(a) Definisi tamadun menurut Barat

:
- Perkatan tamadun berasal daripada perkatan dalam bahasab Arab,iaitu mudun dan madain. Ada kaitannya juga dengan perkataan madana yang bermakna tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar

(b) Definisi tamadun menurut Islam :
- Dalam bahasa Inggeris pula ia mempunyai makna yang sama dengan tamadun ialah civilization yang berasal daripada perkataan dalam bahasa Greek,iaitu civitas yang membawa makna bandar.Tamadun juga diertikan sebagai peradaban.

Petempatan kekal :
- Masyarakat tamadun awal akan memilih kawasan untuk membina petempatan kekal mereka.Kehidupan secara tetap ini membawa kepada corak hidup yang sistematik.Pemilihan kawasan ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan.Hasil inovasi manusia ini juga membawa kepada kemajuan dalam pertanian dari segi penanaman, penyimpanan makanan, serta perternakan binatang. - Penciptaan peralatan baru seperti cangkul dan penggunaan teknologi seperti sistem pengaliran yang lebih efektif mengamalkan hasil inovasi tersebut.

Kehidupan berorganisasi :
- Kehidupan berorganisasi penting kerana mampu mengatur cara hidup manusia dan memastikan kestabilan serta kemakmuran kehidupan mereka. - Pada peringkat awal, organisasi sosial atau masyarakat yang lahir itu berada pada tahap yang ringkas iaitu sistem kekeluargaan. Pembahagian masyarakat yang lebih kompleks wujud apabila terdapat pertambahan penduduk dan kepelbagaian kegiatan ekonomi.

- Sistem sosial atau sistem masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun piramid dan bersusun lapis : i) Raja dan golongan bangsawaan - Raja mengetuai sistem pemerintahan,golongan bangsawaan yang menerajui pemerintahan menduduki lapisan yang teratas. ii) Golongan pembesar - Merupakan golonagan pembesar, iaitu mereka yang menguasai upacara dalam hal ehwal agama,individu yang dihormati oleh masyarakat seperti ketua kampung, ataupun ketua kelompok,kumpulan pentadbiran dan ilmuwan, serta mereka yang pakar dalam bidang kesenian. iii) Rakyat biasa - Golongan ketiga ini merupakan jumlah yang paling ramai,golongan ini penting kerana mereka merupakan tunjang kepada kegiatan ekonomi, terutamanya dalam bidang pertanian dan perdagangan. iv) Golongan hamba - menduduki lapisan terakhir. Kehidupan golongan ini bergantung kepada lapisan-lapisan di atasnya.

Sistem pemerintahan :
- Sistem pemerintahan bertujuan untuk meguruskan pentadbiran agar berupaya meguruskan masyarakat yang lebih besar.Dalam tamadun awal manusia seseorang pemimpin atau raja menggunakan unsur magis dan mendakwa dirinya sebagai wakil tuhan suipaya mendapat pengiktirafan sebagai ketua pemerintah.

.

- Antara faktor yang menyebabkan pemilihan lokasi ini ialah :
a) kesuburan tanah di mana sekitar sungai sesuai untuk pertanian. b) Kemudahan bekalan air dan sumber makanan. c) Kemudahan pengangkutan dan perhubungan.

Tamadun Awal Dunia

Latar belakang :
- Merupakan tamadun yang terawal di dunia. - Mesopotamia berasal daripada perkataan dalam bahasa Yunani yang membawa makna "tanah di antara dua sungai. - Terletak di antara Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. - Wilayah Mesopotamia berkembang daripada petempatan awal Zaman Neolitik (7000 5000 S.M).Wilayah ini telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.M. - Kerajaan yang paling awal ialah kerajaan Sumeria (3500 S.M), manakala kerajaan Chaldea merupakan kerajaan terakhir yang runtuh pada tahun 539 S.M -Tamadun Mesopotania dibahagikan kepada tujuh zaman pemerintahan yang penting.Kuasa Parsi telah menguasai wilayah Mesopotamia selepas kerajaan Chaldea jatuh. - Kerajaan-kerajaan lain ialah Akkad, Ur,Babylon, Kassites, dan Assyria.

Proses pembentukan : terbahagi kepada dua bahagian iaitu :
i) bahagian utara Baghdad. ii) bahagian selatan Baghdad - Tamadun Mesopotamia mengamalkan sistem pemerintahan beraja.Sistem pemerintahan ini berbentuk teokrasi. - Teokrasi merupakan pemerintahan oleh tuhan atau wakil tuhan yang berasaskan hukum agama bersifat ketuhanan.

Raja juga merupakan : i) ketua pentadbiran ii) ketua tentera iii) ketua pendeta iv) ketua agama .hasil pertanian dan perniagaan juga berada di bawah kuasa raja.perkembangan ilmu astronomi.Ia berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. .penciptaan roda. . .cukai.Antara sumbangan-sumbangan yang lain ialah Kesusasteraan.hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan.Soal tanah.Kod undang-undang Hammurabi digubal semasa Raja Hammurabi memerintah kerajaan Babylon.tetapi berbeza mengikut susun lapis masyarakat.pembuatan batu-bata dan pembentukkan empayar pertama di dunia. . .penciptaan alat pengangkutan.Sistem tulisan awal tamadun Mesopotamia berbentuk tulisan bergambar.Undang-undang ini dipahat pada tembok dan tiang besar untuk membolehkan rakyat membaca undang-undang tersebut.namun kelamaan sistem tulisan ini berkembang menjadi tulisan berbentuk simbol yang ditulis pada tanah liat yang berbentuk pepaku yang dikenali sebagai cuneiform. ..Menurut undang-undang ini .Antar kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi ialah: .

M 5000 S. .Pembinaan piramid.Yunani dan akhirnya Rom. .Tulisan hieratik berkembang menjadi tulisan hieratik.Perkembangan tamadun Mesir Purba bermula daripada petempatan awal pada Zaman Neolotik ( 10 000 S. .M) iii) Zaman Empayar (1570-1085 S.M) iv) Zaman Keruntuhan (1080-322 S.Assyria.Orang mesir purba maggunakan ilmu matematik seperti algebra.M) .Sistem pendidikan diberikan kepada kanak-kanak diuruskan oleh rumah ibadat.M) ii) Zaman Pertengahan (2040-1785 S.Kush.Tamadun Mesir Purba terbentuk di tebing Sungai Nil.penciptaan kertas daripada pokok papyrus.Tamadun Mesir Purba terbahagi kepada empet zaman iaitu : i) Zaman Awal (3100-2200 S. . .Tamadun Mesir Purba dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil.Latar belakang .geometri dan astronomi untuk mengawal banjir sungai Nil yang berlaku sekali dalam setahun.M )telah berkembang menjadi pusat tamadun awal pada sekitar tahun 3500 S.iaitu tulisan berangkai. Parsi.Bidang perubatan berkembang maju dan mendapat status yang tinggi dalam masyarakat. ii) Mendirikan petempatan tetap dan menggunakan logam.Sungai Nil berpunca daripada dua anak sungai iaitu : a) Sungai Nil Biru ( yang bermula dari tanah tinngi di Ethiopia ) b) Sungai Nil Putih ( yang bermula dari Tasik Victoria di Uganda ) . .M.Kejatuhan tamadun Mesir Purba berlaku apabila pemerintahannya dikuasai oleh orang asing seperti Libya. Proses pembentukan : i) mencatat tahap kebudayaan gangsa semasa Zaman Logam lagi.Sungai Nil megalir dari bahagian utara Mesir ke Laut Mediterranean.

iaitu Sungai Hwang Ho. dan pembinaan.Terletak di Lembah Indus : mlembah ini mengalir dari Pergunungan Himalaya ke Laut Arab.geometri. .Latar belakang : .Terletak di lembah sungai.Ia terletak jauh daripada pusat tamadun dunia yang lain.Kemajuan dalam pembajaan serta penciptaan teknologi cangkul dan sabit. .Sungai Hwang Ho.Bandar-bandar tamadun Indus dirancang dan dibina dalam bentuk segi empat serta jaln raya yang lurus.Pengenalan sistem berkelender iaitu semasa pemerintahan Dinasti Shang. ini menunjukkan bahawa wujud kehidupan zamanPaleolitik.juga di kenali sebagai Tamadun Harappa. .Merupakan tamadun terawal di India.bersifat setampat kerana mempunyai ciri-ciri fizikal yang bergunung-ganang dan berpadang pasir. Proses pembentukan : i) Bermula dengan hidup berpindah randah dengan memburu binatang dan mengumpul makanan.Pembentukan tamadun in dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien iaitu Peking Man. .Pencapaian berkait rapat dengan kepakaran dalam bidang matematik. .Pembinaan sistem pengaliran .Latar belakang : .terletak di bahagian utara negara China. .Muncul hasil daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau lebih dikenali sebagai Sungai Kuning.Sistem tulisan yang digunakan oleh orang China di gunakan sehingga kini dan berkembang secara evolusi. . ii) Pengeluaran hasil pertanian yang semakin meningkat membawa kepada peningkatan jumlah penduduk. . . sungai kedua terpanjang di china. .

.Setipa negara kota mengandungi sebuah kota yang mempunyai pasar.Dalam tamadun Yunani. diktator (tirani).Antara ahli sains yang telah wujud dalam tamadun Yunani iaitu : i) Thales ii) Pythagoras iii) Hippocrates iv) Archimedes v) Ptolemy Falsafah tamadun Yunani .mempunyai 40 000 orang penduduk sahaja.Athens merupakan polis yang terbesar.mereka mempunyai beberapa tuhan.aristokrasi.Terdapat beberapa bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh sesebuah negara kota tamadun Yunani. . .masyarakat dalam setiap negara kota selalunya bersatu padu. dan akhirnya demokrasi. .melalui pelbagai perubahan daripada monarki. kesenian. kubu.sistem pemerintahan.agora. iii) Socrates * merupakan "Bapa Falsafah Barat" * Pakar dalam perbincangan berdasarkan kaedah soal jawab. dan istana..iaitu :dalam bentuk falsafah.ia di kelilingi oleh kawasan pertanian .setipa polis terdapat acropolis. serta sains dan teknologi.oligarki.sistem pendidikan.Perkembangan dalam pemikiran dan kemahiran membawa kepada peningkatan tamadun.Bermula dengan pembentukan negara kota yang dikenali "polis".keagamaan.Dari segi keagamaan. dan kawasan pertanian.Negara kota ini mempunyai caorak pemerintahan dan undang-undang tersendiri. . . kuil.antara ahli falsafah yang terkenal ialah : i) Herodotus * merupakan ahli sejarah dan ahli falsafah Yunani yang terulung * Diberi gelaran "Bapa Sejarah" ii) Thucydides * Dianggap sebagai "Pengasas Sejarah Saintifik"Menggunakan pendekatan penulisaan sejarah yang bertereskan penyelidikan.

Empayar yang pertama wujud pada tahun 321 S. Falsafah tamadun Rom . .Romulus pada tahun 753 S. . .e.Memberikan penekanan kepada keagamaan dan agama Hindu menjadi terasnya.Falsafah ini mengutamakan keadilan.Mengamalkan sistem beraja(753 S.Falsafah Rom diasaskan daripada falsafah stoik atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani.Namun mengalami keruntuhan disebabkan kedatangan orang Aryan yang telah .tanggungjawab. .M. dan perikemanusiaan. iaitu Zeno.Semasa pemerintahan Julius Caesar.Dinasti Maurya mencapai kemuncak kegemilangan semasa pemerintahan Asoka.Ahli matemetik tamadun India seperti Aryabhata dan Varahamihira. . . .kaum lelaki mendominasi pendidikan.Pada zaman ini. .Sains dan teknologi dalam tamadun India merupakan cabang kepada pengetahuan Vedik.Falsafah ini mengutamakan keadilan tanggungjawab.geometri dan astronomi.Bandar-bandar yang wujud merupakan bandar terancang dengan pelbagai kemudahan. .M) iaitu diperintah mutlak ole raja-raja berketurunan Etruscan. keberanian.Golongan wanita tidak diberikan pendidikan .Ilmu matematik dalam tamadun India berkembang pesat pada Zaman Gupta. .dan perikemanusiaan.. . . Rom mencapai taraf empayar.Mencapai zaman kegemilangan antar tahun 2500-1800 S.bawa satu budaya kepada masyarakat Lembah Indus. .Pengetahuaan mengenai astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda.Sains dan teknologi bagi tamadun Rom ialah seorang ahli matimatik iaitu Boethuis.M .M apabila seluruh India utara telah di satukan semasa pemerintahan Dinasti Maurya .Majlis perbandaran diwujudkan oleh pemerintahan Rom disetiap bandar pada abad kedua Masihi.Pendidikan menumpuhkan kepada pembelajaran kitab-kitab Veda.Diasaskan daripada falsafah stoil atau stoisisme seorang ahli falsafah Yunani iaitu Zeno.Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik. . . keberanian .

bertujuan untuk mengimbangkan kuasa.Dari segi sosial.Antara ahli falsafah yang terkenal ialah : a) Kung-fu Tze atau Confucius b) Lao Tze c) Mo Tzu (Motze atau Mencius) d) Aliran Legalisme . . tamadun mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi diman kerajaan berbentuk demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat.Mereka juga memiliki kemahiran maghasilkan perahu yang lebih besar. dituskan lalu dikeringkan untuk menjadi kepingan yang nipis.demokrasi yang diamalkan di malaysia iaiyu demokasi berparlimen. .Dalam tamadun China pendidikan adalah utama dan tujuan utamanya ialah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan dan mengisi jawatan dalam pentadbiran .hasil .Teknologi membuat kertas bermula pada tahun 105 M.Menekankan hal yang berkaitan dengan manusia.Konsul dibantu oleh Dewan Senat.bahasa.Antara sumbangan tamadun ialah sumbangan politik dan sumbangan sosial.oleh Chai Lun.Dinasti Chin membawa kepada kelahiran empayar yang pertama di China.M dan tamat tahun 206 S.Dari segi politik. dan sayur-sayuran yang di cincang lalu dijadikan pulpa.sains dan teknologi.pendidikan rendah. .Dalam sisitem ini. .contohnya tamadun Rom pemerintahan dikuasai oleh du orang konsul.M . .terdapat tiga komponen utama iaitu : i) Badan Pemerintahan (kuasa eksekutif) ii) Badan Perundangan (terdiri daripada Dewan Negara dan Dewan Rakyat) iii) Badan Kehakiman . dan tinggi.Dinasti Chin yang di asaskan oleh Maharaja Shih Huang Ti bermula pada tahun 221 S.Beliau juga berjaya mencipta kertas dengan mencampurkan bahan mentah seperti rami buluh. Falsafah tamadun China .ilmu falsafah. seorang pegawai di istana raja China.Sebagai contoh.diratakan pada skrin polos. . .Agama.seni bina.Dalam sistem pemerintahn republik pula.menengah.iaitu hubungan manusia dengan manusia lain.Pendidikan di China terbahagi kepada tiga peringkat iaitu. ..Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat membantu senat.Perkembangan sains dan teknologi yang paling penting dalam rtamadun China ialah penciptaan kertas.

.Agama Buddha.Lapan jalan ialah : i) Kepercayaan yang betul ii) Tujuan yang betul iii) Pertuturan yang baik iv) Perbuatan yang baik v) Hidup yang baik vi) Usaha yang baik vii) Fikiran yang baik viii) Renungan yang baik .Zaman kegemilangan agama Hindu antara tahun 320-181 S.Kitab tersebut mengandungi SuttaPitaka.Dalam agama Buddha Siddharta Gautama yang dikenali oleh penganutnya sebagai Buddha adalah pengasas kepada agama Buddha.Asas ajaran Buddha ini meliputi empet kebenaran mulia yang dapat melalui lapan jalan iaitu : i) Dukka (penderitaan) ii) Samudaya (sebab penderitaan) iii) Nirodha (nafsu yang membawa penderitaan) iv) Marga (cara memadamkan nafsu dan keinginan) .muncul Confucianisme dan Taoisme. lahir agama Hindu diikuti pula oleh agama buddha.Manakala agama Kristian lahir di Palestin.tujuan hidup adalah untuk mencapai "Moksya" bermakna kebebasan mutlak .mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan Asoka.Agama Hindu berpegang kepada Hukum Karma yang berkait dengan kelakuan manusia.sistem tulisan.Bahasa pali digunakan dalam agama Buddha.Agama ini telah didominasikan oleh golongan Brahmin.Mengikut agama Hindu Tuhan mempunyai tiga fungsi iaitu: i) mencipta (Brahman) ii) memerihara (Vishnu) iii) membinasa (Siva) .Agama merupakan satu aspek penting dalam pembentukan dan peningkatan tamadun.sastera.Dan agana Buddha dijadikan agama rasmi. . . .kitab tripitaka merupakan kitab suci agama buddha.peda tahun 610 M di mekkah lahir agama Islam. . Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. .sistem pendidikan.Agama merujuk suatu kepercayaan atau ajaran yang ikuti oleh seseorang dan menjadi pedoman yang membimbing menusia ke arah kehidupan yang sempurna.Kelahitan semula bergantung kepada karma "karma" seseorang individu.Dalam tamadun awal China. .Dalam tamadun India.M lagi telah menjadi agama yang terpenting sejak zaman empayar Maurya.dan sukan Olimpik.

.agama Kristian mendapat pengiktirafan sebagai salah satu ajaran yang bebas untuk dipraktikkan oleh masyarakat. * Puasa di bulan ramadhan. Manakala Syariah merujuk undang-undang yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah (hadis) yang menjadi panduan umat islam.w.Ia diasaskan oleh Lao Tze yang lahir di negeri Chu pada tahun 604 S.Ajaran Taoisme mengutamakan konsep Toa yang bermakna jalan.Namun baginda mendapat tentangan daripada Quraisy Makkah. . .t. * Percaya kepada para nabi dan rasul. . .Kitab suci agama Kristian ialah bible yang mengandungi Old Testament dan New Testament. Rukun Islam * Tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.w.t kepada Nabi Muhammad s.Jesus Christ yang berasal Jeruselam adalah pengasas kepada ajaran Kristian. * Percaya kepada qadha dan qadar.t. Rukun Iman * Percaya kepada Allah s.Baginda telah berhijrah ke Madinah pada 12 September tahun 662 M.Terdapat dua teras dalam agama islam.iaitu akidah dan syariah.Pada masa pemerintahan Constantine.Confucius adalah pengasas kepada Confucianisme.w.Wahyu tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hira. * Menunaikan fardhu haji di Makkah bagi yang mampu.w menerima wahyu Allh s.Pada asalnya Taoisme berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. * Percaya kepada kitab.Ajaran ini menekankan kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi iaitu : i) perikemanusiaan (ren) ii) kesusilaan (li) iii) ketaatan kepada ibu bapa (xiao) . * Solat lima waktu sehari semalam.. .w.Jesus Christ lahir pada 25 Disember dan setiap tahun pada tarikh ina penganut agama Kristian meraikannya sebagai Hati Natal.a. pada 6 ogos tahun 610 M.t.Akidah merujuk keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah s.Agama islam mula di sebarkan selepas Nadi Muhammad s. .w.Ajaran Taoisme muncul lebih lewat berbanding dengan ajaran Confucius. . .Setiap umat islam wajib meyakini Rukun Iman dan Rukun Islam.bersamaan dengan 17 Ramadan.Agama islam diwahyukan oleh Allh s.M di negeri Lu (shantung).Ajaran ini dijadikan satu kepercayaan oleh masyarakat Cina dan Confucius disembah sebagai dewa penting. * Menunaikan zakat.yang lahir pada sekitar tahun 551 S. * Percaya kepada malaikat.M.a. .

Terdapat perbandingan antara kerajaan agraria dengan kerajaan maritim: . . .Terdapat 2 bentuk kerajaan awal di Asia Tenggara iaitu : a) Kerajaan agraria b) Kerajaan maritim .kerajaan awal di Asia Tenggara telah mengadakan i) hubungan diplomatik dengan kerajaan China. .Pada Peringkat awal. dan Singhasari.Angkor.Srivijaya. ii) hubungan kebudayaan dengan Indai.iaitu a) Tanah Melayu seperti Kedah Tua..Chenla dan Sukhotai telah membuktikan kemunculan di Tanah Besar di Asia Tenggara. b) Kepulauan Indonesia seperti kerajaan Mataram.Majapahit.Tmadun awal di Kepulauan Asia Tenggara khususnya di kepulauan Melayu terbahagi kepada dua.Ayuthia.Gangga Negara dan Langkasuka.Kewujudan kerajaan awal seperti Funan.

Padi sawah merupakan kegiatan ekonomi utama mereka. .Ini .Kemunculan kerajaan agraria bermula dengan kemunculan petempatan kekal di kawasan yang subur terutamanya di lembah sungai.Orang tempatan.Sebab .Manakala kerajaan maritim di kawasan pesisir pantai. .Penanaman padi telah diusahakan sejak Zaman Neolitik lagi.orang laut dan pegagang laut adalah penduduk kerajaan maritim.sebab perkembangan kerajaan awal di asia tengggara: . dan kepilauan ..

.Aspek-aspek seperti sistem kepercayaan dan agama. iii) Pendapat yang ketiga .masyarakat Asia Tenggara dan telah menerima dan mengamalkan beberapa aspek kebudayaan India. . . .dan mereka telah membentuk tanah jajahan Di Asia Tenggara ii) Ada juga yang berpendapat pengaruh India dibawa oleh golongan pedagang atau Vaisya.serta mengamalkan kepercayaan animisme.pengaruh India dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta.Berkembang sejak Zaman Logam.Konsep saling bergantung antara kerajaan maritim dengan kerajaan agraria seperti : . iv) Dan ada kemungkinan pengaruh India berlaku apabila masyarakat tempatan mengambil beberapa aspek kebudayaan India yang menarik.Antara pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan ialah : i) Wujud kerajaan awal yang dipengaruhi oleh sistem beraja di India ii) Gelaran raja mula di perkenalkan iii) Konsep derhaka yang menjelaskan hubungan antara raja dengan rakyat dimana rakyat mesti taat setia kepada raja. sistem pemerintahan beraja.membawa kepada penggunaan lebih daripada satu bahasa.Ada empat pendapat yang mengatakan pengaruh Hindu dan Buddah ke Asia Tenggara : i) Ada yang berpendapat India dibawa oleh golongan Ksyatria atau tentera.kesenian dan kesusasteraan. Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha. .bermula dari abad ketiga Masihi.

Sistem pemerintahan kerajaan Angkor dan sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya : Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan .Antaranya : .iv) Lahirlah konsep dewa-diwa dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. vi) Wujud konsep orde kosmos. . v) Pelbagai adat istiadat unsur mitos diadakan untuk menukuhkan kedudukan raja.

.Nabi Ismail.tidak mengetahui atau tidak mampunyai ilmu pengetahuan.Jahiliah ialah beradalam Arab. dan Nabi Isa. .iaitu sebuah tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering.Tamadun Islam muncul di hijaz.a. iaitu jahala yang bermakna jahil. Antara sebab masyarakat arab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah: a) Tidak menerima kebenaran b) Tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya seperti Nabi Sulaiman.Nabi Musa.Ia berasaskan pemikiran dan ajaran agama.w. Masyarakat jahiliah merujuk masyarakat Tanah Arab pada masa selepas keruntuhan Empangan Maarib di Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Muhammad s.Nabi Ibrahim. .

- Jangka masa Zaman Jahiliah berlangsung dari tahun 300 Masihi hingga 610 Masihi.Pada tahun 570 Masihi Nabi Muhammad s.a.w telah di lahirkan,dan pada 610 Masihi turun wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w dan bermulanya Zaman Islam.

Antara sebab Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan:
a) Tadak menyembah Allah Yang Maha Esa b) Menyembah berhala c) Mempercayai animisme d) Mengalami hidup yang kucar-kacir kerana tidak terdapat Nabi atau Rasul dan kitab suci yang boleh dijadikan panduaan dalam kehidauapan mereka e) Berakhlak rendah,iaitu bertindak kejam,angkuh dan degil.

1) Tergolong kepada dua kumpulan iaitu masyarakat Badwi dan masyarakat Hadari. 2) Masyarakat Badwi menetap di bahagian tengah Semenanjung Tanah Arab, iaitu di kawasan gurun dan pedalaman,manakala masyarakat Hadair tinggal di kawasan persisiran pantai Semenanjung Tanah Arab. 3) Mengamalkan perbuatan yang tidak bermoral seperti berjudi,berzina dan meminum arak. 4) Kedudukan wanita adalah yang paling rendah dalam masyarakat.Wanita pada zaman jahiliah,mereka tidak dapat mewarisi harta pusaka tinggalan ibubapa mereka.Bayi perempuan yang baru dilahirkan di tanam hidup-hidup kerana menganggap anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga mereka. 5) Masyarakat Jahiliah juga mengamalkan empat bentuk kepercayaan agama iaitu : i) Agama wathani ( menyembah berhala ) ii) Agama samawi ( Kristian dan Yahudi ) iii) Animisme ( memuja alam seperti pokok ) iv) Kepercayaan tahyul atau karut ( Khurafat )- seperti sihir,ramalan ahli nujum. 6) Agama Hanif agama yang diturunkan ole Allah kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Islam.Ia disampaikan oleh Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s.Pengikutnya ialah Hunafa. 7) Antara pengikutnya ialah : i) Waraqah bin Naufah ii) Uthman bin Huwairith iii) Abdullah bin Jahsh iv) Umaiyah bin Abi Salt. - Jadual dibawah menunjukkan ekonomi dan sosial masyarakat Jahiliah.

1) Muhammad yang bermakna "terpuji" .Nama penuh baginda ialah Muhammad bin Abdullah.Bapa baginda Abdullah bin Muttalib dan ibu baginda Aminah binti Wahab.Baginda berketurunan Quraisy dan sangat di segani oleh kabilah Arab yang lain.Baginda berasal daripada keturunan pemimpin Makkah yang terkenal,iaitu Qusai bin Kilab tetapi keturunan nabi Muhammad s.a.w selalu dirujuk kepada Hasyim,iaitu moyang baginda. 2) Beliau dilahirkan pada 20 April 570 M.bersamaan dengan 12 Rabiulawal,Tahun Gajah.Nabi Muhammad dilahirkan di rumah datuknya iaitu Abdul Muttalib. 3) Makkah yang bermakna Kaabah dan telaga zamzam dikuasai oleh keluarga Nabi Muhammad s.w.a.Keturunan beliau bijak dalam mengendalikan bidang pentadbiran Makkah dan juga perniagaan. 4) Abdul Muttalib, Abdul Manaf, dan Hasyim iaitu datuk kepada Nabi Muhammad s.w.a pernah menjadi pemimpin Mekkah pada Zaman Jahiliah.

Beliau mempunyai empat sifat terpuji yang utama iaitu :
a) siddiq (berkata benar) b) amanah (dipercayai) c) tabliq (menyampaikan) d) fatanah (bijaksana)

- Penyebaran Islam terbahagi kepada 2 cara iaitu :

Penerimaan terhadap Islam:
a) Kemurnian ajaran Islam b) Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w berdakwah.

3. .semasa beribadat baginda telah di gangu oleh orang Arab Quraisy Makkah dengan meletakakan benda-benda kotor di tengkuk baginda ii) pujukan . iv) Ekonomi orang Arab Quraisy tergugat .tidak memberikan bantuan.w Nabi Muhammad s. . iii) pemulauan .a.melalui pujukan .menanamkan keimanan Penentangan terhadap Islam: 1) Antara faktor penentangan orang Arab Quraisy Makkah ialah : i) Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan.w.w inilah yang menjayakan perkembangan ajaran Islam dari Makkah ke seluruh semenanjung Tanah Arab.membuat perbandingan .a. dan tidak berkawin dengan ahli keluarga Nabi Muhammad s.Dimana Islam mengamalkan prinsip persamaan taraf sesama manusia dan persaudaraan sesama Islam.kerana Islam melarang sama sekali penyembahan berhala. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.manakala Orang Arab Quraisy disebaliknya. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah. 2. Penghijrahan ke Taif untuk menyebarkan Islam di tempat baru.meggunakan ayat al-Quran .Nabi Muhammad s. Ketokohan dan kewibawaan nabi Muhammad s.menunjukkan teladan yang baik .a.w menyelesaikan masalah 1. 2) Cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.a.Berpunca daripada saingan dalam kalangan masyarakat Makkah untuk menjadi ketua atau pemerintah Makkah.iaitu perusahaan mengukir patung berhala.a. ii) Prinsip persamaan taraf dalam Islam . Baginda telah membenarkan orang Islam berhijrah ke beberapa tempat iaitu ke Habsyah.orang Quraisy tidak berurus niaga. 4..Ajaran Islam bertauhidkan Allah Yang Maha Esa.w: i) kekerasan . iii) Tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammad s. .w telah di tawarkan harta. wanita cantik dan kedudukan supaya meningalkan dakwah Islamiah.

Isi Perjanjian Aqabah Pertama : a) Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul. .Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Aqabah Pertama 1.

Pada tahun 622 M Perjanjian Aqabah Kedua telah di tandatangani antara suku Ausb dan Khazraj dengan Nabi Muhammad s.Penghijrahan berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat. 4. 2. c) Mereka akan menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan baginda dan orang-orang Islam Makkah semasa berhijrah ke Madinah serta akan mempertahankan Islam.w. Nabi Muhammad berhijrah bersama-sama Abu Bakar ai-Siddiq yang mengambil masa lebih kurang 12 hari.a.a.iaitu perpindahan yang .w.dan umat Islam telah tiba di kota tersebut. 3.a. 1.Hijrah dalam perkataan Arab yang bermakna berpindah. Kecekalan yang di tunjukkan baginda dserta sikap tidak mudah mengalah.w. Antara kepentingan Perjanjian Aqabah Kedua ialah : a) memberi jaminan keselamatan dan kerelaan orang Madinah untuk mempertahankan Islam telah mendorong penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah.w c) Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti meminum arak. 3.mencuri dan membunuh bayi perempuan. Konsep Hijrah : .w ke Madinah untuk tujuan menyebaran Islam. dan orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal atau 12 September 622 M. b)Mereka menjuemput Nabi Muhammad s.b) Mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s. 2. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam. Penghijrahan ke Madinah untuk meneruskan dakwah Islamiah dan berjaya mendidirikan sebuah kerajaan Islam.Umar bin al-Khattab yang lebih berani berhijrah secara bersendirian dan terang-terangan.a. Isi kandungan perjanjian tersebut : a) Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan megukuhkan lagi taat setia terhadapNabi Muhammad s. 1. kesan Perjanjian Aqabah Pertama a) Mus'ab bin umar seorang pendakwah Islam yang telah dihantar oleh Nabi Muhammad s.a. 2. 4. b) Memberi sokongan serta bantuan orang Arab Madinah membolehkan penghijrahan orang Islam Makkah berlaku dengan jaya.w.a. b) bermakan Islam telah tersebar ke Madinah sebelum Nabi Muhammad s.

6. b) Mengukuhkan kedudukan Islam. 1.berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain.w. .a. 10.Menerusi wahyu yang diturunkan.Penghijrahan juga membawa maksud perjuangan untuk menegakkan kebenaran ajaran islam. 3. 5. Kepentingan hijrah 1. Penubuhan negara Islam di Madinah . . Membantu menjalin hubungan persaudaraan.Demi untuk meneruskan penyebaran islam.Perpaduan dalam kalangan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku. . Jemputan masyarakat Arab Madinah.Penukaran yang memberi makna kota bercahaya.a.memerlukan kepemimpinan berwibwa Nabi Muhammad.w 11. 4.Baginda mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bertelingkah sejak sekian lama. 7. dan budaya.bertemu dan berbincang tentang permasalahan orang Islam. 2.Sebagai tempat beribadat. Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.Mewujudkan takwim Islam iaitu tahun hijrah. hijrah merupakan perpindahan orang islam dari kota Makkah ke kota Madinah. khasnya suku Aus dan Khazraj.Umat Islam dapat menjalankan dakwah Islamiah secara aman dan tanpa berselindung lagi 2.w. .w dan memerintahkan baginda supaya segera berhijrah.penghijrahan adalah sesuatu perkara yang difikirkan perlu. Takwim Islam.t telah menyatakan niat dan pakatan orang Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad s.w 12. Kepentingan sokongan dan pengorbanan 9. Pembinaan Masjid al-Nabawi . . Menonjolkan kepentingan peranan wanita untuk memajukan negara. Membolehkan berlakunya Dakwah Islamiah. Wahyu Allah . . Kepentingan sikap toleransi. menyatupadukan penduduk Madinah. . 3.menjauhi kejahatan .Orang Arab Madinah. . Strategi Nabi Muhammad s.Allah s. .Ia bertujuan : a) Strategi untuk menyebarkan islam kepada semua.belajar.Menurut konteks tamadun Islam. 8.a. Sebab dan tujuan hijrah. . Ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad s.a. agama.meninggalkan keburukan. Pertukaran nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah.dapat menjalinkan hubungan orang Islam Makkah dengan Madinah.Namun pandangan orientalis Barat memberikan tafsiran yang negatif terhadap penghijrajan Islam.

Merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia. 3. Merangkumi peraturan. 7. 5. iaitu : 10. 4. berpandukan wahyu Allah.a. Isi kandungannya digubal oleh nabi Muhammad s. 6. ii) 23 fasal pula mengenai tanggungjawab oraang bukan Islam termasuk orang yahudi terhadap negara Madinah. Dan telah menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat. Juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. 9. Mengandungi 47 fasal i) 23 fasal mengenai hubungan dalam kalangan orang Islam dan tanggungjawab mereka. Antara kepentingan Piagam Madinah: .1.w pada tahun 622 M. 8. 2.tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Telah dirangka dengan persetujuan orang Islam (Muhajirin dan Ansar). Menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. Piagam Madinah memberikan tumpuhan kepada 7 aspek penting.

1. Melalui Peperangan a) hanya membenarkan orang Islam berperang berdasarkan prinsip berikut i) Apabila orang Islam diserang musuh ii) Untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat terjaga iii) Menentang kezaliman dan mempertahankan diri. serta tidal melalui paksaan walaupun berlaku perperangan. dan wilayah sekitar semenanjung Tanah Arab. iii) Dilarang merobohkan tempat beribadat. c) Islam berkembang secar sukarela dan toleransi. . Habsyah. Melalui penghantaran utusan a) perutusan ke Rom. ii) Tidak dibenarkan membunuh ternakan dan memusnahkan tanaman. d) Tentera Islam mesti mematuhi garis panduan semasa berada di dalam perang i) Tidak dibenarkan membunuh golongan yang lemah seperti orang tua. wanita dan orang yang menyerah diri. b) Menggunakan diplomasi dan menunjukkan nilai-nilai murni 2. b) Tentera Islam memperolehi kemenangan kerana mempunyai kesabaran dan ketahanan diri yang tinggi. Rom Timur. kanakkanak. orang sakit. Parsi. e) Selepas perang Badar. semakin ramai orang Arab Quraisy memeluk Islam. Mesir.

.

3. Ketokohan Nabi Muhammad s. 5. 4.w. Umat Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada 629 M. Orang Islam juga bebas untuk memasuki Makkah. 2.a. Pengislaman tokoh Arab.Kepentingan Perjanjian Hubaidiyah 1.dan boleh beribadat di Kaabah pada bila-bila masa. . Menbolehkan program dakwah Islamiah.

Antara kepentingan pembukaan semula kota Makkah a) Membuka jalan bagi penyebaran Islam b) Kaabah terpilihara c) Kota Makkah sebagai kota suci d) Sikap pemaaf Nabi Muhammad s.jika kota Makkah dapat dikuasai pasti akan memantapkan kedudukan kerajaan Madinah. Pada tahun 630 M. b) Taknik tentera Islam semasa menyerang Kota Makkah berlandaskan prinsip aman dan ia sangat berkesan.Pembukaan semula kota Makkah 1.a.baginda berjaya menguasai semula kota Makkah kerana orang Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah 3. Kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.w.a. Antara faktor kejayaan pembukaan semula kota Makkah: a) Pengislaman Abu Sufian dan al-Abbaskerana orabg Arab Quraisy tyang lain turut memeluk Islam. Menurut baginda. serta tempat lahirnya agama Islam.w e) Menwujudkan sebuah pusat pemerintahan Islam. . 2.

1.w.Terdapat empat khalifah ternama. Zaman pemerintahan khalifah dikenali sebagai zaman Khulafa al-Rasyidin.a. 2.Khalifah bererti pengganti yang menunaikan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.Kata jamaknya khulafa. .iaitu : Konsep Khalifah . Sistem pemerintahan kerajaan Islam yang diasaskan oleh baginda di Madinah diteruskan melalui sistem pentadbiran yang diketuai oleh Khalifah selepas kewafatan baginda. ia bererti pengganti yang bertanggungjawab .Manakala dalam konteks agama pula. .

.Baiah ialah pengakuan sumpah taat setia yang diberikan kepada seseorang selepas beliau dilantik menjadi seorang pemimpin.a.berkelayakan dan berhemah tinggi.Dalam proses tersebut ia sangat penting kerana untuk memastikan pelantikan bakal pentadbir yang tepat. Syarat dan cara pemilihan khalifah : Seseorang Khalifah mestilah Empat kaedah pemilihan khalifah a) lelaki yang merdeka a) Musyawrah atau Syura b) beragama islam b) Cadangan satu nama sahaja c) bersifat adil c) Pemilihan daripada beberapa orang calon d) berfikiran cerdas d) Pencalonan oleh sekelompok masyarakat e) mematuhi perintah Allah f) mempunyai pengetahuan dalam Islam g) sanggup melaksanakan hukuman Allah h) mempunyai akhlak yang baik i) bertubuh badan yang baik dan sempurna j) warak (taat dan patuh kepada hukum Allah dan mematuhi segala larangannya).memelihara kemurnian.Musyawarah atau syura merupakan perbincangan atau perundingan yang diadakan untuk mencapai keputusan mengenai sesuatu perkara.Proses ini diperkukuh dengan upacara angkat sumpah atau lafaz taat setia atau baiah semasa perlantikan seseorang calon sebagai Khalifah . . . k) pandai mentadbir kerajaan. Antara tugas-tugas seoarang khalifah .w.keharmonian serta kestabilan agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.

Sumbangan Khulafa al-Rasyidin serta latar belakang .

.

Pemerintah masyhur Bani Umaiyah : Antara sumbangan kedua-dua kerajaan Bani umaiyah: Tahap Pertama 1 Dalam polotik : 3..Antara tokoh nya b) 4 aspek yang diberikan penekanan iaitu : al-Zubary dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis) i) sistem Khalifah ii) Ibn Jarih (tafsir al-Quran) ii) sistem wazarah i) Urwah bin iii) Hasan al- . Ilmu agama berkembang pesat. a) Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik. .

. .Tanda bunyi atau baris diperkenalkan dalam tulisan al-Quran .Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan tinggi di Cordov.Buku rujukan untuk pelbagai bidang ilmu diterjemahkan dalam bahasa Arab. sunnah.Kedua0dua tokoh ini telah membina 17 pusat pengajian dan perak. . Kesihatan turut berkembang iv) sistem hijabah i) Pembinaan hospital yang pertama di Damsyik c) Penubuhan 4 buah jabatan iaitu : oleh Khalifah al-Walid bin Adbul Malik i) Jabatan Cukai ii) Pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah ii) Jabatan Urusan Am Umar bin abdul Aziz.Melahirkan ramai ilmuwan . pengetahuan di Eropah Antara kegiatan utama ialah : . tinggi dan 70 perpustakaan di Andalusia ii) memproses barangan kulit 2.Kota Basrah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran ilmu.. Bidang Sosial . Tahap Kedua 1. Dalam bidang sosial: a) Perkembangan dalam ilmu pengetahuan.Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin) iii) sistem urus setia 4. 2. e) Turut mengalami perubahan ialah perundangan : .Al-Hakim II pula telah membina sebuah perpustakaan i) membuat barangan tembikar dan perhiasan daripada emas . iii) Jabatan Surat Menyurat iv) Jabatan Urusan Cap Mohot Pemerintahan d) Sistem Ketenteraan diperkenalkan iaitu : i) Jabatan ketenteraan atau Diwanul Jundi ii) Angkatan tentera darat dan laut.Turut berkembang bidang kimia dan astronomi.dan berkembang menjadi pusat ilmu dan perdagangan antarabangsa. . atau ijmak. Bidang Ekonomi iii) memmbuat senjata - - .Hakim menjatuhkan hukuman berteraskan ijtihad berpandukan al-Quran.Bahasa Arab menjadi bahasa rasmi negara.

b) kharaj (cukai tanah) c) jizrah (cukai perlindunga) d) usyur (cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian yang diperolehi oleh yuan tanah) e) ghanimah (harta yang dirampas oleh tentera dalam peperangan) Kejatuhan Bani Umaiyah ..Menubuhkan Baitulmal untuk menaimbangkan pendapatan .Manakala dalam bidang pertanian pula : dan pembelanjaan negara dan diperolehi daripada : i) pembinaan sistem saliran yang membantu menyuburkan a) zakat ii) penyelidikan untuk manghasilkan benih yang berkualiti.

. ii) Memelihara warisan ilmu daripada lenyap dengan mengekalkan ilmu pengetahuan yang diwarisi semasa Eropah dilanda Zaman Gelap. .Uthman bin Ertughrul bin Sulaiman Shah adalah pengasasnya yang berasal daripada suku Qayi. iii) Tahap ketiga .Pemerintahan Anatolia bebas menguruskan pemerintahan dan pentadbiran nya walaupun kerajaan mereka berada di bawah pengaruh Saljuk. iii) Menubuhkan pusat pengajian tinggi . .. .Mengarang Pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah.Keilmuan merupakan sumbangan yang utama. . Suriani dan Yunani yang telah membantu dalam perkembangan intelektual dari aspek berikut : i) Membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. .Mengamalkan pemerintahan berdasarkan sistem warisan atau sistem berdasarkan sistem monarki. .Penulisan dan penterjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab membawa kepada perkembangan keilmuan. iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad . .Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah .a.mencatat segal idea atau percakapan ii) Tahap Kedua . Sumbangan kerajaan Abbasiyah .Mengumpul idea yang serupa atau mengumpul hadis Nabi Muhammad s.Pada mulanya kerajaan Uthmaniyah ialah sebuah pekan kecil yang terletak di sebelah barat Anatolia.Usaha terjemahan yang dilakukan daripada bahasa Sanskrit. iaitu sistem pemerintahan keturunan raja.Baitulah ialah sebuah institusi keilmuan dan merupakan pusat penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa yunani.w ke dalam sebuah buku.Kegiatan berkembang mengikut 3 tahap iaitu : i) Tahap pertama . .serta penghuraian dan penambahbaikan terhadap karya yang diterjemah dengan memuatkan keterangan dan ulasan yang bernilai dan bermakna.Pada tahun 1258 M.Nama kerajaan diambil sempeana nama al-Abbas. pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah telah berakhir iaitu apabila tentera Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan menawan Baghdad.

Bidang ekonomi : . . Hubungan dipomatik.Jalinan perdagangan Dunia Islam. Laut Merah. 4.Bani Abbasiyah.menjalankan hubungan dipolmatik dengan bukan Islam.Kerajaan Hilafah al-Rasyidin. . 4. 5. kebudayaan dan intelektual. . 2. 7. Cara pertembungan 1.Satu cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun yang lain di dunia ialah melalui perdagangan jarak jauh. Faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah 1.serta memiliki senjata yang lengkap dan moden.. Keadaan politik yang stabil di Eropah. Sistem ketenteraan empayar Uthmaniyah yang mempunyai kumpulan janissari iaitu kumpilan elit yang terlatih dalam selok-belok peperangan. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan. Pertembungan kebudayaan. Bidang sosial a) Mengubah sistem sosial dengan memperkenalkan kecemerlangan individu iaitu setiap pembahagian mastarakat berdasarkan hasil usaha setiap individu. 6. Dasar kerajaan Uthmaniyah yang menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi. Pegangan akidah dan akhlak yang tinggi 2. Penaklukan dan ketenteraan . 3. Semangat ketenteraan Islam yang tinggi dan mempunyai semangat ghazi 3. c) Memperkenalkan sistem organisasi dan pentadbiran perundangan Islam. c) Seni bina adalah sumbangan kerajaan Uthmaniyah yang masih kekal sehingga kini.Bani Umaiyah. hunungan diplomatik. 8. Perdaganan dan perniagaan . penaklukan dan ketenteraan. Dasar sosial Islam berasaskan kecermelangan individu dan bukannya keturunan. 3. Laut Hindi dan laut Mediterranien.Sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah 1. Kemerosotan dan kelemahan kerajaan Byzantine.Pertembunagan Islam dengan Tamadun lian di dunia melalui perdagangan dan perniagaan.meliputi pelabuhan sepanjang Laut Tengah. 2. b) Memperkembangkan ilmu pengetahuan dimana memperkenalkan sistem madrasah yang mempengaruhi pendidikan dunia Islam. dan Uthmaniyah telah membuat ekspedisi ketenteraan. Dalam bidang politik: a) Pembentukan sebuah empayar b) Memperkenalkan sistem perundangan baru.

Teori dan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab 1.orang Islam juga mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti berpakaian. Teluk Parsi. Keagamaan . Kesan perkembangan 1. Siraf. 5. Teori kedatangan Islam in dikemukakan oleh Jon Crawford iaitu seorang sejarawan Barat dimana menurut beliau Islam berkembang di Asia Tenggera melalui aktivit perdagangan 2. Laut Mediterranean. Iskandariah dan Istanbul. Pertembungan intelektual. Armenia. Abbasiyah dan Uthmaniyah mengamalkan sistem kerajaan pusat. Politik . .Berlaku antara ahli fikir Islam dengan bukan Islam. dan berpolitik masyarakat setempat. Ekonomi . 4. dan kesannya mereka dapat menguasai perdagangan di Laut Merah. serta kawasan selatan Gurun Shara di benua Afrika.Kawasan pusat ekoni Islam semakin meluas sehingga ke kawasan seperti Aden.Orang Islam dapat menguasai perdagangan dengan berkesan melalui perluasan kuasa dan wilayah. . iii) Kerajaan Islam seperti Umaiyah.Islam membawa perubahan kepada sistem kehidupan serta Islam mudah di terima oleh penganutnya dan orang-orang di bawah jajahan takluknya 2. Lautan Hindi dan laut China Selatan. Ia dapat dibuktikan melalui .Wujudnya pelbagai bentuk kerajaan dan masyarakat dalam dunia Islam antaranya : i) Kerajaan Delhi Mughal di India ii) Masyarakat Islam di China wujud walaupun tiada kerajaan Islam Di China.Berlaku proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya ..Contohnya di Sepanyol telah muncul kebudayaan baru dengan kemasukkan Islam. 3. selatan Perancis. mereka telah menjalin hubungan perdagangan dengan Sepanyol. Basra.Di Barat. Sosial . .

d) Pembinaan perkampungan di Asia Tenggara. b) Penemuan Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1899m> di kuala sungai Tarsat.kebanyakan pedagang Arab menetap selama beberapa bula. * Kewajipan menjalankan hukuman syarak.Menurut beliau. di kampung Pematang Pasir.. Terengganu mengukuhkan lagi pendapat beliau.perkampungan Islam di Sumatera Utara pada tahun 650 M. d) Persamaan unsur seni bina Teori dan bukti kedatangan Islam dari India 1. c) Persinggahan di perlabuhan di selat melaka. Antara buktinya : a) Pda sekitar tahun 876 M. Antara perkara yang tercatat pada batu bersurat tersebut ialah : * Hukuman terhadap penzina. h) Perkampungan Ta Shih . b) Perdagangan dengan China .Batu Bersurat ini bertulisaan jawi dan bertarikh hari jumaat 4 haribulan Rejab. Pedagang Islam yang tinggal di Canton atau Amoy berpindah beramai-ramai ke Asia Tenggara. 702 H bersamaan dengan 22 Februari tahun 1303 M.Q Fatimi 2.Semasa menunggu perubahan angin monsun.sejak abad ke 13 lagi Islam telah berkembang ke Asia . Teorinya di kemukakan oleh i) Emanuel Gadinho Eredia ii) S. Kuala Berang. Pekan.. * Peraturan dan undang-undang kekeluargaan. Pulau Tambun.Pahang yang mempunyai tulisan al-quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 M. * Hukuman terhadap mereka yang tidak membayar hutang.a) Catatan china .pedagang Arab menguasai perdagangan laut dari pelabuhan Iskandariah di Mesir hingga ke China sejak awal lagi. Manakala Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas pula bersetuju bahawa Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab berdasarkan bukti berikut : a) Persamaan dalam bahan penulisan b) Pengaruh budaya Arab c) Pengislaman raya Asia Tenggera Teori dan bukti kedatangan Islam dari China 1. e) Perkahwinan dengan wanita tempatan f) Penyebaran agama Islam g) Kehidupan dan nilai Islam yang murni yang ada pada pedagang dan pendakwa Islam dimana orang Islam menjalankan perniagaan secara jujur dan berhemah tinggi. 3. Teori kedatangan Islam dikemukakan oleh Snouck Hurgronje seoarang sejarawan Belanda.menurutnya orang Arab dan Parsi mempunyai pusat perniagaan dan petempatan Canton dengan China. c) Pemnemuan batu nisan pada tahun 1953.

Antara kerajaan Islam yang menyebarkan islam melalui penguasaan kawasan baru .Tenggara menerusi India. Ini terbukti Raja dan golongan pembesar sangat memainkan peranan dan pengaruh yang kuat terhadap rakyat dalam penyebaran Islam. Indo China serta pelabuhan yang terdapat di Kepulauan Rempah.keluarga diraja dan rakyat Melaka turut memeluk Islam 2. 1.iaitu dari wilayah Gujerat dan pantai Koromandel.Pedagang Islam juga menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincanagn tentang agama Islam. Di Melaka.Sultan Mansur Syah dan Sultan Mazaffar Syah mengahwinkan puteriputeri mereka kepada raja Jambi.ada dikalangan ulama yang tinggal selama beberapa bulan dan menetap di pelabuhan di Asia Tenggara untuk menjalankan kegiatan dakwah Islamiah. . Selepas pengislaman Rja Malik al -Salih para pembesar Pasai turut memeluk Islam ini memyebabkan Pasia menjadi kerajaan Islam yang kuat dan Islam tersebar dengan luas hasil usaha pemerintahnya. e) Peranan syahbandar Pengislaman raja dan golongan bangswan. 1.Antara pelabihan tersebut ialah pelabuhan utama di Selat Melaka. Pendapat beliau berdasarkan : a) Wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. c) Wujud hubangan kebudayaan dengan India.Siak dan Inderagiri di Sumetera Utara b) Puteri raja Melaka juga telah dikahwinkan dengan raja dari Pahang dan Kedah c) dengan itu negeri-negeri tersebaut kemudianya diislamkan.masyarakat tempatan tertarik dengan sikap tingkah laku pedagang Islam yang menunjukkan sifat mahmudah iaitu sifat terpuji seperti bersopan santun. d) Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintahan tempatan. 2. b) Sikap pedagang Islam . Kampar. 2. ikhlas dan lemah lembut c) Peranan ulama . Kelahiran kerajaan Islam 1.pembesar. Teluk Siam. Perkahwinan 1. Manakala perkahwinan biasa antara pedagang Islam atau ulama Islam dari Semenanjung Tanah arab atau India dengan penduduk tempatan. Islam disebarkan ke Asia Tenggara melalui cara-cara yang berikut : Perdagangan a) Peranan pedagang . b) Terdapat ciri-ciri India pada batu nisan . 3. apabila Megat Iskandar Syah memeluk Islam. Perkahwinan siasah berlaku antara kerabat diraja a) Di Melaka.

Para ulama di Melaka hanya mengajar perkara asas tentang Islam tidak formal pada peringkat awal penyebaran Islam di Melaka.ialah : a) Perlak b) Melaka c) Johor-Riau d) Demak e) Achah f) Pattani g) Brunei h) Champa Peranan pusat kebudayaan 1. 5. b) Keadilan. 5. Peranan Melaka penulisan buku-buku kesusasteraan 4. 3. Iaitu golongan yang memainkan peranan secara langsung dalam menyebarkan 2. Antaranya ialah : a) Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad. Maulana Abu Bakar. 4. Peranan sebagai a) pusat keilmuan b) pusat penyebaran Islam 2. ii) mengikis sikap malas bagi menghapuskan masalh pengangguran. a) Konsep Tuhan Ynag Maha Esa atau tauhid. Wali Songo (wali Sembilan) yang berdakwah di Jawa dan ramai anggota masyarakat tempatan diislamkan olehnya. dan Maulana Yusufpendakwah yang giat berdakwah di Melaka.Beliau berdakwah dengan cara : i) menyedarkan dan menanamkan semangat delam masyarakat tentang maksud bekerja dan beramal dalam erti kata sebenar. Islam mempunyai nilai-nilai murni.Riau merupakan pusat emporium yang terpenting di Asia Tenggara. e) Konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat penterjemahan.hak individu dan masyarakat. . 3. c) Kehidupan yang harmoni d) Menyanjungi akhlak mulia. Peranan Acheh menghasilkan karya puisi seperti syair. iii) mengelakkan kehidaupan yang mewah dan membazir Keistimewaan Islam 1.pendakwah terawal di Asia Tenggara. b) Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajuddin al-Asfahani. Di Acheh ulama menjadi penasihat kepada raja yang memerintah di Acheh.berdakwah di Pasai c) Syeikh Abdul Aziz. Peranan Johor. Peranan mubaligh 1.

Selepas kedatangan Islam.a.a. .Penggunaan gelaran sultan nertujuan untuk : i) mengukuhkan lagi kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayui ii) menjamin kewibawaan raja 3. 6. 4.Unsur Islam diterapkan pada nama negeri dan nama orang. 5. Penghapusan konsep dewa-dewi .pesantren. Islam sebagai agama rasmi .istana.pusat pendidikan yang terawal di Asia Tenggara . pemerintah di Asia Tenggara menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan mereka 2.Kesan terhadap Pemerintahan dan Pentadbiran 1. Institiut pendidikan formal yang terdapat di Asia Tenggara ialah pondok.w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. . Kerajaan melayu yang mengamalkan undang-undang Islam 7.Kerajaan Islam seperti kerajaan Melayu Melaka. kerajaan Achehe dan kerajaan Brunei telah menjadikan Islam sebagai agama rarmi.Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s. Pengenalan kepada institusi kesultanan . madrasah dan surau. atau dayah. Semangat jihad dalam kalangan rakyat tempatan untuk menentang penjajahan Barat. Dalam pendidikan Islam terdapat perubahan selepas kedatangan Islam dimana semua golongan Islam menyedari ilmu sangat penting. Kesan terhadap sisitem pendidikan 1. Pengamalan undang-undang syariah .w diperkenalkan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negeri. a) Sistem pendidikan pondok .meletakkan sultan sebagai ketua negara . Sistem pemerintahan .Undang-undang yang berasaskan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad s.Mufti merupakan penasiahat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentadbiran negara. Penerapan unsur Islam pada nama. 2.

Nilai-nilai akhlak Islam menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa linguafranca di kawasan Kepulauan Melayu..Menjelang abad ke-17.ia meningkat menjadi bahasa ilmu.Antara perubahan : a) Semangat pemujaan dan mempercayai keramat semakin lenyap. .dan ia menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan Islam dan telah menggantikan tulisan Palava Dewanagari 2. 6. 3. Pebgaruh Islam dapat dilihat terutamanya dalam tulisan jawi dan mutu bahasa telah dipertingkatkan.Tempat ulama berbincang .Tempat pendidikan formal dijalankan.pondok Di Jawa . kerjasama menjadi budaya masyarakat.dayah b) Istana . hormat menghormati.Tempat menasihati sultan. 5. bergotong royong serta bersikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat menjadi amalan kampung. c) Surau . Selepas kedatangan Islam cara dan budaya masyarakat Asia Tenggara mula berubah mengikut landasan Islam.Tempat pengajian al-Quran secara tidak formal d) Madrasah .mula muncul dalam kerajaan Perlak di Sumetera Utara. Sistem sosial masyarakat berubah megikut konsep persaudaraan dan persamaan taraf antara manusia. Kesan terhadap bahasa dan kesusasteraan. Islam dijadikan sebagai " ad-din" iaitu satu cara hidup yang lengkap. 4.Huruf Arab dalam al-Quran telah diubah suai oleh ulama tempatan bagi menulis perkataan Melayu. 2.Pusat pendidikan formal bagi bangsawan . bahasa Melayu digunakan secara meluas sebagai : • • • • • bahasa istana bahasa surat menyurat bahasa untuk berdakwah bahasa ilmu pengetahuan bahasa perhubungan antara wiliyah Kesan terhadap cara hidup 1. Sikap saling tolong-menolong.Juga dikenali dengan nama berbeza iaitu : • • • Di Pettani dan Tnah Melayu . 1. b) Pakaian mengikut landasan Islam iaitu bertudung kepala dan bersongkok.pesantren Di Acheh .

a) Abbasiyah dan Saljuk di Baghdad b) Mamluk di Mesri c) Uthmaniyah di Turki d) Khilji dan Moghul di India .Tanah melayu mengamalkan sisitem pemerintahan beraja namun.bentuk bangunan masjid.selepas kedatangan Islam pengenalan konsep dan gelaran telah diperkenalakn. dapat dilihat melalui : a) Seni khat . Islam menggalakan umatnya supaya : a) berdagang b) rajin bekerja c) berjimat cermat d) berusaha bersungguh-sungguh e) mencari rezeki yang halal Islam melarang umatnya: a) mengamalkan riba b) penindasan c) penipuan d) perbuatam mengemis 1.Kesan terhadap kesenian 1. 2.seni ukiran kayu c) Seni bina . Gelaran bayangan Allah di muka bumi diwarisi daripda pemerintahan kerajaan :dan gelaran ini telah menjdi teras institusi raja. 2. Konsep-konsep Islam diberikan kepentingan.Islam bertapak di Tanah Melayu mulai abad ke 13 dan abad ke 14. menara azan. kubah.dapat lihat pada batu nisan dan ukiran kayu b) Seni ukir . Kehadiran Islam telah membawa semangat nasionalisme dan intelektualisme yang sangat bermakna kepada masyarakat Islam 1.raja-raja mula menggunakan istilah Zillulah fil-alam dan Zillulah fir-ardh yang bermaksud 'bayangan Allah di Muka Bumi' 3. Memperkenalkan baitulamal yang di perkenalkan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam di Acheh. mimbar. PengaruhIslam amat ketara terutamanya dalam istitusi kesultanan dan perundangan .dan berfungsi sebagai perbendaharaan negara. 2. Pentadbiran 1. Kesan terhadap ekonomi 1.mihrab. Sebelum kedatangan Islam.

laksamana.4. 7. 8. Sultan di negeri-negeri Melayu dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara. Gelaran ini digunakan oleh Sultan Melaka.merupakan peraturan dan hukum dalam sesebuah masyarakat. Istiadat pertabalan yang dilaksanakan dengan penuh tertib menggambarkan kedaulatan seseorang sultan.iaitu : i) Pemerintahan pusat yang diketuai oleh Sultan ii) Pemerintahan daerah yang ditadbir oleh pembesar daerah. 9.tokoh-tokoh Islam seperti Iskandar Zulkanain telah mula dirujuk sebagai asas nasad keturunan ini berdasarkan nama Islam 6..iaitu undangundang bertulis dan undang-undang tidak bertulis. Dengan kedatangan Islam.iaitu Siltan Mahmud Shah dan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di Pahang. Konsep daulat penting dalam pemerintahan selepas kedatangan Islam ia bermaksud seorang raja atau seorang Sultan mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan sesiapa sahaja menderhaka.Ia sangat penting untuk menjamin keharmonian hidup dalam sesebuah masyarakat. 5. Selepas kedatangan Islam.Konsep in merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. Perundangan . Undang-undang di negeri-negeri Melayu terbahagi kepada dua jenis. iii) Pemerintahan kampung yang diketuai oleh penghulu.iaitu melanggar pemerintahan sultan akan mendapat akibat.Pda umumnya.institusi kesultanan kekal sebagai institusi berdasarkan sistem pewarisan dan corak pentadbiran berpandukan Islam. 2.penghulu bendahari dan temenggung. Undang-undang tidak bertulis (Adat Perpatih dan Adat Temenggung . terdapat toga lapisan asas dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Melayu. 10. a) Undang-undang tidak bertulis atau hukum adat adalah seperti Adat Perpatih dan adat Temenggung b) Undang-undang bertulis seperti Hukum Kanun Melaka dan undang-undang Perak.

.

.

Sistem perundangan sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu : a) Orang Melayu di negeri-negeri Melayu berpegang k d e d a rdasarkan d Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat resam tempatan. .a b u g likan diri raja atau sultan dari sebarang tindakan. c) Melambangkan kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tert nggi dalam kerajaan kerana secara pratisn d . b) Menentukan segala pe u tanggungjawab serta hukuman tentang kesalahan yang dilakukan dalam masyar kat. b) Aspek perundangan dalam tradisi in ber k Hukum Kanun Manu.unda g-undang Islam dan adat melayu merupakan undang-undang asas atau undang-undang ne g telah digunakan di negeri-negeri Melayu sebelum ke n penjajah British. b) Menurut Profesor Ahmad Ibrahim. c) Telah mengembangkan lagi undang-undang bertulis ) Untuk mencorakkan dan melicinkan perjal merintahan dan pentadbiran kerajaan.Anrata kepenting n g-undang bertulis a) Menjadikan perjalankan masyarakat lebi tersusun.Sisitem perundangan setelah kedatangan Islam a Melayu a) Hukum-hukum Islam menjadi asas kepada perundangan temp tan.seorang sarjana tempatan.

.

Antara kaedah yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan tidak normal ialah : i) Kaedah bercerita ii) Pergaulan sosial iii) Kaedah pantun.masjid.pendidikan formal pula ialah pendidikan berunsurkan keagamaan. 5. 3. Tulisan jawi • Menjadi pengaruh kuat dan penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan MelayuTulisan jawi juga menjadi saluran utama untuk pembacaan dan penulisan . Pendidikan tidak normal merupakan pendidikan awal atau asuhan yang diberikan oleh institusi keluarga yang menumpuhkan terhadap pengajaran nilia-nilai moral. 4. Penulisan karya berkembang setelah kedatangan Islam ke Melaka dan berbentuk prosa dan puisi. 2.manakala pendidikan formal melalui perantaraan institusi yang tertentu seperti surau. Perbendaharaan persatuaan Melayubertambah disebabkan terhasilnya hikayat saduran bercorak Arab-Parsi seperti Hikayat Abu Nawas dan Hikayat Hasn Damsyik .sistem pendidikan bermula di Pattani sejak abad ke 12 M.dan akhirnya ia menjadi hak milik orang Melayu. 5. 3.kraf tangan atau pertukangan yang dipelajari kanak-kanak daripada ibu bapa mereka.Ini disebabkan oleh tambahan istilah baru yang berasal daripada bahasa Arab atau bahasa al-Quran.Dalam Sistem Pendidikan 1.pondok atau istana.iaitu : a) Pendidikan tidak normal b) Pendidikan formal 2. 4. Kemahiran dalam pendidikan tidak normal ialah seperti pertanian. 6. Kesusasteraan Melayu dimana pada peringkat awal disebarkan secara lisan. Peranan institusi dalam pendidikan formal pula : a) Rumah. perikanan. peribahasa dan teka teki. Orang Melayu mengamalkan 2 jenis pendidikan.terdri daripada kanak-kanak yang berumur 7 himgga 15 tahun b) Istana .penglihatan dan pemerhatian.iaitu mengutamakan pengajaran al-Quran. Pendidikan tidak normal berlaku melalui pendengaran. Pertambahan dalam perbendaharaan kata bahasa Melayu juga berlaku.golongan pemerintah c) Masjid/ surau d) Pondok .madrasah. Bahasa dan Kesusasteraan 1.

seni persembahan. seni rupa. drama.pakian.terutamanya dari segi tulisan. barang tenbikar. Bidang kesenian yang menampakkan pengaruh Islam adalah seperti nerikut : \ a) Seni bina . d) Seni khat/kaligrafi . muzik nyanyian dan wayang kulit. Berasal daripada perkataan seni yang bermaksud sesuatu yang indah dan menyenangkan sama ada penciptanya atau penatapnya.Sebelum kedatangan islam motif berdasarkan binatang.namun apabila kedatangan Islam motif tumbuh-tumbuhan.Iaitu seni tulisan dalam Islam yang digunakan sebagai hiasan masjid.Berdasarkan ajaran agama dan juga pengaruh dari Asia Barat dalam seni persembahan. seni tekstil. 3. .bunga-bungaan dan geometri yang berunsurkan Islam.Yang terdapat pada batu bersurat dan batu nisan yang turut berkembang. keindahan kesenian merangkumi bentuk seni halus.Ciri utama ialah mimbar ( sebuah pentas di masjid yang merupakan tempat khatib atau imam berkhutbah). batu nisan. e) Seni persembahan . seni tampak.antara binaan yang utama bagi masyarakat melayu.Iraq.Kesenian 1.Ciri kedua mihrab (suatu ceruk atau tonjolan di hadapan yang menunjukkan arah kiblat serta tempat untuk imam dalam solat jemaah) b) Seni ukiran . . c) Kesenian epigrafi .ia dapat dilihat pada Batu Bersurat Terengganu.Tulisan khat jenis kufi yang berbentuk lurus dan menegak berasal dari Kufah.Manakala tulisan khat jenis nasakh yang berbentuk melengkung dan geometri muncul di Baghdad pada abad ke 11. madrasah. 2.Ynag meliputi bidang tarian. dan busana.Iaitu merangkumi hiasan dalaman di kesemua ninaan sama ada masjid.rumah atau istana .Binaan tersebut merupakan tempat untuk menunaikan solat dan juga berkumpul sosial . . mata wang.

a) Amalan protokol(hijabah) yang dijalankan dalam kalangan pemerintah menggambarkan pengaruh Bani Umaiyah. b) Adat perlantikan dan pertabalan raja dengan adat seperti lafaz ikrar oleh sultan dan pembesar. Perubahan dalam masyarakat melayu.Bismillah yang bermakna dengan nama Allah mestilah dibaca semasa hendak makan.Merupakan sejenis puisi Arab yng memujimuji kebesaran Islam.Dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang Seni ghazal . c) Selepas kemangkatan sultan.Dengan adanya 84 bahasa yang dipertuturkan perkembangan perdagangan di Melaka yang merupakan pusat perdagangan yang terpenting pada abad ke-15.Idu bapa dan orang yang lebih tua mesti di hormati .majlis berkhatam (majlis tamat membaca al-Quran) berlangsung mengikut cara Islam. . Gaya Hidup masyarakat 1.Berkembang di Johor.Memanggil yang lebih tua dengan gelaran seperti pak long.• • Seni dikir . .pak ngah. a) Hubungan menjadi erat dan menjadi kepentingan antara ahli keluarga dan sesama individu. Perubahan dalam golongan pemerintahan. b) Adat berziarah menjadi amalan kepada oarang melayu dan bersalaman .mak long.Pedagang Islam telah menguasai perdagangan di Lautan Hindi dan laut China Selatan dari abad ke -12 hingga abad ke-18. 1.Pedagang Melayu terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan Timur dan Barat sejajar dengan saranan Islam.mak ngah atau pak lang. a) Sebab perkembangan melaka ialah i) kedudukan yang strategik ii) Kehadiran pedagang iii) kemudahan pelabuhan iv) Pentadbiran pelabuhan yang licin v) Pelbagai barang dagangan seperti rempah ratus b) Jawatan juga telah diwujudkan oleh kerajaan Melaka i) Jawatan Laksamana untuk menjaga urusan kelautan ii) Jawatan Syahbandar untuk bertindak sebagai ketua pelabuhan. c) Majlis-majlis seperti majlis perkawinan.Perkembangan perdagangan . .perlantikan pengganti akan dilakukan sebelum upacara pemakaman sultan dilangsungkan.yang dimulakan oleh para khalifah pada zaman Bani Umaiyah 2.Seni kata lagu yang bercampur baur antara bahasa Melayu dengan Bahasa Arab memperlihatkan pengaruh Islam.

c) Turut diperkenalkan sistem sukat timbang dimana Syahbandar yang dipertanggungjawab.Kaedah urusan perdagangan yang digunakan di Melaka ialah kaedah pertukaran barang(sistem barter) dan kaedah jual beli. ii. 2. Sistem sukat timbang seperti berikut : .Tercatat nama sultan yang memerintah serta tarikh menikut Islam. . Johor . .dan mengandungi emas seberat 10 grain(bersamaan dengan 0.65 gram) dan juga jenis emas yang mempunyai berat 40 grain (bersamaan dengan 2. .juga boleh ditukar dengan mata wang tempatan.Pada abad ke-17 dan ke 18 kerajaan Johor telah menjadi pesat dan tunjang kekuasaan melayu.Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis kerajaan Johor telah meneruskan perdagangan .1527 adalah tarikh mata wang yang tertua iaitu semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. .Di perlabuhan Melaka.Mata wang emas di Johor juga di beri gelaran kupang. . dan Camby jugu turut di gunakan.Penggunaan mata wang . iii. .Digunakan untuk memudahkan urusan perdagangan dan jual beli kerana bertindak sebagai perantaraan nilai baranagan. Terengganu dan Kelantan juga muncul sebagai pusat perdagangan yang penting pada zaman sama.mata wang dari pasai.negeri-negeri Melayu lain seperti Kedah.Pada setiap mata wang.Mata wang bebentuk bulat dan beratnya ialah satu kati lapan tahil.6 gram.Di Johot. Kedah.terteranama dan pangkat yang memerintah dan yang mengeluarkan mata wang tersebut.Selain Johor.Mata wang timah yang di panggil katun yang berbentuk bulat atau segi enam. Hormuz. .mata wang tidak mempunyai tarikh tetapi mempunyai tulisan jawi atau Arab seperti Malik atau Sultan al-Adil.contoh mata wang kedah : . . dan digunakan secara meluas pada abad yang ke-16.Melaka . i.

. iii) Cukai lain .Boleh di patahkan dan digunakan secara berasingan . . iv) Beras dan makanan tidak dikenakan cukai. iv.Mata wang emas digunakan secara meluas pada abad ke 16. . . 5. .5% dikenakan ke atas orang asing lain.Percukaian 1.Dikenakan kepada orang asing yang mmenetap di Melaka.Manakala cukai sebanyak 5% dikenakan ke atas pedagang dari China dan Jepun.Jumlahnya di tetapkan oleh pemerintah .Cukai dikenakan sebanyak 6% keatas jumlah barangan yang dibawa oleh pedagang dari Pegu.3% dikenakan ke atas orang asing yang datang dari Kepulauan Melayu. Sistem percukaian di Melaka wajib dikenakan kepada pedagang yang hendak berurusniaga di mana pedagang mestilah menjelaskan cukai sebelum menjalankan perniagaan di pondok di sepanjang sungai Melaka.Ceylon. 3.India. 2.Mata wang dikenali sebagai kijang. 4.Antara cukai yang dikenakan ialah : i) Cukai tetap .merupakan cukai yang paling asas .Kedah telah mengeluarkan mata wang timah sejak abad ke 17 lagi untuk kegunaan sendiri.Siam. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap kegiatan atau barangan tertentu.Mta wang Kedah berbentuk ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.Juga dikenali sebagai cukai import. Kelantan. Ia merupakan sumber pendapatan kerajaan yang akan disalurkan semua untuk pembangunan negara.dan Tabh Arab. . Golongan pemerintah telah menekankan kepada golongan kaya untuk membayar zakat harat memandangkan ekonomi yang pesat. ii) Cukai diraja . Amalan riba iaitu faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang tidak dibenarkan dalam perniagaan di kalangan Islam.Ini kerana terdapat gambar kijang pada muka wang emas tersebut.. 3.Sisitem percukaian wtelah wujud seiring dengan kegiatan perdagangan. .

Perubahan sosial a) Kelas pertengahan yang terdiri daripada artisan.Juga penumpuhan pada pertanian sara diri 4. Zaman pertengahan terbahagi kepada 3 peringkat iaitu : a) Peringkat awal (476 M.) b) Peringkat kemuncak (1050 .tetapi kekayaan yang dimilikinya.institusi yang universal . b) Kedudukan sosial seseorang tidak berasaskan kepada pemilihan tanah. Perubahan Politik a) Penglihatan rakyat dalam kegiatan atau urusan politik.1300 M. 2. b) Institusi parlimen telah diwujudkan untuk membantu memenuhi tuntutan rakyat .Merupakan Zaman Peralihan dari Zaman Gelap ke Zaman Renaissance. 4. Kemerosotan ekonomi diman serangan orang gasar yang mengganggu perdagangan di pantai utara dan barat Eropah. Perubahan peranan memainkan peranan sebagai . Ciri-ciri Zaman Kemuncak Pertengahan 1.1.) Ciri-ciri Zaman Gelap 1.1050 M. 3. Gereja Katolik yang terlalu berkuasa hanya menunpuhkan kepada kegiatan amalan agama dan pembelajaran ilmu keakhiratan sahaja. Zaman Kemuncak Pertengahan .ejen penyatuan. pedagang. Kemerosotan perkembangan ilmu pengetahuan. Pentadbiran pusat yang lemah dan tidak berkesan : 2.1450 M.. Perubahan ekonomi di sebabkan : i) Pertambahan penduduk ii) Peningkatan kegiatan pertanian iii) Kemunculan perdagangan 3.) c) Peringkat akhir (1300 . . dan ahli perbankan.Orang Eropah juga tida dapat datang ke Timur Jauh kerana orang Islam telah menguasai kawasan tersebut.

Kemunculan monarki baru 2.Aliran pemikiran ini dikenali sebagai humanisme. Zaman Renaissance bermula di Itali pada abad ke-14 dan seterusnya berkembang ke Eropah Barat sehingga abad ke-17 4. .Peperangan keagamaan yang meletus di Eropah ialah i) Peperangan keagamaan di Perancis yang berlaku dari tahun 1562 . Denmark.1598 ii) Perang 30 tahun di antara Sweden.Masyarakat mangadakan Counter Reformation. iaitu gerakan yang menahan atau bertindak menentang sesuatu yang baru. Sepanyol dan Bohemia yang berlaku antara tahun 1618 .Zaman Renaissance 1.Martin Luther seorang profesor ilmu teologi di jerman telah menentang amalan Indulgences. Katolik dan Protestan. "reniscimentt yang bermakna " kelahiran semula". 2. Politik .kegemilangan tamadun bangkit semula.Ekonomi . Kesan-kesan Zaman Reformation 1. Kedudukan gereja dan institusi paderi tercabar akibat pendirian Luther.Perubahan konsep pendidikan Kesan Zaman Renaissance 1. Permulaan Reformation 1. Gerakan Reformation 1.Kemunculan individualisme iaitu pada zaman pertengahan.Sistem perdagangan tempatan antarabangsa semakin maju dan meluas.Perubahan dakam pemikiran dan gaya hidup manusia dan perubahan dalam sikap masyarakat terhadap pendidikan.Istilah Renaissance berasal daripada perkataan itali iaitu . Perpecahan agama dan peperangan terbahagi kepada 2 mazhad iaitu. Pada Zaman Renaissance.Pada tahun 1517. 3.1648. Sebab-sebab Zaman Renaissance bermula di Itali : a) Kedudukan strategik itali b) Kemunculan bandar-bandar penting c) Kemunculan golongan pedagang kaya d) Peranan Paus di Rom 5. 2.Antara sebab utama kemunculan Gerakan Reformation ialah : a) Kepincangan dan penyelewengan gereja Katolik b) Penjualan sijil Indulgences satu penyeleweng yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Gerakan pertahankan kewibawaan gereja Katolik . Jerman. Sosial . Penentangan terhadap kewibawaan Gereja Katolik . golongan pelukis dan pengukir bekerja secara berkumpulan 6. Ia cuba menonjolkan keupayaan manusia menggunakan fikiran untuk mencari penyelesaian kepada pemasalahannya. . 3.

Penguasaan laluan perdagangan oleh Barat 3. 3. Kaedah dan ciptaan baru bagi dalam pertanian .Penggunakan kaedah atau teknik saintifik i) cara penanaman yang lebih berkesan ii) penggunaan baja . 5. Politik .Perubahan daripada sistem monarki kepada demokrasi borjuis. (c) Revolusi Rusia (1917) . Desakan ekonomi 2.kelahiran masyarakat baru . Kemerosotan kuasa golongan gereja.pengaruh terhadap gaya hidup .kesannya 1.contoh revolusi politik adalah : (a) Revolusi Perancis (1789) . Galakan monarki baru 5.Kemerosotan kuasa pemerintah 2. 3. Sumbangan Revolusi Pertanian terhadap perkembangan Revolusi Perindustrian a)Perkembangan bidang pertanian . 3.2.sosial atau ekonomi.peneksploitasian buruh tempatan 1.Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem republik. Contoh. (b) Revolusi China (1911) . 4. 2. Semangat keagamaan 4.Ekonomi .Sebelum berlaku Revolusi Pertanian. Sebab-sebab penjelajahan 1.Perubahan daripada sistem monarki kepada sistem komunis (d) Revolusi Indonesia (1949) . Wujud sikap toleransi antara pelbagai mazhad. Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh sama ada dalam bidang politik.pengeluaran makanan dijalankan dalam skala yang kecil.penyebaran agama Kristian . Sosial . Semangat kebangsaan bangsa Antara kesan.Perubahan daripada sistem kolonail kepada sistem peribumi. Pemilikan tanah persendirian a) sistem pemilikan tanah persendirian b) sistem pemilikan tanah awan. Galakan dari pemerintah.

Penyediaan modal . Penggunaan teknologi * Peralatan dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia. Pertanian komersial .Rekaan enjin berkuasa wap . a) Beberapa akta ubaru telah diluluskan oleh kerajaan untuk membela nasib para pekerja kilang : b) Antara aktanya : i) Akta Kilang .Lebihan produk yang dihasilkan semasa Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian dipasarkan di peringkat antarabangsa. 3.penydiaan bahan makanan b) Ciptaan baru dalam bidang sains dan teknologi serta semangat keusahawaan 2.Teknik pengeluaran . Perindustrian sabagai punca ekonomi baru . 1. 6.Penggunaan baja asli secara meluas Perkembangan bidang perindustrian 1.iii) penggunaan peralatan moden.Pengangkutan laut. * Semasa Revolusi Perindustrian.Revolusi Pertanian talah membantu perkembangan perindustrian denhan menyediakan : a) bahan makanan yang cukup b) tenaga buruh yang banyak 2.skala pengeluaran . . 4. 3. Peningkatan perdagangan antarabangsa . Peralihan daripada industri desa kepada perkilangan * Revolusi Perindustrian membawa perubahan dalam: . binatang atau air. perubahan yang berlaku termasuk " a) Peningkatan perdagangan antarabangsa b) Kemajuan dalam bidang pengangkutan c) Kemunculan golongan buruh dan majikan d) Perkembangan Eropah sebagai kuasa yang kuat dan kaya. Faktor yang mencetuskan Revolusi Perindustrian. Pertanian sebagai punca ekonomi .Kegiatan partanian telah digantikan oleh kagiatan pambuatan dan pangilangan sebagai bidang utama ekonomi negara. a) Sumbangan Revolusi Pertaniaan dagi segi .aktiviti mengkomersialkan hasil barangan.Sistem pengangkutan domestik diperlihatkan apabila kereta api dicipta. Kemunculan golongan buruh dan majikan. 5. Kemajuan bidang pengangkuatan .

• • • • Digubal pada tahun 1833. ii) Akta Lombong • • Digubal pada tahun 1842 Kanak-kanak perempuan dan wanita dilarang berkerja dalam perusahaan arang batu iii) Akta Sepuluh Jam • • Digubal pada tahun 1847. Melarang kanak-kanak di bawah umur 9 tahun berkerja dan mesti dihantar ke sekolah. Had masa berkerja tidak boleh melebihi 9 jam sehari bagi kanak-kanak yang layak berkerja. . Pekerja wanita yang terlibat dalam perusahaan tekstil dilarang bekerja lebih daripada sepuluh jam sehari 1. Foktor-faktor yang mendorong kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Asia. Keselamatan para pekerja mereka di kilang adalah tanggungjawab para majikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful