MIKROORGANISMA

BAKTERIA

PROTOZOA

ALGA

VIRUS

KULAT

CIRI-CIRI

CIRI-CIRI

CIRI-CIRI

CIRI-CIRI

CIRI-CIRI

Mikroorganisma
Adalah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa atau elektron .

BASILUS

SPIRILUM

KOKUS

VIBRIO

AMEBA

PARAMESIUM

PLASMODIUM

EUGLENA

SPIROGIRA

ALGA MERAH

KLAMIDOMONAS
ALGA BERBENTUK SFERA

INFLUENZA

BAKTERIOFAJ

BENTUK SFERA HIV

CENDAWAN

YIS