ANALISIS SOALAN – SOALAN STPM 2000 – 2011 SEJARAH MALAYSIA Tema 1 : MASYARAKAT TEMPATAN Tahun Soalan

2001  Huraikan perbezaan antara Adat Perpatih dengan Adat Temenggung yang diamalkan oleh masyarakat Melayu pada abad ke-19.  Terangkan bagaimana kuasa raja-raja Melayu diperkukuhkan sebagai kuasa yang tertinggi dalam sistem politik Melayu sebelum kedatangan kuasa Barat.  Terangkan struktur sosial masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum campur tangan British pada tahun 1874.  Bincangkan Hukum Adat yang diamalkan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum campur tangan British.  Huraikan perubahan-perubahanyang berlaku dalam sistem pemerintahan beraja dan pembesar Melayu di Perak dari tahun 1874 hingga tahun 1909.  Galurkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat Melayu sehingga akhir abad ke-19.  Bincangkan jenis-jenis hamba dan kesan pemerintahan British terhadap sistem perhambaan di Tanah Melayu.  “Sebelum campur tangan British di Negeri-negeri Melayu, golongan pembesar Melayu mempunyai kuasa politik, ekonomi, dan sosial dalam pemerintahan.” bincangkan.  Bincangkan ekonomi bercorak komersil di Sarawak pada abad ke-19. 2006  Huraikan struktur masyarakat Melayu di Tanah Melayu sebelum tahun 1874.  Masyarakat Melayu sebelum kedatangan British bukanlah masyarakat pertanian semata-mata. Bincangkan. 2007 2008  Bincangkan peranan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu sebelum campurtangan British.  Bincangkan peranan pembesar di Pahang sebelum campur tangan British.  Bincangkan kegiatan ekonomi komersil di Sabah pada abad ke19 hingga awal abad ke-20.

2002

2003

2004

2005

2009

 Bincangkan pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Melay sebelum campur tangan British pada tahun 1874.  Bincangkan sistem dan peranan pembesar di NNM hingga tahun 1874.  Huraikan kegiatan ekonomi komersial di Tanah Melayu hingga tahun 1874.  Peranan institusi penghulu di Perak mengalami perubahan selepas campur tangan British pada tahun 1874. Bincangkan penyataan ini.  Pengaruh Islam adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat di Tanah Melayu sebelum campur tangan British. Bincangkan penyataan ini.

2010

2011

Tema 2 : TRANSFORMASI MASYARAKAT Tahun Soalan
2000  Bandingkan bentuk pentadbiran kolonial British di Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah dari tahun 1819 hingga tahun 1888.  Bincangkan sebab-sebab perubahan daripada dasar tidak campur tangan kepada dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu pada tahun 1874. 2001  Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh faktor perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. Bincangkan.
 Huraikan reaksi penduduk pribumi terhadap campur tangan

2002

British di Sabah atau Sarawak dari tahun 1850-an hingga tahun 1915.  Jelaskan sebab-sebab penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.
 Kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong orang Cina

dan India berhijrah ke negara ini pada abad ke-19. Bincangkan. 2003  Bandingkan keadaan politik antara Sungai Ujong dengan Selangor menjelang campur tangan British pada pertengahan tahun 1870-an.  Bincangkan sebab-sebab penentangan terhadap pemerintahan British di Kelantan pada tahun 1915 dan di Terengganu pada tahun 1928.

2004

 Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan bijih timah di Negeri-negeri Melayu dari tahun 1840an hingga 1920-an.  Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan 1896 dari segi politik dan ekonomi.

2005  Huraikan bagaimana keluarga Temenggung berkuasa sepenuhnya di Johor pada akhir abad ke-19. 2006  Jelaskan faktor-faktor yang mendorong penghijrahan kaum Cina ke Tanah Melayu dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20.  Bincangkan perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu hingga tahun 1941.  Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran Brooke di Sarawak pada abad ke-19. 2008  Bincangkan faktor campur tangan British di Negeri-negeri Melayu pada abad ke-19.  Huraikan kesan sosioekonomi sebagai akibat kemasukan orang China dan orang India pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. 2009  Huraikan bentuk pemerintahan baru yang diperkenalkan oleh Dinasti Brooke di Sarawak pada abad ke-19.  Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh British untuk meluaskan pengaruhnya di Negeri-negeri Melayu Utara Tanah Melayu dari tahun 1897 hingga tahun 1909.  Kemunculan masyarakat majmuk di Tanah Melayu dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi perdagangan pada awal abad ke-20. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? 2010  Pentadbiran Sir Hugh Low lebih Berjaya jika dibandingkan dengan pentadbiran JWW Birch semasa pelaksanaan system Residen di Perak. Bincangkan penyataan ini.
 Bincangkan pentadbiran Syarikat Borneo Utara British di Sabah

2007

2011

sebelum Perang Dunia Kedua.
 Huraikan peristiwa-peristiwa yang melibatkan British di negeri-

negeri Tanah Melayu antara tahun 1826 hingga tahun 1973.

Tema 3 : NASIONALISME & PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Tahun Soalan
2000  “Pendudukan Jepun telah berjaya melahirkan satu kesedaran politik yang meluas, lebih tersusun dan bersatu di kalangan barbagai-bagai bangsa selepas tahun 1945”.Bincangkan pernyataan ini.  Jelaskan kesan-kesan penubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1905.  Galurkan langkah-langkah yang membawa kepada pembentukan Malaysia 2001  Bincangkan tiga faktor yang membawa kepada pengisytiharan darurat pada tahun 1948. Huraikan lima langkah yang diambil oleh pihak British untuk menamatkan darurat.  Huraikan peranan dan sumbangan golongan intelektual dalam gerakan kesedaran di Tanah Melayu sehingga tahun 1930-an.  Jelaskan mengapa pada peringkat awal Sabah dan Sarawak menolak Gagasan Malaysia.  Bincangkan perjuangan Gerakan islah di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.  Bincangkan kebangkitan gerakan anti-British yang berlaku di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.  Bincangkan alasan-alasan penentangan yang dikemukan oleh kerajaan Indonesia, Filipina dan Brunei berkaitan dengan penubuhan Malaysia. 2005  Bincangkan gerakan anti-Jepun di Malaysia antara tahun 1942 hingga tahun 1945.  Jelaskan usaha yang dilakukan oleh United Malays National Organisation (UMNO) dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Melayu sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. 2006  Bincangkan kesan sosial dan ekonomi akibat pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari tahun 1942 hingga 1945.  Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Gerakan Anti Penyerahan Sarawak pada tahun 1946 dan faktorfaktor kegagalan,gerakan tersebut

2002

2003 2004

2007  Bincangkan faktor-faktor yang menyatukan orang Melayu untuk menentang Malayan Union pada tahun 1946.  Bincangkan perkembangan dan peranan persatuan-persatuan Melayu dari tahun 1926 hingga tahun 1937.  Bincangkan usaha kerajaan meningkat penglibatan dan sokongan penduduk tempatan dalam membanteras ancaman komunis dari tahun 1948 hingga tahun 1954.  Bincangkan matlamat dan strategi perjuangan Kaum Muda di Tanah Melayu dari tahun 1906 hingga tahun 1938.  Sejauh manakah factor luaran mempengaruhi kebangkitan gerakan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua?  Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. 2011  Mengapakah gerakan penentangan terhadap Malayan Union di Tanah Melayu lebih Berjaya berbanding dengan gerakan penentangan antipenyerahan di Sarawak?  Bincangkan faktor pembentukan gagasan Malaysia pada tahun 1963.

2008

2009

2010

Tema 4 : PENGISIAN KEMERDEKAAN Tahun Soalan
2000  Struktur ekonomi Tanah Melayu masih merupakan kesinambungan kepada sistem ekonomi colonial. Bincangkan perubahan-perubahan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan sehingga tahun 1963.  Huraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau, Komanwel, dan antarabangsa dari tahun 1957 hingga tahun 1963.  Huraikan sistem pemerintahan Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963.  Bincangkan dasar pendidikan di Tanah Melayu pada tahun 1957 hingga tahun 1963 dalam usaha membina sebuah negara yang bersatu padu.

2001

2002

2003

2004 2005

  Bincangkan penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Asia Tenggara (ASA), Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), dan Komanwel sejak tahun 1957.  Bincangkan kekuatan dan kelemahan dasar luar pro-Barat dan anti-komunis yang diamalkan oleh Tanah Melayu selepas kemerdekaan.  Sabah dan Sarawak mempunyai kedudukan istimewa dalam Persekutuan Malaysia.Jelaskan.  Analisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari tahun 1956 hingga tahun 1961.  Bincangkan dasar ekonomi yang dijalankan di Tanah Melayu dari tahun 1956 hingga tahun 1963.  Kepimpinan Tunku Abdul Rahman sangat mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu. Bincangkan penyataan ini.  -

2006

2007

2008

2009

2010

2011