P. 1
Tokoh Imam2 tajwid

Tokoh Imam2 tajwid

|Views: 113|Likes:

More info:

Published by: هارون المرانى on Jun 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Tokoh-tokoh Imam Tajwid

Sumber : http://nayie.blogspot.com/2009/03/tokoh-tokoh-imam-tajwid.html

i) Imam Asim Bacaan al-Quran berasaskan kepada pengambilan daripada guru atau disebut sebagai Talaqqi. setiap muslim mestilah mengetahui bahawa al-Quran yang dibaca pada hari ini adalah hasil daripada sistem Talaqqi yang telah dipraktikkan sejak zaman berzaman. Antara mereka yang terlibat dengan sistem ini adalah Imam Asim. Beliau ialah Asim bin Abi al-Najud al-Kufi. Nama bapanya ialah Abdullah dan digelar Abu al-Najud. Manakala ibunya ialah Bahdalah dan Asim juga dikenali sebagai Asim bin Bahdalah. Asim digelar dengan Abu Bakar al-Asadi al-Kufi. Merupakan salah seorang ulama qurra’ yang seramai tujuh orang. Seorang tabi’in dan telah meriwayatkan daripada Abi Ramthah Rira’ah al-Tamimi dan al-Harith bin Hassan al-Bakri yang kedua-duanya merupakan sahabat Rasulullah s.a.w. Imam Asim merupakan seorang ulama yang diakui keilmuannya sehingga kepada beliaulah segala ilmu al-Quran terkumpul pada zamannya di Bandar Kufah selepas Abu Abdul Rahman al-Sulami. Manusia pada zamannya mengembara dari segala pelusuk dunia untuk menuntut ilmu daripadanya. Pada Imam Asim terkumpul kefasihan dan ilmu Tajwid, ketekunan dan ketelitian. Daripadanya telah diriwayatkan ilmu Qiraat oleh Hafs bin Sulaiman, Abu Bakar Syu’bah bin ’Ayash dan kedua-duanya merupakan muridnya yang termasyhur. Begitu juga murid-muridnya yang lain iaitu Abban bin Taghlab, Hammad bin Salamah, Sulaiman bin Mihran al-’Amash, Abu al-Munzir Sallam bin Sulaiman, Sahl bin Syu’ib, Syaiban bin Mu’awiyah dan ramai lagi. Imam Asim meninggal dunia pada pengakhiran tahun 127H. Kelebihan-kelebihannya Imam Asim merupakan seorang Qurra’ amat yang tekenal dan mahir dengan segala ilmu al-Quran. Merupakan seorang yang mempunyai suara yang amat merdu apabila membaca al-Quran. Berkata Syu’bah: Aku masuk kepada Asim, dan beliau dalam keadaan hampir meninggal. Aku mendengar beliau mengulang-ulang ayat ‫ثم سدوا الى هللا مىالهم الحك‬ Beliau membacanya dengan amat sempurna seumpama bacaannya di dalam solat, kerana Tajwid di dalam pembacaan al-Quran adalah menjadi tabiat dan kebiasaannya. Sumbangan-sumbangannya Sumbangan Imam Asim dalam perkembangan ilmu al-Quran dapat dilihat melalui ramainya murid-murid yang menuntut ilmu ilmu al-Quran daripada beliau. Antara mereka ialah Imam Hafs dan juga Imam Syu’bah. Melalui perawi Imam Hafs bacaan Imam Asim telah berkembang dengan begitu luas ke serata dunia umat Islam. Selain daripada itu, Imam al-Syatibi juga telah melakukan

Kelebihan-kelebihannya Berkata Yahya bin Ma’in: Riwayat yang sahih daripada bacaan Asim adalah riwayat Abi Umar Hafs bin Sulaiman. Sumbangannya melalui majlis-majlis ilmu. Riwayat Hidup dan Menuntut Ilmu Hafs dilahirkan pada tahun 90H. Begitu juga Hafs turut mempunyai ramai muridnya sebagai bukti ketinggian ilmu dan sumbangannya kepada masyarakat Islam. Pada hari ini kebanyakan umat Islam menggunakan bacaan al-Quran mengikut riwayat Hafs. Beliau mengambil ilmu Qiraat daripada Asim yang merupakan ayah tirinya secara talaqqi. ii) Imam Hafs Sumbangan Imam Hafs dalam bacaan al-Quran adalah begitu besar. empat tempat Saktah dan lain-lain. Beliau lebih rajih dan sahih daripada Syu’bah pada Dabt al. satu al-Raum atau al-Isymam. Sanad Imam Hafs bersambung dengan gurunya sehingga kepada Rasulullah s. satu Tashil. Berkata al-Dani: Hafs mengambil Qiraat daripada Asim secara tilawah (bacaan). Ini menunjukkan terdapat keistemewaan dalam riwayat ini berbanding dengan riwayat-ruwayat lain. Kemudian menetap beberapa waktu di Mekah turut mengajar dan membacakan kepada manusia.a. Khilaf yang terdapat pada bacaan Imam Hafs adalah sedikit jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain seperti terdapat hanya satu Imalah.w. Beliau pergi ke Baghdad dan mengajar serta membacakannya kepada manusia. pengajaran dan sebagainya.t. Sehinggalah ilmu Qiraat ini berkembang sampai ke hari ini. 3. Perawi-perawi sanad Imam Hafs adalah di kalangan ulama yang muktabar dan dihormati pada zaman mereka. Berkata Abu Hisham al-Rifa’i: Hafs merupakan murid Asim yang paling alim dengan qiraat Asim. muzakarah.Huruf (meletakkan baris huruf-huruf al-Quran) Sumbangan-sumbangannya Hafs merupakan seorang ulama yang masyhur di dalam bidang Qiraat al-Quran. 2.pemilihan bacaan dalam riwayat Imam Hafs dan ini lebih melebarluaskan bacaan Imam Asim.w. Antara keistemewaan riwayat ini ialah: 1. . Kebanyakan umat Islam di dunia pada hari ni membaca al-Quran dan mencetaknya adalah mengikut riwayat Hafs. Beliau ialah Abu Umar Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah bin Abi Daud alAsadi al-Kufi al-Bazzaz. Ulama-ulama terdahulu berperanan besar di dalam menyebarkan ilmu agama Allah s.

Diriwayatkan bahawa beliau pernah berkata: Tidak ada seseorang yang membaca syairku ini melainkan Allah s.beliau hidup dalam dua suasana berbeza iaitu Andalus dan Mesir. . Beliau meninggal selepas solat Asar pada hari Ahad iaitu 28 Jamadil Akhir 590 Hijrah dan dikebumikan pada hari Isnin. Tahun kelahiran dan wafat Shatibiy ialah antara 538 hingga 590 Hijrah. Faktor penguasaan ilmu tersebut kerana beliau memiliki daya hafazan yang kuat dan ingatan yang mantap. Tetapi yang dimaksudkan disini ialah Imam al-Syatibi yangterkenal di dalam displin ilmu Qiraat atau Tajwid.w. (ii) Mempunyai Ingatan yang Kuat Al-Syatibiy menguasai beberapa ilmu. dan ikhlas dalam penulisan tersebut.a ialah al-Qasim bin Fierruh bin Khalaf bin Ahmad al-Ruaini al-Syatibiy al-Andalusi. Fekah dan Usul. Ia mempunyai dua gelaran iaitu Abu Muhamad dan Abu al-Qasim. Antara keperibadian dan kelebihannya yang dapat dikutip melalui penulisannya dan pujian ulama sezamannya adalah seperti berikut:(i) Ikhlas Ramai dikalangan ulama memujinya dengan sifat ikhlasnya dalam perkataan dan perbuatan sehinggalah ia tersenarai dalam sejarah Islam.iii) Imam Al-Syatibi Nama al-Syatibi masyhur dan sering didengar sama ada dalam disiplin ilmu Tajwid atau ilmu Usul. Keperibadian. Sumbangan besar Imam al-Syatibi dalam penyebaran ilmu al-Quran ialah melalui kitabnya Hirzu al-Amani wa Wajhu al-Tahani. Ia terletak 56 kilometer dari kota Balansiyah. Selain itu beliau juga amat menyukai ulama dan berusaha untuk mendampingi mereka. khususnya Ulum al.Quran.w. Kelebihan dan Sumbangannya al-Syatibiy mempunyai keperibadian yang tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai guru al-Quran dan tempat rujukan di Mesir dan dunia Islam. Usia al-Syatibiy ketika wafatnya ialah 52 tahun. Abu Wahid bin Rasyad (meninggal pada tahun 595 Hijrah). akan memberi manfaat kepadanya lantaran aku menyusunnya kerana Allah s. Zaman Kemunculan dan Menuntut Ilmu Al-Syatibiy dilahirkan di Syatibah iaitu satu kota yang mempunyai benteng yang kukuh di timur Andalus.t. Riwayat Hidup. Dalam tempoh tersebut banyak kejadian penting berlaku antaranya ialah jatuh dan naiknya sesebuah kerajaan. Di samping itu beliau juga menggalakkan ulama menulis dan mengarang. Beliau ialah Imam Jami’ Mesir ketika itu.t. Dengan itu lahirlah ulama yang masyhur antaranya ialah Abu Bakar bin Tufail (meninggal pada tahun 581 Hijrah). Tindakan yang dilakukannya juga telah memberi nafas baru kepada perkembangan majlismajlis ilmu di Andalus dan Maghrib dalam semua ilmu. Nama al-Syatibiy r. Penama ini dilahirkan di akhir tahun 538 Hijrah dan ahli sejarah yang menulis berkaitannya mengatakan bahawa ia adalah seorang buta. Sembahyang jenazahnya diimamkan oleh Abu Ishaq yang dikenali dengan al-’Iraqi.

Sifat sabar al-Syatibiy juga dapat dilihat ketika beliau mengalami kesakitan. mengadakan majlis pengajian selepas sembahyang subuh hinggalah ke solat zohor. Sepanjang tempoh tersebut beliau mengajar dan mendengar bacaan pelajarnya. (iv) Sifat Sabar Al-Syatibiy telah diuji dengan ujian hilang penglihatan. Sebelum al-Syatibiy mengarang syairnya Hirzu al-Amaniy dalam Qiraat Tujuh. Di antara perkara-perkara utama . Pentadbikan Bacaan Khusus Hafs Toriq Al-Syatibi Wajib ke atas semua yang membaca al-Quran dengan riwayat Hafs daripada Asim dengan toriq al-Syatibiyyah untuk memastikan bacaannya menepati beberapa perkara yang akan diterangkan. al-Qadi al-Fadil telah meminta al-Syatibiy mengajar alQuran di sekolahnya yang bernama al-Fadhiliyah. guru kami Abu al-Hassan Ali bin Mohamad al-Sakhawi r. bahawa sebab perpindahan al-Syatibiy ke Mesir ialah kerana ia diarah memegang jawatan sebagai penceramah di Syatibah.a. Kepintaran al-Syatibiy dan kelebihan yang dimilikinya adalah menjadikan alSyatibiy tempat rujukan ulama dalam ilmu qiraat di Mesir. Beliau menjadi guru al-Quran di Mesir dan diatur oleh semua pihak. Antara sikap beliau ialah melarang keras pelajarnya bercakap disamping hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ilmu. (iii) Sifat Wara’ Mengenai sifat wara’ al-Syatibiy. Meskipun al-Syatibiy telah mengolah dengan amat baik matannya itu dan diakui oleh ulama namun beliau tidak melihat dirinya mengatasi Abi Amru dan beliau juga melihat matannya juga tidak mengatasi al-Taisir. Bintang al-Syatibiy bersinar di Kaherah dan Mesir keseluruhannya.Daya ingatannya yang kuat membuatkannya mengatasi kawan-kawan dan setiap ilmu yang dipelajari dapat dikuasainya dengan baik.t. Namun beliau tetap bersabar dengan mementingkan keredhaan Allah s. Beliau menolak tawaran tersebut dengan berhujah beliau akan ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. ia merupakan suatu keaiban di sisi ulama Qurra’. Abu Syamah telah berkata. Al-Syatibiy telah mengarang dan mengolah matan qiraatnya Hirzu al-Amani bersumber dari Kitab al-Taisir ini. Meskipun tidak dapat melihat dengan mata tetapi penglihatan beliau begitu jauh dalam urusan ilmu dan agama. (vi) Sifat Mulia Al-Syatibiy r. (v) Beradab dengan Ulama Antara paparan yang dilihat mengenai sifat beradab al-Syatibiy bersama ulama ialah adabnya bersama Imam Abi Amru al-Dani pengarang kitab alTaisir.w. Al-Syatibiy amat mengambil berat tentang Qiraat Tujuh dan pengajarannya lebih tertumpu kepada pelajaran Qiraat Tujuh.a. Keperibadian Imam al-Syatibi Ketika berada di Kaherah. Ini adalah supaya tidak berlaku percampuran antara toriq-toriq yang lain. beliau tidak mengadu dan meronta kesakitan. telah memberitahu kepada kami. Pelajar-pelajarnya datang dari setiap pelusok Mesir dan negara Islam lain untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam khususnya Qiraat Tujuh. Jika percampuran ini berlaku.

11. Dibaca dengan dua wajah iaitu dengan baris atas huruf dhad �� atau baris hadapan. Al-Takbir ( lafaz Allahu Akbar) lafaz al-Takbir tidak ada pada akhir surah al-Dhuha sehinggalah ke akhir mushaf (akhir al-Quran) mengikut toriq ini. 3. Panjang yang paling utama dan afdal ialah empat harkat. Tiada idgham di antara nun dan wau pada kalimah (( ‫ )) يس والمشان الحكيم‬Surah Yasin: 2 dan pada kalimah (( ‫ن‬ ‫ . Harus pada kalimah (( ‫ )) فشق‬dua wajah iaitu dengan Tafkhim dan alTarqiq. Harus pada kalimah (( ‫ )) سال سال‬Surah al-Insan: 4. Dipanjangkan huruf ’Ain pada pembukaan dua surah iaitu surah Maryam . 8. Kedua-dua wajah ini adalah sahih dan dibaca melalui toriq Hafs daripada Asim dengan toriq al-Syatibiyyah. Imam Hafs tidak akan melakukan Saktah kecuali pada empat tempat yang akan diterangkan kelak. Jika dibaca secara wasal. Harus pada kalimah (( ‫ )) فما ءاتاوى‬pada firman Allah Taala Surah al-Naml:36 ketika diwaqafkan dua wajah iaitu: Dengan mengisbatkan (menetapkan) ya atau menghazafkannya (membuang atau menghilangkannya). Dipanjangkan al-Mad al-Munfasil dengan kadar empat atau lima harkat. ketika waqaf dibaca dengan dua wajah: a) Hazaf (membuang) iaitu membuang huruf alif yang terakhir dan waqaf pada kalimah ini dengan sukun huruf lam.)) والملم وما يسطشون‬Surah al-Qalam: 1 7. 6. Bentuk atau wajah yang pertama lebih utama untuk dibaca. Bacaan secara Tarqiq lebih utama. 2. Diidghamkan Nun Sakinah dan tanwin pada huruf lam dan ra’ tanpa dengung. Pada firman Allah Taala Surah al-Syu’ara : 63. b) Isbat (menetapkan) huruf alif. Dipanjangkan al-Mad al-Muttasil dengan kadar empat atau lima harkat. 10. Baris atas adalah kebih baik daripada baris hadapan 9. Akan tetapi ketika wasal dibaca secara hazaf sahaja. Panjang yang paling utama dan afdal ialah empat harkat. Diizharkan nun selepas daripada wau pada lafaz (( ‫ ))يس‬dan (( ‫ )) ن‬ketika dibaca secara wasal dengan kalimah selepas daripadanya. 4. Iaitu dengan mewaqafkan pada nun sakinah atau al-Raum. Harus pada kalimah (( ‫ )) ضعف‬dan kalimah (( ‫ )) ضعفا‬pada firman Allah Taala: Surah al-Rum: 54. 5. maka dengan mengisbatkan huruf ya berbaris atas.di dalam bacaan riwayat Hafs toriq al-Sytibiyyah: 1.

14. 16. Harus pada kalimah ((‫ ))ال تأمىا‬pada firman Allah Taala Surah Yusuf : 11 dibaca dengan dua wajah. kalimah ‫ءالىه‬di dua tempat di dalam Surah Yunus dan (( ‫ )) هللا‬pada Surah Yunus dan al-Naml. 13. Wajah-wajah tersebut ialah: (a) Dibaca dengan Ibdalkannya dengan alif bersama dengan al-Isyba’ (Mad Lazim Kalimi Muthaqqal). Bacaan yang lebih utama ialah dengan sod. Harus waqaf pada kalimah (( ‫ )) ماليه‬waqaf . ((‫ ))مه ساق‬surah al-Qiyamah: 27 dan ((‫ ))بل سان‬surah alMutaffifin: 14. 17. iaitu ikhtilas merupakan baris hadapan ketika menyebut huruf nun. (b) Al-Ikhtilas. Panjang kadar enam harkat adalah lebih utama. Disaktah pada kalimah-kalimah berikut: ((‫ ))عىجا‬surah al-Kahfi: 1. iaitu mengisyaratkan dengan mulut akan bentuk baris hadapan ketika menyebut huruf nun yang bersabdu. (b) Dibaca dengan tashilkannya di antara hamzah dan alif bersama dipendekkan sebanyak dua harkat. 18. Wajib idgham ba’ kepada mim Idgham Mutajanisain. Untuk menyempurnakan al-Ikhtilas. Dibaca (( ‫ :)) بمصيطش‬Surah al-Ghasyiah: 22 dengan huruf sod. Dibaca kalimah (( ‫ )) ويبسط‬Surah al-Baqarah: 245 dan kalimah (( ‫ ))بصطة‬Surah al-A’raf : 69 dengan huruf sin.(( ‫ )) كهيعص‬dan Surah al-Syura’ ((‫ ))حم عسك‬dengan kadar empat atau enam harkat secara harus. Wajib idgham tha’ kepada zal Idgham Mutajanisain di dalam firman Allah Taala ((‫ ))يلهث رلك‬Surah al-A’raf: 176. 19. Harus pada kalimah ((‫ )) ماليه )) (( هلك‬dua wajah iaitu: (a) Al-Izhar bersama dengan Saktah Latifah tanpa bernafas pada huruf Ha’((‫ ))ماليه‬dan inilah yang paling baik. Pada kalimah ‫ اسكب معىا‬Surah Hud: 42. 20. Dimana kekalnya dua pertiga sebutan dan hilang satu pertiga. Harus dibaca dengan dua wajah pada bab kalimah (( ‫ )) ءاالزكشيه‬iaitu di dua tempat di dalam Surah al-An’am. (‫))مشلذوا‬ surah Yasin: 52. 12. 15. iaitu: (a) Al-Isymam. AlIkhtilas ini adalah lebih baik bagi bacaan ayat al-Quran tersebut. Harus pada kalimah (( ‫ )) فطمسىا‬Surah al-Qamar: 37 dibaca dengan dua wajah iaitu dengan huruf sod dan sin. dibukakan idgham. (b) Dibaca dengan Idgham. Dimana hanya akan diketahui oleh orang yang boleh melihat dan tidak bagi orang yang buta.

Bacaan Hafs daripada Asim daripada semua turuqnya pada kalimah ‫ )) مجشئها‬di dalam firman Allah Taala di dalam Surah Hud: 41 Adalah secara Imalah huruf alif selepas ra’ secara Imalah Kubra. Hukum kalimah menjadi Idgham Kamil apabila dihilangkan sifat al-Isti’la’ bagi huruf qaf dan disebut dengan huruf kaf yang bertashdid (bersabdu) tashdid yang sempurna. Dibaca secara Tashil mengikut riwayat Hafs daripada Asim pada semua turuqnya satu wajah sahaja iaitu pada huruf hamzah kedua di antara hamzah dan alif pada kalimah (( ‫ ))ءاعجمي‬pada firman Allah Taala di dalam Surah Fussilat: 44 Posted by Pak Long at 11:40 PM .yang sempurna dengan mengambil nafas. Ini kerana ia adalah permulaan ayat dan waqaf pada permulaan ayat merupakan sunnah secara mutlak. 23. Tiada bagi Hafs pada kalimah yang mengandungi huruf ra' dibaca dengan Imalah kecuali pada ayat ini. 21. Dan ia menjadi Idgham Naqis dengan mengekalkan sifat al-Isti’la’ padanya iaitu pada kalimah (( ‫ )) وخلمكم‬daripada firman Allah Taala di dalam Surah al-Mursilat: 20 22.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->