sabar bila dibandingkan dengan besarnya penderitaan yang harus ditanggung oleh orang-orang yang protes dan tidak bersabar…” (Taisir Karimir Rahman. kemarahannya sampai meluap sehingga terekspresikan dengan tindakan anggota badan. (Diterjemahkan dengan penyesuaian redaksional dari Fatawa Arkanil Islam.” (HR. artinya tanpa batasan tertentu maupun angka tertentu ataupun ukuran tertentu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan ucapan shalawat (pujian) dari Tuhan mereka. Sehingga ada dan tidaknya musibah adalah sama saja baginya. Namun imannya masih bisa menjaganya untuk tidak marah. “Tiada sebuah musibah pun yang menimpa seorang muslim. bahkan terkadang bisa menjadi sumber penambahan amal kebaikannya. Adapun dalam tingkatan sebelumnya terjadinya musibah itu masih dirasakan sebagai sesuatu yang sukar baginya. yaitu dengan cara tidak berkubang di dalamnya. 76) Allah ta‟ala juga berfirman yang artinya. Az Zumar [39]: 10). Al Baqarah [2]: 155157). Perbuatan ini semua haram hukumnya dan meniadakan sifat sabar yang wajib ada. Ini adalah tingkatan yang sangat dianjurkan/mustahab. dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah. kesesatan serta kerugian. mencabuti rambut dan perbuatan semacamnya. Sabar itu memang seperti namanya Pahit kalau baru dirasa Tapi buahnya yang ditunggu-tunggu Jauh lebih manis daripada madu Dia melihat bahwa musibah ini adalah sesuatu yang sangat berat akan tetapi dia tetap bisa tabah dalam menanggungnya. Seperti dengan menampar-nampar pipi. merobek-robek kain pakaian. Tingkatan Ketiga: Merasa Ridha Yaitu seseorang bisa merasa ridha dengan musibah yang menimpanya. yaitu hamba tidak merasa marah karenanya. “Sungguh Kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. “Bersabarlah kalian. Yaitu dengan justru bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpanya.”Ayat ini berlaku umum untuk semua jenis kesabaran. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. bahkan sekalipun duri yang menusuknya. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa‟di rahimahullah berkata di dalam kitab tafsirnya. Al Alnfaal [8]: 46). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar pahala untuk mereka yang tanpa hitungan. Dia sadar bahwa pada hakikatnya musibah adalah faktor penyebab terhapusnya dosa-dosanya. Bukhari (5640) dan Muslim (2572)). Yaitu karena dalam tingkatan ini ada tidaknya musibah itu terasa sama saja dalam hal keridhaan terhadapnya. dan bukan hal yang wajib menurut pendapat yang kuat. Tingkatan Keempat: Bersyukur Inilah tingkatan yang tertinggi. Sehingga terjadi atau tidaknya musibah itu masih terasa berbeda baginya. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. namun dia masih tetap bersabar. dan kami juga akan kembali kepada-Nya”.” (QS. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. siksaan. Sabar dalam menghadapi takdir Allah yang terasa menyakitkan. hal. “Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah. Dia merasa tidak senang atas kejadiannya. berupa celaan dari Allah. Allah berfirman yang artinya. “Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak bersabar maka dia berhak menerima lawan darinya.” (QS.

Sehingga. sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. dan menunjukkan pula bahwa Allah lah penolong segala urusan. hal. 721) Surga Bagi Orang yang Sabar Allah ta‟ala berfirman yang artinya. (Sebaliknya) apabila dirinya bertaubat. musibah yang dirasakannya) justru berubah menjadi kenikmatan. Oleh karenanya. Kedua. َّ َ ُ َ َ ِ ْ َ َّ ٌ َ َ َ َ ‫ما وَضل بََلء إال بِزوب وال سفِع إال بِتَوْ بَت‬ ِ . (sambil mengucapkan): “Salamun „alaikum bima shabartum” (Keselamatan atas kalian sebagai balasan atas kesabaran kalian). (Apabila anda melakukan hal itu). maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. maka dirinya akan sibuk untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang menjadi sebab Allah menurunkan musibah tersebut. hamba adalah „alat‟. ََْ ُْ ِْ ْ ََ َ َ ٍ ِ ُ ْ ِ ُْ َ ‫وما أَصابَكم مه مصٍبَت فَبِما كسبت أٌَذٌكم وٌعفُو عَه كثٍش‬ َ َ ٍ َِ ْ “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu. (Oleh karena itu). Dia justru sibuk melakukan hal itu dan tidak menyibukkan diri mencela dan mengolok-olok berbagai pihak yang telah menzaliminya. ed) yang bergerak di alam ini melainkan dengan izin dan kehendak Allah.”[1] Dan terdapat sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Tholib dan selainnya. Maka segala sesuatu yang dikehendaki Allah untuk terjadi. Selesai disusun ulang. ed).” Maka (pada kondisi demikian. pasti akan terjadi. beliau mengatakan. tidak ada satupun benda meski seberat dzarrah (semut kecil. Ali bin Abi Thalib radliallahu „anhu pernah mengatakan sebuah kalimat yang indah. Apabila seorang hamba mengakui bahwa segala musibah yang menimpanya dikarenakan dosa-dosanya yang telah lalu. hendaknya seorang mengakui akan segala dosa yang telah diperbuatnya dan mengakui bahwasanya tatkala Allah menjadikan pihak lain menzalimi (dirinya). diam dan keinginannya.” (Taisir Karimir Rahman. baik itu gerakan. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.” (QS. maka itu semua dikarenakan dosa-dosa yang telah dia perbuat sebagaimana firman Allah ta‟ala. Dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah untuk terjadi. maka anda akan terbebas dari segala kedongkolan dan kegelisahan. beristighfar dan mengucapkan.begitu besarnya keutamaan sifat sabar dan agungnya kedudukan sabar di sisi Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. “(yaitu) Surga „Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya. Kamis 8/1/1428 Abu Mushlih Al Jukjakarti Semoga Allah mengampuninya Tips Bersabar (2): Sabar Ketika Disakiti Orang Lain Kategori Tazkiyatun Nufus | 28-02-2010 | 26 Komentar Terdapat beberapa faktor yang dapat membantu seorang hamba untuk dapat melaksanakan kesabaran jenis kedua (yaitu bersabar ketika disakiti orang lain. Lihatlah kepada Zat yang menjadikan pihak lain menzalimimu dan janganlah anda melihat tindakannya terhadapmu. maka ketahuilah (pada kondisi demikian) musibah yang dia alami justru adalah musibah yang hakiki.” (QS. Ar Ra‟d: 23-24). apabila anda melihat seorang yang mencela manusia yang telah menyakitinya dan justru tidak mengoreksi diri dengan mencela dirinya sendiri dan beristighfar kepada Allah. “Musibah ini dikarenakan dosa-dosaku yang telah saya perbuat. maka pasti tidak akan terjadi. ْ َ َّ ٌ ْ َ َّ ٌ ْ َ َّ َ ُ ًَُ‫الَ ٌَشْ جون عبذ إِالَّ سبًَُّ الَ ٌَخَ افَه عبذ إال روب‬ َ “Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Rabb-nya dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Asy Syuura: 30). Wa shallallahu „ala Nabiyyina Muhammadin wa „ala aalihi wa shahbihi wa sallam. hendaknya dia mengakui bahwa Allah ta‟ala adalah Zat yang menciptakan segala perbuatan hamba. [Di antaranya adalah sebagai berikut:] Pertama. dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). istri-istrinya dan anak cucunya.

maka tentulah dia akan mudah untuk bersabar dan memaafkan (setiap pihak yang telah menzaliminya).”[3] (Berdasarkan hadits di atas) kemuliaan yang diperoleh dari sikap memaafkan itu (tentu) lebih disukai dan lebih bermanfaat bagi dirinya daripada kemuliaan yang diperoleh dari tindakan pelampiasan dendam. maka hal itu akan menyebabkan hatinya selamat dari (berbagai kedengkian dan kebencian kepada saudaranya) serta hatinya akan terbebas dari keinginan untuk melakukan balas dendam dan berbuat jahat (kepada pihak yang menzaliminya). hendaknya seorang mengetahui pahala yang disediakan oleh Allah ta‟ala bagi orang yang memaafkan dan bersabar (terhadap tindakan orang lain yang menyakitinya). (Hendaknya dia juga) mengetahui panggilan malaikat di hari kiamat kelak yang akan berkata. (Dengan melaksanakan perbuatan di atas). (dengan perbuatan di atas).” (QS. dia akan merasa sangat gembira atas karunia Allah yang diberikan kepadanya melebihi kegembiraan yang pernah dirasakannya. (Sedangkan) sikap memaafkan (terkadang) merupakan kehinaan di dalam batin. Oleh karenanya. manusia terbagi ke dalam tiga golongan. maka hal itu hanya akan mewariskan kehinaan di dalam dirinya. Manfaat di atas tentu tidak sebanding dengan “kenikmatan dan manfaat” yang dirasakannya ketika melakukan pembalasan. namun mewariskan kehinaan batin. hendaknya dia mengetahui bahwa apabila dia memaafkan dan berbuat baik. Apabila hal ini diiringi dengan pengetahuan bahwa segala pahala tersebut akan hilang jika dirinya menuntut dan melakukan balas dendam. hendaknya dia mengetahui bahwa seorang yang melampiaskan dendam semata-mata untuk kepentingan nafsunya. ًّ ِ ‫وما صَ اد ّللاُ عبذًا بِعفو إِالَّ عضا‬ َ َ ٍ ْ َ ْ َ َّ َ “Kemuliaan hanya akan ditambahkan oleh Allah kepada seorang hamba yang bersikap pemaaf. [2] golongan yang moderat yang hanya membalas sesuai haknya dan [3] golongan yang muhsin (berbuat baik) karena memaafkan pihak yang menzalimi dan justru meniggalkan haknya untuk membalas. (Dengan demikian). namun dia malah menerima ganti puluhan ribu dinar. bagian pertama bagi mereka yang moderat. namun mewariskan kemuliaan lahir dan batin. . tidak ada orang yang berdiri melainkan mereka yang (sewaktu di dunia termasuk golongan) yang (senantiasa) memaafkan dan bersabar (terhadap gangguan orang lain kepada dirinya). Ditinjau dari segi penunaian balasan. dia (dapat) tercakup dalam firman Allah ta‟ala. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya. Kemuliaan yang diperoleh dari pelampiasan dendam adalah kemuliaan lahiriah semata. Asy Syuura: 40). َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ِ‫أَالَ لٍَِقُم مه وجب أَجْ شيُ علَى ّللا‬ “Perhatikanlah! Hendaknya berdiri orang-orang yang memperoleh balasan yang wajib ditunaikan oleh Allah!”[2] (Ketika panggilan ini selesai dikumandangkan). maka Allah justru akan memberikan kemuliaan kepadanya. Allah ta‟ala menyebutkan ketiga golongan ini dalam ayat di atas. maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.“Musibah turun disebabkan dosa dan diangkat dengan sebab taubat. yaitu [1] golongan yang zalim karena melakukan pembalasan yang melampaui batas. maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Keutamaan ini telah diberitakan oleh rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam melalui sabdanya. Kondisi yang dialaminya layaknya seorang yang kecurian satu dinar.” Ketiga. “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Keempat. Ali Imran: 134). Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kelima. (Sehingga) dia memperoleh kenikmatan memaafkan yang justru akan menambah kelezatan dan manfaat yang berlipat-lipat.” (QS. bagian kedua diperuntukkan bagi mereka yang berbuat baik dan bagian akhir diperuntukkan bagi mereka yang telah berbuat zalim dalam melakukan pembalasan (yang melampaui batas). َ‫وّللاُ ٌُحبُّ المحْ سىٍِه‬ ِ ُ ْ ِ َّ َ “Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. baik manfaat itu dirasakan sekarang atau nanti. Apabila dia memaafkan. dirinya pun menjadi pribadi yang dicintai Allah.

Dan kemungkinan hal ini lebih berbahaya daripada musibah yang ditimbulkan oleh berbagai pihak yang menzhaliminya. maka tentulah (dia akan mudah) memaafkan dan berbuat kebajikan dalam rangka (menebus) dosa-dosanya. maka tentu dia tidak usah berdagang. maka waktunya akan terbuang sia-sia dan hatinya pun akan terpecah (tidak dapat berkonsentrasi untuk urusan yang lainpent). Dan orang yang memohonkan ampun setiap manusia yang berbuat salah kepada dirinya. Jiwa beliau adalah jiwa yang termulia. Manfaat ini tentu sangat mencukupi seorang yang berakal (agar tidak melampiaskan dendamnya). Begitupula hendaknya dia mengetahui bahwa setiap orang yang memaafkan kesalahan manusia terhadap dirinya. kecintaan Allah dan ridla-Nya kepada dirinya apabila dia bersabar. Kesembilan. maka Allah pun akan mengampuninya. beliau tidak pernah melakukan pembalasan yang didasari keinginan pribadi (jiwanya) (terhadap berbagai pihak yang telah menyakitinya). hendaknya dia mengetahui kebersamaan. Berbagai manfaat justru akan luput dari genggamannya. Dengan demikian. maka Allah pun akan memaafkan dosa-dosanya. terpaan hujan dan salju serta rintangan perjalanan dan gangguan perampok. Realita ini diketahui oleh manusia. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam tidak pernah melakukan pembalasan yang didasari keinginan pribadi. ganti rugi menjadi tanggungan Allah. sehingga balasannya menjadi tanggungan Allah. Hal ini dikarenakan dirinya telah disakiti (ketika melakukan ketaatan) di jalan Allah. Ketujuh. Karena dengan demikian. hendaknya dia mengetahui bahwa apabila dirinya disibukkan dengan urusan pelampiasan dendam. maka (pada kondisi demikian). maka dia akan dianugerahi kesabaran dalam mencari sesuatu itu sekadar kejujuran (dan kesungguhan) yang dimilikinya. ketika para mujahid yang berjihad di jalan Allah kehilangan nyawa dan harta. seorang yang mengalami kerugian (karena disakiti) ketika beribadah di jalan Allah. bahwa setiap orang yang memang jujur (dan bersungguh-sungguh) dalam mencari sesuatu. Sesungguhnya. َ‫وّللاُ ٌُحبُّ الصَّابِشٌه‬ ِ َّ َ ِ . maka hati dan fisiknya akan merasa “fresh” untuk mencapai berbagai manfaat yang tentu lebih penting bagi dirinya daripada sekedar mengurusi perkara pelampiasan dendam. (Hendaknya dia menyadari) bahwa dirinya adalah seorang yang zalim lagi pendosa. padahal dia tahu kondisi jiwanya sendiri serta kejelekan dan aib yang terdapat di dalamnya? Bahkan. Barangsiapa yang menuntut ganti rugi kepada makhluk (yang telah menyakitinya). Meskipun demikian. mereka tidak memperoleh ganti rugi karena Allah telah membeli nyawa dan harta mereka. Maka bagaimana bisa salah seorang diantara kita melakukan pembalasan dan pembelaan untuk diri sendiri. Apabila dia tersakiti karena harta. maka hendaknya dia berusaha menyabarkan jiwanya. maka segala bentuk gangguan dan bahaya -yang tidak satupun makhluk yang mampu menolaknya.Keenam. padahal menyakiti beliau termasuk tindakan menyakiti Allah ta‟ala dan menyakiti beliau termasuk di antara perkara yang di dalamnya berlaku ketentuan ganti rugi. Oleh karenanya. Apabila dia tersakiti akibat musibah yang menimpanya. maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan mencela dirinya sendiri. Jiwa yang paling jauh dari berbagai akhlak yang tercela dan paling berhak terhadap berbagai akhlak yang terpuji. seorang yang arif tentu (menyadari bahwa) jiwanya tidaklah pantas untuk menuntut balas (karena aib dan kejelekan yang dimilikinya) dan (dia juga mengetahui bahwa jiwanya) tidaklah memiliki kadar kedudukan yang berarti sehingga patut untuk dibela. Setiap orang yang tidak mampu bersabar terhadap panas terik di siang hari. dia wajib bersabar dan tidak boleh melakukan pembalasan. dirinya tersibukkan (untuk mengoreksi diri dan itu lebih baik daripada) dia mencela berbagai pihak yang telah menyakitinya. karena mendapatkan harta tanpa dibarengi dengan kesabaran merupakan perkara yang lebih pahit daripada kesabaran itu sendiri. atau dia disakiti karena melakukan ketaatan yang diperintahkan atau karena dia meninggalkan kemaksiatan yang terlarang. yaitu hendaknya dia mengetahui bahwa setiap balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Apabila dia memaafkan.akan tertolak darinya. tersuci dan terbaik. apabila seorang disakiti atas tindakan yang dia peruntukkan kepada Allah (ibadah-pent). maka Allah berkewajiban memberikan gantinya. Kesepuluh. Apabila Allah membersamai seorang. Apabila dia mengetahui pemaafan dan perbuatan baik yang dilakukannya kepada berbagai pihak yang menzalimi merupakan sebab yang akan mendatangkan pahala bagi dirinya. sesungguhnya pelampiasan dendam yang dilakukannya merupakan bentuk pembelaan diri yang dilandasi oleh keinginan melampiaskan hawa nafsu. Kedelapan. Allah ta‟ala berfirman. tentu dia tidak lagi memperoleh ganti rugi dari Allah. -dan hal ini merupakan salah satu faktor yang paling bermanfaat-. bukan di tangan makhluk.

apakah akan sama kondisi antara seorang yang ditolong Allah. (ketika kesabaran dijalankan).” (QS. . Terkadang. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Inilah makna firman Allah ta‟ala. sebaik-baik penolong dengan seorang yang ditolong oleh hawa nafsunya yang merupakan penolong yang paling lemah? Keempat belas. posisi dirinya yang semula menjadi pihak yang dizalimi. Barangsiapa yang membela hawa nafsunya (dengan melakukan pembalasan). baik ditinjau dari segi pengetahuan (maksudnya hawa nafsu tidak memiliki parameter yang pasti yang akan menunjukkan kepada dirinya bahwa pembalasan dendam yang dilakukannya telah sesuai dengan kezaliman yang menimpanya. maka dia telah memelihara dan menjaga keimanannya dari aib (kekurangan). justru berubah menjadi pihak yang zalim. Kesabaran mengandung pengekangan terhadap hawa nafsu berikut setan yang (menyusup masuk di dalam diri). pent-) dan kehendak (maksudnya ditinjau dari segi kehendak. bahkan bisa jadi pihak yang zalim akan berubah menjadi sahabat karib bagi pihak yang dizhalimi.” (QS. maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya sendiri sehingga dia pun menjadi penolongnya. Apabila dirinya bersabar dan memaafkan pihak yang menzhaliminya. Dan Allah-lah yang akan membela orang-orang yang beriman. pent-). Dengan demikian. Sehingga dengan demikian. hendaknya dia mengetahui bahwa kesabaran merupakan sebagian daripada iman.“Allah menyukai orang-orang yang bersabar. harta dan kemuliaan yang tetap langgeng ketika pihak yang dizalimi menempuh jalan memaafkan. Ali „Imran: 146). yang menunggu pertolongan dan kemuliaan. pent-). hendaknya dia mengetahui bahwa kesabaran yang dia laksanakan merupakan hukuman dan pengekangan terhadap hawa nafsunya. Karena hawa nafsu tidak akan mampu melakukan pembalasan dendam dengan adil. Betapa banyak pembalasan dendam justru menimbulkan berbagai keburukan yang sulit untuk dibendung oleh pelakunya. maka hawa nafsu akan senantiasa mengiringinya hingga nafsu tersebut membinasakannya kecuali dia memperoleh rahmat dari Rabb-nya. Hal ini juga justru akan memperkuat dorongan hawa nafsu serta menyibukkan pikiran untuk memikirkan berbagai bentuk pembalasan yang akan dilancarkan sebagaimana hal ini sering terjadi. maka kerajaan hati akan menang dan bala tentaranya akan kokoh dan menguat sehingga segenap musuh akan terusir. tentu tidak akan memilih perkara yang lebih berbahaya. hawa nafsu tidak mampu membatasi diri dalam melakukan pembalasan dendam sesuai dengan kadar yang dibenarkan. Apabila dia bersabar. Jika demikian. Keenam belas. Dan betapa banyak jiwa. hawa nafsu tentu akan melakukan pembalasan yang lebih. Kesebelas. Kelima belas. Seorang yang berakal. Demikian pula dia akan menyesali perbuatannya. setelah menyakiti dirinya. Maka Allah adalah penolong bagi setiap orang yang bersabar dan memasrahkan setiap pihak yang menzaliminya kepada Allah. karena kemarahan (ketika melakukan pembalasan dendam) akan berjalan bersama pemiliknya menuju batas yang tidak dapat ditentukan (melampaui batas. maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. sebaiknya dia tidak mengganti sebagian iman tersebut dengan pelampiasan dendam. kesabaran yang dilakukan oleh seorang akan melahirkan penghentian kezhaliman dan penyesalan pada diri musuh serta akan menimbulkan celaan manusia kepada pihak yang menzalimi. ْ ْ )43( ‫ ادفَع بِالَّتًِ ًٌ أَحْ سهُ فَإِرا الَّزي بٍَىَكَ وبٍَىًَُ عذَاوةٌ كأَوًَُّ ولًِ حمٍم (34) وما ٌُلَقَّاٌَا إِال الَّزٌهَ صبَشُوا وما ٌُلَقَّاٌَا إِال رو حظٍّ عَظٍم‬ô َ ُ َّ َ َ ٌ ِ َ ٌّ َ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َّ ٍ ِ َ َ َ َ َ ِ “Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Oleh karena itu. sesungguhnya seorang yang terbiasa membalas dendam dan tidak bersabar mesti akan terjerumus ke dalam kezaliman. hendaknya dia mengetahui bahwa tatkala dia bersabar . Oleh karenanya. Ketiga belas. maka dia akan terhindar dari berbagai bentuk keburukan di atas. tentu nafsu tidak mampu memperbudak dan menawan dirinya serta menjerumuskan dirinya ke dalam berbagai kebinasaan. Tatkala dirinya tunduk dan mendengar hawa nafsu serta terkalahkan olehnya. yang akan menerima kehancuran dan siksaan. Maka tatkala hawa nafsu terkalahkan. terkadang pembalasan dendam malah menjadi sebab yang akan menambah kejahatan sang musuh terhadap dirinya. Kedua belas. maka tentu Allah-lah yang menjadi penolongnya. Fushshilaat: 34-35). pihak yang zhalim akan kembali dalam keadaan malu terhadap pihak yang telah dizaliminya.

apabila dia menghina atau menyakiti pihak lain. Apabila pihak yang dizalimi membalas dendam. Dan terkadang hal ini menjadi sebab keselamatan dan kesuksesan abadi. Dengan demikian. Sesungguhnya setiap orang yang bersabar dan memaafkan pihak yang telah menzaliminya.or. Maka tentu hal ini cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan dari sikap memaafkan.id [1] Lihat penjelasan perkataan beliau ini dalam Majmu‟ al Fatawa (8/161-180). Apabila dirinya melakukan pembalasan dendam. tanggal 27 Rabi‟ul Awwal 1430 H. [3] HR. Kedelapan belas. kezaliman yang diderita akan menjadi sebab yang akan menghapuskan berbagai dosa atau mengangkat derajatnya. apabila dia membalas dendam dan tidak bersabar. Lihat ad Durr al Mantsur (7/359). Oleh karena itu. apabila seorang memaafkan.muslim. Sesungguhnya balasan bagi setiap kebaikan adalah kontinuitas kebaikan (kebaikan yang berlanjut). Muslim (2588) dari sahabat Abu Hurairah. dia akan menuntut penghalalan dari pihak yang telah dizaliminya. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih serta selain mereka berdua dari sahabat Ibnu‟ Abbas dan Anas. Oleh karena itu. Orang yang Berjalan di Atas Wajahnya Kategori Tazkiyatun Nufus | 02-03-2011 | Belum ada komentar Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya : ‫د د‬ ‫د‬ ‫بن‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫دن‬ ‫ذي‬ ‫د‬ ‫دب‬ ‫ب‬ ‫دن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫دن‬ . Apabila pihak yang dizalimi mengabulkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. maka hati sang musuh akan tersadar bahwa kedudukan pihak yang dizalimi berada di atasnya dan dirinya telah menuai keuntungan dari kezaliman yang telah dilakukannya. sang musuh akan senantiasa memandang bahwa kedudukan dirinya berada di bawah kedudukan pihak yang telah dizaliminya. kesabaran dan pemaafan yang dilakukannya merupakan pasukan terkuat yang akan membantunya dalam menghadapi sang musuh. maka sikapnya tersebut akan melahirkan kehinaan pada diri sang musuh dan menimbulkan ketakutan terhadap dirinya dan manusia. sehingga kebaikannya akan senantiasa bertambah. sebagaimana balasan bagi setiap keburukan adalah kontinuitas keburukan (keburukan yang terus berlanjut).Ketujuh belas. meskipun pihak yang dizalimi mendiamkannya. Kesembilan belas. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan tinggal diam terhadap kezaliman yang dilakukannya tersebut. ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ذي ب ن ع ت ت تم‬ ‫د هلل‬ [4] Diterjemahkan dari risalah Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -semoga Allah merahmati beliauPenerjemah: Muhammad Nur Ichwan Muslim Artikel www. pada hari Senin. maka kezaliman tersebut tidak akan menghapuskan dosa dan tidakpula mengangkat derajatnya. maka dirinya akan merasa lega dan beban yang dahulu dirasakan akan hilang. apabila pihak yang dizalimi memaafkan sang musuh. Griya Cempaka Arum K4/7. [2] HR. seluruh keutamaan itu akan terluput darinya. seluruh hal itu justru akan terluput darinya. anda dapat menjumpai sebagian manusia. Kedua puluh. Bandung. maka sikapnya tersebut merupakan suatu kebaikan yang akan melahirkan berbagai kebaikan yang lain. [4] Selesai diterjemahkan dengan bebas dari risalah Al Qo’idatu fish Shobr.

alam pembalasan pahala atau penjatuhan hukuman! Maka. Hadits ini merupakan mukjizat Nabi shallallahu „alaihi wa sallam dimana beliau mengabarkan kepada kita sesuatu yang belum terjadi di dunia ini 9. Hadits ini menunjukkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Dia berkata. Orang kafir akan dibangkitkan dalam keadaan terbalik. Kita yakini bersama. Hadits ini menunjukkan kemahakuasaan Allah ta‟ala 5. demikian juga Abdu bin Humaid. Hadits ini menunjukkan bahwa akal manusia itu terbatas dan bertingkat-tingkat 19. hidup kita di alam dunia ini pasti berakhir.” (HR. “Wahai Rasulullah. Hadits ini menunjukkan wajibnya menundukkan akal kepada wahyu 18. saudaraku… kehidupan dunia dengan seabrek tipuan dan sejuta kepalsuan ini tidak selayaknya melupakan seorang muslim akan hakekat yang sebenarnya dari hidup yang dijalaninya. Subhanallah! Oleh sebab itu. sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tersebut dengan memanggil Nabi dengan sebutan Rasulullah bukan dengan langsung menyebut namanya. Syaiban menuturkan kepada kami dari Qatadah. Namun. al-Furqan : 34). kesedihan. Hadits ini menunjukkan bahwa akal yang sehat akan senantiasa tunduk kepada wahyu bukan malah menentangnya. Setelah itu.or. Hadits ini menunjukkan sopan santun seorang murid kepada gurunya. sungguh benar Allah Maha kuasa untuk melakukannya. Seringkali kita tertipu oleh pandangan sekilas. Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam benar-benar seorang manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah ta‟ala 8. 20. Salawat dan keselamatan semoga selalu terlimpah kepada Rasul akhir zaman. Muslim dalam Kitab Shifat al-Qiyamah wa al-Jannah wa an-Naar) Hadits yang mulia ini menunjukkan kepada kita berbagai pelajaran penting. Anas bin Malik menuturkan kepada kami bahwa ada seorang lelaki yang bertanya.Zuhair bin Harb menuturkan kepada saya. Di dalamnya terkandung penetapan sifat qudrah/berkuasa bagi Allah ta‟ala 10. Barangsiapa yang melakukan kebaikan di dunia dengan iman dan amal salih maka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. tidak kekal selamanya. kepalanya berada di bawah dan dia berjalan di atasnya untuk menuju pengadilan Allah ta‟ala (lihat QS. Bolehnya menyebut Allah dengan „Rabb kita‟ 16. kita harus cerdik dan sabar. Bolehnya bersumpah dengan salah satu sifat Allah yang disandarkan kepada-Nya 13. Bolehnya bersumpah untuk menegaskan sesuatu tanpa diminta 12. Di dalamnya juga terkandung kewajiban untuk membenarkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya shallallahu „alaihi wa sallam 11. maka kebalikannya justru yang dijumpai. Hadits ini menunjukkan besarnya pengagungan kaum salaf kepada hadits-hadits Nabi shallallahu „alaihi wa sallam 17. Penetapan sifat „Izzah bagi Allah 14. padahal hanya sekilas saja. Dia berkata. yang mengajak meniti jalan yang lurus menuju negeri keabadian yang dengan penuh kenikmatan. di antaranya : 1. Wallahu a‟lam Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi Artikel www. Sesuatu -yang belum jelas. bagaimana cara orang kafir itu dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat nanti berjalan di atas wajahnya?”. Qatadah berkata. “Demi kemuliaan Rabb kita. sedangkan lafaznya adalah milik Zuhair. kita akan memasuki alam akherat… Ya. Iman kepada hari akhirat 2. penyesalan dan penderitaan berkepanjangan. kalau diteliti dan dicermati dampakdampaknya serta ujung-ujungnya.menjadi tergambar indah dan menyenangkan dengan sekilas pandangan. sedangkan orang yang hidup di dunia dengan kakfiran dan kedurhakaan maka di akhirat dia akan sengsara 6.muslim. mereka berdua berkata. Bagaimana pun senangnya orang kafir di dunia maka di akhirat mereka akan sengsara 3.id Sekarang dan Masa Depan Kategori Tazkiyatun Nufus | 03-12-2010 | 4 Komentar Segala puji bagi Allah. Wajibnya mengimani perkara gaib 7. Cerdik dalam menyikapi segala . Amma ba‟du. Yang merajai pada hari pembalasan. Maka beliau menjawab. Penetapan sifat rububiyah Allah 15. Yunus bin Muhammad menuturkan kepada kami. “Bukankah Dzat yang telah membuatnya berjalan di atas kedua kakinya ketika hidup di dunia berkuasa pula untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak?”. Maka demikian pula hendaknya seorang murid memanggil gurunya dengan sebutan „Ustadz‟ atau yang semacamnya dan tidak dengan langsung menyebut namanya 4.

” (QS. Sementara. lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. hal. ia pasti menemui kamu. apabila kamu takut kepada-Nya niscaya kamu akan merasa tentram karena dekat dengan-Nya dan berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada-Nya. seseorang yang menjual surga demi mendapatkan sesuatu yang mengandung kesenangan hanya sesaat? Orang yang benar-benar mengerti hakekat hidup ini akan keluar dari alam dunia dalam keadaan belum bisa menuntaskan dua urusan.tiada bahagia tanpa takwa kepadaNya. Apabila seseorang melakukan hal ini hatinya akan sehat dan kuat.dan segala urusan yang tidak penting. Ali Imran: 142) Ibnul Qayyim rahimahullah berkata.macam kepalsuan tersebut agar kita tidak tertipu olehnya.” (QS.” (al-Fawa‟id. yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. 3. kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah). “(Allah) Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. al-Jumu‟ah: 8). al-Mulk: 2). Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi Artikel www. Allah ta‟ala berfirman (yang artinya). Allah ta‟ala berfirman (yang artinya).id  301 301 301 301 301 301 301 301 301         . takwa itu mencakup tiga tingkatan: 1. Menjaga hati dan anggota tubuh dari perbuatan dosa dan keharaman. Allah ta‟ala berfirman (yang artinya).muslim. Dan sabar dalam menahan godaan yang menggiurkan dari para penebar kebatilan. Menjaga diri dari berlebih-lebihan -dalam perkara mubah. Allah ta‟ala berfirman (yang artinya). Allahul musta‟aan.” (QS. Apabila seseorang melakukan hal ini hatinya akan diliputi dengan kegembiraan dan sejuk dalam menjalani ketaatan (lihat al-Fawa‟id. “Katakanlah. 2. “Keberuntungan paling besar di dunia ini adalah kamu menyibukkan dirimu di sepanjang waktu dengan perkara-perkara yang lebih utama dan lebih bermanfaat untukmu kelak di hari akherat. al-Hadid: 20). Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. “Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja. Adapun Rabb (Allah) ta‟ala. 34). Bagaimana mungkin dianggap berakal. hal. Apabila kamu merasa takut kepada makhluk maka kamu akan merasa gelisah karena keberadaannya dan menghindar darinya.” (QS.or. Menjaga diri dari perkara-perkara yang makruh/dibenci. Apabila seseorang melakukan hal ini hatinya akan tetap hidup. 34) Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah membimbing kita di atas jalan-Nya. sementara Allah belum mengetahui (membuktikan) siapakah orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kalian dan mengetahui siapakah orang-orang yang bersabar. “Dan kehidupan dunia tidak lain adalah kesenangan yang palsu. menangisi dirinya sendiri -akibat menuruti hawa nafsu tanpa kendalidan menunaikan kewajiban untuk memuji Rabbnya.

or. disadari atau tidak. re-publikasi.Anda diperkenankan untuk menyebarkan. Bapak'e Hanifah 20 May 2011 at 2:43 am renungan yang bagus.or.amiin Ya Allah..semoga Allah mengampuniku. ampuni kami ya Allah yang terlalu sering melupakan-Mu. dengan ditemukannya berbagai macam fasilitas canggis yang terkadang membuat kita lupa terhadap kehidupan yang sesungguhnya.id dengan menyertakan muslim.supaya kami bisa berkonsultasi. copy-paste atau mencetak artikel yang ada di muslim. Fahrul 7 December 2010 at 3:17 pm Assalamu`alaikum Saya minta ijin copy-paste... khususnya diri ini yang berlumuran dg dosa.id kok tak menyediakan forum tanya jawab. . astaghfirullahal „adhim... makasih 2. terkadang kita suka terlena dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini.^_^ 3. deny 6 December 2010 at 7:06 pm izin share..id sebagai sumber artikel Daftar RSS komentar 4 komentar 1...or. ilham 8 December 2010 at 10:55 am Semoga kita menjadi orang yang selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah swt. apalagi di zaman moderen ini. 4.. Oh ya muslim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->