. Kata Mutiara Islam • “Waspadalah terhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba.

Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah.”

Kata Mutiara Islam • “Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu‟.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakah tanda-tanda tawadhu‟ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.”

Kata Mutiara Islam • Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja„far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.”

Kata Mutiara Islami • “Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.”

Kata Mutiara Islam • “Ulama adalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu

keamanan, keadilan, dan kemakmuran.” ========================================= Kata-kata mutiara Islam dari Imam Baqir a.s. ========================================= Kata Mutiara Islam 1. Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”. Kata Mutiara Islam 2.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 4. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kata Mutiara Islam 6. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 7. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu,

menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Kata Mutiara Islam 8. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 9. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kata Mutiara Islam 10. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 11. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 12. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Kata Mutiara Islam 13. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Kata Mutiara Islam 14. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Kata Mutiara Islam 16. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 20. Kata Bijak Islami 19. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. menitipkan amanat kepadaku. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. Kata Bijak Islami 18. Kata Bijak Islami 22. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. . niscaya akan kuberikan kepadanya”. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik.s. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Kata Mutiara Islam 17.Kata Mutiara Islam 15. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. berusahalah selalu. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. jujurlah. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”.

dan ia masih memiliki kelebihan darinya. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia.” Kata Bijak Islami 26. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Kata Bijak Islami 30. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kata Bijak Islami 29. Kata Bijak Islami 27. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Semua perintah. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. larangan. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain . Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia.Kata Bijak Islami 24. Oleh karena itu. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Kata Bijak Islami 25. Kata Bijak Islami 28.

memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Oleh karena itu. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”.dengan syarat tanpa cela-mencela”. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Kata Bijak Islami 32. Kata Bijak Islami 37. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. . Kata Bijak Islami 34. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Kata Bijak Islami 33. Kata Bijak Islami 31. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Kata Bijak Islami 36. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak.

dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. yaitu : KEPERCAYAN. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. setelah itu keluar. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. jika kesabaran hilang. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. ia menghinanya”. lalu penuhi hatimu dengan Allah. Ilmu . daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. maka seluruh permasalahan akan rusak.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. Patuhilah kepada perintahNya. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. Sama halnya. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian.Kata Bijak Islami 38. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua.

(Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah.itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Aku mencari segala bentuk rezki.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. maka perbuatan itu buruk. Saya memikirkan tentang semua pakaian. oleh karenanya. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. pangkal penderitaan jiwa. maka perbuatan itu benar. Putus asa adalah sumber kesesatan. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam . (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. dan kegelapan hati. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. ketika niatnya benar. sisi yang satu adalah sabar. dan jika niatnya buruk.

(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati. Artikel Terkait: Celotehan      Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus .(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.html. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.blogspot.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.(Adh-Dhahhak) Nah.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya.Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda.

.!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda... Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg..!!!! 3 Desember 2011 01:33 .... sungguh berkesan....                    Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW . zIe cHu'n mengatakan.ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan...Reviewer: Willi Ahmadi . Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu.. :D terimakasih.

sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan........ 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan. keep posting.ijin bukmak Gan. hatur nuhun sudah share kang.trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan.. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan. ijin share dan copy boz.....eby mengatakan... apalagi ayat² Al-Quran. MANTAP nih kata mutiaranya. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan. . Ijin d'sebar luaskan lagi yh... Indah sekali ya... Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan. Kata² mutiaranya saja indah.. asslammualaikum..

... terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 Yudha mengatakan..Maaf pa. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan. izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ADVERISER . ijin kopynya ya abang. lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan..

Kata Mutiara Islam 5. Kata Mutiara Islam 3. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Sesungguhnya Ia . janganlah engkau berkhianat.Terbaru Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. janganlah gembira. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. dan (5) jika engkau dicela. jangan berbuat zalim. Kata Mutiara Islam 4. (2) jika mereka mengkhianatimu. dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Kata Mutiara Islam 6. kontrollah dirimu”. Akan tetapi. ketika ia mendapatkan seluruhnya. janganlah marah. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Akan tetapi. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Kata Mutiara Islam 7. Kata Mutiara Islam 8. (3) jika engkau dianggap pembohong. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kata Mutiara Islam 2. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. (4) jika engkau dipuji. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”.

jika niatnya baik. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 15. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). Jujur dan melaksanakan amanat . Kata Mutiara Islam 12. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. menghindarkan bala`. Kata Mutiara Islam 9. Kata Mutiara Islam 16. maka rezekinya akan ditambah. Barang siapa yang malas. memperbanyak harta.suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 17. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. dan barang siapa yang suka marah. karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Kata Mutiara Islam 10. Kata Mutiara Islam 11. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. maka perilakunya akan bersih. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. Kata Mutiara Islam 14. Kata Mutiara Islam 13. maka umurnya akan ditambah”. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 20. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. larangan. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Kata Bijak Islami 22. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Kata Bijak Islami 18. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. menitipkan amanat kepadaku. Kata Bijak Islami 19. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu.s. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. Semua perintah. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. dan berikanlah amanat kepada orangnya. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya .” Kata Bijak Islami 26. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Kata Bijak Islami 24.“Bersikaplah wara‟. jujurlah. niscaya akan kuberikan kepadanya”. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. berusahalah selalu. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Oleh karena itu. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Kata Bijak Islami 25. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”.

maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka.kepadamu”. Kata Bijak Islami 33. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kata Bijak Islami 34. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Kata Bijak Islami 29. Berdoa untuk orang lain . Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Kata Bijak Islami 32. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Oleh karena itu. Kata Bijak Islami 27. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Kata Bijak Islami 31. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Kata Bijak Islami 30. Kata Bijak Islami 28.

jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. jika kesabaran hilang.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. Patuhilah kepada perintahNya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Sama halnya. yaitu : KEPERCAYAN. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. maka seluruh permasalahan akan rusak. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. lalu penuhi hatimu dengan Allah. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. Kata Bijak Islami 37.“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. setelah itu keluar. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. ia menghinanya”. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. . ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Kata Bijak Islami 36. Kata Bijak Islami 38. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu.

tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. pangkal penderitaan jiwa. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu . tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. dan kegelapan hati. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. Aku mencari segala bentuk rezki. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. dan jika niatnya buruk. sisi yang satu adalah sabar. oleh karenanya. Saya memikirkan tentang semua pakaian. Putus asa adalah sumber kesesatan. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. maka perbuatan itu buruk. ketika niatnya benar.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. maka perbuatan itu benar. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing.

maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan.blogspot. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.(Adh-Dhahhak) Nah.html.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda.mandeg. Artikel Terkait: Celotehan        Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami .(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.

..Reviewer: Willi Ahmadi ..                  Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW ...ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan... :D terimakasih. .!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda..!!!! 3 Desember 2011 01:33 eby mengatakan.... Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu. sungguh berkesan.. Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg.... zIe cHu'n mengatakan.

sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan.. hatur nuhun sudah share kang..... lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan.. asslammualaikum..ijin bukmak Gan... Maaf pa... keep posting.. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan.. Ijin d'sebar luaskan lagi yh... ijin share dan copy boz. MANTAP nih kata mutiaranya. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan. apalagi ayat² Al-Quran.trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan. Indah sekali ya. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 ... Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan.Kata² mutiaranya saja indah...

izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER . ijin kopynya ya abang..Yudha mengatakan. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan....

(3) jika engkau dianggap pembohong. (4) jika engkau dipuji. (2) jika mereka mengkhianatimu. janganlah gembira. Kata Mutiara Islam 2.(0 Komentar) mendapatkannya di dunia. jangan berbuat zalim. Akan tetapi.(0 Komentar) Lagu Barat Mancanegara Terpopuler Mei 2012 . Akan tetapi.Akibat baik dan buruk Lagu Terbaik Barat Mancanegara “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan Mei 2012 . kontrollah dirimu”.(0 Komentar) Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 (21 Komentar) Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus . dunia itu akan menjadi bala` Tangga Lagu Mancanegara Terbaru Bulan Mei 2012 . dan (5) jika engkau dicela.ADVERTISER Terbaru Kata Kata Galau Karena Cinta .(0 Komentar) Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. janganlah marah. janganlah engkau berkhianat.(0 Komentar) baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. . ketika ia mendapatkan seluruhnya.

Kata Mutiara Islam 6. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kata Mutiara Islam 8. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 11. Kata Mutiara Islam 10. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Kata Mutiara Islam 9. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 5. Kata Mutiara Islam 7. maka perilakunya akan bersih. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. Kata Mutiara Islam . dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. Kata Mutiara Islam 4. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. jika niatnya baik. maka umurnya akan ditambah”.Kata Mutiara Islam 3. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. maka rezekinya akan ditambah.

Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. menitipkan amanat kepadaku. menghindarkan bala`. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Kata Bijak Islami 20. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.12. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. Kata Mutiara Islam 15. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. Kata Bijak Islami 18. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). jujurlah. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. dan menghindari . Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”.s. Kata Mutiara Islam 16. niscaya akan kuberikan kepadanya”. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Kata Mutiara Islam 14. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). memperbanyak harta. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. Kata Mutiara Islam 17. Barang siapa yang malas. Kata Bijak Islami 19. berusahalah selalu. Kata Mutiara Islam 13. dan barang siapa yang suka marah.

Semua perintah. Oleh karena itu. Kata Bijak Islami 22. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Kata Bijak Islami 21. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Kata Bijak Islami 28. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. . mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap.” Kata Bijak Islami 26. Kata Bijak Islami 29. Kata Bijak Islami 25. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Kata Bijak Islami 27. Kata Bijak Islami 24. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”.debat meskipun engkau benar”. larangan. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain).

Oleh karena itu. Kata Bijak Islami 38. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kata Bijak Islami 34. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Kata Bijak Islami 32. Kata Bijak Islami 37. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. ia memuji . Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit.Kata Bijak Islami 30. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Kata Bijak Islami 36. Kata Bijak Islami 31. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Kata Bijak Islami 33. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”.

(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. yaitu : KEPERCAYAN. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. jika kesabaran hilang. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. Patuhilah kepada perintahNya. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. setelah itu keluar. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. dan larikanlah dirimu dari laranganNya.saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. Sama halnya. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. di saat inilah saksimu adalah juga . (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. ia menghinanya”. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. sisi yang satu adalah sabar. maka seluruh permasalahan akan rusak. lalu penuhi hatimu dengan Allah.

dan kegelapan hati. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. maka perbuatan itu benar.hakimmu.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku.(Abu Sualeman Addarani) .(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. oleh karenanya. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Putus asa adalah sumber kesesatan. Saya memikirkan tentang semua pakaian. maka perbuatan itu buruk.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. ketika niatnya benar. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Aku mencari segala bentuk rezki. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. dan jika niatnya buruk.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. pangkal penderitaan jiwa.

(HR.Tentang membuang sampah dari jalan Buanglah duri/sampah dari jalan. Ibnu Majah) Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Syurga (Shahih Al jami) Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syorga. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari.(Adh-Dhahhak) Nah.Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini. (HR. “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama). Muslim). (HR. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qur‟an Al mujadalah 11) Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Ath-Thabrani) Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Qur’an dan yang mengajarkannya (HR bukhari ) . AMIN!!!     Kebersihan itu sebagian dari iman (HR Muslim) Agama itu dibangun diatas kebersihan (HR AI-Ghazali) Sesungguhnya Allah itu bersih. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. hendaklah kamu mewujudkan kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk sorga kecuali orang yang bersih (HR Khatib).”(Bukhari) Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Alloh sampai dia kembali (Shahih Tirmidzi) Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Sesungguhnya hal demikian itu termasuk dari sidqahmu (sama dengan sidkah) (HR Bukhari). Ia cinta kebersihan (HR Turmudzi) Sesungguhnya Islam itu bersih.

tetapi alif satu huruf . ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadis riwayat Abu Musa ra. (Shahih Muslim No.4232) Abu Musa mengatakan bahwa Nabi saw bersabda.mim” satu huruf . dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah dan memanfaatkannya sesuai ajaran yang Allah utus kepadaku di mana dia tahu dan mau mengajarkannya. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka.. serta penguasa yang adil.: Dari Nabi saw. (HR. ia berkata: Rasulullah saw. (HR. Dan juga perumpamaan orang yang keras kepala yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta.”Alif.(HR Bukhori) Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. para ulama. saya tidak mengatakan . Yang lain menimpa tanah datar yang gundul yang tidak dapat menyerap air dan menumbuhkan rumput. yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Abu Dawud dan Aththusi) Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan aka dilipat gandakan sepuluh. “Perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. bahwa beliau bersabda: Perumpamaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam mengutusku untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang membasahi bumi. Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal.lam. (HR. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. lam satu huruf .Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang „abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Sebagian tanah bumi tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rerumputan dan sebagian lagi berupa tanahtanah tandus yang tidak dapat menyerap air lalu Allah memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum darinya. memberi minum dan menggembalakan ternaknya di tempat itu. Ad-Dailami) Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra.1352) Abdullah bin Mas‟ud berkata. “Nabi saw bersabda. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur’an dan ahlinya. Abu Dawud ) Siapa yang Alloh kehendaki menjadi baik maka Alloh akan memberikannya pemahaman terhadap Agama (Sahih Ibnu Majah) Duduk bersama para ulama adalah ibadah. (HR.(Bukhari) Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. dan mim satu huruf. ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu. Dari tanah . (Shahih Muslim No. bersabda: Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang.

” . Ath-Thabrani) “Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina” * Telah berkata al-Baihaqy di kitabnya al-Madkhal (hal. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu. “Hadits ini matannya masyhur sedangkan isnadnya dla’if. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin. Al-Baihaqi) Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. menyiram. (HR. (HR. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. dan bertani.” (Bukhari) Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak. (HR. Abu Dawud) Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. (Mutafaq’alaih) Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. 242) dan di kitabnya Syu’abul Iman (4/291 dan ini lafadznya). Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. Ad-Dailami) Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput.itu ada yang gembur yang dapat menerima air (dan dalam riwayat yang mu’allaq disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air). (HR. Abu Na‟im) Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Ia pandai dan mengajar. Mereka sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Dan telah diriwayatkan dari beberapa jalan (sanad) yang semuanya dla’if. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum. (HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful