TERAPI BERMAIN Terapi bermain secara umumnya digunakan untuk kanak-kanak yang berusia 3 hingga 11 tahun.

Terapi bermain menyediakan satu jalan untuk mereka meluahkan atau mengekspresikan pengalaman dan perasaan. Oleh kerana kanak-kanak biasanya pengetahuan dan pengalaman wujud ketika mereka sedang bermain, ia menjadi satu medium penting dimana mereka mendapat mengenali dan menerima diri mereka dan rakan-rakan. Terapi bermain adalah penggunaan model-model teori yang sistematik untuk membentuk satu proses interpersonal di mana pakar terapi menggunakan kemahiran terapi bermain untuk membantu murid-murid supaya mereka dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah mereka dan seterusnya mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimum. Selalunya, terapi bermian menggunakan peralatan untuk mengdiagnosis klien. Seorang ahli terapi akan memerhati klien bermain dengan alat permainan ( binatang peliharaan, anak patung dan lain-lain) untuk mengesan penyebab gangguan tingkahlaku. Penggunaan alatan permainan dan cara bermain klien adalah satu cara untuk klien bertindak balas bersama ahli terapi. Tindakbalas ini, digunakan untuk memahami dan menjadi asas yang rasional untuk tingkahlaku semasa atau diluar sesi terapi. Menurut pandangan ahli psokodinamik, manusia terutamanya kanak-kanak bermain dengan tingkahlaku mereka melalui perasaan keliru dan cemas mereka sendiri. Sehebungan dengan itu, ahli terapi bertindak sebagai satu medium iaitu pemudah cara, sepanjang mereka bermian dengan bebas. Dari sudut perkembangan

psikologi, bermain adalah salah satu komponen dalm perkembangan kesihatan kanak-kanak. Salah satu pendekatan untuk rawatan untuk terapi bermain adalah menggunakan terapi jenis desensitisasi sistematik atau pembelajaran semula untuk mengubah tingkahlaku yang terganggu. Terapi ini biasanya digunakan ke atas kanak-kanak tetapi ia juga diterapkan mereka yang menghadapi masalah lambat belajar, masalah dadah dan kerosakan otak.

Rousseau (1762/1930). “ bermain adalah perkembangan yang tertinggi semasa zaman kanak-kanak.C. Freud melihat secara ringkas dan menyarankan kepada bapa Hans untuk mengambil data cara bagaimana Hans bermain yang mana memerlukan Hans bermain bagi meningkatkan kecerdasan yang mana mungkin akan membantu kanak-kanak tersebut. terapi bermain yang pertama di dokumentasikan adlah pada tahun 1909 apabila Sigmund Freud menerbitkan hasil kerjanya iaitu “Little Hans. menegaskan kepentingan bermain.” (Frobel. ) menurut Plato “ anda akan mendapat tahu dengan lebih mendalam mengenai seseorang dalam masa satu jam berbanding dengan satu tahun berbicara dengannya. Beliau menyatakan. 1903.” Little Hans adlah kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang mengalami fobia yang mudah. . p. Hermain Hug-Hellmuth (1921) menetapkan standart bagi proses terapi bermain dengan memberi kemudahan peralatan permainan untuk memperlihat ekspresi murid dan menggunakan terapi bermain sebaiknya bagi menganalisa murid-murid tersebut. Di dalam kes “Little Hans” merupakan kajian kes yang pertama dimana masalah kanak-kanak dikaitkan dengan factor emosi. Anna Freud (1946. Beliau mempercayai permainan kanak-kanak adalah tidak ubah seperti apa yang digunakan oleh orang dewasa yang mana ia dapat menyumbangkan peluang untuk meneroka minda bawah sedar kanak-kanak. ia sendiri akan berekspersi sendiri apa yang ada di dalam jiwa kanak-kanak tersebut….22).. Melanie Klein (1955) telah mula mengimplementasikan teknik terapi bermian sebagai salah satu cara untuk menganalisa kanak-kanak di bawah umur enam tahun. Friedrich Frobel. di dalam bukunya The Education of Man (1903).cara kanak-kanak bermain bukanlah sukan yang mudah tetapi penuh dengan kepentingan dan bermakna. Pada 1919. 1965) menyatakan bermain adalah satu cara untuk menyediakan persekitaran positif bagi kaunselor dan peluang untuk kaunselor meneroka masalah dalaman murid-murid.SEJARAH Bermain telah dikenalpasti sebagai medium yang penting sejak zaman Plato (429347 B. di dalam bukunya yang bertajuk „Emile‟ menyatakan kepentingan untuk memerhati kanak-kanak bermain sebagai salah satu cara untuk belajar dan memahami kanak-kanak.” Pada kurun ke 18.

Kanak-kanak kadangkala sukar menzahirkan perasaan mereka. apabila kanak-kanak tersebut mempunyai masalah dengan ibunya. Kanak-kanak ini mungkin akan menibaratkan patung besar itu sebagai ibunya dan yang kecil mewakili dirinya sendiri. saat orangtua menyediakan waktu untuk bermain bersama anak-anak mereka. keagresifan dan kecelaruan tingkahlaku. Selain itu orang tua juga bisa mengetahui kestabilan emosi mereka yang diungkapkan dalam permainan.KESAN TERAPI BERMAIN Sebuah badan bebas telah mendokumentasikan keberkesanan terapi bermain. Sejak tahun 1940-an penyelidik telah mempelajari terapi bermain dan mendekumentasikan keberkesananya. Kanak-kanak juga kompleks seperti orang dewasa. sebagai satu model kaunseling bagi meneroka murid-murid dan remaja. Dia juga akan meluahkan segala fikiran dan pandangan terhadap ibunya melalui patung tersebut. dia mungkin akan menunjukkan satu keadaan patung besar memarahi patung kecil dan patung kecil merasa sedih. Sebagai salah satu contoh. Mungkin kanak-kanak itu akan menggunkan satu patung yang lebih besar dan patung yang lebih kecil untuk dijadikan sebagai simulasi dalam permainannya. . saat itulah anakanak merasa dihargai. Menurut Tedjasaputra. Melalui terapi bermain perasaan kanak-kanak boleh dizahirkan tanpa mereka sedari dan memudahkan kita sebagai orang dewasa untuk mengenali mereka serta mengenalpasti masalah yang kanak-kanak tersebut alami. Kajian menunjukkan keberkesanan terapi bermain berkait rapat dengan masalah perlakuan. Dalam situasi ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful