PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU LANGAT SELANGOR DARUL EHSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) KERJA KURSUS GEOGRAFI

PMR TAHUN 2012 SOALAN SOAL SELIDIK PERNIAGAAN RUNCIT (PASAR MALAM/PASAR SARI/PASAR MINGGU/PASAR TANI/PASAR TAMU) BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS RESPONDEN 1. Nama : ......................................... BAHAGIAN B : SILA PILIH SATU SAHAJA 6. Apakah jenis perniagaan runcit yang anda kunjungi di Taman Saujana Impian : Pasar Malam Pasar Minggu Pasar Tani Pasar Lambak 7. Pada pendapat anda, yang manakah tujuan utama perniagaan runcit tersebut dijalankan? Menyediakan peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup / pendapatan Memudahkan penduduk membeli barangan Menjimatkan kos / pengguna / peniaga 8. Pada pendapat anda, apakah kesan negatif utama di perniagaan pasar malam di kawasan ini? Pencemaran Kesesakan lalu lintas Masalah Sosial Harga Tanpa Kawalan Lain – Lain (nyatakan)

2. Jantina : ........................................

3. Kaum : Melayu Cina India Lain - Lain 4. Umur : Lebih 50 Tahun 41 – 50 Tahun 31 – 40 Tahun Kurang 20 Tahun 5. Pekerjaan : Kakitangan Awam Swasta Peniag / Bekerja Sendiri Kilang Pesara Pelajar Tidak Bekerja