Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

PN. MASARIAH BINTI MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA

SeJaRaHModul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei
Soalan disusun mengikut bab
Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010
Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan
isu semasa
Merupakan latihan fokus SPM 2011
Melatih kemahiran menjawab SPM
Jawab semua soalan yang disediakan
Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 4

MASARIAH MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA

MasariahMispari @ SAS T4B22011

Nama

Bab
1

Bab
2

Bab
3

Bab
4

Bab
5

Bab
6

Bab
7

Bab
8

Bab
9

Bab
10

:

________________________________________________

Tingkatan :

________________________________________________

Sekolah

________________________________________________

:

MasariahMispari @ SAS T4B22011

1.2 Tamadun Rom 2. Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? A Perampasan kuasa B Pemulauan pilihan raya C Perubahan struktur masyarakat D Perlucutan jawatan pentadbiran M.1 Agama Hindu 2.S.000 orang tercedera Apakah kesan perang tersebut ke atas pemerintahan Asoka? A Perluasan ajaran Buddha B Menamatkan sistem beraja C Pengamalan sistem demokrasi D Menghentikan perluasan kuasa MasariahMispari @ SAS T4B22011 1 MasariahMispari @ SAS T4B22011 2 .4.1.2 Ekonomi Pertanian Perdagangan Perusahaan Kewangan 2.000 orang terkorban  150.2.4.  Athens  Sparta  Corinth Apakah masalah yang sering berlaku antara negara kota tersebut? A Peperangan C Perebutan takhta B Bencana alam D Kehilangan mandat M S.2.4 Tamadun China 2.4. Pemerintahan Ketua Beraja Raja Oligarki X Tirani Golongan kaya atau tentera Apakah X ? A Golongan pendeta B Golongan bangsawan C D Beberapa orang konsul Beberapa orang ahli senat SPM2008/s4/ms:43 3. Senarai berikut menunjukkan negara-negara kota dalam tamadun Yunani.4.S 39 Subtajuk 2.4 Tamadun China 2.3.3 Sumbangan Tamadun 2.3 Tamadun India 2.3.4.3 Sosial Pendidikan Falsafah Sains dan Teknologi Seni dan Seni Bina Bahasa Kesusasteraan Sistem Sosial 2.3 Tamadun India 2.4 Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia 2. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa mereka mengatasi kuasa raja. 45 4.1 Tamadun Yunani 2.1 Tamadun Yunani 2.4.6 Toaisme 2005 S E 2006 S E 2007 S E 2008 S E 2009 S E 2010 S E 1.2.1.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun 2.3.3 Agama Kristian 2. Peristiwa Kesan Perang Kalinga  100.2 Tamadun Rom 2.4 Agama Islam 2.2 Agama Buddha 2.  Sistem pemerintahan berikut pernah diamalkan di Athens.1.1 Latar Belakang Tamadun 2.Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Item Objektif Analisis SPM 2005 – 2010 M. 42   2. Jadual berikut berkaitan dengan Perang Kalinga.5 Confucianisme 2.1 Politik Pentadbiran Perundangan Perluasan Kuasa 2.3.

Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannnya secara autokratik? A Mewujudkan polis rahsia B Melantik hakim yang bergaji C Mengurangkan kuasa ketua tentera D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan 3 MasariahMispari @ SAS T4B22011 4 . Rajah berikut menerangkan ciri undang-undang Legalisme. Undang-undang yang tegas SPM2004/s4/M.47 Dewan Senat 11.47 10.S.S. Konsul 1 dan Konsul 2 SPM2005/s1/M. Apakah ciri-ciri Undang-Undang Rom berikut? Undang-undang sivil Undang-undang Rom Undang-undang rakyat SPM2007/s4/M.49 12.M.S. 43 6. 8.S.43 5. Apakah tugas anda? A Merangka undang-undang B Mencadang dasar kerajaan C Melantik pegawai pentadbir D Mengatur strategi ketenteraan SPM2006/s6/M.S.Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN M.S. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang berdisiplin? A Pengamalan undang-undang B Menitikberatkan unsur kasih sayang C Hubungan harmoni manusia dengan alam D Pelaksanaan undang-undang yang tegas Dewan Perhimpunan Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran? A Menyekat pengaruh gereja B Mengimbangi kuasa pemerintah C Mengelakkan penjajahan kuasa asing D Memperkukuh kedudukan pemerintah MasariahMispari @ SAS T4B22011 Tiada perasaan belas kasihan SPM2005/s2/M.S.44 Undang-undang natural I II III IV A B C D Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pdaa tahun 509 S. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia? A Raja sebagai ketua kerajaan B Rakyat terlibat dalam pemerintahan C Dewan Negara meluluskan belanjaan D Dewan Rakyat menentukan ketua negara Legalisme Penguatkuasaan harus dipelihara Bagaimanakah legalisme dilaksanakan? A Hakim dibayar gaji tinggi B Rakyat di bawah penguasaan tentera C Raja harus memiliki kuasa yang penuh D Juri dilantik daripada kalangan bangsawan SPM2008/s3/ms:44 7.M. Diukir pada tiang batu Keadilan kepada setiap individu Hukuman berdasarkan bukti yang kukuh Disampaikan sebagai perintah diraja I dan I I dan IV II dan III III dan IV Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada tahun S. 46 SPM2006/s5/M.? A Penaklukan orang gasar B Penjajahan Julius Caesar C Pertabalan Maharaja Augustus D Pemberontakan golongan patrician 9. Rajah berikut berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom.

59 SPM2005/s3/M. Menanam sikap keberanian Melatih pemimpin berwibawa Melahirkan individu seimbang Mengukuhkan semangat patriotisme Karya epik Tamadun Mahabharata India Iliad dan Odyssey SPM2008/s1/ms:52 Yunani Kedua-dua karya epik tersebut menceritakan A percintaan B ketuhanan C peperangan D kekeluargaan 15.S.63 19.51 13.54 14.S. Rajah berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China. Jadual berikut menunjukkan dua epik yang berpengaruh di dunia. Rajah berikut merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius. Peringkat Sarjana Pembelajaran Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram Menengah Menulis karangan dan sastera Tinggi Petani Tukang X Apakah X ? A Menghafal kitab agama B Menterjemahkan buku suci C Mencatat salasilah maharaja D Menulis buku undang-undang MasariahMispari @ SAS T4B22011 Pedagang Bagaimanakah status masyarakat boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi? A Membayar cukai B Mengumpul harta C Memberikan taat setia D Meningkatkan tahap pendidikan 5 MasariahMispari @ SAS T4B22011 6 . Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman Dinasti Tang di China? A Menjimatkan masa B Meminimumkan kos C Mengurangkan tenaga kerja D Mengekalkan kesuburan tanah SPM2005/s5/M.Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN SPM2007/s3/M. Senarai berikut merujuk kepada binaan di Rom.S. SPM2005/s4/M. Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. 61 18.S.    Berbentuk kubah Siap semasa Maharaja Falvian Tempat pertarungan pahlawan Apakah binaan tersebut? A Aropolis B Aqueduct C Pantheon D Colloseum M.S.S. Antara matlamat penubuhannya ialah A menjamin kesetiaan pekerja B mengawal kadar gaji pekerja C mempertahankan hak majikan D memperjuangkan had masa bekerja SPM2009/s4/M. Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?    A B C D Sukan Seni berpidato Kesusasteraan 17.55 16.

............ Afrika Utara........ Gambar berikut menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China..........................................Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN SPM2005/s6/M. – .............. [ 1 markah ] (c) Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dilaksanakan? Mengapakah tembok tersebut dibina? A Menandakan sempadan negeri B Menjamin keselamatan wilayah C Menjadi benteng penghalang banjir D Melambangkan keagungan kerajaan MasariahMispari @ SAS T4B22011 F1 ............................................s............... – .............................. (b) Apakah kesan perluasan kuasa Yunani? F1 ........................... F2 ...................................................................................................................................... Kalinga Menyatukan seluruh China (a) Namakan tokoh perluasan kuasa tersebut................................................................................... Sepanyol...................................... Mengapa agama kristian berkembang secara meluas pada Zaman Rom (280 – 337S............S.................................. Mysore.................................. Tamadun Tokoh Wilayah Yunani X Parsi.................................)? A Penulisan kitab Bible B Pengaruh agama lain kurang C Pengiktirafan oleh Constantine D Perkembangan teknologi percetakan Jadual berikut menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa pada zaman peningkatan tamadun................................................................................................S.59 22. F2 ............................ Bindusara.............. [ 2 markah ] SPM2009/s3/M.......... Mesir............................ Turki................... Seleucid. Turkistan...... Macedonia.....S....................64 Item Berstruktur 20........66 21....................... Samarkand Rom Y India Chandragupta Maurya....................M.... – .................................. F2 Y .. Manakah yang berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani pada tahun 776S......... Palestin India Utara..................................................................... [ 2 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B22011 8 ...............................M.......... SPM2004/s5/M.................................... [ 2 markah ] (d) Apakah tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China? 7 F1 ....... Punjabi............... Asoka China Shih Huang Ti Britain................................ F1 X ................................ 48 – 50 1...........? I Menghormati tuhan Zeus II Persaingan antara negara kota III Pertandingan menentukan pahlawan IV Melibatkan hanya golongan bangsawan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Buku Teks m.........

...................................................................... – ..................................Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN (d) Bagaimanakah sistem pendidikan membawa kegemilangan kepada tamadun Rom? (e) Mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini? F1 ......................................................................................................... [ 2 markah ] (c) Apakah ciri-ciri manusia yang dilahirkan dalam sistem pendidikan di Yunani? Tamadun Sumbangan Pythagoras Yunani Teorem Pythagoras Archimedes Yunani Isi padu air Boethius Rom X (a) Apakah X ? F1 ... – ... rohani dan intelektual? Buku Teks m....................................................................... F2 ............... [ 2 markah ] F1 ......................................................................................................................................... F1 Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa peningkatan dalam bidang-bidang lain di Yunani.............................................................. [ 2 markah ] (e) Mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamat melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ F1 ..................................................................................... F1 ......... F2 ... (b) Apakah keistimewaan sistem pendidikan tamadun China? F1 ..................................................................... F2 ................................. F2 ..................................................................... 53 – 55 2............................................................................................................................. F3 ................................................................................................... – ......................................................................................................... F2 ......................................................................... F2 ............ (a) Senaraikan ciri-ciri sistem pendidikan di India............................................ India dan China.......................................... emosi..................... [ 1 markah ] (b) Senaraikan sumbangan sains dan teknologi Tamadun Yunani................................................................................................................................ F2 ........... [ 2 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B22011 Tokoh 9 F1 ................ – ............................................................................................... [ 2 markah ] Buku Teks m.......................... – .............s........................................................s............................................................................................................................................................... Rom............................................ Jadual berikut menunjukkan tokoh sains dan teknologi pada zaman peningkatan tamadun.................................................................... – ................................................................................................................................................................ – ..................................................... – .................... [ 3 markah ] ................................................................................................................................... 57 – 58 3...................................................... [ 3 markah ] MasariahMispari @ SAS T4B22011 10 ................................ F3 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... [ 2 markah ] 1........................................... H1b ........................................................................... 52 – 53................................................................................................................. F2 ............................................................................................................................................................................................................... H1c .......... F2 ..................................................................................................................................................... H2a ................................................................................................................... H4a ............................................................................. H1a .................... 57 – 61 F1 ................................................................... iaitu masyarakat yang maju dan bersaintifik? F1 ........................................................Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Item Esei (c) Nyatakan ciptaan sains dan teknologi Tamadun China................................................... – ............... H2b ............... 60..................................................................................................................................................................................................................... (d) Nyatakan perkembangan sains dan teknologi Tamadun India.................................................................................... [ 6 markah ] F1 ...... F1 ................................................................................................... MasariahMispari @ SAS T4B22011 11 MasariahMispari @ SAS T4B22011 12 .................................................................................. H4c ................. – ............................ H2c .................................. Buku Teks m........... F3 ................ H4b .......................................................................................................................................................................................................... – .......................... H3c .........................................................................s............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [ 2 markah ] (e) Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020.............. F2 ........................... F2 ......... Gambar berikut menunjukkan Tembok Besar China yang menjadi simbol ketinggian ketamadunan Tamadun China.................................................................................................... H3a ........................................................... F4 ......................................................................................................................................................................................... [ 2 markah ] Tembok Besar China (a) Terangkan ciri-ciri seni bina tamadun China yang kekal sebagai peradapan dunia.................... H3b .

........................................................................................................................... [ 4 markah ] H3a ................................................................................................................................. F7 ..................................................................... F2 Tamadun Yunani Tamadun Rom Tamadun China Tamadun India (a) Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek pentadbiran............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. F3 .......................................................................................................................................... H2b ............................... ......................................... H2c ................................................................ F6 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 62 – 68 2........... F4 ......... (i) Ekonomi F3 ..... H1b ................................................................................................................................. F1 ..................................................................................... F5 Buku Teks m.......... 57 – 58............................................ H3b ........................................................................................... H1b ...... H2b .................................................................................. H2c .............................. H3c ............................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... H2a ..........................................     ...................................................................................... F7 ......................................................................... H3b ........................................................................................................................... F3 H3c ...... Senarai berikut menunjukkan tamadun yang menyumbang kepada warisan peradapan dunia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [ 6 markah ] F1 ........... F3 ........................................................................................................................ F4 ........ F5 ............................................................................................................................. F2 .................................................................................. H1a .......................................................................................................................................... H2a .............................................................s................... H3a ..................................................................................................................................................................................................................................................... MasariahMispari @ SAS T4B22011 13 MasariahMispari @ SAS T4B22011 14 .............................................................. F2 ............. (c) Bagaimanakah anda dapat mengambil iktibar daripada peningkatan tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri? [ 6 markah ] F1 H1c ................................................. H5a ......................................................................................................................................... F5 .................................................................................................................... F2 .............................................................................................................................................................................................................................................................................Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN (b) Terangkan kemajuan tamadun China dari aspek berikut............................................................................................................. (ii) Sains dan Teknologi [ 4 markah ] F1 ....... ............................................................................................................................................................................................................................ F6 ........ H1a ................................................................ H4a ....................................................................................... F4 ........................................

................................................................ F5 .............................................................................................. F5 ................................................................................................................................................................................................ F2 .......................................................................................................................................................................................................................................... F7 .................................................................................................................................................. F6 ................................................................................ (ii) Aspek sosial [ 4 markah ] F1 ........................................... F4 ............................................................................................................................................................................................................................................................................ F2 ...................................... (c) Apakah ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan sesebuah tamadun? [ 6 markah ] F1 ....................................................................................................................................................................................................................... MasariahMispari @ SAS T4B22011 13 MasariahMispari @ SAS T4B22011 ............................. F2 .... F4 ........................................ F3 ................................................................................................................................Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN NOTA (b) Nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang berikut: (i) Sains dan teknologi [ 4 markah ] F1 ................................................................................................................................. F5 ............................. F4 ......................... F3 . F3 ..................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful