Bakteri aerob Bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh: Nitrosococcus dan Nitrosomonas.

Bakteri anaerob Bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas dalam kehidupannya. Contoh: a) Clostridium tetani (anaerob obligat) b) Escherichia coli (anaerob fakultatif) c) Salmonella (anaerob fakultatif) d) Shigella (anaerob fakultatif)