Pemboikotan

Ahad, 4 Maret 2012

sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini”.Al-Kahfi(18):6) “Janganlah sekali-kali engkau ( Muhammad) menujukan pandanganmu kepada keni`matan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu).‘Aamul Huzni (Tahun Duka Cita) “Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan“. . (QS.Al-Hijr(15):88). dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman”.An-Nahl(16):127) “Maka (apakah) barangkali engkau ( Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. (QS. (QS.

Namun dengan pertolongan-Nya jualah Rasulullah bisa menahan kesabarannya. Mereka tetap dalam keraguan yang mendalam. Waktu demi waktu berlalu.Keraguan Yang Mendalam • Ayat-ayat diatas adalah ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasululllah dalam keadaan duka yang mendalam. buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Qur’an itu dan ajaklah penolongpenolongmu selain Allah. “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad). jika kamu orang-orang yang benar”. (QS. Rasulullah bersedih karena para pemimpin Quraisy dan penduduk Mekah mendustakannya. Tak satupun ayat-ayat AlQuran mampu menggugah hati orang-orang Mekah untuk meninggalkan kesyirikan mereka.Al-Baqarah(2):23). .

yaitu Najasyi. Ustman bin Affan. putri kedua Rasulullah dan suaminya. yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab telah memeluk Islam. Maka merekapun berniat kembali ke Mekah. Karena penyiksaan tidak juga berkurang. ketika kemudian mereka mendengar kabar bahwa beberapa orang kuat Quraisy. • Baru beberapa waktu mereka menetap di negeri tersebut. . Negeri di Afrika yang sekarang bernama Ethiopia ini ketika itu berada dibawah pemerintahan seorang raja Nasrani alim yang sangat bijaksana. Mereka terdiri dari 12 Muslim dan 4 Muslimah. Mereka bahkan mengirim beberapa wakilnya untuk pergi ke Habasyah dan meminta secara langsung kepada raja Najasyi agar mengembalikan orang-orang Islam yang meminta suaka kepadanya.Kondisi Setelah 5 Tahun Kenabian • Lima tahun setelah wahyu pertama turun berlalu sudah. Namun ditengah perjalanan mereka terpaksa kembali ke Habasyah karena ternyata keIslaman dua tokoh tersebut malah makin membuat orang Quraisy memperkuat tekanan terhadap orang-orang Islam. akhirnya Rasulullah mengizinkan sejumlah Muslimin untuk mencari suaka ke Habasyah. termasuk diantaranya adalah Ruqayah.

Keraguan Yang Mendalam & Umar Islam Pada Masa Hamzah • Masuk Islam-nya Hamzah bin Abdul Muththalib dan Umar bin Khattab semakin memperkuat posisi umat Islam di mata kaum kafir Quraisy. .

Kaum kafir Quraisy bersepakat untuk memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. intimidasi secara fisik menjadi andalan mereka— sehingga sebagian sahabat diperintahkan Rasulullah saw berhijrah ke Abasinia—maka kini bentuk intimidasi tidak lagi secara fisik orang per orang . melainkan lebih dahsyat lagi.Islam Pada Masa Hamzah & Umar • Sebelum masuk Islam-nya Hamzah dan Umar. . Mereka melakukan bolikot dengan menulis perjanjian (shahifah) yang ditulis oleh Manshur bin Ikrimah bin Amir bin Hasyim. yaitu dengan melakukan pemboikotan total kepada umat Islam beserta keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. kecuali Abu Lahab yang membelot kepada kaum kafir Qurasy.

Shahifah (Konsensus) • Nota perjanjian itu digantung di Ka’bah. (Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al Muafiri. 2004) . Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam I. • Mereka tidak minikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. • Mereka tidak membeli sesuatu apa pun dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Darul Falah. • Mereka tidak menjual sesuatu apa pun kepada Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Adapun isi perjanjian (Shahifah) itu adalah: • Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib.

. 1990). • Pemboikotan ini berlangsung selama tiga tahun. bagian Mekkah sebelah timur. Orang ganya dapat masuk keluar dari sebelah barat melalui celah sempit setinggi kurang dari dua meter.Shahifah (Konsensus) • Mereka diboikot di Syi’ib Abu Thalib. yang hanya dapat dilewati unta dengan susah payah. Mizan. Fuad Hasyem. Berbentuk sebuah pelataran sempit yang dikelilingi dinding batu terjal lagi tinggi. Sirah Muhammad Rasulullah Suatu Penafsiran Baru. (H. tidak dapat dipanjat. Letaknya di kaki bukit Abu Qubays. yaitu dimulai tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian.

tetapi penduduk mekkah menghasut mereka agar menaikkan harga barang-barang dagangan mereka sehingga kaum Muslimin tidak dapat membelinya. Mereka membeli dari kafilah yang datang ke mekkah dari luar daerah. 2002). Tidak ada pasokan makanan. Rabbani Press. • Tak heran jika mereka banyak yang makan dedaunan dan kulit binatang. kecuali yang diselundupkan secara sembunyi-sembunyi dalam jumlah yang terbatas—. Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah. . keponakan Khadijah. (Syaikh Shafiyyur Rahman Al Mubarakfury.Shahifah (Konsensus) • Mereka tidak tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali pada bulan-bulan haram.isalnya yang dilakukan Hakim bin Hizam.

Karena itu. • Lima orang yang mendukung pemberhetian boikot: Hisyam bin Amr sampai ketemu lima orang yaitu Hisyam bin Amr. Zubair bin Abu Umayyah. Al Muthi’im bin Adi. sebagian dari mereka bersepakat untuk membatalkan nota perjanjian itu. Al Bakhtari bin Hisyam. Setelah beberapa tahun berlalu.Akhir Pemboikotan • Sebenarnya tidak semua kaum kafir Quraisy bersepakat dengan nota perjanjian itu. . Zama’ah bin Al Aswad bin Muththalib. Pelopornya adalah Hisyam bin Amr Rabi’ah.

Mereka menyadari bahwa kehilangan keuntungan dan hancuran sarana-sarana kebaikan tertentu adalah kewajiban pertama yang harus diberikan dalam pengorbanan di jalan aqidah.  Tekanan-tekanan itu tidak akan membunuh para da’i bahkan semakin memperkuat akar dan dahannya .Ibroh • Embargo ini berdampak baik bagi Islam dan kaum muslimin. antara lain:  Kaum muslimin dapat mengambil pelajaran langsung tentang kesabaran dan daya tahan.

• Mereka hanya meyakini bahwa hari ini dan nanti adalah milik mereka. akan tetapi Allah balikkan harapannya. . cepat atau lambat. para pemimpin yang memutuskan persoalan. namun berbuah manis • Orang-orang Quraisy tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti. Mekah akan bersih dari berhala. dan mereka menjadi tawanan yang mengharapkan ampunan.Proses itu berat. fajar baru akan terbit. dan orang-orang yang pernah diboikot itu akan menjadi pemegang kendali. dan memberikan kemenangan besar kepada pembawa kebenaran. Adzan berkumandang di seluruh sudutnya.

Falah ‫في بضع سنين هلل األمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون‬ . Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya.” (Arrum: 4-5). . ‫بنصر هللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم‬ “Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah.

makian dengan makian. tidak boleh menyikapi siksaan dengan siksaan.PELAJARAN BERHARGA 1. apalagi yang bersifat materi. 3. serta mendakwahinya dengan berangkat dari realitas yang mereka alami. serta bantuan keluarga seperti Abu Thalib 2. meskipun menghadapi tekanan keras. . dan tidak ada motivasi lain. Motivasi akidah adalah satu-satunya motivasi kaum muslimin untuk memeluk Islam. Seorang muslim tidak boleh tunduk dan bertahan dengan gangguan jika mampu membalasnya. Seperti yang dilakukan kaum muslimin ketika Hamzah dan Umar masuk Islam. Di antar cara bijak para da’i menghadapi ahlul batil adalah dengan argumentasi dan bukti. atau ada orang yang membantunya menangkis siksaan itu.

optimalisasi kekuatan yang tidak mengganggu dan memusuhi Islam dengan terbuka. Hijrah kaum muslimin ke Habasah adalah buah dari hubungan baik antara Islam dan Nasrani. . tempat yang baik bagi da’wah. 6. 5. Seorang pemimpin sukses adalah yang mampu mencerahkan pasukan dan potensinya untuk menghindari gangguan.PELAJARAN BERHARGA 4. Jika seorang muslim komitmen dengan akidah yang lurus. 7. penyimpangan fikrahnya dengan serangan tidak membahayakan diri da’i dan temantemannya dari jebakan musuh. diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menangkis ahlil batil. serta kesepakatan untuk melawan kaum musyrikin. mengungkapkan kepalsuan akidahnya. dan beralih kepada peperangan terbuka melawan musuhnya pada waktu. menguatkan cahaya keyakinan hatinya. maka akan mengusir kebimbangan hatinya.

11. Masuk Islamnya Umar dan Hamzah adalah masuk Islamnya pemimpin yang akan berperan banyak dalam keseimbangan haq (benar) dan batil (salah). . Kaum kafir melakukan pemutusan total dengan Rasulullah dan kaum muslimin karena Islam mulai menggoncang sendi-sendi aqidah mereka yang batil dan eksistensi spiritualnya dengan kuat. status sosial adalah orang-orang pertama yang memusuhi Islam. Mereka hanya mengikuti agama nenek moyang dan para pendahulunya. Kaum muslim memanfaatkan semangat kesukuan dalam mencabut embargo. Para pemimpin simbolis yang mendapatkan keuntungan materi. 9. 10.PELAJARAN BERHARGA 8. Kehilangan kekuasaan dan kedudukan. dan akan terus memusuhinya karena ia takut kehilangan posisi dan popularitas diri.

14. 13.PELAJARAN BERHARGA 12. Tsiqah yang utuh dengan janji Allah yang akan memberi pertolongan dan tsiqah yang utuh kepada pemimpin dibarengi dengan harapan pahala di sisi Allah. Para da’i ilallah keluar dari ujian dan penderitaan yang menimpanya dalam keadaan lebih tangguh. 16. Berkorban dengan jiwa dan yang paling berharga adalah ciri para da’i yang mengharapkan balasan dari Allah. 15. Pertolongan itu pasti datang jika sifat-sifat kelayakan untuk mendapatkan pertolongan itu terpenuhi. maka menjadi kewajiban ahlul haq untuk membelanjakan yang mahal dan mulia dalam rangka meninggikan kalimatul haq (kebenaran) . lebih mampu bergerak mencapai sasarannya. Ahlul batil mengeluarkan hartanya untuk meninggikan kebatilannya. ketika mereka dapat mengambil buah ujian itu. lebih kaya pengalaman.

dan menundukkan tokoh-tokoh kafir untuk membela mereka dan memecah barisan kaum musyrikin. 18. Bangsa Arab meski dalam jahiliyah memiliki janji dan kesepakatan yang tidak bisa dilanggar kecuali jika menyatakan dengang terbuka pembatalah janji itu. . Allah memiliki beberapa pasukan. seperti yang dilakukan tanah terhadap lembar pengumuman embargo.Keraguan Yang Mendalam 17. 19. Allah swt menjaga kaum muslimin. tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah yang bekerja untuk membantuk kaum muslimin. Dari itulah mereka tidak bisa keluar dari isi pengumuman itu sebelum pengumuman itu dirobek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful