(a) Definisi tamadun menurut Barat

:
- Perkatan tamadun berasal daripada perkatan dalam bahasab Arab,iaitu mudun dan madain. Ada kaitannya juga dengan perkataan madana yang bermakna tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar

(b) Definisi tamadun menurut Islam :
- Dalam bahasa Inggeris pula ia mempunyai makna yang sama dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada perkataan dalam bahasa Greek,iaitu civitas yang membawa makna bandar.Tamadun juga diertikan sebagai peradaban.

Petempatan kekal :
- Masyarakat tamadun awal akan memilih kawasan untuk membina petempatan kekal mereka.Kehidupan secara tetap ini membawa kepada corak hidup yang sistematik.Pemilihan kawasan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan.Hasil inovasi manusia ini juga membawa kepada kemajuan dalam pertanian dari segi penanaman, penyimpanan makanan, serta perternakan binatang. - Penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengaliran yang lebih efektif mengamalkan hasil inovasi tersebut.

Kehidupan berorganisasi :
- Kehidupan berorganisasi penting kerana mampu mengatur cara hidup manusia dan memastikan kestabilan serta kemakmuran kehidupan mereka. - Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang lahir itu berada pada tahap yang ringkas iaitu sistem kekeluargaan. Pembahagian masyarakat yang lebih kompleks wujud apabila terdapat pertambahan penduduk dan kepelbagaian kegiatan ekonomi.

- Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun piramid dan bersusun lapis : i) Raja dan golongan bangsawaan - Raja mengetuai sistem pemerintahan,golongan bangsawaan yang menerajui pemerintahan menduduki lapisan yang teratas. ii) Golongan pembesar - Merupakan golonagan pembesar, iaitu mereka yang menguasai upacara dalam hal ehwal agama,individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua kampung, ataupun ketua kelompok,kumpulan pentadbiran dan ilmuwan, serta mereka yang pakar dalam bidang kesenian. iii) Rakyat biasa - Golongan ketiga ini merupakan jumlah yang paling ramai,golongan ini penting kerana mereka merupakan tunjang kepada kegiatan ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan. iv) Golongan hamba - menduduki lapisan terakhir. Kehidupan golongan ini bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya.

Sistem pemerintahan :
- Sistem pemerintahan bertujuan untuk meguruskan pentadbiran agar berupaya meguruskan masyarakat yang lebih besar.Dalam tamadun awal manusia seseorang pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan suipaya mendapat pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.

.

- Antara faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini ialah :
a) kesuburan tanah di mana sekitar sungai sesuai untuk pertanian. b) Kemudahan bekalan air dan sumber makanan. c) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan.

Tamadun Awal Dunia

Latar belakang :
- Merupakan tamadun yang terawal di dunia. - Mesopotamia berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani yang membawa makna "tanah di antara dua sungai. - Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. - Wilayah Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolitik (7000 5000 S.M).Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M. - Kerajaan yang paling awal ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M), manakala kerajaan Chaldea merupakan kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 S.M -Tamadun Mesopotania dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan yang penting.Kuasa Parsi telah menguasai wilayah Mesopotamia selepas kerajaan Chaldea jatuh. - Kerajaan-kerajaan lain ialah Akkad, Ur,Babylon, Kassites, dan Assyria.

Proses pembentukan : terbahagi kepada dua bahagian iaitu :
i) bahagian utara Baghdad. ii) bahagian selatan Baghdad - Tamadun Mesopotamia mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Sistem pemerintahan ini berbentuk teokrasi. - Teokrasi merupakan pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama bersifat ketuhanan.

.cukai.Antara sumbangan-sumbangan yang lain ialah Kesusasteraan.Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.penciptaan roda. . .Raja juga merupakan : i) ketua pentadbiran ii) ketua tentera iii) ketua pendeta iv) ketua agama .Menurut undang-undang ini .penciptaan alat pengangkutan.pembuatan batu-bata dan pembentukkan empayar pertama di dunia.Kod undang-undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon.hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan.Sistem tulisan awal tamadun Mesopotamia berbentuk tulisan bergambar. .hasil pertanian dan perniagaan juga berada di bawah kuasa raja.perkembangan ilmu astronomi.tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.namun kelamaan sistem tulisan ini berkembang menjadi tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat yang berbentuk pepaku yang dikenali sebagai cuneiform. . .Undang-undang ini dipahat pada tembok dan tiang besar untuk membolehkan rakyat membaca undang-undang tersebut.Antar kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi ialah: . .Soal tanah.

iaitu tulisan berangkai.Tulisan hieratik berkembang menjadi tulisan hieratik. Parsi.Kush.M )telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.Bidang perubatan berkembang maju dan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat. ii) Mendirikan petempatan tetap dan menggunakan logam.Latar belakang .Yunani dan akhirnya Rom.Sistem pendidikan diberikan kepada kanak-kanak diuruskan oleh rumah ibadat.Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing Sungai Nil.M) iii) Zaman Empayar (1570-1085 S.M) ii) Zaman Pertengahan (2040-1785 S.Pembinaan piramid. . Proses pembentukan : i) mencatat tahap kebudayaan gangsa semasa Zaman Logam lagi.Tamadun Mesir Purba terbahagi kepada empet zaman iaitu : i) Zaman Awal (3100-2200 S. .Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.M) .Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu : a) Sungai Nil Biru ( yang bermula dari tanah tinngi di Ethiopia ) b) Sungai Nil Putih ( yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda ) . .Perkembangan tamadun Mesir Purba bermula daripada petempatan awal pada Zaman Neolotik ( 10 000 S. .Assyria.Sungai Nil megalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean.Kejatuhan tamadun Mesir Purba berlaku apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing seperti Libya. .penciptaan kertas daripada pokok papyrus.Orang mesir purba maggunakan ilmu matematik seperti algebra.geometri dan astronomi untuk mengawal banjir sungai Nil yang berlaku sekali dalam setahun.M) iv) Zaman Keruntuhan (1080-322 S. .M.M 5000 S.

Pembinaan sistem pengaliran . .Muncul hasil daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning. . ini menunjukkan bahawa wujud kehidupan zamanPaleolitik. sungai kedua terpanjang di china.Kemajuan dalam pembajaan serta penciptaan teknologi cangkul dan sabit. dan pembinaan.Terletak di Lembah Indus : mlembah ini mengalir dari Pergunungan Himalaya ke Laut Arab. .Latar belakang : . ii) Pengeluaran hasil pertanian yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan jumlah penduduk.Pencapaian berkait rapat dengan kepakaran dalam bidang matematik. . .Bandar-bandar tamadun Indus dirancang dan dibina dalam bentuk segi empat serta jaln raya yang lurus.Terletak di lembah sungai.Sungai Hwang Ho.Pengenalan sistem berkelender iaitu semasa pemerintahan Dinasti Shang.Merupakan tamadun terawal di India.bersifat setampat kerana mempunyai ciri-ciri fizikal yang bergunung-ganang dan berpadang pasir. Proses pembentukan : i) Bermula dengan hidup berpindah randah dengan memburu binatang dan mengumpul makanan.Latar belakang : .terletak di bahagian utara negara China. . .Pembentukan tamadun in dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien iaitu Peking Man. . . iaitu Sungai Hwang Ho. .geometri.juga di kenali sebagai Tamadun Harappa.Ia terletak jauh daripada pusat tamadun dunia yang lain.Sistem tulisan yang digunakan oleh orang China di gunakan sehingga kini dan berkembang secara evolusi.

. kuil.Dalam tamadun Yunani. kubu.aristokrasi.melalui pelbagai perubahan daripada monarki.Dari segi keagamaan. .iaitu :dalam bentuk falsafah. .mereka mempunyai beberapa tuhan.ia di kelilingi oleh kawasan pertanian ..setipa polis terdapat acropolis.antara ahli falsafah yang terkenal ialah : i) Herodotus * merupakan ahli sejarah dan ahli falsafah Yunani yang terulung * Diberi gelaran "Bapa Sejarah" ii) Thucydides * Dianggap sebagai "Pengasas Sejarah Saintifik"Menggunakan pendekatan penulisaan sejarah yang bertereskan penyelidikan. . dan istana.Setipa negara kota mengandungi sebuah kota yang mempunyai pasar.Athens merupakan polis yang terbesar. .Bermula dengan pembentukan negara kota yang dikenali "polis".agora.masyarakat dalam setiap negara kota selalunya bersatu padu.sistem pemerintahan.Negara kota ini mempunyai caorak pemerintahan dan undang-undang tersendiri.Antara ahli sains yang telah wujud dalam tamadun Yunani iaitu : i) Thales ii) Pythagoras iii) Hippocrates iv) Archimedes v) Ptolemy Falsafah tamadun Yunani . kesenian.mempunyai 40 000 orang penduduk sahaja.keagamaan.sistem pendidikan. diktator (tirani). dan kawasan pertanian. serta sains dan teknologi. dan akhirnya demokrasi.Perkembangan dalam pemikiran dan kemahiran membawa kepada peningkatan tamadun. iii) Socrates * merupakan "Bapa Falsafah Barat" * Pakar dalam perbincangan berdasarkan kaedah soal jawab. .oligarki.Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota tamadun Yunani.

Pada zaman ini.Falsafah ini mengutamakan keadilan tanggungjawab.M .Bandar-bandar yang wujud merupakan bandar terancang dengan pelbagai kemudahan. . Rom mencapai taraf empayar.Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik. iaitu Zeno.Majlis perbandaran diwujudkan oleh pemerintahan Rom disetiap bandar pada abad kedua Masihi..Namun mengalami keruntuhan disebabkan kedatangan orang Aryan yang telah .Memberikan penekanan kepada keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya.Empayar yang pertama wujud pada tahun 321 S. . .Ilmu matematik dalam tamadun India berkembang pesat pada Zaman Gupta.M apabila seluruh India utara telah di satukan semasa pemerintahan Dinasti Maurya .Pendidikan menumpuhkan kepada pembelajaran kitab-kitab Veda.Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Asoka. .e. .Ahli matemetik tamadun India seperti Aryabhata dan Varahamihira.Falsafah ini mengutamakan keadilan.M) iaitu diperintah mutlak ole raja-raja berketurunan Etruscan.Pengetahuaan mengenai astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.kaum lelaki mendominasi pendidikan.Diasaskan daripada falsafah stoil atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno. . .Semasa pemerintahan Julius Caesar. . . keberanian .Sains dan teknologi dalam tamadun India merupakan cabang kepada pengetahuan Vedik. .Sains dan teknologi bagi tamadun Rom ialah seorang ahli matimatik iaitu Boethuis.Romulus pada tahun 753 S.bawa satu budaya kepada masyarakat Lembah Indus. . .M.tanggungjawab.dan perikemanusiaan.geometri dan astronomi. . keberanian.Mencapai zaman kegemilangan antar tahun 2500-1800 S. . dan perikemanusiaan.Mengamalkan sistem beraja(753 S. Falsafah tamadun Rom . .Golongan wanita tidak diberikan pendidikan .Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani.

ilmu falsafah.Konsul dibantu oleh Dewan Senat. tamadun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi diman kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat.Agama.contohnya tamadun Rom pemerintahan dikuasai oleh du orang konsul.M . dan tinggi.Antara sumbangan tamadun ialah sumbangan politik dan sumbangan sosial.oleh Chai Lun. .Dalam sisitem ini..terdapat tiga komponen utama iaitu : i) Badan Pemerintahan (kuasa eksekutif) ii) Badan Perundangan (terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat) iii) Badan Kehakiman .Antara ahli falsafah yang terkenal ialah : a) Kung-fu Tze atau Confucius b) Lao Tze c) Mo Tzu (Motze atau Mencius) d) Aliran Legalisme .Dalam tamadun China pendidikan adalah utama dan tujuan utamanya ialah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan dan mengisi jawatan dalam pentadbiran . dituskan lalu dikeringkan untuk menjadi kepingan yang nipis. Falsafah tamadun China .bahasa.Dalam sistem pemerintahn republik pula.sains dan teknologi. .Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat membantu senat.menengah. .Dinasti Chin yang di asaskan oleh Maharaja Shih Huang Ti bermula pada tahun 221 S.diratakan pada skrin polos.Perkembangan sains dan teknologi yang paling penting dalam rtamadun China ialah penciptaan kertas.Mereka juga memiliki kemahiran maghasilkan perahu yang lebih besar. dan sayur-sayuran yang di cincang lalu dijadikan pulpa. seorang pegawai di istana raja China.hasil . .Beliau juga berjaya mencipta kertas dengan mencampurkan bahan mentah seperti rami buluh.demokrasi yang diamalkan di malaysia iaiyu demokasi berparlimen.M dan tamat tahun 206 S.seni bina.Sebagai contoh. .Dari segi politik. .Pendidikan di China terbahagi kepada tiga peringkat iaitu. . .pendidikan rendah.bertujuan untuk mengimbangkan kuasa.Dari segi sosial.Teknologi membuat kertas bermula pada tahun 105 M.Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia.iaitu hubungan manusia dengan manusia lain.Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar yang pertama di China.

M lagi telah menjadi agama yang terpenting sejak zaman empayar Maurya. . .Agama ini telah didominasikan oleh golongan Brahmin. .mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Asoka. .Agama Hindu berpegang kepada Hukum Karma yang berkait dengan kelakuan manusia.muncul Confucianisme dan Taoisme. lahir agama Hindu diikuti pula oleh agama buddha.Dalam tamadun India.sistem pendidikan.Manakala agama Kristian lahir di Palestin. .sistem tulisan. Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka.Kitab tersebut mengandungi SuttaPitaka.Agama merupakan satu aspek penting dalam pembentukan dan peningkatan tamadun. .Dan agana Buddha dijadikan agama rasmi.Dalam tamadun awal China.dan sukan Olimpik. .tujuan hidup adalah untuk mencapai "Moksya" bermakna kebebasan mutlak .Lapan jalan ialah : i) Kepercayaan yang betul ii) Tujuan yang betul iii) Pertuturan yang baik iv) Perbuatan yang baik v) Hidup yang baik vi) Usaha yang baik vii) Fikiran yang baik viii) Renungan yang baik .sastera.Mengikut agama Hindu Tuhan mempunyai tiga fungsi iaitu: i) mencipta (Brahman) ii) memerihara (Vishnu) iii) membinasa (Siva) .Kelahitan semula bergantung kepada karma "karma" seseorang individu.Asas ajaran Buddha ini meliputi empet kebenaran mulia yang dapat melalui lapan jalan iaitu : i) Dukka (penderitaan) ii) Samudaya (sebab penderitaan) iii) Nirodha (nafsu yang membawa penderitaan) iv) Marga (cara memadamkan nafsu dan keinginan) .Dalam agama Buddha Siddharta Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha adalah pengasas kepada agama Buddha.peda tahun 610 M di mekkah lahir agama Islam.Agama merujuk suatu kepercayaan atau ajaran yang ikuti oleh seseorang dan menjadi pedoman yang membimbing menusia ke arah kehidupan yang sempurna.kitab tripitaka merupakan kitab suci agama buddha.Agama Buddha.Zaman kegemilangan agama Hindu antara tahun 320-181 S.Bahasa pali digunakan dalam agama Buddha.

w. . * Puasa di bulan ramadhan. Rukun Iman * Percaya kepada Allah s.Terdapat dua teras dalam agama islam.w.Kitab suci agama Kristian ialah bible yang mengandungi Old Testament dan New Testament.a.w menerima wahyu Allh s. . . Rukun Islam * Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.Namun baginda mendapat tentangan daripada Quraisy Makkah.yang lahir pada sekitar tahun 551 S.Wahyu tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira. * Percaya kepada para nabi dan rasul.Ajaran Taoisme mengutamakan konsep Toa yang bermakna jalan.t.w. . * Menunaikan zakat.agama Kristian mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ajaran yang bebas untuk dipraktikkan oleh masyarakat.M.Jesus Christ yang berasal Jeruselam adalah pengasas kepada ajaran Kristian. * Solat lima waktu sehari semalam. Manakala Syariah merujuk undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis) yang menjadi panduan umat islam.Ajaran ini dijadikan satu kepercayaan oleh masyarakat Cina dan Confucius disembah sebagai dewa penting. * Menunaikan fardhu haji di Makkah bagi yang mampu.M di negeri Lu (shantung). .Agama islam diwahyukan oleh Allh s.a.w.t. . pada 6 ogos tahun 610 M. * Percaya kepada qadha dan qadar. ..Ajaran Taoisme muncul lebih lewat berbanding dengan ajaran Confucius.bersamaan dengan 17 Ramadan.iaitu akidah dan syariah.Setiap umat islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam. .t kepada Nabi Muhammad s.w. * Percaya kepada malaikat.Ia diasaskan oleh Lao Tze yang lahir di negeri Chu pada tahun 604 S.Jesus Christ lahir pada 25 Disember dan setiap tahun pada tarikh ina penganut agama Kristian meraikannya sebagai Hati Natal.Agama islam mula di sebarkan selepas Nadi Muhammad s.Pada masa pemerintahan Constantine.Ajaran ini menekankan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi iaitu : i) perikemanusiaan (ren) ii) kesusilaan (li) iii) ketaatan kepada ibu bapa (xiao) .Pada asalnya Taoisme berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. .Confucius adalah pengasas kepada Confucianisme.Akidah merujuk keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah s.Baginda telah berhijrah ke Madinah pada 12 September tahun 662 M. .t. * Percaya kepada kitab.

.Majapahit. .Pada Peringkat awal. b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.iaitu a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua.Ayuthia. dan Singhasari..Gangga Negara dan Langkasuka.Angkor.Kewujudan kerajaan awal seperti Funan. .Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua.Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar di Asia Tenggara.kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China.Srivijaya.Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu : a) Kerajaan agraria b) Kerajaan maritim .Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim: . ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.

.Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi.Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka.Orang tempatan.Ini .Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya di lembah sungai.Sebab . dan kepilauan . .Manakala kerajaan maritim di kawasan pesisir pantai..sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara: .orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim.

Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti : .Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama. .pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa. iii) Pendapat yang ketiga . . . .serta mengamalkan kepercayaan animisme. sistem pemerintahan beraja. iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India yang menarik.Berkembang sejak Zaman Logam.Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah : i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India ii) Gelaran raja mula di perkenalkan iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja.Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara : i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera. .masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan India.bermula dari abad ketiga Masihi.dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara ii) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya.kesenian dan kesusasteraan.

Antaranya : . vi) Wujud konsep orde kosmos. .iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya : Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan . v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja.

dan Nabi Isa.tidak mengetahui atau tidak mampunyai ilmu pengetahuan.Nabi Musa.w. .a.Nabi Ibrahim.Tamadun Islam muncul di hijaz..iaitu sebuah tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering.Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama.Jahiliah ialah beradalam Arab. . iaitu jahala yang bermakna jahil. Masyarakat jahiliah merujuk masyarakat Tanah Arab pada masa selepas keruntuhan Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Muhammad s.Nabi Ismail. Antara sebab masyarakat arab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah: a) Tidak menerima kebenaran b) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman.

- Jangka masa Zaman Jahiliah berlangsung dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.Pada tahun 570 Masihi Nabi Muhammad s.a.w telah di lahirkan,dan pada 610 Masihi turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan bermulanya Zaman Islam.

Antara sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan:
a) Tadak menyembah Allah Yang Maha Esa b) Menyembah berhala c) Mempercayai animisme d) Mengalami hidup yang kucar-kacir kerana tidak terdapat Nabi atau Rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan panduaan dalam kehidauapan mereka e) Berakhlak rendah,iaitu bertindak kejam,angkuh dan degil.

1) Tergolong kepada dua kumpulan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari. 2) Masyarakat Badwi menetap di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab, iaitu di kawasan gurun dan pedalaman,manakala masyarakat Hadair tinggal di kawasan persisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 3) Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan meminum arak. 4) Kedudukan wanita adalah yang paling rendah dalam masyarakat.Wanita pada zaman jahiliah,mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibubapa mereka.Bayi perempuan yang baru dilahirkan di tanam hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga mereka. 5) Masyarakat Jahiliah juga mengamalkan empat bentuk kepercayaan agama iaitu : i) Agama wathani ( menyembah berhala ) ii) Agama samawi ( Kristian dan Yahudi ) iii) Animisme ( memuja alam seperti pokok ) iv) Kepercayaan tahyul atau karut ( Khurafat )- seperti sihir,ramalan ahli nujum. 6) Agama Hanif agama yang diturunkan ole Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Islam.Ia disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s.Pengikutnya ialah Hunafa. 7) Antara pengikutnya ialah : i) Waraqah bin Naufah ii) Uthman bin Huwairith iii) Abdullah bin Jahsh iv) Umaiyah bin Abi Salt. - Jadual dibawah menunjukkan ekonomi dan sosial masyarakat Jahiliah.

1) Muhammad yang bermakna "terpuji" .Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah.Bapa baginda Abdullah bin Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab.Baginda berketurunan Quraisy dan sangat di segani oleh kabilah Arab yang lain.Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal,iaitu Qusai bin Kilab tetapi keturunan nabi Muhammad s.a.w selalu dirujuk kepada Hasyim,iaitu moyang baginda. 2) Beliau dilahirkan pada 20 April 570 M.bersamaan dengan 12 Rabiulawal,Tahun Gajah.Nabi Muhammad dilahirkan di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib. 3) Makkah yang bermakna Kaabah dan telaga zamzam dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.w.a.Keturunan beliau bijak dalam mengendalikan bidang pentadbiran Makkah dan juga perniagaan. 4) Abdul Muttalib, Abdul Manaf, dan Hasyim iaitu datuk kepada Nabi Muhammad s.w.a pernah menjadi pemimpin Mekkah pada Zaman Jahiliah.

Beliau mempunyai empat sifat terpuji yang utama iaitu :
a) siddiq (berkata benar) b) amanah (dipercayai) c) tabliq (menyampaikan) d) fatanah (bijaksana)

- Penyebaran Islam terbahagi kepada 2 cara iaitu :

Penerimaan terhadap Islam:
a) Kemurnian ajaran Islam b) Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah.

meggunakan ayat al-Quran . wanita cantik dan kedudukan supaya meningalkan dakwah Islamiah.membuat perbandingan .w: i) kekerasan .w inilah yang menjayakan perkembangan ajaran Islam dari Makkah ke seluruh semenanjung Tanah Arab. Ketokohan dan kewibawaan nabi Muhammad s.menunjukkan teladan yang baik .a.menanamkan keimanan Penentangan terhadap Islam: 1) Antara faktor penentangan orang Arab Quraisy Makkah ialah : i) Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan. Penghijrahan ke Taif untuk menyebarkan Islam di tempat baru. Baginda telah membenarkan orang Islam berhijrah ke beberapa tempat iaitu ke Habsyah.Berpunca daripada saingan dalam kalangan masyarakat Makkah untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah. 2) Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.melalui pujukan .w.a.Nabi Muhammad s.w Nabi Muhammad s. iii) Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s. 4. iii) pemulauan .kerana Islam melarang sama sekali penyembahan berhala. . ii) Prinsip persamaan taraf dalam Islam .orang Quraisy tidak berurus niaga.Ajaran Islam bertauhidkan Allah Yang Maha Esa. .a.a.w telah di tawarkan harta.Dimana Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf sesama manusia dan persaudaraan sesama Islam. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.manakala Orang Arab Quraisy disebaliknya.a.iaitu perusahaan mengukir patung berhala.semasa beribadat baginda telah di gangu oleh orang Arab Quraisy Makkah dengan meletakakan benda-benda kotor di tengkuk baginda ii) pujukan . iv) Ekonomi orang Arab Quraisy tergugat . 2.w menyelesaikan masalah 1.tidak memberikan bantuan. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah. dan tidak berkawin dengan ahli keluarga Nabi Muhammad s.a. .. 3.

Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah Pertama 1. Isi Perjanjian Aqabah Pertama : a) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. .

2. 4.w. Isi kandungan perjanjian tersebut : a) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan megukuhkan lagi taat setia terhadapNabi Muhammad s. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal atau 12 September 622 M.iaitu perpindahan yang .b) Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Umar bin al-Khattab yang lebih berani berhijrah secara bersendirian dan terang-terangan.Penghijrahan berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat. b) Memberi sokongan serta bantuan orang Arab Madinah membolehkan penghijrahan orang Islam Makkah berlaku dengan jaya. b) bermakan Islam telah tersebar ke Madinah sebelum Nabi Muhammad s.a.a. c) Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan baginda dan orang-orang Islam Makkah semasa berhijrah ke Madinah serta akan mempertahankan Islam. Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama Abu Bakar ai-Siddiq yang mengambil masa lebih kurang 12 hari.a. 2. 2.dan umat Islam telah tiba di kota tersebut. Antara kepentingan Perjanjian Aqabah Kedua ialah : a) memberi jaminan keselamatan dan kerelaan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah. b)Mereka menjuemput Nabi Muhammad s.a.w.mencuri dan membunuh bayi perempuan.a. dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah. 4. Pada tahun 622 M Perjanjian Aqabah Kedua telah di tandatangani antara suku Ausb dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.w ke Madinah untuk tujuan menyebaran Islam. 1.a. 3.w c) Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti meminum arak. kesan Perjanjian Aqabah Pertama a) Mus'ab bin umar seorang pendakwah Islam yang telah dihantar oleh Nabi Muhammad s. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.w. Konsep Hijrah : . Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam. 3.w. 1. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.Hijrah dalam perkataan Arab yang bermakna berpindah.

Kepentingan hijrah 1. Pembinaan Masjid al-Nabawi . Kepentingan sikap toleransi. agama.berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain. .Penukaran yang memberi makna kota bercahaya.Orang Arab Madinah. Penubuhan negara Islam di Madinah . . 5. .Namun pandangan orientalis Barat memberikan tafsiran yang negatif terhadap penghijrajan Islam. . Membolehkan berlakunya Dakwah Islamiah. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah. . . . Strategi Nabi Muhammad s. b) Mengukuhkan kedudukan Islam. .a.Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku.bertemu dan berbincang tentang permasalahan orang Islam. 7. Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.Baginda mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelingkah sejak sekian lama.w.memerlukan kepemimpinan berwibwa Nabi Muhammad.Sebagai tempat beribadat.Allah s. 10.Menurut konteks tamadun Islam. Sebab dan tujuan hijrah.a.a. Takwim Islam.Menerusi wahyu yang diturunkan. Membantu menjalin hubungan persaudaraan. 3. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s. Kepentingan sokongan dan pengorbanan 9. 2.t telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s. 6. hijrah merupakan perpindahan orang islam dari kota Makkah ke kota Madinah. khasnya suku Aus dan Khazraj.w 11.meninggalkan keburukan.penghijrahan adalah sesuatu perkara yang difikirkan perlu. Jemputan masyarakat Arab Madinah.w 12. dan budaya.belajar. Menonjolkan kepentingan peranan wanita untuk memajukan negara. . . 8. Wahyu Allah .dapat menjalinkan hubungan orang Islam Makkah dengan Madinah. 4.Mewujudkan takwim Islam iaitu tahun hijrah.menjauhi kejahatan . menyatupadukan penduduk Madinah. 1. 3.Penghijrahan juga membawa maksud perjuangan untuk menegakkan kebenaran ajaran islam.Demi untuk meneruskan penyebaran islam.w dan memerintahkan baginda supaya segera berhijrah.w.Ia bertujuan : a) Strategi untuk menyebarkan islam kepada semua.Umat Islam dapat menjalankan dakwah Islamiah secara aman dan tanpa berselindung lagi 2.a.

ii) 23 fasal pula mengenai tanggungjawab oraang bukan Islam termasuk orang yahudi terhadap negara Madinah. iaitu : 10. Dan telah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat.a.tanggungjawab ketua negara dan rakyat. 6. Antara kepentingan Piagam Madinah: .w pada tahun 622 M. Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia. 4. 3. 9. 8. 7. berpandukan wahyu Allah.1. Isi kandungannya digubal oleh nabi Muhammad s. Piagam Madinah memberikan tumpuhan kepada 7 aspek penting. Juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. 2. Merangkumi peraturan. Telah dirangka dengan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar). Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. 5. Mengandungi 47 fasal i) 23 fasal mengenai hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka.

wanita dan orang yang menyerah diri. b) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai murni 2. iii) Dilarang merobohkan tempat beribadat. b) Tentera Islam memperolehi kemenangan kerana mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi. orang sakit. Parsi. e) Selepas perang Badar.1. Habsyah. ii) Tidak dibenarkan membunuh ternakan dan memusnahkan tanaman. kanakkanak. d) Tentera Islam mesti mematuhi garis panduan semasa berada di dalam perang i) Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti orang tua. . Rom Timur. Melalui penghantaran utusan a) perutusan ke Rom. semakin ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam. Melalui Peperangan a) hanya membenarkan orang Islam berperang berdasarkan prinsip berikut i) Apabila orang Islam diserang musuh ii) Untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga iii) Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. c) Islam berkembang secar sukarela dan toleransi. dan wilayah sekitar semenanjung Tanah Arab. serta tidal melalui paksaan walaupun berlaku perperangan. Mesir.

.

3. 5. Umat Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada 629 M.dan boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa.a.Kepentingan Perjanjian Hubaidiyah 1.w. Pengislaman tokoh Arab. 4. Menbolehkan program dakwah Islamiah. Orang Islam juga bebas untuk memasuki Makkah. 2. Ketokohan Nabi Muhammad s. .

serta tempat lahirnya agama Islam.w. Pada tahun 630 M.jika kota Makkah dapat dikuasai pasti akan memantapkan kedudukan kerajaan Madinah. Antara faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah: a) Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbaskerana orabg Arab Quraisy tyang lain turut memeluk Islam. Menurut baginda. Kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.w e) Menwujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam.baginda berjaya menguasai semula kota Makkah kerana orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah 3. 2. .a. Antara kepentingan pembukaan semula kota Makkah a) Membuka jalan bagi penyebaran Islam b) Kaabah terpilihara c) Kota Makkah sebagai kota suci d) Sikap pemaaf Nabi Muhammad s. b) Taknik tentera Islam semasa menyerang Kota Makkah berlandaskan prinsip aman dan ia sangat berkesan.a.Pembukaan semula kota Makkah 1.

.1.iaitu : Konsep Khalifah .Kata jamaknya khulafa. Sistem pemerintahan kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda di Madinah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh Khalifah selepas kewafatan baginda. ia bererti pengganti yang bertanggungjawab . Zaman pemerintahan khalifah dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin. 2. .a.w.Terdapat empat khalifah ternama.Manakala dalam konteks agama pula.Khalifah bererti pengganti yang menunaikan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.

. k) pandai mentadbir kerajaan.Musyawarah atau syura merupakan perbincangan atau perundingan yang diadakan untuk mencapai keputusan mengenai sesuatu perkara.memelihara kemurnian.keharmonian serta kestabilan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.Baiah ialah pengakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang selepas beliau dilantik menjadi seorang pemimpin.Dalam proses tersebut ia sangat penting kerana untuk memastikan pelantikan bakal pentadbir yang tepat.a. .Proses ini diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau baiah semasa perlantikan seseorang calon sebagai Khalifah .w. Antara tugas-tugas seoarang khalifah . .berkelayakan dan berhemah tinggi. Syarat dan cara pemilihan khalifah : Seseorang Khalifah mestilah Empat kaedah pemilihan khalifah a) lelaki yang merdeka a) Musyawrah atau Syura b) beragama islam b) Cadangan satu nama sahaja c) bersifat adil c) Pemilihan daripada beberapa orang calon d) berfikiran cerdas d) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat e) mematuhi perintah Allah f) mempunyai pengetahuan dalam Islam g) sanggup melaksanakan hukuman Allah h) mempunyai akhlak yang baik i) bertubuh badan yang baik dan sempurna j) warak (taat dan patuh kepada hukum Allah dan mematuhi segala larangannya).

Sumbangan Khulafa al-Rasyidin serta latar belakang .

.

a) Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik. .Pemerintah masyhur Bani Umaiyah : Antara sumbangan kedua-dua kerajaan Bani umaiyah: Tahap Pertama 1 Dalam polotik : 3.. Ilmu agama berkembang pesat.Antara tokoh nya b) 4 aspek yang diberikan penekanan iaitu : al-Zubary dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis) i) sistem Khalifah ii) Ibn Jarih (tafsir al-Quran) ii) sistem wazarah i) Urwah bin iii) Hasan al- .

Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan tinggi di Cordov. Bidang Ekonomi iii) memmbuat senjata - - . iii) Jabatan Surat Menyurat iv) Jabatan Urusan Cap Mohot Pemerintahan d) Sistem Ketenteraan diperkenalkan iaitu : i) Jabatan ketenteraan atau Diwanul Jundi ii) Angkatan tentera darat dan laut. Bidang Sosial .Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.Al-Hakim II pula telah membina sebuah perpustakaan i) membuat barangan tembikar dan perhiasan daripada emas . e) Turut mengalami perubahan ialah perundangan : .Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara. Kesihatan turut berkembang iv) sistem hijabah i) Pembinaan hospital yang pertama di Damsyik c) Penubuhan 4 buah jabatan iaitu : oleh Khalifah al-Walid bin Adbul Malik i) Jabatan Cukai ii) Pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah ii) Jabatan Urusan Am Umar bin abdul Aziz. 2.Tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-Quran .Turut berkembang bidang kimia dan astronomi. sunnah. tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia ii) memproses barangan kulit 2. pengetahuan di Eropah Antara kegiatan utama ialah : ..dan berkembang menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa.Hakim menjatuhkan hukuman berteraskan ijtihad berpandukan al-Quran. .Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dalam bidang sosial: a) Perkembangan dalam ilmu pengetahuan.Kedua0dua tokoh ini telah membina 17 pusat pengajian dan perak.Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin) iii) sistem urus setia 4.Melahirkan ramai ilmuwan . Tahap Kedua 1. atau ijmak. . . .

b) kharaj (cukai tanah) c) jizrah (cukai perlindunga) d) usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang diperolehi oleh yuan tanah) e) ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera dalam peperangan) Kejatuhan Bani Umaiyah .Menubuhkan Baitulmal untuk menaimbangkan pendapatan ..Manakala dalam bidang pertanian pula : dan pembelanjaan negara dan diperolehi daripada : i) pembinaan sistem saliran yang membantu menyuburkan a) zakat ii) penyelidikan untuk manghasilkan benih yang berkualiti.

.mencatat segal idea atau percakapan ii) Tahap Kedua .Penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab membawa kepada perkembangan keilmuan.w ke dalam sebuah buku. . . iii) Tahap ketiga .Usaha terjemahan yang dilakukan daripada bahasa Sanskrit.Mengarang Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah. . Sumbangan kerajaan Abbasiyah . pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir iaitu apabila tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menawan Baghdad. .Mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s.serta penghuraian dan penambahbaikan terhadap karya yang diterjemah dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang bernilai dan bermakna. .Keilmuan merupakan sumbangan yang utama.Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah .Pemerintahan Anatolia bebas menguruskan pemerintahan dan pentadbiran nya walaupun kerajaan mereka berada di bawah pengaruh Saljuk. .Pada mulanya kerajaan Uthmaniyah ialah sebuah pekan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia. .Baitulah ialah sebuah institusi keilmuan dan merupakan pusat penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa yunani.Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah adalah pengasasnya yang berasal daripada suku Qayi.Mengamalkan pemerintahan berdasarkan sistem warisan atau sistem berdasarkan sistem monarki. Suriani dan Yunani yang telah membantu dalam perkembangan intelektual dari aspek berikut : i) Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.Nama kerajaan diambil sempeana nama al-Abbas. .a. ii) Memelihara warisan ilmu daripada lenyap dengan mengekalkan ilmu pengetahuan yang diwarisi semasa Eropah dilanda Zaman Gelap.Kegiatan berkembang mengikut 3 tahap iaitu : i) Tahap pertama .Pada tahun 1258 M. iii) Menubuhkan pusat pengajian tinggi .. iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad . iaitu sistem pemerintahan keturunan raja.

c) Memperkenalkan sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam. Hubungan dipomatik.Bani Umaiyah. dan Uthmaniyah telah membuat ekspedisi ketenteraan.Jalinan perdagangan Dunia Islam.menjalankan hubungan dipolmatik dengan bukan Islam. hunungan diplomatik. 5. Keadaan politik yang stabil di Eropah. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang mempunyai kumpulan janissari iaitu kumpilan elit yang terlatih dalam selok-belok peperangan. 4. Dasar sosial Islam berasaskan kecermelangan individu dan bukannya keturunan. Laut Merah. Penaklukan dan ketenteraan . Dalam bidang politik: a) Pembentukan sebuah empayar b) Memperkenalkan sistem perundangan baru. 4. 2. Pertembungan kebudayaan. Semangat ketenteraan Islam yang tinggi dan mempunyai semangat ghazi 3. . Bidang sosial a) Mengubah sistem sosial dengan memperkenalkan kecemerlangan individu iaitu setiap pembahagian mastarakat berdasarkan hasil usaha setiap individu. Dasar kerajaan Uthmaniyah yang menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi. . b) Memperkembangkan ilmu pengetahuan dimana memperkenalkan sistem madrasah yang mempengaruhi pendidikan dunia Islam.Pertembunagan Islam dengan Tamadun lian di dunia melalui perdagangan dan perniagaan. 6.. Pegangan akidah dan akhlak yang tinggi 2. Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah 1.serta memiliki senjata yang lengkap dan moden. 2.meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah.Bani Abbasiyah. penaklukan dan ketenteraan. Cara pertembungan 1. .Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah 1. Bidang ekonomi : .Kerajaan Hilafah al-Rasyidin. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan. c) Seni bina adalah sumbangan kerajaan Uthmaniyah yang masih kekal sehingga kini. kebudayaan dan intelektual. 3. 7. Kemerosotan dan kelemahan kerajaan Byzantine. Laut Hindi dan laut Mediterranien. 8. 3. Perdaganan dan perniagaan .Satu cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain di dunia ialah melalui perdagangan jarak jauh.

Laut Mediterranean. Lautan Hindi dan laut China Selatan. . . 3. selatan Perancis. Teori dan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab 1.Berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam. Iskandariah dan Istanbul. Kesan perkembangan 1. Armenia. Basra.Berlaku proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya .Di Barat.Contohnya di Sepanyol telah muncul kebudayaan baru dengan kemasukkan Islam. Pertembungan intelektual.Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan berkesan melalui perluasan kuasa dan wilayah. Sosial . Keagamaan . iii) Kerajaan Islam seperti Umaiyah. 4. mereka telah menjalin hubungan perdagangan dengan Sepanyol. Ia dapat dibuktikan melalui . Teluk Parsi..Islam membawa perubahan kepada sistem kehidupan serta Islam mudah di terima oleh penganutnya dan orang-orang di bawah jajahan takluknya 2. Ekonomi .Wujudnya pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam antaranya : i) Kerajaan Delhi Mughal di India ii) Masyarakat Islam di China wujud walaupun tiada kerajaan Islam Di China.orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti berpakaian. . dan kesannya mereka dapat menguasai perdagangan di Laut Merah. Siraf. serta kawasan selatan Gurun Shara di benua Afrika. Teori kedatangan Islam in dikemukakan oleh Jon Crawford iaitu seorang sejarawan Barat dimana menurut beliau Islam berkembang di Asia Tenggera melalui aktivit perdagangan 2. Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat. 5. Politik . dan berpolitik masyarakat setempat.Kawasan pusat ekoni Islam semakin meluas sehingga ke kawasan seperti Aden.

Pahang yang mempunyai tulisan al-quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 M.Batu Bersurat ini bertulisaan jawi dan bertarikh hari jumaat 4 haribulan Rejab. Kuala Berang.a) Catatan china . e) Perkahwinan dengan wanita tempatan f) Penyebaran agama Islam g) Kehidupan dan nilai Islam yang murni yang ada pada pedagang dan pendakwa Islam dimana orang Islam menjalankan perniagaan secara jujur dan berhemah tinggi. Antara perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut ialah : * Hukuman terhadap penzina. * Peraturan dan undang-undang kekeluargaan. * Kewajipan menjalankan hukuman syarak. b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1899m> di kuala sungai Tarsat. Pulau Tambun. 3.Q Fatimi 2.Semasa menunggu perubahan angin monsun.. c) Pemnemuan batu nisan pada tahun 1953.menurutnya orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan Canton dengan China. Manakala Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pula bersetuju bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab berdasarkan bukti berikut : a) Persamaan dalam bahan penulisan b) Pengaruh budaya Arab c) Pengislaman raya Asia Tenggera Teori dan bukti kedatangan Islam dari China 1. Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau. Pekan. 702 H bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 M. Teori kedatangan Islam dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seoarang sejarawan Belanda.kebanyakan pedagang Arab menetap selama beberapa bula. Teorinya di kemukakan oleh i) Emanuel Gadinho Eredia ii) S. * Hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang. b) Perdagangan dengan China . c) Persinggahan di perlabuhan di selat melaka.pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China sejak awal lagi. h) Perkampungan Ta Shih .perkampungan Islam di Sumatera Utara pada tahun 650 M. d) Pembinaan perkampungan di Asia Tenggara.Menurut beliau. di kampung Pematang Pasir.. Antara buktinya : a) Pda sekitar tahun 876 M.sejak abad ke 13 lagi Islam telah berkembang ke Asia . Pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. d) Persamaan unsur seni bina Teori dan bukti kedatangan Islam dari India 1.

1. Ini terbukti Raja dan golongan pembesar sangat memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terhadap rakyat dalam penyebaran Islam. . Perkahwinan 1. Di Melaka. Islam disebarkan ke Asia Tenggara melalui cara-cara yang berikut : Perdagangan a) Peranan pedagang . Manakala perkahwinan biasa antara pedagang Islam atau ulama Islam dari Semenanjung Tanah arab atau India dengan penduduk tempatan. b) Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan . e) Peranan syahbandar Pengislaman raja dan golongan bangswan. Perkahwinan siasah berlaku antara kerabat diraja a) Di Melaka. ikhlas dan lemah lembut c) Peranan ulama .Tenggara menerusi India. 3. Indo China serta pelabuhan yang terdapat di Kepulauan Rempah.pembesar. Kelahiran kerajaan Islam 1. d) Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintahan tempatan. Selepas pengislaman Rja Malik al -Salih para pembesar Pasai turut memeluk Islam ini memyebabkan Pasia menjadi kerajaan Islam yang kuat dan Islam tersebar dengan luas hasil usaha pemerintahnya. c) Wujud hubangan kebudayaan dengan India. 1. apabila Megat Iskandar Syah memeluk Islam.Antara pelabihan tersebut ialah pelabuhan utama di Selat Melaka. Antara kerajaan Islam yang menyebarkan islam melalui penguasaan kawasan baru . Teluk Siam.Sultan Mansur Syah dan Sultan Mazaffar Syah mengahwinkan puteriputeri mereka kepada raja Jambi.masyarakat tempatan tertarik dengan sikap tingkah laku pedagang Islam yang menunjukkan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji seperti bersopan santun. Pendapat beliau berdasarkan : a) Wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara.ada dikalangan ulama yang tinggal selama beberapa bulan dan menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk menjalankan kegiatan dakwah Islamiah. 2.keluarga diraja dan rakyat Melaka turut memeluk Islam 2.Pedagang Islam juga menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincanagn tentang agama Islam. 2.iaitu dari wilayah Gujerat dan pantai Koromandel.Siak dan Inderagiri di Sumetera Utara b) Puteri raja Melaka juga telah dikahwinkan dengan raja dari Pahang dan Kedah c) dengan itu negeri-negeri tersebaut kemudianya diislamkan. b) Sikap pedagang Islam . Kampar.

Peranan sebagai a) pusat keilmuan b) pusat penyebaran Islam 2. Antaranya ialah : a) Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad.hak individu dan masyarakat.Beliau berdakwah dengan cara : i) menyedarkan dan menanamkan semangat delam masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. Wali Songo (wali Sembilan) yang berdakwah di Jawa dan ramai anggota masyarakat tempatan diislamkan olehnya. iii) mengelakkan kehidaupan yang mewah dan membazir Keistimewaan Islam 1. Peranan Acheh menghasilkan karya puisi seperti syair. b) Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani.Riau merupakan pusat emporium yang terpenting di Asia Tenggara. Peranan Johor. Iaitu golongan yang memainkan peranan secara langsung dalam menyebarkan 2. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat penterjemahan. 4. dan Maulana Yusufpendakwah yang giat berdakwah di Melaka. e) Konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam mempunyai nilai-nilai murni. a) Konsep Tuhan Ynag Maha Esa atau tauhid. 5. 3. Peranan mubaligh 1.ialah : a) Perlak b) Melaka c) Johor-Riau d) Demak e) Achah f) Pattani g) Brunei h) Champa Peranan pusat kebudayaan 1. Maulana Abu Bakar. Di Acheh ulama menjadi penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh. c) Kehidupan yang harmoni d) Menyanjungi akhlak mulia. .berdakwah di Pasai c) Syeikh Abdul Aziz. 5. ii) mengikis sikap malas bagi menghapuskan masalh pengangguran. b) Keadilan. 3.pendakwah terawal di Asia Tenggara. Peranan Melaka penulisan buku-buku kesusasteraan 4. Para ulama di Melaka hanya mengajar perkara asas tentang Islam tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam di Melaka.

. kerajaan Achehe dan kerajaan Brunei telah menjadikan Islam sebagai agama rarmi. a) Sistem pendidikan pondok . pemerintah di Asia Tenggara menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka 2.Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.Selepas kedatangan Islam.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. Semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat.Penggunaan gelaran sultan nertujuan untuk : i) mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayui ii) menjamin kewibawaan raja 3.Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.pesantren. 6. .Kerajaan Islam seperti kerajaan Melayu Melaka. Institiut pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara ialah pondok. Islam sebagai agama rasmi . Pengamalan undang-undang syariah . Kesan terhadap sisitem pendidikan 1. Sistem pemerintahan .pusat pendidikan yang terawal di Asia Tenggara . 2.Mufti merupakan penasiahat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentadbiran negara.meletakkan sultan sebagai ketua negara .Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan nama orang. madrasah dan surau. 4. Penghapusan konsep dewa-dewi . Dalam pendidikan Islam terdapat perubahan selepas kedatangan Islam dimana semua golongan Islam menyedari ilmu sangat penting. Penerapan unsur Islam pada nama. Pengenalan kepada institusi kesultanan . 5.istana. atau dayah.Kesan terhadap Pemerintahan dan Pentadbiran 1.a.a. Kerajaan melayu yang mengamalkan undang-undang Islam 7.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri.

mula muncul dalam kerajaan Perlak di Sumetera Utara. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa linguafranca di kawasan Kepulauan Melayu.Tempat menasihati sultan. Pebgaruh Islam dapat dilihat terutamanya dalam tulisan jawi dan mutu bahasa telah dipertingkatkan. 1. c) Surau .dan ia menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam dan telah menggantikan tulisan Palava Dewanagari 2. Sistem sosial masyarakat berubah megikut konsep persaudaraan dan persamaan taraf antara manusia. Selepas kedatangan Islam cara dan budaya masyarakat Asia Tenggara mula berubah mengikut landasan Islam. hormat menghormati.Menjelang abad ke-17. kerjasama menjadi budaya masyarakat. b) Pakaian mengikut landasan Islam iaitu bertudung kepala dan bersongkok.pesantren Di Acheh .Juga dikenali dengan nama berbeza iaitu : • • • Di Pettani dan Tnah Melayu . 5. bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai : • • • • • bahasa istana bahasa surat menyurat bahasa untuk berdakwah bahasa ilmu pengetahuan bahasa perhubungan antara wiliyah Kesan terhadap cara hidup 1.Tempat pendidikan formal dijalankan.Huruf Arab dalam al-Quran telah diubah suai oleh ulama tempatan bagi menulis perkataan Melayu. bergotong royong serta bersikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat menjadi amalan kampung. Islam dijadikan sebagai " ad-din" iaitu satu cara hidup yang lengkap.Antara perubahan : a) Semangat pemujaan dan mempercayai keramat semakin lenyap.Pusat pendidikan formal bagi bangsawan .pondok Di Jawa . 4. 3. Kesan terhadap bahasa dan kesusasteraan.. Nilai-nilai akhlak Islam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.ia meningkat menjadi bahasa ilmu.Tempat pengajian al-Quran secara tidak formal d) Madrasah . 2.dayah b) Istana . 6.Tempat ulama berbincang . . Sikap saling tolong-menolong.

dan berfungsi sebagai perbendaharaan negara. Kesan terhadap ekonomi 1. Islam menggalakan umatnya supaya : a) berdagang b) rajin bekerja c) berjimat cermat d) berusaha bersungguh-sungguh e) mencari rezeki yang halal Islam melarang umatnya: a) mengamalkan riba b) penindasan c) penipuan d) perbuatam mengemis 1. Memperkenalkan baitulamal yang di perkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh. Kehadiran Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat bermakna kepada masyarakat Islam 1. menara azan. kubah. 2.dapat lihat pada batu nisan dan ukiran kayu b) Seni ukir . Konsep-konsep Islam diberikan kepentingan. PengaruhIslam amat ketara terutamanya dalam istitusi kesultanan dan perundangan . 2. dapat dilihat melalui : a) Seni khat .bentuk bangunan masjid. a) Abbasiyah dan Saljuk di Baghdad b) Mamluk di Mesri c) Uthmaniyah di Turki d) Khilji dan Moghul di India .raja-raja mula menggunakan istilah Zillulah fil-alam dan Zillulah fir-ardh yang bermaksud 'bayangan Allah di Muka Bumi' 3.Islam bertapak di Tanah Melayu mulai abad ke 13 dan abad ke 14.mihrab. Gelaran bayangan Allah di muka bumi diwarisi daripda pemerintahan kerajaan :dan gelaran ini telah menjdi teras institusi raja. 2. Pentadbiran 1.Tanah melayu mengamalkan sisitem pemerintahan beraja namun. mimbar. Sebelum kedatangan Islam.selepas kedatangan Islam pengenalan konsep dan gelaran telah diperkenalakn.Kesan terhadap kesenian 1.seni ukiran kayu c) Seni bina .

Sultan di negeri-negeri Melayu dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara. a) Undang-undang tidak bertulis atau hukum adat adalah seperti Adat Perpatih dan adat Temenggung b) Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Perak.Pda umumnya. 9.. iii) Pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu. Istiadat pertabalan yang dilaksanakan dengan penuh tertib menggambarkan kedaulatan seseorang sultan. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Melaka. Undang-undang di negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua jenis.tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkanain telah mula dirujuk sebagai asas nasad keturunan ini berdasarkan nama Islam 6. 2. 5. 7. Undang-undang tidak bertulis (Adat Perpatih dan Adat Temenggung .penghulu bendahari dan temenggung.Konsep in merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. 8.laksamana.institusi kesultanan kekal sebagai institusi berdasarkan sistem pewarisan dan corak pentadbiran berpandukan Islam.iaitu undangundang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. terdapat toga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu.iaitu : i) Pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan ii) Pemerintahan daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah. Selepas kedatangan Islam.merupakan peraturan dan hukum dalam sesebuah masyarakat. Perundangan .Ia sangat penting untuk menjamin keharmonian hidup dalam sesebuah masyarakat. Dengan kedatangan Islam.iaitu melanggar pemerintahan sultan akan mendapat akibat.iaitu Siltan Mahmud Shah dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. 10. Konsep daulat penting dalam pemerintahan selepas kedatangan Islam ia bermaksud seorang raja atau seorang Sultan mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja menderhaka.4.

.

.

a b u g likan diri raja atau sultan dari sebarang tindakan. b) Menentukan segala pe u tanggungjawab serta hukuman tentang kesalahan yang dilakukan dalam masyar kat.unda g-undang Islam dan adat melayu merupakan undang-undang asas atau undang-undang ne g telah digunakan di negeri-negeri Melayu sebelum ke n penjajah British.Sisitem perundangan setelah kedatangan Islam a Melayu a) Hukum-hukum Islam menjadi asas kepada perundangan temp tan. .Anrata kepenting n g-undang bertulis a) Menjadikan perjalankan masyarakat lebi tersusun. c) Melambangkan kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tert nggi dalam kerajaan kerana secara pratisn d . c) Telah mengembangkan lagi undang-undang bertulis ) Untuk mencorakkan dan melicinkan perjal merintahan dan pentadbiran kerajaan. b) Menurut Profesor Ahmad Ibrahim.Sistem perundangan sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu : a) Orang Melayu di negeri-negeri Melayu berpegang k d e d a rdasarkan d Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam tempatan.seorang sarjana tempatan. b) Aspek perundangan dalam tradisi in ber k Hukum Kanun Manu.

.

4. Orang Melayu mengamalkan 2 jenis pendidikan.Dalam Sistem Pendidikan 1.sistem pendidikan bermula di Pattani sejak abad ke 12 M. Antara kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan tidak normal ialah : i) Kaedah bercerita ii) Pergaulan sosial iii) Kaedah pantun.pondok atau istana.dan akhirnya ia menjadi hak milik orang Melayu. Pendidikan tidak normal merupakan pendidikan awal atau asuhan yang diberikan oleh institusi keluarga yang menumpuhkan terhadap pengajaran nilia-nilai moral.kraf tangan atau pertukangan yang dipelajari kanak-kanak daripada ibu bapa mereka.Ini disebabkan oleh tambahan istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab atau bahasa al-Quran. 5. 5.golongan pemerintah c) Masjid/ surau d) Pondok .madrasah.pendidikan formal pula ialah pendidikan berunsurkan keagamaan. Penulisan karya berkembang setelah kedatangan Islam ke Melaka dan berbentuk prosa dan puisi.terdri daripada kanak-kanak yang berumur 7 himgga 15 tahun b) Istana .manakala pendidikan formal melalui perantaraan institusi yang tertentu seperti surau.masjid. peribahasa dan teka teki. Pendidikan tidak normal berlaku melalui pendengaran.penglihatan dan pemerhatian. Perbendaharaan persatuaan Melayubertambah disebabkan terhasilnya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasn Damsyik . 3. Pertambahan dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu juga berlaku.iaitu mengutamakan pengajaran al-Quran. Tulisan jawi • Menjadi pengaruh kuat dan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan MelayuTulisan jawi juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan . 3. Kemahiran dalam pendidikan tidak normal ialah seperti pertanian.iaitu : a) Pendidikan tidak normal b) Pendidikan formal 2. 6. perikanan. Kesusasteraan Melayu dimana pada peringkat awal disebarkan secara lisan. 2. Bahasa dan Kesusasteraan 1. 4. Peranan institusi dalam pendidikan formal pula : a) Rumah.

keindahan kesenian merangkumi bentuk seni halus. .Iraq.Iaitu seni tulisan dalam Islam yang digunakan sebagai hiasan masjid.Iaitu merangkumi hiasan dalaman di kesemua ninaan sama ada masjid.Ciri kedua mihrab (suatu ceruk atau tonjolan di hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah) b) Seni ukiran . Bidang kesenian yang menampakkan pengaruh Islam adalah seperti nerikut : \ a) Seni bina .Manakala tulisan khat jenis nasakh yang berbentuk melengkung dan geometri muncul di Baghdad pada abad ke 11. batu nisan. 2.pakian. 3.antara binaan yang utama bagi masyarakat melayu. dan busana. e) Seni persembahan .Yang terdapat pada batu bersurat dan batu nisan yang turut berkembang.ia dapat dilihat pada Batu Bersurat Terengganu.Ynag meliputi bidang tarian.Binaan tersebut merupakan tempat untuk menunaikan solat dan juga berkumpul sosial . madrasah. muzik nyanyian dan wayang kulit. seni tekstil.terutamanya dari segi tulisan.bunga-bungaan dan geometri yang berunsurkan Islam.Tulisan khat jenis kufi yang berbentuk lurus dan menegak berasal dari Kufah. mata wang. seni tampak. Berasal daripada perkataan seni yang bermaksud sesuatu yang indah dan menyenangkan sama ada penciptanya atau penatapnya.Sebelum kedatangan islam motif berdasarkan binatang. d) Seni khat/kaligrafi .namun apabila kedatangan Islam motif tumbuh-tumbuhan. seni persembahan.Berdasarkan ajaran agama dan juga pengaruh dari Asia Barat dalam seni persembahan.Kesenian 1. c) Kesenian epigrafi . drama.Ciri utama ialah mimbar ( sebuah pentas di masjid yang merupakan tempat khatib atau imam berkhutbah).rumah atau istana . . . barang tenbikar. seni rupa.

c) Selepas kemangkatan sultan. 1.Merupakan sejenis puisi Arab yng memujimuji kebesaran Islam.pak ngah. Perubahan dalam golongan pemerintahan. b) Adat perlantikan dan pertabalan raja dengan adat seperti lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar. Gaya Hidup masyarakat 1.Perkembangan perdagangan .perlantikan pengganti akan dilakukan sebelum upacara pemakaman sultan dilangsungkan.Memanggil yang lebih tua dengan gelaran seperti pak long. .Pedagang Melayu terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan Timur dan Barat sejajar dengan saranan Islam.Dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang Seni ghazal .Pedagang Islam telah menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan laut China Selatan dari abad ke -12 hingga abad ke-18. .mak ngah atau pak lang. a) Sebab perkembangan melaka ialah i) kedudukan yang strategik ii) Kehadiran pedagang iii) kemudahan pelabuhan iv) Pentadbiran pelabuhan yang licin v) Pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus b) Jawatan juga telah diwujudkan oleh kerajaan Melaka i) Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan ii) Jawatan Syahbandar untuk bertindak sebagai ketua pelabuhan.yang dimulakan oleh para khalifah pada zaman Bani Umaiyah 2.Berkembang di Johor.• • Seni dikir .mak long. . c) Majlis-majlis seperti majlis perkawinan.Seni kata lagu yang bercampur baur antara bahasa Melayu dengan Bahasa Arab memperlihatkan pengaruh Islam.Idu bapa dan orang yang lebih tua mesti di hormati . b) Adat berziarah menjadi amalan kepada oarang melayu dan bersalaman . a) Amalan protokol(hijabah) yang dijalankan dalam kalangan pemerintah menggambarkan pengaruh Bani Umaiyah.majlis berkhatam (majlis tamat membaca al-Quran) berlangsung mengikut cara Islam.Dengan adanya 84 bahasa yang dipertuturkan perkembangan perdagangan di Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terpenting pada abad ke-15. a) Hubungan menjadi erat dan menjadi kepentingan antara ahli keluarga dan sesama individu. Perubahan dalam masyarakat melayu.Bismillah yang bermakna dengan nama Allah mestilah dibaca semasa hendak makan.

Digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli kerana bertindak sebagai perantaraan nilai baranagan. i.negeri-negeri Melayu lain seperti Kedah. . .Di perlabuhan Melaka.contoh mata wang kedah : .dan mengandungi emas seberat 10 grain(bersamaan dengan 0.Mata wang emas di Johor juga di beri gelaran kupang. . .Mata wang bebentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil.juga boleh ditukar dengan mata wang tempatan.6 gram. .Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis kerajaan Johor telah meneruskan perdagangan .Kaedah urusan perdagangan yang digunakan di Melaka ialah kaedah pertukaran barang(sistem barter) dan kaedah jual beli.mata wang dari pasai. .Pada setiap mata wang.Selain Johor. iii. Sistem sukat timbang seperti berikut : . Johor .c) Turut diperkenalkan sistem sukat timbang dimana Syahbandar yang dipertanggungjawab.Penggunaan mata wang .Tercatat nama sultan yang memerintah serta tarikh menikut Islam. 2.Melaka .Pada abad ke-17 dan ke 18 kerajaan Johor telah menjadi pesat dan tunjang kekuasaan melayu. . Terengganu dan Kelantan juga muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman sama.Mata wang timah yang di panggil katun yang berbentuk bulat atau segi enam. Kedah.1527 adalah tarikh mata wang yang tertua iaitu semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah.terteranama dan pangkat yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut. Hormuz. ii.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grain (bersamaan dengan 2. dan digunakan secara meluas pada abad yang ke-16. dan Camby jugu turut di gunakan. .mata wang tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil.Di Johot.

3. . . Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap kegiatan atau barangan tertentu. Sistem percukaian di Melaka wajib dikenakan kepada pedagang yang hendak berurusniaga di mana pedagang mestilah menjelaskan cukai sebelum menjalankan perniagaan di pondok di sepanjang sungai Melaka.Antara cukai yang dikenakan ialah : i) Cukai tetap . . . Ia merupakan sumber pendapatan kerajaan yang akan disalurkan semua untuk pembangunan negara. 4.merupakan cukai yang paling asas . Golongan pemerintah telah menekankan kepada golongan kaya untuk membayar zakat harat memandangkan ekonomi yang pesat.Ceylon. .5% dikenakan ke atas orang asing lain.Juga dikenali sebagai cukai import.Manakala cukai sebanyak 5% dikenakan ke atas pedagang dari China dan Jepun.Mta wang Kedah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin. .Percukaian 1. Amalan riba iaitu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang tidak dibenarkan dalam perniagaan di kalangan Islam. iii) Cukai lain .Mata wang dikenali sebagai kijang. 3.India.. iv) Beras dan makanan tidak dikenakan cukai. iv.dan Tabh Arab.Boleh di patahkan dan digunakan secara berasingan .Siam.Sisitem percukaian wtelah wujud seiring dengan kegiatan perdagangan.Jumlahnya di tetapkan oleh pemerintah . 5. ii) Cukai diraja . 2.Mata wang emas digunakan secara meluas pada abad ke 16.Kedah telah mengeluarkan mata wang timah sejak abad ke 17 lagi untuk kegunaan sendiri.Dikenakan kepada orang asing yang mmenetap di Melaka.Cukai dikenakan sebanyak 6% keatas jumlah barangan yang dibawa oleh pedagang dari Pegu.3% dikenakan ke atas orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu.Ini kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut. . Kelantan.

) c) Peringkat akhir (1300 . .1300 M. Zaman Kemuncak Pertengahan . Perubahan sosial a) Kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan. b) Kedudukan sosial seseorang tidak berasaskan kepada pemilihan tanah.Juga penumpuhan pada pertanian sara diri 4. Zaman pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : a) Peringkat awal (476 M.tetapi kekayaan yang dimilikinya. 4.1050 M. Perubahan peranan memainkan peranan sebagai . pedagang.1. Kemerosotan ekonomi diman serangan orang gasar yang mengganggu perdagangan di pantai utara dan barat Eropah. Gereja Katolik yang terlalu berkuasa hanya menunpuhkan kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja. Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan 1. Pentadbiran pusat yang lemah dan tidak berkesan : 2. Kemerosotan perkembangan ilmu pengetahuan.Merupakan Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance. 3.ejen penyatuan. b) Institusi parlimen telah diwujudkan untuk membantu memenuhi tuntutan rakyat ..institusi yang universal .) b) Peringkat kemuncak (1050 . dan ahli perbankan. Perubahan Politik a) Penglihatan rakyat dalam kegiatan atau urusan politik. 2.) Ciri-ciri Zaman Gelap 1.Orang Eropah juga tida dapat datang ke Timur Jauh kerana orang Islam telah menguasai kawasan tersebut. Perubahan ekonomi di sebabkan : i) Pertambahan penduduk ii) Peningkatan kegiatan pertanian iii) Kemunculan perdagangan 3.1450 M.

golongan pelukis dan pengukir bekerja secara berkumpulan 6.1648. Ia cuba menonjolkan keupayaan manusia menggunakan fikiran untuk mencari penyelesaian kepada pemasalahannya.Peperangan keagamaan yang meletus di Eropah ialah i) Peperangan keagamaan di Perancis yang berlaku dari tahun 1562 . 3. Katolik dan Protestan. Sebab-sebab Zaman Renaissance bermula di Itali : a) Kedudukan strategik itali b) Kemunculan bandar-bandar penting c) Kemunculan golongan pedagang kaya d) Peranan Paus di Rom 5.Pada tahun 1517.Masyarakat mangadakan Counter Reformation. iaitu gerakan yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. 2. Politik .kegemilangan tamadun bangkit semula.Zaman Renaissance 1.Perubahan konsep pendidikan Kesan Zaman Renaissance 1. . "reniscimentt yang bermakna " kelahiran semula". 3. Penentangan terhadap kewibawaan Gereja Katolik . Sepanyol dan Bohemia yang berlaku antara tahun 1618 . Pada Zaman Renaissance.Ekonomi .1598 ii) Perang 30 tahun di antara Sweden. 2. Perpecahan agama dan peperangan terbahagi kepada 2 mazhad iaitu.Sistem perdagangan tempatan antarabangsa semakin maju dan meluas.Antara sebab utama kemunculan Gerakan Reformation ialah : a) Kepincangan dan penyelewengan gereja Katolik b) Penjualan sijil Indulgences satu penyeleweng yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Denmark. Gerakan Reformation 1. Sosial . Kesan-kesan Zaman Reformation 1. Gerakan pertahankan kewibawaan gereja Katolik . Permulaan Reformation 1.Aliran pemikiran ini dikenali sebagai humanisme.Martin Luther seorang profesor ilmu teologi di jerman telah menentang amalan Indulgences. Jerman. Kedudukan gereja dan institusi paderi tercabar akibat pendirian Luther.Kemunculan individualisme iaitu pada zaman pertengahan.Perubahan dakam pemikiran dan gaya hidup manusia dan perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pendidikan. .Kemunculan monarki baru 2. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan seterusnya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke-17 4.Istilah Renaissance berasal daripada perkataan itali iaitu .

Sebab-sebab penjelajahan 1.penyebaran agama Kristian .Perubahan daripada sistem monarki kepada demokrasi borjuis. (b) Revolusi China (1911) . Semangat keagamaan 4.Penggunakan kaedah atau teknik saintifik i) cara penanaman yang lebih berkesan ii) penggunaan baja .Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem republik. Galakan dari pemerintah.Sebelum berlaku Revolusi Pertanian. 3. 3. Politik . Kemerosotan kuasa golongan gereja.Penguasaan laluan perdagangan oleh Barat 3. Sosial . Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Perindustrian a)Perkembangan bidang pertanian . (c) Revolusi Rusia (1917) .sosial atau ekonomi.kesannya 1. 3.Kemerosotan kuasa pemerintah 2.Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem komunis (d) Revolusi Indonesia (1949) .Ekonomi . Desakan ekonomi 2.pengaruh terhadap gaya hidup .2.contoh revolusi politik adalah : (a) Revolusi Perancis (1789) . Contoh. Galakan monarki baru 5. 5. Wujud sikap toleransi antara pelbagai mazhad.Perubahan daripada sistem kolonail kepada sistem peribumi.kelahiran masyarakat baru . Semangat kebangsaan bangsa Antara kesan. 4. Pemilikan tanah persendirian a) sistem pemilikan tanah persendirian b) sistem pemilikan tanah awan. Kaedah dan ciptaan baru bagi dalam pertanian . Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh sama ada dalam bidang politik. 2.pengeluaran makanan dijalankan dalam skala yang kecil.peneksploitasian buruh tempatan 1.

Revolusi Pertanian talah membantu perkembangan perindustrian denhan menyediakan : a) bahan makanan yang cukup b) tenaga buruh yang banyak 2. Perindustrian sabagai punca ekonomi baru .Penyediaan modal . binatang atau air.penydiaan bahan makanan b) Ciptaan baru dalam bidang sains dan teknologi serta semangat keusahawaan 2. Faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian. Pertanian komersial . Peningkatan perdagangan antarabangsa . Kemajuan bidang pengangkuatan .Pengangkutan laut. Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Revolusi Perindustrian membawa perubahan dalam: .Sistem pengangkutan domestik diperlihatkan apabila kereta api dicipta.Teknik pengeluaran .iii) penggunaan peralatan moden. Kemunculan golongan buruh dan majikan. 5.Rekaan enjin berkuasa wap . Penggunaan teknologi * Peralatan dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia. 4. perubahan yang berlaku termasuk " a) Peningkatan perdagangan antarabangsa b) Kemajuan dalam bidang pengangkutan c) Kemunculan golongan buruh dan majikan d) Perkembangan Eropah sebagai kuasa yang kuat dan kaya. .Penggunaan baja asli secara meluas Perkembangan bidang perindustrian 1. a) Beberapa akta ubaru telah diluluskan oleh kerajaan untuk membela nasib para pekerja kilang : b) Antara aktanya : i) Akta Kilang .Kegiatan partanian telah digantikan oleh kagiatan pambuatan dan pangilangan sebagai bidang utama ekonomi negara.skala pengeluaran . 1. * Semasa Revolusi Perindustrian.aktiviti mengkomersialkan hasil barangan. Pertanian sebagai punca ekonomi . 3. 6.Lebihan produk yang dihasilkan semasa Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dipasarkan di peringkat antarabangsa. 3. a) Sumbangan Revolusi Pertaniaan dagi segi .

Foktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia. Pekerja wanita yang terlibat dalam perusahaan tekstil dilarang bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari 1. Melarang kanak-kanak di bawah umur 9 tahun berkerja dan mesti dihantar ke sekolah. Keselamatan para pekerja mereka di kilang adalah tanggungjawab para majikan.• • • • Digubal pada tahun 1833. Had masa berkerja tidak boleh melebihi 9 jam sehari bagi kanak-kanak yang layak berkerja. ii) Akta Lombong • • Digubal pada tahun 1842 Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang berkerja dalam perusahaan arang batu iii) Akta Sepuluh Jam • • Digubal pada tahun 1847. .