Doa Pembukaan

Diklat Management of Training- Jakarta, 4 Juni 2012
Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua… Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdo’a dengan khusyu’, menurut keyakinan masingmasing. Izinkan, saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar do’a kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil ‘alamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah. Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik…. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa alihi sayyidina Muhammad…. Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim, Saat ini, kami berkumpul, dalam rangka acara Pembukaan Diklat Management of Training, yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kami mohon, kiranya acara ini selalu berada dalam ridho Mu. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui Limpahkanlah kepada kami semua, kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, selama mengikuti Diklat ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti Diklat ini dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, Yang Maha Bijaksana Berikan kepada kami Iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertaqwa kepada Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat Mu Ya Allah, Hanya kepadaMUlah, kami berbakti. Dan hanya kepadaMUlah, kami mohon pertolongan. Kabulkanlah do’a kami. Engkau Maha Mendengar. Engkau Maha Pengampun. Rabbana dholammna ‘anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul ‘alim watub ‘alaina inaka anta tauwaburakhim Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun waj’alna lil-muttaqiina imaamaa Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaban-naar. Walhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Doa Penutupan
Diklat Management of Training - Jakarta, 19 Juni 2012
Assalamu’alaikum Wr. Wb.. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua… Marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar do’a kita dikabulkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulilllah hirrabbil ‘alamin Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii maziidah. Yaa Rabbanaa lakal-hamdu kamaa yambagii li jalaali wajhika wa’azhiimi sulthaanik…. Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa alihi sayyidina Muhammad…. Ya Allah, ya Rahman ya Rokhim Puji syukur kami panjatkan kehadiratMu ya Allah, karena atas kasih dan sayangMu kami masih dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka Upacara Penutupan Diklat Management of Training dengan keadaan sehat wal’afiat. Ya Allah, dengan rahmatMu kami bersyukur, dan mohon ridhoMu atas terlaksananya diklat ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini, pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat. Serta jadikan pula perpisahan di antara kami, perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikan waktu yang telah dilalui menjadi amal yang sholeh, dan penuh rahmatMu serta momen yang bermanfaat didalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat. Ya Allah ya Robbi, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami, untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana dholammna ‘anfusana wailamtakfirlanaa, watar khamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana taqobalmina innaka antasamigul ‘alim watub ‘alaina inaka anta tauwaburakhim Rabbana hablana min azwaajinaa wa durriyatina kurootaayun waj’alna lil-muttaqiina imaamaa Rabbana aatinaa fid-dun-yaa hasanatan wa fil-akhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaban-naar. Subhana rabbika rabbil ‘izati ‘ama yasifun.. Wassalamun’alal mursalin Walhamdulillahi robbil ‘alamin. Wassalamualaikum Wr. Wb.