P. 1
Latihan Sejarah

Latihan Sejarah

|Views: 106|Likes:
Published by Hayqal Aguero

More info:

Published by: Hayqal Aguero on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2012

pdf

text

original

SeJaRaH

MasariahMispari @ SAS T4B22011
PN. MASARIAH BINTI MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei
 Soalan disusun mengikut bab
 Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2010
 Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan
isu semasa
 Merupakan latihan fokus SPM 2011
 Melatih kemahiran menjawab SPM
 Jawab semua soalan yang disediakan
 Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali


Tingkatan 4
Bab
1
Bab
2
Bab
3
Bab
4
Bab
5
Bab
6
Bab
7
Bab
8
Bab
9
Bab
10


Nama : ________________________________________________
Tingkatan : ________________________________________________
Sekolah : ________________________________________________

MasariahMispari @ SAS T4B22011
MASARIAH MISPARI
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH
PUTRAJAYA

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN


Analisis SPM 2005 – 2010

Subtajuk
2005 2006 2007 2008 2009 2010
S E S E S E S E S E S E
2.1 Latar Belakang
Tamadun

2.1.1 Tamadun Yunani
2.1.2 Tamadun Rom
2.1.3 Tamadun India
2.1.4 Tamadun China
2.2 Aspek-aspek
Peningkatan Tamadun

2.2.1 Politik
- Pentadbiran 
- Perundangan  
- Perluasan Kuasa
2.2.2 Ekonomi
- Pertanian
- Perdagangan
- Perusahaan
- Kewangan
2.2.3 Sosial
- Pendidikan
- Falsafah
- Sains dan Teknologi
- Seni dan Seni Bina
- Bahasa
- Kesusasteraan
- Sistem Sosial
2.3 Sumbangan Tamadun
2.3.1 Tamadun Yunani
2.3.2 Tamadun Rom
2.3.3 Tamadun India
2.3.4 Tamadun China
2.4 Kemunculan Agama dan
Ajaran Utama Dunia

2.4.1 Agama Hindu
2.4.2 Agama Buddha
2.4.3 Agama Kristian
2.4.4 Agama Islam
2.4.5 Confucianisme
2.4.6 Toaisme


MasariahMispari @ SAS T4B22011 1

Item Objektif

M.S 39
1. Senarai berikut menunjukkan negara-negara kota dalam tamadun Yunani.
 Athens
 Sparta
 Corinth

Apakah masalah yang sering berlaku antara negara kota tersebut?
A Peperangan C Perebutan takhta
B Bencana alam D Kehilangan mandat

M S. 42
2. Sistem pemerintahan berikut pernah diamalkan di Athens.
Pemerintahan Ketua
Beraja Raja
Oligarki X
Tirani Golongan kaya atau tentera

Apakah X ?
A Golongan pendeta C Beberapa orang konsul
B Golongan bangsawan D Beberapa orang ahli senat

SPM2008/s4/ms:43
3. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa
mereka mengatasi kuasa raja.
Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut?
A Perampasan kuasa
B Pemulauan pilihan raya
C Perubahan struktur masyarakat
D Perlucutan jawatan pentadbiran

M.S. 45
4. Jadual berikut berkaitan dengan Perang Kalinga.
Peristiwa Kesan
Perang Kalinga

 100,000 orang terkorban
 150,000 orang tercedera

Apakah kesan perang tersebut ke atas pemerintahan Asoka?
A Perluasan ajaran Buddha
B Menamatkan sistem beraja
C Pengamalan sistem demokrasi
D Menghentikan perluasan kuasa

MasariahMispari @ SAS T4B22011 2

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN


M.S. 46
5. Apakah ciri-ciri Undang-Undang Rom berikut?
I Diukir pada tiang batu
II Keadilan kepada setiap individu
III Hukuman berdasarkan bukti yang kukuh
IV Disampaikan sebagai perintah diraja
A I dan I
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM2004/s4/M.S. 43
6. Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi
di Malaysia?
A Raja sebagai ketua kerajaan
B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan Negara meluluskan belanjaan
D Dewan Rakyat menentukan ketua negara

SPM2008/s3/ms:44
7. Rajah berikut berkaitan dengan sistem republik yang diamalkan di Rom.

Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?
A Menyekat pengaruh gereja
B Mengimbangi kuasa pemerintah
C Mengelakkan penjajahan kuasa asing
D Memperkukuh kedudukan pemerintah

MasariahMispari @ SAS T4B22011 3


SPM2006/s5/M.S.43
8. Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pdaa tahun 509 S.M.?
A Penaklukan orang gasar
B Penjajahan Julius Caesar
C Pertabalan Maharaja Augustus
D Pemberontakan golongan patrician

SPM2007/s4/M.S.44
9. Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada
tahun S.M. Apakah tugas anda?
A Merangka undang-undang
B Mencadang dasar kerajaan
C Melantik pegawai pentadbir
D Mengatur strategi ketenteraan

SPM2006/s6/M.S.47
10. Rajah berikut menerangkan ciri undang-undang Legalisme.

Bagaimanakah legalisme dilaksanakan?
A Hakim dibayar gaji tinggi
B Rakyat di bawah penguasaan tentera
C Raja harus memiliki kuasa yang penuh
D Juri dilantik daripada kalangan bangsawan

SPM2005/s1/M.S.47
11. Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang
berdisiplin?
A Pengamalan undang-undang
B Menitikberatkan unsur kasih sayang
C Hubungan harmoni manusia dengan alam
D Pelaksanaan undang-undang yang tegas

SPM2005/s2/M.S.49
12. Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannnya secara autokratik?
A Mewujudkan polis rahsia
B Melantik hakim yang bergaji
C Mengurangkan kuasa ketua tentera
D Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

MasariahMispari @ SAS T4B22011 4

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Undang-undang Rom
Undang-undang sivil
Undang-undang rakyat
Undang-undang natural
Konsul 1 dan Konsul 2
Dewan Senat
Dewan Perhimpunan
Undang-undang yang tegas
Legalisme Tiada perasaan belas kasihan
Penguatkuasaan harus dipelihara

SPM2005/s3/M.S.51
13. Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India. Antara matlamat
penubuhannya ialah
A menjamin kesetiaan pekerja
B mengawal kadar gaji pekerja
C mempertahankan hak majikan
D memperjuangkan had masa bekerja

SPM2009/s4/M.S.54
14. Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?

 Sukan
 Seni berpidato
 Kesusasteraan

A Menanam sikap keberanian
B Melatih pemimpin berwibawa
C Melahirkan individu seimbang
D Mengukuhkan semangat patriotisme

SPM2008/s1/ms:52
15. Mengapakah sistem penanaman secara bergilir diamalkan pada zaman Dinasti
Tang di China?
A Menjimatkan masa
B Meminimumkan kos
C Mengurangkan tenaga kerja
D Mengekalkan kesuburan tanah

SPM2005/s4/M.S.55
16. Rajah berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China.
Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah Menulis karangan dan sastera
Tinggi X

Apakah X ?
A Menghafal kitab agama
B Menterjemahkan buku suci
C Mencatat salasilah maharaja
D Menulis buku undang-undangMasariahMispari @ SAS T4B22011 5

SPM2007/s3/M.S.59
17. Senarai berikut merujuk kepada binaan di Rom.
 Berbentuk kubah
 Siap semasa Maharaja Falvian
 Tempat pertarungan pahlawan

Apakah binaan tersebut?
A Aropolis
B Aqueduct
C Pantheon
D Colloseum

M.S. 61
18. Jadual berikut menunjukkan dua epik yang berpengaruh di dunia.
Karya epik Tamadun
Mahabharata India
Iliad dan Odyssey Yunani

Kedua-dua karya epik tersebut menceritakan
A percintaan
B ketuhanan
C peperangan
D kekeluargaan

SPM2005/s5/M.S.63
19. Rajah berikut merujuk kepada struktur masyarakat mengikut ajaran Confucius.
Bagaimanakah status masyarakat boleh berubah kepada kelas yang lebih
tinggi?
A Membayar cukai
B Mengumpul harta
C Memberikan taat setia
D Meningkatkan tahap pendidikan

MasariahMispari @ SAS T4B22011 6

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Sarjana
Petani
Tukang
Pedagang

SPM2005/s6/M.S.64
20. Manakah yang berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani pada
tahun 776S.M.?
I Menghormati tuhan Zeus
II Persaingan antara negara kota
III Pertandingan menentukan pahlawan
IV Melibatkan hanya golongan bangsawan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM2004/s5/M.S.66
21. Mengapa agama kristian berkembang secara meluas pada Zaman Rom (280 –
337S.M.)?
A Penulisan kitab Bible
B Pengaruh agama lain kurang
C Pengiktirafan oleh Constantine
D Perkembangan teknologi percetakan

SPM2009/s3/M.S.59
22. Gambar berikut menunjukkan sebahagian daripada Tembok Besar China.Mengapakah tembok tersebut dibina?
A Menandakan sempadan negeri
B Menjamin keselamatan wilayah
C Menjadi benteng penghalang banjir
D Melambangkan keagungan kerajaan
MasariahMispari @ SAS T4B22011 7


Item Berstruktur

Buku Teks m.s. 48 – 50
1. Jadual berikut menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa pada
zaman peningkatan tamadun.

Tamadun Tokoh Wilayah
Yunani X Parsi, Mesir, Turkistan, Samarkand
Rom Y
Britain, Sepanyol, Afrika Utara,
Macedonia, Turki, Palestin
India
Chandragupta Maurya,
Bindusara, Asoka
India Utara, Punjabi, Seleucid,
Mysore, Kalinga
China Shih Huang Ti Menyatukan seluruh China

(a) Namakan tokoh perluasan kuasa tersebut.

F1 X ..........................................................................................................

F2 Y ..........................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Apakah kesan perluasan kuasa Yunani?

F1 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 1 markah ]

(c) Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dilaksanakan?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Apakah tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]
MasariahMispari @ SAS T4B22011 8

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN(e) Mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 3 markah ]


Buku Teks m.s. 53 – 55
2. Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang seterusnya
membawa peningkatan dalam bidang-bidang lain di Yunani, Rom, India dan
China.
(a) Senaraikan ciri-ciri sistem pendidikan di India.

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Apakah keistimewaan sistem pendidikan tamadun China?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(c) Apakah ciri-ciri manusia yang dilahirkan dalam sistem pendidikan di
Yunani?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]MasariahMispari @ SAS T4B22011 9

(d) Bagaimanakah sistem pendidikan membawa kegemilangan kepada
tamadun Rom?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(e) Mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamat melahirkan
masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelektual?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]


Buku Teks m.s. 57 – 58
3. Jadual berikut menunjukkan tokoh sains dan teknologi pada zaman peningkatan
tamadun.

Tokoh Tamadun Sumbangan
Pythagoras Yunani Teorem Pythagoras
Archimedes Yunani Isi padu air
Boethius Rom X

(a) Apakah X ?

F1 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 1 markah ]

(b) Senaraikan sumbangan sains dan teknologi Tamadun Yunani.

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 3 markah ]

MasariahMispari @ SAS T4B22011 10

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN(c) Nyatakan ciptaan sains dan teknologi Tamadun China.

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Nyatakan perkembangan sains dan teknologi Tamadun India.

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

(e) Bagaimanakah anda menyahut cabaran keenam Wawasan 2020, iaitu
masyarakat yang maju dan bersaintifik?

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

– ................................................................................................................
[ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T4B22011 11

Item Esei

Buku Teks m.s. 60, 52 – 53, 57 – 61
1. Gambar berikut menunjukkan Tembok Besar China yang menjadi simbol
ketinggian ketamadunan Tamadun China.(a) Terangkan ciri-ciri seni bina tamadun China yang kekal sebagai peradapan
dunia.
[ 6 markah ]

F1 ................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

H4b ................................................................................................................

H4c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B22011 12

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Tembok Besar China

(b) Terangkan kemajuan tamadun China dari aspek berikut.
(i) Ekonomi
[ 4 markah ]

F1 ................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

H5a ................................................................................................................

(ii) Sains dan Teknologi
[ 4 markah ]

F1 ................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B22011 13


F3 ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

(c) Bagaimanakah anda dapat mengambil iktibar daripada peningkatan
tamadun China untuk mencapai kecemerlangan diri?
[ 6 markah ]

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

F6 ................................................................................................................

F7 ................................................................................................................


Buku Teks m.s. 57 – 58, 62 – 68
2. Senarai berikut menunjukkan tamadun yang menyumbang kepada warisan
peradapan dunia.

 Tamadun Yunani
 Tamadun Rom
 Tamadun China
 Tamadun India

(a) Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek pentadbiran.
[ 6 markah ]

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

F6 ................................................................................................................

F7 ................................................................................................................

MasariahMispari @ SAS T4B22011 14

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN(b) Nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang berikut:
(i) Sains dan teknologi
[ 4 markah ]

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

(ii) Aspek sosial
[ 4 markah ]

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

(c) Apakah ciri masyarakat yang menyumbang kepada kegemilangan
sesebuah tamadun?
[ 6 markah ]

F1 ................................................................................................................

F2 ................................................................................................................

F3 ................................................................................................................

F4 ................................................................................................................

F5 ................................................................................................................

F6 ................................................................................................................

F7 ................................................................................................................MasariahMispari @ SAS T4B22011 13
MasariahMispari @ SAS T4B22011

Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN

NOTA

4 Tamadun China 2.2 Tamadun Rom 2.4 Tamadun China 2.1 Tamadun Yunani 2. 45 4.2. Peristiwa Perang Kalinga Kesan  100.5 Confucianisme 2.3.6 Toaisme 2005 S E 2006 S E 2007 S E 2008 S E 2009 S E 2010 S E Item Objektif M. Pemerintahan Beraja Oligarki Tirani Apakah X ? A Golongan pendeta B Golongan bangsawan Ketua Raja X Golongan kaya atau tentera C D Beberapa orang konsul Beberapa orang ahli senat SPM2008/s4/ms:43 3. Senarai berikut menunjukkan negara-negara kota dalam tamadun Yunani.3 Tamadun India 2.4. Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa mereka mengatasi kuasa raja. Sistem pemerintahan berikut pernah diamalkan di Athens.2.000 orang tercedera M. 42 2.2 Tamadun Rom 2.  Athens  Sparta  Corinth Apakah masalah yang sering berlaku antara negara kota tersebut? A Peperangan C Perebutan takhta B Bencana alam D Kehilangan mandat    M S.4.4.1.1 Agama Hindu 2.1.2 Agama Buddha 2.2 Aspek-aspek Peningkatan Tamadun 2.000 orang terkorban  150.S.4.S 39 1.4 Agama Islam 2.3.3 Agama Kristian 2.4 Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia 2.4.1 Tamadun Yunani 2.1.2 Ekonomi Pertanian Perdagangan Perusahaan Kewangan 2.2. Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut? A Perampasan kuasa B Pemulauan pilihan raya C Perubahan struktur masyarakat D Perlucutan jawatan pentadbiran Jadual berikut berkaitan dengan Perang Kalinga.1 Politik Pentadbiran Perundangan Perluasan Kuasa 2.3 Sumbangan Tamadun 2.Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Bab 2 PENINGKATAN TAMADUN Analisis SPM 2005 – 2010 Subtajuk 2.3 Tamadun India 2.1 Latar Belakang Tamadun 2.4.1.3 Sosial Pendidikan Falsafah Sains dan Teknologi Seni dan Seni Bina Bahasa Kesusasteraan Sistem Sosial 2.3. Apakah kesan perang tersebut ke atas pemerintahan Asoka? A Perluasan ajaran Buddha B Menamatkan sistem beraja C Pengamalan sistem demokrasi D Menghentikan perluasan kuasa MasariahMispari @ SAS T4B22011 1 MasariahMispari @ SAS T4B22011 2 .3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->