IMAN KEPADA RASUL

Click to edit Master subtitle style

6/7/12

LATAR BELAKANG • Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidup yang dipercayai mendapat rid’ha dari tuhan nya. Dalam ajaran islam ada 25 6/7/12 nabi dan rasul yang wajib di ketahui . Agama sendiri adalah firman dan ajaran yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada manusia dengan perantara seorang nabi arau rasul.

Pengertian Rasul • Menurut Imam Baidhawi. 6/7/12 . Rasul adalah orang yang diutus Allah dengan syari’at yang baru untuk menyeru manusia kepadaNya.

Al Anbiya ayat 7 dan AlMukmin ayat 78 yang artinya: “ Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad) melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.• Mengenai identitas rasul tertera dalam Q. maka tanyakanlah olehmu kepada orangorang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui.S.” 6/7/12 .

untuk menerima wahyu dariNya • . Yang dimaksud iman kepada para rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orangorang yang telah dipilih oleh Allah 6/7/12 swt.Pengertian iman kepada rasul • Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam.

Kita selalu bersyukur kepada Allah • 6/7/12 .Hikmah… • Beriman kepada Rasul-rasul akan memberikan hikmah besar bagi kita antara lain : Allah yang • Mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya sehingga diutus beberapa Nabi untuk membimbing dan memberi petunjuk untuk kebahagian manusia baik didunia maupun diakhirat.

hadits dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ahmad dishahihkan Syaikh Albani). “Tiga ratus belasan orang. berapa jumlah rasul?”. 6/7/12 • . ia bertanya pada Rasulullah.” (HR. Nabi shallallahu’alaihiwasallam men jawab. “Ya Rasulullah.JUMLAH RASUL • Ada beberapa pendapat tentang jumlah rasulullah.

Ash-Shidqul Muthlaq kejujuran secara mutlak yang tidak rusak dalam segala kondisi. maupun ketika berbuat. pastilah sesuai dengan kenyataan. serius. .Sifat-sifat rasul • • 1. bercanda. memberi kabar. Sekiranya setiap perkataannya diuji. baik ketika ia berjanji. 6/7/12 • Apabila sifat ini rusak sedikit saja.

Al-Iltizamul Kamil komitmen dan sifat amanah yang sempurna dengan apa yang ia serukan. sebagai wakil dari Allah. Tugas rasul adalah menyampaikan kepada manusia risalah yang dibebankan oleh Allah kepada mereka . maka hal itu menunjukkan bahwa 6/7/12 .2. Apabila seorang rasul sendiri tidak menegakkan kandungan risalah itu.

3. istiqamah dalam mengerjakan perintah Allah dan tidak menyeleweng darinya. meskipun 6/7/12 . kejahatan. tipu daya. konspirasi. disertai rasa tidak peduli pada kebencian. Juga. atau sikap kasar manusia yang menghalangi dakwahnya. At-Tablighul Kamil penyampaian kandungan risalah secara sempurna ( benar ) dan kontinu. siksaan.

Tanpa intelegensia yang cemerlang. pengemban risalah juga tidak akan mampu meyakinkan orang 6/7/12 . Al-AqlulAzhim atau intelegensi yang cemerlang. agar mereka merasa tenang bahwa ia tidak membawa mereka pada jalan yang salah. Manusia tidak tunduk dan mengikuti orang lain kecuali jika orang tersebut lebih cerdas darinya.4.

• . 1.Manfaat ittiba’ kepada rasulullah Beberapa manfaat apabila kita mengikuti jejak rasul adalah. Katakanlah (hai Muhammad). “Jika 6/7/12 kamu (benar-benar) mencintai Allah. jika kita lakukan dengan benar adalah mahabbatullah (cinta dari Allah swt) sekaligus maghfirah (ampunan)Nya. Mahabbatullah • Natijah (buah) dari ittiba’ kita kepada Rasulullah saw.

Dan mereka Itulah teman yang sebaikbaiknya. dan orang-orang saleh. mereka itu akan bersama-sama dengan orangorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. orang-orang yang mati syahid.Mushahabatul Akhyar fil Jannah • “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya). para shiddiiqiin.2.” (An-Nisa: 69). yaitu nabi-nabi. 6/7/12 .

dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an). Al-Falah “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw).” (Al-A’raf: 157) Keberuntungan pasti akan diperoleh 6/7/12 oleh mereka yang selalu ittiba’ • . memuliakannya. mereka itulah orang-orang yang beruntung. menolongnya.• • 3.

TERIMA KASIH 6/7/12 .