. Kata Mutiara Islam • “Waspadalah terhadap tiga orang: pengkhianat, pelaku zalim, dan pengadu domba.

Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga manusia adalah sumber kebaikan: manusia yang mengutamakan diam (tidak banyak bicara), manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah.”

Kata Mutiara Islam • “Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu‟.” Salah seorang bertanya kepada Imam, “Apakah tanda-tanda tawadhu‟ itu?” Beliau menjawab, “Hendaknya kau senang pada majlis yang tidak memuliakanmu, memberi salam kepada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran.”

Kata Mutiara Islam • Seorang laki-laki seringkali mendatangi Imam Ja„far as, kemudian dia tidak pernah lagi datang. Tatkala Imam as menanyakan keadaannya, seseorang menjawab dengan nada sinis, “Dia seorang penggali sumur.” Imam as membalasnya, “Hakekat seorang lelaki ada pada akal budinya, kehormatannya ada pada agamanya, kemuliannya ada pada ketakwaannya, dan semua manusia sama-sama sebagai Bani Adam.”

Kata Mutiara Islami • “Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit.”

Kata Mutiara Islam • “Ulama adalah kepercayaan para rasul. Dan bila kau temukan mereka telah percaya pada penguasa, maka curigailah ketakwaan mereka.”

Kata Mutiara Islam • “Tiga perkara dapat mengeruhkan kehidupan: penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Dan tiga perkara yang tidak akan damai dunia ini tanpanya, yaitu

keamanan, keadilan, dan kemakmuran.” ========================================= Kata-kata mutiara Islam dari Imam Baqir a.s. ========================================= Kata Mutiara Islam 1. Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi, jangan berbuat zalim, (2) jika mereka mengkhianatimu, janganlah engkau berkhianat, (3) jika engkau dianggap pembohong, janganlah marah, (4) jika engkau dipuji, janganlah gembira, dan (5) jika engkau dicela, kontrollah dirimu”. Kata Mutiara Islam 2.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. Akan tetapi, ketika ia mendapatkan seluruhnya, dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat. Akan tetapi, ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Kata Mutiara Islam 3. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 4. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain), tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Kata Mutiara Islam 6. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama, sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 7. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu,

menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Kata Mutiara Islam 8. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya, dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. Kata Mutiara Islam 9. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Kata Mutiara Islam 10. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 11. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah”. Kata Mutiara Islam 12. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah, karena keduanya adalah kunci segala keburukan. Barang siapa yang malas, ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain), dan barang siapa yang suka marah, maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Kata Mutiara Islam 13. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Kata Mutiara Islam 14. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan, memperbanyak harta, menghindarkan bala`, mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”.

Kata Bijak Islami 19. jujurlah. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. menitipkan amanat kepadaku. dan berikanlah amanat kepada orangnya. niscaya akan kuberikan kepadanya”. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Kata Mutiara Islam 17. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Kata Bijak Islami 22. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Kata Bijak Islami 20. Kata Mutiara Islam 16. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. Kata Bijak Islami 21. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya.s. berusahalah selalu. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”.Kata Mutiara Islam 15. Kata Bijak Islami 18. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. .

Kata Bijak Islami 29. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain . Oleh karena itu. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. Kata Bijak Islami 27. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia.Kata Bijak Islami 24. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Semua perintah. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Kata Bijak Islami 25. Kata Bijak Islami 28. Kata Bijak Islami 30. larangan. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu.” Kata Bijak Islami 26. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku.

Kata Bijak Islami 33. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. Kata Bijak Islami 36.dengan syarat tanpa cela-mencela”. Kata Bijak Islami 31. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. Kata Bijak Islami 32. . karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Kata Bijak Islami 34. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Oleh karena itu. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Kata Bijak Islami 37. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Kontinyu dalam doa “Demi Allah.

========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. setelah itu keluar. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. ia menghinanya”. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. Patuhilah kepada perintahNya. Ilmu . Sama halnya. maka seluruh permasalahan akan rusak. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. yaitu : KEPERCAYAN. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. ia iri dan jika ia ditimpa musibah.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. jika kesabaran hilang.Kata Bijak Islami 38. lalu penuhi hatimu dengan Allah. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga.

Aku mencari segala bentuk rezki. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. pangkal penderitaan jiwa. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. dan kegelapan hati.itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. sisi yang satu adalah sabar.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Putus asa adalah sumber kesesatan. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam . dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. ketika niatnya benar. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. maka perbuatan itu benar. dan jika niatnya buruk. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. Saya memikirkan tentang semua pakaian. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. oleh karenanya. maka perbuatan itu buruk. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari.

maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari.Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda.(Adh-Dhahhak) Nah. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.html. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.blogspot. Artikel Terkait: Celotehan      Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus .namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya.

                    Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW . :D terimakasih. sungguh berkesan..!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda......Reviewer: Willi Ahmadi ....ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan.!!!! 3 Desember 2011 01:33 . Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu.. zIe cHu'n mengatakan.... Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg.

. 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan..eby mengatakan. Indah sekali ya.. keep posting. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan... asslammualaikum........ ijin share dan copy boz.. Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan. apalagi ayat² Al-Quran.ijin bukmak Gan.. Kata² mutiaranya saja indah. hatur nuhun sudah share kang... 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan.. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan.. MANTAP nih kata mutiaranya. ...trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan. Ijin d'sebar luaskan lagi yh.

lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan. ijin kopynya ya abang.Maaf pa.. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan.... izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER ADVERISER .. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 Yudha mengatakan.

dunia itu akan menjadi bala` baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Kata Mutiara Islam 8. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. janganlah marah. jangan berbuat zalim. tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. Sesungguhnya Ia . dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. janganlah engkau berkhianat. ketika ia mendapatkan seluruhnya. Kata Mutiara Islam 6. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). Kata Mutiara Islam 2. Kata Mutiara Islam 5. Kata Mutiara Islam 4. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu.Terbaru Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. janganlah gembira. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 3. Kata Mutiara Islam 7.Akibat baik dan buruk “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan mendapatkannya di dunia. (2) jika mereka mengkhianatimu. Akan tetapi. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. (3) jika engkau dianggap pembohong. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. kontrollah dirimu”. Akan tetapi. (4) jika engkau dipuji. dan (5) jika engkau dicela. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat.

Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. maka perilakunya akan bersih. maka rezekinya akan ditambah. Barang siapa yang malas.suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. Kata Mutiara Islam 12. Kata Mutiara Islam 11. jika niatnya baik. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. karena keduanya adalah kunci segala keburukan. dan barang siapa yang suka marah. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. menghindarkan bala`. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Kata Mutiara Islam 15. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). Kata Mutiara Islam 13. maka umurnya akan ditambah”. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah. Jujur dan melaksanakan amanat . Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. Kata Mutiara Islam 9. Kata Mutiara Islam 17. Kata Mutiara Islam 10. memperbanyak harta. Kata Mutiara Islam 14. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. Kata Mutiara Islam 16. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”.

s. larangan. dan berikanlah amanat kepada orangnya. niscaya akan kuberikan kepadanya”. Kata Bijak Islami 22. Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 18. berusahalah selalu. Kata Bijak Islami 24. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. Oleh karena itu. Kata Bijak Islami 19. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya . Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Kata Bijak Islami 25. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. menitipkan amanat kepadaku. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. dan menghindari debat meskipun engkau benar”. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Semua perintah. Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap.” Kata Bijak Islami 26. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. Kata Bijak Islami 20.“Bersikaplah wara‟. dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. jujurlah.

Berdoa untuk orang lain . Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman. Kata Bijak Islami 32. Oleh karena itu. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Kata Bijak Islami 27. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Kata Bijak Islami 31. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Kata Bijak Islami 34. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. Kata Bijak Islami 33. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Kata Bijak Islami 30. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kontinyu dalam doa “Demi Allah.kepadamu”. Kata Bijak Islami 28. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. Kata Bijak Islami 29.

ia menghinanya”. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. lalu penuhi hatimu dengan Allah. ia memuji saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. maka seluruh permasalahan akan rusak. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. setelah itu keluar. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. Kata Bijak Islami 36. dan larikanlah dirimu dari laranganNya. Kata Bijak Islami 38. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk.(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal. Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. yaitu : KEPERCAYAN. jika kesabaran hilang. Sama halnya. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Kata Bijak Islami 37. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. ia iri dan jika ia ditimpa musibah. . Patuhilah kepada perintahNya.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian.“Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”.

(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. oleh karenanya. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. ketika niatnya benar. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. pangkal penderitaan jiwa. di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. maka perbuatan itu benar. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. dan jika niatnya buruk. Putus asa adalah sumber kesesatan.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. dan kegelapan hati.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. maka perbuatan itu buruk. Aku mencari segala bentuk rezki. Saya memikirkan tentang semua pakaian.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. sisi yang satu adalah sabar. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu . tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar.

(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah.mandeg.blogspot. Artikel Terkait: Celotehan        Kata Kata Galau Karena Cinta Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus Ucapan Selamat Pagi Paling Cihuy Kata Kata Hikmah Islami Paling Bagus Kata Kata Hikmah Terbaru Penuh Inpirasi Cerita Bagus Tentang Cinta Ketulusan Seorang Suami .(Adh-Dhahhak) Nah.com/2011/10/kata-mutiara-islam-kumpulan-kata-bijak. itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan. AMIN!!! Anda sedang membaca artikel tentang Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 dan anda bisa menemukan artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini dengan url http://tourworldinfo.(Abu Sualeman Addarani) Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik.namun jangan lupa untuk meletakkan link Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 sebagai sumbernya. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah.anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya jika artikel Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 ini sangat bermanfaat bagi teman-teman anda. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati.html. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup.

Tiada Kata yang Lebih Indah Selain La Ila Ha Illallahu Muhammadurrasulullahu (Tiada Tuhan Selain Allahu. .                  Kata Kata Sakit Hati Karena Putus Cinta Berupa SMS Kata Kata Gombal Untuk Wanita Terbaru Kata Kata Bijak Malam Hari Kata Kata Bijak Pagi Hari Membawa Semangat Kata Kata Hadist Islam Paling Bagus Kata Mutiara Penyemangat Hidup 2012 Kata Kata Bijak Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Mutiara Singkat Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Hari Ini Terbaik 2012 Kata Kata Bijak yang Baik 2012 Kata2 Bijak Terbaik dan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Kehidupan Penuh Makna 2012 Kata2 Bijak Terbaru Paling Bagus 2012 Kata Kata Cinta Buat Pacar yang Mematikan Kata Kata Mutiara Mario Teguh Terbaru 2012 Kata Kata Motivasi Mario Teguh Paling Bagus Kata Kata Bijak Mario Teguh Paling Bagus Terbaru 2012 Kata Kata Bijak Nabi Muhammad SAW ...........!!! izin share dengan di srtakan alamat blog anda.!!!! 3 Desember 2011 01:33 eby mengatakan..ItemReviewed: Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012 Posted by Willi Ahmadi Pada 01:47 Labels: Celotehan 11 comments: "Kata Mutiara Islam | Kumpulan Kata Bijak Islami 2012" asray (aku terlanjur cinta pada mu) mengatakan.Reviewer: Willi Ahmadi .. Nabi Muhammad Utusan Allahu) 5 November 2011 09:11 Kg.... :D terimakasih. sungguh berkesan. zIe cHu'n mengatakan.

lupa minta ijin untuk copy buat di sebarkan....... apalagi ayat² Al-Quran.... 13 Desember 2011 06:41 Izal Vizard ™ mengatakan. Mksih sblum'y :) 3 Januari 2012 17:22 fara mengatakan.ijin bukmak Gan. Indah sekali ya. asslammualaikum..trima kasih 31 Desember 2011 09:54 terry mengatakan. sungguh mulia sekali kata2 mutiara ini 4 Januari 2012 19:52 goeztcool mengatakan. keep posting.... Maaf pa.. 5 Januari 2012 17:20 segala info mengatakan.. 18 Desember 2011 17:06 bond mengatakan. MANTAP nih kata mutiaranya. terimakasih semoga amal anda mendapat ridhonya 15 Januari 2012 16:07 . Ijin d'sebar luaskan lagi yh....Kata² mutiaranya saja indah. hatur nuhun sudah share kang.. ijin share dan copy boz.

.. mau saya bantu sebarin makna2nya 16 Januari 2012 21:21 samudera hikmah mengatakan.Yudha mengatakan. ijin kopynya ya abang... izin copas gan smoga syiar islam makin maju denga kata2 bijak ini 8 April 2012 20:43 Poskan Komentar Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom) ADVERTISER ADVERTISER .

Akan tetapi. ketika ia mendapatkan seluruhnya.Akibat baik dan buruk Lagu Terbaik Barat Mancanegara “Alangkah mungkin orang yang tamak kepada dunia akan Mei 2012 . (2) jika mereka mengkhianatimu. (4) jika engkau dipuji.(0 Komentar) Kata Kata Bijak Paling Bagus 2012 (21 Komentar) Kumpulan Kata Kata Romantis Lucu Paling Bagus . jangan berbuat zalim. janganlah engkau berkhianat. Dan alangkah mungkin seorang membenci urusan akhirat.(0 Komentar) baginya dan ia menjadi sengsara karenanya. kontrollah dirimu”.ADVERTISER Terbaru Kata Kata Galau Karena Cinta . .(0 Komentar) mendapatkannya di dunia. (3) jika engkau dianggap pembohong. Akan tetapi. dunia itu akan menjadi bala` Tangga Lagu Mancanegara Terbaru Bulan Mei 2012 .(0 Komentar) Lagu Barat Mancanegara Terpopuler Mei 2012 . dan (5) jika engkau dicela. janganlah marah.(0 Komentar) Jiwa yang agung “Kuwasiatkan lima hal kepadamu: (1) jika engkau dizalimi. janganlah gembira. Kata Mutiara Islam 2. ia dapat menggapainya kemudian dan ia hidup bahagia karenanya”.

maka perilakunya akan bersih.Kata Mutiara Islam 3. Ambillah nasihat yang baik “Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya”. Kata Mutiara Islam 5. Indahnya kesabaran yang disertai dengan ilmu “(Jika sesuatu digabung dengan yang lain). tidak ada gabungan yang lebih indah dari kesabaran yang digabung dengan ilmu”. dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh”. Keutamaan orang alim atas „abid “Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari tujuh puluh ribu „abid”. Keutamaan terbaik dan jihad terbaik “Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu”. Kata Mutiara Islam 11. Kesempurnaan yang paling sempurna “Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkuh (mendalami) agama. Tiga kriteria agung “Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat: memaafkan orang yang menzalimimu. Kata Mutiara Islam 6. Sesungguhnya Ia suka untuk diminta setiap yang dimiliki-Nya”. sabar menghadapi musibah dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup”. Kata Mutiara Islam 9. Kontinyu dalam berdoa “Sesungguhnya Allah membenci seseorang yang meminta-minta kepada orang lain berkenaan dengan kebutuhannya. Kata Mutiara Islam 8. Dua karakter orang alim “Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya”. Kata Mutiara Islam 4. dan menyukai hal itu (jika ia meminta kepada)-Nya. maka umurnya akan ditambah”. dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya. Kata Mutiara Islam 7. Kata Mutiara Islam 10. maka rezekinya akan ditambah. jika niatnya baik. Tiga pahala “Jika mulut seseorang berkata jujur. menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya. Kata Mutiara Islam .

karena keduanya adalah kunci segala keburukan. dan menuduh adalah engkau membicarakan aib yang tidak dimiliki olehnya”. Kata Mutiara Islam 15. mempermudah hisab (di hari kiamat) dan menunda ajal tiba”. Kata Bijak Islami 20. Seandainya pembunuh Ali bin Abi Thalib a. Hadiah Ilahi “Allah akan memberikan hadiah bala` kepada hamba-Nya yang mukmin sebagaimana orang yang bepergian akan selalu membawa hadiah bagi keluarganya. Buah silaturahmi “Silaturahmi dapat membersihkan amalan. Kata Mutiara Islam 14. menitipkan amanat kepadaku. baik ia adalah orang baik maupun orang fasik. Kata Bijak Islami 19. mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai. menghindarkan bala`. berusahalah selalu. Berucap ramah dengan orang lain “Ucapkanlah kepada orang lain kata-kata terbaik yang kalian senang jika mereka mengatakan itu kepadamu”. ia tidak akan dapat melaksanakan hak (orang lain). maka ia tidak akan sabar mengemban kebenaran”. Tinggalkanlah kemalasan “Janganlah malas dan suka marah.12. niscaya akan kuberikan kepadanya”. dan barang siapa yang suka marah. dan menjaganya dari (godaan) dunia sebagaimana seorang dokter menjaga orang yang sakit”. Penyesalan di hari kiamat “Orang yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang yang berbicara keadilan dan ia sendiri tidak melaksanakannya”. Jujur dan melaksanakan amanat “Bersikaplah wara‟. Perbedaan antara ghibah dan tuduhan “Ghibah adalah engkau membicarakan aib (yang dimiliki oleh saudaramu) yang Allah telah menutupnya (sehingga tidak diketahui oleh orang lain). Kata Mutiara Islam 16. Barang siapa yang malas. Pencela dibenci Allah “Allah membenci pencela yang tidak memiliki harga diri”. Kata Mutiara Islam 17. Kata Mutiara Islam 13. jujurlah. memperbanyak harta. Tanda-tanda rendah hati “(Engkau dapat dikatakan rendah hati jika) engkau rela duduk di sebuah majelis yang lebih rendah dari kedudukanmu.s. dan berikanlah amanat kepada orangnya. Kata Bijak Islami 18. dan menghindari .

Ia berfirman kepadanya: “Kemarilah!” Ia pun menghadap. Oleh karena itu. Sumber dosa adalah tidak kenal Allah “Tidak akan bermaksiat kepada Allah orang yang mengenal-Nya”. Menjaga harga diri adalah ibadah terbaik “Ibadah yang terbaik adalah menjaga perut dan kemaluan”. Kepemimpinan tidak berhak dimiliki kecuali oleh ahlinya”. Ia berfirman kembali: “Mundurlah!” Ia pun mundur. rindu akhirat dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAWW”.” Kata Bijak Islami 26. Dosa mufti yang tidak berilmu “Barang siapa yang mengeluarkan fatwa tanpa ilmu yang cukup. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih Kucintai darimu. Hisab atas dasar akal “Sesungguhnya Allah akan menghisab hamba-hamba-Nya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. . dan Aku tidak akan menyempurnakanmu kecuali bagi orang yang Kucintai. dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Semua perintah. siksa dan pahala-Ku tertuju kepadamu”. Kata Bijak Islami 25. Tanda-tanda seorang faqih “Faqih yang sebenarnya adalah orang yang zahid terhadap dunia. Kata Bijak Islami 21. Kata Bijak Islami 22. mempermalukan orang-orang bodoh atau mencari perhatian manusia. Ulama neraka “Orang yang mencari ilmu dengan tujuan mendebat ulama (lain). Kata Bijak Islami 28. Kata Bijak Islami 27. maka bersiap-siaplah untuk menempati neraka. Kata Bijak Islami 29. Kemudian Ia berfirman: “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku. maka ia akan dilaknat oleh malaikat rahmat dan azab serta dosa orang yang mengamalkan fatwanya akan dipikul olehnya”. Kata Bijak Islami 24. Akal adalah makhluk Allah terbaik “Ketika Allah menciptakan akal. Pahala guru dan murid “Sesungguhnya pahala orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya.debat meskipun engkau benar”. larangan. pelajarilah ilmu dari ahlinya dan ajarkanlah kepada saudara-saudaramu sebagaimana ulama telah mengajarkannya kepadamu”.

Mata-mata yang tidak akan menangis “Semua mata pasti akan menangis pada hari kiamat kecuali tiga mata: mata yang bangun malam di jalan Allah. Kata Bijak Islami 38. Berdoa untuk orang lain “Doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa seorang hamba untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya”. Kontinyu dalam doa “Demi Allah. Berdoa di waktu sahar “Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang banyak berdoa. Kata Bijak Islami 33. yang dengan sumpah tersebut berarti ia telah berperang melawan Allah”. Kata Bijak Islami 32. karena pada waktu itu pintu-pintu langit terbuka. berdoalah pada waktu ashar hingga matahari terbit. rezekirezeki dibagikan dan hajat-hajat penting dikabulkan” Kata Bijak Islami 35. Oleh karena itu. seorang hamba tidak berdoa kepada-Nya terus menerus kecuali Ia akan mengabulkannya”. Ketika sutra yang melilitnya bertambah banyak. Bergurau tanpa mencela “Sesungguhnya Allah azza wa jalla menyukai orang-orang yang suka bergurau dengan orang lain dengan syarat tanpa cela-mencela”. memutuskan tali silaturahmi dan bersumpah bohong. Azab untuk tiga kriteria “Tiga kriteria yang penyandangnya tidak akan meninggal dunia kecuali ia telah merasakan siksanya: kezaliman.Kata Bijak Islami 30. Kata Bijak Islami 37. sangat jauh kemungkinan baginya untuk bisa keluar sehingga ia akan mati kesedihan di dalam sarangnya sendiri”. Yang disukai Allah “Sesuatu yang paling utama di sisi Allah adalah engkau meminta segala yang dimiliki-Nya”. Kata Bijak Islami 31. ia memuji . Kata Bijak Islami 34. mata yang menangis karena takut kepada-Nya dan mata yang tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah”. Kata Bijak Islami 36. Jangan berwajah dua “Hamba yang paling celaka adalah hamba yang berwajah dan bermulut dua. Orang yang tamak bak ulat sutra “Perumpamaan orang yang tamak bagaikan ulat sutra.

(Ibnu Attailllah as Sakandari) Kata Mutiara Islam Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal.saudaranya di hadapannya dan menghibahnya di belakangnya. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. CINTA dan RASA HORMAT (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Ketahuilah bahwa sabar. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan. jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. di saat inilah saksimu adalah juga . maka seluruh permasalahan akan rusak. setelah itu keluar. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Sama halnya. (Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan pula adalah sebuah akhlaq ular. tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebajikan itulah akhlaq manusia. sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. ia iri dan jika ia ditimpa musibah.(Sayidina Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Sabar memiliki dua sisi. karena hal itu bisa membersihkan dosa dan menyebabkan kamu zuhud atau tidak cinta kepada dunia. ia menghinanya”. dan kalau kebajikan dibalas dengan kejahatan itulah akhlaq buaya. supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu. jika saudaranya itu dianugerahi nikmat. tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan. jika kesabaran hilang. yaitu : KEPERCAYAN. lalu penuhi hatimu dengan Allah.(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani) Kata Mutiara Islam Berteman dengan orang bodoh yang tidak mengikuti ajakan hawa nafsunya adalah lebih baik bagi kalian. (Ibnu Mas‟ud) Kata Mutiara Islam Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu. lalu bila kebajikan dibalas dengan kebajkan adalah akhlaq anjing. sisi yang satu adalah sabar. Patuhilah kepada perintahNya. daripada berteman dengan orang alim tapi selalu suka terhadap hawa nafsunya.(Nasirin) Kata Mutiara Islam Ilmu itu lebih baik daripada harta. dan larikanlah dirimu dari laranganNya.(Rasulullah) Kata Mutiara Islam Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah. ========================================= Kata Mutiara Islam Perbanyaklah kamu mengingat mati.

Putus asa adalah sumber kesesatan. dan jika niatnya buruk.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa.(Abu Sualeman Addarani) . dan kegelapan hati.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (taqdir) dari Allah dengan senang hati. dan tidak menemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik. Dan seseoran yang memiliki pikiran yang baik mendapatkan kenikmatan dari hidup. Aku mencari segala bentuk rezki.(Bediuzzaman Said Nur) Kata Mutiara Islam Pangkal dai semua kebaikan di dunia maupun di akhirat adalah taqwa kepada Allah. Hidupnya agama berarti cahaya kehidupan.hakimmu. (Umar bin Kattab) Kata Mutiara Islam Dia yang menciptakan mata nyamuk adalah Dzat yang menciptakan matahari. maka perbuatan itu benar. ketika niatnya benar. Saya memikirkan tentang semua pakaian.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Kebersamaan dalam suatu masyarakat menghasilkan ketenangan dalam segala kegiatan masyarakat itu. tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. maka perbuatan itu buruk.(Ali bin Husein) Kata Mutiara Islam Seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. sedangkan saling bermusuhan menyebabkan seluruh kegiatan itu mandeg. namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi nasihat baik.(Bediuzzaman Said Nursi) Kata Mutiara Islam Penderitaan jiwa mengarahkan keburukan. tapi tidak menemukan rezki yang lebih baik daripada sabar. (Imam An Nawawi) Kata Mutiara Islam Aku mengamati semua sahabat. (Ali bin Abi Thalib) Kata Mutiara Islam Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. oleh karenanya.(Umar bin Khattab) Kata Mutiara Islam Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. pangkal penderitaan jiwa.

itulah kumpulan kata kata mutiara islam atau kata bijak islami terbaru dari Tourworldinfo Community yang akan kami update setiap hari. Semoga kata bijak islami tersebut dapat membuat anda merasa lebih bersemangat dalam menjalankan hidup di dunia ini. Ia cinta kebersihan (HR Turmudzi) Sesungguhnya Islam itu bersih. AMIN!!!     Kebersihan itu sebagian dari iman (HR Muslim) Agama itu dibangun diatas kebersihan (HR AI-Ghazali) Sesungguhnya Allah itu bersih. (HR. maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun disisi Allah. Ath-Thabrani) Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Qur’an dan yang mengajarkannya (HR bukhari ) . hendaklah kamu mewujudkan kebersihan karena sesungguhnya tidak akan masuk sorga kecuali orang yang bersih (HR Khatib). “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama). Sesungguhnya hal demikian itu termasuk dari sidqahmu (sama dengan sidkah) (HR Bukhari).Tentang membuang sampah dari jalan Buanglah duri/sampah dari jalan. (HR. (HR. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.Kata Mutiara Islam Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan.(Adh-Dhahhak) Nah. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Qur‟an Al mujadalah 11) Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Muslim). Ibnu Majah) Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Syurga (Shahih Al jami) Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syorga.”(Bukhari) Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Alloh sampai dia kembali (Shahih Tirmidzi) Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri.

Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadis riwayat Abu Musa ra. Abu Dawud dan Aththusi) Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan aka dilipat gandakan sepuluh. dan mim satu huruf. (HR.mim” satu huruf . Itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah dan memanfaatkannya sesuai ajaran yang Allah utus kepadaku di mana dia tahu dan mau mengajarkannya. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur’an dan ahlinya. yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta. Sebagian tanah bumi tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rerumputan dan sebagian lagi berupa tanahtanah tandus yang tidak dapat menyerap air lalu Allah memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum darinya. “Nabi saw bersabda.1352) Abdullah bin Mas‟ud berkata. (HR. “Perumpamaan apa yang diutuskan Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang mengenai tanah. ia berkata: Rasulullah saw. memberi minum dan menggembalakan ternaknya di tempat itu.4232) Abu Musa mengatakan bahwa Nabi saw bersabda. ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu. Dan juga perumpamaan orang yang keras kepala yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang karenanya aku diutus. dan seorang laki-laki diberi hikmah oleh Allah di mana ia memutuskan perkara dan mengajar dengannya. Dari tanah . para ulama. bersabda: Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang. tetapi alif satu huruf . Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. saya tidak mengatakan .. (Shahih Muslim No.lam. (HR.: Dari Nabi saw. serta penguasa yang adil. Ad-Dailami) Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra. (HR. Yang lain menimpa tanah datar yang gundul yang tidak dapat menyerap air dan menumbuhkan rumput. Tidak boleh iri hati kecuali pada dua hal. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka … neraka.(HR Bukhori) Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain. lam satu huruf . yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu harta itu dikuasakan penggunaannya dalam kebenaran. Abu Dawud ) Siapa yang Alloh kehendaki menjadi baik maka Alloh akan memberikannya pemahaman terhadap Agama (Sahih Ibnu Majah) Duduk bersama para ulama adalah ibadah.”Alif.(Bukhari) Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. (Shahih Muslim No.Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang „abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. bahwa beliau bersabda: Perumpamaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam mengutusku untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang membasahi bumi.

tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan rumput. Air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin. lalu tumbuhlah rerumputan yang banyak. Ad-Dailami) Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai tentang agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya. dan bertani. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. (HR. Al-Baihaqi) Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. (HR. dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang saya diutus dengannya. (Mutafaq’alaih) Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Mereka sesat dan menyesatkan. 242) dan di kitabnya Syu’abul Iman (4/291 dan ini lafadznya). Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. “Hadits ini matannya masyhur sedangkan isnadnya dla’if.” . (HR. Ath-Thabrani) “Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina” * Telah berkata al-Baihaqy di kitabnya al-Madkhal (hal. (HR. Daripadanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum. Abu Dawud) Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. menyiram. Dan telah diriwayatkan dari beberapa jalan (sanad) yang semuanya dla’if. (HR. Ia pandai dan mengajar. Juga perumpamaan orang yang tidak menghiraukan hal itu. Abu Na‟im) Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah.itu ada yang gembur yang dapat menerima air (dan dalam riwayat yang mu’allaq disebutkan bahwa di antaranya ada bagian yang dapat menerima air).” (Bukhari) Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful