Langkah mengatasi pencemaran sungai.

Dalam usaha mengekalkan tahap pencemaran semasa supaya tidak menjadi lebih teruk maka langkah-langkah yang wajar perlu diambil supaya punca pencemaran dapat dikurangkan dan antara langkah-langkah yang boleh diambil adalah seperti berikut:a) Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air (Utusan Malaysia, 2006). Malah, pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem perparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalirkan ke dalam sistem perparitan. b) Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah. Hasil tinjauan juga mendapati bahawa pengurusan sampah yang lemah bukan sahaja pada peringkat sekolah tetapi juga peringkat majlis perbandaran yang menyebabkan sampah sarap bertaburan merata tempat. Oleh itu, diperingkat sekolah pengurusan peletakan tong sampah perlu diambil kira. Tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah. c) Pemasangan perangkap sampah. Untuk mengatasi sampah sarap dialirkan oleh air melalui longkang, adalah perlu supaya perangkap sampah dipasang di tempat-tempat strategik di sepanjang parit utama untuk memerangkap sampah sarap juga memudahkan pengurusan

penyelenggaraan.

siapa yang menyebabkan semua ini berlaku? Aktiviti manusialah yang membuat air sungai ini tercemar dan kotor. Oleh itu. Jika pencemaran berterusan air sungai ini tidak boleh digunakan lagi. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem perparitan tidak tersumbat maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu 1 atau 2 kali sebulan. . Penduduk di sekitar kawasan sungai membuang sampah dan tidak memikirkan akibatnya. Adalah menjadi harapan agar individu mula mencerminkan diri. Dengan cara ini. August 26th. Sudah tiba masanya kita kembali siapa kita sebenar yang memerlukan 'soul reawakening'. Untuk mengatasi masalah sikap kebanyakan penduduk yang bersikap 'tidak apa' perlu ditangani. 2008 by Augustine Towonsing Sebagai rumusan. e) Kempen kesedaran melalui iklan TV.d) Penyelenggaraan sistem perparitan berkala. Persoalannya. Kita harus fikirkan keadaan generasi akan datang yang terpaksa menanggung hasil tindakan yang kita buat hari ini. kempen kesedaran melalui Iklan TV mengenai kesan sikap individu yang membuang sampah tanpa memikirkan kesannya. didapati bahawa sungai di kawasan kajian ini telah tercemar dan jika kita melihat bacaan TDS meter iaitu 130 ppm yang meletakkan sungai di kawasan kajian ini sebagai sungai 'air keras' sekali gus kehilangan fungsi sebagai sumber keguanaan air domestik. maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekali gus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. adalah perlu setiap individu berubah kita seharusnya tidak mementingkan diri sendiri. Rumusan.

Namun begitu. Keadaan yang tidak terurus ini membawa kesan yang besar ke atas sistem saliran. sistem perparitan sekolah dan sistem perparitan utama di Taman Seri Utama dilihat menghadapi masalah untuk menyalirkan air. adalah menyadi harapan agar penduduk di kawasan kajian mengambil mengambil inisiatif untuk memikirkan supaya pencemaran yang ada dapat ditanggani atau kita biarkan sahaja dan terpaksa menanggung kesan negatif berpanjangan pada masa hadapan. .Manakala. Oleh itu kita perlu menjaga sistem perparitan dan kebersihan sungai untuk bukan sahaja untuk kegunaan harian tetapi juga sungai adalah sumber air percuma.

sisa buangan domestik daripada kawasan perumahan. 1. Isi 2 : tersumbat – banjir Isi 3 : tidak boleh diminum Isi 4 : menjejaskan keindahan persekitaran Penutup : Air merupakan salah satu keperluan asas yang penting dalam kehidupan. kehidupan kita akan dilanda pelbagai masalah dan kualiti hidup kita akan terjejas.Pencemaran air didefinisikan sebagai sebarang kemasukan bahan asing ke dalam air yang menyebabkan perubahan fizikal dan kimia seterusnya mengancam kehidupan benda hidup.Kesan/ akibat. · Sikap yang tidak bertanggungjawab pihak industri dan penternak terutamanya yang terletak berdekatan sungai. . · Air kotor yang tercemar dibenarkan mengalir ke sungai-sungai yang berhampiran menyebabkan sungai turut tercemar. Oleh itu. Jika pencemaran sungai tersebut berlarutan.memasak. pengaliran sisa toksik dari kilang-kilang.bertani dan sebagainya. 2.Semua benda hidup bergantung kepada air untuk pelbagai kegunaan seperti minuman. Apabila air tercemar. Isi 1 : hidupan akuatik akan pupus Air yang tercemar oleh pembuangan sampah sarap. dan minyak mentah dari kapal-kapal tangki yang bocor akan menyebabkan hidupan akuatik seperti pelbagai jenis ikan dan udang mati. bukan sahaja pelbagai jenis hidupan air akan terus pupus tetapi juga pelbagai jenis burung atau unggas yang sumber makanannya bergantung kepada hidupan air akan terancam. Air meliputi 70% daripada bumi dan memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan kita. Hakikat ini harus disedari oleh setiap anggota masyarakat.Pengenalan.Sebab berlaku a)pembuangan sampah yang tidak bersistematik. · Sampah sarap. marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab memantau dan mengelakkan pencemaran sungai daripada berlaku.

· Proses memulihkan kualiti air memerlukan kos belanja yang tinggi. · Penggunaan air mentah tidak berkualiti lebih membawa mudarat kepada manusia. Pengumpulan bahan-bahan asing dalam badan manusia secara perlahan-lahan sehingga mencapai tahap bahaya dan hanya disedari apabila terlalu kronik. · Bahan pejal menyebabkan keindahan sungai tercemar. · Menunjukkan masyarakat kita masih kekurangan kesedaran sivik dalam memahami pemuliharaan dan pemulihan alam sekitar. · Ditanggung oleh masyarakat itu sendiri kerana kecuiaan mereka terhadap alam sekitar. · menjayakan pemulihan kualiti sungai memerlukan program kesedaran alam yang tinggi kosnya. · Terlalu banyak pencemaran yang berlaku di kawasan bandar. a)membawa kesan negatif kepada kesihatan manusia.Langkah mengatasi.pembangunan dan pelepasan sisa kumbahan. · Mengganggu kestabilan rantaian makanan bagi hidupan sungai.serangan penyakit. · Pelepasan sisa-sisa dari kilang tidak serius berbanding kumbahan dari premis kediaman dan perniagaan. a)Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pencinta sungai perlu dimulakan. · Bahan kimia tidak organik seperti sebatian plumbum yang bertoksik terus mencemarkan kebersihan sungai. d)Pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi · Membawa perubahan penggunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegaitan ekonomi.b)kumbahan premis perumahan dan perniagaan yang masih menggunakan teknologi lapuk. · Sistem usang ini tidak lagi berkesan merawat kumbahan yang menjadi punca utama pencemaran sungai di negara ini. 2. · Tidak banyak usaha dilakukan oleh pihak berkuasa untuk mengembleng tenaga dan sumber yang ada untuk tujuan berkenaan. Menurunkan tahap ketahanan antibodi manusia.Kesan-kesan.kecacatan genetik dan masalah pembiakan. c)Berpunca dari kelodak. · Mempelbagaikan bahan asing ke dalam sungai. b)Membazirkan wang untuk pemulihan · Kos perawatan yang tinggi dan secara tidak langsung kos tersebut dibayar oleh pengguna melalui caj penggunaan air. · Berlakunya kepupusan haiwan akuatik yang semakin berleluasa. · Mendedahkan sungai kepada pelbagai tanah yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai. b)Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. d)Menjejaskan kualiti air. Pengumpulan bahan logam berat toksik dalam badan kerana kerap memakan ikan yang ditangkap dalam sungai yang telah dicemari. · Memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemuliharaan dan pemulihan sungai. · Undang-undang yang berkaitan dengan pemuliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. · Aktiviti pengilangan mesti meningkatkan pemantauan untuk mencegah pencemaran sungai. · Mengambilkira ramai pakar dan perunding dalam alam sekitar berminat memberi sumbangan secara sukarela. 3. · Membangkitkan rasa resah kepada seluruh rakyat Malaysia. · Pembuangan najis binatang yang tidak bersistematik. . c)Menjejaskan semua hidupan air · pencemaran sungai yang merbahaya sehingga boleh menyebabkan berlakunya kematian.kawasan perumahan dan kawasan perindustrian.

· Menerapkan ilmu yang telah dipelajari semasa program untuk dilaksanakan dalam kehidupan seharian.latihan dan maklumat alam sekitar. · Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. · Setiap aktiviti yang dilakukan oleh individu akan memberi kesan yang menyeluruh terhadap diri sendiri dan masyarakat. · Mengenakan hukuman penjara dan menanggung kos pembersihan dan pemuliharaan sungai tersebut.c)Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan loji pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. d)Melalui program pendidikan .air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh jabatan alam sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai. Posted by cikgusue at 5:02 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: BAHAGIAN B . · Melalui sistem tersebut. · Mengadakan langkah bersepadu untuk membanteras aktiviti yang mencemarkan sungai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful