Langkah mengatasi pencemaran sungai.

Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran semasa supaya tidak menjadi lebih teruk maka langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya punca pencemaran dapat dikurangkan dan antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti berikut:a) Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air (Utusan Malaysia, 2006). Malah, pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan. b) Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah. Hasil tinjauan juga mendapati bahawa pengurusan sampah yang lemah bukan sahaja pada peringkat sekolah tetapi juga peringkat majlis perbandaran yang menyebabkan sampah sarap bertaburan merata tempat. Oleh itu, diperingkat sekolah pengurusan peletakan tong sampah perlu diambil kira. Tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah. c) Pemasangan perangkap sampah. Untuk mengatasi sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang, adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap juga memudahkan pengurusan

penyelenggaraan.

e) Kempen kesedaran melalui iklan TV. Adalah menjadi harapan agar individu mula mencerminkan diri. August 26th. Penduduk di sekitar kawasan sungai membuang sampah dan tidak memikirkan akibatnya. 2008 by Augustine Towonsing Sebagai rumusan. Persoalannya. siapa yang menyebabkan semua ini berlaku? Aktiviti manusialah yang membuat air sungai ini tercemar dan kotor. adalah perlu setiap individu berubah kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri. didapati bahawa sungai di kawasan kajian ini telah tercemar dan jika kita melihat bacaan TDS meter iaitu 130 ppm yang meletakkan sungai di kawasan kajian ini sebagai sungai 'air keras' sekali gus kehilangan fungsi sebagai sumber keguanaan air domestik. Rumusan. Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat hari ini. Untuk mengatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap 'tidak apa' perlu ditangani. . Dengan cara ini. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tidak tersumbat maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu 1 atau 2 kali sebulan. Sudah tiba masanya kita kembali siapa kita sebenar yang memerlukan 'soul reawakening'. Jika pencemaran berterusan air sungai ini tidak boleh digunakan lagi. maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekali gus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. kempen kesedaran melalui Iklan TV mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya.d) Penyelenggaraan sistem perparitan berkala. Oleh itu.

Namun begitu.Manakala. Oleh itu kita perlu menjaga sistem perparitan dan kebersihan sungai untuk bukan sahaja untuk kegunaan harian tetapi juga sungai adalah sumber air percuma. Keadaan yang tidak terurus ini membawa kesan yang besar ke atas sistem saliran. sistem perparitan sekolah dan sistem perparitan utama di Taman Seri Utama dilihat menghadapi masalah untuk menyalirkan air. . adalah menyadi harapan agar penduduk di kawasan kajian mengambil mengambil inisiatif untuk memikirkan supaya pencemaran yang ada dapat ditanggani atau kita biarkan sahaja dan terpaksa menanggung kesan negatif berpanjangan pada masa hadapan.

Apabila air tercemar.Pengenalan. dan minyak mentah dari kapal-kapal tangki yang bocor akan menyebabkan hidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang mati.Kesan/ akibat. bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung atau unggas yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam. 1.Sebab berlaku a)pembuangan sampah yang tidak bersistematik. · Sikap yang tidak bertanggungjawab pihak industri dan penternak terutamanya yang terletak berdekatan sungai. Hakikat ini harus disedari oleh setiap anggota masyarakat.Semua benda hidup bergantung kepada air untuk pelbagai kegunaan seperti minuman.sisa buangan domestik daripada kawasan perumahan. kehidupan kita akan dilanda pelbagai masalah dan kualiti hidup kita akan terjejas. Air meliputi 70% daripada bumi dan memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. . Isi 2 : tersumbat – banjir Isi 3 : tidak boleh diminum Isi 4 : menjejaskan keindahan persekitaran Penutup : Air merupakan salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan. marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab memantau dan mengelakkan pencemaran sungai daripada berlaku. pengaliran sisa toksik dari kilang-kilang.Pencemaran air didefinisikan sebagai sebarang kemasukan bahan asing ke dalam air yang menyebabkan perubahan fizikal dan kimia seterusnya mengancam kehidupan benda hidup.bertani dan sebagainya. 2. Oleh itu.memasak. · Sampah sarap. · Air kotor yang tercemar dibenarkan mengalir ke sungai-sungai yang berhampiran menyebabkan sungai turut tercemar. Isi 1 : hidupan akuatik akan pupus Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap. Jika pencemaran sungai tersebut berlarutan.

· Mendedahkan sungai kepada pelbagai tanah yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai.Kesan-kesan. · Proses memulihkan kualiti air memerlukan kos belanja yang tinggi. · Aktiviti pengilangan mesti meningkatkan pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai. . d)Pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi · Membawa perubahan penggunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegaitan ekonomi. · Membangkitkan rasa resah kepada seluruh rakyat Malaysia. · Mengambilkira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secara sukarela. · Mengganggu kestabilan rantaian makanan bagi hidupan sungai. c)Menjejaskan semua hidupan air · pencemaran sungai yang merbahaya sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian. · Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar. 3.pembangunan dan pelepasan sisa kumbahan. a)membawa kesan negatif kepada kesihatan manusia. 2. · Bahan kimia tidak organik seperti sebatian plumbum yang bertoksik terus mencemarkan kebersihan sungai. a)Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan. · Pembuangan najis binatang yang tidak bersistematik. · Penggunaan air mentah tidak berkualiti lebih membawa mudarat kepada manusia.serangan penyakit.b)kumbahan premis perumahan dan perniagaan yang masih menggunakan teknologi lapuk. · menjayakan pemulihan kualiti sungai memerlukan program kesedaran alam yang tinggi kosnya. · Bahan pejal menyebabkan keindahan sungai tercemar.kecacatan genetik dan masalah pembiakan. d)Menjejaskan kualiti air. · Pelepasan sisa-sisa dari kilang tidak serius berbanding kumbahan dari premis kediaman dan perniagaan. · Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemuliharaan dan pemulihan sungai. · Berlakunya kepupusan haiwan akuatik yang semakin berleluasa.kawasan perumahan dan kawasan perindustrian.Langkah mengatasi. Pengumpulan bahan logam berat toksik dalam badan kerana kerap memakan ikan yang ditangkap dalam sungai yang telah dicemari. c)Berpunca dari kelodak. · Undang-undang yang berkaitan dengan pemuliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. · Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengembleng tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan. · Menunjukkan masyarakat kita masih kekurangan kesedaran sivik dalam memahami pemuliharaan dan pemulihan alam sekitar. b)Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. · Mempelbagaikan bahan asing ke dalam sungai. · Sistem usang ini tidak lagi berkesan merawat kumbahan yang menjadi punca utama pencemaran sungai di negara ini. · Ditanggung oleh masyarakat itu sendiri kerana kecuiaan mereka terhadap alam sekitar. Pengumpulan bahan-bahan asing dalam badan manusia secara perlahan-lahan sehingga mencapai tahap bahaya dan hanya disedari apabila terlalu kronik. Menurunkan tahap ketahanan antibodi manusia. b)Membazirkan wang untuk pemulihan · Kos perawatan yang tinggi dan secara tidak langsung kos tersebut dibayar oleh pengguna melalui caj penggunaan air.

c)Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Posted by cikgusue at 5:02 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: BAHAGIAN B .air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh jabatan alam sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai. d)Melalui program pendidikan . · Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat. · Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. · Mengadakan langkah bersepadu untuk membanteras aktiviti yang mencemarkan sungai. · Mengenakan hukuman penjara dan menanggung kos pembersihan dan pemuliharaan sungai tersebut. · Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian. · Melalui sistem tersebut.latihan dan maklumat alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful