IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya. Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui . Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul.

Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi. 6/7/12 . Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.

Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.” 6/7/12 .• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q.S. maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui.

Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. untuk menerima wahyu dariNya • . Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.

Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat.

6/7/12 • . “Ya Rasulullah. Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab.JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah. “Tiga ratus belasan orang. berapa jumlah rasul?”.” (HR. Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari. ia bertanya pada Rasulullah.

Sekiranya setiap perkataannya diuji. maupun ketika berbuat. bercanda. serius.Sifat-sifat rasul • • 1. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja. Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. pastilah sesuai dengan kenyataan. . baik ketika ia berjanji. memberi kabar.

maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 . Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka . sebagai wakil dari Allah. Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan.2.

istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya. atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu. Juga. disertai rasa tidak peduli pada kebencian. meskipun 6/7/12 .3. siksaan. tipu daya. kejahatan. konspirasi.

agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah. pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 .4. Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya. Tanpa intelegensia yang cemerlang.

• . jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya. “Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah. 1. Katakanlah (hai Muhammad).Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw.

2. para shiddiiqiin. yaitu nabi-nabi. Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah.” (An-Nisa: 69). dan orang-orang saleh.Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). 6/7/12 . orang-orang yang mati syahid.

• • 3. mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . menolongnya. dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an). memuliakannya. Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw).

TERIMA KASIH 6/7/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful