. Kata Mutiara Islam • “Waspadalah terhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba.

Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah.”

Kata Mutiara Islam • “Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu‟.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakah tanda-tanda tawadhu‟ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.”

Kata Mutiara Islam • Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja„far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.”

Kata Mutiara Islami • “Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.”

Kata Mutiara Islam • “Ulama adalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu

keamanan, keadilan, dan kemakmuran.” ========================================= Kata-kata mutiara Islam dari Imam Baqir a.s. ========================================= Kata Mutiara Islam 1. Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”. Kata Mutiara Islam 2.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 4. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kata Mutiara Islam 6. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 7. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu,

menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Kata Mutiara Islam 8. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 9. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kata Mutiara Islam 10. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 11. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 12. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Kata Mutiara Islam 13. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Kata Mutiara Islam 14. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

baik ia adalah orang baik maupun orang fasik.s. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Kata Bijak Islami 18. Kata Bijak Islami 19. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”.Kata Mutiara Islam 15. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). . Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Kata Mutiara Islam 17. Kata Bijak Islami 20. Kata Bijak Islami 22. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. menitipkan amanat kepadaku. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. berusahalah selalu. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. jujurlah. Kata Bijak Islami 21. niscaya akan kuberikan kepadanya”. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Kata Mutiara Islam 16. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu.

Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Oleh karena itu. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. larangan. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Kata Bijak Islami 30. Semua perintah. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Kata Bijak Islami 27. Kata Bijak Islami 28. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Kata Bijak Islami 29. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). dan ia masih memiliki kelebihan darinya. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap.” Kata Bijak Islami 26. Kata Bijak Islami 25. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain .Kata Bijak Islami 24.

seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”.dengan syarat tanpa cela-mencela”. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Kata Bijak Islami 37. . memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Kata Bijak Islami 34. Kata Bijak Islami 31. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Kata Bijak Islami 36. Kata Bijak Islami 32. Kata Bijak Islami 33. Oleh karena itu. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”.

ia menghinanya”. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. lalu penuhi hatimu dengan Allah. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. Sama halnya. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua.Kata Bijak Islami 38. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Ilmu . untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. maka seluruh permasalahan akan rusak. setelah itu keluar. yaitu : KEPERCAYAN. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. Patuhilah kepada perintahNya. jika kesabaran hilang.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya.

Saya memikirkan tentang semua pakaian. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. maka perbuatan itu buruk.itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Aku mencari segala bentuk rezki. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam . Putus asa adalah sumber kesesatan. ketika niatnya benar. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. sisi yang satu adalah sabar. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. oleh karenanya. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. dan jika niatnya buruk. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. pangkal penderitaan jiwa. maka perbuatan itu benar. dan kegelapan hati.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat.

AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda. Artikel Terkait: Celotehan      Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus .(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya.Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Adh-Dhahhak) Nah.html. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari.blogspot. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.

:D terimakasih... Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu. zIe cHu'n mengatakan.. Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg..Reviewer: Willi Ahmadi ..                    Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW ...ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan.... sungguh berkesan.!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda.!!!! 3 Desember 2011 01:33 ....

..eby mengatakan. Ijin d'sebar luaskan lagi yh. ijin share dan copy boz..... apalagi ayat² Al-Quran. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan.. Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan.... .. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan. keep posting. MANTAP nih kata mutiaranya. Kata² mutiaranya saja indah. asslammualaikum.. Indah sekali ya.. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan.. hatur nuhun sudah share kang...trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan.....ijin bukmak Gan.

. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan. izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ADVERISER . ijin kopynya ya abang. lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan.Maaf pa.... terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 Yudha mengatakan..

ketika ia mendapatkan seluruhnya. Sesungguhnya Ia . menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Akan tetapi. (2) jika mereka mengkhianatimu. Kata Mutiara Islam 8. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. jangan berbuat zalim. Kata Mutiara Islam 4. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. (3) jika engkau dianggap pembohong. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Kata Mutiara Islam 2. kontrollah dirimu”.Terbaru Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. janganlah engkau berkhianat.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Kata Mutiara Islam 7. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Akan tetapi. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. janganlah marah. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. (4) jika engkau dipuji. janganlah gembira. dan (5) jika engkau dicela. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Kata Mutiara Islam 6. Kata Mutiara Islam 3. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat.

maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). dan barang siapa yang suka marah. maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 12. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. karena keduanya adalah kunci segala keburukan.suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 16. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Kata Mutiara Islam 11. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. jika niatnya baik. Kata Mutiara Islam 13. Kata Mutiara Islam 10. maka perilakunya akan bersih. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kata Mutiara Islam 15. memperbanyak harta. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. Kata Mutiara Islam 14. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. menghindarkan bala`. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Barang siapa yang malas. Kata Mutiara Islam 9. Kata Mutiara Islam 17. Jujur dan melaksanakan amanat . maka rezekinya akan ditambah.

