. Kata Mutiara Islam • “Waspadalah terhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba.

Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah.”

Kata Mutiara Islam • “Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu‟.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakah tanda-tanda tawadhu‟ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.”

Kata Mutiara Islam • Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja„far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.”

Kata Mutiara Islami • “Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.”

Kata Mutiara Islam • “Ulama adalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu

keamanan, keadilan, dan kemakmuran.” ========================================= Kata-kata mutiara Islam dari Imam Baqir a.s. ========================================= Kata Mutiara Islam 1. Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”. Kata Mutiara Islam 2.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 4. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kata Mutiara Islam 6. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 7. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu,

menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Kata Mutiara Islam 8. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 9. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kata Mutiara Islam 10. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 11. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 12. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Kata Mutiara Islam 13. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Kata Mutiara Islam 14. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. . Kata Mutiara Islam 16.Kata Mutiara Islam 15. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Kata Mutiara Islam 17. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. niscaya akan kuberikan kepadanya”. berusahalah selalu. Kata Bijak Islami 19. Kata Bijak Islami 20. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Kata Bijak Islami 18. jujurlah. Kata Bijak Islami 22. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. Kata Bijak Islami 21. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”.s. menitipkan amanat kepadaku. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”.

Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Semua perintah. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Kata Bijak Islami 28. Kata Bijak Islami 30. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Kata Bijak Islami 29. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. larangan. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Kata Bijak Islami 25. Kata Bijak Islami 27.” Kata Bijak Islami 26. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Oleh karena itu.Kata Bijak Islami 24. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain . Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia.

. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra.dengan syarat tanpa cela-mencela”. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. Kata Bijak Islami 37. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Kata Bijak Islami 34. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Kata Bijak Islami 31. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Oleh karena itu. Kata Bijak Islami 32. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kata Bijak Islami 33. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Kata Bijak Islami 36.

Sama halnya. Patuhilah kepada perintahNya. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. ia menghinanya”. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. yaitu : KEPERCAYAN. jika kesabaran hilang. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya.Kata Bijak Islami 38. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. Ilmu . jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. setelah itu keluar. lalu penuhi hatimu dengan Allah. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. maka seluruh permasalahan akan rusak.

di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. Aku mencari segala bentuk rezki. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. ketika niatnya benar. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg. dan jika niatnya buruk. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. dan kegelapan hati. maka perbuatan itu buruk. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam . maka perbuatan itu benar. sisi yang satu adalah sabar.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. Saya memikirkan tentang semua pakaian. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Putus asa adalah sumber kesesatan. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa.itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. oleh karenanya. pangkal penderitaan jiwa.

Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.(Adh-Dhahhak) Nah.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.html.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.blogspot.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya.Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Artikel Terkait: Celotehan      Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus . maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak.

Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu.!!!! 3 Desember 2011 01:33 .ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan.!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda..... Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg...... :D terimakasih... zIe cHu'n mengatakan. sungguh berkesan.                    Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW ..Reviewer: Willi Ahmadi ..

.. hatur nuhun sudah share kang. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan. Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan.... keep posting.. MANTAP nih kata mutiaranya.. Kata² mutiaranya saja indah. asslammualaikum.. apalagi ayat² Al-Quran. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan..ijin bukmak Gan. Indah sekali ya. ijin share dan copy boz. Ijin d'sebar luaskan lagi yh...eby mengatakan.. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan......trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan. ....

. ijin kopynya ya abang....Maaf pa. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 Yudha mengatakan. izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ADVERISER .. lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan.

Kata Mutiara Islam 4. Sesungguhnya Ia . tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. ketika ia mendapatkan seluruhnya. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Kata Mutiara Islam 6. Kata Mutiara Islam 8. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 2. dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. jangan berbuat zalim. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Kata Mutiara Islam 7. janganlah engkau berkhianat. janganlah marah. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama.Terbaru Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. Kata Mutiara Islam 3. kontrollah dirimu”. Akan tetapi. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. janganlah gembira. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. dan (5) jika engkau dicela. (3) jika engkau dianggap pembohong. Akan tetapi. (2) jika mereka mengkhianatimu. (4) jika engkau dipuji. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Kata Mutiara Islam 5.

dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”.suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. maka umurnya akan ditambah”. dan barang siapa yang suka marah. Kata Mutiara Islam 12. Kata Mutiara Islam 9. maka rezekinya akan ditambah. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 17. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Barang siapa yang malas. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. Kata Mutiara Islam 15. jika niatnya baik. menghindarkan bala`. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. karena keduanya adalah kunci segala keburukan. memperbanyak harta. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Kata Mutiara Islam 13. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Kata Mutiara Islam 16. Kata Mutiara Islam 11. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. maka perilakunya akan bersih. Kata Mutiara Islam 14. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Jujur dan melaksanakan amanat . ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. Kata Mutiara Islam 10.

dan ia masih memiliki kelebihan darinya. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Semua perintah. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Kata Bijak Islami 22. jujurlah. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”.” Kata Bijak Islami 26. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. Kata Bijak Islami 18. larangan. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Oleh karena itu. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Kata Bijak Islami 19.“Bersikaplah wara‟. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Kata Bijak Islami 25. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Kata Bijak Islami 24. berusahalah selalu. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. menitipkan amanat kepadaku. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. niscaya akan kuberikan kepadanya”. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu.s. Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 20. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya .

Oleh karena itu. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Kata Bijak Islami 31. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Kata Bijak Islami 34. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Kata Bijak Islami 27. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”.kepadamu”. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Kata Bijak Islami 29. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Berdoa untuk orang lain . maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kata Bijak Islami 32. Kata Bijak Islami 33. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Kata Bijak Islami 30. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Kata Bijak Islami 28. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong.

ia iri dan jika ia ditimpa musibah. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. Kata Bijak Islami 37. Kata Bijak Islami 38. Kata Bijak Islami 36. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. setelah itu keluar. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. yaitu : KEPERCAYAN.“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. jika kesabaran hilang. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. dan larikanlah dirimu dari laranganNya.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. . ia menghinanya”. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. maka seluruh permasalahan akan rusak. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. lalu penuhi hatimu dengan Allah. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. Sama halnya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. Patuhilah kepada perintahNya. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk.

(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu . (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. Aku mencari segala bentuk rezki. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. oleh karenanya. pangkal penderitaan jiwa. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. Saya memikirkan tentang semua pakaian. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. dan jika niatnya buruk. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. ketika niatnya benar. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. Putus asa adalah sumber kesesatan. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. maka perbuatan itu buruk.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. maka perbuatan itu benar. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. dan kegelapan hati. sisi yang satu adalah sabar.

namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.(Adh-Dhahhak) Nah.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.blogspot. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. Artikel Terkait: Celotehan        Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami .(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.html.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.mandeg. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.

. Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg.... :D terimakasih..ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan. Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu. zIe cHu'n mengatakan. sungguh berkesan.... .                  Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW ....!!!! 3 Desember 2011 01:33 eby mengatakan..!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda....Reviewer: Willi Ahmadi .

.. MANTAP nih kata mutiaranya. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan. keep posting.... Indah sekali ya...... Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan.. hatur nuhun sudah share kang.. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan..... apalagi ayat² Al-Quran..trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan. ijin share dan copy boz.Kata² mutiaranya saja indah. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 ... asslammualaikum. Maaf pa. Ijin d'sebar luaskan lagi yh. lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan.ijin bukmak Gan.

Yudha mengatakan. ijin kopynya ya abang.. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan.. izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ...

. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. dan (5) jika engkau dicela. janganlah engkau berkhianat. (3) jika engkau dianggap pembohong.(0 Komentar) Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. kontrollah dirimu”. Akan tetapi.(0 Komentar) Lagu Barat Mancanegara Terpopuler Mei 2012 . (2) jika mereka mengkhianatimu.(0 Komentar) baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. dunia itu akan menjadi bala` Tangga Lagu Mancanegara Terbaru Bulan Mei 2012 .Akibat baik dan buruk Lagu Terbaik Barat Mancanegara “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan Mei 2012 . (4) jika engkau dipuji.(0 Komentar) mendapatkannya di dunia.ADVERTISER Terbaru Kata Kata Galau Karena Cinta . Kata Mutiara Islam 2. janganlah marah. janganlah gembira. Akan tetapi. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. jangan berbuat zalim. ketika ia mendapatkan seluruhnya.(0 Komentar) Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 (21 Komentar) Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus .

Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. jika niatnya baik. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kata Mutiara Islam 5. Kata Mutiara Islam 11. Kata Mutiara Islam 10. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Kata Mutiara Islam . Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 8. Kata Mutiara Islam 7.Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. maka umurnya akan ditambah”. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Kata Mutiara Islam 6. Kata Mutiara Islam 9. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. maka perilakunya akan bersih. Kata Mutiara Islam 4. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. maka rezekinya akan ditambah.

Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. memperbanyak harta. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. dan menghindari . karena keduanya adalah kunci segala keburukan.12. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Kata Mutiara Islam 16. Kata Bijak Islami 19. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. jujurlah. Kata Mutiara Islam 13. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya.s. dan berikanlah amanat kepada orangnya. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Kata Bijak Islami 18. Kata Mutiara Islam 15. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. menghindarkan bala`. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. Kata Mutiara Islam 17. niscaya akan kuberikan kepadanya”. menitipkan amanat kepadaku. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. Barang siapa yang malas. dan barang siapa yang suka marah. Kata Mutiara Islam 14. Kata Bijak Islami 20. berusahalah selalu. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik.

Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. larangan. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Kata Bijak Islami 28. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 24. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Kata Bijak Islami 22. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). . pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. Kata Bijak Islami 27.debat meskipun engkau benar”. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Oleh karena itu. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Semua perintah. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Kata Bijak Islami 25. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Kata Bijak Islami 29.” Kata Bijak Islami 26. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. dan ia masih memiliki kelebihan darinya.

Kata Bijak Islami 32. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. Kata Bijak Islami 38. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Kata Bijak Islami 31. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Kata Bijak Islami 37. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Oleh karena itu. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa.Kata Bijak Islami 30. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Kata Bijak Islami 34. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. Kata Bijak Islami 36. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Kata Bijak Islami 33. ia memuji . Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman.

ia menghinanya”. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. Sama halnya. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. jika kesabaran hilang. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. Patuhilah kepada perintahNya. di saat inilah saksimu adalah juga . sisi yang satu adalah sabar. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. setelah itu keluar.saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. maka seluruh permasalahan akan rusak. yaitu : KEPERCAYAN. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. lalu penuhi hatimu dengan Allah.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian.

(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Putus asa adalah sumber kesesatan. oleh karenanya.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. pangkal penderitaan jiwa. maka perbuatan itu buruk.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Saya memikirkan tentang semua pakaian. dan jika niatnya buruk.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa.hakimmu. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg.(Abu Sualeman Addarani) . (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. dan kegelapan hati. maka perbuatan itu benar. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Aku mencari segala bentuk rezki. ketika niatnya benar.

dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qur‟an Al mujadalah 11) Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). hendaklah kamu mewujudkan kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk sorga kecuali orang yang bersih (HR Khatib). (HR. AMIN!!!     Kebersihan itu sebagian dari iman (HR Muslim) Agama itu dibangun diatas kebersihan (HR AI-Ghazali) Sesungguhnya Allah itu bersih. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya hal demikian itu termasuk dari sidqahmu (sama dengan sidkah) (HR Bukhari). Ath-Thabrani) Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Qur’an dan yang mengajarkannya (HR bukhari ) . (HR. Muslim). Ibnu Majah) Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Syurga (Shahih Al jami) Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syorga.(Adh-Dhahhak) Nah.Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan. Ia cinta kebersihan (HR Turmudzi) Sesungguhnya Islam itu bersih. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama). itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. (HR.Tentang membuang sampah dari jalan Buanglah duri/sampah dari jalan.”(Bukhari) Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Alloh sampai dia kembali (Shahih Tirmidzi) Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri.

Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu.lam. Itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah dan memanfaatkannya sesuai ajaran yang Allah utus kepadaku di mana dia tahu dan mau mengajarkannya.mim” satu huruf . (HR. lam satu huruf . Ad-Dailami) Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra. Yang lain menimpa tanah datar yang gundul yang tidak dapat menyerap air dan menumbuhkan rumput. bahwa beliau bersabda: Perumpamaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam mengutusku untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang membasahi bumi. Dan juga perumpamaan orang yang keras kepala yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. ia berkata: Rasulullah saw.4232) Abu Musa mengatakan bahwa Nabi saw bersabda. (Shahih Muslim No. saya tidak mengatakan . dan mim satu huruf. tetapi alif satu huruf . (HR. Sebagian tanah bumi tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rerumputan dan sebagian lagi berupa tanahtanah tandus yang tidak dapat menyerap air lalu Allah memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum darinya. Dari tanah . (HR.: Dari Nabi saw. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka. yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta.Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang „abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. serta penguasa yang adil. bersabda: Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang.”Alif. memberi minum dan menggembalakan ternaknya di tempat itu. Abu Dawud dan Aththusi) Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan aka dilipat gandakan sepuluh. ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu.(Bukhari) Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain.(HR Bukhori) Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadis riwayat Abu Musa ra. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur’an dan ahlinya. “Nabi saw bersabda. (HR. (Shahih Muslim No.. “Perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah.1352) Abdullah bin Mas‟ud berkata. Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal. Abu Dawud ) Siapa yang Alloh kehendaki menjadi baik maka Alloh akan memberikannya pemahaman terhadap Agama (Sahih Ibnu Majah) Duduk bersama para ulama adalah ibadah. para ulama.

(HR. “Hadits ini matannya masyhur sedangkan isnadnya dla’if. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu. (HR. Mereka sesat dan menyesatkan.itu ada yang gembur yang dapat menerima air (dan dalam riwayat yang mu’allaq disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air). (HR. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak. 242) dan di kitabnya Syu’abul Iman (4/291 dan ini lafadznya). Ath-Thabrani) “Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina” * Telah berkata al-Baihaqy di kitabnya al-Madkhal (hal. Ad-Dailami) Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. (Mutafaq’alaih) Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. (HR.” (Bukhari) Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. menyiram. Al-Baihaqi) Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. dan bertani. dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. Abu Na‟im) Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. (HR. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin. Dan telah diriwayatkan dari beberapa jalan (sanad) yang semuanya dla’if. Abu Dawud) Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.” . Ia pandai dan mengajar.