(a) Definisi tamadun menurut Barat

:
- Perkatan tamadun berasal daripada perkatan dalam bahasab Arab,iaitu mudun dan madain. Ada kaitannya juga dengan perkataan madana yang bermakna tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar

(b) Definisi tamadun menurut Islam :
- Dalam bahasa Inggeris pula ia mempunyai makna yang sama dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada perkataan dalam bahasa Greek,iaitu civitas yang membawa makna bandar.Tamadun juga diertikan sebagai peradaban.

Petempatan kekal :
- Masyarakat tamadun awal akan memilih kawasan untuk membina petempatan kekal mereka.Kehidupan secara tetap ini membawa kepada corak hidup yang sistematik.Pemilihan kawasan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan.Hasil inovasi manusia ini juga membawa kepada kemajuan dalam pertanian dari segi penanaman, penyimpanan makanan, serta perternakan binatang. - Penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengaliran yang lebih efektif mengamalkan hasil inovasi tersebut.

Kehidupan berorganisasi :
- Kehidupan berorganisasi penting kerana mampu mengatur cara hidup manusia dan memastikan kestabilan serta kemakmuran kehidupan mereka. - Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang lahir itu berada pada tahap yang ringkas iaitu sistem kekeluargaan. Pembahagian masyarakat yang lebih kompleks wujud apabila terdapat pertambahan penduduk dan kepelbagaian kegiatan ekonomi.

- Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun piramid dan bersusun lapis : i) Raja dan golongan bangsawaan - Raja mengetuai sistem pemerintahan,golongan bangsawaan yang menerajui pemerintahan menduduki lapisan yang teratas. ii) Golongan pembesar - Merupakan golonagan pembesar, iaitu mereka yang menguasai upacara dalam hal ehwal agama,individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua kampung, ataupun ketua kelompok,kumpulan pentadbiran dan ilmuwan, serta mereka yang pakar dalam bidang kesenian. iii) Rakyat biasa - Golongan ketiga ini merupakan jumlah yang paling ramai,golongan ini penting kerana mereka merupakan tunjang kepada kegiatan ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan. iv) Golongan hamba - menduduki lapisan terakhir. Kehidupan golongan ini bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya.

Sistem pemerintahan :
- Sistem pemerintahan bertujuan untuk meguruskan pentadbiran agar berupaya meguruskan masyarakat yang lebih besar.Dalam tamadun awal manusia seseorang pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan suipaya mendapat pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.

.

- Antara faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini ialah :
a) kesuburan tanah di mana sekitar sungai sesuai untuk pertanian. b) Kemudahan bekalan air dan sumber makanan. c) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan.

Tamadun Awal Dunia

Latar belakang :
- Merupakan tamadun yang terawal di dunia. - Mesopotamia berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani yang membawa makna "tanah di antara dua sungai. - Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. - Wilayah Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolitik (7000 5000 S.M).Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M. - Kerajaan yang paling awal ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M), manakala kerajaan Chaldea merupakan kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 S.M -Tamadun Mesopotania dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan yang penting.Kuasa Parsi telah menguasai wilayah Mesopotamia selepas kerajaan Chaldea jatuh. - Kerajaan-kerajaan lain ialah Akkad, Ur,Babylon, Kassites, dan Assyria.

Proses pembentukan : terbahagi kepada dua bahagian iaitu :
i) bahagian utara Baghdad. ii) bahagian selatan Baghdad - Tamadun Mesopotamia mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Sistem pemerintahan ini berbentuk teokrasi. - Teokrasi merupakan pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama bersifat ketuhanan.

tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat. .Soal tanah.Raja juga merupakan : i) ketua pentadbiran ii) ketua tentera iii) ketua pendeta iv) ketua agama . .Menurut undang-undang ini .pembuatan batu-bata dan pembentukkan empayar pertama di dunia.hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan.penciptaan alat pengangkutan.perkembangan ilmu astronomi. .Antara sumbangan-sumbangan yang lain ialah Kesusasteraan. .Antar kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi ialah: . ..namun kelamaan sistem tulisan ini berkembang menjadi tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat yang berbentuk pepaku yang dikenali sebagai cuneiform.Kod undang-undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon.hasil pertanian dan perniagaan juga berada di bawah kuasa raja.Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.cukai.penciptaan roda.Sistem tulisan awal tamadun Mesopotamia berbentuk tulisan bergambar.Undang-undang ini dipahat pada tembok dan tiang besar untuk membolehkan rakyat membaca undang-undang tersebut. .

Orang mesir purba maggunakan ilmu matematik seperti algebra.Pembinaan piramid.Sungai Nil megalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean. .M.Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.penciptaan kertas daripada pokok papyrus.Tulisan hieratik berkembang menjadi tulisan hieratik.M) iv) Zaman Keruntuhan (1080-322 S.M 5000 S. . . Parsi.M) ii) Zaman Pertengahan (2040-1785 S.M) . .iaitu tulisan berangkai. .Sistem pendidikan diberikan kepada kanak-kanak diuruskan oleh rumah ibadat.Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing Sungai Nil.M) iii) Zaman Empayar (1570-1085 S.Perkembangan tamadun Mesir Purba bermula daripada petempatan awal pada Zaman Neolotik ( 10 000 S.Assyria.Tamadun Mesir Purba terbahagi kepada empet zaman iaitu : i) Zaman Awal (3100-2200 S.Bidang perubatan berkembang maju dan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat. ii) Mendirikan petempatan tetap dan menggunakan logam. Proses pembentukan : i) mencatat tahap kebudayaan gangsa semasa Zaman Logam lagi.Latar belakang . .Kush.Yunani dan akhirnya Rom.geometri dan astronomi untuk mengawal banjir sungai Nil yang berlaku sekali dalam setahun.Kejatuhan tamadun Mesir Purba berlaku apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing seperti Libya.M )telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu : a) Sungai Nil Biru ( yang bermula dari tanah tinngi di Ethiopia ) b) Sungai Nil Putih ( yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda ) .

terletak di bahagian utara negara China. iaitu Sungai Hwang Ho. dan pembinaan. .Merupakan tamadun terawal di India. .Sistem tulisan yang digunakan oleh orang China di gunakan sehingga kini dan berkembang secara evolusi.Kemajuan dalam pembajaan serta penciptaan teknologi cangkul dan sabit. . Proses pembentukan : i) Bermula dengan hidup berpindah randah dengan memburu binatang dan mengumpul makanan.Ia terletak jauh daripada pusat tamadun dunia yang lain.Terletak di Lembah Indus : mlembah ini mengalir dari Pergunungan Himalaya ke Laut Arab. . ii) Pengeluaran hasil pertanian yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan jumlah penduduk. ini menunjukkan bahawa wujud kehidupan zamanPaleolitik.Latar belakang : .Pengenalan sistem berkelender iaitu semasa pemerintahan Dinasti Shang.Pencapaian berkait rapat dengan kepakaran dalam bidang matematik.Muncul hasil daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning. .Bandar-bandar tamadun Indus dirancang dan dibina dalam bentuk segi empat serta jaln raya yang lurus.geometri.bersifat setampat kerana mempunyai ciri-ciri fizikal yang bergunung-ganang dan berpadang pasir. .juga di kenali sebagai Tamadun Harappa. sungai kedua terpanjang di china.Terletak di lembah sungai. .Latar belakang : . . .Pembinaan sistem pengaliran .Sungai Hwang Ho. .Pembentukan tamadun in dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien iaitu Peking Man.

diktator (tirani).Setipa negara kota mengandungi sebuah kota yang mempunyai pasar.Bermula dengan pembentukan negara kota yang dikenali "polis".antara ahli falsafah yang terkenal ialah : i) Herodotus * merupakan ahli sejarah dan ahli falsafah Yunani yang terulung * Diberi gelaran "Bapa Sejarah" ii) Thucydides * Dianggap sebagai "Pengasas Sejarah Saintifik"Menggunakan pendekatan penulisaan sejarah yang bertereskan penyelidikan. .setipa polis terdapat acropolis. iii) Socrates * merupakan "Bapa Falsafah Barat" * Pakar dalam perbincangan berdasarkan kaedah soal jawab.mempunyai 40 000 orang penduduk sahaja.Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota tamadun Yunani. serta sains dan teknologi. dan akhirnya demokrasi.Perkembangan dalam pemikiran dan kemahiran membawa kepada peningkatan tamadun.mereka mempunyai beberapa tuhan. .ia di kelilingi oleh kawasan pertanian .masyarakat dalam setiap negara kota selalunya bersatu padu. kuil.sistem pendidikan. .keagamaan.Athens merupakan polis yang terbesar. dan istana.Dalam tamadun Yunani.Antara ahli sains yang telah wujud dalam tamadun Yunani iaitu : i) Thales ii) Pythagoras iii) Hippocrates iv) Archimedes v) Ptolemy Falsafah tamadun Yunani .Dari segi keagamaan.oligarki. kubu.iaitu :dalam bentuk falsafah. dan kawasan pertanian.sistem pemerintahan.agora.Negara kota ini mempunyai caorak pemerintahan dan undang-undang tersendiri.melalui pelbagai perubahan daripada monarki. .aristokrasi. . kesenian.. .

. iaitu Zeno.Bandar-bandar yang wujud merupakan bandar terancang dengan pelbagai kemudahan.Empayar yang pertama wujud pada tahun 321 S.Ilmu matematik dalam tamadun India berkembang pesat pada Zaman Gupta.Ahli matemetik tamadun India seperti Aryabhata dan Varahamihira. . . . . .bawa satu budaya kepada masyarakat Lembah Indus.e. . dan perikemanusiaan. Rom mencapai taraf empayar.. Falsafah tamadun Rom .Golongan wanita tidak diberikan pendidikan .Sains dan teknologi dalam tamadun India merupakan cabang kepada pengetahuan Vedik.Romulus pada tahun 753 S.Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Asoka.Mencapai zaman kegemilangan antar tahun 2500-1800 S.Namun mengalami keruntuhan disebabkan kedatangan orang Aryan yang telah . keberanian. .geometri dan astronomi.dan perikemanusiaan. .M) iaitu diperintah mutlak ole raja-raja berketurunan Etruscan.Majlis perbandaran diwujudkan oleh pemerintahan Rom disetiap bandar pada abad kedua Masihi.Pengetahuaan mengenai astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.Memberikan penekanan kepada keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya.M .Diasaskan daripada falsafah stoil atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno.M apabila seluruh India utara telah di satukan semasa pemerintahan Dinasti Maurya .Sains dan teknologi bagi tamadun Rom ialah seorang ahli matimatik iaitu Boethuis.Falsafah ini mengutamakan keadilan.Mengamalkan sistem beraja(753 S. .Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik. .kaum lelaki mendominasi pendidikan. .Pada zaman ini.Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani.M. .Pendidikan menumpuhkan kepada pembelajaran kitab-kitab Veda.Falsafah ini mengutamakan keadilan tanggungjawab. keberanian . . .Semasa pemerintahan Julius Caesar.tanggungjawab.

Dari segi politik. .terdapat tiga komponen utama iaitu : i) Badan Pemerintahan (kuasa eksekutif) ii) Badan Perundangan (terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat) iii) Badan Kehakiman .M .Dalam sisitem ini. dituskan lalu dikeringkan untuk menjadi kepingan yang nipis.Perkembangan sains dan teknologi yang paling penting dalam rtamadun China ialah penciptaan kertas.iaitu hubungan manusia dengan manusia lain.Agama. seorang pegawai di istana raja China. dan sayur-sayuran yang di cincang lalu dijadikan pulpa.bertujuan untuk mengimbangkan kuasa.Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat membantu senat. dan tinggi. .demokrasi yang diamalkan di malaysia iaiyu demokasi berparlimen.Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar yang pertama di China.contohnya tamadun Rom pemerintahan dikuasai oleh du orang konsul.pendidikan rendah. .Dari segi sosial. Falsafah tamadun China .menengah.Pendidikan di China terbahagi kepada tiga peringkat iaitu.seni bina.Dinasti Chin yang di asaskan oleh Maharaja Shih Huang Ti bermula pada tahun 221 S. .bahasa. .oleh Chai Lun.. tamadun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi diman kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat.Dalam sistem pemerintahn republik pula. .Konsul dibantu oleh Dewan Senat.Teknologi membuat kertas bermula pada tahun 105 M.Antara ahli falsafah yang terkenal ialah : a) Kung-fu Tze atau Confucius b) Lao Tze c) Mo Tzu (Motze atau Mencius) d) Aliran Legalisme .Sebagai contoh.Beliau juga berjaya mencipta kertas dengan mencampurkan bahan mentah seperti rami buluh.sains dan teknologi.ilmu falsafah.M dan tamat tahun 206 S.Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia.Antara sumbangan tamadun ialah sumbangan politik dan sumbangan sosial. . .Mereka juga memiliki kemahiran maghasilkan perahu yang lebih besar.diratakan pada skrin polos.Dalam tamadun China pendidikan adalah utama dan tujuan utamanya ialah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan dan mengisi jawatan dalam pentadbiran .hasil .

.Agama merupakan satu aspek penting dalam pembentukan dan peningkatan tamadun.sistem tulisan.Agama Buddha.muncul Confucianisme dan Taoisme.Zaman kegemilangan agama Hindu antara tahun 320-181 S.Dalam tamadun awal China. lahir agama Hindu diikuti pula oleh agama buddha.M lagi telah menjadi agama yang terpenting sejak zaman empayar Maurya. .Dan agana Buddha dijadikan agama rasmi.Mengikut agama Hindu Tuhan mempunyai tiga fungsi iaitu: i) mencipta (Brahman) ii) memerihara (Vishnu) iii) membinasa (Siva) . . .Agama merujuk suatu kepercayaan atau ajaran yang ikuti oleh seseorang dan menjadi pedoman yang membimbing menusia ke arah kehidupan yang sempurna.mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Asoka.Bahasa pali digunakan dalam agama Buddha.Dalam agama Buddha Siddharta Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha adalah pengasas kepada agama Buddha.Asas ajaran Buddha ini meliputi empet kebenaran mulia yang dapat melalui lapan jalan iaitu : i) Dukka (penderitaan) ii) Samudaya (sebab penderitaan) iii) Nirodha (nafsu yang membawa penderitaan) iv) Marga (cara memadamkan nafsu dan keinginan) . .Dalam tamadun India. .kitab tripitaka merupakan kitab suci agama buddha.Agama Hindu berpegang kepada Hukum Karma yang berkait dengan kelakuan manusia.Lapan jalan ialah : i) Kepercayaan yang betul ii) Tujuan yang betul iii) Pertuturan yang baik iv) Perbuatan yang baik v) Hidup yang baik vi) Usaha yang baik vii) Fikiran yang baik viii) Renungan yang baik .tujuan hidup adalah untuk mencapai "Moksya" bermakna kebebasan mutlak .peda tahun 610 M di mekkah lahir agama Islam.Kelahitan semula bergantung kepada karma "karma" seseorang individu.sistem pendidikan. Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka.Kitab tersebut mengandungi SuttaPitaka.sastera.dan sukan Olimpik. .Agama ini telah didominasikan oleh golongan Brahmin.Manakala agama Kristian lahir di Palestin.

.Ajaran Taoisme muncul lebih lewat berbanding dengan ajaran Confucius. . Manakala Syariah merujuk undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis) yang menjadi panduan umat islam. * Menunaikan zakat. * Solat lima waktu sehari semalam. . * Menunaikan fardhu haji di Makkah bagi yang mampu.a.Wahyu tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira.t.bersamaan dengan 17 Ramadan. Rukun Islam * Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. .Ajaran ini menekankan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi iaitu : i) perikemanusiaan (ren) ii) kesusilaan (li) iii) ketaatan kepada ibu bapa (xiao) .Ajaran ini dijadikan satu kepercayaan oleh masyarakat Cina dan Confucius disembah sebagai dewa penting. .Jesus Christ lahir pada 25 Disember dan setiap tahun pada tarikh ina penganut agama Kristian meraikannya sebagai Hati Natal.w. * Puasa di bulan ramadhan.Confucius adalah pengasas kepada Confucianisme. .Akidah merujuk keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah s. .Kitab suci agama Kristian ialah bible yang mengandungi Old Testament dan New Testament.w menerima wahyu Allh s.t kepada Nabi Muhammad s.w.Pada masa pemerintahan Constantine.Setiap umat islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam.t.M di negeri Lu (shantung).a. pada 6 ogos tahun 610 M.Jesus Christ yang berasal Jeruselam adalah pengasas kepada ajaran Kristian.yang lahir pada sekitar tahun 551 S.Ia diasaskan oleh Lao Tze yang lahir di negeri Chu pada tahun 604 S. Rukun Iman * Percaya kepada Allah s.t.w. ..Terdapat dua teras dalam agama islam.Pada asalnya Taoisme berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. .iaitu akidah dan syariah.Agama islam mula di sebarkan selepas Nadi Muhammad s.Agama islam diwahyukan oleh Allh s.Namun baginda mendapat tentangan daripada Quraisy Makkah. .Ajaran Taoisme mengutamakan konsep Toa yang bermakna jalan.Baginda telah berhijrah ke Madinah pada 12 September tahun 662 M.agama Kristian mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ajaran yang bebas untuk dipraktikkan oleh masyarakat.w. * Percaya kepada kitab. * Percaya kepada malaikat. * Percaya kepada para nabi dan rasul.w.M. * Percaya kepada qadha dan qadar.

ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.Srivijaya.Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua.Kewujudan kerajaan awal seperti Funan.Gangga Negara dan Langkasuka.Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar di Asia Tenggara.Pada Peringkat awal.kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China. .iaitu a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua.. .Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim: . dan Singhasari. b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu : a) Kerajaan agraria b) Kerajaan maritim . .Majapahit.Angkor.Ayuthia.

Orang tempatan.Manakala kerajaan maritim di kawasan pesisir pantai.Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka. .Ini .Sebab . dan kepilauan .orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim. .sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara: .Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya di lembah sungai..Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi.

Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama. . .Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara : i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera. Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.Berkembang sejak Zaman Logam. .Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah : i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India ii) Gelaran raja mula di perkenalkan iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja. iii) Pendapat yang ketiga .serta mengamalkan kepercayaan animisme.membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa. sistem pemerintahan beraja.bermula dari abad ketiga Masihi.masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan India.Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti : .kesenian dan kesusasteraan.dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara ii) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya. . iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India yang menarik. .pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.

v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja.Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya : Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan .iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.Antaranya : . . vi) Wujud konsep orde kosmos.

Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama.Tamadun Islam muncul di hijaz.w. .a. iaitu jahala yang bermakna jahil.iaitu sebuah tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering. Antara sebab masyarakat arab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah: a) Tidak menerima kebenaran b) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman.Nabi Musa.Nabi Ibrahim.. .Jahiliah ialah beradalam Arab.tidak mengetahui atau tidak mampunyai ilmu pengetahuan. Masyarakat jahiliah merujuk masyarakat Tanah Arab pada masa selepas keruntuhan Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Muhammad s.Nabi Ismail. dan Nabi Isa.

- Jangka masa Zaman Jahiliah berlangsung dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.Pada tahun 570 Masihi Nabi Muhammad s.a.w telah di lahirkan,dan pada 610 Masihi turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan bermulanya Zaman Islam.

Antara sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan:
a) Tadak menyembah Allah Yang Maha Esa b) Menyembah berhala c) Mempercayai animisme d) Mengalami hidup yang kucar-kacir kerana tidak terdapat Nabi atau Rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan panduaan dalam kehidauapan mereka e) Berakhlak rendah,iaitu bertindak kejam,angkuh dan degil.

1) Tergolong kepada dua kumpulan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari. 2) Masyarakat Badwi menetap di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab, iaitu di kawasan gurun dan pedalaman,manakala masyarakat Hadair tinggal di kawasan persisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 3) Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan meminum arak. 4) Kedudukan wanita adalah yang paling rendah dalam masyarakat.Wanita pada zaman jahiliah,mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibubapa mereka.Bayi perempuan yang baru dilahirkan di tanam hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga mereka. 5) Masyarakat Jahiliah juga mengamalkan empat bentuk kepercayaan agama iaitu : i) Agama wathani ( menyembah berhala ) ii) Agama samawi ( Kristian dan Yahudi ) iii) Animisme ( memuja alam seperti pokok ) iv) Kepercayaan tahyul atau karut ( Khurafat )- seperti sihir,ramalan ahli nujum. 6) Agama Hanif agama yang diturunkan ole Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Islam.Ia disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s.Pengikutnya ialah Hunafa. 7) Antara pengikutnya ialah : i) Waraqah bin Naufah ii) Uthman bin Huwairith iii) Abdullah bin Jahsh iv) Umaiyah bin Abi Salt. - Jadual dibawah menunjukkan ekonomi dan sosial masyarakat Jahiliah.

1) Muhammad yang bermakna "terpuji" .Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah.Bapa baginda Abdullah bin Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab.Baginda berketurunan Quraisy dan sangat di segani oleh kabilah Arab yang lain.Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal,iaitu Qusai bin Kilab tetapi keturunan nabi Muhammad s.a.w selalu dirujuk kepada Hasyim,iaitu moyang baginda. 2) Beliau dilahirkan pada 20 April 570 M.bersamaan dengan 12 Rabiulawal,Tahun Gajah.Nabi Muhammad dilahirkan di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib. 3) Makkah yang bermakna Kaabah dan telaga zamzam dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.w.a.Keturunan beliau bijak dalam mengendalikan bidang pentadbiran Makkah dan juga perniagaan. 4) Abdul Muttalib, Abdul Manaf, dan Hasyim iaitu datuk kepada Nabi Muhammad s.w.a pernah menjadi pemimpin Mekkah pada Zaman Jahiliah.

Beliau mempunyai empat sifat terpuji yang utama iaitu :
a) siddiq (berkata benar) b) amanah (dipercayai) c) tabliq (menyampaikan) d) fatanah (bijaksana)

- Penyebaran Islam terbahagi kepada 2 cara iaitu :

Penerimaan terhadap Islam:
a) Kemurnian ajaran Islam b) Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah.

.a. 2) Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.manakala Orang Arab Quraisy disebaliknya. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.a. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.melalui pujukan .menunjukkan teladan yang baik . Penghijrahan ke Taif untuk menyebarkan Islam di tempat baru.a.a.a.w Nabi Muhammad s.tidak memberikan bantuan. Baginda telah membenarkan orang Islam berhijrah ke beberapa tempat iaitu ke Habsyah. Ketokohan dan kewibawaan nabi Muhammad s.w menyelesaikan masalah 1. iii) Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s.Nabi Muhammad s. 4.menanamkan keimanan Penentangan terhadap Islam: 1) Antara faktor penentangan orang Arab Quraisy Makkah ialah : i) Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan.semasa beribadat baginda telah di gangu oleh orang Arab Quraisy Makkah dengan meletakakan benda-benda kotor di tengkuk baginda ii) pujukan . dan tidak berkawin dengan ahli keluarga Nabi Muhammad s.w.kerana Islam melarang sama sekali penyembahan berhala.. .Berpunca daripada saingan dalam kalangan masyarakat Makkah untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah.membuat perbandingan .a. iii) pemulauan . wanita cantik dan kedudukan supaya meningalkan dakwah Islamiah. . 2.Dimana Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf sesama manusia dan persaudaraan sesama Islam.w inilah yang menjayakan perkembangan ajaran Islam dari Makkah ke seluruh semenanjung Tanah Arab.orang Quraisy tidak berurus niaga.w: i) kekerasan .Ajaran Islam bertauhidkan Allah Yang Maha Esa. iv) Ekonomi orang Arab Quraisy tergugat . ii) Prinsip persamaan taraf dalam Islam .meggunakan ayat al-Quran .iaitu perusahaan mengukir patung berhala.w telah di tawarkan harta. 3.

Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah Pertama 1. Isi Perjanjian Aqabah Pertama : a) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. .

w. 2. b) bermakan Islam telah tersebar ke Madinah sebelum Nabi Muhammad s. b)Mereka menjuemput Nabi Muhammad s. 1. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.w. Pada tahun 622 M Perjanjian Aqabah Kedua telah di tandatangani antara suku Ausb dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s. Antara kepentingan Perjanjian Aqabah Kedua ialah : a) memberi jaminan keselamatan dan kerelaan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah. b) Memberi sokongan serta bantuan orang Arab Madinah membolehkan penghijrahan orang Islam Makkah berlaku dengan jaya.a.a. c) Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan baginda dan orang-orang Islam Makkah semasa berhijrah ke Madinah serta akan mempertahankan Islam. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam. dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah. 3.w c) Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti meminum arak. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal atau 12 September 622 M. Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama Abu Bakar ai-Siddiq yang mengambil masa lebih kurang 12 hari. 4. 1. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.Hijrah dalam perkataan Arab yang bermakna berpindah. 3.iaitu perpindahan yang . Isi kandungan perjanjian tersebut : a) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan megukuhkan lagi taat setia terhadapNabi Muhammad s.w ke Madinah untuk tujuan menyebaran Islam. Konsep Hijrah : .a. 2.a.mencuri dan membunuh bayi perempuan.a.Umar bin al-Khattab yang lebih berani berhijrah secara bersendirian dan terang-terangan.w.b) Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.w. kesan Perjanjian Aqabah Pertama a) Mus'ab bin umar seorang pendakwah Islam yang telah dihantar oleh Nabi Muhammad s. 2.Penghijrahan berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat. 4.a.dan umat Islam telah tiba di kota tersebut.

Sebab dan tujuan hijrah. 3.Menerusi wahyu yang diturunkan.a. 7.meninggalkan keburukan.a.Ia bertujuan : a) Strategi untuk menyebarkan islam kepada semua. Kepentingan hijrah 1. . .w.Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku.Umat Islam dapat menjalankan dakwah Islamiah secara aman dan tanpa berselindung lagi 2. .Orang Arab Madinah. 5. Kepentingan sokongan dan pengorbanan 9. Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s. Membolehkan berlakunya Dakwah Islamiah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.Allah s.bertemu dan berbincang tentang permasalahan orang Islam. Penubuhan negara Islam di Madinah .penghijrahan adalah sesuatu perkara yang difikirkan perlu.Sebagai tempat beribadat.dapat menjalinkan hubungan orang Islam Makkah dengan Madinah.Baginda mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelingkah sejak sekian lama. agama. Strategi Nabi Muhammad s. Pembinaan Masjid al-Nabawi .w dan memerintahkan baginda supaya segera berhijrah.Penukaran yang memberi makna kota bercahaya.w 12. 1.w.w 11. hijrah merupakan perpindahan orang islam dari kota Makkah ke kota Madinah.Namun pandangan orientalis Barat memberikan tafsiran yang negatif terhadap penghijrajan Islam.menjauhi kejahatan .berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain.belajar. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah.Mewujudkan takwim Islam iaitu tahun hijrah. Wahyu Allah . Membantu menjalin hubungan persaudaraan.Demi untuk meneruskan penyebaran islam. Takwim Islam. b) Mengukuhkan kedudukan Islam. 2. 6. khasnya suku Aus dan Khazraj. . 8. .Penghijrahan juga membawa maksud perjuangan untuk menegakkan kebenaran ajaran islam.Menurut konteks tamadun Islam. dan budaya.memerlukan kepemimpinan berwibwa Nabi Muhammad. .t telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s. menyatupadukan penduduk Madinah. Menonjolkan kepentingan peranan wanita untuk memajukan negara. 10. Jemputan masyarakat Arab Madinah. .a. 4.a. 3. . Kepentingan sikap toleransi. . .

7.a. Antara kepentingan Piagam Madinah: . ii) 23 fasal pula mengenai tanggungjawab oraang bukan Islam termasuk orang yahudi terhadap negara Madinah.w pada tahun 622 M. 6. Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia. 9. Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Merangkumi peraturan.tanggungjawab ketua negara dan rakyat. 8. Telah dirangka dengan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar). Isi kandungannya digubal oleh nabi Muhammad s. Juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. 5. Dan telah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. 4. 3. Mengandungi 47 fasal i) 23 fasal mengenai hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka. iaitu : 10. berpandukan wahyu Allah.1. 2. Piagam Madinah memberikan tumpuhan kepada 7 aspek penting.

Mesir. Melalui penghantaran utusan a) perutusan ke Rom. Habsyah. d) Tentera Islam mesti mematuhi garis panduan semasa berada di dalam perang i) Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti orang tua. b) Tentera Islam memperolehi kemenangan kerana mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi. e) Selepas perang Badar. Parsi. orang sakit. serta tidal melalui paksaan walaupun berlaku perperangan. kanakkanak. dan wilayah sekitar semenanjung Tanah Arab. Rom Timur. iii) Dilarang merobohkan tempat beribadat. c) Islam berkembang secar sukarela dan toleransi. ii) Tidak dibenarkan membunuh ternakan dan memusnahkan tanaman. b) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai murni 2. Melalui Peperangan a) hanya membenarkan orang Islam berperang berdasarkan prinsip berikut i) Apabila orang Islam diserang musuh ii) Untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga iii) Menentang kezaliman dan mempertahankan diri.1. semakin ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam. wanita dan orang yang menyerah diri. .

.

Kepentingan Perjanjian Hubaidiyah 1. 5. 4. . Menbolehkan program dakwah Islamiah.dan boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. 3. 2.a. Umat Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada 629 M. Pengislaman tokoh Arab. Orang Islam juga bebas untuk memasuki Makkah.w. Ketokohan Nabi Muhammad s.

Antara kepentingan pembukaan semula kota Makkah a) Membuka jalan bagi penyebaran Islam b) Kaabah terpilihara c) Kota Makkah sebagai kota suci d) Sikap pemaaf Nabi Muhammad s.a.Pembukaan semula kota Makkah 1.baginda berjaya menguasai semula kota Makkah kerana orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah 3. Pada tahun 630 M. Antara faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah: a) Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbaskerana orabg Arab Quraisy tyang lain turut memeluk Islam. b) Taknik tentera Islam semasa menyerang Kota Makkah berlandaskan prinsip aman dan ia sangat berkesan. .jika kota Makkah dapat dikuasai pasti akan memantapkan kedudukan kerajaan Madinah. 2. Menurut baginda. Kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a. serta tempat lahirnya agama Islam.w e) Menwujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam.w.

Kata jamaknya khulafa.Manakala dalam konteks agama pula. .w.iaitu : Konsep Khalifah .Khalifah bererti pengganti yang menunaikan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s. Zaman pemerintahan khalifah dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin.Terdapat empat khalifah ternama.1. Sistem pemerintahan kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda di Madinah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh Khalifah selepas kewafatan baginda. ia bererti pengganti yang bertanggungjawab . .a. 2.

Syarat dan cara pemilihan khalifah : Seseorang Khalifah mestilah Empat kaedah pemilihan khalifah a) lelaki yang merdeka a) Musyawrah atau Syura b) beragama islam b) Cadangan satu nama sahaja c) bersifat adil c) Pemilihan daripada beberapa orang calon d) berfikiran cerdas d) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat e) mematuhi perintah Allah f) mempunyai pengetahuan dalam Islam g) sanggup melaksanakan hukuman Allah h) mempunyai akhlak yang baik i) bertubuh badan yang baik dan sempurna j) warak (taat dan patuh kepada hukum Allah dan mematuhi segala larangannya). .Musyawarah atau syura merupakan perbincangan atau perundingan yang diadakan untuk mencapai keputusan mengenai sesuatu perkara. k) pandai mentadbir kerajaan.berkelayakan dan berhemah tinggi. Antara tugas-tugas seoarang khalifah .Dalam proses tersebut ia sangat penting kerana untuk memastikan pelantikan bakal pentadbir yang tepat. .a. .keharmonian serta kestabilan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.Baiah ialah pengakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang selepas beliau dilantik menjadi seorang pemimpin.Proses ini diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau baiah semasa perlantikan seseorang calon sebagai Khalifah .memelihara kemurnian.w.

Sumbangan Khulafa al-Rasyidin serta latar belakang .

.

Ilmu agama berkembang pesat.. .Pemerintah masyhur Bani Umaiyah : Antara sumbangan kedua-dua kerajaan Bani umaiyah: Tahap Pertama 1 Dalam polotik : 3. a) Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik.Antara tokoh nya b) 4 aspek yang diberikan penekanan iaitu : al-Zubary dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis) i) sistem Khalifah ii) Ibn Jarih (tafsir al-Quran) ii) sistem wazarah i) Urwah bin iii) Hasan al- .

. atau ijmak.Tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-Quran .Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. e) Turut mengalami perubahan ialah perundangan : . . pengetahuan di Eropah Antara kegiatan utama ialah : . .Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara.dan berkembang menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab.Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan tinggi di Cordov.Melahirkan ramai ilmuwan .Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin) iii) sistem urus setia 4. Dalam bidang sosial: a) Perkembangan dalam ilmu pengetahuan.Kedua0dua tokoh ini telah membina 17 pusat pengajian dan perak. Tahap Kedua 1. Bidang Ekonomi iii) memmbuat senjata - - . Kesihatan turut berkembang iv) sistem hijabah i) Pembinaan hospital yang pertama di Damsyik c) Penubuhan 4 buah jabatan iaitu : oleh Khalifah al-Walid bin Adbul Malik i) Jabatan Cukai ii) Pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah ii) Jabatan Urusan Am Umar bin abdul Aziz. iii) Jabatan Surat Menyurat iv) Jabatan Urusan Cap Mohot Pemerintahan d) Sistem Ketenteraan diperkenalkan iaitu : i) Jabatan ketenteraan atau Diwanul Jundi ii) Angkatan tentera darat dan laut. Bidang Sosial . 2.Turut berkembang bidang kimia dan astronomi. sunnah..Al-Hakim II pula telah membina sebuah perpustakaan i) membuat barangan tembikar dan perhiasan daripada emas .Hakim menjatuhkan hukuman berteraskan ijtihad berpandukan al-Quran. . tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia ii) memproses barangan kulit 2.

b) kharaj (cukai tanah) c) jizrah (cukai perlindunga) d) usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang diperolehi oleh yuan tanah) e) ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera dalam peperangan) Kejatuhan Bani Umaiyah .Manakala dalam bidang pertanian pula : dan pembelanjaan negara dan diperolehi daripada : i) pembinaan sistem saliran yang membantu menyuburkan a) zakat ii) penyelidikan untuk manghasilkan benih yang berkualiti..Menubuhkan Baitulmal untuk menaimbangkan pendapatan .

.Mengamalkan pemerintahan berdasarkan sistem warisan atau sistem berdasarkan sistem monarki.Keilmuan merupakan sumbangan yang utama. Suriani dan Yunani yang telah membantu dalam perkembangan intelektual dari aspek berikut : i) Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir iaitu apabila tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menawan Baghdad.Pemerintahan Anatolia bebas menguruskan pemerintahan dan pentadbiran nya walaupun kerajaan mereka berada di bawah pengaruh Saljuk. iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad .a.Pada tahun 1258 M.Baitulah ialah sebuah institusi keilmuan dan merupakan pusat penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa yunani. .serta penghuraian dan penambahbaikan terhadap karya yang diterjemah dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang bernilai dan bermakna. . . iii) Tahap ketiga .. iaitu sistem pemerintahan keturunan raja. ii) Memelihara warisan ilmu daripada lenyap dengan mengekalkan ilmu pengetahuan yang diwarisi semasa Eropah dilanda Zaman Gelap. iii) Menubuhkan pusat pengajian tinggi .w ke dalam sebuah buku.Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah .Mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s. .Pada mulanya kerajaan Uthmaniyah ialah sebuah pekan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia.Penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab membawa kepada perkembangan keilmuan. . Sumbangan kerajaan Abbasiyah . .Nama kerajaan diambil sempeana nama al-Abbas.Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah adalah pengasasnya yang berasal daripada suku Qayi. .Mengarang Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah.Kegiatan berkembang mengikut 3 tahap iaitu : i) Tahap pertama .mencatat segal idea atau percakapan ii) Tahap Kedua .Usaha terjemahan yang dilakukan daripada bahasa Sanskrit. .

Hubungan dipomatik. Cara pertembungan 1. Laut Merah. dan Uthmaniyah telah membuat ekspedisi ketenteraan. kebudayaan dan intelektual. Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah 1. 6.Kerajaan Hilafah al-Rasyidin. Perdaganan dan perniagaan . . 4.Bani Abbasiyah. 2. Laut Hindi dan laut Mediterranien. c) Memperkenalkan sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam. Dasar kerajaan Uthmaniyah yang menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi. Semangat ketenteraan Islam yang tinggi dan mempunyai semangat ghazi 3. Dalam bidang politik: a) Pembentukan sebuah empayar b) Memperkenalkan sistem perundangan baru. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan.. Kemerosotan dan kelemahan kerajaan Byzantine. Pertembungan kebudayaan. 8. c) Seni bina adalah sumbangan kerajaan Uthmaniyah yang masih kekal sehingga kini. Bidang ekonomi : . 5. 4.Satu cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain di dunia ialah melalui perdagangan jarak jauh. 7. .Pertembunagan Islam dengan Tamadun lian di dunia melalui perdagangan dan perniagaan. penaklukan dan ketenteraan. Bidang sosial a) Mengubah sistem sosial dengan memperkenalkan kecemerlangan individu iaitu setiap pembahagian mastarakat berdasarkan hasil usaha setiap individu.meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah.Jalinan perdagangan Dunia Islam.menjalankan hubungan dipolmatik dengan bukan Islam.serta memiliki senjata yang lengkap dan moden. Keadaan politik yang stabil di Eropah. b) Memperkembangkan ilmu pengetahuan dimana memperkenalkan sistem madrasah yang mempengaruhi pendidikan dunia Islam. Penaklukan dan ketenteraan . hunungan diplomatik. Pegangan akidah dan akhlak yang tinggi 2.Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah 1. Dasar sosial Islam berasaskan kecermelangan individu dan bukannya keturunan. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang mempunyai kumpulan janissari iaitu kumpilan elit yang terlatih dalam selok-belok peperangan. 3. 3. 2.Bani Umaiyah. .

Kawasan pusat ekoni Islam semakin meluas sehingga ke kawasan seperti Aden. Basra. Siraf. serta kawasan selatan Gurun Shara di benua Afrika. 4. 5. Teori dan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab 1. . Armenia.orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti berpakaian. Ekonomi . Politik .Contohnya di Sepanyol telah muncul kebudayaan baru dengan kemasukkan Islam.Wujudnya pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam antaranya : i) Kerajaan Delhi Mughal di India ii) Masyarakat Islam di China wujud walaupun tiada kerajaan Islam Di China. . Pertembungan intelektual.Berlaku proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya . Iskandariah dan Istanbul. . mereka telah menjalin hubungan perdagangan dengan Sepanyol. Ia dapat dibuktikan melalui .Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan berkesan melalui perluasan kuasa dan wilayah. Sosial . iii) Kerajaan Islam seperti Umaiyah. Laut Mediterranean. dan kesannya mereka dapat menguasai perdagangan di Laut Merah.Berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam.Islam membawa perubahan kepada sistem kehidupan serta Islam mudah di terima oleh penganutnya dan orang-orang di bawah jajahan takluknya 2. Keagamaan . Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat. Teluk Parsi. dan berpolitik masyarakat setempat. Lautan Hindi dan laut China Selatan. selatan Perancis. Teori kedatangan Islam in dikemukakan oleh Jon Crawford iaitu seorang sejarawan Barat dimana menurut beliau Islam berkembang di Asia Tenggera melalui aktivit perdagangan 2.Di Barat. Kesan perkembangan 1.. 3.

702 H bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 M. * Hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang. Antara buktinya : a) Pda sekitar tahun 876 M.menurutnya orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan Canton dengan China. Teori kedatangan Islam dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seoarang sejarawan Belanda. d) Persamaan unsur seni bina Teori dan bukti kedatangan Islam dari India 1. d) Pembinaan perkampungan di Asia Tenggara. Teorinya di kemukakan oleh i) Emanuel Gadinho Eredia ii) S.Semasa menunggu perubahan angin monsun. e) Perkahwinan dengan wanita tempatan f) Penyebaran agama Islam g) Kehidupan dan nilai Islam yang murni yang ada pada pedagang dan pendakwa Islam dimana orang Islam menjalankan perniagaan secara jujur dan berhemah tinggi. b) Perdagangan dengan China . * Kewajipan menjalankan hukuman syarak. Manakala Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pula bersetuju bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab berdasarkan bukti berikut : a) Persamaan dalam bahan penulisan b) Pengaruh budaya Arab c) Pengislaman raya Asia Tenggera Teori dan bukti kedatangan Islam dari China 1. Pulau Tambun. c) Persinggahan di perlabuhan di selat melaka.Pahang yang mempunyai tulisan al-quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 M. * Peraturan dan undang-undang kekeluargaan. Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau. Antara perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut ialah : * Hukuman terhadap penzina.Menurut beliau.. b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1899m> di kuala sungai Tarsat.pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China sejak awal lagi. 3.Batu Bersurat ini bertulisaan jawi dan bertarikh hari jumaat 4 haribulan Rejab. di kampung Pematang Pasir. h) Perkampungan Ta Shih .a) Catatan china . Kuala Berang. Pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. c) Pemnemuan batu nisan pada tahun 1953. Pekan.kebanyakan pedagang Arab menetap selama beberapa bula.sejak abad ke 13 lagi Islam telah berkembang ke Asia ..Q Fatimi 2.perkampungan Islam di Sumatera Utara pada tahun 650 M.

Siak dan Inderagiri di Sumetera Utara b) Puteri raja Melaka juga telah dikahwinkan dengan raja dari Pahang dan Kedah c) dengan itu negeri-negeri tersebaut kemudianya diislamkan. Kelahiran kerajaan Islam 1. 2.Sultan Mansur Syah dan Sultan Mazaffar Syah mengahwinkan puteriputeri mereka kepada raja Jambi.masyarakat tempatan tertarik dengan sikap tingkah laku pedagang Islam yang menunjukkan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji seperti bersopan santun. b) Sikap pedagang Islam .pembesar.ada dikalangan ulama yang tinggal selama beberapa bulan dan menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk menjalankan kegiatan dakwah Islamiah. 1. Indo China serta pelabuhan yang terdapat di Kepulauan Rempah. Kampar. Perkahwinan siasah berlaku antara kerabat diraja a) Di Melaka. 3. Teluk Siam. 1. Perkahwinan 1.iaitu dari wilayah Gujerat dan pantai Koromandel. Ini terbukti Raja dan golongan pembesar sangat memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terhadap rakyat dalam penyebaran Islam. 2.Pedagang Islam juga menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincanagn tentang agama Islam. b) Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan . Selepas pengislaman Rja Malik al -Salih para pembesar Pasai turut memeluk Islam ini memyebabkan Pasia menjadi kerajaan Islam yang kuat dan Islam tersebar dengan luas hasil usaha pemerintahnya. d) Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintahan tempatan.keluarga diraja dan rakyat Melaka turut memeluk Islam 2. Di Melaka.Tenggara menerusi India. apabila Megat Iskandar Syah memeluk Islam. c) Wujud hubangan kebudayaan dengan India. Antara kerajaan Islam yang menyebarkan islam melalui penguasaan kawasan baru .Antara pelabihan tersebut ialah pelabuhan utama di Selat Melaka. e) Peranan syahbandar Pengislaman raja dan golongan bangswan. . Islam disebarkan ke Asia Tenggara melalui cara-cara yang berikut : Perdagangan a) Peranan pedagang . ikhlas dan lemah lembut c) Peranan ulama . Pendapat beliau berdasarkan : a) Wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. Manakala perkahwinan biasa antara pedagang Islam atau ulama Islam dari Semenanjung Tanah arab atau India dengan penduduk tempatan.

3. Peranan Melaka penulisan buku-buku kesusasteraan 4. .Beliau berdakwah dengan cara : i) menyedarkan dan menanamkan semangat delam masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. e) Konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat. dan Maulana Yusufpendakwah yang giat berdakwah di Melaka. 4. a) Konsep Tuhan Ynag Maha Esa atau tauhid. Antaranya ialah : a) Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad. Peranan Acheh menghasilkan karya puisi seperti syair. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat penterjemahan. Peranan Johor. Maulana Abu Bakar. Peranan mubaligh 1. 5. b) Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani. c) Kehidupan yang harmoni d) Menyanjungi akhlak mulia.hak individu dan masyarakat.pendakwah terawal di Asia Tenggara. Peranan sebagai a) pusat keilmuan b) pusat penyebaran Islam 2. Di Acheh ulama menjadi penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh. b) Keadilan.Riau merupakan pusat emporium yang terpenting di Asia Tenggara. iii) mengelakkan kehidaupan yang mewah dan membazir Keistimewaan Islam 1. ii) mengikis sikap malas bagi menghapuskan masalh pengangguran. Islam mempunyai nilai-nilai murni. Iaitu golongan yang memainkan peranan secara langsung dalam menyebarkan 2.ialah : a) Perlak b) Melaka c) Johor-Riau d) Demak e) Achah f) Pattani g) Brunei h) Champa Peranan pusat kebudayaan 1. Para ulama di Melaka hanya mengajar perkara asas tentang Islam tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam di Melaka. 5.berdakwah di Pasai c) Syeikh Abdul Aziz. 3. Wali Songo (wali Sembilan) yang berdakwah di Jawa dan ramai anggota masyarakat tempatan diislamkan olehnya.

Mufti merupakan penasiahat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentadbiran negara.Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan nama orang. a) Sistem pendidikan pondok . Dalam pendidikan Islam terdapat perubahan selepas kedatangan Islam dimana semua golongan Islam menyedari ilmu sangat penting.Selepas kedatangan Islam.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. Penghapusan konsep dewa-dewi . Pengamalan undang-undang syariah .istana. pemerintah di Asia Tenggara menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka 2.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. Pengenalan kepada institusi kesultanan .Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.a. kerajaan Achehe dan kerajaan Brunei telah menjadikan Islam sebagai agama rarmi.a. Kesan terhadap sisitem pendidikan 1. atau dayah. . madrasah dan surau.pesantren. Kerajaan melayu yang mengamalkan undang-undang Islam 7.meletakkan sultan sebagai ketua negara . Islam sebagai agama rasmi . . 2. Penerapan unsur Islam pada nama.Kesan terhadap Pemerintahan dan Pentadbiran 1. Sistem pemerintahan .Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s. 5.Kerajaan Islam seperti kerajaan Melayu Melaka.pusat pendidikan yang terawal di Asia Tenggara . Semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat. 6.Penggunaan gelaran sultan nertujuan untuk : i) mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayui ii) menjamin kewibawaan raja 3. Institiut pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara ialah pondok. 4.

Nilai-nilai akhlak Islam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.ia meningkat menjadi bahasa ilmu.pesantren Di Acheh .Tempat menasihati sultan.mula muncul dalam kerajaan Perlak di Sumetera Utara. 6.Menjelang abad ke-17. Selepas kedatangan Islam cara dan budaya masyarakat Asia Tenggara mula berubah mengikut landasan Islam.. 5. 1.Tempat ulama berbincang . Sistem sosial masyarakat berubah megikut konsep persaudaraan dan persamaan taraf antara manusia. 2.Antara perubahan : a) Semangat pemujaan dan mempercayai keramat semakin lenyap. Kesan terhadap bahasa dan kesusasteraan.pondok Di Jawa .Pusat pendidikan formal bagi bangsawan . .Juga dikenali dengan nama berbeza iaitu : • • • Di Pettani dan Tnah Melayu .dan ia menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam dan telah menggantikan tulisan Palava Dewanagari 2. c) Surau . bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai : • • • • • bahasa istana bahasa surat menyurat bahasa untuk berdakwah bahasa ilmu pengetahuan bahasa perhubungan antara wiliyah Kesan terhadap cara hidup 1.dayah b) Istana . Sikap saling tolong-menolong.Huruf Arab dalam al-Quran telah diubah suai oleh ulama tempatan bagi menulis perkataan Melayu.Tempat pendidikan formal dijalankan. hormat menghormati. 4. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa linguafranca di kawasan Kepulauan Melayu. kerjasama menjadi budaya masyarakat. bergotong royong serta bersikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat menjadi amalan kampung.Tempat pengajian al-Quran secara tidak formal d) Madrasah . b) Pakaian mengikut landasan Islam iaitu bertudung kepala dan bersongkok. Pebgaruh Islam dapat dilihat terutamanya dalam tulisan jawi dan mutu bahasa telah dipertingkatkan. Islam dijadikan sebagai " ad-din" iaitu satu cara hidup yang lengkap. 3.

Konsep-konsep Islam diberikan kepentingan.seni ukiran kayu c) Seni bina .bentuk bangunan masjid.Islam bertapak di Tanah Melayu mulai abad ke 13 dan abad ke 14. kubah. a) Abbasiyah dan Saljuk di Baghdad b) Mamluk di Mesri c) Uthmaniyah di Turki d) Khilji dan Moghul di India .dapat lihat pada batu nisan dan ukiran kayu b) Seni ukir . Memperkenalkan baitulamal yang di perkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh. Gelaran bayangan Allah di muka bumi diwarisi daripda pemerintahan kerajaan :dan gelaran ini telah menjdi teras institusi raja. Kesan terhadap ekonomi 1. mimbar. 2.Tanah melayu mengamalkan sisitem pemerintahan beraja namun. menara azan. 2.raja-raja mula menggunakan istilah Zillulah fil-alam dan Zillulah fir-ardh yang bermaksud 'bayangan Allah di Muka Bumi' 3.selepas kedatangan Islam pengenalan konsep dan gelaran telah diperkenalakn.dan berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Sebelum kedatangan Islam. PengaruhIslam amat ketara terutamanya dalam istitusi kesultanan dan perundangan . Kehadiran Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat bermakna kepada masyarakat Islam 1. Islam menggalakan umatnya supaya : a) berdagang b) rajin bekerja c) berjimat cermat d) berusaha bersungguh-sungguh e) mencari rezeki yang halal Islam melarang umatnya: a) mengamalkan riba b) penindasan c) penipuan d) perbuatam mengemis 1.Kesan terhadap kesenian 1. dapat dilihat melalui : a) Seni khat . 2. Pentadbiran 1.mihrab.

iaitu undangundang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. 9.iaitu : i) Pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan ii) Pemerintahan daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah.Ia sangat penting untuk menjamin keharmonian hidup dalam sesebuah masyarakat.merupakan peraturan dan hukum dalam sesebuah masyarakat. terdapat toga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu. Undang-undang di negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua jenis.Pda umumnya. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Melaka. 10.. 5.laksamana. a) Undang-undang tidak bertulis atau hukum adat adalah seperti Adat Perpatih dan adat Temenggung b) Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Perak. Selepas kedatangan Islam. Istiadat pertabalan yang dilaksanakan dengan penuh tertib menggambarkan kedaulatan seseorang sultan. Undang-undang tidak bertulis (Adat Perpatih dan Adat Temenggung . 8.iaitu Siltan Mahmud Shah dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. Perundangan .Konsep in merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. 7.4. Dengan kedatangan Islam.tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkanain telah mula dirujuk sebagai asas nasad keturunan ini berdasarkan nama Islam 6. Sultan di negeri-negeri Melayu dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara. Konsep daulat penting dalam pemerintahan selepas kedatangan Islam ia bermaksud seorang raja atau seorang Sultan mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja menderhaka.penghulu bendahari dan temenggung.institusi kesultanan kekal sebagai institusi berdasarkan sistem pewarisan dan corak pentadbiran berpandukan Islam. 2. iii) Pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu.iaitu melanggar pemerintahan sultan akan mendapat akibat.

.

.

b) Menentukan segala pe u tanggungjawab serta hukuman tentang kesalahan yang dilakukan dalam masyar kat.unda g-undang Islam dan adat melayu merupakan undang-undang asas atau undang-undang ne g telah digunakan di negeri-negeri Melayu sebelum ke n penjajah British.Anrata kepenting n g-undang bertulis a) Menjadikan perjalankan masyarakat lebi tersusun. c) Melambangkan kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tert nggi dalam kerajaan kerana secara pratisn d . . c) Telah mengembangkan lagi undang-undang bertulis ) Untuk mencorakkan dan melicinkan perjal merintahan dan pentadbiran kerajaan. b) Menurut Profesor Ahmad Ibrahim. b) Aspek perundangan dalam tradisi in ber k Hukum Kanun Manu.a b u g likan diri raja atau sultan dari sebarang tindakan.Sistem perundangan sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu : a) Orang Melayu di negeri-negeri Melayu berpegang k d e d a rdasarkan d Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam tempatan.Sisitem perundangan setelah kedatangan Islam a Melayu a) Hukum-hukum Islam menjadi asas kepada perundangan temp tan.seorang sarjana tempatan.

.

4. Tulisan jawi • Menjadi pengaruh kuat dan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan MelayuTulisan jawi juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan .iaitu mengutamakan pengajaran al-Quran. Pendidikan tidak normal merupakan pendidikan awal atau asuhan yang diberikan oleh institusi keluarga yang menumpuhkan terhadap pengajaran nilia-nilai moral.sistem pendidikan bermula di Pattani sejak abad ke 12 M.masjid.kraf tangan atau pertukangan yang dipelajari kanak-kanak daripada ibu bapa mereka. 5.golongan pemerintah c) Masjid/ surau d) Pondok . Perbendaharaan persatuaan Melayubertambah disebabkan terhasilnya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasn Damsyik . 4.Dalam Sistem Pendidikan 1. 3.penglihatan dan pemerhatian.Ini disebabkan oleh tambahan istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab atau bahasa al-Quran. Antara kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan tidak normal ialah : i) Kaedah bercerita ii) Pergaulan sosial iii) Kaedah pantun. 2. Penulisan karya berkembang setelah kedatangan Islam ke Melaka dan berbentuk prosa dan puisi. Pendidikan tidak normal berlaku melalui pendengaran. Bahasa dan Kesusasteraan 1. Orang Melayu mengamalkan 2 jenis pendidikan. perikanan.terdri daripada kanak-kanak yang berumur 7 himgga 15 tahun b) Istana . 5. Pertambahan dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu juga berlaku.iaitu : a) Pendidikan tidak normal b) Pendidikan formal 2.manakala pendidikan formal melalui perantaraan institusi yang tertentu seperti surau. peribahasa dan teka teki. Peranan institusi dalam pendidikan formal pula : a) Rumah. Kemahiran dalam pendidikan tidak normal ialah seperti pertanian.madrasah.pondok atau istana.dan akhirnya ia menjadi hak milik orang Melayu. 6. Kesusasteraan Melayu dimana pada peringkat awal disebarkan secara lisan. 3.pendidikan formal pula ialah pendidikan berunsurkan keagamaan.

namun apabila kedatangan Islam motif tumbuh-tumbuhan. keindahan kesenian merangkumi bentuk seni halus. batu nisan.Binaan tersebut merupakan tempat untuk menunaikan solat dan juga berkumpul sosial . c) Kesenian epigrafi . .Tulisan khat jenis kufi yang berbentuk lurus dan menegak berasal dari Kufah.Iraq.Iaitu seni tulisan dalam Islam yang digunakan sebagai hiasan masjid.terutamanya dari segi tulisan.Ynag meliputi bidang tarian. Berasal daripada perkataan seni yang bermaksud sesuatu yang indah dan menyenangkan sama ada penciptanya atau penatapnya.Iaitu merangkumi hiasan dalaman di kesemua ninaan sama ada masjid.bunga-bungaan dan geometri yang berunsurkan Islam. dan busana. d) Seni khat/kaligrafi . madrasah.Ciri kedua mihrab (suatu ceruk atau tonjolan di hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah) b) Seni ukiran .Ciri utama ialah mimbar ( sebuah pentas di masjid yang merupakan tempat khatib atau imam berkhutbah).antara binaan yang utama bagi masyarakat melayu.pakian. barang tenbikar. seni tampak. 3. mata wang. muzik nyanyian dan wayang kulit. 2. . . seni persembahan.ia dapat dilihat pada Batu Bersurat Terengganu.Yang terdapat pada batu bersurat dan batu nisan yang turut berkembang.rumah atau istana .Manakala tulisan khat jenis nasakh yang berbentuk melengkung dan geometri muncul di Baghdad pada abad ke 11.Sebelum kedatangan islam motif berdasarkan binatang. Bidang kesenian yang menampakkan pengaruh Islam adalah seperti nerikut : \ a) Seni bina . e) Seni persembahan .Kesenian 1. seni tekstil. seni rupa. drama.Berdasarkan ajaran agama dan juga pengaruh dari Asia Barat dalam seni persembahan.

Merupakan sejenis puisi Arab yng memujimuji kebesaran Islam.mak ngah atau pak lang. .Pedagang Melayu terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan Timur dan Barat sejajar dengan saranan Islam. . a) Sebab perkembangan melaka ialah i) kedudukan yang strategik ii) Kehadiran pedagang iii) kemudahan pelabuhan iv) Pentadbiran pelabuhan yang licin v) Pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus b) Jawatan juga telah diwujudkan oleh kerajaan Melaka i) Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan ii) Jawatan Syahbandar untuk bertindak sebagai ketua pelabuhan.Pedagang Islam telah menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan laut China Selatan dari abad ke -12 hingga abad ke-18.majlis berkhatam (majlis tamat membaca al-Quran) berlangsung mengikut cara Islam.yang dimulakan oleh para khalifah pada zaman Bani Umaiyah 2.perlantikan pengganti akan dilakukan sebelum upacara pemakaman sultan dilangsungkan.Berkembang di Johor.Idu bapa dan orang yang lebih tua mesti di hormati . a) Hubungan menjadi erat dan menjadi kepentingan antara ahli keluarga dan sesama individu. b) Adat berziarah menjadi amalan kepada oarang melayu dan bersalaman . c) Selepas kemangkatan sultan.pak ngah. a) Amalan protokol(hijabah) yang dijalankan dalam kalangan pemerintah menggambarkan pengaruh Bani Umaiyah. c) Majlis-majlis seperti majlis perkawinan.mak long.Perkembangan perdagangan . 1.• • Seni dikir .Seni kata lagu yang bercampur baur antara bahasa Melayu dengan Bahasa Arab memperlihatkan pengaruh Islam.Memanggil yang lebih tua dengan gelaran seperti pak long.Dengan adanya 84 bahasa yang dipertuturkan perkembangan perdagangan di Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terpenting pada abad ke-15. b) Adat perlantikan dan pertabalan raja dengan adat seperti lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar.Dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang Seni ghazal .Bismillah yang bermakna dengan nama Allah mestilah dibaca semasa hendak makan. Perubahan dalam golongan pemerintahan. Gaya Hidup masyarakat 1. . Perubahan dalam masyarakat melayu.

Tercatat nama sultan yang memerintah serta tarikh menikut Islam.Di Johot. . .dan mengandungi emas seberat 10 grain(bersamaan dengan 0. 2. .Di perlabuhan Melaka.Kaedah urusan perdagangan yang digunakan di Melaka ialah kaedah pertukaran barang(sistem barter) dan kaedah jual beli. Terengganu dan Kelantan juga muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman sama. . .juga boleh ditukar dengan mata wang tempatan.Mata wang bebentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil.Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis kerajaan Johor telah meneruskan perdagangan . Sistem sukat timbang seperti berikut : .1527 adalah tarikh mata wang yang tertua iaitu semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah.Digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli kerana bertindak sebagai perantaraan nilai baranagan. i. .Pada abad ke-17 dan ke 18 kerajaan Johor telah menjadi pesat dan tunjang kekuasaan melayu.mata wang dari pasai. ii.c) Turut diperkenalkan sistem sukat timbang dimana Syahbandar yang dipertanggungjawab. iii.negeri-negeri Melayu lain seperti Kedah.Selain Johor.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grain (bersamaan dengan 2. dan Camby jugu turut di gunakan.mata wang tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil. dan digunakan secara meluas pada abad yang ke-16. .Melaka .Mata wang emas di Johor juga di beri gelaran kupang.Pada setiap mata wang.Penggunaan mata wang . Johor .contoh mata wang kedah : . Hormuz.Mata wang timah yang di panggil katun yang berbentuk bulat atau segi enam.6 gram. .terteranama dan pangkat yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut. Kedah.

Kedah telah mengeluarkan mata wang timah sejak abad ke 17 lagi untuk kegunaan sendiri. . 3. Kelantan. iv) Beras dan makanan tidak dikenakan cukai. Ia merupakan sumber pendapatan kerajaan yang akan disalurkan semua untuk pembangunan negara. . Amalan riba iaitu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang tidak dibenarkan dalam perniagaan di kalangan Islam. iii) Cukai lain . 3.Siam.Juga dikenali sebagai cukai import.Antara cukai yang dikenakan ialah : i) Cukai tetap .dan Tabh Arab.Manakala cukai sebanyak 5% dikenakan ke atas pedagang dari China dan Jepun. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap kegiatan atau barangan tertentu.Dikenakan kepada orang asing yang mmenetap di Melaka. .Boleh di patahkan dan digunakan secara berasingan .5% dikenakan ke atas orang asing lain. .Percukaian 1..Mata wang emas digunakan secara meluas pada abad ke 16.India.Mata wang dikenali sebagai kijang. iv. 5. . Golongan pemerintah telah menekankan kepada golongan kaya untuk membayar zakat harat memandangkan ekonomi yang pesat.Sisitem percukaian wtelah wujud seiring dengan kegiatan perdagangan.Cukai dikenakan sebanyak 6% keatas jumlah barangan yang dibawa oleh pedagang dari Pegu.Ini kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut. ii) Cukai diraja . 4.Mta wang Kedah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.merupakan cukai yang paling asas . 2.Jumlahnya di tetapkan oleh pemerintah .3% dikenakan ke atas orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu. Sistem percukaian di Melaka wajib dikenakan kepada pedagang yang hendak berurusniaga di mana pedagang mestilah menjelaskan cukai sebelum menjalankan perniagaan di pondok di sepanjang sungai Melaka. . .Ceylon.

Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan 1. Zaman pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : a) Peringkat awal (476 M. .tetapi kekayaan yang dimilikinya. Kemerosotan ekonomi diman serangan orang gasar yang mengganggu perdagangan di pantai utara dan barat Eropah. Kemerosotan perkembangan ilmu pengetahuan. pedagang. Gereja Katolik yang terlalu berkuasa hanya menunpuhkan kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja..1050 M. 4. Zaman Kemuncak Pertengahan . Perubahan ekonomi di sebabkan : i) Pertambahan penduduk ii) Peningkatan kegiatan pertanian iii) Kemunculan perdagangan 3.1.ejen penyatuan. Perubahan sosial a) Kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan. Perubahan Politik a) Penglihatan rakyat dalam kegiatan atau urusan politik. 2. 3.) b) Peringkat kemuncak (1050 .Juga penumpuhan pada pertanian sara diri 4. b) Institusi parlimen telah diwujudkan untuk membantu memenuhi tuntutan rakyat . Pentadbiran pusat yang lemah dan tidak berkesan : 2.) Ciri-ciri Zaman Gelap 1. b) Kedudukan sosial seseorang tidak berasaskan kepada pemilihan tanah.1300 M.1450 M.Orang Eropah juga tida dapat datang ke Timur Jauh kerana orang Islam telah menguasai kawasan tersebut.) c) Peringkat akhir (1300 . Perubahan peranan memainkan peranan sebagai .Merupakan Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance.institusi yang universal . dan ahli perbankan.

Perubahan konsep pendidikan Kesan Zaman Renaissance 1.Ekonomi . 2. Ia cuba menonjolkan keupayaan manusia menggunakan fikiran untuk mencari penyelesaian kepada pemasalahannya. Permulaan Reformation 1. Politik . Sebab-sebab Zaman Renaissance bermula di Itali : a) Kedudukan strategik itali b) Kemunculan bandar-bandar penting c) Kemunculan golongan pedagang kaya d) Peranan Paus di Rom 5.Pada tahun 1517.Masyarakat mangadakan Counter Reformation. Sosial . "reniscimentt yang bermakna " kelahiran semula". Sepanyol dan Bohemia yang berlaku antara tahun 1618 . Kedudukan gereja dan institusi paderi tercabar akibat pendirian Luther.Zaman Renaissance 1. Denmark. Penentangan terhadap kewibawaan Gereja Katolik .Kemunculan monarki baru 2.Istilah Renaissance berasal daripada perkataan itali iaitu . 3. Gerakan Reformation 1.Martin Luther seorang profesor ilmu teologi di jerman telah menentang amalan Indulgences.1648.kegemilangan tamadun bangkit semula. Katolik dan Protestan. Gerakan pertahankan kewibawaan gereja Katolik .Sistem perdagangan tempatan antarabangsa semakin maju dan meluas. Perpecahan agama dan peperangan terbahagi kepada 2 mazhad iaitu. Pada Zaman Renaissance. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan seterusnya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke-17 4.1598 ii) Perang 30 tahun di antara Sweden.Peperangan keagamaan yang meletus di Eropah ialah i) Peperangan keagamaan di Perancis yang berlaku dari tahun 1562 . golongan pelukis dan pengukir bekerja secara berkumpulan 6. 3. Jerman. Kesan-kesan Zaman Reformation 1. . .Antara sebab utama kemunculan Gerakan Reformation ialah : a) Kepincangan dan penyelewengan gereja Katolik b) Penjualan sijil Indulgences satu penyeleweng yang dilakukan oleh Gereja Katolik.Perubahan dakam pemikiran dan gaya hidup manusia dan perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pendidikan. 2.Kemunculan individualisme iaitu pada zaman pertengahan.Aliran pemikiran ini dikenali sebagai humanisme. iaitu gerakan yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru.

Kemerosotan kuasa pemerintah 2.peneksploitasian buruh tempatan 1. Galakan dari pemerintah. 4.Penguasaan laluan perdagangan oleh Barat 3. Wujud sikap toleransi antara pelbagai mazhad. Sosial . 3. Kaedah dan ciptaan baru bagi dalam pertanian . (c) Revolusi Rusia (1917) . 5. Desakan ekonomi 2. Pemilikan tanah persendirian a) sistem pemilikan tanah persendirian b) sistem pemilikan tanah awan. Semangat keagamaan 4.kelahiran masyarakat baru .Perubahan daripada sistem monarki kepada demokrasi borjuis.2. (b) Revolusi China (1911) .Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem komunis (d) Revolusi Indonesia (1949) . 3. Kemerosotan kuasa golongan gereja. Politik .Penggunakan kaedah atau teknik saintifik i) cara penanaman yang lebih berkesan ii) penggunaan baja .Sebelum berlaku Revolusi Pertanian. Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh sama ada dalam bidang politik.sosial atau ekonomi.Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem republik. Semangat kebangsaan bangsa Antara kesan.contoh revolusi politik adalah : (a) Revolusi Perancis (1789) . Galakan monarki baru 5. Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Perindustrian a)Perkembangan bidang pertanian . Sebab-sebab penjelajahan 1. 2.kesannya 1.Ekonomi . Contoh. 3.penyebaran agama Kristian .pengaruh terhadap gaya hidup .pengeluaran makanan dijalankan dalam skala yang kecil.Perubahan daripada sistem kolonail kepada sistem peribumi.

Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Revolusi Perindustrian membawa perubahan dalam: . 4.iii) penggunaan peralatan moden.skala pengeluaran . binatang atau air. 5.Kegiatan partanian telah digantikan oleh kagiatan pambuatan dan pangilangan sebagai bidang utama ekonomi negara. 3. Faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian.Revolusi Pertanian talah membantu perkembangan perindustrian denhan menyediakan : a) bahan makanan yang cukup b) tenaga buruh yang banyak 2. a) Sumbangan Revolusi Pertaniaan dagi segi .Penyediaan modal . perubahan yang berlaku termasuk " a) Peningkatan perdagangan antarabangsa b) Kemajuan dalam bidang pengangkutan c) Kemunculan golongan buruh dan majikan d) Perkembangan Eropah sebagai kuasa yang kuat dan kaya.penydiaan bahan makanan b) Ciptaan baru dalam bidang sains dan teknologi serta semangat keusahawaan 2. . a) Beberapa akta ubaru telah diluluskan oleh kerajaan untuk membela nasib para pekerja kilang : b) Antara aktanya : i) Akta Kilang .Rekaan enjin berkuasa wap . Perindustrian sabagai punca ekonomi baru . Pertanian komersial .Penggunaan baja asli secara meluas Perkembangan bidang perindustrian 1.Teknik pengeluaran . Kemunculan golongan buruh dan majikan. * Semasa Revolusi Perindustrian. Pertanian sebagai punca ekonomi . 6.Sistem pengangkutan domestik diperlihatkan apabila kereta api dicipta.Pengangkutan laut. Peningkatan perdagangan antarabangsa . Penggunaan teknologi * Peralatan dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia. 1. Kemajuan bidang pengangkuatan . 3.aktiviti mengkomersialkan hasil barangan.Lebihan produk yang dihasilkan semasa Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dipasarkan di peringkat antarabangsa.

.• • • • Digubal pada tahun 1833. Melarang kanak-kanak di bawah umur 9 tahun berkerja dan mesti dihantar ke sekolah. Keselamatan para pekerja mereka di kilang adalah tanggungjawab para majikan. Pekerja wanita yang terlibat dalam perusahaan tekstil dilarang bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari 1. Foktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia. ii) Akta Lombong • • Digubal pada tahun 1842 Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang berkerja dalam perusahaan arang batu iii) Akta Sepuluh Jam • • Digubal pada tahun 1847. Had masa berkerja tidak boleh melebihi 9 jam sehari bagi kanak-kanak yang layak berkerja.