IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya. Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui . Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul.

6/7/12 .Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi. Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.

” 6/7/12 .• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q. maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.S.

untuk menerima wahyu dariNya • . Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam.

Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat. Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .

6/7/12 • .JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah. Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). ia bertanya pada Rasulullah. Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab. “Ya Rasulullah. hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari. berapa jumlah rasul?”. “Tiga ratus belasan orang.” (HR.

serius. baik ketika ia berjanji. Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja. . maupun ketika berbuat.Sifat-sifat rasul • • 1. Sekiranya setiap perkataannya diuji. pastilah sesuai dengan kenyataan. bercanda. memberi kabar.

2. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka . Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan. sebagai wakil dari Allah. Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu. maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 .

Juga. kejahatan. At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu. atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. konspirasi. meskipun 6/7/12 .3. disertai rasa tidak peduli pada kebencian. siksaan. istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya. tipu daya.

Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya. Tanpa intelegensia yang cemerlang. agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah.4. pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 .

• . Katakanlah (hai Muhammad). jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya. “Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah.Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw. 1.

2. Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. orang-orang yang mati syahid. yaitu nabi-nabi. 6/7/12 .” (An-Nisa: 69).Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). para shiddiiqiin. dan orang-orang saleh. mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.

” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . memuliakannya. menolongnya. dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an). mereka itulah orang-orang yang beruntung.• • 3. Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw).

TERIMA KASIH 6/7/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful