Berbuat baik : eksak=pasti 1. niat yg benar 2. cara yang benar 3.

jangan perdulikan pendapat org lain untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amal ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Segala hambatan atau godaan untuk tid ak melaksanakan kebaikan tersebut akan bisa dilewatkan dengan keyakinan yang kua t. Oleh sebab itu, kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadhilah (kelebihan) da ri suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati, kita juga perlu menca ri ilmu secara berulang kali. Bahkan beberapa pengulangan dalam Al Quran digunak an agar manusia semakin ingaT. HAKIKAT IBADAH 3 SISTEM KEHIDUPAN tidur adalah sahabat kematian (kematian kecil) maka berdo'alah sebelum tidur sup aya selamat. - KEPERCAYAAN / TAUHID - PENGHAMBAAN / IBADAH - AHLAK YANG BAIK supaya perasaan ingin beribadah muncul : - ingat2 kenikmatan dari Allah. :) - merenungkan kebesaran Allah :) maka ibadah itu sendiri akan memunculkan - kerendahan hati - kecintaan terhadap ibadah itu sendiri - segala ketundukan tertuju kpd Allah. HAKIKAT DARI PADA IBADAH YAITU : - rasa takut kepada Allah - Berharap Hanya kpd Allah SEMAKIN TINGGI INTENSITAS DAN KUALITAS IBADAH MAKA ALLAH AKAN SEMAKIN DEKAT DENG AN KITA JAUHI CARA BERIBADAH YANG TIDAK BAIK SUASANA HATI TERBENTUK DARI AKTIFITAS SEHARI HARI MAKA BERAKTIFITAS LAH YANG BAIK, SUPAYA SUASANA HATI KITA TETAP BAIK !!!!!