INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA / INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA

BUKU PENDAFTARAN

Lekatkan Gambar

SESI KEMASUKAN : *NAMA : *NO. KAD PENGENALAN : JURUSAN :

NO MATRIK :

BUKU PENDAFTARAN

Kandungan
Kandungan
1. Senarai Dokumen Untuk Fail Peribadi

M/Surat
3 4 5-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-25 26-32 33-39

2. Salinan Surat Tawaran Kursus 3. Borang Maklumat Pelajar 4. Salinan Kad Pengenalan 5. Perakuan Pelajar 6. Kebenaran Ibu/Bapa/Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan 7. Ikrar Pelajar 8. Salinan Sijil Lahir 9. Salinan Slip Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 10. Salinan Sijil Berhenti Sekolah 11. Borang Maklumat Akaun Bank 12. Perjanjian Latihan Kemahiran Di IKBN/IKTBN 13. Borang Pemeriksaan Doktor 14. Maklumat Am IKBN/IKTBN

2

BUKU PENDAFTARAN

1

Dokumen Untuk Fail Peribadi

Sila lekatkan dokumen berikut yang telah disahkan pada muka surat yang berkenaan dalam buku pendaftaran ini.

Senarai Semak : Bil Dokumen Bilangan Tandakan ( / )

jika ada

1. Gambar Ukuran Pasport 2. Salinan Sijil Lahir 3. Salinan Kad Pengenalan 4. Salinan Slip Keputusan – SPM 5. Salinan Sijil Berhenti Sekolah 6. Salinan Surat Tawaran Kursus

6 1 1 1 1 1

3

BUKU PENDAFTARAN

2

Salinan Surat Tawaran Kursus
*Sila lekatkan salinan Surat Tawaran Kursus pada muka surat ini.

Lekatkan Di Sini

4

Perkerjaan Ibu: 29. Pendapatan Bapa/Penjaga: 23. MATRIK Lekatkan Gambar Lengkapkan butiran di bawah dengan menggunakan HURUF BESAR *Potong yang mana tidak berkenaan Maklumat Peribadi Pelajar 1. Nama Ibu: 26. Kod Kursus 7. Pendapatan Ibu: 30. JumlahTanggungan: Negeri: 27. Alamat Tetap: : Poskod: 14. Agama : : : : 3. Nama Bapa/Penjaga: 17.00 Negeri: 5 . Bangsa Ibu: . Telefon (P/H. Penyakit/Alergi : 9. Pertalian dengan Pelajar (Sekiranya Penjaga): 20. Cacat : *Ada / Tiada (Jika ada sila nyatakan) 11. Warganegara : 10. Bangsa : 12.Tel. No. No.No. No. K/P 4.No. No. Perkerjaan Bapa/Penjaga: 21.BUKU PENDAFTARAN 3 Borang Maklumat Pelajar NO. No.TarikhLahir: 8. Nama 2. Alamat Tempat Kerja Ibu : Poskod: 31. K/P Ibu: 28.00 22. Jantina : *Lelaki/Wanita 6. K/P Bapa/Penjaga: 19.P): RM RM Negeri : 15.P): 25. Bangsa Bapa: .Telefon: Maklumat Penjaga 16.Bimbit: 18. No. Alamat Tempat Kerja Bapa : Poskod: 24. Telefon (P/H. Kumpulan Darah 13. Matrik: 5.

00 Negeri: Nama dan Alamat Sekolah Terakhir 38. Lain-lain SilaNyatakan 4 Salinan Kad Pengenalan 6 4. Perkerjaan Waris : 36.Persatuan/Kelab: 43. Alamat Tempat Kerja Waris : Poskod: RM Negeri: No. Waris Berhampiran: 35.Pejabat: . Alamat Rumah: Poskod: 34. Tel. Pertandingan : Kemahiran 42. Alamat Sekolah Poskod: Negeri: Maklumat Ko-Kurikulum Mewakili Peringkat (Sila Tandakan ⁄ ) Sekolah 40. Nama: 33.Sukan: Daerah Negeri 41. Pendapatan Waris : 37.BUKU PENDAFTARAN Nama dan Alamat Waris Terdekat 32.1 Salinan Kad Pengenalan Pelajar . Nama Sekolah 39.

BUKU PENDAFTARAN Depan Belakang 4.3 Salinan Kad Pengenalan Ibu / Penjaga Depan Belakang 5 Perakuan Pelajar 7 .2 Salinan Kad Pengenalan Bapa / Penjaga Depan Belakang 4.

....……………………………….. telah membaca dan memahami dan dengan ini bersetuju mematuhi syarat Perjanjian Latihan Institut Kemahiran Belia Negara / Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara.......…………… No..…………………….........…………… No.……………………………..BUKU PENDAFTARAN Saya ………………………………………………………………………………... Tarikh : ……………...………....……... Nama Ibu/Bapa/Penjaga : ………………………………………………………. Saya mengakui dan bertanggungjawab ke atas segala maklumat yang diberikan kepada pihak institut adalah tepat dan benar... K/P ……….... Tandatangan Pelajar : ………………………………………. Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga : ………………………………………………………………………............ termasuklah disingkirkan daripada institut.... 6 Kebenaran Ibu/bapa/Penjaga 8 Kebenaran Ibu/Bapa/Penjaga untuk Rawatan Pembedahan ... K/P Ibu/Bapa/Penjaga : ……………………... Saya juga bertanggungjawab dan akur sekiranya pihak institut mengambil tindakan keatas saya jika maklumat yang saya berikan adalah palsu.....………….

Telefon Pejabat : ……………………………………………………………………………… 4... K/P : ……………………………………………………… No. Disaksikan : ………………………………………………… Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga Nama : ………………………………………………………… Tandatangan Saksi Nama : ……………………………………………………… No.. Kad Pengenalan : ………………………………………………………. No.BUKU PENDAFTARAN Pengarah Institut Kemahiran Belia Negara / Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Saya : ………………………………………………………………………. K/P : …………………………………………………… Tarikh : …………………………………………………………. Telefon Waris/Jiran/Keluarga : ………………………………………………………… 3. Kad Pengenalan : ………………. No. No.. Telefon Rumah : ……………………………………………………………………………….….…………………………………………………………. bersabit dengan rawatan pembedahan yang munkin diperlukan sekiranya anak/jagaan saya jatuh sakit atau ditimpa kemalangan. Dalam masa kecemasan sila hubungi saya di nombor telefon berikut: 1. Tarikh : ……………………………………………………… Cop Jawatan : …………………………………………… 7 Ikrar Pelajar (A) IKRAR Bahawa sesungguhnya saya* …………………………………………………………………………. No.……………………. yang sedang belajar di Institut Kemahiran Belia Negara / Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara dengan ini memberi kebenaran kepada tuan atau wakil tuan untuk mengambil sebarang tindakan yang perlu. 2. (Nama Ibu/Bapa/Penjaga) ………………………………………………………………………. Lain-lain (Nyatakan) : ……………………………………………………………………………. No. Ibu/Bapa/Penjaga kepada pelajar bernama : ………………….………….……………………… 9 .

. Saya juga berjanji tidak akan melibatkan diri dalam apa jua aktiviti yang tidak diingini. yang akan mencemarkan nama baik institut. dan ibubapa atau penjaga saya.. Saya faham bahawa semasa menjalani semua aktiviti pembelajaran dan kokurikulum yang berkaitan. Tandatangan Pelajar* Disahkan Oleh : ………………………………………. No. 10 . Saya dan ibu/bapa/penjaga saya tidak akan membuat sebarang aduan. Tarikh : …………………………………………………… Nama : ……………..…………….. kakitangan dan pekerja-pekerja daripada dan terhadap segala tindakan dan tuntutan yang terbit dari aktiviti tersebut. Kad Pengenalan ………………………………………… berikrar akan mematuhi segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Institut Kemahiran Belia Negara dari masa ke semasa serta syarat-syarat yang ditetapkan untuk sesuatu kursus yang saya ikuti. Aktiviti ini termasuk juga latihan industri dan lawatan sambil belajar anjuran institut dari masa ke semasa. No.……………………………………… Tarikh : ………………………………………………… 8 Salinan Sijil Lahir *Sila lekatkan salinan Sijil Lahir pada muka surat ini. ….……………………. Saya sebagai seorang pelajar institut perlu mengikuti semua aktiviti pembelajaran dan ko-kurikulum yang berkaitan sepanjang pengajian saya di institut.………………………………. K/P : ………………………………………………….. Jika saya didapati melakukan kesalahan seperti diatas semasa saya menjadi pelajar. tidak akan membuat sebarang bantahan ke atas hukuman yang diambil terhadap saya..………….…………. 2. sekiranya berlaku kecederaan pada diri saya dan atau kehilangan atau kerosakan pada harta benda. (Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga) Disaksikan : ………………. Maka dengan ini saya melepaskan tanggungan Institut Kemahiran Belia Negara dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan wakil-wakilnya.BUKU PENDAFTARAN No. (B) LEPAS TANGUNGGAN 1. bantahan dan tuntutan yang terbit daripada aktiviti tersebut.. saya dengan rela hati menerima sebarang hukuman yang diputuskan oleh pihak Institut Kemahiran Belia Negara termasuk diberhentikan dari menjadi pelajar.………………………… (Tandatangan Saksi) Nama : ……………………………………………………. K/P : ……….. Tarikh : ……………………………………………………. adalah tanggungjawab saya sendiri..

11 .BUKU PENDAFTARAN Lekatkan Di Sini 9 Salinan Slip Keputusan SPM *Sila lekatkan salinan Slip Keputusan SPM pada muka surat ini.

BUKU PENDAFTARAN Lekatkan Di Sini 10 Salinan Sijil Berhenti Sekolah *Sila lekatkan salinan Sijil Berhenti Sekolah pada muka surat ini. 12 .

BUKU PENDAFTARAN Lekatkan Di Sini 11 Borang Maklumat Akaun Bank *Sila masukkan maklumat bank pelajar 13 .

..…………………………………. …………………………………………………………….……………………………………….00 14 . K/P Bank No.……………………………………. (sila rujuk maklumat senarai bank mengikut IKBN/IKTBN m/s 36) : Sila Lekatkan Salinan Muka Depan Buku Akaun yang mengandungi nombor akaun 12 Perjanjian Latihan Kemahiran di Institut Kemahiran Belia Negara / Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara *Duti Setem Hasil RM10.BUKU PENDAFTARAN Nama Pelajar No. Akaun : : : ………………………………………………………………. …………………………………………………………..

K/P ………………………………………………………………….. Pelajar telah menerima tawaran untuk belajar di Institut tertakluk kepada syarat-syarat dalam Perjanjian ini. (nama huruf besar-Pelajar) No. K/P ………………………………………… (nama huruf besar-Penjamin 2) yang beralamat di ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… No. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN/IKTBN) cawangan …………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………... TANGGUNGJAWAB PELAJAR 15 .……………... B.... Melalui surat tawaran bertarikh ……………………………… Kerajaan telah menawarkan kepada Pelajar untuk mengikuti kursus dalam bidang …………………………………………………………………………….……………… DAN ……………………………………………………………………………………………. Adalah dengan ini Dipersetujui Seperti Berikut: 1.……….………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… (nama huruf besar-Penjamin 1) yang beralamat di …………………………………………………………………………………………………………………………. No. C. (kemudian daripada ini dipanggil “Pelajar”) sebagai pihak yang pertama DENGAN KERAJAAN MALAYSIA (kemudian dipanggil sebagai “Kerajaan”) sebagai pihak yang kedua DAN …………………………………………………………………………………….……….. Penjamin telah bersetuju untuk menjamin pengajian Pelajar di Institut tertakluk kepada syarat-syarat dalam Perjanjian ini.….BUKU PENDAFTARAN Perjanjian ini dibuat pada ………………………………………………… haribulan …………………………………………… tahun ANTARA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. K/P……………………………………………….………………………………………………… (kemudian ini dipanggil “Penjamin”) sebagai pihak yang ketiga adalah MENYAKSIKAN seperti berikut: BAHAWASANYA kerajaan telah bersetuju mengadakan suatu Kursus Latihan (kemudian daripada ini dipanggil “Kursus”) bagi Pelajar dan Pelajar telah bersetuju mengikuti Kursus ini sehingga tamat DAN BAHAWASANYA Penjamin ini telah bersetuju untuk menjadi Penjamin kepada Pelajar dalam Perjanjian ini. BAHAWASANYA: A. (selepas ini disebut sebagai “institut”). yang beralamat di ………………………………………….

badan atau kumpulan orang diluar Institut. (selama tempoh …………………………….. (b) Tidak boleh melakukan perbuatan salah laku dalam apa cara jua pun yang pada pendapat Kerajaan menjatuhkan nama baik Pelajar atau nama baik Kerajaan Malaysia... (j) Tidak boleh mengambil apa jua bahagian dalam suatu penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan. (k) Tidak boleh menyediakan atau mengedarkan dengan apa-apa cara atau mengambil apa jua bahagian dalam menyediakan atau mengedarkan sesuatu penghasutan atau tunjuk perasaan di mana-mana tempat oleh apa-apa pertubuhan. (h) Tidak boleh memegang apa-apa jawatan di dalam apa-apa pertubuhan. mencetak. menduduki ujian dan peperiksaan yang disyaratkan dalam Kursus dan menyempurnakan Kursus dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kerajaan. badan atau kumpulan orang iaitu penghasutan atau tunjuk perasaan yang pada pendapat Kerajaan adalah memudaratkan kepentingan Kerajaan Malaysia. Pelajar hendaklah mengikuti Kursus dalam bidang ………………………………………………………………………………… di Institut cawangan ……………………………………………………………………. mencetak. bulan) 1. 16 . membahagi-bahagi atau mengedarkan atau mengambil bahagian dengan apa-apa cara dengan menyedia. (c) Hendaklah mencapai tempoh prestasi memuaskan sepanjang tempoh Kursus. (l) Tidak boleh menyedia..2 Pelajar dengan ini bersetuju seperti berikut : (a) Sentiasa mematuhi Peraturan Tatatertib Pelajar IKBN/IKTBN dan semua peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Kerajaan.. (f) Hendaklah mengikuti Kursus.. badan atau kumpulan orang iaitu penghasutan atau tunjuk perasaan yang pada pendapat Kerajaan adalah memudaratkan Kerajaan Malaysia. (d) Tidak boleh menduduki peperiksaan selain dari peperiksaan yang bersabit dengan Kursus atau lain-lain peperiksaan yang dipersetujui oleh Kerajaan.…. maka Pelajar hendaklah berhenti dengan sertamerta daripada mengambil bahagian selanjutnya. hingga ………………………………………………………. (g) Tidak boleh mengambil bahagian dalam apa-apa kegiatan yang difikirkan oleh Kerajaan tidak selaras dengan kepentingan Pelajar atau kepentingan Kerajaan Malaysia dan apabila Pelajar diberitahu oleh Kerajaan bahawa apa-apa kegiatan yang disertai adalah tidak selaras dengan kepentingannya atau kepentingan Kerajaan Malaysia..1 Tertakluk kepada Fasal 4. (e) Tidak boleh menjalankan apa-apa sama ada yang berpendapatan atau tidak kecuali dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kerajaan. bermula dari ……………………………………………..BUKU PENDAFTARAN 1.…. (i) Pelajar dilarang mengambil bahagian dalam aktiviti politik atau memakai mana-mana lambang sesuatu parti politik.

TANGGUNGJAWAB PENJAMIN 3. semua kos perjalanan yang dibuat oleh Pelajar yang dibenarkan oleh Kerajaan bagi mengikuti Kursus. (m)Tidak boleh membuat kenyataan di suatu perhimpunan apa-apa kumpulan orang di mana-mana tempat yang pada pendapat Kerajaaan adalah memudaratkan Kerajaan Malaysia. dan tanpa Kerajaan perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap Pelajar atau Penjamin dan tanpa Kerajaan perlu mengemukakan apa-apa bukti dan syarat tambahan. Kerajaan dengan ini bersetuju. amaun dan tempoh yang difikirkan patut oleh Kerajaan. (c) Akan membekalkan pakaian bengkel dan pakaian lain yang akan ditentukan mengikut Kursus. yang menyatakan bahawa Pelajar telah melangar mana-mana obligasi dalam Perjanjian ini. (a) Mengubah tempoh kursus. 2.1 Sebagai tambahan kepada hak dan kuasa Kerajaan dalam Perjanjian ini. dan tanpa menjelaskan apa-apa peruntukan lain dalam Perjanjian ini. 3. 17 .1 Penjamin bersetuju bahawa apabila diminta secara bertulis dari Kerajaan pada bila-bila masa. Kerajaan boleh. TANGGUNGJAWAB KERAJAAN Sebagai balasan kepada tanggungjawab Pelajar dalam Fasal 1 di atas. akan membayar jumlah amaun yang diminta oleh Kerajaan. 3.2 Penjamin hendaklah mengemukakan maklumat diri bagi Penjamin dan diperakui oleh saksi mengikut format dalam Jadual A dan hendaklah dibaca sebagai sebahagian dari Perjanjian. KUASA KERAJAAN 4. (b) Akan membayar atau membayar kembali mengikut kadar yang ditetapkan oleh Kerajaan.BUKU PENDAFTARAN membahagi-bahagi atau mengedarkan apa-apa dokumen atau lain-lain bahan yang pada pendapat Kerajaan adalah memudaratkan kepentingan Kerajaan Malaysia. 4. (n) Semasa tempoh Kursus akan mematuhi apa-apa peraturan tatertib sebagaimana yang dikuatkuasakan dari semasa ke semasa dalam mana-mana kegiatan Institut tersebut yang ia dikehendaki menghadirinya atau lain-lain tempat di bawah arahan tersebut di mana Kursus itu mungkin dijalankan. (a) Membayar elaun kepada Pelajar mengikut kadar.

5. (c) Pelajar meninggalkan Kursus tanpa kebenaran Kerajaan. Maka bagi tiap-tiap hal yang demikian itu. (b) Salah seorang Penjamin atau kedua-dua Penjamin tidak lagi bermastautin di Malaysia.2 Pada bila-bila masa berkuatkuasanya Perjanjian ini didapati telah diterima mengikuti Kursus dengan memberi keterangan-keterangan yang salah.1. (e) Pelajar telah meninggal dunia. PENAMATAN PERJANJIAN 5. (c) Salah seorang atau kedua-dua Penjamin berada di luar Malaysia selama lebih dari 12 (dua belas) bulan kalendar. Pelajar hendaklah mematuhi tindakan tersebut dan menanggung segala perbelanjaan bagi mematuhi tindakan tersebut. atau 5. menyembunyikan hal-hal dan butir-butir keterangan atau dengan melakukan tipu daya dalam apa jua bentuk. atau (e) Salah seorang Penjamin atau kedua-dua Penjamin telah disabitkan melakukan kesalahan jenayah seperti mana termaktub dalam mana-mana peruntukan undang-undang yang yang berkuat kuasa di Malaysia. (d) Pelajar dibuang dari Institut oleh Kerajaan. hendaklah mendapatkan seorang atau orang-orang mengikut mana yang berkenaan untuk mengantikan mana-mana daripada Penjamin itu dengan syarat orang itu boleh diterima oleh Kerajaan dan ia bersetuju menjadi seorang Penjamin dan mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini.BUKU PENDAFTARAN (b) Menangguhkan Kursus pada bila-bila semasa Kursus dijalankan. 18 . (b) Penjamin telah melanggar mana-mana obligasi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. mengemukakan dokumen palsu. (d) Salah seorang Penjamin atau kedua-dua Penjamin menjadi bankrap.1 Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis apabila mana-mana dari perkara-perkara berikut berlaku: (a) Pelajar telah melanggar mana-mana obligasi yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. (f) Pelajar telah disabitkan melakukan kesalahan jenayah seperti mana yang termaktub dalam mana-mana peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia. Jika berlaku mana-mana berikut: (a) Salah seorang Penjamin atau kedua-dua Penjamin meninggal dunia.2 Jika Kerajaan telah bertindak mengikut Fasal 4. Pelajar atau mana-mana daripada Penjamin yang masih ada. atau (c) Mengarahkan Pelajar mengikuti Kursus dimana-mana cawangan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN/IKTBN) 4.

(d) Melaksanakan dan menguatkuasakan salah satu daripada perkara-perkara (a) hingga (c) di atas atau mana-mana gabungan perkara-perkara (a) hingga (c) di atas atau keseluruhan perkara-perkara (a) hingga (c) di atas. 7. 5.1 Pelajar atau Penjamin bersetuju.2 Apabila Perjanjian ini ditamatkan.4 Walau apapun peruntukan-peruntukan terdahulu yang dinyatakan dibawah Fasal ini. menurut budi bicaranya memberi sebulan notis secara bertulis kepada Pelajar dan Penjamin-Penjamin untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan tidak perlu memberikan sebab-sebab penamatan.2 di atas. 6. 19 . Kerajaan adalah berhak untuk melaksanakan atau menguatkuasa perkara-perkara berikut: (a) Kerajaan pada bila-bila masa boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap Pelajar dan/atau Penjamin. Kerajaan boleh. menurut pilihannya pada bila-bila masa menamatkan Perjanjian ini.3 Jika sekiranya didapati tiada seorang pun dapat mengantikan Penjamin atau Penjamin-Penjamin seperti yang dinyatakan dalam Fasal 5.BUKU PENDAFTARAN 5. NOTIS Apa-apa notis. (c) Menuntut Penjamin menjelaskan gantirugi dalam tempoh 60 (enam puluh) hari sejumlah wang yang ditetapkan oleh Kerajaan. KESAN PENAMATAN PERJANJIAN 6. 6. Notis. persetujuan atau permintaan yang diperlukan atau diizinkan untuk diberi atau dibuat dibawah Perjanjian ini hendaklah di dalam Bahasa Malaysia. berjanji dan mengakui bahawa penamatan Perjanjian di bawah Fasal 5 menyebabkan Pelajar tidak berhak keatas apa-apa tuntutan faedah di bawah Perjanjian ini. maka Kerajaan boleh. (b) Menuntut Pelajar menjelaskan ganti rugi dalam tempoh 60 (enam puluh) hari sejumlah wang yang ditetapkan oleh Kerajaan.

…. DUTI SETEM Segala perbelanjaan menyediakan Perjanjian ini termasuk duti setem hendaklah ditanggung oleh Pelajar dan Penjamin. 9.. 20 .…………………………………………………………………………………………………………………. …. Untuk Pelajar Nama Alamat No. …………………………………………………………………………………………….……………………………. ………………………………………………………………………………………………………. Telefon : : : ……………………………………………………………………………………………………………….………..……...………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….BUKU PENDAFTARAN persetujuan atau permintaan itu hendaklah disifatkan sebagai telah diberi atau dibuat apabila ia telah disampaikan dengan tangan atau pos kepada pihak yang lagi satu lagi dan hendaklah diberi atau di buat di alamat pihak tersebut yang ditetapkan seperti dibawah atau di alamat-alamat lain sebagaimana yang ditetapkan oleh mana-mana pihak kepada Perjanjian ini dari semasa ke semasa secara bertulis.……. 10... Telefon 8. Untuk Penjamin 2 Nama Alamat No. Telefon : : ………………………………………………………………………………………………………………. Untuk Kerajaan Alamat No.………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. atau tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah. …..……………... PERJANJIAN MENGIKAT WARIS ATAU WAKIL Perjanjian ini hendaklah mengikat ke atas wasi-wasi dan pentadbir-pentadbir bagi Pelajar dan Penjamin.……. ……………………………………………………………………………………………………………. peruntukan-peruntukan lain : : : …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… Untuk Penjamin 1 Nama Alamat No.……………………. ………………………………………………………………………………………………………….……….……………..…. …. Telefon : : : ……………………………………………………………………………………………………………………. . KETIDAKSAHAN Jika mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini dianggap berlawanan dengan undangundang.

13.2 Perkara force majeure bagi maksud Perjanjian ini bermaksud bencana alam. gempa bumi. UNDANG-UNDANG Perjanjian ini hendaklah ditadbirkan menurut Undang-Undang Malaysia dan tiada guaman atau lain-lain prosiding berkaitan dengan Perjanjian ini boleh diambil atau difailkan di mana-mana mahkamah melainkan sebuah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa di Malaysia.2. banjir. wabak. PINDAAN Sebarang perubahan. mogok. 13. di mana ia hendaklah mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk mendengar dan memutuskan semua guaman atau prosiding yang terbit daripada Perjanjian ini dan dengan ini pihak-pihak dalam Perjanjian ini tertakluk kepada bidang kuasa Mahkamah-mahkamah Malaysia untuk tujuan apa-apa guaman atau prosiding. 13. gangguan sivil. kilat.BUKU PENDAFTARAN dalam Perjanjian ini hendaklah tidak dijelaskan oleh peruntukan yang dinyatakan sebagai berlawanan dengan undang-undang dengan tidak boleh dikuatkuasakan atau tidak sah tersebut. ribut taufan. 11.1 Jika mana-mana pihak kepada Perjanjian ini tidak berupaya memenuhi manamana obligasi dibawah Perjanjian ini disebabkan oleh force majeure atau undangundang dan peraturan yang berkuatkuasa di Malaysia.3 Walauapapun dalam Fasal 13. dan jika pihak itu memberikan kepada pihak yang satu lagi notis bertulis mengenai peristiwa itu dalam empat belas hari (14) hari selepas peristiwa itu berlaku. tanah runtuh. Kerajaan berhak mengubahsuai semula Perjanjian ini disebabkan force majeure berkenaan jika keadaaan memerlukan sedemikian. pemberontakan. 13. peperangan. FORCE MAJEURE 13. Kerajaan berhak menentukan sama ada force majeure berkenaan bukanlah benar-benar serius dan Pelajar dan Penjamin dikehendaki meneruskan tanggungjawab masing-masing. 12. PERATURAN TATATERTIB PELAJAR IKBN/IKTBN Pelajar dan Penjamin dengan ini bersetuju. letupan dan lain-lain peristiwa yang serupa diluar kawalan kedua-dua pihak dan di mana kedua-dua pihak tidak dapat mengatasinya walaupun menggunakan usaha yang wajar dilakukan. obligasi pihakpihak itu setakat mana yang tidak boleh dilaksanakan disebabkan oleh peristiwa itu hendaklah ditangguhkan selama mana ketidakupayaan itu berterusan. 14. ubahsuaian dan pindaan yang akan dilakukan ke atas Perjanjian ini hendaklah dibuat setelah persetujuan bertulis kedua-dua pihak diperolehi. tetapi Perjanjian ini hendaklah dianggap telah dibuat seolah-olah perkara berkenaan tidak wujud.4 Walau apa pun dalam Fasal 12. rusuhan. berjanji dan mengakui bahawa Peraturan Tatatertib Pelajar IKBN/IKTBN merupakan undang-undang dan hukuman yang 21 .

kandungan Perjanjian ini hendaklah mengatasi Peraturan Tatatertib Pelajar IKBN/IKTBN. Ditandatangani oleh PELAJAR Di hadapan saksi 22 .BUKU PENDAFTARAN berhubung dengan tatatertib yang akan dipakai dan digunakan ke atas Pelajar sepanjang tempoh kursus yang dihadiri oleh Pelajar dan Peraturan Tatatertib Pelajar IKBN/IKTBN yang dilampirkan bersama-sama dengan Perjanjian ini hendaklah membentuk sebahagian daripada Perjanjian. Jika terdapat sebarang percangahan atau perselisihan antara kandungan Perjanjian ini dengan Peraturan Tatatertib Pelajar IKBN/IKTBN mengenai apa sahaja perkara yang mungkin timbul. Pada penyaksikan hal di atas pihak-pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini telah memahami dengan menurunkan tandatangan serta meteri mereka pada haribulan yang mula-mula tertulis di atas.

No.………………………………….. Kad Pengenalan : . ……………………………………………………………………..………………………………………….……………………………. No.. Di hadapan saksi Butiran Penjamin Pertama dan Saksi Nama Pelajar (HURUF BESAR) : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… (Untuk kegunaan Jabatan) Menurut kuasa kebenaran dibawah Seksyen 2 dalam Ordinan Kontrak Kerajaan No...……………………………………………………… Ditandatangani oleh PENJAMIN PERTAMA Di hadapan saksi …………………………………………………………………….... (Nama PELAJAR) Ditandatangani oleh PENJAMIN KEDUA …………………………………………………………………….. (Cop Jawatan) …………………………………………………………………………… (Tandatangan SAKSI kepada KERAJAAN) Nama SAKSI kepada KERAJAAN ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… (Tandatangan SAKSI kepada PENJAMIN PERTAMA) Nama SAKSI : …………………………………. No... ……………………………………………………………………..….……………………………………………………………… (Tandatangan SAKSI kepada PENJAMIN KEDUA) Nama SAKSI : …………………………………..………… ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………….… (Tandatangan SAKSI kepada PELAJAR) Nama SAKSI : ………………………………………………………….…. tahun 1949.… No. (Nama PELAJAR) Alamat SAKSI : …………………………………………………………… ……………………………….. K/P SAKSI : ……………………….BUKU PENDAFTARAN …………………………………………………………………….. Alamat SAKSI : …………………………………….. K/P SAKSI : …………………………………………. (Tandatangan PENJAMIN KEDUA) Alamat SAKSI : …………………………………………………………… ………………………………..……………………….... (Nama PELAJAR) Alamat SAKSI : …………………………………………………………… ………………………………. 67.. (Tandatangan PENJAMIN PERTAMA) …………………….…….. (Tandatangan PELAJAR) …………………….………………………………….………………….….. No. K/P SAKSI : …………………………….……………………………………………………… Di hadapan saksi ……………………... …………………………………………………………………….…...…… 23 . K/P SAKSI : ………………………..……………………….. ditandatangani bagi pihak KERAJAAN MALAYSIA oleh: …………………………………………………………………………………… (Tandatangan bagi pihak KERAJAAN MALAYSIA) …………………………………………………………………………………. (Nama) …………………………………………………………………………………….

.. Tarikh : ………………………………………………………………. Kad Pengenalan : . *Alamat Rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Saya mengakui bahawa kenyataan yang tersebut di atas adalah benar dan lengkap.... Umur : ………………………………... Tarikh Lahir : ……………………………………………..... No. Kad Pengenalan : …………………………………………………………………………………………………………………………………... (Tandatangan SAKSI PENJAMIN PERTAMA) Butiran Penjamin Kedua dan Saksi Nama Pelajar (HURUF BESAR) : …………………………………………………………………………………………………….. Kad Pengenalan : ………………………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………………...………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………. (Tandatangan PENJAMIN PERTAMA) Nama SAKSI (HURUF BESAR) : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….. Tarikh Lahir : ……………………………………………... Telefon : …….. Taraf Kewarganegaran : …………………………………………………………………… No. Telefon : …….. *Alamat Rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Saya mengakui bahawa kenyataan yang tersebut di atas adalah benar dan lengkap...... Jumlah Pendapatan Bulanan : ……………………… Nama dan Alamat Majikan/Perniagaan : ………………………………………………………………………………………………… Alamat Surat-Menyurat : …………………………………………………………………………………………………………………………….....BUKU PENDAFTARAN Nama PENJAMIN PERTAMA (HURUF BESAR) : ……………………………………………………………………………………….………………………… Pekerjaan : ……………………………………………………………….. Jantina : …………………………………... …………..…………………………………………………….. *(jika berlainan daripada diatas) …………. Umur : ………………………………. Tarikh : ………………………………………………………………...... Taraf Kewarganegaran : …………………………………………………………………… No.… No. Jumlah Pendapatan Bulanan : ……………………… Nama dan Alamat Majikan/Perniagaan : ………………………………………………………………………………………………… Alamat Surat-Menyurat : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Jantina : ………………………………….…… 24 ... No.

………………………… Pekerjaan : ……………………………………………………………….... Jumlah Pendapatan Bulanan : ……………………… Nama dan Alamat Majikan/Perniagaan : ………………………………………………………………………………………………… Alamat Surat-Menyurat : …………………………………………………………………………………………………………………………….. Tarikh : ………………………………………………………………. Tarikh : ………………………………………………………………. Telefon : …….. *(jika berlainan daripada diatas) …………..……………………………………………………..... Jantina : ………………………………….…………………………………………………….………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………. 25 .... Tarikh Lahir : ……………………………………………....... (Tandatangan SAKSI PENJAMIN KEDUA) 13 Pemeriksaan Doktor Pelajar hendaklah mengisi bahagian dibawah ini dan menyerahkannya kepada Pegawai Perubatan pada masa ia diperiksa bersama-sama dengan surat berkenaan yang disertakan ini. No. Taraf Kewarganegaran : …………………………………………………………………… No. Umur : ………………………………....... Kad Pengenalan : …………………………………………………………………………………………………………………………………....... Kad Pengenalan : …………………………………………………………………………………………………………………………………. *Alamat Rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Saya mengakui bahawa kenyataan yang tersebut di atas adalah benar dan lengkap..... Tarikh Lahir : ……………………………………………. Umur : ………………………………..... Taraf Kewarganegaran : …………………………………………………………………… No. *Alamat Rumah : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Saya mengakui bahawa kenyataan yang tersebut di atas adalah benar dan lengkap... Jumlah Pendapatan Bulanan : ……………………… Nama dan Alamat Majikan/Perniagaan : ………………………………………………………………………………………………… Alamat Surat-Menyurat : ……………………………………………………………………………………………………………………………. Telefon : …….BUKU PENDAFTARAN Nama PENJAMIN KEDUA (HURUF BESAR) : ……………………………………………………………………………………….…. No.... ………….. Jantina : ………………………………….. (Tandatangan PENJAMIN KEDUA) Nama SAKSI (HURUF BESAR) : …………………………………………………………………………………………………………………...

.BUKU PENDAFTARAN Pelajar adalah bertanggungjawab memberikan keterangan-keterangan yang betul dalam borang ini dan jika dengan sengaja menyembunyikan apa-apa maklumat.………………………………………………. pelajar hendaklah membawanya bersama. PENGAKUAN PEMOHON: (Sila tandakan ( / ) dikotak yang berkenaan) 1. Sila juga membawa kertas-kertas Lembaga Perubatan jika ada. ………………………………………………… 26 . Untuk tujuan pemeriksaan doktor jika pelajar pernah memakai cermin mata. ia boleh diberhentikan daripada IKBN/IKTBN. . …………………………………………………..………………………………………………. ………………………………………………….. Adakah anda mengidap (a) Kahak berdarah (Blood stained sputum) (b) Sakit lelah (Asthma) (c) Batuk kering / Tibi (Tuberculosis) (d) Lain-lain penyakit paru-paru (Other disease of lungs) (e) Sengal-sengal sendi (Joint pains) (f) Bengkak kaki (Swelling of legs) (g) Pening kepala (Giddiness) YA TIDAK Jika ya nyatakan tarikh dan butir-butir lanjut .………………………………………………. .………………………………………………. . NAMA (Huruf Besar) : ALAMAT PEKERJAAN NO.. KAD PENGENALAN TARAF PERKAHWINAN Bujang Berkahwin Duda/Janda TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR A.

. Keadaan Pancaindera (a) Rasa (Taste) (b) Bau (Smell) (c) Sentuhan (Touch) (d) Penglihatan (Vision) (e) Pendengaran (Hearing) YA TIDAK . (d) Adakah anda atau mana. …………………………………………………. (c) Adakah anda menerima pencen daripada mana-mana punca ……………………………………………………. …………………………………………………. 3. ..………………………………………………..mana ahli keluarga anda atau saudara mara terdekat pernah atau sedang mengidap penyakit jiwa atau penyakit turun-temurun yang diketahui ……………………………………………………. BOLEH TIDAK ………………………………………………… ………………………………………………… . ………………………………………………….BUKU PENDAFTARAN (h) Burut (Swelling of scrotum) (i) Sawan (Fits) (j) Kencing manis (k) Darah tinggi (l) Ketagihan dadah (m) Penyakit-penyakit lain atau kecederaan diri yang mudarat (Any other disease of serious personal injury) 2. (a) Adakah pernah anda diperiksa oleh Lembaga Perubatan (b) Sila nyatan sama ada anda bersetuju atau tidak rekod Lembaga Perubatan (jika ada) diperiksa oleh Pegawai Perubatan yang memeriksa. 27 .…………………………………………………. Jika ya nyatakan tarikh dan butir-butir lanjut …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………… ………………………………………………….……………………………………………….

(e) Nama Hospital/Klinik : ……………………………………………………………………………………………………………. (a) Nama Pegawai Perubatan yang memeriksa : ……………………………………………………………………… (b) Jawatan : …………………………………………………………………………………………………………………………………… (c) Nombor Kad Pengenalan : ……………………………………………………………………………………………………… (d) Tarikh Pemeriksaan : ………………………………………………………………………………………………………………. Nama Saksi : …………………………………………………………………………………………. B.. Saya sahkan bahawa tandatangan di atas adalah tandatangan Encik/Cik : ……………………………………………………………………………………………… ( Nama Pelajar ) Tandatangan Saksi : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………… (Tarikh) …………………………………………………………………………… (Tandatangan Pegawai Perubatan) BUTIRAN-BUTIR YANG DIPERIKSA Pegawai-pegawai Perubatan yang memeriksa dikehendaki memeriksa pemohon itu seluruhnya dan menyiapkan perkara-perkara di bawah ini dengan tepat. (Tarikh) : …………………………………… (Tandatangan Pelajar) : …………………………. ………………………………………………. YA 2.…………………………………. BUTIRAN MENGENAI PEGAWAI PERUBATAN YANG MEMERIKSA 1. No.... Catatan Doktor meter kg 28 . Kad Pengenalan Saksi : ………………………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Tarikh : ………………………………………………………………………………………………….……. (a) Adakah tuan/puan mempunyai talian keluarga dengan pemohon (b) Adakah tuan/puan pernah mengubatinya TIDAK Jika ya nyatakan tarikh dan butir-butir lanjut ………………………………………………...BUKU PENDAFTARAN Saya dengan ini mengaku bahawa jawapan-jawapan yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap.

TINGGI / BERAT 2. PEMERIKSAAN MATA (a) Penglihatan tanpa alat pandang (seperti kaca mata. PEMERIKSAAN TELINGA (a) Adakah telingga bernanah (Any ear discharge) KANAN Ya Tidak KIRI Ya Tidak ………………………………………………… (b) Adaah terdapat timpanum Ya berlubang Tidak (Tympanic perforation) (c) Pendengaran (Hearing) 4. PEMERIKSAAN GIGI Sama ada beliau ada (a) Kerosakan gigi yang teruk (Advance Dental Caries) (b) Gigi palsu (Dentures) Ya Tidak Ya Tidak ………………………………………………… Ya Tidak ………………………………………………… YA TIDAK ………………………………………………… ………………………………………………… 5.BUKU PENDAFTARAN 1. kanta sentuh) (Aided Vision) (c) Penglihatan warna (Colour Perspection) (d) Fundus Biasa Tidak Biasa Biasa Tidak Biasa Biasa Tidak Biasa Biasa Tidak Biasa ………………………………………………… KANAN KIRI ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… 3. kanta sentuh) (Unaided Vision) (b) Penglihatan dengan alat pandang (seperti kaca mata. PEMERIKSAAN MULUT DAN KERONGKONG Sama ada beliau pernah mengalami YA (a) Pembesaran tonsil (Enlarge Tonsils) TIDAK Catatan Doktor ………………………………………………… 29 .

TEKANAN DARAH Sistolik Biasa Tidak Biasa Tidak Biasa ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… mmHg Biasa mmHg Diastolik ………………………………………………… 8. PEMERIKSAAN JANTUNG (a) Saiz Jantung (b) Bunyi Jantung (c) Rentak (Rhythm) (d) Adakah terdapat murmur atau lain-lain bunyi luarbiasa 10. PEMERIKSAAN NADI (a) Kadar seminit (Rate per minute) (b) Sifat Denyutan Nadi (Character) 7. PEMERIKSAAN DADA (a) Sifatnya (b) Bila tarik nafas adakah penarikan nafasnya biasa (Expansion of the chest) (c) Adakah kedua-dua belah dadanya sama besar semasa penarikan nafas (Equal on both side on expansion) (d) Bunyi perkusi (Percussion) (e) Auskultasi (Auscultation) 9. PEMERIKSAAN ABDOMEN (a) Hati (Liver) (b) Kura Palpabel Tidak Palpabel Tidak Palpabel Biasa Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Tidak Biasa Luar Biasa Kurang baik ………………………………………………… Biasa ………………………………………………… Sama Tidak Sama ………………………………………………… Biasa Luar Biasa Luar Biasa ……………………………………………… ……………………………………………… Biasa ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… Biasa Ya ……………………………………………… Catatan Doktor ……………………………………………… Palpabel 30 .BUKU PENDAFTARAN (b) Lelangit bercelah (Cleft Palate) (c) Lain-lain abnormaliti yang teruk (Any other seere abnormality) 6.

PEMERIKSAAN SISTEM LOKOMOTOR (a) Anggota Atas (Upper Limbs) (b) Anggota Bawah (Lower Limbs) (c) Kolom Spina (Spinal Column) (d) Gaya Berjalan (Gait) 14. PEMERIKSAAN URO JANTINA (Untuk lelaki sahaja dan perempuan jika perlu) Biasa Luar Biasa Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa ………………………………………………… . PEMERIKSAAN LUBANGLUBANG HENIA (Examination of Hernia Orifices) Ya Tidak ………………………………………………… ……………………………………………… Biasa Luar Biasa …………………………………………….…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Biasa Biasa Biasa .. PEMERIKSAAN KAJISARAF DAN KEADAAN MENTAL (a) Keadaan sentak lutut (Knee Jerk) (b) Keadaan sentak pergelangan kaki (Ankle Jerk) (c) Keadaan sentak pelantar (Plantar Reflex) (d) Keadaan anak mata (Condition of Pupil) (e) Refleksi anak mata terhadap cahaya (Light Reflex) (f) Keadaan mental (Mental Condition) (g) Percakapan/pertuturan (Speech) Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa ……………………………………………… Biasa ..…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Biasa Biasa Biasa ..…………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Biasa Biasa 13...…………………………………………… Sp Gravity 31 ...BUKU PENDAFTARAN (Spleen) (c) Adakah apa-apa bengkak yang luar biasa dalam perut (Any abnormal abnominal mass) 11. 12..

…… 16.. X-ray (b) Tarikh X-ray : : …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… (c) Tempat X-ray diambil : (d) Penyata X-ray : 17..BUKU PENDAFTARAN 15. No. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah memeriksa ……………………………………………………………………. NAMA : …………………………………………………………………………………….…………………………………………… ………………………………………. KELAYAKAN : ………………………………………. Termasuk x-ray dan saya dapati: (i) ia tidak mengidap apa-apa penyakit dan disahkan sihat untuk mengikuti latihan kemahiran di IKBN/IKTBN (ii) ia tidak begitu sihat seperti dibutiran ……………………………….. JAWATAN : ……………………………………………. COP RASMI : ………………………………………… Maklumat Am IKBN/IKTBN PENERANGAN DAN SYARAT-SYARAT TAWARAN KURSUS DI INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA (IKBN) DAN INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA (IKTBN) 32 . tetapi boleh mengikuti latihan kemahiran di IKBN/IKTBN (iii) ia tidak sihat dan tidak disokong untuk mengikuti latihan kemahiran di IKBN/IKTBN TANDATANGAN : …………………………………………………………………. PEMERIKSAAN AIR KENCING Gula Albumin Pemeriksaan Mikroskopik Dadah ………………………………………………… ………………………………………………… …. Kad Pengenalan ………………………………………………………………… pada ……………………………………………………….. (Huruf Besar) 14 a NO.………………………………………… ... LAIN-LAIN PEMERIKSAAN YANG MANA DIFIKIRKAN PERLU OLEH PEGAWAI PERUBATAN YANG MEMERIKSA : …………………………………………………………………………………………………. PEMERIKSAAN X-RAY DADA (a) No.………………………………………….. K/P : ………………………………………………………………………………….

Matlamat awalnya adalah untuk menangani masalah pengangguran dengan menawarkan program latihan kemahiran di kalangan belia tercicir. sedang dan akan ditetapkan oleh IKBN/IKTBN dari mada ke semasa. dengan kata lain ianya tidak boleh digantikan dengan lain-lain calon pilihan anda. (Segala perbelanjaan bagi membuat pemeriksaan doktor adalah tanggungjawab sendiri).1 Perakuan Sihat Bersama-sama ini dilampirkan satu borang pemeriksaan doktor untuk dimajukan kepada doktor (Hospital Kerajaan / Swasta yang diiktiraf) bagi tujuan pemeriksaan terhadap kesihatan anda. Sebarang pelanggaran syarat. Dalam hubungan ini anda dinasihatkan agar merujuk kepada peraturan-peraturan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh IKBN/IKTBN kepada anda. 2. Sehingga kini Kementerian Belia dan Sukan mempunyai 19 Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) termasuk sebuah sebuah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN).3 Bayaran Gantirugi Anda dikehendaki membayar baki (mengikut prosedur) sebarang perbelanjaan yang telah dikeluarkan kepada anda sejak mula anda melaporkan diri. Pembayaran ini akan ditentukan setelah didapati anda telah melanggar sebarang peraturan yang telah. Lembaga Tatatertib akan memutuskan tahap kesalahan dan jumlah bayaran balik yang perlu ditanggung oleh setiap tertuduh setelah benar-benar disahkan bersalah. Pembinaan IKBN membuktikan kesungguhan kerajaan menyediakan lebih banyak peluang latihan kemahiran kepada belia dalam pelbagai bidang teknikal dan vokasional selaras dengan keperluan tenaga mahir.BUKU PENDAFTARAN (SILA BACA DENGAN TELITI) 1. 2. 2.4 Larang Beraktiviti 33 .2 Pertukaran Jurusan / IKBN/IKTBN Tawaran yang diberikan kepada anda adalah secara mutlak. Penambahan kursus dalam pelbagai bidang serta peningkatan tahap kemahiran mampu melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir. 2. 2. Kenyataan kesihatan ini hendaklah disiapkan sebelum melaporkan diri di IKBN dan membawa bersama semasa mendaftar pada tarikh yang ditetapkan. Oleh itu TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI memohon / merayu untuk dipertimbangkan ke jurusan / IKBN/IKTBN lain setelah menerima tawaran tersebut. SYARAT-SYARAT TAWARAN Tawaran yang diberikan ini terlaksana setelah anda dapat memenuhi syarat-syarat dibawah ini. ketidakjujuran dan sebarang pemalsuan akan menyebabkan tawaran ini TERBATAL dengan sendirinya. Begitu juga berhubung dengan penentuan jurusan dan IKBN/IKTBN yang ditawarkan itu adalah dibawah bidang kuasa Kementerian Belia dan Sukan. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dahulunya dikenali sebagai Pusat Latihan Belia telah diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 1964. Pada awal tahun 1990-an program latihan diperluaskan kepada usaha pembangunan sumber manusia iaitu melatih belia dalam bidang kemahiran teknikal dan vokasional untuk melahirkan tenaga mahir bagi keperluan sektor perindustrian negara.

Kasut kulit bewarna hitam .Tali pinggang cotton berwarna gelap 1 ½ “ ii. Lelaki .Kasut sukan / getah 34 .5 Sebarang jenis minuman keras / bahan khayal / rokok / sebarang jenis dadah / alat berjudi 3.6 Bagi pelajar wanita.Pakaian sukan / aktiviti luar (2 pasang) .4 Ubat-ubat yang berlebihan yang tidak bersesuaian mengikut pandangan IKBN 3. Tambahan pula dasar Kementerian dalam konteks IKBN/IKTBN ini adalah untuk menyediakan Latihan Kemahiran kepada belia yang sudah tidak berpeluang mengikuti pengajian „AKADEMIK‟ di institusi pengajian lain. AKtiviti didalam dan Luar IKBN/IKTBN) 5. pihak Kementerian akan memastikan konsentrasi dan tumpuan para pelajar tidak akan terpesong daripada matlamat untuk mendapatkan pengetahuan kemahiran dan pengalaman dalam bidang vokasional yang diceburi.Track bottom berwarna gelap . Minggu Paradigma.BUKU PENDAFTARAN Pengkhususan dalam perkara ini adalah semata-mata kepada menghadiri temuduga kerja dan menduduki peperiksaan.6 Memakai kasut yang bersesuaian 5. 5.Telekung (beragama Islam sahaja) * (Perkara 5.Tudung warna hitam / putih .1 Satu set cadar bersama sarung bantal berwarna putih / selimut 5.4 Berambut pendek (Lelaki) 4. Dalam hubungan ini. penumpuan kepada bidang kemahiran yang sedang diikuti begitu kurang. TATATERTIB KETIKA MENDAFTAR 4.3 adalah pemakaian wajib bagi pelajar semasa sesi orentasi.3 Sentiasa bersopan santun 4.1 Tidak dibenarkan berpakaian berseluar jeans ketika mendaftar 4. KEPERLUAN / PERALATAN SEHARIAN SEPANJANG KURSUS 5.2 Berpakaian sopan dan bagi wanita perlu berpakaian menutup aurat 4. PERALATAN ATAU BARANG YANG DILARANG DIBAWA KE IKBN/IKTBN 3.3 Pakaian Rasmi Pelajar IKBN/IKTBN:i.4 Lain-lain keperluan pakaian pelajar . Wanita .2 Radio / kaset yang mengunakan kuasa eleketrik (radio / kaset / walkman yang menggunakan kuasa bateri dibenarkan) 3.Baju kurung warna putih . Jika sekiranya peluang untuk menghadiri temuduga dan menduduki apa sahaja jenis peperiksaan kepada calon-calon ini diberikan. tidak dibenarkan membawa barang kemas berlebihan 4.Baju kemeja putih lengan panjang .Kain sarung warna hitam .Seluar Slack berwarna hitam (Strait cut) .2 dan 5.5 Pelajar wanita diwajibkan memakai tudung (beragama Islam sahaja) 4. Malahan juga mereka akan menganggap IKBN/IKTBN ini hanyalah sebagai satu tempat „Sandaran‟ sementara mendapatkan kerja atau peluang yang lain.1 Sebarang jenis senjata / senjata tajam 3.T-shirt berkolar berwarna (perempuan lengan panjang) .2 Baju kebangsaan sepasang lengkap bewarna putih bersamping warna hitam dan bersongkok hitam sahaja (lelaki beragama Islam sahaja) 5.1.3 Peralatan elektrik kecuali seterika (pengosok baju) 3.Kasut kulit warna hitam . 3.Stoking bewarna putih / hitam / gelap .Stoking berwarna putih / hitam / gelap .

AMARAN!!! KEPADA PELAJAR:  Seluar jeans dan T-Shirt tanpa kolar bercorak / bergambar yang membawa pengertian “LIAR / GANAS” sama sekali tidak dibenarkan. membawa atau memandu sebarang kenderaan bermotor didalam kawasan Institut. berus gigi. Bab 7 – Peraturan Pakaian dan Siasah Diri : Perkara 48 : Arahan Menutup Aurat:Semua pelajar dimestikan menutup aurat. Bab 17 – Larangan Am : Perkara 99 : Penyalahgunaan Dadah :-         35 .Pakaian seharian secukupnya sepanjang kursus ini dijalankan . Sabun. 6.  Berseluar pendek pagi pelatih wanita sebagai pakaian harian dalam bilik sama sekali tidak dibenarkan. Pelajar juga dilarang menjemput penceramah luar tanpa kebenaran pihak institut.BUKU PENDAFTARAN . Bab 12 – Keselamatan : Perkara 73 : Kehilangan Barang :Pelajar adalah bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan harta benda yang diamanahkan. tidak dibenarkan memakai pakaian yang menjolok mata bertampal atau yang ditulis dengan perkara yang tidak sesuai dengan keperibadian IKBN/IKTBN dan masyarakat timur. ubat gigi dan lain-lain . Bab 3 – Peraturan Asrama : Perkara 12 : Dilarang membawa kenderaan :Pelajar yang tinggal di asrama tidak dibenarkan menunggang. Bab 8 – Aktiviti-Aktiviti : Perkara 54 : Wajib Ikut Aktiviti :Pelajar diwajibkan mengikut semua aktiviti-aktiviti yang ditetapkan oleh pihak institut. PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN *Petikan elemen penting dari Buku Peraturan IKBN/IKTBN  Bab 2 – Masa : Perkara 3 : Menepati Masa :Pelajar –pelajar dikehendaki menepati masa yang telah ditetapkan pada setiap aktiviti. Bab 4 – Peraturan Penggunaan Masjid / Surau : Perkara 28 : Solat Berjemaah :Semua pelajar (lelaki dan wanita) yang beragama Islam diwajibkan sembahyang berjemaah di masjid/surau pada setiap waktu sembahyang. Bab 15 – Cuti : Perkara 83 : Tiada Cuti Rehat :Tidak ada peruntukan dan kemudahan cuti rehat untuk semua pelajar semasa menjalani latihan di IKBN/IKTBN. (Pelajar beragama islam dikehendaki membawa senaskah Al-Quran resam Othmani dan digalakkan naskah yang mengandungi makna terbitan Jakim).Peralatan mandi seperti tuala. Perkara 29 : Ceramah Agama:Semua pelajar diwajibkan hadir ceramah umum institut dan dilarang meninggalkan masjid / surau semasa aktiviti agama dijalankan.Pakaian dan keperluan untuk menunaikan solat dan ibadah.

Bil IKBN Bank & Jenis Akaun 36 . mengedar. b) Berulang kali atau telah tiga kali diberi amaran dan denda tetapi masih melanggar Peraturan Tatatertib Pelajar. mengedar atau menjual rokok adalah ditafsirkan telah melakukan kesalahan berat. 7. pelajar dibenarkan menamatkan latihan. c) Atas sebab-sebab kesihatan yang disahkan oleh doktor dari Hospital Kerajaan. Perkara 101 : Mencuri :Mencuri dan menyimpan barang curi : Mencuri atau berniat mencuri harta benda kerajaan atau perseorangan adalah ditafsirkan telah melakukan kesalahan berat dan jenayah serius. memproses. Perkara 103 : Bahan Lucah dan Gangguan Umum :Memiliki. membekal. membawa. Perkara 108 : “Ragging” / Mendera :Perbuatan “ragging” atau mendera dikalangan pelajar adalah ditafsirkan telah melakukan kesalahan berat. AKAUN BANK *Pelajar perlu membuka akaun mengikut ketetapan IKBN/IKTBN dan jenis bank serta membawa buku akaun tersebut semasa hari Pendaftaran IKBN/IKTBN. mempamirkan bahan lucah dan perbuatan beraksi. membawa. menyimpan. berbisik. Bahagian IV : Penamatan Latihan :a) Didapati bersalah oleh Lembaga Tatatertib Pelajar atas kesalahan berat dan dijatuhkan hukuman diberhentikan dari Institut.BUKU PENDAFTARAN Segala aktiviti berkaitan menyalahgunakan dadah: Termasuk memiliki. mengedar. d) Pihak berkuasa Institut boleh menamatkan latihan seseorang pelajar yang didapati malas dan tidak menunjukkan minat dan kemajuan dalam latihannya. mengedarkan sebarang minuman yang memabukkan adalah ditafsirkan telah melakukan kesalahan berat. menyimpan. menyimpan. menjual atau menyalahgunakan apa juga jenis dadah yang diharamkan adalah ditafsirkan telah melakukan satu kesalahan berat dan akan dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Perkara 109 : Merokok :Memiliki. Perkara 105 : Minuman Keras/Arak/Alkohol/ Bahan Memabukkan :Memiliki. menyimpan. merayu atau mengeluarkan kata-kata / isyarat lucah adalah ditafsirkan telah melakukan kesalahan berat. meminum. menonton.

Selangor IKBN Bachok. Sabah IKBN Bandar Penawar. Perlis IKBN Wakaf Tapai.00 pada hari pendaftaran. Kedah IKBN Bukit Mertajam. Kelantan IKBN Pekan. Pulau Pinang IKBN Seri Iskandar. Selangor IKBN Dusun Tua. Bayaran Asas Pendaftaran Kemasukan Pelajar adalah sebanyak RM 200. Pahang IKBN Kuala Perlis. Sarawak IKBN Naka. Kedah IKBN Kuala Langat IKBN Peretak. Selangor IKBN Jitra. Terengganu IKBN Temerloh. Negeri Sembilan IKBN Alor Gajah.BUKU PENDAFTARAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KBN Kemasik. Johor IKTBN Sepang. Perak IKBN Kinarut. Johor CIMB Bank Bank Islam CIMB Bank BSN Giro BSN Giro BSN Giro Bank Muamalat BSN Islamik BSN Giro BSN Giro CIMB Bank BSN Giro BSN Giro BSN Giro Bank Rakyat Maybank BSN Giro Bank Rakyat BSN Giro BSN Giro 8. Melaka IKBN Miri. MAKLUMAT LAIN 1. Terengganu IKBN Chembong. Pahang IKBN Pagoh. Bil 1 Bayaran Asas Pendaftaran Kemasukan Pelajar Insuran Kelompok / Kad Hijau CIDB 37 .

Pegawai Daerah / Penolong Pegawai Daerah c. Warganegara Malaysia dan berumur tidak melebihi 50 tahun b. 84500 Pagoh. Pemeriksan Kesihatan boleh dijalankan di Hospital/Klinik Kerajaan atau Swasta yang berkelayakan sahaja. Pegawai Kerajaan / Badan Berkanun Kumpulan A (Profesional) d. Selangor. Jalan. Borang Pemeriksaan Doktor perlu diisi dan dilengkap dengan jujur dan tepat. Peraturan mengisi Surat Perjanjian i. Kelantan. Syarat-syarat menjadi penjamin adalah : a.87061725 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PAGOH KM 21. Penghulu/Pengawa/Ketua Kampung/ Ketua Masyarakat (Sabah & Sarawak) /Pengetua Sekolah Saksi boleh menandatangani untuk menjadi saksi kepada ketiga-tiga orang iaitu Pelajar. Panchur. SENARAI DAN ALAMAT IKBN/IKTBN INSTITIT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA SEPANG Bandar Baru Salak Tinggi 43900 Sepang. 28000 Temerloh. Sebarang pertanyaan / kemuskilan bolehlah berhubung terus dengan pihak IKBN/IKTBN. Mukim. Tel: 09-7787700 Fax: 09-7787712 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA TEMERLOH Kampong Bongsu. Lanchang Lot PT 4223. Bil 1 2 3 4 Bayaran Asas Pembelajaran/Bengkel Jaket IKBN/IKTBN Baju Bengkel Kasut Keselamatan Alatan Bengkel 2. Pelajar perlu mendapatkan dua (2) orang penjamin untuk menjadi penjaminnya. 9. 5.00) ii. Muar. Pelajar dan kedua-dua penjamin hendaklah menandatangani Surat Perjanjian dihadapan saksi yang diiktiraf oleh Majlis sahaja seperti berikut: a. Pahang 38 . Pelajar perlu mengisi semua maklumat dengan jelas dan terang menggunakan huruf besar dan melekatkan gambar berukuran pasport pada tempat yang disediakan. Penjamin Pertama dan Penjamin Kedua. Tel : 03-87061720/21/22/23/24 Fax:03. Semantan. 4. Berpendapatan tetap tidak kurang daripada RM800. Pelajar perlu mengisi borang-borang di dalam Buku Pendaftaran ini dengan jelas menggunakan pen dakwat hitam atau biru sahaja. Segala bayaran pemeriksaan adalah dibawah tanggungjawab anda sendiri.00 (tertakluk kepada kursus yang dipilih) dan boleh dibayar selepas hari pendaftaran. Tangok.BUKU PENDAFTARAN 2 3 4 5 Noss & Core Abilities Fail Portfolio Keahlian MPP Kad Matrik Pelajar dan Anggaran Keperluan Asas Peralatan/Bengkel adalah dianggarkan berjumlah RM 200.00-RM650.gov.kbs. 3. Pelan Lokasi IKBN/IKTBN bolehlah merujuk kepada laman web www. Surat Perjanjian yang telah diisi perlulah dimaterai dengan Setem Hasil (RM10. 6.my dan klik pada KEMAHIRAN dan seterusnya nama IKBN/IKTBN. 16300 Bachok.00 sebulan iii. Waris terdekat seperti Ibu/bapa/penjaga atau saudara mara c. Johor INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA BACHOK Kg. Majistret / Pesuruhjaya Sumpah b.

Selangor Tel : 03-3180 2128 /3813 Fax: 03-3180 1677 39 . Dusun Tua 43100 Hulu Langat. Kedah Tel: 04-9174676 Fax: 04-9174444 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PERETAK 44000 Kuala Kubu Bharu.BUKU PENDAFTARAN INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA DUSUN TUA KM 25. Kedah Tel : 04-7993000 Fax : 04-7851269 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMASIK KM 19. Tel: 03-90217100 Fax: 03. 06350 Kuala Nerang. Selangor. Jalan Kuantan-Segamat Paloh Hinai 26600 Pekan. Pahang Tel : 09-4514888 Fax : 09-4514999 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA NAKA Mukim Tekai Pekan Naka. Johor Tel : 07-8221567/30 Fax: 07-8221566 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PEKAN KM 55.90211839 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KUALA PERLIS Jalan Bukit Kubu. Jalan Kemaman – Dungun 24200 Kemasik. 02000 Kuala Perlis. Selangor Tel: 03-60996000 Fax:03-60641941 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA BANDAR PENAWAR Jalan Kejora Utama Bandar Penawar 81930 Kota Tinggi. Perak Tel: 05-3711300 Fax:05-3711293 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA JITRA Km 23 Jln Changloon 06000 Jitra. Terengganu Tel : 09-8664500 Fax: 09-8664545 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KUALA LANGAT Jalan Jugra 42700 Banting. Perlis Tel: 04-9855985 Fax:04-9852434 INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA SERI ISKANDAR Bandar Seri Iskandar 32600 Bota.

BUKU PENDAFTARAN Disediakan oleh: Bahagian Pembangunan Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan Aras 3. 62570 Putrajaya Tel : 03-8871 3333 Fax : 03-8888 8785 40 . Presint 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Perseketuan. Menara KBS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times