JIKA ALLAH JATUH CINTA

Cinta adalah fitrah, indah, bersih dan suci Cinta itu member, bukan menerima Cinta bukan suatu ilmu pengetahuan Cinta hanya dapat dirasakan oleh perasaan Cinta sudah ada sejak Adam dan Hawa diciptakan Menurut Ibnu Qoyim, 10 hal yang membuat Allah Jatuh Cinta: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tilawah Al-Quran bi Tadabur Taqorrub Illalah melalui sholat wajib disertai sholat sunah Selalu dzikir kepada Allah dalam segala keadaan dengan hati, lisan dan perbuatan. Mendahulukan yang dicintai Allah Hati yang selalu menghayati asma –asma Allah, sifat-sifatNya dan menyaksikan serta mengetahuinya Berusaha menyaksikan kebaikannya, nikmat dan karuniaNya baik lahir batin Hancurnya hati di depan keagungan Allah Berduaan dengan Allah di waktu-waktu mustajab Bersama dengan orang yang dicintai Allah Menjauhi semua yang menghalangi hati hambanya dari Tuhannya

Orang-orang yang dicintai Allah : 1. Al Muhsin (orang yang berbuat baik) yaitu orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain 2. Attawabbin (orang-orang yang bertaubat) sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri 3. Al Mutatohirin (orang-orang yang bersuci) 4. As sobirin (orang-orang yang bersabar) 5. Al Mutawaqilin (orang-orang yang bertawakal) 6. Al Muqsithin (adil dalam memutuskan perkara) Agar kita bermanfaat bagi orang lain : memasukkan kebahagiaan kepada orang lain 1. Berikan kebahagiaan pada orang yang kesusahan 2. Menghilangkan kesulitan yang sedang melanda hidupnya 3. Melunasi hutang orang yang sedang dililit hutang 4. Memberi makan orang yang sedang kelaparan (liqo’ 10 mei 2011)