IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui .LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya. Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul.

6/7/12 . Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi.

” 6/7/12 . maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui.• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q. Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.S.

Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. untuk menerima wahyu dariNya • . Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.

Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat.

 “Tiga ratus belasan orang. hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari.” (HR. Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab. 6/7/12 • . “Ya Rasulullah. berapa jumlah rasul?”. ia bertanya pada Rasulullah. Ahmad dishahihkan Syaikh Albani).JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah.

. maupun ketika berbuat. memberi kabar.Sifat-sifat rasul • • 1. serius. bercanda. Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja. Sekiranya setiap perkataannya diuji. pastilah sesuai dengan kenyataan. baik ketika ia berjanji.

2. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka . sebagai wakil dari Allah. Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu. maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 . Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan.

3. meskipun 6/7/12 . At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu. atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. tipu daya. kejahatan. istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya. siksaan. disertai rasa tidak peduli pada kebencian. Juga. konspirasi.

Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya.4. Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 . agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah. Tanpa intelegensia yang cemerlang.

“Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah. • . jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya.Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw. Katakanlah (hai Muhammad). 1.

yaitu nabi-nabi.Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya).” (An-Nisa: 69). 6/7/12 . para shiddiiqiin. dan orang-orang saleh. mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.2. Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. orang-orang yang mati syahid.

menolongnya.• • 3. mereka itulah orang-orang yang beruntung. memuliakannya. dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an).” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw).

TERIMA KASIH 6/7/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful