Apa itu media?

Media ialah alat yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan informasi atau data. Terdapat pelbagai jenis media, pada peringkat awal perkembangan media, media itu berbentuk tulisan (analog) dan huruf. Kemudian media berkembang dengan kemajuan teknologi yang bersifat digital. Media boleh diterima keerana mempunyai data.

Jenis-jenid media  Media pengiklanan – pelbagai media yang mengandungi bahan-bahan untuk pengiklanan.  Media broadcast – komunikasi yang disampaikan melalui media elektronik massa. 

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.