Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, rakyat Malaysia perlu menanam semangat kejiranan yang tinggi dalam

kalangan anggota masyarakatnya supaya

mereka tidak hidup berasingan. Hidup berjiran dan bersatu padu itu banyak kepentingannya dan pelbagai usaha boleh dilakukan untuk merealisasikannya.

Semangat hidup berjiran yang kita warisi sejak turun temurun kini jelas semakin terpinggir. Keadaan manfaatnya. tersebut tidak wajar dibiarkan kerana hidup berjiran banyak

Kepentingan utama hidup berjiran adalah untuk mengukuhkan institusi kemasyarakatan. Semangat tolong-menolong dapat dilahirkan di antara penduduk setempat. Sikap tolong-menolong di antara jiran amat penting kerana seseorang boleh meminta bantuan jiran ketika berlakunya kecemasan. Selain itu, semangat kejiranan dapat mengeratkan silaturahim di antara penduduk setempat. Ini akan dapat mewujudkan suasana aman damai dan membolehkan penduduk setempat hidup dengan selesa.

Dengan adanya semangat kejiranan, masalah jenayah dapat dikurangkan. Kita tidak dapat menafikan bahawa kejadian pecah rumah kerap berlaku ketika penghuninya tiada di rumah. Jika semangat kejiranan dalam masyarakat kita kuat, masalah sedemikian dapat dielakkan kerana sebagai jiran yang bertanggungjawab seseorang itu akan prihatin terhadap rumah dan harta benda jirannya ketika ketiadaan

mereka. Mereka akan membantu melihat-lihat persekitaran rumah tetangga dan mengambil tindakan yang sewajarnya jika berlaku sesuatu yang mencurigakan. Di sini juga kita dapat menekankan tanggungjawab dan kepentingan Rukun Tetangga kawasan setempat.

jiran boleh mengambil langkah „menjaga tepi kain orang‟ atau melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib agar perkara yang tidak diingini dapat dielakkan. Di sini jugalah peranan seorang guru perlu dimainkan dengan sebaiknya. masalah pembuangan bayi yang semakin mengancam masyarakat hari ini. Hilangkan segala perangsaka buruk dan tanggapan negatif terhadap bangsa lain demi kesejahteraan bersama adalah lebih penting dalam hidup bermasyarakat. Melalui mata pelajaran tertentu. sistem pendidikan memainkan peranan penting. Dengan adanya jiran yang sentiasa mengambil tahu dan kenal jiran setempatnya akan dapat mengelakkan daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini. Memupuk budaya ini di kalangan kanak-kanak adalah lebih mudah. Ini akan membawa kepada pencapaian matlamat konsep 1 Malaysia di mana perpaduan dan integrasi antara kaum berlaku. seperti Pendidikan Agama dan Pengetahuan Moral ataupun melalui penyerapan dalam mata pelajaran lain. bukan hanya setakat mengetahuinya di atas kertas sahaja. hidup berjiran juga dapat membendung gejala sosial yang kini berleluasa. umpama peribahasa “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. rumah sebelah didiami oleh anak-anak muda yang menyewa. Apabila jiran mendapati ada sesuatu yang mencurigakan di rumah tersebut seperti anak muda membawa pasangan masing-masing masuk ke rumah pada waktu malam. Misalnya dalam hidup bermasyarakat dan pelbagai budaya. rakyat Malaysia belajar menghargai dan menghayati budaya dan tradisi rakyat berbilang kaum di Malaysia. di .Seterusnya. Ini kerana. Untuk memupuk semangat kejiranan. Melalui semangat kejiranan. Misalnya. Contohnya. amalan hidup berjiran dapat dipupuk di kalangan kanak-kanak. Sikap saling hormatmenghormati antara satu kaum dengan kaum yang lain dapat dilahirkan. Matlamat pengajaran haruslah menekankan pengamalan budaya tersebut dalam kehidupan sebenar. semangat kejiranan penting kepada penduduk Malaysia kerana perpaduan kaum dapat dipupuk melalui semangat tersebut. bangsa Melayu menghormati adat dan budaya bangsa India dan Cina dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu.

Pelbagai pertandingan harus dijalankan supaya murid-murid sekolah terdedah kepada konsep hidup berjiran. Oleh kerana itu. Ini kerana konsep sebegini dapat menyemaikan nilai-nilai murni kepada diri seseorang. hari keluarga dan sebagainya. Pelbagai pihak boleh menganjurkan ceramah tentang semangat kejiranan untuk mendidik rakyat Malaysia tentang pentingnya hidup berjiran. Murid-murid sekolah haruslah digalakan mengamalkan semangat kejiranan sejak masih kecil lagi. guru merupakan ibu bapa yang perlu membimbing dan mendidik anak-anak dengan sebaiknya.sekolah. kerajaan giat memperkenalkan konsep institusi kemasyarakatan kepada orang ramai. Selain itu. Ini dapat mengeratkan silatulrahim antara satu sama lain. Pihak sekolah juga harus mempertingkatkan pendidikan mengenai budaya kemasyarakatan agar murid-murid dapat menanam nilai-nilai positif serta dapat bergaul mesra dengan pelbagai kaum serta mengubah pemikiran dan memecahkan jurang perkauman Pihak kerajaan harus mengambil inisiatif dengan mengadakan rumah terbuka semasa perayaan sesuatu kaum agar dapat mengetahui budaya sesuatu kaum tersebut. antara usaha yang wajar dilakukan untuk memupuk semangat kejiranan termasuklah mengadakan kempen semangat kejiranan. Usaha ini juga akan dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah yang berkaitan dengan isu perkauman. Dengan itu. . masyarakat dapat hidup aman damai tanpa sebarang pertelingkahan. Di sekolah jugalah tempat terbaik untuk mereka mengenali sahabat-sahabat berlainan bangsa mereka dengan lebih mendalam. Slogan tentang semangat kejiranan boleh disebarkan melalui media massa. di sesebuah taman perumahan boleh menubuhkan rukun tetangga dan menjalankan pelbagai aktiviti seperti gotong-royong. Misalnya.

pertandingan mewarna untuk kanak-kanak dan di akhiri dengan aktiviti cabutan bertuah.1 Antara program yang dijalankan meliputi aktiviti gotong-royong membersihkan sekitar kawasan masjid. pembukaan kaunter bergerak bagi memudahkan urusan zakat. Semangat ini perlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagai rakyat Malaysia.Langkah bagi meningkatkan kesedaran di kalangan orang ramai juga tidak kurang pentingnya. kita haruslah bersatu padu dalam usaha untuk memupuk semangat kejiranan di antara rakyat demi mencapai perpaduan kaum. Antara contoh aktviti-aktiviti kemasyarakatan yang pernah diadakan demi menyatupadukan rakyat Malaysia ialah Lembaga Zakat Selangor (LZS) dengan kerjasama Jawatankuasa Masjid An-Nur Saujana Utama. Bak kata pepatah „bersatu kita teguh. Buloh menganjurkan program Mesra Masyarakat yang bertujuan untuk mendekatkan warga LZS dengan masyarakat setempat melalui aktiviti kemasyarakatan.com. bercerai kita roboh‟. Dalam masa yang sama sikap dan persepsi masyarakat perlu berubah. paradigma yang baru ini memastikan semangat kejiranan akan terus mekar dalam masyarakat kita. Sikap individualistik dan berprasangka buruk terhadap jiran seharusnya dihapuskan kerana sifat ini menghalang pembentukan budaya tersebut. Kita juga haruslah menghargai keharmonian dan keamanan yang dinikmati oleh semua rakyat serta perlu berusaha dan menyumbangkan tenaga untuk mengukuhkan perpaduan di antara rakyat berbilang 1 http://www.e-zakat. Mereka harus selalu diingatkan agar mengunjungi antara sesama jiran pada waktu perayaan agar mereka dapat mengenali antara satu sama lain. Masyarakat hendaklah memandang semangat kejiranan ini sebagai satu perkara penting dalam kehidupan bermasyarakat.my/terkini/lzs-anjur-program-mesra-masyarakat/ . Jelaslah. Begitu juga amalan mengadakan rumah terbuka perlu digalakkan. Sg. kuliah zohor.

semangat kejiranan menjadi titik tolak pembentukan konsep perpaduan nasional. Diharapkan semua lapisan masyarakat akan memikul tanggungjawab untuk mengekalkan dan mengukuhkan lagi perpaduan di negara Malaysia. Kesimpulannya.kaum negara kita. Oleh itu. Semua pihak perlulah berusaha untuk memastikan semangat ini terus diamalkan oleh masyarakat di negara ini. Kepentingan semangat ini sudah pasti dalam mewujudkan semangat perpaduan. Dalam masyarakat berbilang kaum yang wujud di negara ini pemupukan konsep perpaduan amat strategik. Mungkin kita semua harus bertanya diri sendiri “siapakah jiran kita? . Kesepakatan masyarakat dalam sesebuah negara itu terbentuk daripada individu yang saling mengamalkan konsep kejiranan yang efektif sebelum berkembang menjadi satu umah. semangat kejiranan memang boleh dicapai melalui beberapa kaedah yang dijelaskan tadi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful