Langkah mengatasi pencemaran sungai.

Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran semasa supaya tidak menjadi lebih teruk maka langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya punca pencemaran dapat dikurangkan dan antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti berikut:a) Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air (Utusan Malaysia, 2006). Malah, pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan. b) Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah. Hasil tinjauan juga mendapati bahawa pengurusan sampah yang lemah bukan sahaja pada peringkat sekolah tetapi juga peringkat majlis perbandaran yang menyebabkan sampah sarap bertaburan merata tempat. Oleh itu, diperingkat sekolah pengurusan peletakan tong sampah perlu diambil kira. Tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah. c) Pemasangan perangkap sampah. Untuk mengatasi sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang, adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap juga memudahkan pengurusan

penyelenggaraan.

adalah perlu setiap individu berubah kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri. kempen kesedaran melalui Iklan TV mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya. August 26th. Persoalannya. Sudah tiba masanya kita kembali siapa kita sebenar yang memerlukan 'soul reawakening'.d) Penyelenggaraan sistem perparitan berkala. didapati bahawa sungai di kawasan kajian ini telah tercemar dan jika kita melihat bacaan TDS meter iaitu 130 ppm yang meletakkan sungai di kawasan kajian ini sebagai sungai 'air keras' sekali gus kehilangan fungsi sebagai sumber keguanaan air domestik. siapa yang menyebabkan semua ini berlaku? Aktiviti manusialah yang membuat air sungai ini tercemar dan kotor. Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat hari ini. 2008 by Augustine Towonsing Sebagai rumusan. Adalah menjadi harapan agar individu mula mencerminkan diri. Dengan cara ini. Untuk mengatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap 'tidak apa' perlu ditangani. maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekali gus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. Oleh itu. Jika pencemaran berterusan air sungai ini tidak boleh digunakan lagi. Rumusan. Penduduk di sekitar kawasan sungai membuang sampah dan tidak memikirkan akibatnya. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tidak tersumbat maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu 1 atau 2 kali sebulan. e) Kempen kesedaran melalui iklan TV. .

. adalah menyadi harapan agar penduduk di kawasan kajian mengambil mengambil inisiatif untuk memikirkan supaya pencemaran yang ada dapat ditanggani atau kita biarkan sahaja dan terpaksa menanggung kesan negatif berpanjangan pada masa hadapan. Namun begitu. Keadaan yang tidak terurus ini membawa kesan yang besar ke atas sistem saliran.Manakala. Oleh itu kita perlu menjaga sistem perparitan dan kebersihan sungai untuk bukan sahaja untuk kegunaan harian tetapi juga sungai adalah sumber air percuma. sistem perparitan sekolah dan sistem perparitan utama di Taman Seri Utama dilihat menghadapi masalah untuk menyalirkan air.

Kesan/ akibat. · Sampah sarap. 1. Isi 2 : tersumbat – banjir Isi 3 : tidak boleh diminum Isi 4 : menjejaskan keindahan persekitaran Penutup : Air merupakan salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan. Air meliputi 70% daripada bumi dan memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. · Sikap yang tidak bertanggungjawab pihak industri dan penternak terutamanya yang terletak berdekatan sungai.Pengenalan. kehidupan kita akan dilanda pelbagai masalah dan kualiti hidup kita akan terjejas. bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung atau unggas yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam.bertani dan sebagainya.sisa buangan domestik daripada kawasan perumahan.memasak. Hakikat ini harus disedari oleh setiap anggota masyarakat. Oleh itu. dan minyak mentah dari kapal-kapal tangki yang bocor akan menyebabkan hidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang mati. pengaliran sisa toksik dari kilang-kilang. · Air kotor yang tercemar dibenarkan mengalir ke sungai-sungai yang berhampiran menyebabkan sungai turut tercemar. . marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab memantau dan mengelakkan pencemaran sungai daripada berlaku.Pencemaran air didefinisikan sebagai sebarang kemasukan bahan asing ke dalam air yang menyebabkan perubahan fizikal dan kimia seterusnya mengancam kehidupan benda hidup. Jika pencemaran sungai tersebut berlarutan.Sebab berlaku a)pembuangan sampah yang tidak bersistematik.Semua benda hidup bergantung kepada air untuk pelbagai kegunaan seperti minuman. 2. Apabila air tercemar. Isi 1 : hidupan akuatik akan pupus Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap.

· Undang-undang yang berkaitan dengan pemuliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. · Bahan kimia tidak organik seperti sebatian plumbum yang bertoksik terus mencemarkan kebersihan sungai. d)Menjejaskan kualiti air. · Berlakunya kepupusan haiwan akuatik yang semakin berleluasa. · Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemuliharaan dan pemulihan sungai.serangan penyakit.Kesan-kesan. · Mendedahkan sungai kepada pelbagai tanah yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai. · Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengembleng tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan. · Pembuangan najis binatang yang tidak bersistematik. 2. Pengumpulan bahan-bahan asing dalam badan manusia secara perlahan-lahan sehingga mencapai tahap bahaya dan hanya disedari apabila terlalu kronik.pembangunan dan pelepasan sisa kumbahan. · Bahan pejal menyebabkan keindahan sungai tercemar. · Menunjukkan masyarakat kita masih kekurangan kesedaran sivik dalam memahami pemuliharaan dan pemulihan alam sekitar. d)Pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi · Membawa perubahan penggunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegaitan ekonomi. · Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar. · Membangkitkan rasa resah kepada seluruh rakyat Malaysia. · Sistem usang ini tidak lagi berkesan merawat kumbahan yang menjadi punca utama pencemaran sungai di negara ini. · menjayakan pemulihan kualiti sungai memerlukan program kesedaran alam yang tinggi kosnya. Pengumpulan bahan logam berat toksik dalam badan kerana kerap memakan ikan yang ditangkap dalam sungai yang telah dicemari. · Mengambilkira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secara sukarela. a)membawa kesan negatif kepada kesihatan manusia.b)kumbahan premis perumahan dan perniagaan yang masih menggunakan teknologi lapuk. · Aktiviti pengilangan mesti meningkatkan pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai. · Mengganggu kestabilan rantaian makanan bagi hidupan sungai. 3. c)Menjejaskan semua hidupan air · pencemaran sungai yang merbahaya sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian. · Pelepasan sisa-sisa dari kilang tidak serius berbanding kumbahan dari premis kediaman dan perniagaan. Menurunkan tahap ketahanan antibodi manusia. b)Membazirkan wang untuk pemulihan · Kos perawatan yang tinggi dan secara tidak langsung kos tersebut dibayar oleh pengguna melalui caj penggunaan air. · Ditanggung oleh masyarakat itu sendiri kerana kecuiaan mereka terhadap alam sekitar. · Proses memulihkan kualiti air memerlukan kos belanja yang tinggi. c)Berpunca dari kelodak. b)Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai.kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. · Penggunaan air mentah tidak berkualiti lebih membawa mudarat kepada manusia.kecacatan genetik dan masalah pembiakan.Langkah mengatasi. a)Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan. · Mempelbagaikan bahan asing ke dalam sungai. .

air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh jabatan alam sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai. · Mengenakan hukuman penjara dan menanggung kos pembersihan dan pemuliharaan sungai tersebut. Posted by cikgusue at 5:02 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: BAHAGIAN B .c)Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. · Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat. · Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian.latihan dan maklumat alam sekitar. · Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. · Melalui sistem tersebut. d)Melalui program pendidikan . · Mengadakan langkah bersepadu untuk membanteras aktiviti yang mencemarkan sungai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful