BACAAN DZIKIR SETELAH SHALAT

Bacaan dzikir setelah shalat fardhu sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. ( Disunnahkan dzikir setelah shalat fardhu ). Astaghfirullah al'adzim (3x) "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung" Allahumma antas-salam waminkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal-ikram "Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dan dari pada Mu-lah segala Kesejahteraan serta Maha Besar Kabajikan-Mu, Ya Allah Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan" Subhanallah (33x) "Maha Suci Allah" Alhamdulillah (33x) "Segala puji bagi Allah" Allahu Akbar (33x) "Allah Maha Besar" Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir "Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu"

Membaca Ayat Kursi Ayat Kursi
Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursyiyyuhus samaawaati wal ardha. Wa laa yauuduhuu hif zhuhumaa wa huwal 'aliyyul 'azhiim. "Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa idzin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan

Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan -Nya". Dan dari kejahatan waktu malam. Al-Falaq. (QS: Al-Baqarah : 255) Membaca surat Al-Ikhlas. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dari tali. apabila telah gelap gulita. . dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung". Al-Ikhlas : 1-4) Bismillahirohman nirrohim Qul a'uudzu birabbil falaq (1) Min syarri maa khalaq (2) Wa min syarri ghaa-siqin idzaa waqab (3) Wa min syarrin naffaa-tsaati fil 'uqad (4) Wa min syarri haasidin idzaa hasad (5) Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu Subuh". (QS. dan An-Naas Bismillahirohman nirrohim Qul huwallaahu ahad (1) Allaahush shamad (2) Lam yalid wa lam yuulad (3) Wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad (4) Katakanlah : "Dia-lah Allah. Yang Maha Esa". Hanya Allah-lah tempat bergantung .Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. apabila ia dengki. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan." (QS. Dari kejahatan makhluk-Nya. Dan dari kejahatan orang yang dengki. Al-Falaq : 1-5) Bismillahirohman nirrohim Qul a'uudzu birabbin naas (1) Malikin naas (2) Ilaahin naas (3) Min syarril waswaasil khannaas (4) Alladzii yuwas-wisu fii shuduurin naas (5) Minal jinnati wan naas (6) Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi." (QS. An-Naas : 1-6) KEUTAMAAN DAN KEKUATAN BERDZIKIR Keutamaan berdzikir kepada Allah SWT. Apabila kita senantiasa berdzikir kepada Allah SWT. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. pasti . al-Ahzaab [33]:41-42-43) Tidak ada suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis sambil berdzikir kepada Allah. Sembahan manusia. menambah taqwa. di waktu pagi dan petang.Raja manusia.. dan janganlah kamu termasuk orangorang yang lalai" (QS. al-Baqarah[2]: 152) "Wahai orang-orang yang beriman. al-A'raaf[7]:205) "Karena itu. ingatlah kamu kepada-Ku. ketaatan. Dzikir merupakan suatu amal yang dicintai Allah SWT. "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut.. keimanan dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa. mengingat dan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya. di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah : Keutamaan berdzikir adalah Allah SWT. seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. dan dengan tidak mengeraskan suara. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman" (QS. akan dapat menambah keyakinan. berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. memperoleh ketentraman batin dan dapat menyelamatkan dari bencana di dunia maupun di akhirat. niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku" (QS. menanamkan keagungan Allah di hati dan kalbu. senantiasa mengingat hamba-hambaNya yang sedang berdzikir kepadaNya. Dari golongan jin dan manusia.

Muslim) . berkata : Kami pernah keluar pada malam hujan dan sangat gelap mencari Rasulullah agar beliau berdo'a untuk keselamatan kami. (HR. Tirmidzi dan Nasa'i) KEUTAMAAN & KEISTIMEWAAN AYAT KURSI Ayat kursi merupakan ayat Al-Qur'an yang paling agung. menjadikan seseorang dilindungi Allah SWT. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. Tirmidzi. niscaya cukup untuk melindungi kamu dari segala sesuatu [yang jahat]. menyuruh aku membaca surat-surat perlindungan (Al-Ikhlas." (HR. (HR. lalu beliau bersabda lagi : "Katakanlah. dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakan menjadi 100 membaca : Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu. membaca hamdalah (Alhamdulillah) sebanyak 33 kali. apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab : "Bacalah (Qul huwallaahu ahad dan Qul a'uudzu birabbil falaq serta Qul a'uudzu birabbin naas) ketika kamu berada di waktu petang hari dan pagi hari sebanyak tiga kali.a. kemudian beliau bersabda lagi : "Katakanlah". dan An-Naas) setiap selesai sholat. Abu Dawud." Aku tidak mengatakan sesuatu apapun. Al-Falaq. Disunnahkan membaca ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu. Barangsiapa membaca tasbih (Subhanallah) pada tiap-tiap selesai sholat." Aku bertanya : "Wahai Rasulullah. sebanyak 33 kali.a. maka aku temukan beliau. maka diampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di laut. lahul mulku walahul hamdu. Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu. Muslim) Dari Uqbah bin Amir r. berkata : "Rasulullah SAW. sepanjang hari." (HR Abu Dawud. Ibnu Sunni) BACAAN DZIKIR kepada ALLAH SWT. dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah selalu ingat kepada mereka di mana mereka berada." (HR Ahmad. dan Nasa'i) Dari Abdullah bin Khubaib r.mereka dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat. Membacanya setiap selesai shalat fardhu. lalu beliau bersabda : "Katakanlah. akupun tidak mengatakan sesuatu apapun. maka tidak ada yang akan menghalangi memasuki surga kecuali maut. pada dzikir pagi dan sore hari serta sebelum tidur (ketika berbaring di tempat tidur).

At-Tirmidzi) Rasulullah SAW. Ahmad) Rasulullah SAW. niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar. Thabrani) Dari Abu Hurairah r. bersabda : "Barangsiapa membiasakan beristighfar. bahwa Rasulullah SAW. (HR. Abu Dawud) Dari Abu Hurairah r. maka dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ke 'Arsy selama menjauhi dosa-dosa besar. dan amat dicintai oleh Ar-Rahman yaitu : SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI." (HR. bersabda : "Barangsiapa memperbanyak istighfar.a. bersabda: "Seseorang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah) dengan ikhlas hanya untuk Allah.Dari Abu Hurairah r. Yang Maha . namun berat dalam timbangan. dan Allah mengarunianya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. "Bagaimana ikhlasnya?" Rasulullah SAW. bahwa Rasulullah SAW. dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah r. siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti?" Jawab beliau Rasulullah SAW.a. maka Allah melapangkan kesempitannya dan memudahkan segala kesulitannya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. bersabda : "Barangsiapa mengucapkan SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji). lahul mulku walahul hamdu. menjawab. SUBHAANALLAAHIL 'AZHIIM (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji."Yaitu menjadi penghalang kamu dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. bersabda: "Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan. bahwa Rasulullah SAW. Imam Bukhari) Barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dengan ikhlas. sebanyak 100 kali dalam satu hari. Ditanyakan. : "Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih." (HR." (HR." (HR. Maha Suci Allah Yang Maha Agung)". walaupun sebanyak buih lautan. maka akan diampuni / dihapus dosa-dosanya.a." (HR. maka ia masuk surga. berkata : "Aku berkata : "Wahai Rasulullah.a. Bukhari dan Muslim) Barangsiapa yang membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu." (HR.

(HR. Allah Maha Besar). ada empat. Ad-Dailami) Rasulullah SAW. bahwa Rasulullah SAW. dan tidaklah seseorang akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. Bukhari dan Muslim) Bacaan yang paling dicintai Allah SWT. WALLAHU AKBAR. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah. Apabila pegangan teguhnya "Laa Ilaaha Illallah". bersabda: "Sesungguhnya bacaan : SUBHANALLAH. (HR. tiada sekutu bagi-Nya. maka dia sama dengan memerdekakan sepuluh budak. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah r. yaitu : SUBHANALLAH. Segala puji bagi Allah. dan akan dihapus dari padanya seratus kesalahan." (HR. WAL HAMDULILLAH. Muslim) Dari Anas r. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". lahul mulku walahul hamdu. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Yang Maha Esa. WA LA ILAHA ILLALLAH.a. Bukhari dan Muslim) Ada empat perkara. serta dia akan dipelihara dari gangguan setan pada hari itu hingga petang. WALLAHU AKBAR (Maha Suci Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. (HR. dan dia dalam naungan cahaya Allah Yang Maha Agung. dan dia dipastikan mendapat seratus kebaikan. WA LA ILAHA ILLALLAH. tiada sekutu bagi-Nya. (HR. bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga.a. kecuali ada seseorang yang mengamalkan lebih banyak lagi. bersabda : Barangsiapa membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu. akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon. bersabda kepadaku : Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang perbendaraan dari surga? Jawabku : "Baiklah ya Rasulullah. Ahmad) Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW. WAL HAMDULILLAH." Lalu beliau bersabda yaitu : Laa haula walaa quwwata illa billahi (Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah). bersabda "Sanggupkah kalian mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Maka ." (HR. bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 100 kali dalam satu hari. yang tidak salah engkau mulai dari mana saja. bahwa Rasulullah SAW. maka pahalanya bagaikan memerdekakan empat jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail.Esa.

" (HR. dan sebanyak yang diridhai oleh diri-Nya.bertanya salah seorang diantara yang duduk dalam mejelis kepada beliau : Bagaimana caranya kami mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Jawab beliau : "Bacalah tasbih (Subhanallah) 100 kali. yang andaikata ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dalam dzikirmu semenjak pagi tadi niscaya akan seimbang. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku.a. sedangkan dia (Juwairiyah) masih berada di tempat shalatnya. dan seberat ArsyNya. wa midaada kalimaatihi (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji sebanyak bilangan makhluk-Nya. "Ya Rasulullah. Lalu beliau bertanya : "Apakah engkau tetap pada tempatmu itu sejak kutinggalkan tadi ?" Juwairiyah menjawab : "Betul". Setelah selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri." Rasulullah SAW. kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan) dan dari- . Muslim) Dari Juwairiyah ummul mukminin r. Muslim) Seorang sahabat berkata. atau dihapus daripadanya seribu kesalahan. sedangkan Juwairiyah masih tetap duduk ditempatnya itu. : Sesungguhnya Nabi SAW. wa zinata 'arsyihi. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. kita disunnahkan membaca dzikir. dan sebanyak bilangan kalimat-Nya). Lalu Nabi SAW. (HR." (HR. Kalimat itu ialah : Subhaanallahi wabihamdihi 'adada khalqihi. berkata. Membaca: “Aku meminta ampunan kepada Allah (tiga kali). Ya Allah. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (dzikrullah). Kemudian Nabi SAW. Ahmad dan Tirmidzi) Dzikir-dzikir Setelah Salam dari Shalat Wajib Di antara dzikir-dzikir yang sifatnya muqayyad adalah dzikir setelah salam dari shalat wajib. pernah keluar dari rumahnya pagi-pagi setelah selesai shalat Shubuh. niscaya baginya akan dicatat seribu kebajikan. Engkaulah As-Salaam (Yang selamat dari kejelekan-kejelekan. yaitu sebagai berikut: 1. wa ridhaa nafsihi. bersabda : "Sungguh sesudah darimu tadi aku hanya membaca empat kalimat sebanyak tiga kali. kembali sesudah shalat Dhuha.

” (tiga puluh tiga kali) Kemudian dilengkapi menjadi seratus dengan membaca.” (tiga puluh tiga kali) “Segala puji bagi Allah. Maha Berkah Engkau Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Baik. dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. bagi-Nya segala kerajaan. bagi-Nya segala kerajaan dan pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. karunia. dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah tiada sekutu bagi-Nya. tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tolak dan orang yang memiliki kekayaan tidak dapat menghalangi dari siksa-Mu. Muslim 1/415) 4. kami mengikhlashkan agama untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci. bagi-Nya segala kerajaan. tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Muslim 1/414) 2.Mu as-salaam (keselamatan).” (HR. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. tiada sekutu bagi-Nya.” (HR. tiada sekutu bagi-Nya.” . Al-Bukhariy 1/255 dan Muslim 414) 3. dan sanjungan yang baik.” (tiga puluh tiga kali) “Allah Maha Besar. dan pujian. dan pujian. milik-Nya-lah segala kenikmatan.” (HR. Ya Allah. Membaca: “Maha Suci Allah.

205. “Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Tentunya amalan/ibadah semudah apapun tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. pent). Hadits ini selayaknya diperhatikan oleh kita semua. lalu menjadikannya tertidur sebelum mengucapkan dzikir-dzikir tersebut. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu) Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhu dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam beliau bersabda “Ada dua sifat (amalan) yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya (yaitu senantiasa mengamalkannya. Setiap beramal apapun seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah. lihat Shahiih Kitaab Al-Adzkaar. pent) kecuali dia akan masuk jannah. An-Nasa`iy 3/74-75.” Para shahabat bertanya “Ya Rasulullah bagaimana dikatakan bahwa kedua amalan tersebut ringan/mudah akan tetapi sedikit yang mengamalkannya?” Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menjawab “Syaithan mendatangi salah seorang dari kalian ketika hendak tidur. tahmid dan takbir masing-masing 33 kali dengan ditambah tahlil satu kali atau masing-masing 10 kali. dan syaithan pun mendatanginya di dalam shalatnya (maksudnya setelah shalat). lalu mengingatkannya tentang kebutuhannya (lalu dia pun pergi) sebelum mengucapkannya.3471. ‘Ashar dan ‘Isya`. bertakbir 34 kali ketika hendak tidur. dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.” Ibnu „Umar berkata “Sungguh aku telah melihat Rasulullah menekuk tangan (yaitu jarinya) ketika mengucapkan dzikir-dzikir tersebut. dan bertakbir (membaca Allaahu Akbar) sepuluh kali. Dan amalan yang kedua. Adapun setelah shalat Maghrib dan Shubuh dibaca tiga kali. maka itulah 100 kali diucapkan oleh lisan dan 1000 kali dalam timbangan. pent) diucapkan oleh lisan. Abu . (HR. jangan sampai amalan yang sebenarnya mudah. dalam rangka merealisasikan firman Allah. memujinya (membaca Alhamdulillaah) sepuluh kali. Al-Falaq dan An-Naas satu kali setelah shalat Zhuhur. karya Asy-Syaikh Salim AlHilaliy 1/204) Kita boleh berdzikir dengan tasbih.” (Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud no. Membaca surat Al-Ikhlaash. dua amalan itu (sebenarnya) mudah. Ibnu Majah no.926 dan Ahmad 2/161. maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali (atau boleh tasbih dulu. At-Tirmidziy no.Barangsiapa mengucapkan dzikir ini setelah selesai dari setiap shalat wajib. tidak bisa kita amalkan. akan tetapi menjadi 1500 dalam timbangan (di akhirat). akan tetapi yang mengamalkannya sedikit. jika memilih yang 10 kali maka dalam satu hari kita memakai dzikir yang 10 kali tersebut. (HR.5065. yang penting konsisten.” (Al-Faatihah:4) 5. (dua amalan tersebut adalah): mensucikan Allah Ta‟ala setelah selesai dari setiap shalat wajib sebanyak sepuluh kali (maksudnya membaca Subhaanallaah). tahmid baru takbir. maka itulah jumlahnya 150 kali (dalam lima kali shalat sehari semalam.

Membaca ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah:255 Barangsiapa membaca ayat ini setiap selesai shalat tidak ada yang dapat mencegahnya masuk jannah kecuali maut. („Aunul Ma‟buud 4/269) 8. ucapan…” (lihat di atas): “Ya Allah tolonglah aku agar senantiasa mengingat-Mu. (HR. bagi-Nya segala kerajaan.” (HR. lihat Shahiih Sunan At-Tirmidziy 2/8.Dawud 2/86 dan An-Nasa`iy 3/68. (HR.972) 7. Membaca: Sebagaimana diterangkan dalam hadits Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memegang kedua tangannya dan berkata “Ya Mu‟adz Demi Allah. dan pujian. yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. rizki yang baik dan amal yang diterima.100 Ibnus Sunniy no. sungguh aku benar-benar mencintaimu. Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah tiada sekutu bagi-Nya. lihat juga Fathul Baari 9/62) 6.121 dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albaniy dalam Shahiihul Jaami‟ 5/339 dan Silsilatul Ahaadiits Ash-Shahiihah 2/697 no.” Setelah salam dari shalat shubuh.” Dibaca sepuluh kali setelah shalat Maghrib dan Shubuh. An-Nasa`iy dalam „Amalul yaum wal lailah no. Membaca: “Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. Ibnu Majah lihat Shahiih Sunan Ibni Maajah 1/152 dan Majma‟uz Zawaa`id 10/111) .” Lalu beliau bersabda “Aku wasiatkan kepadamu Ya Mu‟adz janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di setiap selesai shalat. (HR. At-Tirmidziy 5/515 dan Ahmad 4/227 lihat takhrijnya dalam Zaadul Ma‟aad 1/300) 9. bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu. Abu Dawud 2/86 dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaniy dalam Shahiih Sunan Abi Dawud 1/284) Do‟a ini bisa dibaca setelah tasyahhud dan sebelum salam atau setelah salam.

karya Asy-Syaikh Salim Al-Hilaliy dan AlKalimuth Thayyib.Semoga kita diberikan taufiq oleh Allah sehingga bisa mengamalkan dzikir-dzikir ini. aamiin. Maraaji’: Hishnul Muslim. karya Ibnu Taimiyyah. Sumber : Buletin Al-Wala’ wal Baro’ Edisi ke-29 Tahun ke-3 / 17 Juni 2005 M / 09 Jumadil Ula 1426 H . Shahiih Kitaab Al-Adzkaar wa Dha’iifihii. Wallaahu A‟lam. karya Asy-Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthaniy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful