IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya. Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul. Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui .

Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi. 6/7/12 .

” 6/7/12 .• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q. maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.S.

Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. untuk menerima wahyu dariNya • .

Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat. Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .

Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari. “Tiga ratus belasan orang. berapa jumlah rasul?”.” (HR. “Ya Rasulullah.JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah. ia bertanya pada Rasulullah. Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab. 6/7/12 • .

pastilah sesuai dengan kenyataan. maupun ketika berbuat. Sekiranya setiap perkataannya diuji. bercanda.Sifat-sifat rasul • • 1. baik ketika ia berjanji. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja. serius. Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. . memberi kabar.

Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka . sebagai wakil dari Allah. maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 . Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu.2. Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan.

siksaan. tipu daya. meskipun 6/7/12 . atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. Juga. konspirasi. disertai rasa tidak peduli pada kebencian. istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya. kejahatan. At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu.3.

pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 . agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah.4. Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. Tanpa intelegensia yang cemerlang. Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya.

Katakanlah (hai Muhammad). jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya. 1. “Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah. • .Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw.

mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.2.” (An-Nisa: 69).Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). yaitu nabi-nabi. orang-orang yang mati syahid. para shiddiiqiin. Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. dan orang-orang saleh. 6/7/12 .

Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw). memuliakannya. menolongnya. dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an).” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . mereka itulah orang-orang yang beruntung.• • 3.

TERIMA KASIH 6/7/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful