Kepentingan Pendidikan Kesihatan Dalam Kurikulum Sekolah

HBHE1103 Pengenalan Pendidikan Kesihatan

OUM@IPTB

Pengenalan

 

 

Kanak-kanak perlu diajar memelihara dan meningkatkan tahap kesihatan diri Tanggungjawab ini perlu disemai dari kecil Kanak-kanak punya banyak tugas dan perkara yang perlu dilakukan Kanak-kanak akan menghadapi cabaran hari muka. Kegagalan pendidikan hari ini akan mendatangkan masalah di masa hadapan.

OUM@IPTB

Peranan PK dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak
  

Pertumbuhan – bersifat kuantitatif

Semuanya boleh diukur Perubahan sifat.

Perkembangan – bersifat kualitatif

PK merupakan satu proses berterusan yang membantu dan memudahkan pelajar mempelajari amalan positif, memupuk sikap bertanggung jawab pada kesihatan dan mengembangkan ilmu. Perubahan tingkahlaku dan sikap diharapkan berlaku dalam usaha meningkatkan kualiti kesihatan
OUM@IPTB

Perubahan dan Keperluan Individu
 Perkembangan
– – – –

Fizikal

Perubahan tinggi Perubahan Berat Badan Pembesaran Otot Perkadaran badan

 Perkembangan

 Pra

mental

Piaget (1896 – 1980)
operasi  Operasi konkrit
OUM@IPTB

Perubahan dan Keperluan Individu
 Perkembangan
– –

sosial

Berupaya berinteraksi dengan orang lain dan persekitaran. 3 peringkat umur
 5-6

tahun  6-9 tahun  9-12 tahun

OUM@IPTB

Perubahan dan Keperluan Individu
 Perkembangan
– – –

Emosi

pengalaman yang penuh perasaan, diselaraskan secara umum. Keadaan mental dan fisiologi beroperasi dalam tubuh Tingkah laku yang dipamerkan secara nyata

OUM@IPTB

Perubahan dan Keperluan Individu
Mohd Shaarani Ahmad (2004) 2. Kanak-kanak dan konflik 3. Kanak-kanak agresif 4. Keagresifan berkait 5. Membentuk hubungan dan perlakuan yang mesra dan empati.

OUM@IPTB

Perubahan dan Keperluan Individu
 Perkembangan
– –

Rohani

Kepercayaan kepada satu kuasa penyatuan Faktor yang mempengaruhi
 Perselitaran  Kemesraan  Tingkahlaku

yang baik

yang sopan  Tutur kata secara berhikmah di antara manusia

OUM@IPTB

Masalah Kesihatan Murid-Murid

Peringkat Pra Sekolah

Mudah dijangkiti penyakit kerana imunisi masih rendah. Vaksin diberikan untuk mengelak wabak penyakit tertentu. Pergaulan disekolah menyebabkan mudah dijangkiti penyakit. Penyakit tidak berjangkit yang disebabkan kuman. Defissiensi (pemakanan)

Peringkat sekolah rendah
– –

Peringkat menengah

Makan lebih atau kurang?

OUM@IPTB