Kata Bijak Islami 20. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. menitipkan amanat kepadaku. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya . siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Semua perintah. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. larangan. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Kata Bijak Islami 24. Kata Bijak Islami 25. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. jujurlah. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Kata Bijak Islami 18.” Kata Bijak Islami 26. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Kata Bijak Islami 22. Oleh karena itu. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Kata Bijak Islami 21. niscaya akan kuberikan kepadanya”. Kata Bijak Islami 19. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap.s. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. berusahalah selalu. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur.“Bersikaplah wara‟. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu.

Kata Bijak Islami 31. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Oleh karena itu. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Kata Bijak Islami 32. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Kata Bijak Islami 29. Kata Bijak Islami 27. Kata Bijak Islami 34. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. Kata Bijak Islami 28. Kata Bijak Islami 33. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kata Bijak Islami 30. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”.kepadamu”. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Berdoa untuk orang lain . yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”.

kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. maka seluruh permasalahan akan rusak. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. ia iri dan jika ia ditimpa musibah.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. Kata Bijak Islami 36. Patuhilah kepada perintahNya. Sama halnya. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. jika kesabaran hilang.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. setelah itu keluar. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. lalu penuhi hatimu dengan Allah.“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. ia menghinanya”. yaitu : KEPERCAYAN. Kata Bijak Islami 38. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. .(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Kata Bijak Islami 37. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”.

dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. dan kegelapan hati. maka perbuatan itu benar. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. pangkal penderitaan jiwa. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Aku mencari segala bentuk rezki. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. Putus asa adalah sumber kesesatan. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. sisi yang satu adalah sabar. Saya memikirkan tentang semua pakaian. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu . ketika niatnya benar. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. oleh karenanya.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. dan jika niatnya buruk. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. maka perbuatan itu buruk.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing.

Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.(Adh-Dhahhak) Nah.html.mandeg.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.blogspot. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. Artikel Terkait: Celotehan        Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami .(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.

sungguh berkesan.. :D terimakasih.                  Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW .. Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu.. zIe cHu'n mengatakan... ..ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan...... Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg.!!!! 3 Desember 2011 01:33 eby mengatakan..!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda...Reviewer: Willi Ahmadi ..

MANTAP nih kata mutiaranya. Maaf pa. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 . ijin share dan copy boz.... lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan. Ijin d'sebar luaskan lagi yh. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan...ijin bukmak Gan. keep posting.. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan... asslammualaikum. hatur nuhun sudah share kang.....Kata² mutiaranya saja indah..... Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan. Indah sekali ya. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan.trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan... apalagi ayat² Al-Quran..

ijin kopynya ya abang.Yudha mengatakan.... mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan. izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ..

ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. janganlah marah. janganlah engkau berkhianat. janganlah gembira.ADVERTISER Terbaru Kata Kata Galau Karena Cinta . kontrollah dirimu”.(0 Komentar) mendapatkannya di dunia. (3) jika engkau dianggap pembohong.(0 Komentar) Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 (21 Komentar) Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus .Akibat baik dan buruk Lagu Terbaik Barat Mancanegara “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan Mei 2012 .(0 Komentar) Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. ketika ia mendapatkan seluruhnya.(0 Komentar) Lagu Barat Mancanegara Terpopuler Mei 2012 . jangan berbuat zalim. Akan tetapi. (4) jika engkau dipuji.(0 Komentar) baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Kata Mutiara Islam 2. dan (5) jika engkau dicela. dunia itu akan menjadi bala` Tangga Lagu Mancanegara Terbaru Bulan Mei 2012 . Akan tetapi. . (2) jika mereka mengkhianatimu. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat.

Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 4. maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 5. Kata Mutiara Islam 11. Kata Mutiara Islam 6. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kata Mutiara Islam 8. maka rezekinya akan ditambah. jika niatnya baik. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. Kata Mutiara Islam . Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”.Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kata Mutiara Islam 9. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 7. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Kata Mutiara Islam 10. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. maka perilakunya akan bersih. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”.

jujurlah. Kata Bijak Islami 20. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai.s. Kata Mutiara Islam 15. Kata Mutiara Islam 17. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. dan barang siapa yang suka marah. Kata Mutiara Islam 13. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. Barang siapa yang malas. Kata Bijak Islami 18. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. berusahalah selalu. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”.12. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). menghindarkan bala`. menitipkan amanat kepadaku. Kata Mutiara Islam 14. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Kata Bijak Islami 19. niscaya akan kuberikan kepadanya”. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Kata Mutiara Islam 16. dan berikanlah amanat kepada orangnya. memperbanyak harta. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. dan menghindari . Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a.

Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Kata Bijak Islami 27. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain).” Kata Bijak Islami 26. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur.debat meskipun engkau benar”. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Kata Bijak Islami 24. Kata Bijak Islami 29. Kata Bijak Islami 22. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. Kata Bijak Islami 21. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. . Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Oleh karena itu. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Kata Bijak Islami 28. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Semua perintah. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Kata Bijak Islami 25. larangan. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup.

Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. Kata Bijak Islami 31. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. Kata Bijak Islami 38. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35.Kata Bijak Islami 30. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Oleh karena itu. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Kata Bijak Islami 33. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Kata Bijak Islami 34. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Kata Bijak Islami 37. Kata Bijak Islami 32. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. ia memuji . Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Kata Bijak Islami 36. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman.

untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. Sama halnya. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. jika kesabaran hilang. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. yaitu : KEPERCAYAN. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. di saat inilah saksimu adalah juga . CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. maka seluruh permasalahan akan rusak. setelah itu keluar. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. sisi yang satu adalah sabar. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga.saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. Patuhilah kepada perintahNya. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. lalu penuhi hatimu dengan Allah. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. ia menghinanya”.

Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. Aku mencari segala bentuk rezki.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. dan kegelapan hati. maka perbuatan itu benar.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.hakimmu.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. Saya memikirkan tentang semua pakaian.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. ketika niatnya benar. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.(Abu Sualeman Addarani) . pangkal penderitaan jiwa. dan jika niatnya buruk. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. oleh karenanya. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. maka perbuatan itu buruk. Putus asa adalah sumber kesesatan. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg.

AMIN!!!     Kebersihan itu sebagian dari iman (HR Muslim) Agama itu dibangun diatas kebersihan (HR AI-Ghazali) Sesungguhnya Allah itu bersih.Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan. Ia cinta kebersihan (HR Turmudzi) Sesungguhnya Islam itu bersih. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.(Adh-Dhahhak) Nah. “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama). (HR.”(Bukhari) Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Alloh sampai dia kembali (Shahih Tirmidzi) Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Sesungguhnya hal demikian itu termasuk dari sidqahmu (sama dengan sidkah) (HR Bukhari). Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ibnu Majah) Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Syurga (Shahih Al jami) Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syorga. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. (HR. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qur‟an Al mujadalah 11) Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Ath-Thabrani) Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Qur’an dan yang mengajarkannya (HR bukhari ) . (HR. hendaklah kamu mewujudkan kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk sorga kecuali orang yang bersih (HR Khatib).Tentang membuang sampah dari jalan Buanglah duri/sampah dari jalan. Muslim).

1352) Abdullah bin Mas‟ud berkata. Abu Dawud dan Aththusi) Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan aka dilipat gandakan sepuluh. (HR. Dari tanah . “Perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. lam satu huruf . bersabda: Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang.Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang „abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. (HR.mim” satu huruf . (HR. Ad-Dailami) Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra. “Nabi saw bersabda. serta penguasa yang adil. yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta. ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu. dan mim satu huruf.(Bukhari) Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. (Shahih Muslim No. Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal.”Alif.lam. Yang lain menimpa tanah datar yang gundul yang tidak dapat menyerap air dan menumbuhkan rumput. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka. bahwa beliau bersabda: Perumpamaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam mengutusku untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang membasahi bumi. ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain..(HR Bukhori) Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. tetapi alif satu huruf .: Dari Nabi saw. para ulama. ia berkata: Rasulullah saw. Dan juga perumpamaan orang yang keras kepala yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. Abu Dawud ) Siapa yang Alloh kehendaki menjadi baik maka Alloh akan memberikannya pemahaman terhadap Agama (Sahih Ibnu Majah) Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah dan memanfaatkannya sesuai ajaran yang Allah utus kepadaku di mana dia tahu dan mau mengajarkannya. saya tidak mengatakan .4232) Abu Musa mengatakan bahwa Nabi saw bersabda. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadis riwayat Abu Musa ra. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. (Shahih Muslim No. Sebagian tanah bumi tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rerumputan dan sebagian lagi berupa tanahtanah tandus yang tidak dapat menyerap air lalu Allah memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum darinya. dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. memberi minum dan menggembalakan ternaknya di tempat itu. (HR. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur’an dan ahlinya.

“Hadits ini matannya masyhur sedangkan isnadnya dla’if.” (Bukhari) Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum. Dan telah diriwayatkan dari beberapa jalan (sanad) yang semuanya dla’if. (HR. lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak. Ad-Dailami) Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Abu Na‟im) Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Ath-Thabrani) “Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina” * Telah berkata al-Baihaqy di kitabnya al-Madkhal (hal. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.” .itu ada yang gembur yang dapat menerima air (dan dalam riwayat yang mu’allaq disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air). Ia pandai dan mengajar. menyiram. (HR. (HR. dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Mereka sesat dan menyesatkan. (Mutafaq’alaih) Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Abu Dawud) Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. 242) dan di kitabnya Syu’abul Iman (4/291 dan ini lafadznya). (HR. dan bertani. Al-Baihaqi) Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. (HR. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful