BACAAN DZIKIR SETELAH SHALAT

Bacaan dzikir setelah shalat fardhu sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. ( Disunnahkan dzikir setelah shalat fardhu ). Astaghfirullah al'adzim (3x) "Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung" Allahumma antas-salam waminkas-salam tabarakta ya dzal jalali wal-ikram "Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dan dari pada Mu-lah segala Kesejahteraan serta Maha Besar Kabajikan-Mu, Ya Allah Yang Memiliki Kebesaran dan Kemuliaan" Subhanallah (33x) "Maha Suci Allah" Alhamdulillah (33x) "Segala puji bagi Allah" Allahu Akbar (33x) "Allah Maha Besar" Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir "Tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu"

Membaca Ayat Kursi Ayat Kursi
Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum. Laa ta'khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fis samaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa'u 'indahuu illaa bi idznih. Ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min 'ilmihii illaa bimaa syaa-a. Wasi'a kursyiyyuhus samaawaati wal ardha. Wa laa yauuduhuu hif zhuhumaa wa huwal 'aliyyul 'azhiim. "Allah, tidak ada Tuhan selain Dia Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa idzin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi (Kekuasaan) Allah meliputi langit dan bumi. Dan

Dan dari kejahatan waktu malam. apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dari tali. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan -Nya". Yang Maha Esa".Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. (QS: Al-Baqarah : 255) Membaca surat Al-Ikhlas. Al-Falaq : 1-5) Bismillahirohman nirrohim Qul a'uudzu birabbin naas (1) Malikin naas (2) Ilaahin naas (3) Min syarril waswaasil khannaas (4) Alladzii yuwas-wisu fii shuduurin naas (5) Minal jinnati wan naas (6) Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. . dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung"." (QS. Hanya Allah-lah tempat bergantung . Al-Falaq. (QS. apabila ia dengki. Dari kejahatan makhluk-Nya. Al-Ikhlas : 1-4) Bismillahirohman nirrohim Qul a'uudzu birabbil falaq (1) Min syarri maa khalaq (2) Wa min syarri ghaa-siqin idzaa waqab (3) Wa min syarrin naffaa-tsaati fil 'uqad (4) Wa min syarri haasidin idzaa hasad (5) Katakanlah : "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai waktu Subuh". Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan dari kejahatan orang yang dengki. dan An-Naas Bismillahirohman nirrohim Qul huwallaahu ahad (1) Allaahush shamad (2) Lam yalid wa lam yuulad (3) Wa lam yakul-lahuu kufuwan ahad (4) Katakanlah : "Dia-lah Allah.

menambah taqwa. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman" (QS. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. al-Baqarah[2]: 152) "Wahai orang-orang yang beriman. niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku" (QS. pasti . senantiasa mengingat hamba-hambaNya yang sedang berdzikir kepadaNya. ingatlah kamu kepada-Ku.. di waktu pagi dan petang. berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah. akan dapat menambah keyakinan. keimanan dan menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Sembahan manusia.. mengingat dan menyebut nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. An-Naas : 1-6) KEUTAMAAN DAN KEKUATAN BERDZIKIR Keutamaan berdzikir kepada Allah SWT. di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah : Keutamaan berdzikir adalah Allah SWT. al-Ahzaab [33]:41-42-43) Tidak ada suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis sambil berdzikir kepada Allah. dan dengan tidak mengeraskan suara." (QS. Dari golongan jin dan manusia. Apabila kita senantiasa berdzikir kepada Allah SWT. menanamkan keagungan Allah di hati dan kalbu. "Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Dzikir merupakan suatu amal yang dicintai Allah SWT. Dia-lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. dan janganlah kamu termasuk orangorang yang lalai" (QS. seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. memperoleh ketentraman batin dan dapat menyelamatkan dari bencana di dunia maupun di akhirat. al-A'raaf[7]:205) "Karena itu. ketaatan.Raja manusia. dengan dzikir yang sebanyak-banyaknya.

Al-Falaq. Membacanya setiap selesai shalat fardhu. dan diturunkan kepada mereka ketenangan dan Allah selalu ingat kepada mereka di mana mereka berada. dan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan untuk menyempurnakan menjadi 100 membaca : Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu. Disunnahkan membaca ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. maka tidak ada yang akan menghalangi memasuki surga kecuali maut. membaca hamdalah (Alhamdulillah) sebanyak 33 kali. berkata : "Rasulullah SAW." Aku tidak mengatakan sesuatu apapun. lalu beliau bersabda lagi : "Katakanlah. Barangsiapa membaca tasbih (Subhanallah) pada tiap-tiap selesai sholat." Aku bertanya : "Wahai Rasulullah. (HR. berkata : Kami pernah keluar pada malam hujan dan sangat gelap mencari Rasulullah agar beliau berdo'a untuk keselamatan kami. Muslim) Dari Uqbah bin Amir r. (HR. lalu beliau bersabda : "Katakanlah. sepanjang hari." (HR Ahmad. niscaya cukup untuk melindungi kamu dari segala sesuatu [yang jahat]. lahul mulku walahul hamdu. maka aku temukan beliau. sebanyak 33 kali. dan Nasa'i) Dari Abdullah bin Khubaib r." (HR. akupun tidak mengatakan sesuatu apapun. kemudian beliau bersabda lagi : "Katakanlah". Tirmidzi. Tirmidzi dan Nasa'i) KEUTAMAAN & KEISTIMEWAAN AYAT KURSI Ayat kursi merupakan ayat Al-Qur'an yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat fardhu.a. Abu Dawud. pada dzikir pagi dan sore hari serta sebelum tidur (ketika berbaring di tempat tidur). menjadikan seseorang dilindungi Allah SWT. menyuruh aku membaca surat-surat perlindungan (Al-Ikhlas. Ibnu Sunni) BACAAN DZIKIR kepada ALLAH SWT. Muslim) . maka diampunkan dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di laut.mereka dikelilingi para malaikat dan diliputi rahmat.a." (HR Abu Dawud. dan An-Naas) setiap selesai sholat. apa yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab : "Bacalah (Qul huwallaahu ahad dan Qul a'uudzu birabbil falaq serta Qul a'uudzu birabbin naas) ketika kamu berada di waktu petang hari dan pagi hari sebanyak tiga kali.

Dari Abu Hurairah r. dan Allah mengarunianya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (HR. maka dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ke 'Arsy selama menjauhi dosa-dosa besar. niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar. bersabda : "Barangsiapa mengucapkan SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji)." (HR. bahwa Rasulullah SAW. Bukhari dan Muslim) Barangsiapa yang membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu. siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti?" Jawab beliau Rasulullah SAW. Ahmad) Rasulullah SAW. SUBHAANALLAAHIL 'AZHIIM (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji.a. namun berat dalam timbangan. bersabda: "Seseorang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah) dengan ikhlas hanya untuk Allah.a. Yang Maha .a. bersabda : "Barangsiapa membiasakan beristighfar." (HR." (HR. dan amat dicintai oleh Ar-Rahman yaitu : SUBHAANALLAH WA BIHAMDIHI. Ditanyakan. (HR. berkata : "Aku berkata : "Wahai Rasulullah. dan untuk setiap kesempitannya kelapangan. At-Tirmidzi) Rasulullah SAW. menjawab. lahul mulku walahul hamdu. Maha Suci Allah Yang Maha Agung)". maka akan diampuni / dihapus dosa-dosanya. sebanyak 100 kali dalam satu hari." (HR. walaupun sebanyak buih lautan."Yaitu menjadi penghalang kamu dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. bahwa Rasulullah SAW. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah r. maka ia masuk surga. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah. Abu Dawud) Dari Abu Hurairah r. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : "Barangsiapa memperbanyak istighfar. "Bagaimana ikhlasnya?" Rasulullah SAW." (HR. bersabda: "Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan. maka Allah melapangkan kesempitannya dan memudahkan segala kesulitannya dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. Imam Bukhari) Barangsiapa yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dengan ikhlas. : "Orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih.a. Thabrani) Dari Abu Hurairah r.

" (HR. serta dia akan dipelihara dari gangguan setan pada hari itu hingga petang. (HR. bersabda: "Sesungguhnya bacaan : SUBHANALLAH. maka pahalanya bagaikan memerdekakan empat jiwa dari anak keturunan Nabi Ismail. Allah Maha Besar). dan dia dalam naungan cahaya Allah Yang Maha Agung. WA LA ILAHA ILLALLAH. dan akan dihapus dari padanya seratus kesalahan. bersabda : Barangsiapa membaca "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalahu. WAL HAMDULILLAH. bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 10 kali. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga." (HR. Apabila pegangan teguhnya "Laa Ilaaha Illallah".Esa. Ad-Dailami) Rasulullah SAW. wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir" (Tiada Tuhan selain Allah. (HR. ada empat. kecuali ada seseorang yang mengamalkan lebih banyak lagi. WAL HAMDULILLAH. dan dia dipastikan mendapat seratus kebaikan. Bukhari dan Muslim) Bacaan yang paling dicintai Allah SWT. Bukhari dan Muslim) Ada empat perkara. yang tidak salah engkau mulai dari mana saja. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. (HR. WA LA ILAHA ILLALLAH. dan tidaklah seseorang akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu) sebanyak 100 kali dalam satu hari. lahul mulku walahul hamdu." Lalu beliau bersabda yaitu : Laa haula walaa quwwata illa billahi (Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah).a. Ahmad) Abu Musa berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadaku : Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang perbendaraan dari surga? Jawabku : "Baiklah ya Rasulullah. WALLAHU AKBAR (Maha Suci Allah. (HR. yaitu : SUBHANALLAH. tiada sekutu bagi-Nya. WALLAHU AKBAR. bahwa Rasulullah SAW. bersabda "Sanggupkah kalian mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Maka . Muslim) Dari Anas r. Bukhari dan Muslim) Dari Abu Hurairah r. Segala puji bagi Allah.a. maka dia sama dengan memerdekakan sepuluh budak. Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa Rasulullah SAW. tiada sekutu bagi-Nya. Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana daun-daun yang berguguran dari pohon.

kita disunnahkan membaca dzikir. Lalu Nabi SAW. Membaca: “Aku meminta ampunan kepada Allah (tiga kali). yang andaikata ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dalam dzikirmu semenjak pagi tadi niscaya akan seimbang. Setelah selesai mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. wa midaada kalimaatihi (Maha Suci Allah dan Maha Terpuji sebanyak bilangan makhluk-Nya. : Sesungguhnya Nabi SAW. wa ridhaa nafsihi. Engkaulah As-Salaam (Yang selamat dari kejelekan-kejelekan.a. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. dan sebanyak yang diridhai oleh diri-Nya. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (dzikrullah). sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Kalimat itu ialah : Subhaanallahi wabihamdihi 'adada khalqihi. niscaya baginya akan dicatat seribu kebajikan. atau dihapus daripadanya seribu kesalahan. yaitu sebagai berikut: 1. berkata. (HR. sedangkan Juwairiyah masih tetap duduk ditempatnya itu. kembali sesudah shalat Dhuha. Muslim) Seorang sahabat berkata. kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan) dan dari- .bertanya salah seorang diantara yang duduk dalam mejelis kepada beliau : Bagaimana caranya kami mengerjakan seribu kebajikan setiap hari? Jawab beliau : "Bacalah tasbih (Subhanallah) 100 kali. Ya Allah. sedangkan dia (Juwairiyah) masih berada di tempat shalatnya. wa zinata 'arsyihi. dan sebanyak bilangan kalimat-Nya). Ahmad dan Tirmidzi) Dzikir-dzikir Setelah Salam dari Shalat Wajib Di antara dzikir-dzikir yang sifatnya muqayyad adalah dzikir setelah salam dari shalat wajib. Lalu beliau bertanya : "Apakah engkau tetap pada tempatmu itu sejak kutinggalkan tadi ?" Juwairiyah menjawab : "Betul". Kemudian Nabi SAW. pernah keluar dari rumahnya pagi-pagi setelah selesai shalat Shubuh. bersabda : "Sungguh sesudah darimu tadi aku hanya membaca empat kalimat sebanyak tiga kali." (HR. Muslim) Dari Juwairiyah ummul mukminin r." (HR. "Ya Rasulullah. dan seberat ArsyNya." Rasulullah SAW.

Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Maha Berkah Engkau Wahai Dzat Yang Maha Agung dan Maha Baik.Mu as-salaam (keselamatan). dan sanjungan yang baik. Membaca: “Maha Suci Allah. bagi-Nya segala kerajaan. dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu.” (tiga puluh tiga kali) “Segala puji bagi Allah.” (tiga puluh tiga kali) Kemudian dilengkapi menjadi seratus dengan membaca. Ya Allah. bagi-Nya segala kerajaan dan pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah tiada sekutu bagi-Nya. Muslim 1/414) 2.” (tiga puluh tiga kali) “Allah Maha Besar.” (HR. dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Al-Bukhariy 1/255 dan Muslim 414) 3. kami mengikhlashkan agama untuk-Nya walaupun orang-orang kafir benci.” .” (HR.” (HR. Tiada daya dan upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah dan kami tidak beribadah kecuali kepada Allah. tiada sekutu bagi-Nya. karunia. Muslim 1/415) 4. tiada sekutu bagi-Nya. tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi terhadap apa yang Engkau tolak dan orang yang memiliki kekayaan tidak dapat menghalangi dari siksa-Mu. milik-Nya-lah segala kenikmatan. dan pujian. dan pujian. bagi-Nya segala kerajaan. tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah.

“Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Abu . Al-Falaq dan An-Naas satu kali setelah shalat Zhuhur.205. pent). (HR. lihat Shahiih Kitaab Al-Adzkaar. karya Asy-Syaikh Salim AlHilaliy 1/204) Kita boleh berdzikir dengan tasbih. (dua amalan tersebut adalah): mensucikan Allah Ta‟ala setelah selesai dari setiap shalat wajib sebanyak sepuluh kali (maksudnya membaca Subhaanallaah). jika memilih yang 10 kali maka dalam satu hari kita memakai dzikir yang 10 kali tersebut. pent) diucapkan oleh lisan.” Para shahabat bertanya “Ya Rasulullah bagaimana dikatakan bahwa kedua amalan tersebut ringan/mudah akan tetapi sedikit yang mengamalkannya?” Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam menjawab “Syaithan mendatangi salah seorang dari kalian ketika hendak tidur.926 dan Ahmad 2/161. yang penting konsisten. lalu mengingatkannya tentang kebutuhannya (lalu dia pun pergi) sebelum mengucapkannya. Ibnu Majah no. maka itulah jumlahnya 150 kali (dalam lima kali shalat sehari semalam. Adapun setelah shalat Maghrib dan Shubuh dibaca tiga kali.” Ibnu „Umar berkata “Sungguh aku telah melihat Rasulullah menekuk tangan (yaitu jarinya) ketika mengucapkan dzikir-dzikir tersebut. dan syaithan pun mendatanginya di dalam shalatnya (maksudnya setelah shalat). tidak bisa kita amalkan. bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali (atau boleh tasbih dulu. tahmid dan takbir masing-masing 33 kali dengan ditambah tahlil satu kali atau masing-masing 10 kali. dua amalan itu (sebenarnya) mudah. Dan amalan yang kedua. jangan sampai amalan yang sebenarnya mudah. Muslim 1/418 dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu) Dari „Abdullah bin „Umar radhiyallahu „anhu dari Nabi shallallahu „alaihi wa sallam beliau bersabda “Ada dua sifat (amalan) yang tidaklah seorang muslim menjaga keduanya (yaitu senantiasa mengamalkannya. (HR. memujinya (membaca Alhamdulillaah) sepuluh kali.” (Al-Faatihah:4) 5. An-Nasa`iy 3/74-75. tahmid baru takbir. akan tetapi menjadi 1500 dalam timbangan (di akhirat). dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tentunya amalan/ibadah semudah apapun tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah.3471. Membaca surat Al-Ikhlaash.Barangsiapa mengucapkan dzikir ini setelah selesai dari setiap shalat wajib.5065. dalam rangka merealisasikan firman Allah. pent) kecuali dia akan masuk jannah. Setiap beramal apapun seharusnya kita meminta pertolongan kepada Allah. lalu menjadikannya tertidur sebelum mengucapkan dzikir-dzikir tersebut. Hadits ini selayaknya diperhatikan oleh kita semua. At-Tirmidziy no. bertakbir 34 kali ketika hendak tidur. dan bertakbir (membaca Allaahu Akbar) sepuluh kali. maka itulah 100 kali diucapkan oleh lisan dan 1000 kali dalam timbangan. maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. ‘Ashar dan ‘Isya`.” (Hadits Shahih Riwayat Abu Dawud no. akan tetapi yang mengamalkannya sedikit.

yang menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Majah lihat Shahiih Sunan Ibni Maajah 1/152 dan Majma‟uz Zawaa`id 10/111) .” (HR. (HR.” Dibaca sepuluh kali setelah shalat Maghrib dan Shubuh.” Lalu beliau bersabda “Aku wasiatkan kepadamu Ya Mu‟adz janganlah sekali-kali engkau meninggalkan di setiap selesai shalat.100 Ibnus Sunniy no. bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu. sungguh aku benar-benar mencintaimu.Dawud 2/86 dan An-Nasa`iy 3/68.” Setelah salam dari shalat shubuh. lihat juga Fathul Baari 9/62) 6. („Aunul Ma‟buud 4/269) 8. (HR. ucapan…” (lihat di atas): “Ya Allah tolonglah aku agar senantiasa mengingat-Mu. (HR.121 dan dishahihkan Asy-Syaikh Al-Albaniy dalam Shahiihul Jaami‟ 5/339 dan Silsilatul Ahaadiits Ash-Shahiihah 2/697 no. Membaca: Sebagaimana diterangkan dalam hadits Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memegang kedua tangannya dan berkata “Ya Mu‟adz Demi Allah. lihat Shahiih Sunan At-Tirmidziy 2/8. dan pujian. Membaca: “Tiada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah tiada sekutu bagi-Nya. At-Tirmidziy 5/515 dan Ahmad 4/227 lihat takhrijnya dalam Zaadul Ma‟aad 1/300) 9. rizki yang baik dan amal yang diterima. bagi-Nya segala kerajaan. Abu Dawud 2/86 dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albaniy dalam Shahiih Sunan Abi Dawud 1/284) Do‟a ini bisa dibaca setelah tasyahhud dan sebelum salam atau setelah salam. Membaca ayat kursi yaitu surat Al-Baqarah:255 Barangsiapa membaca ayat ini setiap selesai shalat tidak ada yang dapat mencegahnya masuk jannah kecuali maut. An-Nasa`iy dalam „Amalul yaum wal lailah no. Membaca: “Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat.972) 7.

Sumber : Buletin Al-Wala’ wal Baro’ Edisi ke-29 Tahun ke-3 / 17 Juni 2005 M / 09 Jumadil Ula 1426 H . Shahiih Kitaab Al-Adzkaar wa Dha’iifihii. Maraaji’: Hishnul Muslim. aamiin. karya Asy-Syaikh Salim Al-Hilaliy dan AlKalimuth Thayyib.Semoga kita diberikan taufiq oleh Allah sehingga bisa mengamalkan dzikir-dzikir ini. karya Ibnu Taimiyyah. Wallaahu A‟lam. karya Asy-Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthaniy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful